/ مشکل بعد از بازنویسی فایل xml
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 13 از 13

موضوع: مشکل بعد از بازنویسی فایل xml

 1. #11
  inamp آنلاین نیست.
  inamp
  کاربر سايت
  240نوشته19مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Sep 2013
  شماره عضویت
  2935
  پسندیده است
  96 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  29
  anjomaninamp.ir
  کد PHP:
  @charset "UTF-8";
  /* CSS Document */

  /*threadlisthead*/
  .threadlisthead {
      
  backgroundurl("images/buttons/newbtn_middle.png"repeat-x scroll 0 0 #473c34;
      
  border1px solid #2f1e12;
      
  box-shadow: -2px 2px 2px #C8C8C8;
      
  color#FFFFFF;
      
  displayblock;
      
  floatright;
      
  font12px byekan;
      
  margin0;
      
  positionrelative;
      
  width100%;
      
  border-radius4px 4px 0 0;
  -
  moz-border-radius4px 4px 0 0;
  -
  o-border-radius4px 4px 0 0;
  -
  webkit-border-radius4px 4px 0 0;
  -
  ms-border-radius4px 4px 0 0;
  }

  .
  threadlisthead a, .threadlisthead a:hover {
      
  color: {vb:stylevar threadlisthead_color};
  }

  .
  threadlisthead div {
      
  /*border-top: 1px solid {vb:stylevar body_background.backgroundColor};*/
      
  margin-{vb:stylevar left}: 3px;
      
  margin-{vb:stylevar right}: 3px;
      -
  moz-border-radius-top{vb:stylevar right}: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};
      -
  moz-border-radius-top{vb:stylevar left}: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};
      -
  webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};
      -
  webkit-border-top-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};
      
  border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};
      
  border-top-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};
  }

  .
  threadlisthead span.threadinfo, .threadlisthead span.threadinfo_withnotification, .threadlisthead span.threadstats, .threadlisthead span.threadreplies, .threadlisthead span.threadviews, .threadlisthead span.threadnotification, .threadlisthead span.threadlastpost {
      
  display:block;
      
  float: {vb:stylevar left};
      
  clear: {vb:stylevar right};
      
  padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2-10;
  }

  .
  threadlisthead span.threadinfo {
      
  width62%;
  }

  .
  threadlisthead span.threadinfo_withnotification {
      
  width47%;
  }

  .
  threadlisthead span.threadinfo .threadtitle {
      
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};
  }

  .
  threadlisthead span.threadreplies {
      
  width6%;
      
  text-align:center;
  }

  .
  threadlisthead span.threadviews {
      
  width6%;
      
  text-align:center;
  }

  .
  threadlisthead span.threadstats {
      
  text-align:center;
      
  width12%;
  }

  .
  threadlisthead span.threadnotification {
      
  width10%;
      
  text-aligncenter;
      
  word-wrap: break-word;
  }

  .
  threadlisthead span.threadlastpost {
      
  width23%;
      
  text-align:{vb:stylevar left};
      
  padding-{vb:stylevar left}: 2%;
  }

  .
  threadlisthead a:hover {
      
  backgroundtransparent;
  }

  .
  threadlisthead .threadimod {
      
  positionabsolute;
      {
  vb:stylevar right}: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};
      
  padding-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};
  }

  /*threadbit*/
  .threadbit{
      
  padding:0;
      
  width:100%;
      
  display:block;
      
  clear:both;
      
  color: {vb:stylevar body_color};
      
  float: {vb:stylevar left};
      
  positionrelative;
      -
  moz-box-shadow: -2px 2px 2px {vb:stylevar shadow_color};
      -
  webkit-box-shadow: -2px 2px 2px {vb:stylevar shadow_color};
      
  box-shadow: -2px 2px 2px {vb:stylevar shadow_color};
  }


  .
  threadbit .threadtitle {
      
  margin-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};
      
  font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};
  }

  .
  threadbit .threadtitle_unread {
      
  font-weightbold;
  }

  .
  threadbit .threaddetails {
      
  float: {vb:stylevar right};
      
  margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};
  }

  .
  threadbit .sticky{
      
  background: {vb:stylevar threadbit_hilite_background};
      
  border: {vb:stylevar threadbit_border};
      
  border-top1px solid {vb:stylevar body_background.backgroundColor};
      
  width100%;
      
  float: {vb:stylevar left};
      
  display:block;
      
  clear:both;
      
  positionrelative;
  }

  .
  threadbit .nonthread{
      
  background: {vb:stylevar threadbit_background};
      
  border: {vb:stylevar threadbit_border};
      
  border-top1px solid {vb:stylevar body_background.backgroundColor};
      
  width100%;
      
  float: {vb:stylevar left};
      
  display:block;
      
  clear:both;
      
  positionrelative;
      
  padding0.5em 0 0.5em;
      
  text-indent: {vb:stylevar padding};
  }

  .
  threadbit .nonsticky, .threadbit .deleted, .threadbit .discussionrow, .threadbit .ignored {
      
  border: {vb:stylevar threadbit_border};
      
  border-top1px solid {vb:stylevar body_background.backgroundColor};
      
  width:100%;
      
  float: {vb:stylevar left};
      
  display:block;
      
  clear:both;
      
  positionrelative;
      
  margin-top0;
  }

  .
  threadbit .nonsticky, .threadbit .discussionrow {
      
  background: {vb:stylevar threadbit_background};
  }

  .
  threadbit .deleted, .threadbit .ignored {
      
  background: {vb:stylevar threadbit_deleted_background};
  }

  .
  threadbit .threadmeta {
      
  font-size: {vb:stylevar mid_fontSize};
  }

  .
  threadbit .threadstatus {
      
  min-height: {vb:math {vb:stylevar threadbit_iconsize.height}{vb:stylevar threadbit_iconsize.units}+{vb:stylevar padding}};
      
  heightauto;
  }

  .
  threadbit .threadstatus, .threadbit .threadinfo, .threadbit .threadinfo_withnotification, .threadbit .threadstats, .threadbit .threadlastpost, .threadbit .threaddeleted, .threadbit .threadnotification, .threadbit .nothreadstatus, .threadbit .threadthread, .threadbit img.statusicon {
      
  float: {vb:stylevar left};
      
  clear: {vb:stylevar right};
      
  display:inline-block;
  }

  .
  threadbit .threadinfo {
      
  width62%;
      
  min-width350px;
  }

  .
  threadbit .threadinfo_withnotification {
      
  width47%;
  }

  .
  threadbit .threadstats {
      
  width12%;
  }

  .
  threadbit .threadnotification {
      
  width10%;
  }

  .
  threadbit .threadthread {
      
  width10%;
  }

  .
  threadbit .threadstats {
      
  font-size: {vb:stylevar mid_fontSize};
      
  text-align: {vb:stylevar right};
      
  padding: {vb:math {vb:math {vb:stylevar threadbit_iconsize.height}{vb:stylevar threadbit_iconsize.units} - {vb:math {vb:stylevar mid_fontSize}*{vb:stylevar line_height}*2} + {vb:stylevar padding}}/20;
  }

  .
  threadbit .threadstats li {
      
  margin-{vb:stylevar right}: 20px;
  }

  .
  threadbit .threadstats .replies, .threadbit .threadstats .views, .threadbit .threadstats .smallreplies {
      
  displayinline-block;
      
  float: {vb:stylevar left};
      
  clear: {vb:stylevar right};
      
  padding: {vb:math {vb:math {vb:stylevar threadbit_iconsize.height}{vb:stylevar threadbit_iconsize.units} - {vb:math {vb:stylevar mid_fontSize}*{vb:stylevar line_height}} + {vb:stylevar padding}}/20;
      
  text-aligncenter;
      
  font-size: {vb:stylevar mid_fontSize};
  }

  .
  threadbit .threadstats .replies, .threadbit .threadstats .views {
      
  width50%;
  }

  .
  threadbit .threadstats .smallreplies {
      
  width33.3%;
  }

  .
  threadbit .discussionrow .threadstats .views, .threadbit .ignored .threadstats .views {
      
  text-align:  center;
  }

  .
  threadbit .threadstats .replies a.understate:link {
      
  color: {vb:stylevar body_color};
  }

  .
  threadbit .threadlastpost {
      
  width23%;
      
  padding: {vb:math {vb:math {vb:stylevar threadbit_iconsize.height}{vb:stylevar threadbit_iconsize.units} + {vb:stylevar padding} - {vb:math {vb:stylevar mid_fontSize}*{vb:stylevar line_height}*2}}/20;
      
  padding-{vb:stylevar left}: 2%;
      
  float: {vb:stylevar left};
      
  clear: {vb:stylevar right};
      
  display:block;
      
  height: {vb:math {vb:stylevar mid_fontSize}*{vb:stylevar line_height}*2};
      
  font-size: {vb:stylevar small_fontSize};
  }

  .
  threadbit .alt {
      
  background: {vb:stylevar threadbit_alt_background};
  }

  .
  threadbit .threaddeleted {
      
  width33%;
      
  padding: {vb:math {vb:math {vb:stylevar threadbit_iconsize.height}{vb:stylevar threadbit_iconsize.units} + {vb:stylevar padding} - {vb:math {vb:stylevar mid_fontSize}*{vb:stylevar line_height}*2}}/20;
      
  float: {vb:stylevar left};
      
  clear: {vb:stylevar right};
      
  displayblock;
      
  vertical-alignmiddle;
      
  padding-{vb:stylevar left}:3%;
      
  font-size: {vb:stylevar mid_fontSize};
  }

  .
  threadbit .threadnotification {
      
  padding: {vb:math {vb:math {vb:stylevar threadbit_iconsize.height}{vb:stylevar threadbit_iconsize.units} + {vb:stylevar padding} - {vb:math {vb:stylevar mid_fontSize}*{vb:stylevar line_height}}}/20;
      
  font-size: {vb:stylevar mid_fontSize};
      
  text-aligncenter;
  }

  .
  threadbit .threadlastpost .username {
      
  font-size: {vb:stylevar mid_fontSize};
  }

  .
  threadbit .discussionrow img.statusicon {
          
  padding5px 10px;
  }

  .
  threadbit .discussionrow .inner {
      
  margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};
  }
  span.searchdesc, .threadbit .discussionrow .inner span.searchdesc {
      
  font-size: {vb:stylevar small_fontSize};
  }

  .
  threadbit .discussionrow .threadinfo {
      
  padding: {vb:math {vb:math {vb:math {vb:math {vb:stylevar mid_fontSize}*{vb:stylevar line_height}*3}}+10px-{vb:math {vb:stylevar mid_fontSize}*{vb:stylevar line_height}*2}}/20;
  }

  .
  threadbit .discussionrow.hasstatus .threadinfo {
      
  width62%;
      
  padding0;
  }

  .
  threadbit .discussionrow.hasstatus .threadlastpost {
      
  heightauto;
  }

  .
  threadbit .discussionrow.hasstatus .threadtitle {
      
  margin-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};
  }

  .
  threadbit .discussionrow.hasstatus .threadstats {
      
  padding: {vb:math {vb:math {vb:stylevar threadbit_iconsize.height}{vb:stylevar threadbit_iconsize.units} - {vb:stylevar mid_fontSize} + {vb:stylevar padding}}/20
      
  font: {vb:stylevar mid_fontSize};
  }

  .
  threadbit .discussionrow.hasstatus .threadstats li {
      
  margin-{vb:stylevar left}: 10px;
  }

  .
  threadbit .discussionrow .threadtitle {
      
  margin-top0;
  }

  .
  threadbit .discussionrow .threadstats {
      
  font-size: {vb;stylevar mid_fontSize};
      
  padding5px 0;
  }

  .
  threadbit .discussionrow .threadlastpost {
      
  padding-{vb:stylevar left}: 3%;
      
  height: {vb:math {vb:stylevar mid_fontSize}*{vb:stylevar line_height}*3}};
  }

  .
  threadbit .threadimod {
      
  width0%;
      
  overflowshow;
  }

  .
  threadbit .threadimod input {
      
  positionabsolute;
      {
  vb:stylevar right}: 1%;
      
  margin-top: {vb:math {vb:math {vb:stylevar threadbit_iconsize.height}{vb:stylevar threadbit_iconsize.units} + {vb:stylevar padding} - 13px}/2};
  }

  .
  threadbit .threadnotification + .threadimod {
      
  position:absolute;
      {
  vb:stylevar right}: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};
      
  margin-top0;
  }

  .
  threadbit.imod_highlight .deleted,
  .
  threadbit.imod_highlight .sticky,
  .
  threadbit.imod_highlight .nonsticky,
  .
  threadbit.imod_highlight .discussionrow,
  .
  threadbit.imod_highlight .alt,
  .
  threadbit.imod_highlight .ignored {
      
  background-color:{vb:stylevar imodhilite_backgroundColor};
  }

  /* threadbit status */
  .threadbit .nonsticky a.threadstatus, .threadbit .sticky a.threadstatus {
      
  background-repeatno-repeat;
      
  background-position: {vb:stylevar padding4px;
      
  positionrelative;
      
  float: {vb:stylevar left};
      
  clear: {vb:stylevar right};
      
  width: {vb:math {vb:stylevar threadbit_iconsize.width}{vb:stylevar threadbit_iconsize.units} + {vb:math 2 * {vb:stylevar padding}}};
      
  display:block;
  }

  .
  threadbit .threadstatus background-imageurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_old-30.png); }
  .
  threadbit.dot .threadstatus background-imageurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_dot-30-{vb:stylevar right}.png); }
  .
  threadbit.dot.hot .threadstatus background-imageurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_dot_hot-30-{vb:stylevar right}.png); }
  .
  threadbit.dot.hot.lock .threadstatus background-imageurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_dot_hot_lock-30-{vb:stylevar right}.png); }
  .
  threadbit.dot.hot.lock.new .threadstatus background-imageurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_dot_hot_lock_new-30-{vb:stylevar right}.png); }
  .
  threadbit.dot.hot.new .threadstatus background-imageurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_dot_hot_new-30-{vb:stylevar right}.png); }
  .
  threadbit.dot.lock .threadstatus background-imageurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_dot_lock-30-{vb:stylevar right}.png); }
  .
  threadbit.dot.lock.new .threadstatus background-imageurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_dot_lock_new-30-{vb:stylevar right}.png); }
  .
  threadbit.dot.new .threadstatus background-imageurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_dot_new-30-{vb:stylevar right}.png); }
  .
  threadbit.hot .threadstatus background-imageurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_hot-30.png); }
  .
  threadbit.hot.lock .threadstatus background-imageurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_hot_lock-30.png); }
  .
  threadbit.hot.lock.new .threadstatus background-imageurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_hot_lock_new-30.png); }
  .
  threadbit.hot.new .threadstatus background-imageurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_hot_new-30.png); }
  .
  threadbit.lock .threadstatus background-imageurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_lock-30.png); }
  .
  threadbit.lock.new .threadstatus background-imageurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_lock_new-30.png); }
  .
  threadbit.moved .threadstatus background-imageurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_moved-30.png); }
  .
  threadbit.moved.new .threadstatus background-imageurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_moved_new-30.png); }
  .new .
  threadstatus background-imageurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_new-30.png); }

  .
  threadbit .deleted .threadstatus {
      
  backgroundurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_deleted_30-{vb:stylevar right}.pngno-repeat {vb:stylevar padding4px;
      
  positionrelative;
      
  float: {vb:stylevar left};
      
  clear: {vb:stylevar right};
      
  width: {vb:math {vb:stylevar threadbit_iconsize.width}{vb:stylevar threadbit_iconsize.units} + {vb:math 2 * {vb:stylevar padding}}};
      
  display:block;

  }

  /*threadbit ratings */
  .threadbit .threadtitle {
      
  background:transparent none no-repeat {vb:stylevar righttop;
      
  padding-{vb:stylevar left}:0;
      
  margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};
  }
  .
  threadbit .rating1 .threadtitle background-image:url({vb:stylevar imgdir_rating}/rating-trans-15_1.png); padding-{vb:stylevar right}:15px; }
  .
  threadbit .rating2 .threadtitle background-image:url({vb:stylevar imgdir_rating}/rating-trans-15_2.png); padding-{vb:stylevar right}:30px; }
  .
  threadbit .rating3 .threadtitle background-image:url({vb:stylevar imgdir_rating}/rating-trans-15_3.png); padding-{vb:stylevar right}:45px; }
  .
  threadbit .rating4 .threadtitle background-image:url({vb:stylevar imgdir_rating}/rating-trans-15_4.png); padding-{vb:stylevar right}:60px; }
  .
  threadbit .rating5 .threadtitle background-image:url({vb:stylevar imgdir_rating}/rating-trans-15_5.png); padding-{vb:stylevar right}:75px; }

  /*threadbit icon*/
  .threadbit .title {
      
  background:transparent none no-repeat {vb:stylevar lefttop;
  }

  .
  threadbit .pagination {
      
  positionrelative;
      
  displayinline-block;
      
  margin-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};
      
  margin-top0.25em;
  }

  .
  threadbit .pagination dd span {
      
  padding-top0;
      
  padding-bottom0;
  }

  .
  threadbit .pagination a {
      
  padding0 4px;
      -
  moz-border-radius2px;
      -
  webkit-border-radius2px;
      
  border-radius2px;
        
  color#e9e1d2;
      
  font-size: {vb:stylevar small_fontSize};
      
  displayinline;
      
  floatnone;
  }

  .
  threadbit .deleted .threadinfo {
      
  width62%
  }

  .
  threadbit .deleted .author {
      
  displayinline-block;
      
  float: {vb:stylevar left};
  }

  .
  threadbit .managethread {
      
  displayinline-block;
      
  float: {vb:stylevar left};
      
  clear: {vb:stylevar right};
  }

  .
  threadbit .managethread li {
      
  displayinline;
      
  margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};
  }

  .
  threadinfo_withnotification .statusicon {
      
  padding:5px;
      
  float:{vb:stylevar left};
  }

  .
  threadbit.attachments {
      
  margin0;
      
  border0;
      -
  moz-border-radius0;
      -
  webkit-border-radius0;
      
  border-radius0;
      
  backgroundtransparent;
      
  font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};
  }

  /*************************************************/
  /* ADS THREADS */
  #ad_forum_below_threadlist {
          
  width:100%;
          
  padding:{vb:stylevar ad_padding};
          
  text-align:{vb:stylevar left};
  }

  <
  vb:if condition="$stylevar['textdirection'] == 'rtl'">
  .
  threadbit, .threadlisthead {
      -
  moz-box-shadow2px 2px 2px {vb:stylevar shadow_color};
      -
  webkit-box-shadow2px 2px 2px {vb:stylevar shadow_color};
      
  box-shadow2px 2px 2px {vb:stylevar shadow_color};
  }
  </
  vb:if> 

 2. نوين وردپرس تبلیغات شما

 3. #12
  Masoum آنلاین نیست.
  Masoum
  کاربر اخراجي
  281نوشته151مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Feb 2014
  شماره عضویت
  4216
  پسندیده است
  273 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  161
  www.ordogah.ir
  آیا میزبانی تون رو تعویض کردید و بکاپ برگردوندید؟مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

 4. #13
  inamp آنلاین نیست.
  inamp
  کاربر سايت
  240نوشته19مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Sep 2013
  شماره عضویت
  2935
  پسندیده است
  96 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  29
  anjomaninamp.ir
  دوست عزیز همه چیز اوکی بوده متاسفانه من اومدم قالب مقلات رو اشتباه تو قالب شکلات ریختم این طوری شده
  و دوبار هم فایل xml رو باز خوانی کردم باز همانطوری شده

صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی