آموزش ارسال پیام خصوصی به صورت خودکار بعد از ثبت نام کاربر - اختصاصی ویکی وی بی Ali.shafaey, ircfc