نحوه قرار دادن Admincp و Modcp در هدر سایت FarziN,kashkol, Morteza, paripaykar, SOHEILJF, ZIRAK SALAS