/ مشکل در هدر انجمن
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوع: مشکل در هدر انجمن

 1. #1
  mr3.pouria آنلاین نیست.
  mr3.pouria
  کاربر سايت
  66نوشته9مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jun 2014
  شماره عضویت
  5584
  پسندیده است
  13 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  19
  www.nargili.ir

  مشکل در هدر انجمن

  با سلام و عرض ادب
  اینجانب مدیر انجمن نارگیلی
  ----------
  داشتم در پنل قسمت هدر دست کاری میکردم که
  کد PHP:
  <div class="specialmenu">
  <
  li class="specialmenuoption" title="انجمن">
  <
  a href="http://nargili.ir/">
  <
  span class="iconbg"><img width="66" height="58" src="https://www.wikivb.ir/images/wikivb-spinas/img/home.png" alt="انجمن" title="انجمن"></span>
  <
  h1 class="specialmenuplus">انجمن</h1>
  </
  a>
  </
  li>
  <
  li class="specialmenuoption" title="انجمن">
  <
  a href="http://up.nargili.ir">
  <
  span class="iconbg"><img width="66" height="58" src="https://www.wikivb.ir/images/wikivb-spinas/img/upload.png" alt="آپلـود سنتر" title="آپلـود سنتر"></span>
  <
  h1 class="specialmenuplus">آپلـود سنتر</h1>
  </
  a>
  </
  li>
  <
  li class="specialmenuoption" title="آموزش ها">
  <
  a href="#">
  <
  span class="iconbg"><img width="66" height="58" src="https://www.wikivb.ir/images/wikivb-spinas/img/teach.png" alt="آموزش ها" title="آموزش ها"></span>
  <
  h1 class="specialmenuplus">آموزش ها</h1>
  </
  a>
  </
  li>
  <
  li class="specialmenuoption" title="معرفی کاربران">
  <
  a href="#">
  <
  span class="iconbg"><img width="66" height="58" src="https://www.wikivb.ir/images/wikivb-spinas/img/vb.png" alt="معرفی کاربران" title="معرفی کاربران"></span>
  <
  h1 class="specialmenuplus">معرفی کاربران</h1>
  </
  a>
  </
  li>
  <
  li class="specialmenuoption" title="تبلیغات">
  <
  a href="#">
  <
  span class="iconbg"><img width="66" height="58" src="https://www.wikivb.ir/images/wikivb-spinas/img/web.png" alt="تبلیغات" title="تبلیغات"></span>
  <
  h1 class="specialmenuplus">تبلیغات</h1>
  </
  a>
  </
  li>
  </
  div>
  <!--/
  start menu-->
  <
  div class="changecolor">
  <
  h1>تغییر رنـگ قــالـب</h1>
  <
  class="pinkcssicone" href="javascript:chooseStyle('pink-style', 60)"></a>
  <
  class="greencssicone" href="javascript:chooseStyle('green-style', 60)"></a>
  <
  class="orangecssicone" href="javascript:chooseStyle('orange-style', 60)"></a>
  <
  class="bluecssicone" href="javascript:chooseStyle('blue-style', 60)"></a>
  <
  class="redcssicone" href="javascript:chooseStyle('none', 60)" checked="checked"></a>
  </
  a>
  </
  div>
  <
  vb:if condition="$vboptions['enablesearches']">
          <
  div id="globalsearch" class="globalsearch">
              <
  form action="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=process" method="post" id="navbar_search" class="navbar_search">
                  <
  vb:comment><input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionurl}" /></vb:comment>
                  <
  input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
                  <
  input type="hidden" name="do" value="process" />
                  <
  span class="textboxcontainer"><span><input type="text" placeholder="جست و جو ..." value="" name="query" class="textbox" tabindex="99"/></span></span>
                  <
  span class="buttoncontainer"><span><input type="image" class="searchbutton" src="{vb:stylevar imgdir_button}/search<vb:if condition="$stylevar['textdirection'] == 'rtl'">_rtl</vb:if>.<vb:if condition="is_browser('ie') AND !is_browser('ie'7)">gif<vb:else />png</vb:if>" name="submit" onclick="document.getElementById('navbar_search').submit;" tabindex="100"/></span></span>
              </
  form>
          </
  div>
      </
  vb:if>
      <
  vb:if condition="$stylevar['titleimage']">
  <
  div class="logo-imageposition">
  <
  div class="logo-image"></div>
  <
  div class="logo-imagetext"></div>
  </
  div>
  </
  vb:if>
  <
  div class="bestuser">
  <
  h1 class="bestuserh1">کاربر برتر مـاه</h1>
  <
  div class="bestusercontent">
  <
  div class="bestuserimg">
  <
  img src="http://upload.wikivb.ir/images/nuknpj88jfw3rt92lq1u.png" height="112px" width="86px" alt="آواتار کاربر برتر اين ماه" title="آواتار کاربر برتر اين ماه">
  </
  div>
  <
  div class="bestusercm">
  <
  div style="margin-top:5px;"><div class="bestusercmicon"></div><li>وصال</li></div>
  <
  div style="margin-top:5px;"><div class="bestusercmicon"></div><li>مدیر ارشد</li></div>
  <
  a href="forum.php"><div style="margin-top:5px;"><div class="bestusercmicon"></div><li>انجمن نارگیلی</li></div></a>
  </
  div>
  </
  div>
  </
  div>
  <
  div class="socialicon">
  <
  a href="forum.php"><div class="fbicon"></div></a>
  <
  a href="forum.php"><div class="rssicon"></div></a>
  </
  div>
      <
  div id="toplinks" class="toplinks">
          <
  vb:if condition="$show['member']">
              <
  ul class="isuser">
  <
  div class="rightic"></div>
  <
  div class="rightms"></div>
  <
  div class="leftms"></div>
                   <
  li class="logoutrzm"><a href="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=logout&amp;logouthash={vb:raw bbuserinfo.logouthash}" onclick="return log_out('{vb:rawphrase sure_you_want_to_log_out}')" style=" margin-top: 2px; ">{vb:rawphrase log_out}</a></li>
                  <
  vb:if condition="$show['registerbutton']">
                  <
  li><a href="register.php{vb:raw session.sessionurl_q}" rel="nofollow">{vb:rawphrase register}</a></li>
                  </
  vb:if>
                  <
  li class="optionrzm"><a href="usercp.php{vb:raw session.sessionurl_q}"style=" margin-top: 2px; ">تنظیمات</a></li>
                  <
  li class="panelrzm"><a href="{vb:link member, {vb:raw bbuserinfo}}">پروفایل</a></li>
                  <
  vb:if condition="$notifications_total">
                  <
  li class="popupmenu notifications" id="notifications">
                      <
  class="popupctrl" href="usercp.php{vb:raw session.sessionurl_q}">یاداوری: <span class="notifications-number"><strong>{vb:raw notifications_total}</strong></span></a>
                      <
  ul class="popupbody popuphover">
                          {
  vb:raw notifications_menubits}
                      </
  ul>
                  </
  li>
                  <
  vb:else />
                  <
  li class="popupmenu nonotifications" id="nonotifications">
                      <
  class="popupctrl" href="usercp.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase your_notifications}</a>
                      <
  ul class="popupbody popuphover">
                          <
  li>{vb:rawphrase no_new_messages}</li>
                          <
  vb:if condition="$show['pmmainlink']"><li><a href="private.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase inbox}</a></li></vb:if>
                      </
  ul>
                  </
  li>
                  </
  vb:if>
         <
  li class="welcomelink"><a href="{vb:link member, {vb:raw bbuserinfo}}">{vb:raw bbuserinfo.username}</a></li>
                  <
  vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']">
                      {
  vb:raw facebook_header}
                  </
  vb:if>
              </
  ul>
              {
  vb:raw template_hook.header_userinfo}
              <
  vb:comment><p>{vb:rawphrase last_visited_x_at_y, {vb:raw pmbox.lastvisitdate}, {vb:raw pmbox.lastvisittime}}</p></vb:comment>
          <
  vb:else />
  <
  div id="wikivbloginbutton" style="position:absolute;"></div>
  <
  a href="register.php" title="ثبت نام در انجمن"><div id="registerbutton" style="position:absolute;"></div></a>
  <
  div class="logintext"></div>
  <
  div id="popupwikione">
      <
  class="b-close"><img src="http://upload.wikivb.ir/images/hb3gh0zzbohj04tx2ceg.png" width="26px" height="26px" alt="بستن" /><a/>
              <
  ul class="nouser">
            <
  h1 class="logintext1">ورود به انجمن</h1>
  <
  div class="rememberbg"></div>
                  <
  li>
              <
  script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
              <form id="navbar_loginform" action="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, {vb:raw show.nopasswordempty})">
                  <fieldset id="logindetails" class="logindetails">
                      <div>
                          <div>
                      <input type="text" class="textbox<vb:if condition="!$username"> default-value</vb:if>" name="vb_login_username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="نام کاربری شما" onblur="if (this.value == '') this.value = 'نام کاربری شما';" onfocus="if (this.value == 'نام کاربری شما') this.value = '';" />
                      <input type="password" class="textbox" tabindex="102" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" />
                      <input type="text" class="textbox default-value" tabindex="102" name="vb_login_password_hint" id="navbar_password_hint" size="10" value="رمز عبور شما" onblur="if (this.value == '') this.value = 'رمز عبور شما';" onfocus="if (this.value == 'رمز عبور شما') this.value = '';" style="display:none;" />
  <div class="rememberbg"></div>
      <div id="remember" class="remember">
                      <label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser_navbar" class="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" tabindex="103" />&nbsp;&nbsp;ذخیره برای ورود های بعدی</label>

                  </div>
                      <input type="submit" class="loginbutton" tabindex="104" value="ورود به انجمن" title="{vb:rawphrase enter_username_to_login_or_register}" accesskey="s" />
      <a href="/forum/login.php?do=lostpw" rel="nofollow" title="فراموشی رمز عبور"><div class="forgotpass">فراموشی رمز عبور</div></a>
                          </div>
                      </div>
                  </fieldset>
               
                  <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
                  <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
                  <input type="hidden" name="do" value="login" />
                  <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
                  <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
              </form>
              <script type="text/javascript">
              YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password_hint', "display", "inline");
              YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password', "display", "none");
              vB_XHTML_Ready.subscribe(function()
              {
              //
                  YAHOO.util.Event.on('navbar_username', "focus", navbar_username_focus);
                  YAHOO.util.Event.on('navbar_username', "blur", navbar_username_blur);
                  YAHOO.util.Event.on('navbar_password_hint', "focus", navbar_password_hint);
                  YAHOO.util.Event.on('navbar_password', "blur", navbar_password);
              });
              
              function navbar_username_focus(e)
              {
              //
                  var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
                  if (textbox.value == '<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>')
                  {
                  //
                      textbox.value='';
                      textbox.style.color='{vb:stylevar input_color}';
                  }
              }

              function navbar_username_blur(e)
              {
              //
                  var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
                  if (textbox.value == '')
                  {
                  //
                      textbox.value='<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>';
                      textbox.style.color='{vb:stylevar shade_color}';
                  }
              }
              
              function navbar_password_hint(e)
              {
              //
                  var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
                  
                  YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password_hint', "display", "none");
                  YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password', "display", "inline");
                  YAHOO.util.Dom.get('navbar_password').focus();
              }

              function navbar_password(e)
              {
              //
                  var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
                  
                  if (textbox.value == '')
                  {
                      YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password_hint', "display", "inline");
                      YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password', "display", "none");
                  }
              }
              </script>
                  </li>
                  <vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']">
                      {vb:raw facebook_header}
                  </vb:if>
              </ul>
  </div>
          </vb:if>
      </div>
      <div class="ad_global_header">
          {vb:raw ad_location.global_header1}
          {vb:raw ad_location.global_header2}
      </div>
      <hr />
  </div>
  <vb:if condition="$show['guest']"><script type="text/javascript">function closeBox(toClose) {document.getElementById(toClose).style.display = "none";}</script>
  <div id="message-1" class="msgbox" style="display: block;"><div class="******sabtenam" style="position:fixed;right:2%;bottom:30%;z-index:1000;">
  <a href="#" class="close" onclick="closeBox('message-1'); return false;" title=""></a>
  سلام مهمان گرامی <br />
  برای استفاده از تمام امکانت سایت میبایست<br />
   از طريق
  <span style="text-decoration:blink !important;"><a href="register.php" style="text-decoration:none;">
  <font color="#fff000">
  این لینک</font></a>
  </span>
  عضو شوید. 
  </div></div>
  </vb:if>
  <div class="ads-asildesign-ir">
  <div class="ads1-asildesign-ir" onclick="display:none;">

  </div>
  <a href="http://nargili.ir/misc.php?do=cchatbox"><img src="http://www.uploadnaz.ir/do.php?imgf=%DA%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3.gif" width="125" height="125" style="position:fixed; bottom:0%; right:0%;" /></a><a href="http://pi3idl.com" style="display:none">Code Center</a>
  </SPAN>

  </FONT>

  </div>
  </div> 
  که این کد ویرایش کردم خراب شد ی قسمت کد بود در اول قالب که نمیدونم چی بوده ضمنا میخام ی کادر مشکی بذارم گوشه انجمن اگ میشه به قالب اضاف کنید و قسمت بنر گوشه چت باکسمم ی جور بشه که قالبلیت بسته شدن نداشته باشه و وقتی که کلیک میکنی به صفحه جدید منتقل بشه
  با تشکر از شما  اینم کد بنر گوشه محرم : وقتی اضاف میکنم نمیشه رنگ انجمنو تغییر داد
  کد PHP:
  <!-- Begin http://shorehosein.blogfa.com Newsletter code --><script language='JavaScript' type='text/javascript' src='http://shorehossein.persiangig.com/other/Moharram4.JS'></script><div style="display:none"><h1><a href="http://shorehosein.blogfa.com">کد لوگوي سه گوش گوشه نما</a></h1></div><!-- End http://shorehosein.blogfa.com Newsletter code --> 
  و اینم عکس قسمت خرابی قالب
  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
  ویرایش توسط mr3.pouria : 10-17-2014 در ساعت 10:45 AM

 2. نوين وردپرس تبلیغات شما

 3. #2
  parham12345 آنلاین نیست.
  parham12345
  کاربر سايت
  331نوشته163مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jan 2014
  شماره عضویت
  3992
  پسندیده است
  177 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  173
  app-stor.ir
  بهتره یه بار استایل رو بازنویسی کنید تا مشکلتون رفع بشه

 4. #3
  mr3.pouria آنلاین نیست.
  mr3.pouria
  کاربر سايت
  66نوشته9مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jun 2014
  شماره عضویت
  5584
  پسندیده است
  13 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  19
  www.nargili.ir
  parham12345
  مشکل حل شد توسط اقا پرهام

  کاربر زیر پست mr3.pouria را پسندیده است:اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک