/ آموزش ساخت پست بیت به سبک پرشین تولز (XenForo)
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6

مقاله: آموزش ساخت پست بیت به سبک پرشین تولز (XenForo)

  1. آموزش ساخت پست بیت به سبک پرشین تولز (XenForo)

   آموزش ساخت پست بیت به سبک پرشین تولز (XenForo)

   درود
   به درخواست یکی از دوستان این پست بیت رو شبیه سازی کردم برای ویبولتین ، احتمالا خیلی ها به اسم پست بیت پرشین تولز بشناسیدش اما متعلق به اسکریپت انجمن ساز زنفورو هست
   به هر حال دیدم فعالیت در بخش پست بیت کم هست گفتم یه حرکتی بدیم بهش مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی این پست بیت خواهان خودش رو داره و از نظر ساختار خیلی پیشرفته تر از خیلی پست بیت هاست
   نتیجه کار :
   مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
   خب حالا قبل از هرچیز مطمئن شید که کد های پست بیت قبلی رو پاک کردید ، البته طوری کد شده این پست بیت که در 95 درصد موارد کد قبلی موجود هم باشه مشکل ساز نشه اما در کل بهتره نباشه
   بعدش قالب postbit_legacy رو باز کنید و کل محتواش رو با کد های زیر تعویض کنید :

   کد:
   {vb:raw template_hook.postbit_start}
   <li class="postbitlegacy postbitim postcontainer {vb:raw post.statusicon}" id="post_{vb:raw post.postid}">
   <!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->
   
     <div class="posthead">
         <span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
           <vb:if condition="$show['announcement']">
             <span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
           <vb:else />
             <span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">,&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
           </vb:if>
         </span>
         <span class="nodecontrols">
           <vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']">
   <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;">Top</a> |
             <a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a>
           </vb:if>
           <vb:if condition="$show['moderated']"><a name="post{vb:raw post.postid}"></a>{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
           <vb:if condition="$show['inlinemod']">
             <label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"><input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /></label>
           </vb:if>
         </span>
     </div>
     <div class="postdetails">
       <div class="userinfo">
   <div style="
   padding-top: 3px;
   ">
         <div class="username_container">
         <center><div class="wikivbv2user"><vb:if condition="$post['userid']">
           </div>
   <br/>
          <div class="wikivbv2online"><div class="onanoff" style="margin-top: -10px;" >{vb:raw post.onlinestatus}</div></div>
         <vb:else /></center>
           <span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span>
         </vb:if>
         </div></div>
   <span class="postbit-arrow"></span>
         {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}
         <vb:if condition="$show['avatar']">
         <a class="postuseravatar_custom avatar_user" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
           <center><img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" style="" class="avaopa" /></center>
         </a>
         </vb:if> 
   <div class="users" >{vb:raw memberaction_dropdown}</div>
         <vb:if condition="$post['rank']">
           <center><div class="wikivbv2rank"><span class="rank">{vb:raw post.rank}</span></div></center>
         </vb:if>
         <vb:if condition="$post['userid']">
           <hr />
           <dl class="userinfo_extra">
             <vb:if condition="$post['joindate']">
   <div class="onvanekarbar"><span class="onvan-r"></span><dd>{vb:raw post.usertitle}</dd><span class="onvan-l"></span></div>
   <div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase join_date}</dt> <dd>{vb:raw post.joindate}</dd></div></vb:if>
   <div class="post_field"><dt>شماره عضویت</dt><dd>{vb:raw post.userid}</dd></div>
   <vb:if condition="$post['field14']"><div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase location_perm}</dt> <dd>{vb:raw post.field14}</dd></div></vb:if>
   <vb:if condition="$post['age']"><div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase age}</dt> <dd>{vb:raw post.age}</dd></div></vb:if>
             <div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase 'posts'}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd></div>        
             {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}
           </dl>
   
   
   
   
           <vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']">
           <dl class="user_rep">
             <vb:if condition="$show['infraction']">
             <div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase infractions}</dt> 
             <dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd></div>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['reputation']">
               <vb:if condition="$show['reppower']">
   <div class="post_field">
             <dt>{vb:rawphrase reppower}</dt> 
             <dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}</dd> </div>
               </vb:if>
             </vb:if>
           </dl>
           </vb:if>
   
   
   
         <vb:if condition="$show['reputation']">
   <div style="margin:0 auto 0 auto;text-align:center;">
           <span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}" title="{vb:raw post.username} {vb:raw post.level}">
             <vb:each from="reputationdisplay" value="row">
               <img class="{vb:raw row.class}" src="{vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}" alt="" />{vb:raw row.rowend}
             </vb:each>
           </span>
   </div>
         </vb:if>
   
   
           {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
           <div class="imlinks">
             {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
           </div>
         </vb:if>
       </div>
       <div class="postbody">
         <div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
           {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
           <vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
           <h2 class="title icon">
             <vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}
           </h2>
           </vb:if>
   
   
               <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
                 {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
                 {vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
               </vb:if>
               <vb:if condition="$post['islastshown']">
                 {vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
               </vb:if>
           <div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
             <div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
               <blockquote class="postcontent restore ">
                 {vb:raw post.message}
               </blockquote>
             </div>
   
             <vb:if condition="$show['attachments']">
               <div class="attachments">
   
               <vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
                   {vb:raw post.thumbnailattachments}
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['imageattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                   {vb:raw post.imageattachments}
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.imageattachmentlinks}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['otherattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_files}" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.otherattachments}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attachments_pending_approval}" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.moderatedattachments}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               </div>
             <!-- / attachments -->
             </vb:if>
           </div>
         </div>
         <vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
         <div class="after_content">
           <vb:if condition="$show['postedited']">
           <!-- edit note -->
           <blockquote class="postcontent lastedited">
             <vb:if condition="$show['postedithistory']">
               {vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 
                 {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
             <vb:else />
               {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['edit_reason']">
               <span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
             </vb:if>
           </blockquote>
           <!-- / edit note -->
           </vb:if>
           {vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
           <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
             {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
           </vb:if>
           {vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
   
   
   
         </div>
   
         </vb:if>
         <div class="cleardiv"></div>
   {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_end}
           <vb:if condition="$post['signature']">
             <blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer"><div class="mysignature">{vb:raw post.signature}</div></div></blockquote>
           </vb:if>
       </div>
     </div>
       <div class="postfoot">
         <!-- <div class="postfoot_container"> -->
         <div class="textcontrols floatcontainer">
           <span class="postcontrols">
             <img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
             <vb:if condition="$post['editlink']">
               <a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase edit_delete_message}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a> 
             <vb:if condition="THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
               <a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}&amp;noquote=1" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a> 
             <span class="seperator">&nbsp;</span>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['replylink']">
               <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase reply_with_quote}"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a> 
             <vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['multiquote_post']">
                <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a> 
             </vb:if>
           </span>
           <span class="postlinking">
             <vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'">
               <vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">
                   <a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
                               <span class="seperator">&nbsp;</span>
               </vb:if>
             </vb:if>
   
             {vb:raw template_hook.postbit_controls}
             {vb:raw post.iplogged}
             <vb:if condition="$post['forwardlink']">
               <a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
               <vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['reputationlink']">
               <span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}" /> -->&nbsp;</a></span>
             </vb:if>
   
             <vb:if condition="$show['infractionlink']">
               &nbsp;<a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['reportlink']">
               &nbsp;<a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;
             </vb:if>
   
             <vb:if condition="$show['moderated']">
               <img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['spam']">
               <img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['deletedpost']">
               <vb:if condition="$show['managepost']">
                 <a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>
               <vb:else />
                 <img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
               </vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['redcard']">
               <a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
               <vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
                 <a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['api_platform']">
               <vb:if condition="$post['api_platform_link']">
                 <a class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}" href="{vb:raw post.api_platform_link}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_title']}}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</a>
               <vb:else />
                 <span class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</span>
               </vb:if>
             </vb:if>
           </span>
         <!-- </div> -->
         </div>
       </div>
     <hr />
   </li>
   {vb:raw template_hook.postbit_end}
   بعد از اون هم کد های زیر رو به انتهای Additional.css اضافه کنید ( دقت کنید به انتهاش اضافه بشه نه ابتدا و نه اواسط ) :

   کد:
   .post_field {
   background: none;
   padding: 8px 9px;
   margin-top: 3px;
   text-align: center;
   -webkit-box-shadow: 0 0 0;
   -moz-box-shadow: 0 0 0;
   box-shadow: 0 0 0;
   box-shadow: 0 0 0;
   border-right: 0;
   border-left: 0;
   border-bottom: 0;
   border-top: 0;
   border-radius: 0;
   -moz-border-radius: 0;
   -webkit-border-radius: 0;
   -o-border-radius: 0;
   -ms-border-radius: 0;
   -moz-transition: all 0.3s ease-in;
   -webkit-transition: all 0.3s ease-in;
   -o-transition: all 0.3s ease-in;
   -ms-transition: all 0.3s ease-in;
     width: 130px;
   }
   .post_field:hover {
   color: #737373;
   border-right: 0px;
   border-left: 0px;
   }
   
   .post_field strong {
     color:#066a94;
   text-shadow:1px 1px white;
   }
   .post_field dt {
     font: 10px Tahoma;
     color:#969696;
   margin-top: 0px;
   text-shadow: 0;
   -moz-transition: all 0.3s ease-in;
   -webkit-transition: all 0.3s ease-in;
   -o-transition: all 0.3s ease-in;
   -ms-transition: all 0.3s ease-in;
   }
   .post_field dt:hover {
     color:#0398c5;
   }
   .post_field dd {
     float: left;
     font: 10px Tahoma;
   }
   .postbitlegacy .userinfo .popupmenu .popupctrl {
     font-size: 12px;
   }
   .postbitlegacy .userinfo {
     border: 1px solid #96CDF7;
     margin: 10px 5px;
     border-radius: 5px;
     width: 150px;
     background: #FFFFFF;
     padding: 0;
   }
   .rank img{
     display: none;
     max-width: 130px;
     height: auto;
   }
   .onvanekarbar {
   background: rgb(191,191,191); /* Old browsers */
   background: -moz-linear-gradient(top, rgba(191,191,191,1) 0%, rgba(146,146,146,1) 100%); /* FF3.6+ */
   background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,rgba(191,191,191,1)), color-stop(100%,rgba(146,146,146,1))); /* Chrome,Safari4+ */
   background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(191,191,191,1) 0%,rgba(146,146,146,1) 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
   background: -o-linear-gradient(top, rgba(191,191,191,1) 0%,rgba(146,146,146,1) 100%); /* Opera 11.10+ */
   background: -ms-linear-gradient(top, rgba(191,191,191,1) 0%,rgba(146,146,146,1) 100%); /* IE10+ */
   background: linear-gradient(to bottom, rgba(191,191,191,1) 0%,rgba(146,146,146,1) 100%); /* W3C */
   filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#bfbfbf', endColorstr='#929292',GradientType=0 ); /* IE6-9 */
   font: 11px Tahoma;
   text-align: center;
   margin: 4px -4px -4px 0px;
   width: 141px;
   padding: 6px 8px 4px 8px;
   color: #fff;
   text-shadow: 0;
   border: 1px solid rgba(0,0,0,0.4);
     box-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,0.3);
     border-radius: 0 0 2px 2px;
   }
   .onvan-r {
     position: absolute;
     height: 0px;
     width: 0px;
     border: 2px solid transparent;
     border-bottom: 3px solid #3b3b3b;
     border-left: 2px solid #3b3b3b;
     right: -4px; 
     margin-top: -12px;
   }
   .onvan-l {
     position: absolute;
     height: 0px;
     width: 0px;
     border: 2px solid transparent;
     border-bottom: 3px solid #3b3b3b;
     border-right: 2px solid #3b3b3b;
     left: -4px; 
     margin-top: -28px;
   }
   .avaopa {
     width: 120px;
     height: auto;
   }
   .avaopa {
     width: 120px;
     height: auto;
     padding: 2px;
     border: 1px solid #DBDBDB;
     border-radius: 2px;
     margin-top: -10px;
   }
   .wikivbv2user {display: none;}
   .wikivbv2online {
     float: right;
     margin-top: -12px;
     margin-right: 5px;
   }
   .users {
     margin: 12px auto -5px auto;
     display: table;
   }
   .postbit-arrow {
     position:absolute;
     margin-top: -10px;
     left: -13px;
     display:block;
     width: 18px;
     height:24px;
     background: url(http://upload.wikivb.ir/images/ibsgx1yupivdfd32q62.png) no-repeat center;
   }
   .postbitlegacy .postbody, .eventbit .eventdetails .eventbody {
     margin-right: 170px;
     border-right: 0px solid #efefef;
   }
   خب حالا پست بیت شما ساخته شد تبریک
   نکته 1 : در این پست بیت تصویر درجه کاربری نمایش داده نمیشه چون همونطور که دیدید بخش درجه کاربر کادربندی شده اما اگر قصد دارید تصویر درجه کاربری نمایش داده بشه داخل کد هاییی که به additional.css اضافه کردید کد های زیر رو پیدا کنید و بخشی که قرمز رنگ هست رو پاک کنید :
   کد:
   .rank img{
     display: none;
     max-width: 130px;
     height: auto;
   }
   نکته 2 : برای کادربندی فیلد های دلخواه میتونید طبق آموزش های موجود عمل کنید طبق معمول کلاس فیلد ها post_field هست
   نکته 3 : این پست بیت روی استایل دیفالت تست شده و طبق اسکرین شات بدون مشکل هست بنابر این مشکلات احتمالی از طرف استایل شماست که باید بررسی و رفع بشن و پست بیت مشکلی نداره

   یا حق
   ویکی وی بی
   مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
   چنانچه این مطلب مورد پسند شما واقع شده بر روی کلیک کنید .

   12 نفر از اعضا پست WikiVB را پسندیده اند


 1. #2
  AliFatehi آنلاین نیست.
  AliFatehi
  کاربر سايت
  50نوشته4مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  شماره عضویت
  581
  پسندیده است
  62 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  14
  gemsoft.ir/forum/forum.php
  عاشقتم....کشته ی سرعت عملتم.....مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی i Love WikiVB مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  همه اینکارا رو دقیق انجام دادم اما :

  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  در ضمن استایل هم دیفالت هست....و پست بیت هیچ دستکاری از حالت دیفالت نشده بود...

  کاربر زیر پست AliFatehi را پسندیده است:


  ویرایش توسط AliFatehi : 03-08-2014 در ساعت 12:20 AM

 2. #3
  WikiVB آنلاین نیست.
  WikiVB
  مديريت کل انجمن
  5,846نوشته26,644مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Oct 2012
  شماره عضویت
  1
  پسندیده است
  8,021 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  26521
  wikivb.ir
  استایل شما دیفالت نیست ، دستکاری شده هست ، الان مشکل اینجاست که داخل پست ها additional.css در استایل شما فراخوانی نشده !
  قالب headinclude_bottom رو سرچ کنید بازش کنید ببینید کد زیر داخلش هست یا خیر اگر نبود به ابتداش اضافه کنید :
  کد:
  {vb:cssfile additional.css}

  کاربر زیر پست WikiVB را پسندیده است:


  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

 3. #4
  AliFatehi آنلاین نیست.
  AliFatehi
  کاربر سايت
  50نوشته4مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  شماره عضویت
  581
  پسندیده است
  62 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  14
  gemsoft.ir/forum/forum.php
  چک کردم این دو کد توی فایل هست :


  کد:
  {vb:cssfile additional.css}
  {vb:raw template_hook.headinclude_bottom_css}

 4. #5
  WikiVB آنلاین نیست.
  WikiVB
  مديريت کل انجمن
  5,846نوشته26,644مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Oct 2012
  شماره عضویت
  1
  پسندیده است
  8,021 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  26521
  wikivb.ir
  مشخص نیست چرا داخل پست هاتون additional.css فراخوانی نشده ، به ابتدای postbit_legacy این کد ها رو اضافه کنید ببینید مشکلتون حل میشه یا خیر :
  کد:
  <style>
  .post_field {
  background: none;
  padding: 8px 9px;
  margin-top: 3px;
  text-align: center;
  -webkit-box-shadow: 0 0 0;
  -moz-box-shadow: 0 0 0;
  box-shadow: 0 0 0;
  box-shadow: 0 0 0;
  border-right: 0;
  border-left: 0;
  border-bottom: 0;
  border-top: 0;
  border-radius: 0;
  -moz-border-radius: 0;
  -webkit-border-radius: 0;
  -o-border-radius: 0;
  -ms-border-radius: 0;
  -moz-transition: all 0.3s ease-in;
  -webkit-transition: all 0.3s ease-in;
  -o-transition: all 0.3s ease-in;
  -ms-transition: all 0.3s ease-in;
    width: 130px;
  }
  .post_field:hover {
  color: #737373;
  border-right: 0px;
  border-left: 0px;
  }
  
  .post_field strong {
    color:#066a94;
  text-shadow:1px 1px white;
  }
  .post_field dt {
    font: 10px Tahoma;
    color:#969696;
  margin-top: 0px;
  text-shadow: 0;
  -moz-transition: all 0.3s ease-in;
  -webkit-transition: all 0.3s ease-in;
  -o-transition: all 0.3s ease-in;
  -ms-transition: all 0.3s ease-in;
  }
  .post_field dt:hover {
    color:#0398c5;
  }
  .post_field dd {
    float: left;
    font: 10px Tahoma;
  }
  .postbitlegacy .userinfo .popupmenu .popupctrl {
    font-size: 12px;
  }
  .postbitlegacy .userinfo {
    border: 1px solid #96CDF7;
    margin: 10px 5px;
    border-radius: 5px;
    width: 150px;
    background: #FFFFFF;
    padding: 0;
  }
  .rank img{
    display: none;
    max-width: 130px;
    height: auto;
  }
  .onvanekarbar {
  background: rgb(191,191,191); /* Old browsers */
  background: -moz-linear-gradient(top, rgba(191,191,191,1) 0%, rgba(146,146,146,1) 100%); /* FF3.6+ */
  background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,rgba(191,191,191,1)), color-stop(100%,rgba(146,146,146,1))); /* Chrome,Safari4+ */
  background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(191,191,191,1) 0%,rgba(146,146,146,1) 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
  background: -o-linear-gradient(top, rgba(191,191,191,1) 0%,rgba(146,146,146,1) 100%); /* Opera 11.10+ */
  background: -ms-linear-gradient(top, rgba(191,191,191,1) 0%,rgba(146,146,146,1) 100%); /* IE10+ */
  background: linear-gradient(to bottom, rgba(191,191,191,1) 0%,rgba(146,146,146,1) 100%); /* W3C */
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#bfbfbf', endColorstr='#929292',GradientType=0 ); /* IE6-9 */
  font: 11px Tahoma;
  text-align: center;
  margin: 4px -4px -4px 0px;
  width: 141px;
  padding: 6px 8px 4px 8px;
  color: #fff;
  text-shadow: 0;
  border: 1px solid rgba(0,0,0,0.4);
    box-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,0.3);
    border-radius: 0 0 2px 2px;
  }
  .onvan-r {
    position: absolute;
    height: 0px;
    width: 0px;
    border: 2px solid transparent;
    border-bottom: 3px solid #3b3b3b;
    border-left: 2px solid #3b3b3b;
    right: -4px; 
    margin-top: -12px;
  }
  .onvan-l {
    position: absolute;
    height: 0px;
    width: 0px;
    border: 2px solid transparent;
    border-bottom: 3px solid #3b3b3b;
    border-right: 2px solid #3b3b3b;
    left: -4px; 
    margin-top: -28px;
  }
  .avaopa {
    width: 120px;
    height: auto;
  }
  .avaopa {
    width: 120px;
    height: auto;
    padding: 2px;
    border: 1px solid #DBDBDB;
    border-radius: 2px;
    margin-top: -10px;
  }
  .wikivbv2user {display: none;}
  .wikivbv2online {
    float: right;
    margin-top: -12px;
    margin-right: 5px;
  }
  .users {
    margin: 12px auto -5px auto;
    display: table;
  }
  .postbit-arrow {
    position:absolute;
    margin-top: -10px;
    left: -13px;
    display:block;
    width: 18px;
    height:24px;
    background: url(http://upload.wikivb.ir/images/ibsgx1yupivdfd32q62.png) no-repeat center;
  }
  .postbitlegacy .postbody, .eventbit .eventdetails .eventbody {
    margin-right: 170px;
    border-right: 0px solid #efefef;
  }
  </style>

  2 نفر از اعضا پست WikiVB را پسندیده اند


  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

 5. #6
  AliFatehi آنلاین نیست.
  AliFatehi
  کاربر سايت
  50نوشته4مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  شماره عضویت
  581
  پسندیده است
  62 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  14
  gemsoft.ir/forum/forum.php
  تشکر با اضافه کردن این کدها اوکی شد......مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بیمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  - - - Updated - - -

  میخوام رنگ اون باکس که درجه کاربری رو نوشته تغییر بدم

  اما onvan-r , onvan-l رو تغییر دادم اون ربان داخلی رنگش عوض شد...

  دقیقا میشه بگین چه کلاسی رو باید رنگشو عوض کنم؟؟؟ممنون

  کاربر زیر پست AliFatehi را پسندیده است:اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. زنفورو (XenForo) چیست ؟!
  توسط Mohamad در انجمن گفت و گوی آزاد
  پاسخ: 23
  آخرين نوشته: 07-25-2014, 07:02 AM

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی