آموزش نحوه نصب فارسي ساز یک هک B.A.B.A.K, CHRIS-7, eshbil, esmail3309,MR.OMID, palangsorati,TopX