منظور از ساسپند شدن چيست؟+دلايل آن mje0151,Mr.Sina,Mr.Wiki, roshani,WikiVB