روش جدید حذف هک هایی که در هنگام حذف ارور دیتابیس میدهند simorq