/ سفید شدن انجمن
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7

موضوع: سفید شدن انجمن

 1. #1
  MohammadBager آنلاین نیست.
  MohammadBager
  کاربر سايت
  373نوشته209مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  1944
  پسندیده است
  85 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  219
  www.650ia.ir

  سفید شدن انجمن

  سلام

  مشکلی که با فایل پیوست داشتم که یادتونه؟مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی دانگرید کردم حل شد

  حالا با وی بی سو مشکل دآرم! صفحه اصلی انجمن سفید مياد! هردوتا دامنه یه ساب دامنه هم نصب بود انجمن ذر ساب دامنه ران ميشه( ساب دامنه به ریشه روت وصله)

  اما با دامنه اصلی سفید ميشه

  htaccess
  هم مشکل خاصی ندآره

  ميشه بگید چرا سفید مياد؟

 2. نوين وردپرس تبلیغات شما

 3. #2
  amirsarab آنلاین نیست.
  amirsarab
  کاربر سايت
  1,167نوشته1,523مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  شماره عضویت
  954
  پسندیده است
  773 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  1532
  music-forum.ir
  آقا فایل htacess رو بزار ببینیم شاید یه خط کد اشتباه نوشته شده .

  کاربر زیر پست amirsarab را پسندیده است:
 4. #3
  MohammadBager آنلاین نیست.
  MohammadBager
  کاربر سايت
  373نوشته209مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  1944
  پسندیده است
  85 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  219
  www.650ia.ir
  کد PHP:
   RewriteEngine On
  RewriteRule 
  ^((urllist|sitemap).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$[L]
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^650ia.ir$
  RewriteRule ^(.*)$ "http\:\/\/www\.650ia\.ir\/$1" [R=301,L]
  <
  IfModule mod_mime.c>
      
  AddType text/css .css
      AddType text
  /x-component .htc
      AddType application
  /x-javascript .js
      AddType application
  /javascript .js2
      AddType text
  /javascript .js3
      AddType text
  /x-js .js4
      AddType text
  /html .html .htm
      AddType text
  /richtext .rtf .rtx
      AddType image
  /svg+xml .svg .svgz
      AddType text
  /plain .txt
      AddType text
  /xsd .xsd
      AddType text
  /xsl .xsl
      AddType text
  /xml .xml
      AddType video
  /asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
      AddType video
  /avi .avi
      AddType image
  /bmp .bmp
      AddType application
  /java .class
      
  AddType video/divx .divx
      AddType application
  /msword .doc .docx
      AddType application
  /vnd.ms-fontobject .eot
      AddType application
  /x-msdownload .exe
      AddType image
  /gif .gif
      AddType application
  /x-gzip .gz .gzip
      AddType image
  /x-icon .ico
      AddType image
  /jpeg .jpg .jpeg .jpe
      AddType application
  /json .json
      AddType application
  /vnd.ms-access .mdb
      AddType audio
  /midi .mid .midi
      AddType video
  /quicktime .mov .qt
      AddType audio
  /mpeg .mp3 .m4a
      AddType video
  /mp4 .mp4 .m4v
      AddType video
  /mpeg .mpeg .mpg .mpe
      AddType application
  /vnd.ms-project .mpp
      AddType application
  /x-font-otf .otf
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.database .odb
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.chart .odc
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.formula .odf
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.text .odt
      AddType audio
  /ogg .ogg
      AddType application
  /pdf .pdf
      AddType image
  /png .png
      AddType application
  /vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
      AddType audio
  /x-realaudio .ra .ram
      AddType application
  /x-shockwave-flash .swf
      AddType application
  /x-tar .tar
      AddType image
  /tiff .tif .tiff
      AddType application
  /x-font-ttf .ttf .ttc
      AddType audio
  /wav .wav
      AddType audio
  /wma .wma
      AddType application
  /vnd.ms-write .wri
      AddType application
  /vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
      AddType application
  /zip .zip
  </IfModule>
  <
  IfModule mod_expires.c>
      
  ExpiresActive On
      ExpiresByType text
  /css A31536000
      ExpiresByType text
  /x-component A31536000
      ExpiresByType application
  /x-javascript A31536000
      ExpiresByType application
  /javascript A31536000
      ExpiresByType text
  /javascript A31536000
      ExpiresByType text
  /x-js A31536000
      ExpiresByType text
  /html A3600
      ExpiresByType text
  /richtext A3600
      ExpiresByType image
  /svg+xml A3600
      ExpiresByType text
  /plain A3600
      ExpiresByType text
  /xsd A3600
      ExpiresByType text
  /xsl A3600
      ExpiresByType text
  /xml A3600
      ExpiresByType video
  /asf A31536000
      ExpiresByType video
  /avi A31536000
      ExpiresByType image
  /bmp A31536000
      ExpiresByType application
  /java A31536000
      ExpiresByType video
  /divx A31536000
      ExpiresByType application
  /msword A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-fontobject A31536000
      ExpiresByType application
  /x-msdownload A31536000
      ExpiresByType image
  /gif A31536000
      ExpiresByType application
  /x-gzip A31536000
      ExpiresByType image
  /x-icon A31536000
      ExpiresByType image
  /jpeg A31536000
      ExpiresByType application
  /json A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-access A31536000
      ExpiresByType audio
  /midi A31536000
      ExpiresByType video
  /quicktime A31536000
      ExpiresByType audio
  /mpeg A31536000
      ExpiresByType video
  /mp4 A31536000
      ExpiresByType video
  /mpeg A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-project A31536000
      ExpiresByType application
  /x-font-otf A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.database A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.chart A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.formula A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.text A31536000
      ExpiresByType audio
  /ogg A31536000
      ExpiresByType application
  /pdf A31536000
      ExpiresByType image
  /png A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-powerpoint A31536000
      ExpiresByType audio
  /x-realaudio A31536000
      ExpiresByType image
  /svg+xml A31536000
      ExpiresByType application
  /x-shockwave-flash A31536000
      ExpiresByType application
  /x-tar A31536000
      ExpiresByType image
  /tiff A31536000
      ExpiresByType application
  /x-font-ttf A31536000
      ExpiresByType audio
  /wav A31536000
      ExpiresByType audio
  /wma A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-write A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-excel A31536000
      ExpiresByType application
  /zip A31536000
      ExpiresByType font
  /woff A31536000
  </IfModule>
  <
  IfModule mod_deflate.c>
      <
  IfModule mod_headers.c>
          
  Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
      
  </IfModule>
          
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css text/x-component application/x-javascript application/javascript text/javascript text/x-js text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon application/json
      
  <IfModule mod_mime.c>
          
  # DEFLATE by extension
          
  AddOutputFilter DEFLATE js css htm html xml
      
  </IfModule>
  </
  IfModule>
  <
  FilesMatch "\.(css|htc|js|js2|js3|js4|CSS|HTC|JS|JS2|JS3|JS4)$">
    
  </
  FilesMatch>
  <
  FilesMatch "\.(html|htm|rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|xml|HTML|HTM|RTF|RTX|SVG|SVGZ|TXT|XSD|XSL|XML)$">
      <
  IfModule mod_headers.c>
          
  Header set Pragma "public"
          
  Header append Cache-Control "public"
           
  Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.3"
      
  </IfModule>
  </
  FilesMatch>
  <
  FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|eot|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|json|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|otf|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|svg|svgz|swf|tar|tif|tiff|ttf|ttc|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip|ASF|ASX|WAX|WMV|WMX|AVI|BMP|CLASS|DIVX|DOC|DOCX|EOT|EXE|GIF|GZ|GZIP|ICO|JPG|JPEG|JPE|JSON|MDB|MID|MIDI|MOV|QT|MP3|M4A|MP4|M4V|MPEG|MPG|MPE|MPP|OTF|ODB|ODC|ODF|ODG|ODP|ODS|ODT|OGG|PDF|PNG|POT|PPS|PPT|PPTX|RA|RAM|SVG|SVGZ|SWF|TAR|TIF|TIFF|TTF|TTC|WAV|WMA|WRI|XLA|XLS|XLSX|XLT|XLW|ZIP)$">
      <
  IfModule mod_headers.c>
          
  Header set Pragma "public"
          
  Header append Cache-Control "public"
           
  Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.3"
      
  </IfModule>
  </
  FilesMatch>

  #Gzip
  <ifmodule mod_deflate.c>
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html text/plain text/xml text/css application/x-javascript application/javascript text/javascript
  </ifmodule>
  #End Gzip
   

  # Comment the following line (add '#' at the beginning)
  # to disable mod_rewrite functions.
  # Please note: you still need to disable the hack in
  # the vBSEO control panel to stop url rewrites.
  RewriteEngine On

  # Some servers require the Rewritebase directive to be
  # enabled (remove '#' at the beginning to activate)
  # Please note: when enabled, you must include the path
  # to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
  #RewriteBase /

  #RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.650ia\.ir
  #RewriteRule (.*) http://www.650ia.ir/$1 [L,R=301]

  RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$[L]

  RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap|api\.php)
  RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond 
  %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond 
  %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
  RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA

  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^650ia\.ir$ [OR]
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.650ia\.ir$
  RewriteRule ^chatbox"http\:\/\/www\.650ia\.ir\/misc\.php\/\?do\=cchatbox" [R=301,L
  - - - Updated - - -

  کد PHP:
   RewriteEngine On
  RewriteRule 
  ^((urllist|sitemap).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$[L]
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^650ia.ir$
  RewriteRule ^(.*)$ "http\:\/\/www\.650ia\.ir\/$1" [R=301,L]
  <
  IfModule mod_mime.c>
      
  AddType text/css .css
      AddType text
  /x-component .htc
      AddType application
  /x-javascript .js
      AddType application
  /javascript .js2
      AddType text
  /javascript .js3
      AddType text
  /x-js .js4
      AddType text
  /html .html .htm
      AddType text
  /richtext .rtf .rtx
      AddType image
  /svg+xml .svg .svgz
      AddType text
  /plain .txt
      AddType text
  /xsd .xsd
      AddType text
  /xsl .xsl
      AddType text
  /xml .xml
      AddType video
  /asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
      AddType video
  /avi .avi
      AddType image
  /bmp .bmp
      AddType application
  /java .class
      
  AddType video/divx .divx
      AddType application
  /msword .doc .docx
      AddType application
  /vnd.ms-fontobject .eot
      AddType application
  /x-msdownload .exe
      AddType image
  /gif .gif
      AddType application
  /x-gzip .gz .gzip
      AddType image
  /x-icon .ico
      AddType image
  /jpeg .jpg .jpeg .jpe
      AddType application
  /json .json
      AddType application
  /vnd.ms-access .mdb
      AddType audio
  /midi .mid .midi
      AddType video
  /quicktime .mov .qt
      AddType audio
  /mpeg .mp3 .m4a
      AddType video
  /mp4 .mp4 .m4v
      AddType video
  /mpeg .mpeg .mpg .mpe
      AddType application
  /vnd.ms-project .mpp
      AddType application
  /x-font-otf .otf
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.database .odb
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.chart .odc
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.formula .odf
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.text .odt
      AddType audio
  /ogg .ogg
      AddType application
  /pdf .pdf
      AddType image
  /png .png
      AddType application
  /vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
      AddType audio
  /x-realaudio .ra .ram
      AddType application
  /x-shockwave-flash .swf
      AddType application
  /x-tar .tar
      AddType image
  /tiff .tif .tiff
      AddType application
  /x-font-ttf .ttf .ttc
      AddType audio
  /wav .wav
      AddType audio
  /wma .wma
      AddType application
  /vnd.ms-write .wri
      AddType application
  /vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
      AddType application
  /zip .zip
  </IfModule>
  <
  IfModule mod_expires.c>
      
  ExpiresActive On
      ExpiresByType text
  /css A31536000
      ExpiresByType text
  /x-component A31536000
      ExpiresByType application
  /x-javascript A31536000
      ExpiresByType application
  /javascript A31536000
      ExpiresByType text
  /javascript A31536000
      ExpiresByType text
  /x-js A31536000
      ExpiresByType text
  /html A3600
      ExpiresByType text
  /richtext A3600
      ExpiresByType image
  /svg+xml A3600
      ExpiresByType text
  /plain A3600
      ExpiresByType text
  /xsd A3600
      ExpiresByType text
  /xsl A3600
      ExpiresByType text
  /xml A3600
      ExpiresByType video
  /asf A31536000
      ExpiresByType video
  /avi A31536000
      ExpiresByType image
  /bmp A31536000
      ExpiresByType application
  /java A31536000
      ExpiresByType video
  /divx A31536000
      ExpiresByType application
  /msword A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-fontobject A31536000
      ExpiresByType application
  /x-msdownload A31536000
      ExpiresByType image
  /gif A31536000
      ExpiresByType application
  /x-gzip A31536000
      ExpiresByType image
  /x-icon A31536000
      ExpiresByType image
  /jpeg A31536000
      ExpiresByType application
  /json A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-access A31536000
      ExpiresByType audio
  /midi A31536000
      ExpiresByType video
  /quicktime A31536000
      ExpiresByType audio
  /mpeg A31536000
      ExpiresByType video
  /mp4 A31536000
      ExpiresByType video
  /mpeg A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-project A31536000
      ExpiresByType application
  /x-font-otf A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.database A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.chart A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.formula A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.text A31536000
      ExpiresByType audio
  /ogg A31536000
      ExpiresByType application
  /pdf A31536000
      ExpiresByType image
  /png A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-powerpoint A31536000
      ExpiresByType audio
  /x-realaudio A31536000
      ExpiresByType image
  /svg+xml A31536000
      ExpiresByType application
  /x-shockwave-flash A31536000
      ExpiresByType application
  /x-tar A31536000
      ExpiresByType image
  /tiff A31536000
      ExpiresByType application
  /x-font-ttf A31536000
      ExpiresByType audio
  /wav A31536000
      ExpiresByType audio
  /wma A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-write A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-excel A31536000
      ExpiresByType application
  /zip A31536000
      ExpiresByType font
  /woff A31536000
  </IfModule>
  <
  IfModule mod_deflate.c>
      <
  IfModule mod_headers.c>
          
  Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
      
  </IfModule>
          
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css text/x-component application/x-javascript application/javascript text/javascript text/x-js text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon application/json
      
  <IfModule mod_mime.c>
          
  # DEFLATE by extension
          
  AddOutputFilter DEFLATE js css htm html xml
      
  </IfModule>
  </
  IfModule>
  <
  FilesMatch "\.(css|htc|js|js2|js3|js4|CSS|HTC|JS|JS2|JS3|JS4)$">
    
  </
  FilesMatch>
  <
  FilesMatch "\.(html|htm|rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|xml|HTML|HTM|RTF|RTX|SVG|SVGZ|TXT|XSD|XSL|XML)$">
      <
  IfModule mod_headers.c>
          
  Header set Pragma "public"
          
  Header append Cache-Control "public"
           
  Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.3"
      
  </IfModule>
  </
  FilesMatch>
  <
  FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|eot|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|json|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|otf|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|svg|svgz|swf|tar|tif|tiff|ttf|ttc|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip|ASF|ASX|WAX|WMV|WMX|AVI|BMP|CLASS|DIVX|DOC|DOCX|EOT|EXE|GIF|GZ|GZIP|ICO|JPG|JPEG|JPE|JSON|MDB|MID|MIDI|MOV|QT|MP3|M4A|MP4|M4V|MPEG|MPG|MPE|MPP|OTF|ODB|ODC|ODF|ODG|ODP|ODS|ODT|OGG|PDF|PNG|POT|PPS|PPT|PPTX|RA|RAM|SVG|SVGZ|SWF|TAR|TIF|TIFF|TTF|TTC|WAV|WMA|WRI|XLA|XLS|XLSX|XLT|XLW|ZIP)$">
      <
  IfModule mod_headers.c>
          
  Header set Pragma "public"
          
  Header append Cache-Control "public"
           
  Header set X-Powered-By "W3 Total Cache/0.9.3"
      
  </IfModule>
  </
  FilesMatch>

  #Gzip
  <ifmodule mod_deflate.c>
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html text/plain text/xml text/css application/x-javascript application/javascript text/javascript
  </ifmodule>
  #End Gzip
   

  # Comment the following line (add '#' at the beginning)
  # to disable mod_rewrite functions.
  # Please note: you still need to disable the hack in
  # the vBSEO control panel to stop url rewrites.
  RewriteEngine On

  # Some servers require the Rewritebase directive to be
  # enabled (remove '#' at the beginning to activate)
  # Please note: when enabled, you must include the path
  # to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
  #RewriteBase /

  #RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.650ia\.ir
  #RewriteRule (.*) http://www.650ia.ir/$1 [L,R=301]

  RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$[L]

  RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap|api\.php)
  RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond 
  %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond 
  %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
  RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA

  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^650ia\.ir$ [OR]
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.650ia\.ir$
  RewriteRule ^chatbox"http\:\/\/www\.650ia\.ir\/misc\.php\/\?do\=cchatbox" [R=301,L

 5. #4
  Ahmad آنلاین نیست.
  Ahmad
  کاربر سايت
  1,002نوشته3,643مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Nov 2012
  شماره عضویت
  32
  پسندیده است
  2,696 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  3665
  No Set
  مشکل از htacess

  یکبار حذف کنید ببینید درست میشه

  "قبلش از اطلاعاتش بکاپ بگیرید"

  کاربر زیر پست Ahmad را پسندیده است:


  ویرایش توسط Ahmad : 02-08-2014 در ساعت 11:03 PM
  Site :coffegraphic.ir
  linkedin:https://www.linkedin.com/in/ahmadbayati
  instagram : instagram.com/4hmadbayati
  . . . Work :Graphic Designer / Art Consultant Logo / Identity / Brand / Print Design / photographer
  Telegram : Telegram.me/AhmadBayati 6. #5
  amirsarab آنلاین نیست.
  amirsarab
  کاربر سايت
  1,167نوشته1,523مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  شماره عضویت
  954
  پسندیده است
  773 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  1532
  music-forum.ir
  ماشاالله htacess تون بسیار شلوغه , یه htacess جدید بسازید و فقط کدهایی که ویبی سئو و سایت مپ میخواد رو توش بزارید .

  کاربر زیر پست amirsarab را پسندیده است:
 7. #6
  MohammadBager آنلاین نیست.
  MohammadBager
  کاربر سايت
  373نوشته209مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  1944
  پسندیده است
  85 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  219
  www.650ia.ir
  آقا درست شد دستت درد نکنه

 8. #7
  Ahmad آنلاین نیست.
  Ahmad
  کاربر سايت
  1,002نوشته3,643مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Nov 2012
  شماره عضویت
  32
  پسندیده است
  2,696 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  3665
  No Set
  ~| لطفا برا تشکر از دکمه مربوطه استفاده کنید|~

  کاربر زیر پست Ahmad را پسندیده است:


  Site :coffegraphic.ir
  linkedin:https://www.linkedin.com/in/ahmadbayati
  instagram : instagram.com/4hmadbayati
  . . . Work :Graphic Designer / Art Consultant Logo / Identity / Brand / Print Design / photographer
  Telegram : Telegram.me/AhmadBayatiاطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی