قرار دادن ادیتور پیشرفته با تمامی امکانات برای همه کاربران ثبت نام شده Ahmad, Dante, JACKSPARRO,Mehrab JT, pixell, sam302, wikisupport,WikiVB