آموزش کادربندی پست بیت بسیار ساده ( به درخواست کاربر ) H.Porshabani,NiNE, paripaykar, rezaeian