آموزش قرار دادن Croll به بالا و پایین در کنار سایت CHRIS-7