/
وندا هاست
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
تبلیغات شما تبلیغات شما

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • NS
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :weirdsmiley:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :ohno-smiley02:
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • ;)
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :دی
  Biggrinsmiley
  Biggrinsmiley
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :blinksmiley:
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :blushsmiley:
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :coolsmiley02:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :)
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :x
  Heart
  Heart
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • IR1
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :33:
  33
  33
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :5:
  5
  5
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :34:
  34
  34
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :ak4:
  o4uya2
  o4uya2
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :6:
  6
  6
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :35:
  35
  35
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :8-:
  129
  129
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :13:
  13
  13
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :37:
  37
  37
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • mehkhan:Draghas
  mehkhan:Draghas
  mehkhan:Draghas
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :14:
  14
  14
 • :smilie3669:
  :smilie3669:
  :smilie3669:
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :41:
  41
  41
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :au:
  Au
  Au
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :qq:
  19
  19
 • :foryou:
  :foryou:
  :foryou:
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :63:
  63
  63
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :21:
  21
  21
 • :smilie5929:
  :smilie5929:
  :smilie5929:
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :64:
  64
  64
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :22:
  22
  22
 • :ghatii:
  :ghatii:
  :ghatii:
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :25:
  25
  25
 • :chomagh:
  :chomagh:
  :chomagh:
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :77:
  77
  77
 • :q:
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :f:
  25r30wi
  25r30wi
 • :smilie3132:
  :smilie3132:
  :smilie3132:
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :78:
  78
  78
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :28:
  28
  28
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • IR2
 • :i:
  I
  I
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :sardard:
  Sardard
  Sardard
 • :129fs370785:
  129fs370785
  129fs370785
 • :d:
  D
  D
 • :mocantina:
  Mocantina
  Mocantina
 • :2uge4p4:
  2uge4p4
  2uge4p4
 • :hkh:
  Hkh
  Hkh
 • :zard10:
  Zard10
  Zard10
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :greenstars:
  Greenstars
  Greenstars
 • :rockf:
  Rockf
  Rockf
 • :122fs329172:
  122fs329172
  122fs329172
 • :crysmiley1:
  Crysmiley1
  Crysmiley1
 • :meditationf:
  Meditationf
  Meditationf
 • :2lbkos0:
  2lbkos0
  2lbkos0
 • :hippie7:
  Hippie7
  Hippie7
 • :wcsmiley:
  Wcsmiley
  Wcsmiley
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :gigglesmile:
  Gigglesmile
  Gigglesmile
 • :putertired:
  Putertired
  Putertired
 • :122fs329172 (2):
  122fs329172 (2)
  122fs329172 (2)
 • :confetti:
  Confetti
  Confetti
 • :meatballs:
  Meatballs
  Meatballs
 • :2gwb921:
  2gwb921
  2gwb921
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :316217_eyval_dozari
  316217 Eyval Dozari
  316217 Eyval Dozari
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :pirates5B15D_th:
  Pirates5B15D Th
  Pirates5B15D Th
 • :121fs725372:
  121fs725372
  121fs725372
 • :coffeebath:
  Coffeebath
  Coffeebath
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :hiker:
  Hiker
  Hiker
 • :voodoodoll_2:
  Voodoodoll 2
  Voodoodoll 2
 • :64213_persiana_mer3
  64213 Persiana Mer30
  64213 Persiana Mer30
 • :flirtysmile3:
  Flirtysmile3
  Flirtysmile3
 • :pinkglassesf:
  Pinkglassesf
  Pinkglassesf
 • :49lpmxx:
  49lpmxx
  49lpmxx
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :kkk:
  Kkk
  Kkk
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :4025mr7:
  4025mr7
  4025mr7
 • :fingersmiley:
  Fingersmiley
  Fingersmiley
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :47b20s0:
  47b20s0
  47b20s0
 • :brnheart:
  Brnheart
  Brnheart
 • :kar:
  Kar
  Kar
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :999:
  999
  999
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :photosmile:
  Photosmile
  Photosmile
 • :29dz8zk:
  29dz8zk
  29dz8zk
 • :bollywood1:
  Bollywood1
  Bollywood1
 • :julgran:
  Julgran
  Julgran
 • :healer:
  Healer
  Healer
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :626gdau:
  626gdau
  626gdau
 • :desertsmile:
  Desertsmile
  Desertsmile
 • :Perspolis-bigflag:
  Perspolis Bigflag
  Perspolis Bigflag
 • :19 (2):
  19 (2)
  19 (2)
 • :jawsmiley:
  Jawsmiley
  Jawsmiley
 • :blowcandle:
  Blowcandle
  Blowcandle
 • :77:2
  77
  77
 • :tantrumsmiley:
  Tantrumsmiley
  Tantrumsmiley
 • :157fs409780:
  157fs409780
  157fs409780
 • :dancing1:
  Dancing1
  Dancing1
 • :padded:
  Padded
  Padded
 • :18:
  18
  18
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :bighug:
  Bighug
  Bighug
 • :14:2
  14
  14
 • :studsmatta:
  Studsmatta
  Studsmatta
 • :146fs495919:
  146fs495919
  146fs495919
 • :dancegirl2:
  Dancegirl2
  Dancegirl2
 • :oregonian_winesmile
  Oregonian Winesmiley
  Oregonian Winesmiley
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :inlove2:
  Inlove2
  Inlove2
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :grouphugg:
  Grouphugg
  Grouphugg
 • :stoneage:
  Stoneage
  Stoneage
 • :130fs358763:
  130fs358763
  130fs358763
 • :danca13:
  Danca13
  Danca13
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :2vsj1nm:
  2vsj1nm
  2vsj1nm
 • Y!S
 • :1:
  1
  1
 • :33:22
  33
  33
 • :21:2
  21
  21
 • :11:
  11
  11
 • yghiyafe
  yghiyafe
  yghiyafe
 • :28:22
  28
  28
 • :24:
  24
  24
 • :6:2
  6
  6
 • ych
  y;;)
  y;;)
 • :14:22
  14
  14
 • :23:
  23
  23
 • :5:2
  5
  5
 • :d
  :D
  :D
 • :32:
  32
  32
 • :20:
  20
  20
 • :10:
  10
  10
 • :31:
  31
  31
 • :19:
  19
  19
 • y;))
  y;))
  y;))
 • :9:
  9
  9
 • :30:
  30
  30
 • :18:2
  18
  18
 • y:-\
  y:-<
  y:-<
 • :8:
  8
  8
 • :29:
  29
  29
 • :13:2
  13
  13
 • yghahr
  y[-(
  y[-(
 • :7:
  7
  7
 • :27:
  27
  27
 • :17:
  17
  17
 • y8-|
  y8-|
  y8-|
 • :4:
  4
  4
 • :26:
  26
  26
 • :16:
  16
  16
 • y/:)
  y/:)
  y/:)
 • :3:
  3
  3
 • :25:2
  25
  25
 • :15:
  15
  15
 • :|
  :|
  :|
 • :2:
  2
  2
 • :34:22
  34
  34
 • :22:2
  22
  22
 • :12:
  12
  12
 • yeynak
  yB-)y
  yB-)y
تبلیغات شما تبلیغات شما
ونداهاست ونداهاست
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی