/ آموزش اختصاصی ایجاد فوتـــری جالب و کاربردی
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

مقاله: آموزش اختصاصی ایجاد فوتـــری جالب و کاربردی

  1. آموزش اختصاصی ایجاد فوتـــری جالب و کاربردی

   آموزش اختصاصی ایجاد فوتـــری جالب و کاربردی

   درود و عرض ادب خدمت دوستان و عزیزان

   در این آموزش قصد دارم نحوه ایجاد یک فوتر ساده ولی کاربردی رو براتون ارائه بدم

   برای این منظور در قسمت جستجوی قالب ها و استایل ها وارد قالب additional.css شده و کدهای زیر رو به این قالب اضافه کنید :

   کد:
   .tgfooter {   background: #dbe2ea; 
     font: normal 11px Arial, Helvetica, sans-serif; 
     color: #323232; } 
    
   .tgfooter1 { 
     height: 41px; 
     font: normal 11px Arial, Helvetica, sans-serif; 
     color: #323232; 
     line-height: 35px; 
     padding: 0 17px; } 
    
   .tgftime { float: left; } 
    
   .tgflinks { 
     margin: 0; 
     padding: 0; 
     list-style: none; 
     float: right; } 
    
     .tgflinks li { 
       float: left; 
       margin-left: 12px; 
       display: inline; } 
    
   .tgfooter1 a { 
     color: #182433; 
     text-decoration: none; } 
    
     .tgfooter1 a:hover { 
       color: #417394; 
       text-decoration: none; } 
    
   .tgfooter2 { 
     background: url(images/f2.png) repeat-x left top; 
     height: 241px; } 
    
   .tgfooter2-in { 
    background: none repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0); 
    height: 241px; 
   } 
    
   .tgfooter2-in2 { 
     background: none repeat scroll 0 0 transparent; 
     border-bottom: 1px solid #EAEAEA; 
     height: 223px; 
     padding: 18px 38px 0 23px; } 
    
   .tgfooter2 a { 
     color: #323232; 
     text-decoration: none; } 
    
     .tgfooter2 a:hover { 
       color: #417394; 
       text-decoration: none; } 
    
   .tgfwl { 
     float: left; 
     width: 236px; } 
    
     .tgfwl h4, .tgfwm h4 { 
       margin: 0; 
       padding: 0 15px; 
       background: #425769; 
       height: 28px; 
       font: normal 13px Arial, Helvetica, sans-serif; 
       color: #fff; 
       line-height: 28px; 
       border-radius: 5px } 
    
     .tgfwl ul { 
       margin: 0; 
       padding: 5px 2px 0 15px; 
       list-style: none; } 
    
       .tgfwl ul li { 
         background: none repeat scroll 0 0 transparent; 
         border-bottom: 1px dotted #000000; 
         color: #323232; 
         font: 11px/100% Arial,Helvetica,sans-serif; 
         padding: 9px 0; } 
    
         .tgfwl ul li a { 
           color: #323232; 
           text-decoration: none; } 
    
   .tgfwr { 
     float: right; 
     width: 262px; } 
    
   .tgfwr2 { 
     padding-left: 68px; 
     padding-top: 10px; 
     color: #010000; } 
    
     .tgfwr2 div select { 
       margin-top: 5px; 
       width: 170px; } 
    
     .tgfwr2 a { 
       color: #010000; 
       text-decoration: none; } 
    
       .tgfwr2 a:hover { 
         color: #417394; 
         text-decoration: none; } 
    
   .tgfwm { 
     width: 236px; 
     padding-right: 26px; 
     margin: 0 auto; } 
    
     .tgfwm p { 
       font: normal 11px Arial, Helvetica, sans-serif; 
       color: #323232; 
       padding: 10px 0 10px 15px; } 
    
   .ttgfooter3 { 
     padding: 20px 17px; 
     font: normal 11px Arial, Helvetica, sans-serif; 
     color: #323232; 
     text-align: center; }

   خب ذخیره کنید و مجددا وارد قالب footer شده و همه کدها رو حذف کنید و کدهای زیر رو جایگزین کدهای موجود در این قالب نمایید :

   کد:
   <vb:if condition="!empty($ad_location['ad_footer_start']) or !empty($ad_location['global_above_footer'])"> <div style="clear: {vb:stylevar left}"> 
    {vb:raw ad_location.ad_footer_start} 
    {vb:raw ad_location.global_above_footer} 
   </div> 
   </vb:if> 
   <div id="footer" class="floatcontainer footer"> 
   
   
     <form action="{vb:link forumhome|nosession}" method="get" id="footer_select" class="footer_select"> 
   
   
       <vb:if condition="$show['quickchooser']"> 
         <select name="styleid" onchange="switch_id(this, 'style')"> 
           <optgroup label="{vb:rawphrase quick_style_chooser}"><option class="hidden"></option></optgroup> 
           <vb:if condition="$quickchooserbits1"> 
             <vb:if condition="$quickchooserbits2"> 
             <optgroup label="&nbsp;{vb:rawphrase standard_styles}"> 
             </vb:if>         
             {vb:raw quickchooserbits1} 
             <vb:if condition="$quickchooserbits2"> 
             </optgroup> 
             </vb:if>           
           </vb:if> 
           <vb:if condition="$quickchooserbits2"> 
             <vb:if condition="$quickchooserbits1"> 
             <optgroup label="&nbsp;{vb:rawphrase mobile_styles}"> 
             </vb:if> 
             {vb:raw quickchooserbits2} 
             <vb:if condition="$quickchooserbits1"> 
             </optgroup> 
             </vb:if>           
           </vb:if> 
         </select>   
       </vb:if> 
        
       <vb:if condition="$show['languagechooser']"> 
         <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')"> 
           <optgroup label="{vb:rawphrase quick_language_chooser}"> 
             {vb:raw languagechooserbits} 
           </optgroup> 
         </select> 
       </vb:if> 
     </form> 
   
   
     <ul id="footer_links" class="footer_links"> 
       <vb:if condition="$show['contactus']"><li><a href="{vb:raw vboptions.contactuslink}" rel="nofollow" accesskey="9">{vb:rawphrase contact_us}</a></li></vb:if>
       <vb:if condition="$vboptions['hometitle']"><li><a href="{vb:raw vboptions.homeurl}">{vb:raw vboptions.hometitle}</a></li></vb:if> 
       <vb:if condition="$show['admincplink']"><li><a href="{vb:raw admincpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase admin}</a></li></vb:if> 
       <vb:if condition="$show['modcplink']"><li><a href="{vb:raw modcpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase mod}</a></li></vb:if> 
       <vb:if condition="$vboptions['archiveenabled']"><li><a href="archive/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase archive}</a></li></vb:if> 
       {vb:raw template_hook.footer_links} 
       <vb:if condition="$vboptions['privacyurl']"><li><a href="{vb:raw vboptions.privacyurl}">{vb:rawphrase privacy_statement}</a></li></vb:if> 
       <vb:if condition="$vboptions['tosurl']"><li><a href="{vb:raw vboptions.tosurl}">{vb:rawphrase terms_of_service}</a></li></vb:if> 
       <li><a href="{vb:raw relpath}#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;">{vb:rawphrase top}</a></li> 
     </ul> 
      
      
     <vb:if condition="$show['dst_correction']"> 
     <!-- auto DST correction code --> 
       <form action="profile.php?do=dst" method="post" name="dstform"> 
         <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" /> 
         <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" /> 
         <input type="hidden" name="do" value="dst" /> 
       </form> 
       <script type="text/javascript"> 
       <!-- 
         var tzOffset = {vb:raw bbuserinfo.timezoneoffset} + {vb:raw bbuserinfo.dstonoff}; 
         var utcOffset = new Date().getTimezoneOffset() / 60; 
         if (Math.abs(tzOffset + utcOffset) == 1) 
         {  // Dst offset is 1 so its changed 
           document.forms.dstform.submit(); 
         } 
       //--> 
       </script> 
       <!-- / auto DST correction code --> 
     </vb:if> 
      
     <script type="text/javascript"> 
     <!-- 
       // Main vBulletin Javascript Initialization 
       vBulletin_init(); 
     //--> 
     </script> 
       {vb:raw template_hook.footer_javascript} 
   </div> 
   <!-- closing div for body_wrapper --> 
   
   
   <div class="below_body"> 
   <div class="tgfooter2"> 
     <div class="tgfooter2-in"> 
       <div class="tgfooter2-in2"> 
         <div class="tgfwl"> 
           <h4>دوستان و همکاران</h4> 
           <ul> 
             <li><a href="http://mizbanserver.ir">دوستان ما</a> </li> 
             <li><a href="http://mizbanserver.ir">دوستان ما</a></li> 
             <li><a href="http://mizbanserver.ir">دوستان ما</a> </li> 
             <li><a href="http://mizbanserver.ir">دوستان ما</a></li> 
             <li><a href="http://mizbanserver.ir">دوستان ما</a></li> 
           </ul> 
         </div> 
         <div class="tgfwr"> 
           <div> 
       <img src="/images/misc/vbulletin4_logo.png" border="0" alt=""> </div> 
           <div class="tgfwr2"> 
             <div> 
             <a href="https://wikivb.ir/">ویکی وی بی</a> | 
             <a href="http://mizbanserver.ir/">میزبان سرور</a></div> 
             <div> 
               </form> 
             </div> 
           </div> 
         </div> 
         <div class="tgfwm"> 
           <h4>درباره ما</h4> 
           <p>در این قسمت میتوانید درباره انجمن خودتان توضیحاتی را برای کاربران بنویسید در این قسمت میتوانید درباره انجمن خودتان توضیحاتی را برای کاربران بنویسید </p> 
         </div> 
       </div> 
     </div> 
   </div><br /> 
   <div id="footer_time" class="shade footer_time">{vb:rawphrase all_times_are_gmt_x_time_now_is_y}</div> 
   <div id="footer_copyright" class="shade footer_copyright"> 
     <!-- Do not remove this copyright notice --> 
     {vb:rawphrase powered_by_vbulletin} 
     <!-- Do not remove this copyright notice -->   
   </div> 
   <div id="footer_morecopyright" class="shade footer_morecopyright"> 
     <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function --> 
     {vb:raw cronimage} 
     <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function --> 
     {vb:raw vboptions.copyrighttext} 
     {vb:raw template_hook.footer_copyright} 
   </div> 
   {vb:raw ad_location.ad_footer_end} 
   <vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']"> 
     {vb:raw facebook_footer} 
   </vb:if> 
   </div> 
   </div>
   ذخیره کنید و صفحه انجمن خودتون رو مجددا بارگذاری کنید.
   همچنین میتوانید تغییرات لازم در مورد متن ها و لینک ها رو در همین بخش اعمال کنید.

   شات از نتیجه نهایی :

   مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

   این آموزش (ورژن 1) برای اولین بار از ویکی وی بی منتشر شده است لذا در هنگام درج این آموزش در سایر پایگاه های اینترنتی لینک منبع رو هم حتما قید کنید .مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

   موفق و پاینده باشید.مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
   ویرایش توسط lvl3hr : 01-03-2015 در ساعت 12:49 PM
   چنانچه این مطلب مورد پسند شما واقع شده بر روی کلیک کنید .

   4 نفر از اعضا پست lvl3hr را پسندیده اند


 1. #2
  H!dden آنلاین نیست.
  H!dden
  کاربر اخراجي
  365نوشته640مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2014
  شماره عضویت
  7706
  پسندیده است
  890 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  650
  صبر کنید ...
  خسته نباشید . مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

 2. #3
  MR.OMID آنلاین نیست.
  MR.OMID
  مدير ارشد
  3,103نوشته3,269مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2013
  شماره عضویت
  3759
  پسندیده است
  4,055 پست
  بلاگ
  4 پست
  میزان امتیاز
  3275
  مسئول 3 ستاره
  WiKiVb
  خسته نباشید

  کاربر زیر پست MR.OMID را پسندیده است:


  برای کسی که ریشه داره...
  .
  .
  .
  .
  .
  شاخ و برگ مهم نیست...!!!مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


  en sevdiğim diziler

  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  دوستان لطفا به جای پ.خ برای مشکلات خود تاپیک بزنیدمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک