آموزش کادربندی پست بیت به سبک WikiVB Coty M-Barati, mirror, snow.man