خیلی قشنگ بود واقعا حال و هوای این روزای من رو نوشتی. دمت گرم میلگرد