/ آموزش تب بندی بخش فعالیت های درحال انجام
وندا هاست
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
تبلیغات شما تبلیغات شما
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

مقاله: آموزش تب بندی بخش فعالیت های درحال انجام

  1. آموزش تب بندی بخش فعالیت های درحال انجام

   آموزش تب بندی بخش فعالیت های درحال انجام

   درود
   با انجام این آموزش بخش آمار انتهای انجمن تحت عنوان "فعالیت های درحال انجام در انجمن" تب بندی میشه و جلوه خاصی داره، قول این آموزش رو چند هفته قبل داده بودم به اعضا که براتون آماده کردم.
   اسکرین شات قبل از اعمال تغییرات:
   تصوير کوچک

   بعد از تغییرات:
   تصوير کوچک
   تصوير کوچک

   توجه داشته باشید که این اسکرین شات ها از استایل دیفالت ویبولتین تهیه شده و مطمئنا روی استایل های شخصی سازی شده جلوه بهتری داره درضمن صرفا در این دو تب خلاصه نمیشه و تب های تولد و ... هم تب بندی شده.

   مراحل آموزش:
   لطفا قبل از جایگزینی هر کد از کد قبلی در notepad یک کپی نگه دارید ممکنه در استایل های شخصی شده مشکلی پیش بیاد یا کدی رو اشتباها دستکاری کنید (احتمال ایجاد مشکل بسیار پایین هست اگر با دقت انجام بدید).

   1 - در جستجوی قالب ها headinclude_bottom رو جستجو کنید و کد های زیر رو به انتهاش اضافه کنید:
   کد:
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.3.min.js"></script>
   <script type="text/javascript">
   			$(document).ready(function(){
   				$('ul.wgo-tabs').each(function(){
   					var $active, $content, $links = $(this).find('a');
   					$active = $($links.filter('[href="'+location.hash+'"]')[0] || $links[0]);
   					$active.addClass('active');
   					$content = $($active[0].hash);
   					$links.not($active).each(function () {
   						$(this.hash).hide();
   					});
   					$(this).on('click', 'a', function(e){
   						$active.removeClass('active');
   						$content.hide();
   						$active = $(this);
   						$content = $(this.hash);
   						$active.addClass('active');
   						$content.show();
   						e.preventDefault();
   					});
   				});
   			});
   </script>
   • چنانچه از قبل کتابخانه جی کوئری در قالبتون فراخوانی شده میتونید خط اول رو اضافه نکنید.

   2 - در جستجوی قالب ها additional.css رو جستجو کنید و کد های زیر رو انتهاش اضافه کنید:
   کد:
   .wgo-tabs {
   	border-bottom: 1px solid #e9e9e9;
   }
   .wgo-tabs li {
   	list-style:none;
   	display:inline-block;
   	margin: 0 0 0 -5px;
   	position: relative;
   }
   .wgo-tabs a {
   	padding:0px 10px 0px 10px;
   	display:inline-block;
   	background:#d3dce6;
   	color:#7b8898;
   	text-decoration:none;
   	line-height: 24px;
   	margin: 6px 3px;
   	border-radius: 3px;
   }
   .wgo-tabs li:first-child {margin-right: 5px;}
   .wgo-tabs a:before {
   	content: "\271A";
   	font: 11px Tahoma;
   	float: right;
   	text-align: center !important;
   	margin: 3px -3px 0 7px;
   	padding-right: 1px;
   }
   .wgo-tabs a.active {
   	color: #fff;
   	background: #2ecc71;
   }
   .wgo-tabs a.active:before {content: "\2714";}
   3 - در جستجوی قالب ها FORUMHOME رو جستجو کنید و درش کد زیر رو پیدا کنید:
   (این بخش با <!-- what's going on box --> شروع میشه و با <!-- end what's going on box --> به اتمام میرسه که باید تماما جایگزین بشه)
   کد:
   <!-- what's going on box -->
   	<div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
   		<h2 class="blockhead">{vb:rawphrase whats_going_on}</h2>
   		<div class="blockbody formcontrols floatcontainer">
   			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos1}
   		<ul class='wgo-tabs'>
   			<vb:if condition="$show['loggedinusers']"><li class="one"><a href='#wgo_onlineusers'>اعضاي آنلاين</a></li></vb:if>
   			<vb:if condition="$show['wgo_members']"><li class="two"><a href='#wgo_wgo_members_users'>اعضا</a></li></vb:if>
   			<vb:if condition="$show['upcomingevents']"><li class="three"><a href='#wgo_events'>مناسبتها</a></li></vb:if>
   			<vb:if condition="$show['birthdays']"><li class="four"><a href='#wgo_birthdays'>تولد</a></li></vb:if>
   			<li class="five"><a href='#wgo_stats'>آمار کلي</a></li>
   		</ul>	
   			<vb:if condition="$show['loggedinusers']">
   			<!-- logged-in users -->
   			<div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
   				<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/users_online.png" alt="{vb:rawphrase currently_active_users}" />{vb:rawphrase currently_active_users}</h3>
   				<div>
   					<p>{vb:rawphrase there_are_x_y_online_link, {vb:raw totalonline}, {vb:raw session.sessionurl_q}} <span class="shade">{vb:rawphrase x_members_and_y_guests, {vb:raw numberregistered}, {vb:raw numberguest}}</span></p>
   					<p>{vb:rawphrase most_users_ever_online_was_x_y_at_z, {vb:raw recordusers}, {vb:raw recorddate}, {vb:raw recordtime}}</p>
   					<vb:if condition="$activeusers">
   					<ol class="commalist" id="wgo_onlineusers_list">
   						<vb:each from="activeusers" value="loggedin">
   							<li>{vb:stylevar dirmark}<a class="username" href="{vb:link member, {vb:raw loggedin}}">{vb:raw loggedin.musername}</a>{vb:raw loggedin.invisiblemark}{vb:raw loggedin.buddymark}{vb:raw loggedin.comma}</li>
   						</vb:each>
   					</ol>
   					</vb:if>
   				</div>
   			</div>
   			<!-- end logged-in users -->
   			</vb:if>
   			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos2}
   			<!-- Start Members Today -->
   			<vb:if condition="$show['wgo_members']">
   			<div id="wgo_wgo_members_users" class="wgo_subblock section collapse">
   				<h3 class="blocksubhead"><a href="{vb:raw wgo_members.url}"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/forum_stats.png" alt="{vb:phrase wgo_members_alt_title}"/></a>{vb:raw wgo_members.whotitle}</h3>
   				<a class="collapse" id="collapse_wgo_members_list" href="{vb:raw relpath}#top"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/collapse_40b{vb:raw wgo_members.collapse}.png" alt="" title="{vb:rawphrase collapse_expand}" /></a>
   				<div id="wgo_members_list" {vb:raw wgo_members.style}>
   					<p>{vb:raw wgo_members.visitors}</p>
   					<vb:if condition="$vboptions['wgo_members_names']">
   						<vb:if condition="$wgo_members['totaltoday'] == 0">
   							{vb:phrase no_members_list} 
   						<vb:else />
   							<ul class="commalist" id="wgo_wgo_members_list">
   								<vb:if condition="$wgo_members['template_hook']">
   									{vb:raw wgo_members.template_hook}
   								<vb:else />
   									<vb:each from="wgo_members_list" value="row">
   										<li>{vb:stylevar dirmark}<a class="username" href="{vb:link member, {vb:raw row}}" title="{vb:raw row.wrdate}">{vb:raw row.musername}</a>{vb:raw row.markinv}{vb:raw row.comma}</li>
   									</vb:each>
   								</vb:if>
   							</ul>
   						</vb:if>
   					<vb:else />
   						{vb:phrase member_list_disabled} 
   					</vb:if>
   				</div>
   			</div>
   			</vb:if>
   			<!-- End Members Today -->
   			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos6}
   			<vb:if condition="$show['upcomingevents']">
   			<div id="wgo_events" class="wgo_subblock section">
   				<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/event.png" alt="{vb:rawphrase todays_events}" /><vb:if condition="$show['todaysevents']">{vb:rawphrase todays_events}<vb:else />{vb:rawphrase upcoming_events_for_the_next_x_days, {vb:raw vboptions.showevents}}</vb:if></h3>
   				<ol>
   					{vb:raw upcomingevents}
   				</ol>
   			</div>
   			</vb:if>
   			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos3}
   			<vb:if condition="$show['birthdays']">
   			<!-- today's birthdays -->
   			<div id="wgo_birthdays" class="wgo_subblock section">
   				<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/birthday.png" alt="{vb:rawphrase todays_birthdays}" />{vb:rawphrase todays_birthdays}</h3>
   				<ol class="commalist">
   					<vb:each from="birthdays" value="row">
   						<li><a href="{vb:link member, {vb:raw row}}">{vb:raw row.username}</a><vb:if condition="$row['age']"> ({vb:raw row.age})</vb:if>{vb:raw row.comma}</li>
   					</vb:each>
   				</ol>
   			</div>
   			<!-- end today's birthdays -->
   			</vb:if>
   			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos4}
   			<div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
   				<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/forum_stats.png" alt="{vb:rawphrase x_statistics, {vb:raw vboptions.bbtitle}}" />{vb:rawphrase x_statistics, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</h3>
   				<div>
   					<dl>
   						<dt>{vb:rawphrase threads}</dt>
   							<dd>{vb:raw totalthreads}</dd>
   						<dt>{vb:rawphrase posts}</dt>
   							<dd>{vb:raw totalposts}</dd>
   						<dt>{vb:rawphrase members}</dt>
   							<dd>{vb:raw numbermembers}</dd>
   						<vb:if condition="$show['activemembers']">
   							<dt>{vb:rawphrase active_members}</dt>
   							<dd>{vb:raw activemembers}</dd>
   						</vb:if>
   					</dl>
   					<p>{vb:rawphrase welcome_to_our_newest_member_x, {vb:link member, {vb:raw newuserinfo}}, {vb:raw newuserinfo.username}}</p>
   					{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_stats}
   				</div>
   			</div>
   			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos5}
   		</div>
   	</div>
   	<!-- end what's going on box -->
   سپس کد بالا رو با کد های زیر جایگزین کنید:
   کد:
   <!-- what's going on box -->
   	<div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
   		<h2 class="blockhead">{vb:rawphrase whats_going_on}</h2>
   		<div class="blockbody formcontrols floatcontainer">
   			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos1}
   		<ul class='wgo-tabs'>
   			<vb:if condition="$show['loggedinusers']"><li class="one"><a href='#wgo_onlineusers'>اعضای آنلاين</a></li></vb:if>
   			<vb:if condition="$show['wgo_members']"><li class="two"><a href='#wgo_wgo_members_users'>اعضا</a></li></vb:if>
   			<vb:if condition="$show['upcomingevents']"><li class="three"><a href='#wgo_events'>مناسبتها</a></li></vb:if>
   			<vb:if condition="$show['birthdays']"><li class="four"><a href='#wgo_birthdays'>تولد</a></li></vb:if>
   			<li class="five"><a href='#wgo_stats_tab'>آمار کلی</a></li>
   		</ul>	
   			<vb:if condition="$show['loggedinusers']">
   			<!-- logged-in users -->
   			<div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
   				<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/users_online.png" alt="{vb:rawphrase currently_active_users}" />{vb:rawphrase currently_active_users}</h3>
   				<div>
   					<p>{vb:rawphrase there_are_x_y_online_link, {vb:raw totalonline}, {vb:raw session.sessionurl_q}} <span class="shade">{vb:rawphrase x_members_and_y_guests, {vb:raw numberregistered}, {vb:raw numberguest}}</span></p>
   					<p>{vb:rawphrase most_users_ever_online_was_x_y_at_z, {vb:raw recordusers}, {vb:raw recorddate}, {vb:raw recordtime}}</p>
   					<vb:if condition="$activeusers">
   					<ol class="commalist" id="wgo_onlineusers_list">
   						<vb:each from="activeusers" value="loggedin">
   							<li>{vb:stylevar dirmark}<a class="username" href="{vb:link member, {vb:raw loggedin}}">{vb:raw loggedin.musername}</a>{vb:raw loggedin.invisiblemark}{vb:raw loggedin.buddymark}{vb:raw loggedin.comma}</li>
   						</vb:each>
   					</ol>
   					</vb:if>
   				</div>
   			</div>
   			<!-- end logged-in users -->
   			</vb:if>
   			<!-- Start Members Today -->
   			<vb:if condition="$show['wgo_members']">
   			<div id="wgo_wgo_members_users" class="wgo_subblock section collapse">
   				<h3 class="blocksubhead"><a href="{vb:raw wgo_members.url}"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/forum_stats.png" alt="{vb:phrase wgo_members_alt_title}"/></a>{vb:raw wgo_members.whotitle}</h3>
   				<a class="collapse" id="collapse_wgo_members_list" href="{vb:raw relpath}#top"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/collapse_40b{vb:raw wgo_members.collapse}.png" alt="" title="{vb:rawphrase collapse_expand}" /></a>
   				<div id="wgo_members_list" {vb:raw wgo_members.style}>
   					<p>{vb:raw wgo_members.visitors}</p>
   					<vb:if condition="$vboptions['wgo_members_names']">
   						<vb:if condition="$wgo_members['totaltoday'] == 0">
   							{vb:phrase no_members_list} 
   						<vb:else />
   							<ul class="commalist" id="wgo_wgo_members_list">
   								<vb:if condition="$wgo_members['template_hook']">
   									{vb:raw wgo_members.template_hook}
   								<vb:else />
   									<vb:each from="wgo_members_list" value="row">
   										<li>{vb:stylevar dirmark}<a class="username" href="{vb:link member, {vb:raw row}}" title="{vb:raw row.wrdate}">{vb:raw row.musername}</a>{vb:raw row.markinv}{vb:raw row.comma}</li>
   									</vb:each>
   								</vb:if>
   							</ul>
   						</vb:if>
   					<vb:else />
   						{vb:phrase member_list_disabled} 
   					</vb:if>
   				</div>
   			</div>
   			</vb:if>
   			<!-- End Members Today -->
   			<vb:if condition="$show['upcomingevents']">
   			<div id="wgo_events" class="wgo_subblock section">
   				<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/event.png" alt="{vb:rawphrase todays_events}" /><vb:if condition="$show['todaysevents']">{vb:rawphrase todays_events}<vb:else />{vb:rawphrase upcoming_events_for_the_next_x_days, {vb:raw vboptions.showevents}}</vb:if></h3>
   				<ol>
   					{vb:raw upcomingevents}
   				</ol>
   			</div>
   			</vb:if>
   			<vb:if condition="$show['birthdays']">
   			<!-- today's birthdays -->
   			<div id="wgo_birthdays" class="wgo_subblock section">
   				<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/birthday.png" alt="{vb:rawphrase todays_birthdays}" />{vb:rawphrase todays_birthdays}</h3>
   				<ol class="commalist">
   					<vb:each from="birthdays" value="row">
   						<li><a href="{vb:link member, {vb:raw row}}">{vb:raw row.username}</a><vb:if condition="$row['age']"> ({vb:raw row.age})</vb:if>{vb:raw row.comma}</li>
   					</vb:each>
   				</ol>
   			</div>
   			<!-- end today's birthdays -->
   			</vb:if>
   			<div id="wgo_stats_tab">
   			<div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
   				<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/forum_stats.png" alt="{vb:rawphrase x_statistics, {vb:raw vboptions.bbtitle}}" />{vb:rawphrase x_statistics, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</h3>
   				<div>
   					<dl>
   						<dt>{vb:rawphrase threads}</dt>
   							<dd>{vb:raw totalthreads}</dd>
   						<dt>{vb:rawphrase posts}</dt>
   							<dd>{vb:raw totalposts}</dd>
   						<dt>{vb:rawphrase members}</dt>
   							<dd>{vb:raw numbermembers}</dd>
   						<vb:if condition="$show['activemembers']">
   							<dt>{vb:rawphrase active_members}</dt>
   							<dd>{vb:raw activemembers}</dd>
   						</vb:if>
   					</dl>
   					<p>{vb:rawphrase welcome_to_our_newest_member_x, {vb:link member, {vb:raw newuserinfo}}, {vb:raw newuserinfo.username}}</p>
   					{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_stats}
   				</div>
   			</div>
   			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos2}
   			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos3}
   			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos4}
   			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos5}
   			{vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos6}
   			</div>
   		</div>
   	</div>
   	<!-- end what's going on box -->
   حالا میتونید برید و نتیجه کار رو ملاحظه کنید مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
   موفق باشید
   WikiVB
   مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
   چنانچه این مطلب مورد پسند شما واقع شده بر روی کلیک کنید .

   4 نفر از اعضا پست WikiVB را پسندیده اند


 1. #2
  MR.OMID آنلاین نیست.
  MR.OMID
  مدير ارشد
  3,107نوشته3,293مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2013
  شماره عضویت
  3759
  پسندیده است
  4,063 پست
  بلاگ
  4 پست
  میزان امتیاز
  3299
  مسئول 3 ستاره
  WiKiVb
  بسیار خوب خسته نباشی مصطفی جانمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  2 نفر از اعضا پست MR.OMID را پسندیده اند


  برای کسی که ریشه داره...
  .
  .
  .
  .
  .
  شاخ و برگ مهم نیست...!!!مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  دوستان لطفا به جای پ.خ برای مشکلات خود تاپیک بزنیدمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


 2. #3
  fariba1404 آنلاین نیست.
  fariba1404
  کاربر سايت
  1نوشته1مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jul 2018
  شماره عضویت
  14362
  پسندیده است
  6 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  11
  /arvandmoshaver.com
  مرسیمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  کاربر زیر پست fariba1404 را پسندیده است:اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
ونداهاست ونداهاست