آموزش ساخت FTP و استفاده از آن توسط FileZilla (اختصاصی ویکی وی بی) Ahmad,Apex,Farshad Ghanbari,KOMBATENT, pedram,S0h3!L