آموزش حذف کپی رایت بعضی از هک های DBTech فايل هاي پيوست شده