/ آموزش کادربندی پست بیت به سبک استایل WikiVB-APex -- اختصاصی ویکی وی بی
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10

مقاله: آموزش کادربندی پست بیت به سبک استایل WikiVB-APex -- اختصاصی ویکی وی بی

  1. آموزش کادربندی پست بیت به سبک استایل WikiVB-APex -- اختصاصی ویکی وی بی

   آموزش کادربندی پست بیت به سبک استایل WikiVB-APex -- اختصاصی ویکی وی بی

   درود،
   با آموزش کادربندی پست بیت به سبک استایل APex در خدمتتون هستیم ..!
   این آموزش رو به درخواست کاربران میزارم .. قبلا هم قصد داشتم بزار، اما فراموش کرده بودم ..!
   خب بریم سراغ آموزش ..!

   ابتدا به جستجو در قالب ها برید و postbit_legacy را سرچ کنید و بعد کدهای داخلش رو با کدهای زیر عوض کنید :
   کد:
   {vb:raw template_hook.postbit_start}
   <li class="postbitlegacy postbitim postcontainer {vb:raw post.statusicon}" id="post_{vb:raw post.postid}">
   <!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->
   
     <div class="posthead">
         <span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
           <vb:if condition="$show['announcement']">
             <span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
           <vb:else />
             <span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">,&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
           </vb:if>
         </span>
         <span class="nodecontrols">
           <vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']">
   <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;">Top</a> |
             <a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a>
           </vb:if>
           <vb:if condition="$show['moderated']"><a name="post{vb:raw post.postid}"></a>{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
           <vb:if condition="$show['inlinemod']">
             <label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"><input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /></label>
           </vb:if>
         </span>
     </div>
   
     <div class="postdetails">
       <div class="userinfo">
   <div class="user" style="margin-top: 10px;">
        <div class="username_container">
         <vb:if condition="$post['userid']">
           {vb:raw memberaction_dropdown}
         <vb:else />
           <span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span>
         </vb:if>
   </div></div>
   
   <div class="rank-pm-pf-st">
   <vb:if condition="$post['rank']">
   <center><span class="rank">{vb:raw post.rank}</span></center>
   </vb:if>
   <a href="private.php?{vb:raw session.sessionurl}do=newpm&amp;u={vb:raw memberinfo.userid}" target="_blank"><span class="pm-user" rel="tooltip" title="ارسال پیغام خصوصی"></span></a>
   <span class="status-user">{vb:raw post.onlinestatus}</span>
   <a href="{vb:link member, {vb:raw post}}" target="_blank"><span class="pf-user" rel="tooltip" title="پروفایل کاربر"></span></a>
   </div>
         {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}
   
         <vb:if condition="$show['avatar']">
   <div class="bg-avatar" style="padding: 5px 0;margin-top: 5px;">
   <div class="usercenter">
   <div class="avatar_hover">
         <a class="postuseravatar_custom avatar_user" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
   <center>
           <img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}"/>
   </center>
         </a>
   </div></div></div>
         </vb:if> 
         <vb:if condition="$post['userid']">
           <hr />
           <dl class="userinfo_extra">
   
   <vb:if condition="$post['field7']"><div class="post_field"><marquee loop="-1" scrollamount="3" direction="Right">{vb:raw post.field7}</marquee></div></vb:if>
   
   <vb:if condition="$post['joindate']"><div class="post_field"><span class="ico-postbit"></span><dt>{vb:rawphrase join_date}</dt> <dd>{vb:raw post.joindate}</dd></div></vb:if>
   
   <div class="post_field"><span class="ico-postbit"></span><dt>شماره عضويت</dt><dd>{vb:raw post.userid}</dd></div>
   
   <div class="post_field"><span class="ico-postbit"></span><dt>عنوان کاربر</dt> <dd>{vb:raw post.usertitle}</dd></div>
   
   <div class="post_field"><span class="ico-postbit"></span><dt>میانگین پست در روز</dt> <dd>{vb:raw post.postsperday}</dd></div>
   
   <div class="post_field"><span class="ico-postbit"></span><dt>{vb:rawphrase posts}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd></div>
   
             <vb:if condition="$post['field2']"><div class="post_field"><span class="ico-postbit"></span><dt>{vb:rawphrase location_perm}</dt> <dd>{vb:raw post.field2}</dd></div></vb:if>
   
   
             <vb:if condition="$post['age']"><div class="post_field"><span class="ico-postbit"></span><dt>{vb:rawphrase age}</dt> <dd>{vb:raw post.age}</dd></div></vb:if>  
   
   
             {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}
           </dl>
           <vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']">
           <dl class="user_rep">
             <vb:if condition="$show['infraction']">
             <div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase infractions}</dt> 
             <dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd></div>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['reputation']">
               <vb:if condition="$show['reppower']">
   <div class="post_field">
             <dt>{vb:rawphrase reppower}</dt> 
             <dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}</dd></div>
               </vb:if>
             </vb:if>
           </dl>
           </vb:if>
           {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
           <div class="imlinks">
             {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
           </div>
         </vb:if>
         <vb:if condition="$show['reputation']">
   <div style="margin:0 auto 0 auto;text-align:center;">
           <span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}" title="{vb:raw post.username} {vb:raw post.level}">
             <vb:each from="reputationdisplay" value="row">
               <img class="{vb:raw row.class}" src="{vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}" alt="" />{vb:raw row.rowend}
             </vb:each>
           </span>
   </div>
         </vb:if>
   
       </div>
       <div class="postbody">
         <div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
           {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
           <vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
           <h2 class="title icon">
             <vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}
           </h2>
           </vb:if>
   
   
               <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
                 {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
                 {vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
               </vb:if>
               <vb:if condition="$post['islastshown']">
                 {vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
               </vb:if>
           <div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
             <div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
               <blockquote class="postcontent restore ">
                 {vb:raw post.message}
               </blockquote>
             </div>
   
             <vb:if condition="$show['attachments']">
               <div class="attachments">
   
               <vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
                   {vb:raw post.thumbnailattachments}
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['imageattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                   {vb:raw post.imageattachments}
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.imageattachmentlinks}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['otherattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_files}" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.otherattachments}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attachments_pending_approval}" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.moderatedattachments}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               </div>
             <!-- / attachments -->
             </vb:if>
           </div>
         </div>
         <vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
         <div class="after_content">
           <vb:if condition="$show['postedited']">
           <!-- edit note -->
           <blockquote class="postcontent lastedited">
             <vb:if condition="$show['postedithistory']">
               {vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 
                 {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
             <vb:else />
               {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['edit_reason']">
               <span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
             </vb:if>
           </blockquote>
           <!-- / edit note -->
           </vb:if>
           {vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
           <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
             {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
           </vb:if>
           {vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
         </div>
         </vb:if>
         <div class="cleardiv"></div>
   
   {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_end}
           <vb:if condition="$post['signature']">
             <blockquote class="signature restore"><span class="ico-emz"></span><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote>
           </vb:if>
   
       </div>
     </div>
       <div class="postfoot">
         <!-- <div class="postfoot_container"> -->
         <div class="textcontrols floatcontainer">
           <span class="postcontrols">
             <img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
             <vb:if condition="$post['editlink']">
               <a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase edit_delete_message}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a> 
             <vb:if condition="THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
               <a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}&amp;noquote=1" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a> 
             <span class="seperator">&nbsp;</span>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['replylink']">
               <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase reply_with_quote}"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a> 
             <vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['multiquote_post']">
                <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a> 
             </vb:if>
           </span>
           <span class="postlinking">
             <vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'">
               <vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">
                   <a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
                               <span class="seperator">&nbsp;</span>
               </vb:if>
             </vb:if>
   
             {vb:raw template_hook.postbit_controls}
             {vb:raw post.iplogged}
             <vb:if condition="$post['forwardlink']">
               <a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
               <vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['reputationlink']">
               <span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}" /> -->&nbsp;</a></span>
             </vb:if>
   
             <vb:if condition="$show['infractionlink']">
               &nbsp;<a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['reportlink']">
               &nbsp;<a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;
             </vb:if>
   
             <vb:if condition="$show['moderated']">
               <img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['spam']">
               <img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['deletedpost']">
               <vb:if condition="$show['managepost']">
                 <a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>
               <vb:else />
                 <img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
               </vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['redcard']">
               <a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
               <vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
                 <a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['api_platform']">
               <vb:if condition="$post['api_platform_link']">
                 <a class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}" href="{vb:raw post.api_platform_link}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_title']}}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</a>
               <vb:else />
                 <span class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</span>
               </vb:if>
             </vb:if>
           </span>
         <!-- </div> -->
         </div>
       </div>
     <hr />
   </li>
   {vb:raw template_hook.postbit_end}
   و بعد انتهای ادیشنال اضافه کنید :

   کد:
   /* -- PostBit - APex -- */
   .bg-avatar {
     width:170px;
     height:210px;
     color:#333;
     position:relative;
     top:6px;
     margin:0 13px 5px;
     border:3px solid #eaeaea;
     text-align:center;
     -webkit-border-radius:3px;
     -moz-border-radius:3px;
     -ms-border-radius:3px;
     -o-border-radius:3px;
     border-radius:3px
   }
   .bg-avatar img{
    width:170px;
    height:220px;
    margin:-5px 0
   }
   .user strong{font-family:BYekan, B Yekan, Tahoma;font-size:15px;padding:4px 18px 4px 18px;margin:0 auto;display:table}
   
   .post_field{
     background:#fff;
     border:1px solid #ddd;
     padding:5px 13px 5px 0px;
     margin-top:3px;
     text-align:center;
     font:13px BYekan,B Yekan,Tahoma;
     color:#676767;
     margin-right:-5px;
     margin-left:-25px;
     -webkit-border-radius:2px;
     -moz-border-radius:2px;
     -ms-border-radius:2px;
     -o-border-radius:2px;
     border-radius:2px;
     -webkit-transition:ease-out 0.4s;
     -moz-transition:ease-out 0.4s;
     -ms-transition:ease-out 0.4s;
     -o-transition:ease-out 0.4s;
     transition:ease-out 0.4s
   }
   .post_field:hover{
    -webkit-box-shadow:-225px 0 0 rgba(211,211,211,0.2) inset;
    -moz-box-shadow:-225px 0 0 rgba(211,211,211,0.2) inset;
    -ms-box-shadow:-225px 0 0 rgba(211,211,211,0.2) inset;
    -o-box-shadow:-225px 0 0 rgba(211,211,211,0.2) inset;
    box-shadow:-225px 0 0 rgba(211,211,211,0.2) inset
   }
   .post_field dt{
     font:13px BYekan,B Yekan,Tahoma;
     margin-top:0px;
     color:#777
   }
   .post_field dd{margin-top:0px}
   .postbitlegacy .userinfo{margin-top:1px}
   .member_username {
     font-family:Tahoma;
     font-size:15px;
     padding:4px 18px 4px 18px;
     margin:10px auto;
     display:table
   }
   .emz{
     background:#eee;
     border-radius:0 0 0 15px;
     -moz-border-radius:0 0 0 15px;
     -webkit-border-radius:0 0 0 15px;
     -ms-border-radius:0 0 0 15px;
     -o-border-radius:0 0 0 15px;
     position:absolute;
     margin:14px 0px 0 0;
     padding:5px 6px;
     font:16px BYekan, Tahoma;
     color:#555
   }
   .ico-emz{
    position:absolute;
    right:222px;
    margin-top:-16px;
    width:37px;
    height:42px;
    background:url("http://upload.wikivb.ir/images/2mgms5qwrsc1slfnjvu.png")
   }
   .signature{
    border:1px solid #eee !important;
    background:rgba(211,211,211,0.1);
    margin-bottom:-8px;
    padding:15px 0 !important;
    overflow:hidden !important
   }
   .rank-pm-pf-st{
     color:#333;
     position:relative;
     top:5px;
     padding:0 0 2px;
     width:200px;
     border:1px solid #ccc;
     background:#eaeaea;
     border-bottom:3px solid rgba(0,0,0,0.1)
   }
   .rank{
    background:#fff;
    width:100%;
    text-align:center;
    padding:8px 0
   }
   .status-user{
    position:relative;
    right:55px;
    top:-4px
   }
   .pm-user{
    width:17px;
    height:17px;
    float:right;
    margin:7px 20px 0 0;
    background:url("http://upload.wikivb.ir/images/6q77e5w7ubj92tatl5v.png") -63px 0 no-repeat
   }
   .pf-user{
    width:15px;
    height:17px;
    float:left;
    margin:7px 0 0 20px;
    background:url("http://upload.wikivb.ir/images/6q77e5w7ubj92tatl5v.png") 0 0 no-repeat
   }
   .ico-postbit{
    float:right;
    width:10px;
    height:10px;
    margin:9px -5px 0 5px;
    background:url("http://upload.wikivb.ir/images/6q77e5w7ubj92tatl5v.png") -35px -3px
   }
   /* End PostBit -- Css By AMiR -- */
   و در آخر این سه تا عکس که داخل فایل زیپ گذاشتم رو آپلود کنید داخل پوشه های استایلتون و داخل متغییر های استایل هم معرفیشون کنید که جایگزین عکسای آنلاین و آفلاین بشن ..!

   سوالی بود درخدمتم ..!
   موفق باشید مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
   آموزش کادربندی پست بیت به سبک استایل WikiVB-APex -- اختصاصی ویکی وی بی فايل هاي پيوست شده
   • نوع فایل: zip upload.zip (12.2 کیلو بایت, 37 نمايش)
   چنانچه این مطلب مورد پسند شما واقع شده بر روی کلیک کنید .

   6 نفر از اعضا پست Apex را پسندیده اند


 1. #2
  Support-Online آنلاین نیست.
  Support-Online
  کاربر سايت
  227نوشته59مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Feb 2015
  شماره عضویت
  8072
  پسندیده است
  155 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  69
  No Set
  چه جوری داخل متغیر های استایل معرفی کنم ؟
  میشه آخرشو یک توضیح کامل بدین ؟

 2. #3
  Ali.shafaey آنلاین نیست.
  Ali.shafaey
  مدير ارشد
  6,447نوشته8,337مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Apr 2013
  شماره عضویت
  1571
  پسندیده است
  4,638 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  8343
  مسئول 7 ستاره
  king-design.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط MR.IMaN نمایش پست ها
  چه جوری داخل متغیر های استایل معرفی کنم ؟
  میشه آخرشو یک توضیح کامل بدین ؟
  مثال:
  استایل & قالب ها > تنظیمات متغیر های جایگزین > اضافه کردن متغیر جایگزین جدید,
  1-جست و جو برای متن: images/x/y.png
  2-جایگزین با متن:images/y/x.png
  ---------
  1- مسیر عکس آنلاین رو جای x و y بنویسید
  2- مسیر عکس جدید آنلاین رو جای x و y بنویسید و سیو

  این عمل رو برای هر 3 یعنی (انلاین-افلاین-مخفی) انجام دهید

  کاربر زیر پست Ali.shafaey را پسندیده است:


  King-Design.iR♛
  Design Web And Graphic

  Portable
  Clients

  ticket


 3. #4
  Support-Online آنلاین نیست.
  Support-Online
  کاربر سايت
  227نوشته59مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Feb 2015
  شماره عضویت
  8072
  پسندیده است
  155 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  69
  No Set
  نفهمیدم میشه ای دی یاهوتو پ.خ کنید ؟

 4. #5
  Gotze آنلاین نیست.
  Gotze
  کاربر سايت
  682نوشته350مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jan 2014
  شماره عضویت
  3880
  پسندیده است
  631 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  360
  bodogame.com/forum
  بسیار عالی

  فقط اواتار انگار کشیده شده یکم

  درجات کاربری هم راست هم نیست ممنون میشم کمک کنین

  http://iranclash.com/forum/thread150.html#post383
  ویرایش توسط Gotze : 10-17-2015 در ساعت 02:53 PM

 5. #6
  WikiVB آنلاین نیست.
  WikiVB
  مديريت کل انجمن
  5,846نوشته26,644مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Oct 2012
  شماره عضویت
  1
  پسندیده است
  8,021 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  26521
  wikivb.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط Gotze نمایش پست ها
  بسیار عالی

  فقط اواتار انگار کشیده شده یکم

  درجات کاربری هم راست هم نیست ممنون میشم کمک کنین

  http://iranclash.com/forum/thread150.html#post383
  به انتهای additional.css اضافه کنید :
  کد:
  .postbitlegacy .userinfo .rank {padding: 8px 20px;width: auto;}
  .postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra {width: 180px !important;}
  .postbitlegacy .userinfo {width: 200px !important;}
  .bg-avatar img {width: auto !important;max-width: 180px;height: auto !important;}
  .bg-avatar {height: auto !important;}

  کاربر زیر پست WikiVB را پسندیده است:


  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

 6. #7
  Gotze آنلاین نیست.
  Gotze
  کاربر سايت
  682نوشته350مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jan 2014
  شماره عضویت
  3880
  پسندیده است
  631 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  360
  bodogame.com/forum
  با تشکر مصطفی جان درست شد

  فقط یه چیز دیگه چطوری میتونم کادر بندی درجات کاربری رو بردارم ؟
  http://iranclash.com/forum/showthrea...2&goto=newpost

 7. #8
  Ali.shafaey آنلاین نیست.
  Ali.shafaey
  مدير ارشد
  6,447نوشته8,337مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Apr 2013
  شماره عضویت
  1571
  پسندیده است
  4,638 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  8343
  مسئول 7 ستاره
  king-design.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط Gotze نمایش پست ها
  با تشکر مصطفی جان درست شد

  فقط یه چیز دیگه چطوری میتونم کادر بندی درجات کاربری رو بردارم ؟
  http://iranclash.com/forum/showthrea...2&goto=newpost
  درود
  منظورتون کدوم کادربندی هست دقیقا؟ چیزی مشاهده نکردم

  2 نفر از اعضا پست Ali.shafaey را پسندیده اند


  King-Design.iR♛
  Design Web And Graphic

  Portable
  Clients

  ticket


 8. #9
  Gotze آنلاین نیست.
  Gotze
  کاربر سايت
  682نوشته350مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jan 2014
  شماره عضویت
  3880
  پسندیده است
  631 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  360
  bodogame.com/forum
  نقل قول نوشته اصلی توسط Tired Tiger نمایش پست ها
  درود
  منظورتون کدوم کادربندی هست دقیقا؟ چیزی مشاهده نکردم
  ببینین یه کادر دور درجات کاربری هست میخوام اون برداشته بشه

  اینجا رو هم ببینین از درجا Html استفاده میکنم اما بزرگ شده چطوری کوچکش کنم ؟
  http://iranclash.com/forum/members/1.html

 9. #10
  WikiVB آنلاین نیست.
  WikiVB
  مديريت کل انجمن
  5,846نوشته26,644مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Oct 2012
  شماره عضویت
  1
  پسندیده است
  8,021 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  26521
  wikivb.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط Gotze نمایش پست ها
  ببینین یه کادر دور درجات کاربری هست میخوام اون برداشته بشه

  اینجا رو هم ببینین از درجا Html استفاده میکنم اما بزرگ شده چطوری کوچکش کنم ؟
  http://iranclash.com/forum/members/1.html
  به انتهای additional.css اضافه کنید :
  کد:
  .rank{background: #F2F6F8;}
  .rank-pm-pf-st {border: 0px;}
  #sidebar_container.member_summary .mainblock .rank {background: none;}
  #sidebar_container.member_summary .mainblock .rank center {width: 150px;display: table;margin: 0 auto;}

  کاربر زیر پست WikiVB را پسندیده است:


  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. پاسخ: 47
  آخرين نوشته: 10-19-2015, 12:27 PM
 2. درخواست پست بیت قالب WikiVB-APex
  توسط F@R$HID در انجمن رسیدگی به مشکلات انجمن شما ( پرسش و پاسخ )
  پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 08-31-2014, 07:30 PM
 3. آواتار Wikivb Niro ( اختصاصی Wikivb ) + لایه باز
  توسط GoLDenScript در انجمن آواتار ها
  پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 08-18-2014, 11:58 AM
 4. پیش نمایش استایل WikiVb Summer | اختصاصی WikiVB
  توسط Sama Design در انجمن پیش نمایش استایل های اختصاصی
  پاسخ: 10
  آخرين نوشته: 06-11-2014, 07:48 AM

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی