/ ارور دیتابیس هنگام نصب قالب
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوع: ارور دیتابیس هنگام نصب قالب

 1. #1
  matin123 آنلاین نیست.
  matin123
  کاربر سايت
  427نوشته271مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jan 2014
  شماره عضویت
  4056
  پسندیده است
  910 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  281
  kimiyagar.ir

  ارور دیتابیس هنگام نصب قالب

  درود خدمت دوستان عزیز ویکی ویبی

  دوستان من هنگام نصب استایل جدید با ارور دیتابیس مواجه میشم مشکل از چیه لطفا کمک کنید


  متن ارور در ناحیه زرد رنگ

  کد:
  Database error in vBulletin 4.2.0:
  
  Invalid SQL:
  
            REPLACE INTO template
            (styleid, templatetype, title, template, template_un, dateline, username, version, product)
            VALUES
            (20, 'template', 'activitystream.css', '$final_rendered = \'#activitylist {\r\n  margin-top:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\nli.activitybit {\r\noverflow: hidden;\r\ncolor: #3E3E3E;\r\nfont-weight: normal;\r\nfont-family: \\\'English1\\\' , \\\'Persian1\\\';\r\nfont-size: 13px;\r\nmargin: 0px 0px 10px 0px;\r\nborder: 0 none;\r\npadding: 10px;\r\nbackground: #FFFFFF none no-repeat;\r\nborder: 1px solid #d3d3d3;\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .innercontent {\r\n  float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n}\r\n\r\nli.activitybit a {\r\n  color: black;\r\n}\r\n\r\nli.activitybit a:hover {\r\n  color:black;\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .avatar {\r\n  float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \':\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  width: 75px;\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .content {\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \':\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .content.noavatar {\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': 0;\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .content.hasavatar {\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'75+\'.\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\') . \';\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .content .datetime {\r\n  float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  font-size:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"small_fontSize\") . \';\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .views {\r\n  clear:both;\r\n  padding-top:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  font-size:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"small_fontSize\") . \';\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .content .title {\r\n  font-size:\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"activitystreamcontent_font.fontSize\") . \'\'.\'+2\') . \'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"activitystreamcontent_font.units\") . \';\r\n}\r\n\r\n#activitylist li.activitybit .excerpt {\r\n  margin-top: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .attachmentcontainer {\r\n  margin-top:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \':\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\nli.activitybit li.attachment {\r\n  margin-top:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \':\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  display:inline;\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .attachmentcontainer img,\r\nli.activitybit li.attachment img {\r\n  max-width:inherit;\r\n}\r\n\r\n#activitylist li.activitybit .attachmentdate {\r\n  font-weight:bold;\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .fulllink {\r\n  margin-top:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  background:url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_siteicons\") . \'/arrow_readmore.png) \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \' 5px no-repeat;\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \':5px;\r\n}\r\n\r\n.newactivity, .moreactivity {\r\n  margin-top:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blocksubhead_color\") . \'; \r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blocksubhead_border\") . \';\r\n  background:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blocksubhead_background\") . \';\r\n  line-height:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"tabslight_size.height\") . \'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"tabslight_size.units\") . \';\r\n  height:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"tabslight_size.height\") . \'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"tabslight_size.units\") . \';\r\n  font:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blocksubhead_font\") . \';\r\n  font-size: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"tiny_fontSize\") . \';\r\n}\r\n\r\n#newactivitylink {\r\n  cursor:pointer;\r\n}\r\n\r\n.newactivity a, .newactivity > span, \r\n.moreactivity a, .moreactivity span {\r\n  font-weight:bold;\r\n  text-decoration:none;\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blocksubhead_padding\") . \';\r\n}\r\n\r\n.moreactivity img {\r\n  padding:6px \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \' 0 \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\n.activitystream {\r\n  margin-top:10px;\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupmenu a.popupctrl {\r\n  background-image:url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/arrow.png);\r\n  font-weight:bold;\r\n  display:block;\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupbody th, \r\n.activitystream .popupbody a {\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"popupmenu_color\") . \';\r\n  float: none;\r\n  clear: none;\r\n  padding:0 \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': 0;\r\n  text-align: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  line-height: 22px;\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupbody a {\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"popupmenu_link_background\") . \';\r\n  font-size:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"font.fontSize\") . \'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"font.units\") . \';\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupbody a:hover {\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"popupmenu_link_hover_color\") . \';\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"popupmenu_link_hover_background\") . \';\r\n  text-decoration: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"linkhover_textDecoration\") . \';\r\n  padding: 0 \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupbody th {\r\n  text-transform:uppercase;\r\n  font-weight:bold;\r\n  white-space:nowrap;\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupbody td {\r\n  white-space:nowrap;\r\n  background-color:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"popupmenu_link_background.backgroundColor\") . \';\r\n  border-right: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"popupmenu_border\") . \';\r\n  vertical-align:top;\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupbody span,\r\n.activitystream .popupbody a {\r\n  display:none;\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupbody a.unselected {\r\n  display:block;\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupbody span.selected {\r\n  color:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"filtermenu_option_selected_color\") . \'; \r\n  font-weight:bold;\r\n  display:inline;\r\n  padding:0 \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  line-height: 22px;\r\n  font-size:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"font.fontSize\") . \'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"font.units\") . \';\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupbody td.last {\r\n  border-right:none;\r\n}\r\n\r\n.activitystream .blockhead:before,\r\n.activitystream .blockhead:after {\r\n  content:\"\";\r\n  display:table;\r\n}\r\n\r\n.activitystream .blockhead:after {\r\n  clear:both;\r\n}\r\n\r\n.filterbar {\r\n  text-decoration:none;\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blocksubhead_color\") . \'; \r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blocksubhead_border\") . \';\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blocksubhead_padding\") . \';\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blocksubhead_background\") . \';\r\n  line-height:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"tabslight_size.height\") . \'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"tabslight_size.units\") . \';\r\n  font:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blocksubhead_font\") . \';\r\n  font-weight:bold;\r\n  font-size: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"tiny_fontSize\") . \';\r\n}\r\n\r\n.filterbar span.filtertype {\r\n  color:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blocksubhead_link_color\") . \';\r\n}\r\n\r\n.filterbar img.closeicon {\r\n  vertical-align:-4px;\r\n}\r\n\r\n.filterbar a {\r\n  color:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blocksubhead_link_color\") . \';\r\n}\r\n\r\n.filterbar a:hover {\r\n  color:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blocksubhead_linkhover_color\") . \';\r\n}\r\n\r\n#olderactivity {\r\n  overflow:hidden;\r\n  margin-bottom:8px;\r\n}\r\n\r\n#olderactivity .block1 {\r\n  float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  width:50px;\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \':10px;\r\n}\r\n\r\n#olderactivity .block2 {\r\n  float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  padding:0 10px;  \r\n}\r\n\r\n\r\n#olderactivity .block3 {\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \':10px;\r\n}\r\n.activitybit .avatar img {\r\nborder-radius: 100%;\r\n-webkit-border-radius: 100%;\r\n-moz-border-radius: 100%;\r\n-o-border-radius: 100%;\r\n-ms-border-radius: 100%;\r\nwidth: 80px;\r\nheight: 80px;\r\n}\';', '#activitylist {\r\n  margin-top:{vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\nli.activitybit {\r\noverflow: hidden;\r\ncolor: #3E3E3E;\r\nfont-weight: normal;\r\nfont-family: \'English1\' , \'Persian1\';\r\nfont-size: 13px;\r\nmargin: 0px 0px 10px 0px;\r\nborder: 0 none;\r\npadding: 10px;\r\nbackground: #FFFFFF none no-repeat;\r\nborder: 1px solid #d3d3d3;\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .innercontent {\r\n  float:{vb:stylevar left};\r\n}\r\n\r\nli.activitybit a {\r\n  color: black;\r\n}\r\n\r\nli.activitybit a:hover {\r\n  color:black;\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .avatar {\r\n  float:{vb:stylevar left};\r\n  padding-{vb:stylevar right}:{vb:stylevar padding};\r\n  width: 75px;\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .content {\r\n  padding-{vb:stylevar right}:{vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .content.noavatar {\r\n  margin-{vb:stylevar left}: 0;\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .content.hasavatar {\r\n  margin-{vb:stylevar left}: {vb:math 75 + {vb:stylevar padding}};\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .content .datetime {\r\n  float:{vb:stylevar right};\r\n  font-size:{vb:stylevar small_fontSize};\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .views {\r\n  clear:both;\r\n  padding-top:{vb:stylevar padding};\r\n  font-size:{vb:stylevar small_fontSize};\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .content .title {\r\n  font-size:{vb:math {vb:stylevar activitystreamcontent_font.fontSize} + 2}{vb:stylevar activitystreamcontent_font.units};\r\n}\r\n\r\n#activitylist li.activitybit .excerpt {\r\n  margin-top: {vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .attachmentcontainer {\r\n  margin-top:{vb:stylevar padding};\r\n  float:{vb:stylevar left};\r\n  margin-{vb:stylevar right}:{vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\nli.activitybit li.attachment {\r\n  margin-top:{vb:stylevar padding};\r\n  float:{vb:stylevar left};\r\n  margin-{vb:stylevar right}:{vb:stylevar padding};\r\n  display:inline;\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .attachmentcontainer img,\r\nli.activitybit li.attachment img {\r\n  max-width:inherit;\r\n}\r\n\r\n#activitylist li.activitybit .attachmentdate {\r\n  font-weight:bold;\r\n}\r\n\r\nli.activitybit .fulllink {\r\n  margin-top:{vb:stylevar padding};\r\n  background:url({vb:stylevar imgdir_siteicons}/arrow_readmore.png) {vb:stylevar left} 5px no-repeat;\r\n  padding-{vb:stylevar left}:5px;\r\n}\r\n\r\n.newactivity, .moreactivity {\r\n  margin-top:{vb:stylevar padding};\r\n  color: {vb:stylevar blocksubhead_color}; \r\n  border: {vb:stylevar blocksubhead_border};\r\n  background:{vb:stylevar blocksubhead_background};\r\n  line-height:{vb:stylevar tabslight_size.height}{vb:stylevar tabslight_size.units};\r\n  height:{vb:stylevar tabslight_size.height}{vb:stylevar tabslight_size.units};\r\n  font:{vb:stylevar blocksubhead_font};\r\n  font-size: {vb:stylevar tiny_fontSize};\r\n}\r\n\r\n#newactivitylink {\r\n  cursor:pointer;\r\n}\r\n\r\n.newactivity a, .newactivity > span, \r\n.moreactivity a, .moreactivity span {\r\n  font-weight:bold;\r\n  text-decoration:none;\r\n  padding: {vb:stylevar blocksubhead_padding};\r\n}\r\n\r\n.moreactivity img {\r\n  padding:6px {vb:stylevar padding} 0 {vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\n.activitystream {\r\n  margin-top:10px;\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupmenu a.popupctrl {\r\n  background-image:url({vb:stylevar imgdir_misc}/arrow.png);\r\n  font-weight:bold;\r\n  display:block;\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupbody th, \r\n.activitystream .popupbody a {\r\n  color: {vb:stylevar popupmenu_color};\r\n  float: none;\r\n  clear: none;\r\n  padding:0 {vb:stylevar padding};\r\n  margin-{vb:stylevar left}: 0;\r\n  text-align: {vb:stylevar left};\r\n  line-height: 22px;\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupbody a {\r\n  background: {vb:stylevar popupmenu_link_background};\r\n  font-size:{vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupbody a:hover {\r\n  color: {vb:stylevar popupmenu_link_hover_color};\r\n  background: {vb:stylevar popupmenu_link_hover_background};\r\n  text-decoration: {vb:stylevar linkhover_textDecoration};\r\n  padding: 0 {vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupbody th {\r\n  text-transform:uppercase;\r\n  font-weight:bold;\r\n  white-space:nowrap;\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupbody td {\r\n  white-space:nowrap;\r\n  background-color:{vb:stylevar popupmenu_link_background.backgroundColor};\r\n  border-right: {vb:stylevar popupmenu_border};\r\n  vertical-align:top;\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupbody span,\r\n.activitystream .popupbody a {\r\n  display:none;\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupbody a.unselected {\r\n  display:block;\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupbody span.selected {\r\n  color:{vb:stylevar filtermenu_option_selected_color}; \r\n  font-weight:bold;\r\n  display:inline;\r\n  padding:0 {vb:stylevar padding};\r\n  line-height: 22px;\r\n  font-size:{vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};\r\n}\r\n\r\n.activitystream .popupbody td.last {\r\n  border-right:none;\r\n}\r\n\r\n.activitystream .blockhead:before,\r\n.activitystream .blockhead:after {\r\n  content:\"\";\r\n  display:table;\r\n}\r\n\r\n.activitystream .blockhead:after {\r\n  clear:both;\r\n}\r\n\r\n.filterbar {\r\n  text-decoration:none;\r\n  color: {vb:stylevar blocksubhead_color}; \r\n  border: {vb:stylevar blocksubhead_border};\r\n  padding: {vb:stylevar blocksubhead_padding};\r\n  background: {vb:stylevar blocksubhead_background};\r\n  line-height:{vb:stylevar tabslight_size.height}{vb:stylevar tabslight_size.units};\r\n  font:{vb:stylevar blocksubhead_font};\r\n  font-weight:bold;\r\n  font-size: {vb:stylevar tiny_fontSize};\r\n}\r\n\r\n.filterbar span.filtertype {\r\n  color:{vb:stylevar blocksubhead_link_color};\r\n}\r\n\r\n.filterbar img.closeicon {\r\n  vertical-align:-4px;\r\n}\r\n\r\n.filterbar a {\r\n  color:{vb:stylevar blocksubhead_link_color};\r\n}\r\n\r\n.filterbar a:hover {\r\n  color:{vb:stylevar blocksubhead_linkhover_color};\r\n}\r\n\r\n#olderactivity {\r\n  overflow:hidden;\r\n  margin-bottom:8px;\r\n}\r\n\r\n#olderactivity .block1 {\r\n  float:{vb:stylevar left};\r\n  width:50px;\r\n  padding-{vb:stylevar left}:10px;\r\n}\r\n\r\n#olderactivity .block2 {\r\n  float:{vb:stylevar left};\r\n  padding:0 10px;  \r\n}\r\n\r\n\r\n#olderactivity .block3 {\r\n  padding-{vb:stylevar right}:10px;\r\n}\r\n.activitybit .avatar img {\r\nborder-radius: 100%;\r\n-webkit-border-radius: 100%;\r\n-moz-border-radius: 100%;\r\n-o-border-radius: 100%;\r\n-ms-border-radius: 100%;\r\nwidth: 80px;\r\nheight: 80px;\r\n}', 1422016341, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin'),(20, 'template', 'bbcode.css', '$final_rendered = \'@charset \"UTF-8\";\r\n/* CSS Document */\r\n\r\n.bbcode_container {\r\n  margin:20px;\r\n  margin-top:5px;\r\n  display:block;\r\n}\r\n\r\n.bbcode_container .bbcode_desc {\r\n  margin-bottom:2px;\r\n  font-size:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"small_fontSize\") . \';\r\n}\r\n/*text-align should alwais be LTR for the CODE blocks*/\r\n.bbcode_container div.bbcode_code,\r\n.bbcode_container pre.bbcode_code {\r\nmargin: 0;\r\nheight: auto !important;\r\npadding: 6px;\r\ntext-align: left;\r\ndirection: ltr;\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.12);\r\nfont-size: 12px;\r\nborder: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15);\r\nborder-radius: 10px 0 10px 0;\r\n}\r\n\r\n.bbcode_container code.bbcode_code {\r\n  margin:0;\r\n  text-align:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  direction:ltr;\r\n  font-size:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"mid_fontSize\") . \';  \r\n}\r\n\r\n.bbcode_container code.bbcode_code code {\r\n  white-space:nowrap;\r\n}\r\n\r\n.bbcode_container div.bbcode_quote {\r\nmargin: 0 10px;\r\nmargin-bottom: 10px;\r\nbackground: rgb(228, 228, 228);\r\nfont: normal 14px \\\'English1\\\' , \\\'Persian1\\\';\r\nposition: relative;\r\ntop: 0;\r\nborder-right: 3px solid rgba(0, 0, 0, 0.06);\r\n}\r\n\r\n.bbcode_container .bbcode_quote_container {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n\r\n.bbcode_quote div.quote_container {\r\n  -moz-border-radius: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"border_radius\") . \';\r\n  -webkit-border-radius: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"border_radius\") . \';\r\n  border-radius: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"border_radius\") . \';\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"bbcode_quote_padding\") . \';\r\n}\r\n\r\n.bbcode_quote .bbcode_postedby img {\r\n    display: none;\r\n  position: relative;\r\n  top: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"bbcode_quote_postedby_font.fontSize\") . \'\'.\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"bbcode_quote_postedby_font.units\") . \'\') . \'\'.\'-11px\') . \';\r\n}\r\n\r\n.bbcode_container div.bbcode_quote.printable {\r\n  background:none;\r\n  border:none;\r\n}\r\n\r\n.bbcode_container div.bbcode_quote div.message {\r\n  /*font-style:italic;*/\r\n  padding:8px 0px;\r\n}\r\n\r\n/* fix the bug where li\\\'s in quotes are floated */\r\n.bbcode_container div.bbcode_quote div.message ol>li, .bbcode_container div.bbcode_quote div.message ul>li{\r\n  float: none;\r\n}\r\n\r\n/* from components.css */\r\n.bbcode_postedby img {\r\n  margin:0;\r\n}\r\n.bbcode_postedby:before {\r\ncontent: \"\\\\f10e\";\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\ncolor: rgba(0, 0, 0, 0.38);\r\n}\r\nblockquote.postcontent.restore {\r\nfont: normal 16px \\\'Persian1\\\' , \\\'English1\\\';\r\n}\';', '@charset \"UTF-8\";\r\n/* CSS Document */\r\n\r\n.bbcode_container {\r\n  margin:20px;\r\n  margin-top:5px;\r\n  display:block;\r\n}\r\n\r\n.bbcode_container .bbcode_desc {\r\n  margin-bottom:2px;\r\n  font-size:{vb:stylevar small_fontSize};\r\n}\r\n/*text-align should alwais be LTR for the CODE blocks*/\r\n.bbcode_container div.bbcode_code,\r\n.bbcode_container pre.bbcode_code {\r\nmargin: 0;\r\nheight: auto !important;\r\npadding: 6px;\r\ntext-align: left;\r\ndirection: ltr;\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.12);\r\nfont-size: 12px;\r\nborder: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15);\r\nborder-radius: 10px 0 10px 0;\r\n}\r\n\r\n.bbcode_container code.bbcode_code {\r\n  margin:0;\r\n  text-align:{vb:stylevar left};\r\n  direction:ltr;\r\n  font-size:{vb:stylevar mid_fontSize};  \r\n}\r\n\r\n.bbcode_container code.bbcode_code code {\r\n  white-space:nowrap;\r\n}\r\n\r\n.bbcode_container div.bbcode_quote {\r\nmargin: 0 10px;\r\nmargin-bottom: 10px;\r\nbackground: rgb(228, 228, 228);\r\nfont: normal 14px \'English1\' , \'Persian1\';\r\nposition: relative;\r\ntop: 0;\r\nborder-right: 3px solid rgba(0, 0, 0, 0.06);\r\n}\r\n\r\n.bbcode_container .bbcode_quote_container {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n\r\n.bbcode_quote div.quote_container {\r\n  -moz-border-radius: {vb:stylevar border_radius};\r\n  -webkit-border-radius: {vb:stylevar border_radius};\r\n  border-radius: {vb:stylevar border_radius};\r\n  padding: {vb:stylevar bbcode_quote_padding};\r\n}\r\n\r\n.bbcode_quote .bbcode_postedby img {\r\n    display: none;\r\n  position: relative;\r\n  top: {vb:math {vb:math {vb:stylevar bbcode_quote_postedby_font.fontSize}{vb:stylevar bbcode_quote_postedby_font.units}}-11px};\r\n}\r\n\r\n.bbcode_container div.bbcode_quote.printable {\r\n  background:none;\r\n  border:none;\r\n}\r\n\r\n.bbcode_container div.bbcode_quote div.message {\r\n  /*font-style:italic;*/\r\n  padding:8px 0px;\r\n}\r\n\r\n/* fix the bug where li\'s in quotes are floated */\r\n.bbcode_container div.bbcode_quote div.message ol>li, .bbcode_container div.bbcode_quote div.message ul>li{\r\n  float: none;\r\n}\r\n\r\n/* from components.css */\r\n.bbcode_postedby img {\r\n  margin:0;\r\n}\r\n.bbcode_postedby:before {\r\ncontent: \"\\f10e\";\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\ncolor: rgba(0, 0, 0, 0.38);\r\n}\r\nblockquote.postcontent.restore {\r\nfont: normal 16px \'Persian1\' , \'English1\';\r\n}', 1421923699, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin'),(20, 'template', 'FORUMDISPLAY', '$final_rendered = \'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"htmldoctype\") . \'\r\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"\' . \'\'; if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'enablefacebookconnect\']) {\n          $final_rendered .= \' xmlns:fb=\"http://www.facebook.com/2008/fbml\"\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \' dir=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"textdirection\") . \'\" lang=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"languagecode\") . \'\" id=\"vbulletin_html\">\r\n<head>\r\n  \' . $headinclude . \'\r\n  <title>\' . $foruminfo[\'title_clean\'] . \'\' . \'\'; if ($pagenumber > 1) {\n          $final_rendered .= \' - \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"page_x\", \'\' . $pagenumber . \'\') . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'</title>\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'inlinemod\']) {\n          $final_rendered .= \'<script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_inlinemod.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_read_marker.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'ajax_js\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin-ajax-threadlist.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n      <script type=\"text/javascript\">\r\n    <!--\r\n      var titlemaxchars = parseInt(\"\' . $vboptions[\'titlemaxchars\'] . \'\"),\r\n      input_padding = parseInt(\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"input_padding\") . \'\");\r\n    //-->\r\n    </script>\r\n    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \' . \'\'; if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'storecssasfile\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    \' . \'\';if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'storecssasfile\'])\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'forumdisplay-rollup.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\';\n      }\n      else\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'forumdisplay-rollup.css\" />\';\n      }\n      $final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n    \' . \'\';if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'storecssasfile\'])\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'toolsmenu.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'forumbits.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'forumdisplay.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'threadlist.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'options.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\';\n      }\n      else\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'toolsmenu.css,forumbits.css,forumdisplay.css,threadlist.css,options.css\" />\';\n      }\n      $final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n  <!--[if lt IE 8]>\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin-threadlist-ie.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n    \' . \'\';if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'storecssasfile\'])\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'toolsmenu-ie.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'forumbits-ie.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'forumdisplay-ie.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'threadlist-ie.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'options-ie.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\';\n      }\n      else\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'toolsmenu-ie.css,forumbits-ie.css,forumdisplay-ie.css,threadlist-ie.css,options-ie.css\" />\';\n      }\n      $final_rendered .= \'\' . \'\r\n  <![endif]-->\r\n  \' . $headinclude_bottom . \'\r\n</head>\r\n\r\n<body>\r\n\r\n\' . $header . \'\r\n\r\n\' . $navbar . \'\r\n\r\n\' . \'\'; if ($announcebits) {\n          $final_rendered .= \'\r\n<ol id=\"announcements\" class=\"announcements\">\r\n  \' . $announcebits . \'\r\n</ol>\r\n\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n<div id=\"above_threadlist\" class=\"above_threadlist\">\r\n\' . \'\'; if ($show[\'newthreadlink\']) {\n          $final_rendered .= \'<a href=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'newthread.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=newthread&amp;f=\' . $foruminfo[\'forumid\'] . \'\" rel=\"nofollow\" class=\"newcontent_textcontrol\" id=\"newthreadlink_top\"> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"post_new_thread\") . \'</a>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'threadslist\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n  <div class=\"threadpagenav\">\r\n    \' . $pagenav . \'\r\n  </div>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n</div>\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'threadslist\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n  <div id=\"above_threadlist_controls\" class=\"above_threadlist_controls toolsmenu\">\r\n    <div>\r\n    <ul class=\"popupgroup forumdisplaypopups\" id=\"forumdisplaypopups\">\r\n      <li class=\"popupmenu nohovermenu\" id=\"forumtools\">\r\n        <h6><a href=\"javascript://\" class=\"popupctrl\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"forum_tools\") . \'</a></h6>\r\n        <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'newthreadlink\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <li>\r\n              <a href=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'newthread.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=newthread&amp;f=\' . $foruminfo[\'forumid\'] . \'\" rel=\"nofollow\">\r\n                \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"post_a_new_thread\") . \'&hellip;\r\n              </a>\r\n            </li>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            <li>\r\n              <a href=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'forumdisplay.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=markread&amp;f=\' . $foruminfo[\'forumid\'] . \'&amp;markreadhash=\' . $bbuserinfo[\'securitytoken\'] . \'\" rel=\"nofollow\" onclick=\"return mark_forum_and_threads_read(\' . $foruminfo[\'forumid\'] . \');\">\r\n                \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"mark_this_forum_read\") . \'\r\n              </a>\r\n            </li>\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'member\'] AND $foruminfo[\'allowposting\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <li>\r\n              \' . \'\'; if ($show[\'subscribed_to_forum\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n                <a href=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'subscription.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=removesubscription&amp;f=\' . $foruminfo[\'forumid\'] . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"unsubscribe_from_this_forum\") . \'</a>\r\n              \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n                <a href=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'subscription.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=addsubscription&amp;f=\' . $foruminfo[\'forumid\'] . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"subscribe_to_this_forum\") . \'&hellip;</a>\r\n              \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            </li>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          <li><a href=\"\' . \'\'; if ($foruminfo[\'parentid\'] == -1) {\n          $final_rendered .= \'\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"forumhome\") . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"forum\", $foruminfo, NULL, \'parentid\', \'parenttitle\') . \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"view_parent_forum\") . \'</a></li>\r\n        </ul>\r\n      </li>\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'adminoptions\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      <li class=\"popupmenu nohovermenu\" id=\"admintools\">\r\n        <h6><a href=\"javascript://\" class=\"popupctrl\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"administrative\") . \'</a></h6>\r\n        <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'post_queue\']) {\n          $final_rendered .= \'<li><a href=\"moderator.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=modposts&amp;f=\' . $foruminfo[\'forumid\'] . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"view_posts_queue\") . \'</a></li>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'attachment_queue\']) {\n          $final_rendered .= \'<li><a href=\"moderator.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=modattach&amp;f=\' . $foruminfo[\'forumid\'] . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"view_attachment_queue\") . \'</a></li>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'mass_move\']) {\n          $final_rendered .= \'<li><a href=\"moderator.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=move&amp;f=\' . $foruminfo[\'forumid\'] . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"massmove_threads\") . \'&hellip;</a></li>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'mass_prune\']) {\n          $final_rendered .= \'<li><a href=\"moderator.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=prune&amp;f=\' . $foruminfo[\'forumid\'] . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"massprune_threads\") . \'&hellip;</a></li>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'addmoderator\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <li><a href=\"moderator.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=addmoderator&amp;f=\' . $foruminfo[\'forumid\'] . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"add_moderator\") . \'&hellip;</a></li>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'post_new_announcement\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <li><a href=\"moderator.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=postannouncement&amp;f=\' . $foruminfo[\'forumid\'] . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"post_new_announcement\") . \'&hellip;</a></li>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        </ul>\r\n      </li>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      <li class=\"popupmenu nohovermenu forumsearch menusearch\" id=\"forumsearch\">\r\n        <h6><a href=\"javascript://\" class=\"popupctrl\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"search_this_forum\") . \'</a></h6>\r\n        <form action=\"search.php?do=process\" method=\"get\">\r\n        <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n          <li>\r\n            <input type=\"text\" class=\"searchbox\" name=\"q\" value=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"search_dots\") . \'\" />\r\n            <input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"search\") . \'\" />\r\n          </li>\r\n          <li class=\"formsubmit\" id=\"popupsearch\">\r\n            <div class=\"submitoptions\">\r\n              <label><input type=\"radio\" name=\"showposts\" value=\"0\" checked=\"checked\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"show_threads\") . \'</label>\r\n              <label><input type=\"radio\" name=\"showposts\" value=\"1\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"show_posts\") . \'</label>\r\n            </div>\r\n            <div class=\"advancedsearchlink\"><a href=\"search.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'search_type=1&amp;contenttype=vBForum_Post&amp;forumchoice[]=\' . $forumid . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"advanced_search\") . \'</a></div>\r\n\r\n          </li>\r\n        </ul>\r\n        <input type=\"hidden\" name=\"s\" value=\"\' . $session[\'sessionhash\'] . \'\" />\r\n        <input type=\"hidden\" name=\"securitytoken\" value=\"\' . $bbuserinfo[\'securitytoken\'] . \'\" />\r\n        <input type=\"hidden\" name=\"do\" value=\"process\" />\r\n        <input type=\"hidden\" name=\"contenttype\" value=\"vBForum_Post\" />\r\n        <input type=\"hidden\" name=\"forumchoice[]\" value=\"\' . $forumid . \'\" />\r\n        <input type=\"hidden\" name=\"childforums\" value=\"1\" />\r\n        <input type=\"hidden\" name=\"exactname\" value=\"1\" />\r\n        </form>\r\n      </li>\r\n      \' . $threadadmin_imod_menu_thread . \'\r\n\r\n\r\n\r\n    </ul>\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'inlinemod\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      <script type=\"text/javascript\">\r\n      <!--\r\n        vB_XHTML_Ready.subscribe(function() { register_inlinemod(\"thread_inlinemod_form\", \"li\", \"threadbit\", \"thread\"); });\r\n      //-->\r\n      </script>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n\r\n\' . \'\'; if ($forumbits) {\n          $final_rendered .= \'\r\n\' . $template_hook[\'forumdisplay_above_subforums\'] . \'\r\n<div id=\"forumbits\" class=\"forumbits\">\r\n  <div class=\"forumhead\">\r\n    <h2>\r\n      <span class=\"forumtitle\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"subforums\") . \'</span>\r\n    </h2>\r\n  </div>\r\n  <ol class=\"childforum\">\r\n    \' . $forumbits . \'\r\n  </ol>\r\n</div>\r\n\' . $template_hook[\'forumdisplay_below_subforums\'] . \'\r\n\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n\' . \'\'; if ($show[\'threadslist\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n\' . $template_hook[\'forumdisplay_above_threadlist\'] . \'\r\n<div id=\"threadlist\" class=\"threadlist\">\r\n  <form id=\"thread_inlinemod_form\" action=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'inlinemod.php?forumid=\' . $forumid . \'\" method=\"post\">\r\n    <h2 class=\"hidden\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"threads_in_forum\") . \'</h2>\r\n\r\n    <div>\r\n      <div class=\"threadlisthead table forumhead\">\r\n        <div>\r\n        <span class=\"threadinfo\">\r\n          <span class=\"threadtitle\">\r\n            <a href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"forum\", $foruminfo, $pageinfo_title) . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"title\") . \'\' . $sortarrow[\'title\'] . \'</a> /\r\n            <a href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"forum\", $foruminfo, $pageinfo_postusername) . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"thread_starter\") . \'\' . $sortarrow[\'postusername\'] . \'</a>\r\n          </span>\r\n        </span>\r\n        \' . \'\'; if ($show[\'search_engine\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n\r\n          <span class=\"threadstats td\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"replies\") . \' \' . $sortarrow[\'replycount\'] . \' / \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"views\") . \'</span>\r\n          <span class=\"threadlastpost td\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_post_by\") . \'\' . $sortarrow[\'lastpost\'] . \'</span>\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n\r\n          <span class=\"threadstats td\"><a href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"forum\", $foruminfo, $pageinfo_replycount) . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"replies\") . \'\' . $sortarrow[\'replycount\'] . \'</a> / <a href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"forum\", $foruminfo, $pageinfo_views) . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"views\") . \'\' . $sortarrow[\'views\'] . \'</a></span>\r\n          <span class=\"threadlastpost td\"><a href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"forum\", $foruminfo, $pageinfo_flastpost) . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_post_by\") . \'\' . $sortarrow[\'lastpost\'] . \'</a></span>\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'inlinemod\']) {\n          $final_rendered .= \'<span class=\"threadimodimod td\"></span>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'stickies\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <ol id=\"stickies\" class=\"stickies\">\r\n          \' . $threadbits_sticky . \'\r\n        </ol>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'threads\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <ol id=\"threads\" class=\"threads\">\r\n          \' . $threadbits . \'\r\n        </ol>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n        <div class=\"threadbit\">\r\n          <p class=\"nonthread\">\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'noposts\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <strong>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"no_posts_in_this_forum\") . \'</strong>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n            <strong>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"no_posts_last_x_days_forum\", \'\' . $daysprune . \'\') . \'</strong>\r\n            <span class=\"understated\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"try_controls_below_for_older_posts\") . \'</span>\r\n          \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          </p>\r\n        </div>\r\n      \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    </div>\r\n    <hr />\r\n\r\n    <div class=\"\' . \'\'; if (!$show[\'inlinemod\']) {\n          $final_rendered .= \'noinlinemod \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'forumfoot\">\r\n    \' . \'\'; if ($show[\'inlinemod\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      <div id=\"inlinemod_formctrls\" class=\"popupmenu nohovermenu\">\r\n        <a href=\"javascript://\" class=\"popupctrl\"><span class=\"ctrlcontainer\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"moderation_tools\") . \' (<span id=\"thread_inlinemod_count\">0</span>)</span></a>\r\n        <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'deletethread\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"deletethread\" checked=\"checked\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"delete_threads\") . \'&hellip;</label></li>\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"undeletethread\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"undelete_threads\") . \'</label></li>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'spamctrls\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"spamthread\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"delete_threads_as_spam\") . \'&hellip;</label></li>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'openthread\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"open\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"open_threads\") . \'</label></li>\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"close\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"close_threads\") . \'</label></li>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'approvethread\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"approvethread\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"approve_threads\") . \'</label></li>\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"unapprovethread\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"unapprove_threads\") . \'</label></li>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'movethread\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"stick\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"stick_threads\") . \'</label></li>\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"unstick\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"unstick_threads\") . \'</label></li>\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"movethread\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"move_threads\") . \'&hellip;</label></li>\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"mergethread\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"merge_threads\") . \'&hellip;</label></li>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n          \' . $template_hook[\'inlinemod_thread_bottom\'] . \'\r\n\r\n          <li>&nbsp;</li>\r\n\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"viewthread\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"view_selected_threads\") . \'</label></li>\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"clearthread\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"clear_thread_list\") . \'</label></li>\r\n\r\n          <li class=\"formsubmit\">\r\n            <input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"proceed_ellipsis\") . \'\" />\r\n          </li>\r\n\r\n        </ul>\r\n      </div>\r\n    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    </div>\r\n\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"url\" value=\"\' . $url . \'\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"s\" value=\"\' . $session[\'sessionhash\'] . \'\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"securitytoken\" value=\"\' . $bbuserinfo[\'securitytoken\'] . \'\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"forumid\" value=\"\' . $forumid . \'\" />\r\n  </form>\r\n</div>\r\n\' . $template_hook[\'forumdisplay_below_threadlist\'] . \'\r\n\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n<div id=\"below_threadlist\" class=\"\' . \'\'; if (!$show[\'inlinemod\']) {\n          $final_rendered .= \'noinlinemod \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'below_threadlist\">\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'newthreadlink\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <a href=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'newthread.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=newthread&amp;f=\' . $foruminfo[\'forumid\'] . \'\" rel=\"nofollow\" class=\"newcontent_textcontrol\" id=\"newthreadlink_bottom\"> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"post_new_thread\") . \'</a>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  <div class=\"threadpagenav\' . \'\'; if (!$pagenav AND !$forumjump) {\n          $final_rendered .= \' nopagenav\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\">\r\n    \' . $pagenav . \'\r\n    \' . $forumjump . \'\r\n  </div>\r\n</div>\r\n\r\n<div id=\"forum_info_options\" class=\"forum_info block\">\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'moderators\'] OR $show[\'activeusers\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n  <div class=\"collapse\">\r\n    <a class=\"collapse\" id=\"collapse_forum_info\" href=\"\' . $relpath . \'#top\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/collapse\' . $vbcollapse[\'collapseimg_info_options\'] . \'_40b.png\" alt=\"\" /></a>\r\n    <h4 class=\"forumoptiontitle blockhead\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"forum_information_and_options\") . \'</h4>\r\n  </div>\r\n  <div id=\"forum_info\" class=\"forum_info_block blockbody formcontrols\">\r\n    \' . \'\'; if ($show[\'moderators\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <div id=\"forum_moderators\" class=\"forum_info_subblock\">\r\n      <h5>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"moderators_of_this_forum\") . \'</h5>\r\n      <ul class=\"commalist\">\r\n        \' . \'\'; if (is_array($moderatorslist) || $moderatorslist instanceof ArrayAccess) { foreach ($moderatorslist AS $row) {$final_rendered .= \'\r\n          <li><a class=\"username\" href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"member\", $row) . \'\">\' . $row[\'musername\'] . \'</a>\' . $row[\'comma\'] . \'</li>\r\n        \'; } }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      </ul>\r\n    </div>\r\n    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    \' . \'\'; if ($show[\'activeusers\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      <div id=\"forum_onlineusers\" class=\"forum_info_subblock\">\r\n        <h5>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"users_browsing_this_forum\") . \'</h5>\r\n        <div>\r\n          <p>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"there_are_currently_x_users_browsing_forum\", \'\' . $totalonline . \'\') . \' (\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"x_members_y_guests\", \'\' . $numberregistered . \'\', \'\' . $numberguest . \'\') . \')</p>\r\n          <ol class=\"commalist\">\r\n            \' . \'\'; if (is_array($activeusers) || $activeusers instanceof ArrayAccess) { foreach ($activeusers AS $row) {$final_rendered .= \'\r\n              <li><a class=\"username\" href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"member\", $row) . \'\">\' . $row[\'musername\'] . \'</a>\' . $row[\'invisiblemark\'] . \'\' . $row[\'buddymark\'] . \'\' . $row[\'comma\'] . \'</li>\r\n            \'; } }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          </ol>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  </div>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n  \' . $ad_location[\'forum_below_threadlist\'] . \'\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'threadslist\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n\r\n  <div class=\"collapse\">\r\n    <a class=\"collapse\" id=\"collapse_forum_options\" href=\"\' . $relpath . \'#top\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/collapse\' . $vbcollapse[\'collapseimg_info_options\'] . \'_40b.png\" alt=\"\" /></a>\r\n    <h4 class=\"forumoptiontitle blockhead\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"thread_display_options\") . \'</h4>\r\n  </div>\r\n  <div id=\"forum_options\" class=\"forum_info_form_block\">\r\n    <form id=\"forum_display_options\" action=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'forumdisplay.php\" method=\"get\" class=\"forum_info_form blockbody formcontrols floatcontainer\">\r\n      <input type=\"hidden\" name=\"s\" value=\"\' . $session[\'sessionhash\'] . \'\" />\r\n      <input type=\"hidden\" name=\"f\" value=\"\' . $forumid . \'\" />\r\n      <input type=\"hidden\" name=\"page\" value=\"\' . $pagenumber . \'\" />\r\n      <input type=\"hidden\" name=\"pp\" value=\"\' . $perpage . \'\" />\r\n      <div>\r\n        <div class=\"options_input_block\">\r\n          <label for=\"sel_daysprune\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"show_threads_from_the\") . \'</label>\r\n          <select class=\"primary\" id=\"sel_daysprune\" name=\"daysprune\">\r\n            <option value=\"1\" \' . $daysprunesel[\'1\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_day\") . \'</option>\r\n            <option value=\"2\" \' . $daysprunesel[\'2\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_2_days\") . \'</option>\r\n            <option value=\"7\" \' . $daysprunesel[\'7\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_week\") . \'</option>\r\n            <option value=\"10\" \' . $daysprunesel[\'10\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_10_days\") . \'</option>\r\n            <option value=\"14\" \' . $daysprunesel[\'14\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_2_weeks\") . \'</option>\r\n            <option value=\"30\" \' . $daysprunesel[\'30\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_month\") . \'</option>\r\n            <option value=\"45\" \' . $daysprunesel[\'45\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_45_days\") . \'</option>\r\n            <option value=\"60\" \' . $daysprunesel[\'60\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_2_months\") . \'</option>\r\n            <option value=\"75\" \' . $daysprunesel[\'75\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_75_days\") . \'</option>\r\n            <option value=\"100\" \' . $daysprunesel[\'100\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_100_days\") . \'</option>\r\n            <option value=\"365\" \' . $daysprunesel[\'365\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_year\") . \'</option>\r\n            <option value=\"-1\" \' . $daysprunesel[\'all\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"beginning\") . \'</option>\r\n          </select>\r\n          <p class=\"description\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"use_control_to_limit_threads\") . \'</p>\r\n        </div>\r\n        <div class=\"options_input_block\">\r\n          <label for=\"sel_sort\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"sort_threads_by\") . \'</label>\r\n          <select class=\"primary\" id=\"sel_sort\" name=\"sort\">\r\n            <option value=\"title\" \' . $sort[\'title\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"thread_title\") . \'</option>\r\n            <option value=\"lastpost\" \' . $sort[\'lastpost\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_post_time\") . \'</option>\r\n            <option value=\"dateline\" \' . $sort[\'dateline\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"thread_start_time\") . \'</option>\r\n            <option value=\"replycount\" \' . $sort[\'replycount\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"number_of_replies\") . \'</option>\r\n            <option value=\"views\" \' . $sort[\'views\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"number_of_views\") . \'</option>\r\n            <option value=\"postusername\" \' . $sort[\'postusername\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"thread_starter\") . \'</option>\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'threadratings\']) {\n          $final_rendered .= \'<option value=\"voteavg\" \' . $sort[\'voteavg\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"thread_rating\") . \'</option>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          </select>\r\n          <p class=\"description\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"sort_threads_by_description\") . \'</p>\r\n        </div>\r\n        \' . \'\'; if ($prefix_options) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <div class=\"options_input_block\">\r\n          <label for=\"sel_prefixid\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"prefix\") . \'</label>\r\n          <select name=\"prefixid\" class=\"primary\" id=\"sel_prefixid\">\r\n            <option value=\"\" \' . $prefix_selected[\'anythread\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"any_thread_meta\") . \'</option>\r\n            <option value=\"-2\" \' . $prefix_selected[\'anyprefix\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"any_prefix_meta\") . \'</option>\r\n            <option value=\"-1\" \' . $prefix_selected[\'none\'] . \'>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"no_prefix_meta\") . \'</option>\r\n            \' . $prefix_options . \'\r\n          </select>\r\n          <p class=\"description\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"select_threads_with_prefix_description\") . \'</p>\r\n        </div>\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        <!-- Group of Radio Buttons -->\r\n        <div class=\"options_input_block\">\r\n          <p class=\"label\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"order_threads_in\") . \'</p>\r\n          <ul class=\"checkradio group\">\r\n            <li><label for=\"radio_asc\"><input type=\"radio\" name=\"order\" id=\"radio_asc\" value=\"asc\" \' . $order[\'asc\'] . \' /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"ascending\") . \'</label></li>\r\n            <li><label for=\"radio_dsc\"><input type=\"radio\" name=\"order\" id=\"radio_dsc\" value=\"desc\" \' . $order[\'desc\'] . \' /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"descending\") . \'</label></li>\r\n          </ul>\r\n          <p class=\"description\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"order_threads_note\") . \'</p>\r\n        </div>\r\n        \' . $template_hook[\'forumdisplay_filters\'] . \'\r\n      </div>\r\n      <div class=\"options_input_wrapper\">\r\n        <div class=\"options_input_block\">\r\n          <div class=\"group\">\r\n            <input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"show_threads\") . \'\" />\r\n          </div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n    </form>\r\n  </div>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  <div class=\"options_block_container\">\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'threadslist\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <div class=\"options_block\">\r\n    <div class=\"collapse options_correct\">\r\n      <a class=\"collapse\" id=\"collapse_forum_icon_legend\" href=\"\' . $relpath . \'#top\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/collapse\' . $vbcollapse[\'collapseimg_info_options\'] . \'_40b.png\" alt=\"\" /></a>\r\n      <h4 class=\"blockhead\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"icon_legend\") . \'</h4>\r\n    </div>\r\n    <div id=\"forum_icon_legend\" class=\"forum_info_block blockbody formcontrols options_correct\">\r\n      <dl id=\"icon_legends\" class=\"forum_info_subblock icon_legends\">\r\n        <dt><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_statusicon\") . \'/thread_new-16.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"new_posts\") . \'\" /></dt><dd>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"new_posts\") . \'</dd>\r\n        <dt><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_statusicon\") . \'/thread-16-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \'.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"no_new_posts\") . \'\" /></dt><dd>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"no_new_posts\") . \'</dd>\r\n        \' . \'\'; if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'usehotthreads\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <dt><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_statusicon\") . \'/thread_hot_new-16.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"more_than_x_replies_or_y_views\", \'\' . $vboptions[\'hotnumberposts\'] . \'\', \'\' . $vboptions[\'hotnumberviews\'] . \'\') . \'\" /></dt><dd>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"hot_thread_with_new_posts\") . \'</dd>\r\n        <dt><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_statusicon\") . \'/thread_hot-16.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"more_than_x_replies_or_y_views\", \'\' . $vboptions[\'hotnumberposts\'] . \'\', \'\' . $vboptions[\'hotnumberviews\'] . \'\') . \'\" /></dt><dd>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"hot_thread_with_no_new_posts\") . \'</dd>\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        <dt><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_statusicon\") . \'/thread_lock-16.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"closed_thread\") . \'\" /></dt><dd>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"thread_is_closed\") . \'</dd>\r\n        <dt><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_statusicon\") . \'/thread_dot-16-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \'.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"thread_contains_a_message_written_by_you\") . \'\" /></dt><dd>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"you_have_posted_in_this_thread\") . \'</dd>\r\n      </dl>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n  <div class=\"options_block2\">\r\n    <div class=\"collapse options_correct\">\r\n      <a class=\"collapse\" id=\"collapse_posting_rules\" href=\"\' . $relpath . \'#top\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/collapse\' . $vbcollapse[\'collapseimg_info_options\'] . \'_40b.png\" alt=\"\" /></a>\r\n      <h4 class=\"blockhead\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"posting_rules\") . \'</h4>\r\n    </div>\r\n    <div id=\"posting_rules\" class=\"forum_info_block blockbody formcontrols floatcontainer options_correct\">\r\n      \' . $forumrules . \'\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  </div>\r\n</div>\r\n<script type=\"text/javascript\">\r\n<!--\r\nvbphrase[\\\'doubleclick_forum_markread\\\'] = \"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"doubleclick_forum_markread\") . \'\";\r\ninit_forum_readmarker_system();\r\n//-->\r\n</script>\r\n\' . $footer . \'\r\n\r\n</body>\r\n</html>\';', '{vb:stylevar htmldoctype}\r\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"<vb:if condition=\"$vboptions[\'enablefacebookconnect\']\"> xmlns:fb=\"http://www.facebook.com/2008/fbml\"</vb:if> dir=\"{vb:stylevar textdirection}\" lang=\"{vb:stylevar languagecode}\" id=\"vbulletin_html\">\r\n<head>\r\n  {vb:raw headinclude}\r\n  <title>{vb:raw foruminfo.title_clean}<vb:if condition=\"$pagenumber > 1\"> - {vb:rawphrase page_x, {vb:raw pagenumber}}</vb:if></title>\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'inlinemod\']\"><script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_inlinemod.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script></vb:if>\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_read_marker.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'ajax_js\']\">\r\n      <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin-ajax-threadlist.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n      <script type=\"text/javascript\">\r\n    <!--\r\n      var titlemaxchars = parseInt(\"{vb:raw vboptions.titlemaxchars}\"),\r\n      input_padding = parseInt(\"{vb:stylevar input_padding}\");\r\n    //-->\r\n    </script>\r\n    </vb:if>\r\n  <vb:if condition=\"$vboptions[\'storecssasfile\']\">\r\n    {vb:cssfile forumdisplay-rollup.css}\r\n  <vb:else />\r\n    {vb:cssfile toolsmenu.css,forumbits.css,forumdisplay.css,threadlist.css,options.css}\r\n  </vb:if>\r\n\r\n  <!--[if lt IE 8]>\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin-threadlist-ie.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n    {vb:cssfile toolsmenu-ie.css,forumbits-ie.css,forumdisplay-ie.css,threadlist-ie.css,options-ie.css}\r\n  <![endif]-->\r\n  {vb:raw headinclude_bottom}\r\n</head>\r\n\r\n<body>\r\n\r\n{vb:raw header}\r\n\r\n{vb:raw navbar}\r\n\r\n<vb:if condition=\"$announcebits\">\r\n<ol id=\"announcements\" class=\"announcements\">\r\n  {vb:raw announcebits}\r\n</ol>\r\n</vb:if>\r\n\r\n<div id=\"above_threadlist\" class=\"above_threadlist\">\r\n<vb:if condition=\"$show[\'newthreadlink\']\"><a href=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}newthread.php?{vb:raw session.sessionurl}do=newthread&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}\" rel=\"nofollow\" class=\"newcontent_textcontrol\" id=\"newthreadlink_top\"> {vb:rawphrase post_new_thread}</a></vb:if>\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'threadslist\']\">\r\n  <div class=\"threadpagenav\">\r\n    {vb:raw pagenav}\r\n  </div>\r\n  </vb:if>\r\n</div>\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'threadslist\']\">\r\n  <div id=\"above_threadlist_controls\" class=\"above_threadlist_controls toolsmenu\">\r\n    <div>\r\n    <ul class=\"popupgroup forumdisplaypopups\" id=\"forumdisplaypopups\">\r\n      <li class=\"popupmenu nohovermenu\" id=\"forumtools\">\r\n        <h6><a href=\"javascript://\" class=\"popupctrl\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase forum_tools}</a></h6>\r\n        <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'newthreadlink\']\">\r\n            <li>\r\n              <a href=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}newthread.php?{vb:raw session.sessionurl}do=newthread&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}\" rel=\"nofollow\">\r\n                {vb:rawphrase post_a_new_thread}&hellip;\r\n              </a>\r\n            </li>\r\n          </vb:if>\r\n            <li>\r\n              <a href=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}forumdisplay.php?{vb:raw session.sessionurl}do=markread&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}&amp;markreadhash={vb:raw bbuserinfo.securitytoken}\" rel=\"nofollow\" onclick=\"return mark_forum_and_threads_read({vb:raw foruminfo.forumid});\">\r\n                {vb:rawphrase mark_this_forum_read}\r\n              </a>\r\n            </li>\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'member\'] AND $foruminfo[\'allowposting\']\">\r\n            <li>\r\n              <vb:if condition=\"$show[\'subscribed_to_forum\']\">\r\n                <a href=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=removesubscription&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase unsubscribe_from_this_forum}</a>\r\n              <vb:else />\r\n                <a href=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addsubscription&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase subscribe_to_this_forum}&hellip;</a>\r\n              </vb:if>\r\n            </li>\r\n          </vb:if>\r\n          <li><a href=\"<vb:if condition=\"$foruminfo[\'parentid\'] == -1\">{vb:link forumhome}<vb:else />{vb:link forum, {vb:raw foruminfo}, null, \'parentid\', \'parenttitle\'}</vb:if>\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase view_parent_forum}</a></li>\r\n        </ul>\r\n      </li>\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'adminoptions\']\">\r\n      <li class=\"popupmenu nohovermenu\" id=\"admintools\">\r\n        <h6><a href=\"javascript://\" class=\"popupctrl\">{vb:rawphrase administrative}</a></h6>\r\n        <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'post_queue\']\"><li><a href=\"moderator.php?{vb:raw session.sessionurl}do=modposts&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase view_posts_queue}</a></li></vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'attachment_queue\']\"><li><a href=\"moderator.php?{vb:raw session.sessionurl}do=modattach&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase view_attachment_queue}</a></li></vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'mass_move\']\"><li><a href=\"moderator.php?{vb:raw session.sessionurl}do=move&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase massmove_threads}&hellip;</a></li></vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'mass_prune\']\"><li><a href=\"moderator.php?{vb:raw session.sessionurl}do=prune&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase massprune_threads}&hellip;</a></li></vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'addmoderator\']\">\r\n          <li><a href=\"moderator.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addmoderator&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase add_moderator}&hellip;</a></li>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'post_new_announcement\']\">\r\n          <li><a href=\"moderator.php?{vb:raw session.sessionurl}do=postannouncement&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase post_new_announcement}&hellip;</a></li>\r\n          </vb:if>\r\n        </ul>\r\n      </li>\r\n            </vb:if>\r\n      <li class=\"popupmenu nohovermenu forumsearch menusearch\" id=\"forumsearch\">\r\n        <h6><a href=\"javascript://\" class=\"popupctrl\">{vb:rawphrase search_this_forum}</a></h6>\r\n        <form action=\"search.php?do=process\" method=\"get\">\r\n        <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n          <li>\r\n            <input type=\"text\" class=\"searchbox\" name=\"q\" value=\"{vb:rawphrase search_dots}\" />\r\n            <input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"{vb:rawphrase search}\" />\r\n          </li>\r\n          <li class=\"formsubmit\" id=\"popupsearch\">\r\n            <div class=\"submitoptions\">\r\n              <label><input type=\"radio\" name=\"showposts\" value=\"0\" checked=\"checked\" /> {vb:rawphrase show_threads}</label>\r\n              <label><input type=\"radio\" name=\"showposts\" value=\"1\" /> {vb:rawphrase show_posts}</label>\r\n            </div>\r\n            <div class=\"advancedsearchlink\"><a href=\"search.php?{vb:raw session.sessionurl}search_type=1&amp;contenttype=vBForum_Post&amp;forumchoice[]={vb:raw forumid}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase advanced_search}</a></div>\r\n\r\n          </li>\r\n        </ul>\r\n        <input type=\"hidden\" name=\"s\" value=\"{vb:raw session.sessionhash}\" />\r\n        <input type=\"hidden\" name=\"securitytoken\" value=\"{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}\" />\r\n        <input type=\"hidden\" name=\"do\" value=\"process\" />\r\n        <input type=\"hidden\" name=\"contenttype\" value=\"vBForum_Post\" />\r\n        <input type=\"hidden\" name=\"forumchoice[]\" value=\"{vb:raw forumid}\" />\r\n        <input type=\"hidden\" name=\"childforums\" value=\"1\" />\r\n        <input type=\"hidden\" name=\"exactname\" value=\"1\" />\r\n        </form>\r\n      </li>\r\n      {vb:raw threadadmin_imod_menu_thread}\r\n\r\n\r\n\r\n    </ul>\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'inlinemod\']\">\r\n      <script type=\"text/javascript\">\r\n      <!--\r\n        vB_XHTML_Ready.subscribe(function() { register_inlinemod(\"thread_inlinemod_form\", \"li\", \"threadbit\", \"thread\"); });\r\n      //-->\r\n      </script>\r\n      </vb:if>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n  </vb:if>\r\n\r\n\r\n<vb:if condition=\"$forumbits\">\r\n{vb:raw template_hook.forumdisplay_above_subforums}\r\n<div id=\"forumbits\" class=\"forumbits\">\r\n  <div class=\"forumhead\">\r\n    <h2>\r\n      <span class=\"forumtitle\">{vb:rawphrase subforums}</span>\r\n    </h2>\r\n  </div>\r\n  <ol class=\"childforum\">\r\n    {vb:raw forumbits}\r\n  </ol>\r\n</div>\r\n{vb:raw template_hook.forumdisplay_below_subforums}\r\n</vb:if>\r\n\r\n<vb:if condition=\"$show[\'threadslist\']\">\r\n{vb:raw template_hook.forumdisplay_above_threadlist}\r\n<div id=\"threadlist\" class=\"threadlist\">\r\n  <form id=\"thread_inlinemod_form\" action=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}inlinemod.php?forumid={vb:raw forumid}\" method=\"post\">\r\n    <h2 class=\"hidden\">{vb:rawphrase threads_in_forum}</h2>\r\n\r\n    <div>\r\n      <div class=\"threadlisthead table forumhead\">\r\n        <div>\r\n        <span class=\"threadinfo\">\r\n          <span class=\"threadtitle\">\r\n            <a href=\"{vb:link forum, {vb:raw foruminfo}, {vb:raw pageinfo_title}}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase title}{vb:raw sortarrow.title}</a> /\r\n            <a href=\"{vb:link forum, {vb:raw foruminfo}, {vb:raw pageinfo_postusername}}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase thread_starter}{vb:raw sortarrow.postusername}</a>\r\n          </span>\r\n        </span>\r\n        <vb:if condition=\"$show[\'search_engine\']\">\r\n\r\n          <span class=\"threadstats td\">{vb:rawphrase replies} {vb:raw sortarrow.replycount} / {vb:rawphrase views}</span>\r\n          <span class=\"threadlastpost td\">{vb:rawphrase last_post_by}{vb:raw sortarrow.lastpost}</span>\r\n        <vb:else />\r\n\r\n          <span class=\"threadstats td\"><a href=\"{vb:link forum, {vb:raw foruminfo}, {vb:raw pageinfo_replycount}}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase replies}{vb:raw sortarrow.replycount}</a> / <a href=\"{vb:link forum, {vb:raw foruminfo}, {vb:raw pageinfo_views}}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase views}{vb:raw sortarrow.views}</a></span>\r\n          <span class=\"threadlastpost td\"><a href=\"{vb:link forum, {vb:raw foruminfo}, {vb:raw pageinfo_flastpost}}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase last_post_by}{vb:raw sortarrow.lastpost}</a></span>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'inlinemod\']\"><span class=\"threadimodimod td\"></span></vb:if>\r\n        </vb:if>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'stickies\']\">\r\n        <ol id=\"stickies\" class=\"stickies\">\r\n          {vb:raw threadbits_sticky}\r\n        </ol>\r\n      </vb:if>\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'threads\']\">\r\n        <ol id=\"threads\" class=\"threads\">\r\n          {vb:raw threadbits}\r\n        </ol>\r\n      <vb:else />\r\n        <div class=\"threadbit\">\r\n          <p class=\"nonthread\">\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'noposts\']\">\r\n            <strong>{vb:rawphrase no_posts_in_this_forum}</strong>\r\n          <vb:else />\r\n            <strong>{vb:rawphrase no_posts_last_x_days_forum, {vb:raw daysprune}}</strong>\r\n            <span class=\"understated\">{vb:rawphrase try_controls_below_for_older_posts}</span>\r\n          </vb:if>\r\n          </p>\r\n        </div>\r\n      </vb:if>\r\n    </div>\r\n    <hr />\r\n\r\n    <div class=\"<vb:if condition=\"!$show[\'inlinemod\']\">noinlinemod </vb:if>forumfoot\">\r\n    <vb:if condition=\"$show[\'inlinemod\']\">\r\n      <div id=\"inlinemod_formctrls\" class=\"popupmenu nohovermenu\">\r\n        <a href=\"javascript://\" class=\"popupctrl\"><span class=\"ctrlcontainer\">{vb:rawphrase moderation_tools} (<span id=\"thread_inlinemod_count\">0</span>)</span></a>\r\n        <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'deletethread\']\">\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"deletethread\" checked=\"checked\" /> {vb:rawphrase delete_threads}&hellip;</label></li>\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"undeletethread\" /> {vb:rawphrase undelete_threads}</label></li>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'spamctrls\']\">\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"spamthread\" /> {vb:rawphrase delete_threads_as_spam}&hellip;</label></li>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'openthread\']\">\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"open\" /> {vb:rawphrase open_threads}</label></li>\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"close\" /> {vb:rawphrase close_threads}</label></li>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'approvethread\']\">\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"approvethread\" /> {vb:rawphrase approve_threads}</label></li>\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"unapprovethread\" /> {vb:rawphrase unapprove_threads}</label></li>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'movethread\']\">\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"stick\" /> {vb:rawphrase stick_threads}</label></li>\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"unstick\" /> {vb:rawphrase unstick_threads}</label></li>\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"movethread\" /> {vb:rawphrase move_threads}&hellip;</label></li>\r\n            <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"mergethread\" /> {vb:rawphrase merge_threads}&hellip;</label></li>\r\n          </vb:if>\r\n\r\n          {vb:raw template_hook.inlinemod_thread_bottom}\r\n\r\n          <li>&nbsp;</li>\r\n\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"viewthread\" /> {vb:rawphrase view_selected_threads}</label></li>\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"clearthread\" /> {vb:rawphrase clear_thread_list}</label></li>\r\n\r\n          <li class=\"formsubmit\">\r\n            <input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"{vb:rawphrase proceed_ellipsis}\" />\r\n          </li>\r\n\r\n        </ul>\r\n      </div>\r\n    </vb:if>\r\n    </div>\r\n\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"url\" value=\"{vb:raw url}\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"s\" value=\"{vb:raw session.sessionhash}\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"securitytoken\" value=\"{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"forumid\" value=\"{vb:raw forumid}\" />\r\n  </form>\r\n</div>\r\n{vb:raw template_hook.forumdisplay_below_threadlist}\r\n</vb:if>\r\n\r\n<div id=\"below_threadlist\" class=\"<vb:if condition=\"!$show[\'inlinemod\']\">noinlinemod </vb:if>below_threadlist\">\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'newthreadlink\']\">\r\n    <a href=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}newthread.php?{vb:raw session.sessionurl}do=newthread&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}\" rel=\"nofollow\" class=\"newcontent_textcontrol\" id=\"newthreadlink_bottom\"> {vb:rawphrase post_new_thread}</a>\r\n  </vb:if>\r\n  <div class=\"threadpagenav<vb:if condition=\"!$pagenav AND !$forumjump\"> nopagenav</vb:if>\">\r\n    {vb:raw pagenav}\r\n    {vb:raw forumjump}\r\n  </div>\r\n</div>\r\n\r\n<div id=\"forum_info_options\" class=\"forum_info block\">\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'moderators\'] OR $show[\'activeusers\']\">\r\n  <div class=\"collapse\">\r\n    <a class=\"collapse\" id=\"collapse_forum_info\" href=\"{vb:raw relpath}#top\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/collapse{vb:raw vbcollapse.collapseimg_info_options}_40b.png\" alt=\"\" /></a>\r\n    <h4 class=\"forumoptiontitle blockhead\">{vb:rawphrase forum_information_and_options}</h4>\r\n  </div>\r\n  <div id=\"forum_info\" class=\"forum_info_block blockbody formcontrols\">\r\n    <vb:if condition=\"$show[\'moderators\']\">\r\n    <div id=\"forum_moderators\" class=\"forum_info_subblock\">\r\n      <h5>{vb:rawphrase moderators_of_this_forum}</h5>\r\n      <ul class=\"commalist\">\r\n        <vb:each from=\"moderatorslist\" value=\"row\">\r\n          <li><a class=\"username\" href=\"{vb:link member, {vb:raw row}}\">{vb:raw row.musername}</a>{vb:raw row.comma}</li>\r\n        </vb:each>\r\n      </ul>\r\n    </div>\r\n    </vb:if>\r\n    <vb:if condition=\"$show[\'activeusers\']\">\r\n      <div id=\"forum_onlineusers\" class=\"forum_info_subblock\">\r\n        <h5>{vb:rawphrase users_browsing_this_forum}</h5>\r\n        <div>\r\n          <p>{vb:rawphrase there_are_currently_x_users_browsing_forum, {vb:raw totalonline}} ({vb:rawphrase x_members_y_guests, {vb:raw numberregistered}, {vb:raw numberguest}})</p>\r\n          <ol class=\"commalist\">\r\n            <vb:each from=\"activeusers\" value=\"row\">\r\n              <li><a class=\"username\" href=\"{vb:link member, {vb:raw row}}\">{vb:raw row.musername}</a>{vb:raw row.invisiblemark}{vb:raw row.buddymark}{vb:raw row.comma}</li>\r\n            </vb:each>\r\n          </ol>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n    </vb:if>\r\n  </div>\r\n  </vb:if>\r\n\r\n  {vb:raw ad_location.forum_below_threadlist}\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'threadslist\']\">\r\n\r\n  <div class=\"collapse\">\r\n    <a class=\"collapse\" id=\"collapse_forum_options\" href=\"{vb:raw relpath}#top\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/collapse{vb:raw vbcollapse.collapseimg_info_options}_40b.png\" alt=\"\" /></a>\r\n    <h4 class=\"forumoptiontitle blockhead\">{vb:rawphrase thread_display_options}</h4>\r\n  </div>\r\n  <div id=\"forum_options\" class=\"forum_info_form_block\">\r\n    <form id=\"forum_display_options\" action=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}forumdisplay.php\" method=\"get\" class=\"forum_info_form blockbody formcontrols floatcontainer\">\r\n      <input type=\"hidden\" name=\"s\" value=\"{vb:raw session.sessionhash}\" />\r\n      <input type=\"hidden\" name=\"f\" value=\"{vb:raw forumid}\" />\r\n      <input type=\"hidden\" name=\"page\" value=\"{vb:raw pagenumber}\" />\r\n      <input type=\"hidden\" name=\"pp\" value=\"{vb:raw perpage}\" />\r\n      <div>\r\n        <div class=\"options_input_block\">\r\n          <label for=\"sel_daysprune\">{vb:rawphrase show_threads_from_the}</label>\r\n          <select class=\"primary\" id=\"sel_daysprune\" name=\"daysprune\">\r\n            <option value=\"1\" {vb:raw daysprunesel.1}>{vb:rawphrase last_day}</option>\r\n            <option value=\"2\" {vb:raw daysprunesel.2}>{vb:rawphrase last_2_days}</option>\r\n            <option value=\"7\" {vb:raw daysprunesel.7}>{vb:rawphrase last_week}</option>\r\n            <option value=\"10\" {vb:raw daysprunesel.10}>{vb:rawphrase last_10_days}</option>\r\n            <option value=\"14\" {vb:raw daysprunesel.14}>{vb:rawphrase last_2_weeks}</option>\r\n            <option value=\"30\" {vb:raw daysprunesel.30}>{vb:rawphrase last_month}</option>\r\n            <option value=\"45\" {vb:raw daysprunesel.45}>{vb:rawphrase last_45_days}</option>\r\n            <option value=\"60\" {vb:raw daysprunesel.60}>{vb:rawphrase last_2_months}</option>\r\n            <option value=\"75\" {vb:raw daysprunesel.75}>{vb:rawphrase last_75_days}</option>\r\n            <option value=\"100\" {vb:raw daysprunesel.100}>{vb:rawphrase last_100_days}</option>\r\n            <option value=\"365\" {vb:raw daysprunesel.365}>{vb:rawphrase last_year}</option>\r\n            <option value=\"-1\" {vb:raw daysprunesel.all}>{vb:rawphrase beginning}</option>\r\n          </select>\r\n          <p class=\"description\">{vb:rawphrase use_control_to_limit_threads}</p>\r\n        </div>\r\n        <div class=\"options_input_block\">\r\n          <label for=\"sel_sort\">{vb:rawphrase sort_threads_by}</label>\r\n          <select class=\"primary\" id=\"sel_sort\" name=\"sort\">\r\n            <option value=\"title\" {vb:raw sort.title}>{vb:rawphrase thread_title}</option>\r\n            <option value=\"lastpost\" {vb:raw sort.lastpost}>{vb:rawphrase last_post_time}</option>\r\n            <option value=\"dateline\" {vb:raw sort.dateline}>{vb:rawphrase thread_start_time}</option>\r\n            <option value=\"replycount\" {vb:raw sort.replycount}>{vb:rawphrase number_of_replies}</option>\r\n            <option value=\"views\" {vb:raw sort.views}>{vb:rawphrase number_of_views}</option>\r\n            <option value=\"postusername\" {vb:raw sort.postusername}>{vb:rawphrase thread_starter}</option>\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'threadratings\']\"><option value=\"voteavg\" {vb:raw sort.voteavg}>{vb:rawphrase thread_rating}</option></vb:if>\r\n          </select>\r\n          <p class=\"description\">{vb:rawphrase sort_threads_by_description}</p>\r\n        </div>\r\n        <vb:if condition=\"$prefix_options\">\r\n        <div class=\"options_input_block\">\r\n          <label for=\"sel_prefixid\">{vb:rawphrase prefix}</label>\r\n          <select name=\"prefixid\" class=\"primary\" id=\"sel_prefixid\">\r\n            <option value=\"\" {vb:raw prefix_selected.anythread}>{vb:rawphrase any_thread_meta}</option>\r\n            <option value=\"-2\" {vb:raw prefix_selected.anyprefix}>{vb:rawphrase any_prefix_meta}</option>\r\n            <option value=\"-1\" {vb:raw prefix_selected.none}>{vb:rawphrase no_prefix_meta}</option>\r\n            {vb:raw prefix_options}\r\n          </select>\r\n          <p class=\"description\">{vb:rawphrase select_threads_with_prefix_description}</p>\r\n        </div>\r\n        </vb:if>\r\n        <!-- Group of Radio Buttons -->\r\n        <div class=\"options_input_block\">\r\n          <p class=\"label\">{vb:rawphrase order_threads_in}</p>\r\n          <ul class=\"checkradio group\">\r\n            <li><label for=\"radio_asc\"><input type=\"radio\" name=\"order\" id=\"radio_asc\" value=\"asc\" {vb:raw order.asc} /> {vb:rawphrase ascending}</label></li>\r\n            <li><label for=\"radio_dsc\"><input type=\"radio\" name=\"order\" id=\"radio_dsc\" value=\"desc\" {vb:raw order.desc} /> {vb:rawphrase descending}</label></li>\r\n          </ul>\r\n          <p class=\"description\">{vb:rawphrase order_threads_note}</p>\r\n        </div>\r\n        {vb:raw template_hook.forumdisplay_filters}\r\n      </div>\r\n      <div class=\"options_input_wrapper\">\r\n        <div class=\"options_input_block\">\r\n          <div class=\"group\">\r\n            <input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"{vb:rawphrase show_threads}\" />\r\n          </div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n    </form>\r\n  </div>\r\n  </vb:if>\r\n  <div class=\"options_block_container\">\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'threadslist\']\">\r\n    <div class=\"options_block\">\r\n    <div class=\"collapse options_correct\">\r\n      <a class=\"collapse\" id=\"collapse_forum_icon_legend\" href=\"{vb:raw relpath}#top\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/collapse{vb:raw vbcollapse.collapseimg_info_options}_40b.png\" alt=\"\" /></a>\r\n      <h4 class=\"blockhead\">{vb:rawphrase icon_legend}</h4>\r\n    </div>\r\n    <div id=\"forum_icon_legend\" class=\"forum_info_block blockbody formcontrols options_correct\">\r\n      <dl id=\"icon_legends\" class=\"forum_info_subblock icon_legends\">\r\n        <dt><img src=\"{vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_new-16.png\" alt=\"{vb:rawphrase new_posts}\" /></dt><dd>{vb:rawphrase new_posts}</dd>\r\n        <dt><img src=\"{vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread-16-{vb:stylevar right}.png\" alt=\"{vb:rawphrase no_new_posts}\" /></dt><dd>{vb:rawphrase no_new_posts}</dd>\r\n        <vb:if condition=\"$vboptions[\'usehotthreads\']\">\r\n        <dt><img src=\"{vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_hot_new-16.png\" alt=\"{vb:rawphrase more_than_x_replies_or_y_views, {vb:raw vboptions.hotnumberposts}, {vb:raw vboptions.hotnumberviews}}\" /></dt><dd>{vb:rawphrase hot_thread_with_new_posts}</dd>\r\n        <dt><img src=\"{vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_hot-16.png\" alt=\"{vb:rawphrase more_than_x_replies_or_y_views, {vb:raw vboptions.hotnumberposts}, {vb:raw vboptions.hotnumberviews}}\" /></dt><dd>{vb:rawphrase hot_thread_with_no_new_posts}</dd>\r\n        </vb:if>\r\n        <dt><img src=\"{vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_lock-16.png\" alt=\"{vb:rawphrase closed_thread}\" /></dt><dd>{vb:rawphrase thread_is_closed}</dd>\r\n        <dt><img src=\"{vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_dot-16-{vb:stylevar right}.png\" alt=\"{vb:rawphrase thread_contains_a_message_written_by_you}\" /></dt><dd>{vb:rawphrase you_have_posted_in_this_thread}</dd>\r\n      </dl>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n  <div class=\"options_block2\">\r\n    <div class=\"collapse options_correct\">\r\n      <a class=\"collapse\" id=\"collapse_posting_rules\" href=\"{vb:raw relpath}#top\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/collapse{vb:raw vbcollapse.collapseimg_info_options}_40b.png\" alt=\"\" /></a>\r\n      <h4 class=\"blockhead\">{vb:rawphrase posting_rules}</h4>\r\n    </div>\r\n    <div id=\"posting_rules\" class=\"forum_info_block blockbody formcontrols floatcontainer options_correct\">\r\n      {vb:raw forumrules}\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n  </vb:if>\r\n  </div>\r\n</div>\r\n<script type=\"text/javascript\">\r\n<!--\r\nvbphrase[\'doubleclick_forum_markread\'] = \"{vb:rawphrase doubleclick_forum_markread}\";\r\ninit_forum_readmarker_system();\r\n//-->\r\n</script>\r\n{vb:raw footer}\r\n\r\n</body>\r\n</html>', 1421358720, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin'),(20, 'template', 'forumdisplay.css', '$final_rendered = \'@charset \"UTF-8\";\r\n/* CSS Document */\r\n\r\n.pagetitle {\r\n  width:100%;\r\n}\r\n\r\n.threadlist {\r\n  display:block;\r\n  clear:both;\r\n  width: 100%;\r\n  margin-top: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \';\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n}\r\n\r\n.threadlist hr {\r\n  display: none;\r\n}\r\n\r\n.threadlist .threads, .threadlist .stickies {\r\n  display:block;\r\n  clear:both;\r\n}\r\n\r\n\r\n.above_threadlist {\r\n  display:block;\r\n  clear:both;\r\n  width: 100%;\r\n  position: relative;\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  margin-top: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n    margin-bottom: 10px;\r\n  height: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"control_content_font.fontSize\") . \'\'.\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"control_content_font.units\") . \'\'.\'+\'.\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"control_content_padding.paddingTop\") . \'\'.\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"control_content_padding.units\") . \'\'.\'+\'.\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"control_content_padding.paddingBottom\") . \'\'.\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"control_content_padding.units\") . \'\'.\'+\'.\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\') . \';\r\n}\r\n\r\n.above_threadlist .newcontent_textcontrol {\r\n  position: absolute;\r\n  margin-bottom: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \';\r\n  \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': 0;\r\n}\r\n\r\n.above_threadlist .threadpagenav {\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  clear: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  position: absolute;\r\n  \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \': -2px;\r\n  width: 50%;\r\n  bottom: -1px;\r\n}\r\n\r\n.above_threadlist .threadpagenav .threadpagestats, .above_threadlist .threadpagenav .pagination {\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  clear:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  vertical-align:middle;\r\n  position: relative;\r\n}\r\n\r\n.above_threadlist .threadpagenav .threadpagestats {\r\n  position: relative;\r\n  font-size: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"mid_fontSize\") . \';\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"body_color\") . \';\r\n  top: 2px;\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  border:0;\r\n}\r\n\r\n.toolsmenu {\r\n  margin-bottom: 0;\r\n}\r\n\r\n\' . \'\'; if (vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\'textdirection\') == \'rtl\') {\n          $final_rendered .= \'\r\n.forum_inlinemod.popupmenu .popupbody { \r\n  min-width:180px;\r\n  max-width:180px;\r\n  right: -80px; }\r\n\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n.forumfoot {\r\n  display:block;\r\n  width: 100%;\r\n  clear:both;\r\n  height: 2em;\r\n  padding-top: 1em;\r\n  position: relative;\r\n}\r\n\r\n.below_threadlist {\r\n  display:block;\r\n  position: relative;\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': 0;\r\n  margin-bottom: 5px;\r\n  width: 100%;\r\n  clear:both;\r\n}\r\n\r\n.noinlinemod.forumfoot {\r\n  height: 0;\r\n}\r\n\r\n.below_threadlist .threadpagenav {\r\n  width: 100%;\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  margin-top: -\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  padding-bottom: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'+10\') . \';\r\n}\r\n\r\n.below_threadlist .threadpagenav.nopagenav {\r\n  padding-bottom: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'+40\') . \';\r\n}\r\n\r\n.below_threadlist .threadpagenav .pagination {\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  clear: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  position: relative;\r\n  margin-top: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'*1.5\') . \'\'.\'-1\') . \';\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\n.below_threadlist .newcontent_textcontrol {\r\n  top: 0;\r\n  position: absolute;\r\n}\r\n\r\n.navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu {\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  padding: 0;\r\n  clear: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  font-size: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"mid_fontSize\") . \';\r\n  margin-top: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'+\'.\'\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"pagination_font.fontSize\") . \'\'.\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"pagination_font.units\") . \'\'.\'*\'.\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"line_height\") . \'\'.\'/2\') . \'\') . \';\r\n  margin-bottom: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\n* html .navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.textcontrol, .navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.popupctrl {\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"control_color\") . \';\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"control_background.backgroundColor\") . \';\r\n  _background-image: none;\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"control_border\") . \';\r\n  font: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"control_font\") . \';\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/3\') . \' \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/1.5\') . \';\r\n}\r\n\r\n.navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.textcontrol, .navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.popupctrl {\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"control_color\") . \';\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"control_background\") . \';\r\n  _background-image: none;\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"control_border\") . \';\r\n  font: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"control_font\") . \';\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/3\') . \' \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/1.5\') . \';\r\n}\r\n\r\n.navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.popupctrl {\r\n  position: relative;\r\n  top: 0;\r\n}\r\n\r\n.navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.popupctrl span.ctrlcontainer {\r\n  background: transparent url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/black_downward_arrow.png) no-repeat center \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': 15px;\r\n}\r\n\r\n* html .navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.textcontrol:hover, .navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.popupctrl:hover {\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"control_hover_color\") . \';\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"control_hover_background.backgroundColor\") . \';\r\n  _background-image: none;\r\n}\r\n\r\n.navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.textcontrol:hover, .navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.popupctrl:hover {\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"control_hover_color\") . \';\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"control_hover_background\") . \';\r\n  _background-image: none;\r\n}\r\n\r\n.announcements {\r\n  display:block;\r\n  margin: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \' 0;\r\n}\r\n\r\n.announcements .announcerow {\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"announcement_background\") . \';\r\n  _background-image: none;\r\n  margin-top: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \';\r\n  display:block;\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  clear:both;\r\n  width: 100%;\r\n\' . \'\'; if (vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\'textdirection\') == \'rtl\') {\n          $final_rendered .= \'\r\n  -moz-box-shadow: 2px 2px 2px \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"shadow_color\") . \';\r\n  -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"shadow_color\") . \';\r\n  box-shadow: 2px 2px 2px \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"shadow_color\") . \';\r\n\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n  -moz-box-shadow: -2px 2px 2px \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"shadow_color\") . \';\r\n  -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"shadow_color\") . \';\r\n  box-shadow: -2px 2px 2px \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"shadow_color\") . \';\r\n\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  padding: 5px 0;\r\n}\r\n\r\n.announcements .announcerow:first-child {\r\n  margin-top: 0;\r\n}\r\n\r\n.announcerow .announceinfo, .announcerow .announcement {\r\n  float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  clear:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  display:block;\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"announcement_background\") . \';\r\n  _background-image: none;\r\n}\r\n\r\n.announcerow .announcement {\r\n  width: 80%;\r\n  text-align:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n}\r\n\r\n.announcerow .announceinfo {\r\n  width: 20%;\r\n  text-align:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n}\r\n\r\n.announcement dl {\r\n  font-weight: bold;\r\n  font-size: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"mid_fontSize\") . \'\'.\'+1\') . \';\r\n  display:block;\r\n}\r\n\r\n.announcement dl dt, .announcement dl dd, .announceinfo dl dt, .announceinfo dl dd {\r\n  display:inline;\r\n}\r\n\r\n.announcement .username, .announcement .usertitle, .announceinfo dl{\r\n  font-size: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"font.mid_fontSize\") . \';\r\n}\r\n\r\n.announcement .username, .announcement dl {\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\n.announceinfo .date, .announceinfo dl {\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\n/* forumbits */\r\n\r\n.forumbits {\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  margin-bottom: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  width: 100%;\r\n  clear:both;\r\n}\r\n\r\n.forumbits .forumhead h2 {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \' 0;\r\n  -moz-border-radius-top\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"forumhead_top_corner_radius\") . \';\r\n  -moz-border-radius-top\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"forumhead_top_corner_radius\") . \';\r\n  -webkit-border-top-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \'-radius: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"forumhead_top_corner_radius\") . \';\r\n  -webkit-border-top-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \'-radius: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"forumhead_top_corner_radius\") . \';\r\n  border-top-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \'-radius: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"forumhead_top_corner_radius\") . \';\r\n  border-top-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \'-radius: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"forumhead_top_corner_radius\") . \';\r\n  display:block;\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  width: 100%;\r\n  font-weight:bold;\r\n  clear: both;\r\n}\r\n\r\n.forumbits .forumhead h2 span {\r\n  display: block;\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  clear: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n}\r\n\r\n.forumbits .forumhead h2 span.forumtitle {\r\n  margin-right: 70px;\r\n  text-indent: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\n.forumbits .forumhead h2 span.forumlastpost {\r\n  width: 20%;\r\n}\r\n\r\n.forumbits ol {\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  width: 100%;\r\n  clear:both;\r\n}\r\n\r\n.forumbits ol.commalist {\r\n  width: auto;\r\n  clear: none;\r\n}\r\n\r\n.forumbits .forumbit_nopost .forumhead {\r\n  margin-top: 0;\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"forumhead_background\") . \';\r\n  _background-image: none;\r\n  -moz-border-radius: 0;\r\n  -webkit-border-radius: 0;\r\n  border-radius: 0;\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"forumbits_border\") . \';\r\n  border-top: 0;\r\n}\r\n\r\n.forumbits .forumbit_nopost .forumhead h2 {\r\n  padding: 0;\r\n}\r\n\r\n.forumbits .forumbit_nopost .forumhead span.forumtitle {\r\n  text-indent: 0;\r\n}\r\n\r\n.forumbits .forumbit_nopost .forumhead span.forumlastpost {\r\n  display: none;\r\n}\r\n\r\n.forumbit_nopost .forumhead .forumtitle, .forumbit_nopost .forumhead span, .forumbit_nopost .forumhead .collapse, .forumbit_post .forumhead h2 span {\r\n  display:block;\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  clear: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  font: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"forumhead_font\") . \';\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2-1\') . \' 0;\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"forumhead_color\") . \';\r\n}\r\n\r\n.forumbit_nopost .forumrowdata {\r\n  clear:both;\r\n  display:block;\r\n  width: 100%;\r\n}\r\n\r\n.forumbit_nopost .subforumdescription {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  font-weight: normal;\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blocksubhead_color\") . \';\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blocksubhead_background\") . \';\r\n}\r\n\r\n.forumrow + .childsubforum .forumrow, .forumhead + .childforum .L2:first-child .L2 .forumrow, .forumhead + .childforum .L2 .L2:first-child .forumrow {\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"forumrow_background\") . \';\r\n  _background-image: none;\r\n}\';', '@charset \"UTF-8\";\r\n/* CSS Document */\r\n\r\n.pagetitle {\r\n  width:100%;\r\n}\r\n\r\n.threadlist {\r\n  display:block;\r\n  clear:both;\r\n  width: 100%;\r\n  margin-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n}\r\n\r\n.threadlist hr {\r\n  display: none;\r\n}\r\n\r\n.threadlist .threads, .threadlist .stickies {\r\n  display:block;\r\n  clear:both;\r\n}\r\n\r\n\r\n.above_threadlist {\r\n  display:block;\r\n  clear:both;\r\n  width: 100%;\r\n  position: relative;\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  margin-top: {vb:stylevar padding};\r\n    margin-bottom: 10px;\r\n  height: {vb:math {vb:stylevar control_content_font.fontSize}{vb:stylevar control_content_font.units} + {vb:stylevar control_content_padding.paddingTop}{vb:stylevar control_content_padding.units} + {vb:stylevar control_content_padding.paddingBottom}{vb:stylevar control_content_padding.units} + {vb:stylevar padding}};\r\n}\r\n\r\n.above_threadlist .newcontent_textcontrol {\r\n  position: absolute;\r\n  margin-bottom: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};\r\n  {vb:stylevar left}: 0;\r\n}\r\n\r\n.above_threadlist .threadpagenav {\r\n  float: {vb:stylevar right};\r\n  clear: {vb:stylevar left};\r\n  position: absolute;\r\n  {vb:stylevar right}: -2px;\r\n  width: 50%;\r\n  bottom: -1px;\r\n}\r\n\r\n.above_threadlist .threadpagenav .threadpagestats, .above_threadlist .threadpagenav .pagination {\r\n  float: {vb:stylevar right};\r\n  clear:{vb:stylevar left};\r\n  vertical-align:middle;\r\n  position: relative;\r\n}\r\n\r\n.above_threadlist .threadpagenav .threadpagestats {\r\n  position: relative;\r\n  font-size: {vb:stylevar mid_fontSize};\r\n  color: {vb:stylevar body_color};\r\n  top: 2px;\r\n  margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};\r\n  border:0;\r\n}\r\n\r\n.toolsmenu {\r\n  margin-bottom: 0;\r\n}\r\n\r\n<vb:if condition=\"$stylevar[\'textdirection\'] == \'rtl\'\">\r\n.forum_inlinemod.popupmenu .popupbody { \r\n  min-width:180px;\r\n  max-width:180px;\r\n  right: -80px; }\r\n</vb:if>\r\n\r\n.forumfoot {\r\n  display:block;\r\n  width: 100%;\r\n  clear:both;\r\n  height: 2em;\r\n  padding-top: 1em;\r\n  position: relative;\r\n}\r\n\r\n.below_threadlist {\r\n  display:block;\r\n  position: relative;\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  {vb:stylevar left}: 0;\r\n  margin-bottom: 5px;\r\n  width: 100%;\r\n  clear:both;\r\n}\r\n\r\n.noinlinemod.forumfoot {\r\n  height: 0;\r\n}\r\n\r\n.below_threadlist .threadpagenav {\r\n  width: 100%;\r\n  float: {vb:stylevar right};\r\n  margin-top: -{vb:stylevar padding};\r\n  padding-bottom: {vb:math {vb:stylevar padding} + 10};\r\n}\r\n\r\n.below_threadlist .threadpagenav.nopagenav {\r\n  padding-bottom: {vb:math {vb:stylevar padding} + 40};\r\n}\r\n\r\n.below_threadlist .threadpagenav .pagination {\r\n  float: {vb:stylevar right};\r\n  clear: {vb:stylevar left};\r\n  position: relative;\r\n  margin-top: {vb:math {vb:math {vb:stylevar padding}*1.5}-1};\r\n  margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\n.below_threadlist .newcontent_textcontrol {\r\n  top: 0;\r\n  position: absolute;\r\n}\r\n\r\n.navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu {\r\n  float: {vb:stylevar right};\r\n  padding: 0;\r\n  clear: {vb:stylevar left};\r\n  margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};\r\n  font-size: {vb:stylevar mid_fontSize};\r\n  margin-top: {vb:math {vb:stylevar padding} + {vb:math {vb:stylevar pagination_font.fontSize}{vb:stylevar pagination_font.units}*{vb:stylevar line_height}/2}};\r\n  margin-bottom: {vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\n* html .navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.textcontrol, .navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.popupctrl {\r\n  color: {vb:stylevar control_color};\r\n  background: {vb:stylevar control_background.backgroundColor};\r\n  _background-image: none;\r\n  border: {vb:stylevar control_border};\r\n  font: {vb:stylevar control_font};\r\n  padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/3} {vb:math {vb:stylevar padding}/1.5};\r\n}\r\n\r\n.navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.textcontrol, .navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.popupctrl {\r\n  color: {vb:stylevar control_color};\r\n  background: {vb:stylevar control_background};\r\n  _background-image: none;\r\n  border: {vb:stylevar control_border};\r\n  font: {vb:stylevar control_font};\r\n  padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/3} {vb:math {vb:stylevar padding}/1.5};\r\n}\r\n\r\n.navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.popupctrl {\r\n  position: relative;\r\n  top: 0;\r\n}\r\n\r\n.navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.popupctrl span.ctrlcontainer {\r\n  background: transparent url({vb:stylevar imgdir_misc}/black_downward_arrow.png) no-repeat center {vb:stylevar left};\r\n  padding-{vb:stylevar left}: 15px;\r\n}\r\n\r\n* html .navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.textcontrol:hover, .navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.popupctrl:hover {\r\n  color: {vb:stylevar control_hover_color};\r\n  background: {vb:stylevar control_hover_background.backgroundColor};\r\n  _background-image: none;\r\n}\r\n\r\n.navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.textcontrol:hover, .navpopupmenu.popupmenu.nohovermenu a.popupctrl:hover {\r\n  color: {vb:stylevar control_hover_color};\r\n  background: {vb:stylevar control_hover_background};\r\n  _background-image: none;\r\n}\r\n\r\n.announcements {\r\n  display:block;\r\n  margin: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} 0;\r\n}\r\n\r\n.announcements .announcerow {\r\n  background: {vb:stylevar announcement_background};\r\n  _background-image: none;\r\n  margin-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};\r\n  display:block;\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  clear:both;\r\n  width: 100%;\r\n<vb:if condition=\"$stylevar[\'textdirection\'] == \'rtl\'\">\r\n  -moz-box-shadow: 2px 2px 2px {vb:stylevar shadow_color};\r\n  -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px {vb:stylevar shadow_color};\r\n  box-shadow: 2px 2px 2px {vb:stylevar shadow_color};\r\n<vb:else />\r\n  -moz-box-shadow: -2px 2px 2px {vb:stylevar shadow_color};\r\n  -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px {vb:stylevar shadow_color};\r\n  box-shadow: -2px 2px 2px {vb:stylevar shadow_color};\r\n</vb:if>\r\n  padding: 5px 0;\r\n}\r\n\r\n.announcements .announcerow:first-child {\r\n  margin-top: 0;\r\n}\r\n\r\n.announcerow .announceinfo, .announcerow .announcement {\r\n  float:{vb:stylevar left};\r\n  clear:{vb:stylevar right};\r\n  display:block;\r\n  background: {vb:stylevar announcement_background};\r\n  _background-image: none;\r\n}\r\n\r\n.announcerow .announcement {\r\n  width: 80%;\r\n  text-align:{vb:stylevar left};\r\n}\r\n\r\n.announcerow .announceinfo {\r\n  width: 20%;\r\n  text-align:{vb:stylevar right};\r\n}\r\n\r\n.announcement dl {\r\n  font-weight: bold;\r\n  font-size: {vb:math {vb:stylevar mid_fontSize}+1};\r\n  display:block;\r\n}\r\n\r\n.announcement dl dt, .announcement dl dd, .announceinfo dl dt, .announceinfo dl dd {\r\n  display:inline;\r\n}\r\n\r\n.announcement .username, .announcement .usertitle, .announceinfo dl{\r\n  font-size: {vb:stylevar font.mid_fontSize};\r\n}\r\n\r\n.announcement .username, .announcement dl {\r\n  margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\n.announceinfo .date, .announceinfo dl {\r\n  margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\n/* forumbits */\r\n\r\n.forumbits {\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  margin-bottom: {vb:stylevar padding};\r\n  width: 100%;\r\n  clear:both;\r\n}\r\n\r\n.forumbits .forumhead h2 {\r\n  padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} 0;\r\n  -moz-border-radius-top{vb:stylevar right}: {vb:stylevar forumhead_top_corner_radius};\r\n  -moz-border-radius-top{vb:stylevar left}: {vb:stylevar forumhead_top_corner_radius};\r\n  -webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar forumhead_top_corner_radius};\r\n  -webkit-border-top-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar forumhead_top_corner_radius};\r\n  border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar forumhead_top_corner_radius};\r\n  border-top-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar forumhead_top_corner_radius};\r\n  display:block;\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  width: 100%;\r\n  font-weight:bold;\r\n  clear: both;\r\n}\r\n\r\n.forumbits .forumhead h2 span {\r\n  display: block;\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  clear: {vb:stylevar right};\r\n}\r\n\r\n.forumbits .forumhead h2 span.forumtitle {\r\n  margin-right: 70px;\r\n  text-indent: {vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\n.forumbits .forumhead h2 span.forumlastpost {\r\n  width: 20%;\r\n}\r\n\r\n.forumbits ol {\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  width: 100%;\r\n  clear:both;\r\n}\r\n\r\n.forumbits ol.commalist {\r\n  width: auto;\r\n  clear: none;\r\n}\r\n\r\n.forumbits .forumbit_nopost .forumhead {\r\n  margin-top: 0;\r\n  background: {vb:stylevar forumhead_background};\r\n  _background-image: none;\r\n  -moz-border-radius: 0;\r\n  -webkit-border-radius: 0;\r\n  border-radius: 0;\r\n  border: {vb:stylevar forumbits_border};\r\n  border-top: 0;\r\n}\r\n\r\n.forumbits .forumbit_nopost .forumhead h2 {\r\n  padding: 0;\r\n}\r\n\r\n.forumbits .forumbit_nopost .forumhead span.forumtitle {\r\n  text-indent: 0;\r\n}\r\n\r\n.forumbits .forumbit_nopost .forumhead span.forumlastpost {\r\n  display: none;\r\n}\r\n\r\n.forumbit_nopost .forumhead .forumtitle, .forumbit_nopost .forumhead span, .forumbit_nopost .forumhead .collapse, .forumbit_post .forumhead h2 span {\r\n  display:block;\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  clear: {vb:stylevar right};\r\n  font: {vb:stylevar forumhead_font};\r\n  padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2-1} 0;\r\n  color: {vb:stylevar forumhead_color};\r\n}\r\n\r\n.forumbit_nopost .forumrowdata {\r\n  clear:both;\r\n  display:block;\r\n  width: 100%;\r\n}\r\n\r\n.forumbit_nopost .subforumdescription {\r\n  padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding};\r\n  font-weight: normal;\r\n  color: {vb:stylevar blocksubhead_color};\r\n  background: {vb:stylevar blocksubhead_background};\r\n}\r\n\r\n.forumrow + .childsubforum .forumrow, .forumhead + .childforum .L2:first-child .L2 .forumrow, .forumhead + .childforum .L2 .L2:first-child .forumrow {\r\n  background: {vb:stylevar forumrow_background};\r\n  _background-image: none;\r\n}', 1421358159, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin'),(20, 'template', 'FORUMHOME', '$final_rendered = \'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"htmldoctype\") . \'\r\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"\' . \'\'; if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'enablefacebookconnect\']) {\n          $final_rendered .= \' xmlns:fb=\"http://www.facebook.com/2008/fbml\"\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \' dir=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"textdirection\") . \'\" lang=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"languagecode\") . \'\" id=\"vbulletin_html\">\r\n<head>\r\n  \' . $headinclude . \'\r\n  <title>\' . $vboptions[\'bbtitle\'] . \'</title>\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_read_marker.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n  \' . \'\'; if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'storecssasfile\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n  \' . \'\';if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'storecssasfile\'])\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'forumhome-rollup.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\';\n      }\n      else\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'forumhome-rollup.css\" />\';\n      }\n      $final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n  \' . \'\';if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'storecssasfile\'])\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'forumbits.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'forumhome.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'options.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\';\n      }\n      else\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'forumbits.css,forumhome.css,options.css\" />\';\n      }\n      $final_rendered .= \'\' . \'\r\n    \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  <!--[if lt IE 8]>\' . \'\';if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'storecssasfile\'])\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'forumbits-ie.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'options-ie.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\';\n      }\n      else\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'forumbits-ie.css,options-ie.css\" />\';\n      }\n      $final_rendered .= \'\' . \'<![endif]-->\r\n    \' . \'\'; if ($show[\'sidebar\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    \' . \'\';if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'storecssasfile\'])\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'sidebar.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'widgets.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'tagcloud.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\';\n      }\n      else\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'sidebar.css,widgets.css,tagcloud.css\" />\';\n      }\n      $final_rendered .= \'\' . \'\r\n    <!--[if lt IE 8]>\' . \'\';if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'storecssasfile\'])\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'sidebar-ie.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\';\n      }\n      else\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'sidebar-ie.css\" />\';\n      }\n      $final_rendered .= \'\' . \'<![endif]-->\r\n  <script type=\"text/javascript\">\r\n  <!--\r\n    document.write(\\\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\\\' + yuipath + \\\'/animation/animation-min.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\\\');\r\n    var sidebar_align = \\\'\' . $show[\'sidebarposition\'] . \'\\\';\r\n    var content_container_margin = parseInt(\\\'\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"forum_sidebar_width\") . \'\'.\'+\'.\'\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'*2\') . \'\') . \'\\\');\r\n    var sidebar_width = parseInt(\\\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"forum_sidebar_width\") . \'\\\');\r\n  //-->\r\n  </script>\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"\' . $vboptions[\'bburl\'] . \'/clientscript/vbulletin-sidebar.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \' . $headinclude_bottom . \'\r\n</head>\r\n  <body>\r\n\r\n  \' . $header . \'\r\n  \' . $navbar . \'\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'sidebar\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n  <div id=\"content_container\" class=\"\' . $sidebar_class . \' \' . \'\'; if ($show[\'sidebarposition\'] == \'left\') {\n          $final_rendered .= \'contentright\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\">\r\n    <div id=\"content\" \' . \'\'; if ($sidebar_class) {\n          $final_rendered .= \'class=\"\' . $sidebar_class . \'\"\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  <!-- main -->\r\n    \' . $template_hook[\'forumhome_above_forums\'] . \'\r\n  <ol id=\"forums\" class=\"floatcontainer\">\r\n    \' . $forumbits . \'\r\n  </ol>\r\n    \' . $template_hook[\'forumhome_below_forums\'] . \'\r\n  <!-- /main -->\r\n\r\n    <div class=\"navlinks\">\r\n    <a href=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'forumdisplay.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=markread&amp;markreadhash=\' . $bbuserinfo[\'securitytoken\'] . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"mark_forums_read\") . \'</a>\r\n  \' . \'\'; if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'forumleaders\']) {\n          $final_rendered .= \'|\r\n  <a href=\"showgroups.php\' . $session[\'sessionurl_q\'] . \'\" rel=\"nofollow\">\r\n    \' . \'\'; if ($vb_suite_installed) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"view_site_leaders\") . \'\r\n    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n      \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"view_forum_leaders\") . \'\r\n    \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  </a>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    </div>\r\n  \' . $ad_location[\'board_after_forums\'] . \'\r\n  <!-- what\\\'s going on box -->\r\n  <div id=\"wgo\" class=\"collapse wgo_block block\">\r\n    <h2 class=\"blockhead\">\r\n         <span>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"whats_going_on\") . \'</span>\r\n     <div class=\"wikinacollapse open\" id=\"c_cat999999999999999999999999999999\">\r\n         <i class=\"fa-level-down downbtn downbtn_c_cat999999999999999999999999999999\"></i>\r\n         <i class=\"fa-level-up upbtn upbtn_c_cat999999999999999999999999999999\"></i>\r\n         <div class=\"openclosebox openclosebox_c_cat999999999999999999999999999999\"></div>\r\n         </div>\r\n        </h2>\r\n   <div style=\"width: 100%;display: inline-block;\">\r\n    <div class=\"c_c_cat999999999999999999999999999999\" style=\"display: block;width: 100%;\">\r\n    <div class=\"blockbody formcontrols floatcontainer\">\r\n      \' . $template_hook[\'forumhome_wgo_pos1\'] . \'\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'loggedinusers\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      <!-- logged-in users -->\r\n      <div id=\"wgo_onlineusers\" class=\"wgo_subblock section\">\r\n        <h3 class=\"blocksubhead\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/users_online.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"currently_active_users\") . \'\" />\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"currently_active_users\") . \'</h3>\r\n        <div>\r\n          <p>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"there_are_x_y_online_link\", \'\' . $totalonline . \'\', \'\' . $session[\'sessionurl_q\'] . \'\') . \' <span class=\"shade\"><span class=\"onlineregistereduser\">\' . $numberregistered . \' عضو</span><span class=\"onlineguest\">\' . $numberguest . \' مهمان</span></span></p>\r\n          <p>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"most_users_ever_online_was_x_y_at_z\", \'\' . $recordusers . \'\', \'\' . $recorddate . \'\', \'\' . $recordtime . \'\') . \'</p>\r\n          \' . \'\'; if ($activeusers) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <ol class=\"commalist\" id=\"wgo_onlineusers_list\">\r\n            \' . \'\'; if (is_array($activeusers) || $activeusers instanceof ArrayAccess) { foreach ($activeusers AS $loggedin) {$final_rendered .= \'\r\n              <li>\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"dirmark\") . \'<a class=\"username\" href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"member\", $loggedin) . \'\">\' . $loggedin[\'musername\'] . \'</a>\' . $loggedin[\'invisiblemark\'] . \'\' . $loggedin[\'buddymark\'] . \'</li>\r\n            \'; } }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          </ol>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <!-- end logged-in users -->\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      \' . $template_hook[\'forumhome_wgo_pos2\'] . \'\r\n      <!-- Start Members Today -->\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'wgo_members\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      <div id=\"wgo_wgo_members_users\" class=\"wgo_subblock section collapse\">\r\n        <h3 class=\"blocksubhead\"><a href=\"\' . $wgo_members[\'url\'] . \'\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/forum_stats.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"wgo_members_alt_title\") . \'\"/></a>\' . $wgo_members[\'whotitle\'] . \'</h3>\r\n        <a class=\"collapse\" id=\"collapse_wgo_members_list\" href=\"\' . $relpath . \'#top\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/collapse_40b\' . $wgo_members[\'collapse\'] . \'.png\" alt=\"\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"collapse_expand\") . \'\" /></a>\r\n        <div id=\"wgo_members_list\" \' . $wgo_members[\'style\'] . \'>\r\n          <p>\' . $wgo_members[\'visitors\'] . \'</p>\r\n          \' . \'\'; if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'wgo_members_names\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            \' . \'\'; if ($wgo_members[\'totaltoday\'] == 0) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"no_members_list\") . \' \r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n              <ul class=\"commalist\" id=\"wgo_wgo_members_list\">\r\n                \' . \'\'; if ($wgo_members[\'template_hook\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n                  \' . $wgo_members[\'template_hook\'] . \'\r\n                \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n                  \' . \'\'; if (is_array($wgo_members_list) || $wgo_members_list instanceof ArrayAccess) { foreach ($wgo_members_list AS $row) {$final_rendered .= \'\r\n                    <li>\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"dirmark\") . \'<a class=\"username\" href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"member\", $row) . \'\" title=\"\' . $row[\'wrdate\'] . \'\">\' . $row[\'musername\'] . \'</a>\' . $row[\'markinv\'] . \'\' . $row[\'comma\'] . \'</li>\r\n                  \'; } }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n                \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n              </ul>\r\n            \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n            \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"member_list_disabled\") . \' \r\n          \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      <!-- End Members Today -->\r\n      \' . $template_hook[\'forumhome_wgo_pos6\'] . \'\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'upcomingevents\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      <div id=\"wgo_events\" class=\"wgo_subblock section\">\r\n        <h3 class=\"blocksubhead\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/event.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"todays_events\") . \'\" />\' . \'\'; if ($show[\'todaysevents\']) {\n          $final_rendered .= \'\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"todays_events\") . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"upcoming_events_for_the_next_x_days\", \'\' . $vboptions[\'showevents\'] . \'\') . \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'</h3>\r\n        <ol>\r\n          \' . $upcomingevents . \'\r\n        </ol>\r\n      </div>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      \' . $template_hook[\'forumhome_wgo_pos3\'] . \'\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'birthdays\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      <!-- today\\\'s birthdays -->\r\n      <div id=\"wgo_birthdays\" class=\"wgo_subblock section\">\r\n        <h3 class=\"blocksubhead\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/birthday.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"todays_birthdays\") . \'\" />\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"todays_birthdays\") . \'</h3>\r\n        <ol class=\"commalist\">\r\n          \' . \'\'; if (is_array($birthdays) || $birthdays instanceof ArrayAccess) { foreach ($birthdays AS $row) {$final_rendered .= \'\r\n            <li><a href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"member\", $row) . \'\">\' . $row[\'username\'] . \'</a>\' . \'\'; if ($row[\'age\']) {\n          $final_rendered .= \' (\' . $row[\'age\'] . \')\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\' . $row[\'comma\'] . \'</li>\r\n          \'; } }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        </ol>\r\n      </div>\r\n      <!-- end today\\\'s birthdays -->\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      \' . $template_hook[\'forumhome_wgo_pos4\'] . \'\r\n      <div id=\"wgo_stats\" class=\"wgo_subblock section\">\r\n        <h3 class=\"blocksubhead\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/forum_stats.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"x_statistics\", \'\' . $vboptions[\'bbtitle\'] . \'\') . \'\" />\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"x_statistics\", \'\' . $vboptions[\'bbtitle\'] . \'\') . \'</h3>\r\n        <div>\r\n          <dl>\r\n            <dt>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"threads\") . \'</dt>\r\n              <dd>\' . $totalthreads . \'</dd>\r\n            <dt>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"posts\") . \'</dt>\r\n              <dd>\' . $totalposts . \'</dd>\r\n            <dt>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"members\") . \'</dt>\r\n              <dd>\' . $numbermembers . \'</dd>\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'activemembers\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <dt>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"active_members\") . \'</dt>\r\n              <dd>\' . $activemembers . \'</dd>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          </dl>\r\n          <p>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"welcome_to_our_newest_member_x\", \'\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"member\", $newuserinfo) . \'\', \'\' . $newuserinfo[\'username\'] . \'\') . \'</p>\r\n          \' . $template_hook[\'forumhome_wgo_stats\'] . \'\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <div id=\"wgo_legend\" class=\"wgo_subblock section\">\r\n        <h3 class=\"blocksubhead\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/legend.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"icon_legend\") . \'\" />\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"icon_legend\") . \'</h3>\r\n        <div>\r\n          <dl id=\"icon_legends\" class=\"icon_legends\">\r\n            <dt><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_statusicon\") . \'/forum_new-16.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"new_posts_forum\") . \'\" /></dt><dd>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"new_posts_forum\") . \'</dd>\r\n            <dt><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_statusicon\") . \'/forum_old-16.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"no_new_posts_forum\") . \'\" /></dt><dd>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"no_new_posts_forum\") . \'</dd>\r\n            \' . \'\'; if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'showlocks\']) {\n          $final_rendered .= \'<dt><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_statusicon\") . \'/forum_lock-16.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"forum_is_closed_for_posting\") . \'\" /></dt><dd>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"forum_is_closed_for_posting\") . \'</dd>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            <dt><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_statusicon\") . \'/category-16.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"category_forum\") . \'\" /></dt><dd>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"category_forum\") . \'</dd>\r\n            <dt><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_statusicon\") . \'/forum_link-16.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"link_forum\") . \'\" /></dt><dd>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"link_forum\") . \'</dd>\r\n          \' . $template_hook[\'forumhome_icon_legend\'] . \'\r\n          </dl>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      \' . $template_hook[\'forumhome_wgo_pos5\'] . \'\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n    </div>\r\n   </div>\r\n  <!-- end what\\\'s going on box -->\r\n\r\n  \' . $ad_location[\'board_below_whats_going_on\'] . \'\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'sidebar\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n\r\n  <div id=\"sidebar_container\" class=\"\' . \'\'; if ($show[\'sidebarposition\'] == \'left\') {\n          $final_rendered .= \'sidebarleft\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\' . \'\'; if ($close_sidebar) {\n          $final_rendered .= \' sidebar_closed\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\">\r\n    <a id=\"sidebar_button_link\" href=\"#\">\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'sidebarposition\'] == \'left\') {\n          $final_rendered .= \'\r\n      <img id=\"sidebar_button\" src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/\' . \'\'; if ($close_sidebar) {\n          $final_rendered .= \'tab-expanded-left.png\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'tab-collapsed-left.png\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\" alt=\"\" />\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n      <img id=\"sidebar_button\" src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/\' . \'\'; if ($close_sidebar) {\n          $final_rendered .= \'tab-expanded.png\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'tab-collapsed.png\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\" alt=\"\" />\r\n      \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    </a>\r\n    <ul id=\"sidebar\" \' . \'\'; if ($close_sidebar) {\n          $final_rendered .= \'class=\"sidebar_hidden\"\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \' >\r\n      \' . $sidebar . \'\r\n    </ul>\r\n  </div>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  <script type=\"text/javascript\">\r\n  <!--\r\n  vbphrase[\\\'doubleclick_forum_markread\\\'] = \"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"doubleclick_forum_markread\") . \'\";\r\n  init_forum_readmarker_system();\r\n  //-->\r\n  </script>\r\n  \' . $footer . \'\r\n</body>\r\n</html>\';', '{vb:stylevar htmldoctype}\r\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"<vb:if condition=\"$vboptions[\'enablefacebookconnect\']\"> xmlns:fb=\"http://www.facebook.com/2008/fbml\"</vb:if> dir=\"{vb:stylevar textdirection}\" lang=\"{vb:stylevar languagecode}\" id=\"vbulletin_html\">\r\n<head>\r\n  {vb:raw headinclude}\r\n  <title>{vb:raw vboptions.bbtitle}</title>\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_read_marker.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n  <vb:if condition=\"$vboptions[\'storecssasfile\']\">\r\n  {vb:cssfile forumhome-rollup.css}\r\n  <vb:else />\r\n  {vb:cssfile forumbits.css,forumhome.css,options.css}\r\n    </vb:if>\r\n  <!--[if lt IE 8]>{vb:cssfile forumbits-ie.css,options-ie.css}<![endif]-->\r\n    <vb:if condition=\"$show[\'sidebar\']\">\r\n    {vb:cssfile sidebar.css,widgets.css,tagcloud.css}\r\n    <!--[if lt IE 8]>{vb:cssfile sidebar-ie.css}<![endif]-->\r\n  <script type=\"text/javascript\">\r\n  <!--\r\n    document.write(\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\' + yuipath + \'/animation/animation-min.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\');\r\n    var sidebar_align = \'{vb:raw show.sidebarposition}\';\r\n    var content_container_margin = parseInt(\'{vb:math {vb:stylevar forum_sidebar_width}+{vb:math {vb:stylevar padding}*2}}\');\r\n    var sidebar_width = parseInt(\'{vb:stylevar forum_sidebar_width}\');\r\n  //-->\r\n  </script>\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"{vb:raw vboptions.bburl}/clientscript/vbulletin-sidebar.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n  </vb:if>\r\n  {vb:raw headinclude_bottom}\r\n</head>\r\n  <body>\r\n\r\n  {vb:raw header}\r\n  {vb:raw navbar}\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'sidebar\']\">\r\n  <div id=\"content_container\" class=\"{vb:raw $sidebar_class} <vb:if condition=\"$show[\'sidebarposition\'] == \'left\'\">contentright</vb:if>\">\r\n    <div id=\"content\" <vb:if condition=\"$sidebar_class\">class=\"{vb:raw $sidebar_class}\"</vb:if>>\r\n  </vb:if>\r\n  <!-- main -->\r\n    {vb:raw template_hook.forumhome_above_forums}\r\n  <ol id=\"forums\" class=\"floatcontainer\">\r\n    {vb:raw forumbits}\r\n  </ol>\r\n    {vb:raw template_hook.forumhome_below_forums}\r\n  <!-- /main -->\r\n\r\n    <div class=\"navlinks\">\r\n    <a href=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}forumdisplay.php?{vb:raw session.sessionurl}do=markread&amp;markreadhash={vb:raw bbuserinfo.securitytoken}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase mark_forums_read}</a>\r\n  <vb:if condition=\"$vboptions[\'forumleaders\']\">|\r\n  <a href=\"showgroups.php{vb:raw session.sessionurl_q}\" rel=\"nofollow\">\r\n    <vb:if condition=\"$vb_suite_installed\">\r\n      {vb:rawphrase view_site_leaders}\r\n    <vb:else />\r\n      {vb:rawphrase view_forum_leaders}\r\n    </vb:if>\r\n  </a></vb:if>\r\n    </div>\r\n  {vb:raw ad_location.board_after_forums}\r\n  <!-- what\'s going on box -->\r\n  <div id=\"wgo\" class=\"collapse wgo_block block\">\r\n    <h2 class=\"blockhead\">\r\n         <span>{vb:rawphrase whats_going_on}</span>\r\n     <div class=\"wikinacollapse open\" id=\"c_cat999999999999999999999999999999\">\r\n         <i class=\"fa-level-down downbtn downbtn_c_cat999999999999999999999999999999\"></i>\r\n         <i class=\"fa-level-up upbtn upbtn_c_cat999999999999999999999999999999\"></i>\r\n         <div class=\"openclosebox openclosebox_c_cat999999999999999999999999999999\"></div>\r\n         </div>\r\n        </h2>\r\n   <div style=\"width: 100%;display: inline-block;\">\r\n    <div class=\"c_c_cat999999999999999999999999999999\" style=\"display: block;width: 100%;\">\r\n    <div class=\"blockbody formcontrols floatcontainer\">\r\n      {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos1}\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'loggedinusers\']\">\r\n      <!-- logged-in users -->\r\n      <div id=\"wgo_onlineusers\" class=\"wgo_subblock section\">\r\n        <h3 class=\"blocksubhead\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/users_online.png\" alt=\"{vb:rawphrase currently_active_users}\" />{vb:rawphrase currently_active_users}</h3>\r\n        <div>\r\n          <p>{vb:rawphrase there_are_x_y_online_link, {vb:raw totalonline}, {vb:raw session.sessionurl_q}} <span class=\"shade\"><span class=\"onlineregistereduser\">{vb:raw numberregistered} عضو</span><span class=\"onlineguest\">{vb:raw numberguest} مهمان</span></span></p>\r\n          <p>{vb:rawphrase most_users_ever_online_was_x_y_at_z, {vb:raw recordusers}, {vb:raw recorddate}, {vb:raw recordtime}}</p>\r\n          <vb:if condition=\"$activeusers\">\r\n          <ol class=\"commalist\" id=\"wgo_onlineusers_list\">\r\n            <vb:each from=\"activeusers\" value=\"loggedin\">\r\n              <li>{vb:stylevar dirmark}<a class=\"username\" href=\"{vb:link member, {vb:raw loggedin}}\">{vb:raw loggedin.musername}</a>{vb:raw loggedin.invisiblemark}{vb:raw loggedin.buddymark}</li>\r\n            </vb:each>\r\n          </ol>\r\n          </vb:if>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <!-- end logged-in users -->\r\n      </vb:if>\r\n      {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos2}\r\n      <!-- Start Members Today -->\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'wgo_members\']\">\r\n      <div id=\"wgo_wgo_members_users\" class=\"wgo_subblock section collapse\">\r\n        <h3 class=\"blocksubhead\"><a href=\"{vb:raw wgo_members.url}\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/forum_stats.png\" alt=\"{vb:phrase wgo_members_alt_title}\"/></a>{vb:raw wgo_members.whotitle}</h3>\r\n        <a class=\"collapse\" id=\"collapse_wgo_members_list\" href=\"{vb:raw relpath}#top\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/collapse_40b{vb:raw wgo_members.collapse}.png\" alt=\"\" title=\"{vb:rawphrase collapse_expand}\" /></a>\r\n        <div id=\"wgo_members_list\" {vb:raw wgo_members.style}>\r\n          <p>{vb:raw wgo_members.visitors}</p>\r\n          <vb:if condition=\"$vboptions[\'wgo_members_names\']\">\r\n            <vb:if condition=\"$wgo_members[\'totaltoday\'] == 0\">\r\n              {vb:phrase no_members_list} \r\n            <vb:else />\r\n              <ul class=\"commalist\" id=\"wgo_wgo_members_list\">\r\n                <vb:if condition=\"$wgo_members[\'template_hook\']\">\r\n                  {vb:raw wgo_members.template_hook}\r\n                <vb:else />\r\n                  <vb:each from=\"wgo_members_list\" value=\"row\">\r\n                    <li>{vb:stylevar dirmark}<a class=\"username\" href=\"{vb:link member, {vb:raw row}}\" title=\"{vb:raw row.wrdate}\">{vb:raw row.musername}</a>{vb:raw row.markinv}{vb:raw row.comma}</li>\r\n                  </vb:each>\r\n                </vb:if>\r\n              </ul>\r\n            </vb:if>\r\n          <vb:else />\r\n            {vb:phrase member_list_disabled} \r\n          </vb:if>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      </vb:if>\r\n      <!-- End Members Today -->\r\n      {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos6}\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'upcomingevents\']\">\r\n      <div id=\"wgo_events\" class=\"wgo_subblock section\">\r\n        <h3 class=\"blocksubhead\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/event.png\" alt=\"{vb:rawphrase todays_events}\" /><vb:if condition=\"$show[\'todaysevents\']\">{vb:rawphrase todays_events}<vb:else />{vb:rawphrase upcoming_events_for_the_next_x_days, {vb:raw vboptions.showevents}}</vb:if></h3>\r\n        <ol>\r\n          {vb:raw upcomingevents}\r\n        </ol>\r\n      </div>\r\n      </vb:if>\r\n      {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos3}\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'birthdays\']\">\r\n      <!-- today\'s birthdays -->\r\n      <div id=\"wgo_birthdays\" class=\"wgo_subblock section\">\r\n        <h3 class=\"blocksubhead\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/birthday.png\" alt=\"{vb:rawphrase todays_birthdays}\" />{vb:rawphrase todays_birthdays}</h3>\r\n        <ol class=\"commalist\">\r\n          <vb:each from=\"birthdays\" value=\"row\">\r\n            <li><a href=\"{vb:link member, {vb:raw row}}\">{vb:raw row.username}</a><vb:if condition=\"$row[\'age\']\"> ({vb:raw row.age})</vb:if>{vb:raw row.comma}</li>\r\n          </vb:each>\r\n        </ol>\r\n      </div>\r\n      <!-- end today\'s birthdays -->\r\n      </vb:if>\r\n      {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos4}\r\n      <div id=\"wgo_stats\" class=\"wgo_subblock section\">\r\n        <h3 class=\"blocksubhead\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/forum_stats.png\" alt=\"{vb:rawphrase x_statistics, {vb:raw vboptions.bbtitle}}\" />{vb:rawphrase x_statistics, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</h3>\r\n        <div>\r\n          <dl>\r\n            <dt>{vb:rawphrase threads}</dt>\r\n              <dd>{vb:raw totalthreads}</dd>\r\n            <dt>{vb:rawphrase posts}</dt>\r\n              <dd>{vb:raw totalposts}</dd>\r\n            <dt>{vb:rawphrase members}</dt>\r\n              <dd>{vb:raw numbermembers}</dd>\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'activemembers\']\">\r\n              <dt>{vb:rawphrase active_members}</dt>\r\n              <dd>{vb:raw activemembers}</dd>\r\n            </vb:if>\r\n          </dl>\r\n          <p>{vb:rawphrase welcome_to_our_newest_member_x, {vb:link member, {vb:raw newuserinfo}}, {vb:raw newuserinfo.username}}</p>\r\n          {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_stats}\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <div id=\"wgo_legend\" class=\"wgo_subblock section\">\r\n        <h3 class=\"blocksubhead\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/legend.png\" alt=\"{vb:rawphrase icon_legend}\" />{vb:rawphrase icon_legend}</h3>\r\n        <div>\r\n          <dl id=\"icon_legends\" class=\"icon_legends\">\r\n            <dt><img src=\"{vb:stylevar imgdir_statusicon}/forum_new-16.png\" alt=\"{vb:rawphrase new_posts_forum}\" /></dt><dd>{vb:rawphrase new_posts_forum}</dd>\r\n            <dt><img src=\"{vb:stylevar imgdir_statusicon}/forum_old-16.png\" alt=\"{vb:rawphrase no_new_posts_forum}\" /></dt><dd>{vb:rawphrase no_new_posts_forum}</dd>\r\n            <vb:if condition=\"$vboptions[\'showlocks\']\"><dt><img src=\"{vb:stylevar imgdir_statusicon}/forum_lock-16.png\" alt=\"{vb:rawphrase forum_is_closed_for_posting}\" /></dt><dd>{vb:rawphrase forum_is_closed_for_posting}</dd></vb:if>\r\n            <dt><img src=\"{vb:stylevar imgdir_statusicon}/category-16.png\" alt=\"{vb:rawphrase category_forum}\" /></dt><dd>{vb:rawphrase category_forum}</dd>\r\n            <dt><img src=\"{vb:stylevar imgdir_statusicon}/forum_link-16.png\" alt=\"{vb:rawphrase link_forum}\" /></dt><dd>{vb:rawphrase link_forum}</dd>\r\n          {vb:raw template_hook.forumhome_icon_legend}\r\n          </dl>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      {vb:raw template_hook.forumhome_wgo_pos5}\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n    </div>\r\n   </div>\r\n  <!-- end what\'s going on box -->\r\n\r\n  {vb:raw ad_location.board_below_whats_going_on}\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'sidebar\']\">\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n\r\n  <div id=\"sidebar_container\" class=\"<vb:if condition=\"$show[\'sidebarposition\'] == \'left\'\">sidebarleft</vb:if><vb:if condition=\"$close_sidebar\"> sidebar_closed</vb:if>\">\r\n    <a id=\"sidebar_button_link\" href=\"#\">\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'sidebarposition\'] == \'left\'\">\r\n      <img id=\"sidebar_button\" src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/<vb:if condition=\"$close_sidebar\">tab-expanded-left.png<vb:else />tab-collapsed-left.png</vb:if>\" alt=\"\" />\r\n      <vb:else />\r\n      <img id=\"sidebar_button\" src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/<vb:if condition=\"$close_sidebar\">tab-expanded.png<vb:else />tab-collapsed.png</vb:if>\" alt=\"\" />\r\n      </vb:if>\r\n    </a>\r\n    <ul id=\"sidebar\" <vb:if condition=\"$close_sidebar\">class=\"sidebar_hidden\"</vb:if> >\r\n      {vb:raw sidebar}\r\n    </ul>\r\n  </div>\r\n  </vb:if>\r\n  <script type=\"text/javascript\">\r\n  <!--\r\n  vbphrase[\'doubleclick_forum_markread\'] = \"{vb:rawphrase doubleclick_forum_markread}\";\r\n  init_forum_readmarker_system();\r\n  //-->\r\n  </script>\r\n  {vb:raw footer}\r\n</body>\r\n</html>', 1420723079, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin'),(20, 'template', 'forumhome_forumbit_level1_nopost', '$final_rendered = \'<li class=\"forumbit_nopost \' . $forum[\'statusicon\'] . \' L1\" id=\"cat\' . $forum[\'forumid\'] . \'\">\r\n  <div class=\"forumhead foruminfo L1 collapse\">\r\n    <h2>\r\n      <span class=\"forumtitle\"><a href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"forum\", $forum) . \'\">\' . $forum[\'title\'] . \'</a></span>\r\n    \' . \'\'; if (!$show[\'collapsable_forums\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <div class=\"wikinacollapse open\" id=\"c_cat\' . $forum[\'forumid\'] . \'\">\r\n             <i class=\"fa-level-down downbtn downbtn_c_cat\' . $forum[\'forumid\'] . \'\"></i>\r\n             <i class=\"fa-level-up upbtn upbtn_c_cat\' . $forum[\'forumid\'] . \'\"></i>\r\n             <div class=\"openclosebox openclosebox_c_cat\' . $forum[\'forumid\'] . \'\"></div>\r\n            </div>\r\n    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    </h2>\r\n\r\n    \' . \'\'; if ($show[\'forumdescription\'] OR $show[\'subforums\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <div class=\"forumrowdata\">\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'forumdescription\']) {\n          $final_rendered .= \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'subforums\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        \' . $forum[\'subforums\'] . \'\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    </div>\r\n    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  </div>\r\n  \' . \'\'; if ($childforumbits) {\n          $final_rendered .= \'\r\n     <div style=\"width: 100%;display: inline-block;\">\r\n     <div class=\"c_c_cat\' . $forum[\'forumid\'] . \'\" style=\"display: block;width: 100%;\">\r\n    <ol class=\"childforum\">\r\n    \' . $childforumbits . \'\r\n    </ol>\r\n     </div>\r\n     </div>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n</li>\';', '<li class=\"forumbit_nopost {vb:raw forum.statusicon} L1\" id=\"cat{vb:raw forum.forumid}\">\r\n  <div class=\"forumhead foruminfo L1 collapse\">\r\n    <h2>\r\n      <span class=\"forumtitle\"><a href=\"{vb:link forum, {vb:raw forum}}\">{vb:raw forum.title}</a></span>\r\n    <vb:if condition=\"!$show[\'collapsable_forums\']\">\r\n        <div class=\"wikinacollapse open\" id=\"c_cat{vb:raw forum.forumid}\">\r\n             <i class=\"fa-level-down downbtn downbtn_c_cat{vb:raw forum.forumid}\"></i>\r\n             <i class=\"fa-level-up upbtn upbtn_c_cat{vb:raw forum.forumid}\"></i>\r\n             <div class=\"openclosebox openclosebox_c_cat{vb:raw forum.forumid}\"></div>\r\n            </div>\r\n    </vb:if>\r\n    </h2>\r\n\r\n    <vb:if condition=\"$show[\'forumdescription\'] OR $show[\'subforums\']\">\r\n    <div class=\"forumrowdata\">\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'forumdescription\']\"></vb:if>\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'subforums\']\">\r\n        {vb:raw forum.subforums}\r\n      </vb:if>\r\n    </div>\r\n    </vb:if>\r\n  </div>\r\n  <vb:if condition=\"$childforumbits\">\r\n     <div style=\"width: 100%;display: inline-block;\">\r\n     <div class=\"c_c_cat{vb:raw forum.forumid}\" style=\"display: block;width: 100%;\">\r\n    <ol class=\"childforum\">\r\n    {vb:raw childforumbits}\r\n    </ol>\r\n     </div>\r\n     </div>\r\n  </vb:if>\r\n</li>', 1420048535, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin'),(20, 'template', 'forumhome_forumbit_level1_post', '$final_rendered = \'<li id=\"forum\' . $forum[\'forumid\'] . \'\" class=\"forumbit_post \' . $forum[\'statusicon\'] . \' L1\">\r\n\' . \'\'; if (THIS_SCRIPT != \'forumdisplay\') {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <div class=\"forumhead L1\">\r\n      <h2>\r\n        <span class=\"forumtitle\">&nbsp;</span>\r\n        <span class=\"forumthreadpost\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"threads_posts\") . \'&nbsp;</span>\r\n        <span class=\"forumlastpost\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_post\") . \'</span>\r\n      </h2>\r\n    </div>\r\n\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n<div class=\"forumbit_post L2\">\r\n  <div class=\"forumrow\">\r\n    <div class=\"foruminfo\">\r\n      <img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_statusicon\") . \'/\' . $forum[\'imageprefix\'] . \'forum_\' . $forum[\'statusicon\'] . \'-48.png\" class=\"forumicon\" id=\"forum_statusicon_\' . $forum[\'forumid\'] . \'\" alt=\"\" />\r\n      <div class=\"forumdata\">\r\n        <div class=\"datacontainer\">\r\n          <div class=\"titleline\">\r\n            <h2 class=\"forumtitle\"><a href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"forum\", $forum) . \'\">\' . $forum[\'title\'] . \'</a></h2>\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'browsers\']) {\n          $final_rendered .= \'<span class=\"viewing\">(\' . $forum[\'browsers\'] . \' \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"viewing\") . \')</span>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          </div>\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'forumdescription\']) {\n          $final_rendered .= \'<p class=\"forumdescription\">\' . $forum[\'description\'] . \'</p>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'showmoderatorcolumn\'] AND $forum[\'moderators\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <div class=\"moderators\">\r\n              <h4>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"moderators\") . \':</h4>\r\n              <ol class=\"commalist\">\r\n                \' . \'\'; if (is_array($forum[\'moderators\']) || $forum[\'moderators\'] instanceof ArrayAccess) { foreach ($forum[\'moderators\'] AS $row) {$final_rendered .= \'\r\n                  <li><a class=\"username\" href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"member\", $row) . \'\">\' . $row[\'musername\'] . \'</a>\' . $row[\'comma\'] . \'</li>\r\n                \'; } }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n              </ol>\r\n            </div>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'subforums\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            \' . $forum[\'subforums\'] . \'\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n    \' . \'\'; if ($forum[\'statusicon\'] != \'link\') {\n          $final_rendered .= \'\r\n      <h4 class=\"nocss_label\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"forum_actions\") . \':</h4>\r\n            <div class=\"leftpartforum\">\r\n      <ul class=\"forumactionlinks td\">\r\n      \' . \'\'; if ($forum[\'allowposting\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        \' . \'\'; if ($show[\'externalrss\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <li class=\"forumactionlink rsslink\"><a href=\"external.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'type=RSS2&amp;forumids=\' . $forum[\'forumid\'] . \'\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"view_forum_rss_feed\") . \'\"></a></li>\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \' . \'\'; if ($show[\'member\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'forumsubscription\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <li class=\"forumactionlink unsubslink\"> <a href=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'subscription.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=removesubscription&amp;f=\' . $forum[\'forumid\'] . \'\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"unsubscribe_from_this_forum\") . \'\"></a></li>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n            <li class=\"forumactionlink subslink\"> <a href=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'subscription.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=addsubscription&amp;f=\' . $forum[\'forumid\'] . \'\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"subscribe_to_this_forum\") . \'\"></a></li>\r\n          \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      </ul>\r\n      <h4 class=\"nocss_label\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"forum_statistics\") . \':</h4>\r\n      <div class=\"forumlastpost td\">\r\n        <h4 class=\"lastpostlabel\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_post\") . \':</h4>\r\n        <div>\r\n          \' . $forum[\'lastpostinfo\'] . \'\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n            </div>\r\n    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  </div>\r\n  \' . \'\'; if ($childforumbits) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <ol id=\"childforum_for_\' . $forum[\'forumid\'] . \'\" class=\"childsubforum\">\r\n      \' . $childforumbits . \'\r\n    </ol>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n</div>\r\n</li>\';', '<li id=\"forum{vb:raw forum.forumid}\" class=\"forumbit_post {vb:raw forum.statusicon} L1\">\r\n<vb:if condition=\"THIS_SCRIPT != \'forumdisplay\'\">\r\n    <div class=\"forumhead L1\">\r\n      <h2>\r\n        <span class=\"forumtitle\">&nbsp;</span>\r\n        <span class=\"forumthreadpost\">{vb:rawphrase threads_posts}&nbsp;</span>\r\n        <span class=\"forumlastpost\">{vb:rawphrase last_post}</span>\r\n      </h2>\r\n    </div>\r\n</vb:if>\r\n<div class=\"forumbit_post L2\">\r\n  <div class=\"forumrow\">\r\n    <div class=\"foruminfo\">\r\n      <img src=\"{vb:stylevar imgdir_statusicon}/{vb:raw forum.imageprefix}forum_{vb:raw forum.statusicon}-48.png\" class=\"forumicon\" id=\"forum_statusicon_{vb:raw forum.forumid}\" alt=\"\" />\r\n      <div class=\"forumdata\">\r\n        <div class=\"datacontainer\">\r\n          <div class=\"titleline\">\r\n            <h2 class=\"forumtitle\"><a href=\"{vb:link forum, {vb:raw forum}}\">{vb:raw forum.title}</a></h2>\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'browsers\']\"><span class=\"viewing\">({vb:raw forum.browsers} {vb:rawphrase viewing})</span></vb:if>\r\n          </div>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'forumdescription\']\"><p class=\"forumdescription\">{vb:raw forum.description}</p></vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$vboptions[\'showmoderatorcolumn\'] AND $forum[\'moderators\']\">\r\n            <div class=\"moderators\">\r\n              <h4>{vb:rawphrase moderators}:</h4>\r\n              <ol class=\"commalist\">\r\n                <vb:each from=\"forum.moderators\" value=\"row\">\r\n                  <li><a class=\"username\" href=\"{vb:link member, {vb:raw row}}\">{vb:raw row.musername}</a>{vb:raw row.comma}</li>\r\n                </vb:each>\r\n              </ol>\r\n            </div>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'subforums\']\">\r\n            {vb:raw forum.subforums}\r\n          </vb:if>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n    <vb:if condition=\"$forum[\'statusicon\'] != \'link\'\">\r\n      <h4 class=\"nocss_label\">{vb:rawphrase forum_actions}:</h4>\r\n            <div class=\"leftpartforum\">\r\n      <ul class=\"forumactionlinks td\">\r\n      <vb:if condition=\"$forum[\'allowposting\']\">\r\n        <vb:if condition=\"$show[\'externalrss\']\">\r\n          <li class=\"forumactionlink rsslink\"><a href=\"external.php?{vb:raw session.sessionurl}type=RSS2&amp;forumids={vb:raw forum.forumid}\" title=\"{vb:rawphrase view_forum_rss_feed}\"></a></li>\r\n        </vb:if>\r\n        <vb:if condition=\"$show[\'member\']\">\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'forumsubscription\']\">\r\n            <li class=\"forumactionlink unsubslink\"> <a href=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=removesubscription&amp;f={vb:raw forum.forumid}\" title=\"{vb:rawphrase unsubscribe_from_this_forum}\"></a></li>\r\n          <vb:else />\r\n            <li class=\"forumactionlink subslink\"> <a href=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addsubscription&amp;f={vb:raw forum.forumid}\" title=\"{vb:rawphrase subscribe_to_this_forum}\"></a></li>\r\n          </vb:if>\r\n        </vb:if>\r\n      </vb:if>\r\n      </ul>\r\n      <h4 class=\"nocss_label\">{vb:rawphrase forum_statistics}:</h4>\r\n      <div class=\"forumlastpost td\">\r\n        <h4 class=\"lastpostlabel\">{vb:rawphrase last_post}:</h4>\r\n        <div>\r\n          {vb:raw forum.lastpostinfo}\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n            </div>\r\n    </vb:if>\r\n  </div>\r\n  <vb:if condition=\"$childforumbits\">\r\n    <ol id=\"childforum_for_{vb:raw forum.forumid}\" class=\"childsubforum\">\r\n      {vb:raw childforumbits}\r\n    </ol>\r\n  </vb:if>\r\n</div>\r\n</li>', 1420906021, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin'),(20, 'template', 'forumhome_forumbit_level2_post', '$final_rendered = \'<li id=\"forum\' . $forum[\'forumid\'] . \'\" class=\"forumbit_post \' . $forum[\'statusicon\'] . \' L2\">\r\n  <div class=\"forumrow table\">\r\n    <div class=\"foruminfo td\">\r\n            <div class=\"forumiconno \' . $forum[\'statusicon\'] . \'\" id=\"forum_statusicon_\' . $forum[\'forumid\'] . \'\" alt=\"\"></div>\r\n      <div class=\"forumdata\">\r\n        <div class=\"datacontainer\">\r\n          <div class=\"titleline\">\r\n            <h2 class=\"forumtitle\"><a href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"forum\", $forum) . \'\">\' . $forum[\'title\'] . \'</a></h2>\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'browsers\']) {\n          $final_rendered .= \'<span class=\"viewing\">(\' . $forum[\'browsers\'] . \' \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"viewing\") . \')</span>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          </div>\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'forumdescription\']) {\n          $final_rendered .= \'<p class=\"forumdescription\">\' . $forum[\'description\'] . \'</p>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n          \' . \'\'; if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'showmoderatorcolumn\'] AND $forum[\'moderators\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <div class=\"moderators\">\r\n              <h4>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"moderators\") . \':</h4>\r\n              <ol class=\"commalist\">\r\n                \' . \'\'; if (is_array($forum[\'moderators\']) || $forum[\'moderators\'] instanceof ArrayAccess) { foreach ($forum[\'moderators\'] AS $row) {$final_rendered .= \'\r\n                  <li><a class=\"username\" href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"member\", $row) . \'\">\' . $row[\'musername\'] . \'</a>\' . $row[\'comma\'] . \'</li>\r\n                \'; } }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n              </ol>\r\n            </div>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'subforums\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            \' . $forum[\'subforums\'] . \'\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n    \' . \'\'; if ($forum[\'statusicon\'] != \'link\') {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <h4 class=\"nocss_label\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"forum_actions\") . \':</h4>\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'externalrss\'] OR $show[\'member\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <div class=\"leftpartforum\">\r\n    <ul class=\"forumactionlinks td\">\r\n      \' . \'\'; if ($forum[\'allowposting\']) {\n          $final_rendered .= \'\' . \'\'; if ($show[\'externalrss\']) {\n          $final_rendered .= \'<li class=\"forumactionlink rsslink\"><a href=\"external.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'type=RSS2&amp;forumids=\' . $forum[\'forumid\'] . \'\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"view_forum_rss_feed\") . \'\"></a></li>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'member\']) {\n          $final_rendered .= \'\' . \'\'; if ($show[\'forumsubscription\']) {\n          $final_rendered .= \'<li class=\"forumactionlink unsubslink\"> <a href=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'subscription.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=removesubscription&amp;f=\' . $forum[\'forumid\'] . \'\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"unsubscribe_from_this_forum\") . \'\"></a></li>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'<li class=\"forumactionlink subslink\"> <a href=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'subscription.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=addsubscription&amp;f=\' . $forum[\'forumid\'] . \'\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"subscribe_to_this_forum\") . \'\"></a></li>\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    </ul>\r\n    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n    <div class=\"forumactionlinks\"></div>\r\n    \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    <h4 class=\"nocss_label\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"forum_statistics\") . \':</h4>\r\n    <div class=\"forumlastpost td\">\r\n      <h4 class=\"lastpostlabel\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_post\") . \':</h4>\r\n      <div>\r\n        \' . $forum[\'lastpostinfo\'] . \'\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n    </div>\r\n    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  </div>\r\n  \' . \'\'; if ($childforumbits) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <ul class=\"childsubforum\">\r\n      \' . $childforumbits . \'\r\n\r\n    </ul>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n</li>\';', '<li id=\"forum{vb:raw forum.forumid}\" class=\"forumbit_post {vb:raw forum.statusicon} L2\">\r\n  <div class=\"forumrow table\">\r\n    <div class=\"foruminfo td\">\r\n            <div class=\"forumiconno {vb:raw forum.statusicon}\" id=\"forum_statusicon_{vb:raw forum.forumid}\" alt=\"\"></div>\r\n      <div class=\"forumdata\">\r\n        <div class=\"datacontainer\">\r\n          <div class=\"titleline\">\r\n            <h2 class=\"forumtitle\"><a href=\"{vb:link forum, {vb:raw forum}}\">{vb:raw forum.title}</a></h2>\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'browsers\']\"><span class=\"viewing\">({vb:raw forum.browsers} {vb:rawphrase viewing})</span></vb:if>\r\n          </div>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'forumdescription\']\"><p class=\"forumdescription\">{vb:raw forum.description}</p></vb:if>\r\n\r\n          <vb:if condition=\"$vboptions[\'showmoderatorcolumn\'] AND $forum[\'moderators\']\">\r\n            <div class=\"moderators\">\r\n              <h4>{vb:rawphrase moderators}:</h4>\r\n              <ol class=\"commalist\">\r\n                <vb:each from=\"forum.moderators\" value=\"row\">\r\n                  <li><a class=\"username\" href=\"{vb:link member, {vb:raw row}}\">{vb:raw row.musername}</a>{vb:raw row.comma}</li>\r\n                </vb:each>\r\n              </ol>\r\n            </div>\r\n          </vb:if>\r\n\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'subforums\']\">\r\n            {vb:raw forum.subforums}\r\n          </vb:if>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n    <vb:if condition=\"$forum[\'statusicon\'] != \'link\'\">\r\n    <h4 class=\"nocss_label\">{vb:rawphrase forum_actions}:</h4>\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'externalrss\'] OR $show[\'member\']\">\r\n        <div class=\"leftpartforum\">\r\n    <ul class=\"forumactionlinks td\">\r\n      <vb:if condition=\"$forum[\'allowposting\']\"><vb:if condition=\"$show[\'externalrss\']\"><li class=\"forumactionlink rsslink\"><a href=\"external.php?{vb:raw session.sessionurl}type=RSS2&amp;forumids={vb:raw forum.forumid}\" title=\"{vb:rawphrase view_forum_rss_feed}\"></a></li></vb:if>\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'member\']\"><vb:if condition=\"$show[\'forumsubscription\']\"><li class=\"forumactionlink unsubslink\"> <a href=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=removesubscription&amp;f={vb:raw forum.forumid}\" title=\"{vb:rawphrase unsubscribe_from_this_forum}\"></a></li><vb:else /><li class=\"forumactionlink subslink\"> <a href=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addsubscription&amp;f={vb:raw forum.forumid}\" title=\"{vb:rawphrase subscribe_to_this_forum}\"></a></li></vb:if></vb:if></vb:if>\r\n    </ul>\r\n    <vb:else />\r\n    <div class=\"forumactionlinks\"></div>\r\n    </vb:if>\r\n    <h4 class=\"nocss_label\">{vb:rawphrase forum_statistics}:</h4>\r\n    <div class=\"forumlastpost td\">\r\n      <h4 class=\"lastpostlabel\">{vb:rawphrase last_post}:</h4>\r\n      <div>\r\n        {vb:raw forum.lastpostinfo}\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n    </div>\r\n    </vb:if>\r\n  </div>\r\n  <vb:if condition=\"$childforumbits\">\r\n    <ul class=\"childsubforum\">\r\n      {vb:raw childforumbits}\r\n\r\n    </ul>\r\n  </vb:if>\r\n</li>', 1420137808, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin'),(20, 'template', 'forumhome_lastpostby', '$final_rendered = \'\' . \'\'; if ($show[\'lastpostinfo\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n  <p class=\"lastposttitle\">\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'icon\']) {\n          $final_rendered .= \'<img src=\"\' . $icon[\'iconpath\'] . \'\" class=\"postimg\" alt=\"\' . $icon[\'title\'] . \'\" border=\"0\" />\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \' . \'\'; if ($lastpostinfo[\'prefix\']) {\n          $final_rendered .= \'\' . $lastpostinfo[\'prefix\'] . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  <a href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"thread\", $threadinfo, $pageinfo_newpost) . \'\" class=\"threadtitle\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"go_first_unread_in_thread_x\", \'\' . $lastpostinfo[\'lastthread\'] . \'\') . \'\">\' . $lastpostinfo[\'trimthread\'] . \'</a>\r\n  <a href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"thread\", $threadinfo, $pageinfo_lastpost) . \'#post\' . $lastpostinfo[\'lastpostid\'] . \'\" class=\"showlastpostplz\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"go_to_last_post\") . \'\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"go_to_last_post\") . \'\"></a>\r\n  </p>\r\n  <div class=\"lastpostby\">\r\n  \' . \'\'; if ($lastpostinfo[\'lastposterid\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"by_x_memberaction\", \'\' . $memberaction_dropdown . \'\') . \'\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n    \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"by_x_guest\", \'\' . $lastpostinfo[\'lastposter\'] . \'\') . \'\r\n  \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  </div>\r\n    <i class=\"fa fa-calendar\" title=\"\' . $lastpostinfo[\'lastpostdate\'] . \'\' . \'\'; if (!$show[\'detailedtime\']) {\n          $final_rendered .= \', \' . $lastpostinfo[\'lastposttime\'] . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\" alt=\"\' . $lastpostinfo[\'lastpostdate\'] . \'\' . \'\'; if (!$show[\'detailedtime\']) {\n          $final_rendered .= \', \' . $lastpostinfo[\'lastposttime\'] . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\"></i>\r\n\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\';', '<vb:if condition=\"$show[\'lastpostinfo\']\">\r\n  <p class=\"lastposttitle\">\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'icon\']\"><img src=\"{vb:raw icon.iconpath}\" class=\"postimg\" alt=\"{vb:raw icon.title}\" border=\"0\" /></vb:if>\r\n  <vb:if condition=\"$lastpostinfo[\'prefix\']\">{vb:raw lastpostinfo.prefix}</vb:if>\r\n  <a href=\"{vb:link thread, {vb:raw threadinfo}, {vb:raw pageinfo_newpost}}\" class=\"threadtitle\" title=\"{vb:rawphrase go_first_unread_in_thread_x, {vb:raw lastpostinfo.lastthread}}\">{vb:raw lastpostinfo.trimthread}</a>\r\n  <a href=\"{vb:link thread, {vb:raw threadinfo}, {vb:raw pageinfo_lastpost}}#post{vb:raw lastpostinfo.lastpostid}\" class=\"showlastpostplz\" alt=\"{vb:rawphrase go_to_last_post}\" title=\"{vb:rawphrase go_to_last_post}\"></a>\r\n  </p>\r\n  <div class=\"lastpostby\">\r\n  <vb:if condition=\"$lastpostinfo[\'lastposterid\']\">\r\n    {vb:rawphrase by_x_memberaction, {vb:raw memberaction_dropdown}}\r\n  <vb:else />\r\n    {vb:rawphrase by_x_guest, {vb:raw lastpostinfo.lastposter}}\r\n  </vb:if>\r\n  </div>\r\n    <i class=\"fa fa-calendar\" title=\"{vb:raw lastpostinfo.lastpostdate}<vb:if condition=\"!$show[\'detailedtime\']\">, {vb:raw lastpostinfo.lastposttime}</vb:if>\" alt=\"{vb:raw lastpostinfo.lastpostdate}<vb:if condition=\"!$show[\'detailedtime\']\">, {vb:raw lastpostinfo.lastposttime}</vb:if>\"></i>\r\n</vb:if>', 1420140052, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin'),(20, 'template', 'forumhome_subforums', '$final_rendered = \'<div class=\"subforums\">\r\n  <h4 class=\"subforumlistlabel\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"subforums\") . \':</h4>\r\n  <ol class=\"subforumlist commalist\">\r\n    \' . \'\'; if (is_array($subforums) || $subforums instanceof ArrayAccess) { foreach ($subforums AS $row) {$final_rendered .= \'\r\n      <li class=\"subforum\">\r\n        <a href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"forum\", $row) . \'\">\' . $row[\'title\'] . \'</a>\r\n      </li>\r\n    \'; } }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  </ol>\r\n</div>\r\n\';', '<div class=\"subforums\">\r\n  <h4 class=\"subforumlistlabel\">{vb:rawphrase subforums}:</h4>\r\n  <ol class=\"subforumlist commalist\">\r\n    <vb:each from=\"subforums\" value=\"row\">\r\n      <li class=\"subforum\">\r\n        <a href=\"{vb:link forum, {vb:raw row}}\">{vb:raw row.title}</a>\r\n      </li>\r\n    </vb:each>\r\n  </ol>\r\n</div>\r\n', 1420221417, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin'),(20, 'template', 'MEMBERINFO', '$final_rendered = \'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"htmldoctype\") . \'\r\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"\' . \'\'; if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'enablefacebookconnect\']) {\n          $final_rendered .= \' xmlns:fb=\"http://www.facebook.com/2008/fbml\"\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \' dir=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"textdirection\") . \'\" lang=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"languagecode\") . \'\" id=\"vbulletin_html\">\r\n<head>\r\n  \' . $headinclude . \'\r\n  <title>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"view_profile\") . \': \' . $prepared[\'username\'] . \' - \' . $vboptions[\'bbtitle\'] . \'</title>\r\n  \' . \'\'; if ($userinfo[\'userid\'] == $GLOBALS[\'vbulletin\']->userinfo[\'userid\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <script type=\"text/javascript\">\r\n    vbphrase[\\\'edit_value_js\\\'] = \"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"edit_value_js\") . \'\";\r\n    vbphrase[\\\'server_failed_respond_try_again\\\'] = \"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"server_failed_respond_try_again\") . \'\";\r\n    </script>\r\n    <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_profilefield_edit.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_quick_edit_generic.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_quick_edit_visitormessage.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_activitystream.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n  <script type=\"text/javascript\">\r\n\r\n  <!--\r\n  var isIE7 = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf(\\\'msie 7\\\') != -1;\r\n  var isIE = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf(\\\'msie\\\') != -1;\r\n  var isIE6 = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf(\\\'msie 6\\\') != -1;\r\n  var THISUSERID = \' . $userinfo[\'userid\'] . \';\r\n\r\n\r\n  vB_XHTML_Ready.subscribe(init_PostBits_Lite);\r\n\r\n  function init_PostBits_Lite()\r\n  {\r\n    var postbits = YAHOO.util.Dom.getElementsByClassName(\"postbit_lite\", \"li\", \"postlist\");\r\n    for (var i = 0; i < postbits.length; i++)\r\n    {\r\n      new PostBit_Lite(postbits[i]);\r\n    }\r\n  }\r\n\r\n  function PostBit_Lite(postbit)\r\n  {\r\n    this.postbit = YAHOO.util.Dom.get(postbit);\r\n    this.postid = postbit.id.substr(\"piccom_\".length);\r\n    this.inlinemod = new InlineModControl(this.postbit, this.postid, \"imodsel\");\r\n  }\r\n\r\n  function getParentElement(starterElement, classPattern, testTagName) {\r\n    var currElement = starterElement;\r\n    var foundElement = null;\r\n    while(!foundElement && (currElement = currElement.parentNode)) {\r\n      if ((classPattern && (currElement.className.indexOf(classPattern) != -1)) || (testTagName && (testTagName.toLowerCase() == currElement.tagName.toLowerCase()))) \r\n      {\r\n        foundElement = currElement;\r\n      }\r\n    }\r\n    //go up the parentNode tree until found element with matching className\r\n    return foundElement;\r\n  }\r\n\r\n  //getParentElement\r\n  function tabViewPicker(anchorObject) {\r\n    var clickedTabId = null;\r\n    var tabtree = getParentElement(anchorObject,\"tabslight\");\r\n    var anchorInventory = tabtree.getElementsByTagName(\"a\");\r\n\r\n    var tabIds = [];\r\n    for (var i=0; (currAnchor = anchorInventory[i]); i++) {\r\n      var anchorId = currAnchor.href.substring(currAnchor.href.indexOf(\"#\") + 1, currAnchor.href.length);\r\n      var parentDd = getParentElement(currAnchor,null,\"dd\");\r\n      if (currAnchor == anchorObject) {\r\n        clickedTabId = anchorId;\r\n        parentDd.className = \"userprof_module\";\r\n      }\r\n      else\r\n      {\r\n        parentDd.className = \"userprof_moduleinactive\";\r\n      }\r\n      tabIds.push(anchorId);\r\n    }\r\n  \r\n    //loop thru anchors to gather all tab IDs and set appropriate selected status\r\n    for (var j=0; (currTabId = tabIds[j]); j++) {\r\n      var elem = document.getElementById(\"view-\" + currTabId);\r\n      if (!elem) {continue;}\r\n      if (currTabId == clickedTabId) {\r\n        //elem.className=\"selected_view_section\";\r\n        YAHOO.util.Dom.replaceClass(elem, \"view_section\", \"selected_view_section\");\r\n      }\r\n      else\r\n      {\r\n        //elem.className=\"view_section\";\r\n        YAHOO.util.Dom.replaceClass(elem, \"selected_view_section\", \"view_section\");\r\n      }\r\n    }\r\n\r\n    //set appropriate status on all tabs.\r\n    return false;\r\n  }\r\n  //-->\r\n  </script>\r\n\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'post_visitor_message\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <script type=\"text/javascript\">\r\n    <!--\r\n    function goto_post_pm()\r\n    {\r\n      tabViewPicker(document.getElementById(\\\'visitor_messaging-tab\\\'));\r\n      fetch_object(\\\'view-visitor_messaging\\\').scrollIntoView();\r\n\r\n      var textarea = fetch_object(\\\'visitor_message_form_textarea\\\');\r\n      if (textarea)\r\n      {\r\n        textarea.focus();\r\n        textarea.select();\r\n      }\r\n      return false;\r\n    }\r\n    //-->\r\n    </script>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n  \' . \'\'; if ($show_customize_profile) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <script type=\"text/javascript\">\r\n    <!--\r\n      \' . $themes_js . \'\r\n\r\n      // for yui style picker:\r\n      loadVbCss(yuipath + \\\'/slider/assets/skins/sam/slider.css\\\');\r\n      loadVbCss(yuipath + \\\'/colorpicker/assets/skins/sam/colorpicker.css\\\');\r\n      loadVbCss(yuipath + \\\'/container/assets/skins/sam/container.css\\\');\r\n      if (remoteyui && yuicombopath)\r\n      {\r\n        document.write(\\\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\\\' + yuicombopath + \\\'?\' . $yui_version . \'/build/utilities/utilities.js&amp;\' . $yui_version . \'/build/dragdrop/dragdrop-min.js&amp;\' . $yui_version . \'/build/element/element-min.js&amp;\' . $yui_version . \'/build/slider/slider-min.js&amp;\' . $yui_version . \'/build/colorpicker/colorpicker-min.js&amp;\' . $yui_version . \'/build/container/container-min.js&amp;\' . $yui_version . \'/build/animation/animation-min.js&amp;\' . $yui_version . \'/build/json/json-min.js\"></script>\\\');\r\n      }\r\n      else\r\n      {\r\n        document.write(\\\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\\\' + yuipath + \\\'/utilities/utilities.js\"></script>\\\');\r\n        document.write(\\\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\\\' + yuipath + \\\'/dragdrop/dragdrop-min.js\"></script>\\\');\r\n        document.write(\\\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\\\' + yuipath + \\\'/element/element-min.js\"></script>\\\');\r\n        document.write(\\\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\\\' + yuipath + \\\'/slider/slider-min.js\"></script>\\\');\r\n        document.write(\\\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\\\' + yuipath + \\\'/colorpicker/colorpicker-min.js\"></script>\\\');\r\n        document.write(\\\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\\\' + yuipath + \\\'/container/container-min.js\"></script>\\\');\r\n        document.write(\\\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\\\' + yuipath + \\\'/animation/animation-min.js\"></script>\\\');\r\n        document.write(\\\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\\\' + yuipath + \\\'/json/json-min.js\"></script>\\\');\r\n      }\r\n      document.write(\\\'<script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_userprofile.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\\\');\r\n    //-->\r\n    </script>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n  \' . \'\'; if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'storecssasfile\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    \' . \'\';if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'storecssasfile\'])\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'memberinfo-rollup.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\';\n      }\n      else\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'memberinfo-rollup.css\" />\';\n      }\n      $final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n    \' . \'\';if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'storecssasfile\'])\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'activitystream.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'sidebar.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'forumbits.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'postbit.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'postbit-lite.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'showthread.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'member.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'user?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'\' . $userinfo[\'userid\'] . \'?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\';\n      }\n      else\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'activitystream.css,sidebar.css,forumbits.css,postbit.css,postbit-lite.css,showthread.css,member.css,user,\' . $userinfo[\'userid\'] . \'\" />\';\n      }\n      $final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n  <style type=\"text/css\">\' . $template_hook[\'memberinfo_css\'] . \'</style>\r\n\r\n  <!--[if lt IE 8]>\' . \'\';if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'storecssasfile\'])\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'sidebar-ie.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'member-ie.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'postbit-lite-ie.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\';\n      }\n      else\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'sidebar-ie.css,member-ie.css,postbit-lite-ie.css\" />\';\n      }\n      $final_rendered .= \'\' . \'<![endif]-->\r\n\r\n  \' . \'\' . \'\r\n\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'userhastheme\'] AND $show[\'showusercss\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    \' . $headinclude_bottom . \'\r\n    <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"css.php?userid=\' . $show_userid . \'&amp;cssuid=\' . $show[\'cssuid\'] . \'&amp;d=\' . $timenow . \'&amp;td=\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"textdirection\") . \'&amp;styleid=\' . $session[\'styleid\'] . \'&amp;sheet=userprofile.css\" />\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n    <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"css.php?userid=\' . $show_userid . \'&amp;cssuid=\' . $show[\'cssuid\'] . \'&amp;d=\' . $timenow . \'&amp;td=\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"textdirection\") . \'&amp;styleid=\' . $session[\'styleid\'] . \'&amp;sheet=userprofile.css\" />\r\n    \' . $headinclude_bottom . \'\r\n  \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n</head>\r\n\r\n<body>\r\n  \' . $header . \'\r\n  \' . $navbar . \'\r\n  \' . $memberinfo_customize . \'\r\n  <div class=\"member_content userprof fullwidth\" style=\"display:block;float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \'\" id=\"member_content\">\r\n    <div class=\"profile_widgets member_summary userprof_moduleinactive userprof_moduleinactive_border\' . \'\'; if (vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\'textdirection\') == \'ltr\') {\n          $final_rendered .= \' sidebarleft\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\" id=\"sidebar_container\">\r\n      <div class=\"block mainblock moduleinactive_bg\">\r\n                <div class=\"usercoverx\"></div>\r\n\' . $blocks[\'profile_picture\'] . \'\r\n        <h1 class=\"blocksubhead prof_blocksubhead\">\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'edit_profile\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <a href=\"moderator.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=useroptions&amp;u=\' . $userinfo[\'userid\'] . \'\" class=\"textcontrol imagecontrol\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/edit_40b.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"edit_user_profile\") . \'\" /></a>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          <span id=\"userinfo\">\r\n<span class=\"member_status\">\' . $prepared[\'onlinestatus\'] . \'</span>\r\n                         <div class=\"communications\">\r\n            <span class=\"member_username\">\' . $prepared[\'musername\'] . \'</span>\r\n            \' . \'\'; if ($prepared[\'usertitle\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <br />\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            \' . \'\'; if ($prepared[\'rank\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <br />\r\n              <span class=\"rank\">\' . $prepared[\'rank\'] . \'</span>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n</div>\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'reputation\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <br />\r\n              <span class=\"member_reputation\" title=\"\' . $prepared[\'username\'] . \' \' . $prepared[\'level\'] . \'\">\r\n                \' . \'\'; if (is_array($reputationdisplay) || $reputationdisplay instanceof ArrayAccess) { foreach ($reputationdisplay AS $row) {$final_rendered .= \'\r\n                  <img class=\"\' . $row[\'class\'] . \'\" src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_reputation\") . \'/reputation_\' . $row[\'posneg\'] . \'\' . $row[\'imgext\'] . \'\" alt=\"\" />\' . $row[\'rowend\'] . \'\r\n                \'; } }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n              </span>\r\n              <br />\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          </span>\r\n        </h1>\r\n        <div id=\"userinfoblock\" class=\"floatcontainer\">\r\n          <ul id=\"usermenu\" class=\"usermenu\">\r\n            \' . \'\'; if ($prepared[\'canbefriend\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <li><a href=\"profile.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=addlist&amp;userlist=friend&amp;u=\' . $prepared[\'userid\'] . \'\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_siteicons\") . \'/add.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"add_as_friend\") . \'\" class=\"inlineimg\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"add_as_friend\") . \'</a></li>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'contactlinks\'] AND $show[\'pmlink\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <li><a href=\"private.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=newpm&amp;u=\' . $prepared[\'userid\'] . \'\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_siteicons\") . \'/message.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"send_private_message\") . \'\" class=\"inlineimg\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"send_private_message\") . \'</a></li>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'email\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <li>\r\n                <a href=\"sendmessage.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=mailmember&amp;u=\' . $prepared[\'userid\'] . \'\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_siteicons\") . \'/email.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"email\") . \'\" class=\"inlineimg\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"send_email\") . \'</a>\r\n              </li>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            \' . \'\'; if ($prepared[\'homepage\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <li>\r\n                <a href=\"\' . $prepared[\'homepage\'] . \'\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_siteicons\") . \'/homepage.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"home_page\") . \'\" class=\"inlineimg\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"home_page\") . \'</a>\r\n              </li>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'addignorelist\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <li>\r\n                <a href=\"profile.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=addlist&amp;userlist=ignore&amp;u=\' . $prepared[\'userid\'] . \'\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_siteicons\") . \'/ignore.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"add_to_ignore_list\") . \'\" class=\"inlineimg\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"add_to_ignore_list\") . \'</a>\r\n              </li>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'removeignorelist\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <li>\r\n                <a href=\"profile.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=removelist&amp;userlist=ignore&amp;u=\' . $prepared[\'userid\'] . \'\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_siteicons\") . \'/ignore.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"remove_from_ignore_list\") . \'\" class=\"inlineimg\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"remove_from_ignore_list\") . \'</a>\r\n              </li>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'usernotes\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <li>\r\n                <a href=\"usernote.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'u=\' . $prepared[\'userid\'] . \'\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_siteicons\") . \'/note.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"user_notes\") . \'\" class=\"inlineimg\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"user_notes\") . \' (\' . $prepared[\'usernotecount\'] . \')</a>\r\n              </li>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            <li><a href=\"search.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=finduser&amp;userid=\' . $userinfo[\'userid\'] . \'&amp;contenttype=vBForum_Post&amp;showposts=1\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_siteicons\") . \'/forum.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"find_all_posts\") . \'\" class=\"inlineimg\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"find_all_posts\") . \'</a></li>\r\n            <li><a href=\"search.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=finduser&amp;userid=\' . $userinfo[\'userid\'] . \'&amp;starteronly=1&amp;contenttype=vBForum_Thread\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_siteicons\") . \'/forum.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"find_all_started_threads\") . \'\" class=\"inlineimg\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"find_all_started_threads\") . \'</a></li>\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'viewarticles\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <li><a href=\"\' . $author_list_url . \'\" rel=\\\'nofollow\\\'><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_siteicons\") . \'/article.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"view_articles\") . \'</a></li>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'viewblog\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <li><a href=\"\' . $vboptions[\'vbblog_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbblog_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'blog.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'u=\' . $userinfo[\'userid\'] . \'\" rel=\\\'nofollow\\\'><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_siteicons\") . \'/blog.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"view_blog_entries\") . \'</a></li>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'view_conversation\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <li>\r\n                <a href=\"converse.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'u=\' . $userinfo[\'userid\'] . \'&amp;u2=\' . $bbuserinfo[\'userid\'] . \'\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_siteicons\") . \'/forum.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"view_conversations\") . \'\" class=\"inlineimg\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"view_conversations\") . \'</a>\r\n              </li>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          </ul>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n     \' . \'\' . \'\r\n     \' . $template_hook[\'profile_sidebar_first\'] . \'\r\n     \' . $blocks[\'stats_mini\'] . \'\r\n     \' . $template_hook[\'profile_sidebar_stats\'] . \'\r\n     \' . $blocks[\'friends_mini\'] . \'\r\n     \' . $template_hook[\'profile_sidebar_friends\'] . \'\r\n     \' . $blocks[\'albums\'] . \'\r\n     \' . $template_hook[\'profile_sidebar_albums\'] . \'\r\n     \' . $blocks[\'groups\'] . \'\r\n     \' . $template_hook[\'profile_sidebar_groups\'] . \'\r\n     \' . $blocks[\'visitors\'] . \'\r\n     \' . $template_hook[\'profile_sidebar_last\'] . \'\r\n     \' . \'\' . \'\r\n    </div>\r\n    <div class=\"member_tabs\' . \'\'; if (vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\'textdirection\') == \'ltr\') {\n          $final_rendered .= \' contentright\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\" id=\"userprof_content_container\">\r\n\r\n      <div class=\"tabbackground\" id=\"profile_tabs\">\r\n        <div class=\"floatleft\" id=\"tab_container\">\r\n          <dl class=\"tabslight\">\r\n            <dt>Tab Content</dt>\r\n            \' . $template_hook[\'profile_tabs_first\'] . \'\r\n            \' . \'\'; if ($blocks[activitystream]) {\n          $final_rendered .= \'<dd\' . \'\'; if ($selected_tab == \'activitystream\' OR $selected_tab == \'\') {\n          $final_rendered .= \' class=\"userprof_module\" \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \' class=\"userprof_moduleinactive\" \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'><a id=\"activitystream-tab\" href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"member\", $userinfo, \'tab=activitystream\') . \'#activitystream\" onclick=\"return tabViewPicker(this);\">\' . $activity_phrase . \'</a></dd>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            \' . \'\'; if ($blocks[visitor_messaging]) {\n          $final_rendered .= \'<dd \' . \'\'; if ($selected_tab == \'visitor_messaging\') {\n          $final_rendered .= \' class=\"userprof_module\"\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \' class=\"userprof_moduleinactive\" \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'><a id=\"visitor_messaging-tab\" href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"member\", $userinfo, \'tab=visitor_messaging\') . \'#visitor_messaging\" onclick=\"return tabViewPicker(this);\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"visitor_messages_tab\") . \'</a></dd>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            <dd\' . \'\'; if ($selected_tab == \'aboutme\') {\n          $final_rendered .= \' class=\"userprof_module\"\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \' class=\"userprof_moduleinactive\" \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'><a id=\"aboutme-tab\" href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"member\", $userinfo, \'tab=aboutme\') . \'#aboutme\" onclick=\"return tabViewPicker(this);\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"about_me\") . \'</a></dd>\r\n            \' . \'\'; if ($blocks[friends]) {\n          $final_rendered .= \'<dd\' . \'\'; if ($selected_tab == \'friends\') {\n          $final_rendered .= \' class=\"userprof_module\" \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \' class=\"userprof_moduleinactive\"\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'><a id=\"friends-tab\" href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"member\", $userinfo, \'tab=friends\') . \'#friends-content\" onclick=\"return tabViewPicker(this);\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"friends\") . \'</a></dd>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            \' . \'\'; if ($blocks[infractions]) {\n          $final_rendered .= \'<dd\' . \'\'; if ($selected_tab == \'infractions\') {\n          $final_rendered .= \' class=\"userprof_module\" \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \' class=\"userprof_moduleinactive\" \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'><a id=\"infractions-tab\" href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"member\", $userinfo, \'tab=infractions\') . \'#infractions-content\" onclick=\"return tabViewPicker(this);\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"infractions\") . \'</a></dd>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            \' . \'\'; if ($blocks[reputation]) {\n          $final_rendered .= \'<dd\' . \'\'; if ($selected_tab == \'reputation\') {\n          $final_rendered .= \' class=\"userprof_module\" \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \' class=\"userprof_moduleinactive\" \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'><a id=\"reputation-tab\" href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"member\", $userinfo, \'tab=reputation\') . \'#reputation-content\" onclick=\"return tabViewPicker(this);\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reputation\") . \'</a></dd>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            \' . $template_hook[\'profile_tabs_last\'] . \'\r\n          </dl>\r\n        </div>\r\n        \' . \'\'; if ($show_customize_profile) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <button class=\"floatright userprof_button hidden\" id=\"profile_customization_button\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/userprofile/paintbucket_icon.png\" alt=\"\"/>&nbsp;\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"customize_my_profile\") . \'</button>\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'userhastheme\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <form action=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"member\", $userinfo) . \'\" method=\"get\" id=\"profile_swap_form\" class=\"floatright\">\r\n              <input type=\"hidden\" name=\"do\" value=\"swapcss\" />\r\n              <input type=\"hidden\" name=\"u\" value=\"\' . $prepared[\'userid\'] . \'\" />\r\n              <input type=\"hidden\" name=\"token\" value=\"\' . $bbuserinfo[\'securitytoken\'] . \'\" />\r\n              <input type=\"submit\" tabindex=\"1\" name=\"swapcss\" value=\"\' . $usercss_switch_phrase . \'\" class=\"userprof_button\" id=\"profile_swap_button\" />\r\n            </form>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        <div class=\"memberprofiletabunder\"></div>\r\n      </div>\r\n\r\n      <div class=\"profile_content userprof\">\r\n        <div id=\"view-activitystream\" class=\"\' . \'\'; if ($selected_tab == \'activitystream\' OR $selected_tab == \'\') {\n          $final_rendered .= \'selected_view_section\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'view_section\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\">\r\n          \' . $blocks[\'activitystream\'] . \'\r\n        </div>\r\n        <div id=\"view-visitor_messaging\" class=\"\' . \'\'; if ($selected_tab == \'visitor_messaging\') {\n          $final_rendered .= \'selected_view_section\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'view_section\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\' . \'\'; if ($userinfo[\'userid\'] != $GLOBALS[\'vbulletin\']->userinfo[\'userid\']) {\n          $final_rendered .= \' vm_other_prof\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\">\r\n          \' . $blocks[\'visitor_messaging\'] . \'\r\n        </div>\r\n        <div id=\"view-aboutme\" class=\"\' . \'\'; if ($selected_tab == \'aboutme\') {\n          $final_rendered .= \'selected_view_section\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'view_section\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\">\r\n          \' . $blocks[\'aboutme\'] . \'\r\n          \' . $blocks[\'contactinfo\'] . \'\r\n          \' . $blocks[\'stats\'] . \'\r\n        </div>\r\n        <div id=\"view-friends-content\" class=\"\' . \'\'; if ($selected_tab == \'friends\') {\n          $final_rendered .= \'selected_view_section\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'view_section\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\">\r\n          \' . $blocks[\'friends\'] . \'\r\n        </div>\r\n        <div id=\"view-infractions-content\" class=\"\' . \'\'; if ($selected_tab == \'infractions\') {\n          $final_rendered .= \'selected_view_section\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'view_section\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\">\r\n          \' . $blocks[\'infractions\'] . \'\r\n        </div>\r\n        <div id=\"view-reputation-content\" class=\"\' . \'\'; if ($selected_tab == \'reputation\') {\n          $final_rendered .= \'selected_view_section\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'view_section\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\">\r\n          \' . $blocks[\'reputation\'] . \'\r\n        </div>\r\n        \' . $template_hook[\'profile_tabs\'] . \'\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n  \' . $footer . \'\r\n</body>\r\n</html>\';', '{vb:stylevar htmldoctype}\r\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"<vb:if condition=\"$vboptions[\'enablefacebookconnect\']\"> xmlns:fb=\"http://www.facebook.com/2008/fbml\"</vb:if> dir=\"{vb:stylevar textdirection}\" lang=\"{vb:stylevar languagecode}\" id=\"vbulletin_html\">\r\n<head>\r\n  {vb:raw headinclude}\r\n  <title>{vb:rawphrase view_profile}: {vb:raw prepared.username} - {vb:raw vboptions.bbtitle}</title>\r\n  <vb:if condition=\"$userinfo[\'userid\'] == $bbuserinfo[\'userid\']\">\r\n    <script type=\"text/javascript\">\r\n    vbphrase[\'edit_value_js\'] = \"{vb:rawphrase edit_value_js}\";\r\n    vbphrase[\'server_failed_respond_try_again\'] = \"{vb:rawphrase server_failed_respond_try_again}\";\r\n    </script>\r\n    <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_profilefield_edit.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n  </vb:if>\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_quick_edit_generic.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_quick_edit_visitormessage.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_activitystream.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n  <script type=\"text/javascript\">\r\n\r\n  <!--\r\n  var isIE7 = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf(\'msie 7\') != -1;\r\n  var isIE = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf(\'msie\') != -1;\r\n  var isIE6 = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf(\'msie 6\') != -1;\r\n  var THISUSERID = {vb:raw userinfo.userid};\r\n\r\n\r\n  vB_XHTML_Ready.subscribe(init_PostBits_Lite);\r\n\r\n  function init_PostBits_Lite()\r\n  {\r\n    var postbits = YAHOO.util.Dom.getElementsByClassName(\"postbit_lite\", \"li\", \"postlist\");\r\n    for (var i = 0; i < postbits.length; i++)\r\n    {\r\n      new PostBit_Lite(postbits[i]);\r\n    }\r\n  }\r\n\r\n  function PostBit_Lite(postbit)\r\n  {\r\n    this.postbit = YAHOO.util.Dom.get(postbit);\r\n    this.postid = postbit.id.substr(\"piccom_\".length);\r\n    this.inlinemod = new InlineModControl(this.postbit, this.postid, \"imodsel\");\r\n  }\r\n\r\n  function getParentElement(starterElement, classPattern, testTagName) {\r\n    var currElement = starterElement;\r\n    var foundElement = null;\r\n    while(!foundElement && (currElement = currElement.parentNode)) {\r\n      if ((classPattern && (currElement.className.indexOf(classPattern) != -1)) || (testTagName && (testTagName.toLowerCase() == currElement.tagName.toLowerCase()))) \r\n      {\r\n        foundElement = currElement;\r\n      }\r\n    }\r\n    //go up the parentNode tree until found element with matching className\r\n    return foundElement;\r\n  }\r\n\r\n  //getParentElement\r\n  function tabViewPicker(anchorObject) {\r\n    var clickedTabId = null;\r\n    var tabtree = getParentElement(anchorObject,\"tabslight\");\r\n    var anchorInventory = tabtree.getElementsByTagName(\"a\");\r\n\r\n    var tabIds = [];\r\n    for (var i=0; (currAnchor = anchorInventory[i]); i++) {\r\n      var anchorId = currAnchor.href.substring(currAnchor.href.indexOf(\"#\") + 1, currAnchor.href.length);\r\n      var parentDd = getParentElement(currAnchor,null,\"dd\");\r\n      if (currAnchor == anchorObject) {\r\n        clickedTabId = anchorId;\r\n        parentDd.className = \"userprof_module\";\r\n      }\r\n      else\r\n      {\r\n        parentDd.className = \"userprof_moduleinactive\";\r\n      }\r\n      tabIds.push(anchorId);\r\n    }\r\n  \r\n    //loop thru anchors to gather all tab IDs and set appropriate selected status\r\n    for (var j=0; (currTabId = tabIds[j]); j++) {\r\n      var elem = document.getElementById(\"view-\" + currTabId);\r\n      if (!elem) {continue;}\r\n      if (currTabId == clickedTabId) {\r\n        //elem.className=\"selected_view_section\";\r\n        YAHOO.util.Dom.replaceClass(elem, \"view_section\", \"selected_view_section\");\r\n      }\r\n      else\r\n      {\r\n        //elem.className=\"view_section\";\r\n        YAHOO.util.Dom.replaceClass(elem, \"selected_view_section\", \"view_section\");\r\n      }\r\n    }\r\n\r\n    //set appropriate status on all tabs.\r\n    return false;\r\n  }\r\n  //-->\r\n  </script>\r\n\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'post_visitor_message\']\">\r\n    <script type=\"text/javascript\">\r\n    <!--\r\n    function goto_post_pm()\r\n    {\r\n      tabViewPicker(document.getElementById(\'visitor_messaging-tab\'));\r\n      fetch_object(\'view-visitor_messaging\').scrollIntoView();\r\n\r\n      var textarea = fetch_object(\'visitor_message_form_textarea\');\r\n      if (textarea)\r\n      {\r\n        textarea.focus();\r\n        textarea.select();\r\n      }\r\n      return false;\r\n    }\r\n    //-->\r\n    </script>\r\n  </vb:if>\r\n\r\n  <vb:if condition=\"$show_customize_profile\">\r\n    <script type=\"text/javascript\">\r\n    <!--\r\n      {vb:raw themes_js}\r\n\r\n      // for yui style picker:\r\n      loadVbCss(yuipath + \'/slider/assets/skins/sam/slider.css\');\r\n      loadVbCss(yuipath + \'/colorpicker/assets/skins/sam/colorpicker.css\');\r\n      loadVbCss(yuipath + \'/container/assets/skins/sam/container.css\');\r\n      if (remoteyui && yuicombopath)\r\n      {\r\n        document.write(\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\' + yuicombopath + \'?{vb:raw yui_version}/build/utilities/utilities.js&amp;{vb:raw yui_version}/build/dragdrop/dragdrop-min.js&amp;{vb:raw yui_version}/build/element/element-min.js&amp;{vb:raw yui_version}/build/slider/slider-min.js&amp;{vb:raw yui_version}/build/colorpicker/colorpicker-min.js&amp;{vb:raw yui_version}/build/container/container-min.js&amp;{vb:raw yui_version}/build/animation/animation-min.js&amp;{vb:raw yui_version}/build/json/json-min.js\"></script>\');\r\n      }\r\n      else\r\n      {\r\n        document.write(\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\' + yuipath + \'/utilities/utilities.js\"></script>\');\r\n        document.write(\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\' + yuipath + \'/dragdrop/dragdrop-min.js\"></script>\');\r\n        document.write(\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\' + yuipath + \'/element/element-min.js\"></script>\');\r\n        document.write(\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\' + yuipath + \'/slider/slider-min.js\"></script>\');\r\n        document.write(\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\' + yuipath + \'/colorpicker/colorpicker-min.js\"></script>\');\r\n        document.write(\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\' + yuipath + \'/container/container-min.js\"></script>\');\r\n        document.write(\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\' + yuipath + \'/animation/animation-min.js\"></script>\');\r\n        document.write(\'<script type=\"text/javascript\" src=\"\' + yuipath + \'/json/json-min.js\"></script>\');\r\n      }\r\n      document.write(\'<script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_userprofile.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\');\r\n    //-->\r\n    </script>\r\n  </vb:if>\r\n\r\n  <vb:if condition=\"$vboptions[\'storecssasfile\']\">\r\n    {vb:cssfile memberinfo-rollup.css}\r\n  <vb:else />\r\n    {vb:cssfile activitystream.css,sidebar.css,forumbits.css,postbit.css,postbit-lite.css,showthread.css,member.css,user{vb:raw userinfo.userid}}\r\n  </vb:if>\r\n\r\n  <style type=\"text/css\">{vb:raw template_hook.memberinfo_css}</style>\r\n\r\n  <!--[if lt IE 8]>{vb:cssfile sidebar-ie.css,member-ie.css,postbit-lite-ie.css}<![endif]-->\r\n\r\n  <vb:comment>\r\n  If the member has a custom theme, and we are actually displaying it\r\n  then load additional.css before the theme, otherwise load it afterwards.\r\n  </vb:comment>\r\n\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'userhastheme\'] AND $show[\'showusercss\']\">\r\n    {vb:raw headinclude_bottom}\r\n    <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"css.php?userid={vb:raw show_userid}&amp;cssuid={vb:raw show.cssuid}&amp;d={vb:raw timenow}&amp;td={vb:stylevar textdirection}&amp;styleid={vb:raw session.styleid}&amp;sheet=userprofile.css\" />\r\n  <vb:else />\r\n    <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"css.php?userid={vb:raw show_userid}&amp;cssuid={vb:raw show.cssuid}&amp;d={vb:raw timenow}&amp;td={vb:stylevar textdirection}&amp;styleid={vb:raw session.styleid}&amp;sheet=userprofile.css\" />\r\n    {vb:raw headinclude_bottom}\r\n  </vb:if>\r\n</head>\r\n\r\n<body>\r\n  {vb:raw header}\r\n  {vb:raw navbar}\r\n  {vb:raw memberinfo_customize}\r\n  <div class=\"member_content userprof fullwidth\" style=\"display:block;float:{vb:stylevar left}\" id=\"member_content\">\r\n    <div class=\"profile_widgets member_summary userprof_moduleinactive userprof_moduleinactive_border<vb:if condition=\"$stylevar[\'textdirection\'] == \'ltr\'\"> sidebarleft</vb:if>\" id=\"sidebar_container\">\r\n      <div class=\"block mainblock moduleinactive_bg\">\r\n                <div class=\"usercoverx\"></div>\r\n{vb:raw blocks.profile_picture}\r\n        <h1 class=\"blocksubhead prof_blocksubhead\">\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'edit_profile\']\">\r\n            <a href=\"moderator.php?{vb:raw session.sessionurl}do=useroptions&amp;u={vb:raw userinfo.userid}\" class=\"textcontrol imagecontrol\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png\" alt=\"{vb:rawphrase edit_user_profile}\" /></a>\r\n          </vb:if>\r\n          <span id=\"userinfo\">\r\n<span class=\"member_status\">{vb:raw prepared.onlinestatus}</span>\r\n                         <div class=\"communications\">\r\n            <span class=\"member_username\">{vb:raw prepared.musername}</span>\r\n            <vb:if condition=\"$prepared[\'usertitle\']\">\r\n              <br />\r\n            </vb:if>\r\n            <vb:if condition=\"$prepared[\'rank\']\">\r\n              <br />\r\n              <span class=\"rank\">{vb:raw prepared.rank}</span>\r\n            </vb:if>\r\n</div>\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'reputation\']\">\r\n              <br />\r\n              <span class=\"member_reputation\" title=\"{vb:raw prepared.username} {vb:raw prepared.level}\">\r\n                <vb:each from=\"reputationdisplay\" value=\"row\">\r\n                  <img class=\"{vb:raw row.class}\" src=\"{vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}\" alt=\"\" />{vb:raw row.rowend}\r\n                </vb:each>\r\n              </span>\r\n              <br />\r\n            </vb:if>\r\n          </span>\r\n        </h1>\r\n        <div id=\"userinfoblock\" class=\"floatcontainer\">\r\n          <ul id=\"usermenu\" class=\"usermenu\">\r\n            <vb:if condition=\"$prepared[\'canbefriend\']\">\r\n              <li><a href=\"profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addlist&amp;userlist=friend&amp;u={vb:raw prepared.userid}\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_siteicons}/add.png\" alt=\"{vb:rawphrase add_as_friend}\" class=\"inlineimg\" /> {vb:rawphrase add_as_friend}</a></li>\r\n            </vb:if>\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'contactlinks\'] AND $show[\'pmlink\']\">\r\n              <li><a href=\"private.php?{vb:raw session.sessionurl}do=newpm&amp;u={vb:raw prepared.userid}\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_siteicons}/message.png\" alt=\"{vb:rawphrase send_private_message}\" class=\"inlineimg\" /> {vb:rawphrase send_private_message}</a></li>\r\n            </vb:if>\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'email\']\">\r\n              <li>\r\n                <a href=\"sendmessage.php?{vb:raw session.sessionurl}do=mailmember&amp;u={vb:raw prepared.userid}\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_siteicons}/email.png\" alt=\"{vb:rawphrase email}\" class=\"inlineimg\" /> {vb:rawphrase send_email}</a>\r\n              </li>\r\n            </vb:if>\r\n            <vb:if condition=\"$prepared[\'homepage\']\">\r\n              <li>\r\n                <a href=\"{vb:raw prepared.homepage}\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_siteicons}/homepage.png\" alt=\"{vb:rawphrase home_page}\" class=\"inlineimg\" /> {vb:rawphrase home_page}</a>\r\n              </li>\r\n            </vb:if>\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'addignorelist\']\">\r\n              <li>\r\n                <a href=\"profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addlist&amp;userlist=ignore&amp;u={vb:raw prepared.userid}\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_siteicons}/ignore.png\" alt=\"{vb:rawphrase add_to_ignore_list}\" class=\"inlineimg\" /> {vb:rawphrase add_to_ignore_list}</a>\r\n              </li>\r\n            </vb:if>\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'removeignorelist\']\">\r\n              <li>\r\n                <a href=\"profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=removelist&amp;userlist=ignore&amp;u={vb:raw prepared.userid}\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_siteicons}/ignore.png\" alt=\"{vb:rawphrase remove_from_ignore_list}\" class=\"inlineimg\" /> {vb:rawphrase remove_from_ignore_list}</a>\r\n              </li>\r\n            </vb:if>\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'usernotes\']\">\r\n              <li>\r\n                <a href=\"usernote.php?{vb:raw session.sessionurl}u={vb:raw prepared.userid}\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_siteicons}/note.png\" alt=\"{vb:rawphrase user_notes}\" class=\"inlineimg\" /> {vb:rawphrase user_notes} ({vb:raw prepared.usernotecount})</a>\r\n              </li>\r\n            </vb:if>\r\n            <li><a href=\"search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=finduser&amp;userid={vb:raw userinfo.userid}&amp;contenttype=vBForum_Post&amp;showposts=1\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_siteicons}/forum.png\" alt=\"{vb:rawphrase find_all_posts}\" class=\"inlineimg\" /> {vb:rawphrase find_all_posts}</a></li>\r\n            <li><a href=\"search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=finduser&amp;userid={vb:raw userinfo.userid}&amp;starteronly=1&amp;contenttype=vBForum_Thread\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_siteicons}/forum.png\" alt=\"{vb:rawphrase find_all_started_threads}\" class=\"inlineimg\" /> {vb:rawphrase find_all_started_threads}</a></li>\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'viewarticles\']\">\r\n              <li><a href=\"{vb:raw$ author_list_url}\" rel=\'nofollow\'><img src=\"{vb:stylevar imgdir_siteicons}/article.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"\" /> {vb:rawphrase view_articles}</a></li>\r\n            </vb:if>\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'viewblog\']\">\r\n              <li><a href=\"{vb:raw $vboptions.vbblog_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbblog_url\']\", \'/\', \'\'}blog.php?{vb:raw session.sessionurl}u={vb:raw userinfo.userid}\" rel=\'nofollow\'><img src=\"{vb:stylevar imgdir_siteicons}/blog.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"\" /> {vb:rawphrase view_blog_entries}</a></li>\r\n            </vb:if>\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'view_conversation\']\">\r\n              <li>\r\n                <a href=\"converse.php?{vb:raw session.sessionurl}u={vb:raw userinfo.userid}&amp;u2={vb:raw bbuserinfo.userid}\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_siteicons}/forum.png\" alt=\"{vb:rawphrase view_conversations}\" class=\"inlineimg\" /> {vb:rawphrase view_conversations}</a>\r\n              </li>\r\n            </vb:if>\r\n          </ul>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n     <vb:comment>sidebar</vb:comment>\r\n     {vb:raw template_hook.profile_sidebar_first}\r\n     {vb:raw blocks.stats_mini}\r\n     {vb:raw template_hook.profile_sidebar_stats}\r\n     {vb:raw blocks.friends_mini}\r\n     {vb:raw template_hook.profile_sidebar_friends}\r\n     {vb:raw blocks.albums}\r\n     {vb:raw template_hook.profile_sidebar_albums}\r\n     {vb:raw blocks.groups}\r\n     {vb:raw template_hook.profile_sidebar_groups}\r\n     {vb:raw blocks.visitors}\r\n     {vb:raw template_hook.profile_sidebar_last}\r\n     <vb:comment>sidebar</vb:comment>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"member_tabs<vb:if condition=\"$stylevar[\'textdirection\'] == \'ltr\'\"> contentright</vb:if>\" id=\"userprof_content_container\">\r\n\r\n      <div class=\"tabbackground\" id=\"profile_tabs\">\r\n        <div class=\"floatleft\" id=\"tab_container\">\r\n          <dl class=\"tabslight\">\r\n            <dt>Tab Content</dt>\r\n            {vb:raw template_hook.profile_tabs_first}\r\n            <vb:if condition=\"$blocks[activitystream]\"><dd<vb:if condition=\"$selected_tab == \'activitystream\' OR $selected_tab == \'\'\"> class=\"userprof_module\" <vb:else /> class=\"userprof_moduleinactive\" </vb:if>><a id=\"activitystream-tab\" href=\"{vb:link member, {vb:raw userinfo}, \"tab=activitystream\"}#activitystream\" onclick=\"return tabViewPicker(this);\">{vb:raw activity_phrase}</a></dd></vb:if>\r\n            <vb:if condition=\"$blocks[visitor_messaging]\"><dd <vb:if condition=\"$selected_tab == \'visitor_messaging\'\"> class=\"userprof_module\"<vb:else /> class=\"userprof_moduleinactive\" </vb:if>><a id=\"visitor_messaging-tab\" href=\"{vb:link member, {vb:raw userinfo}, \"tab=visitor_messaging\"}#visitor_messaging\" onclick=\"return tabViewPicker(this);\">{vb:rawphrase visitor_messages_tab}</a></dd></vb:if>\r\n            <dd<vb:if condition=\"$selected_tab == \'aboutme\'\"> class=\"userprof_module\"<vb:else /> class=\"userprof_moduleinactive\" </vb:if>><a id=\"aboutme-tab\" href=\"{vb:link member, {vb:raw userinfo}, \"tab=aboutme\"}#aboutme\" onclick=\"return tabViewPicker(this);\">{vb:rawphrase about_me}</a></dd>\r\n            <vb:if condition=\"$blocks[friends]\"><dd<vb:if condition=\"$selected_tab == \'friends\'\"> class=\"userprof_module\" <vb:else /> class=\"userprof_moduleinactive\"</vb:if>><a id=\"friends-tab\" href=\"{vb:link member, {vb:raw userinfo}, \"tab=friends\"}#friends-content\" onclick=\"return tabViewPicker(this);\">{vb:rawphrase friends}</a></dd></vb:if>\r\n            <vb:if condition=\"$blocks[infractions]\"><dd<vb:if condition=\"$selected_tab == \'infractions\'\"> class=\"userprof_module\" <vb:else /> class=\"userprof_moduleinactive\" </vb:if>><a id=\"infractions-tab\" href=\"{vb:link member, {vb:raw userinfo}, \"tab=infractions\"}#infractions-content\" onclick=\"return tabViewPicker(this);\">{vb:rawphrase infractions}</a></dd></vb:if>\r\n            <vb:if condition=\"$blocks[reputation]\"><dd<vb:if condition=\"$selected_tab == \'reputation\'\"> class=\"userprof_module\" <vb:else /> class=\"userprof_moduleinactive\" </vb:if>><a id=\"reputation-tab\" href=\"{vb:link member, {vb:raw userinfo}, \"tab=reputation\"}#reputation-content\" onclick=\"return tabViewPicker(this);\">{vb:rawphrase reputation}</a></dd></vb:if>\r\n            {vb:raw template_hook.profile_tabs_last}\r\n          </dl>\r\n        </div>\r\n        <vb:if condition=\"$show_customize_profile\">\r\n          <button class=\"floatright userprof_button hidden\" id=\"profile_customization_button\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/userprofile/paintbucket_icon.png\" alt=\"\"/>&nbsp;{vb:rawphrase customize_my_profile}</button>\r\n        <vb:else />\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'userhastheme\']\">\r\n            <form action=\"{vb:link member, {vb:raw userinfo}}\" method=\"get\" id=\"profile_swap_form\" class=\"floatright\">\r\n              <input type=\"hidden\" name=\"do\" value=\"swapcss\" />\r\n              <input type=\"hidden\" name=\"u\" value=\"{vb:raw prepared.userid}\" />\r\n              <input type=\"hidden\" name=\"token\" value=\"{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}\" />\r\n              <input type=\"submit\" tabindex=\"1\" name=\"swapcss\" value=\"{vb:raw usercss_switch_phrase}\" class=\"userprof_button\" id=\"profile_swap_button\" />\r\n            </form>\r\n          </vb:if>\r\n        </vb:if>\r\n        <div class=\"memberprofiletabunder\"></div>\r\n      </div>\r\n\r\n      <div class=\"profile_content userprof\">\r\n        <div id=\"view-activitystream\" class=\"<vb:if condition=\"$selected_tab == \'activitystream\' OR $selected_tab == \'\'\">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>\">\r\n          {vb:raw blocks.activitystream}\r\n        </div>\r\n        <div id=\"view-visitor_messaging\" class=\"<vb:if condition=\"$selected_tab == \'visitor_messaging\'\">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if><vb:if condition=\"$userinfo[\'userid\'] != $bbuserinfo[\'userid\']\"> vm_other_prof</vb:if>\">\r\n          {vb:raw blocks.visitor_messaging}\r\n        </div>\r\n        <div id=\"view-aboutme\" class=\"<vb:if condition=\"$selected_tab == \'aboutme\'\">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>\">\r\n          {vb:raw blocks.aboutme}\r\n          {vb:raw blocks.contactinfo}\r\n          {vb:raw blocks.stats}\r\n        </div>\r\n        <div id=\"view-friends-content\" class=\"<vb:if condition=\"$selected_tab == \'friends\'\">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>\">\r\n          {vb:raw blocks.friends}\r\n        </div>\r\n        <div id=\"view-infractions-content\" class=\"<vb:if condition=\"$selected_tab == \'infractions\'\">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>\">\r\n          {vb:raw blocks.infractions}\r\n        </div>\r\n        <div id=\"view-reputation-content\" class=\"<vb:if condition=\"$selected_tab == \'reputation\'\">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>\">\r\n          {vb:raw blocks.reputation}\r\n        </div>\r\n        {vb:raw template_hook.profile_tabs}\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n  {vb:raw footer}\r\n</body>\r\n</html>', 1421953360, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin'),(20, 'template', 'navbar', '$final_rendered = \'</div><!-- closing div for above_body -->\r\n<div class=\"body_wrapper\">\r\n<div class=\"easyaccess msection\">\r\n <div class=\"h1h2\">\r\n <h1>بخش دسترسی آسان برای دانلود نرم افزار ها</h1>\r\n <h2>Download software</h2>\r\n </div>\r\n <div class=\"middlepic\">\r\n <a href=\"music.php\">\r\n  <div class=\"musicsx\">\r\n  <i class=\"fa fa-music\"></i>\r\n  </div>\r\n </a>\r\n <a href=\"movie.php\">\r\n  <div class=\"moviesx\">\r\n  <i class=\"fa fa-film\"></i>\r\n  </div>\r\n </a>\r\n <a href=\"phone.php\">\r\n  <div class=\"mobilex\">\r\n  <i class=\"fa fa-mobile\"></i>\r\n  </div>\r\n </a>\r\n <a href=\"pic.php\">\r\n  <div class=\"photox\">\r\n  <i class=\"fa fa-picture-o\"></i>\r\n  </div>\r\n </a>\r\n </div>\r\n <p>برای ورود به بخش دانلود بازی کامپیوتر و بازی اندروید روی <a href=\"#\">این قسمت</a> کلیک کنید.</p> \r\n</div>\r\n<div class=\"popular msection\">\r\n <div class=\"h1h2\">\r\n <h1>مطالب محبوب کاربران</h1>\r\n <h2>Members popular topics</h2>\r\n </div>\r\n <ul>\r\n <li><a href=\"#\">دانلود استایل ویکی وی بی چند ضلعی2</a></li>\r\n <li><a href=\"#\">انتخاب کاربر برتر فصل پاییز</a></li>\r\n <li><a href=\"#\">بحث و گفت و گوی آزاد بین کاربران</a></li>\r\n <li><a href=\"#\">دانلود استایل ویکی وی بی چند ضلعی2</a></li>\r\n <li><a href=\"#\">انتخاب کاربر برتر فصل پاییز</a></li>\r\n <li><a href=\"#\">بحث و گفت و گوی آزاد بین کاربران</a></li>\r\n </ul>\r\n</div>\r\n<div class=\"adsplace a_a_cat1\" id=\"asection_1\">\r\n <h1>تبلیغات متنی</h1>\r\n <div class=\"clpart open\" id=\"a_cat1\">\r\n <div class=\"closepart closepart_a_cat1\">×</div>\r\n </div>\r\n <div class=\"bottomofthat btm_a_cat1\">\r\n <p>ویکی وی بی</p>\r\n <a href=\"https://www.wikivb.ir\">مشاهده</a>\r\n </div>\r\n</div>\r\n<div class=\"adsplace a_a_cat2\" id=\"asection_2\">\r\n <h1>تبلیغات متنی</h1>\r\n <div class=\"clpart open\" id=\"a_cat2\">\r\n <div class=\"closepart closepart_a_cat2\">×</div>\r\n </div>\r\n <div class=\"bottomofthat btm_a_cat2\">\r\n <p>دلجیا</p>\r\n <a href=\"http://www.delgia.ir\">مشاهده</a>\r\n </div>\r\n</div>\r\n<div class=\"adsplace a_a_cat3\" id=\"asection_3\">\r\n <h1>تبلیغات متنی</h1>\r\n <div class=\"clpart open\" id=\"a_cat3\">\r\n <div class=\"closepart closepart_a_cat3\">×</div>\r\n </div>\r\n <div class=\"bottomofthat btm_a_cat3\">\r\n <p>ویکی وی بی</p>\r\n <a href=\"https://www.wikivb.ir\">مشاهده</a>\r\n </div>\r\n</div>\r\n<div class=\"adsplace a_a_cat4\" id=\"asection_4\">\r\n <h1>تبلیغات متنی</h1>\r\n <div class=\"clpart open\" id=\"a_cat4\">\r\n <div class=\"closepart closepart_a_cat4\">×</div>\r\n </div>\r\n <div class=\"bottomofthat btm_a_cat4\">\r\n <p>تم تولز</p>\r\n <a href=\"http://www.themtools.ir\">مشاهده</a>\r\n </div>\r\n</div>\r\n<div class=\"adsplace a_a_cat5\" id=\"asection_5\">\r\n <h1>تبلیغات متنی</h1>\r\n <div class=\"clpart open\" id=\"a_cat5\">\r\n <div class=\"closepart closepart_a_cat5\">×</div>\r\n </div>\r\n <div class=\"bottomofthat btm_a_cat5\">\r\n <p>اسپورتیها</p>\r\n <a href=\"http://www.sportiha.com\">مشاهده</a>\r\n </div>\r\n</div>\r\n<div class=\"navbar_wrapper\">\r\n<div id=\"breadcrumb\" class=\"breadcrumb\">\r\n  <ul class=\"floatcontainer\">\r\n    \' . $navbits[\'breadcrumb\'] . \'\r\n    \' . $navbits[\'lastelement\'] . \'\r\n  </ul>\r\n</div>\r\n\' . $ad_location[\'ad_navbar_below\'] . \'\r\n\' . $ad_location[\'global_below_navbar\'] . \'\r\n\r\n\' . \'\'; if ($show[\'notices\'] AND THIS_SCRIPT != \'register\') {\n          $final_rendered .= \'\r\n  <form action=\"profile.php?do=dismissnotice\" method=\"post\" id=\"notices\" class=\"notices\">\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"do\" value=\"dismissnotice\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"s\" value=\"\' . $session[\'sessionurl\'] . \'\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"securitytoken\" value=\"\' . $bbuserinfo[\'securitytoken\'] . \'\" />\r\n    <input type=\"hidden\" id=\"dismiss_notice_hidden\" name=\"dismiss_noticeid\" value=\"\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"url\" value=\"\' . $return_link . \'\" />\r\n    <ol>\r\n      \' . $notices . \'\r\n    </ol>\r\n  </form>\r\n\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n</div>\';', '</div><!-- closing div for above_body -->\r\n<div class=\"body_wrapper\">\r\n<div class=\"easyaccess msection\">\r\n <div class=\"h1h2\">\r\n <h1>بخش دسترسی آسان برای دانلود نرم افزار ها</h1>\r\n <h2>Download software</h2>\r\n </div>\r\n <div class=\"middlepic\">\r\n <a href=\"music.php\">\r\n  <div class=\"musicsx\">\r\n  <i class=\"fa fa-music\"></i>\r\n  </div>\r\n </a>\r\n <a href=\"movie.php\">\r\n  <div class=\"moviesx\">\r\n  <i class=\"fa fa-film\"></i>\r\n  </div>\r\n </a>\r\n <a href=\"phone.php\">\r\n  <div class=\"mobilex\">\r\n  <i class=\"fa fa-mobile\"></i>\r\n  </div>\r\n </a>\r\n <a href=\"pic.php\">\r\n  <div class=\"photox\">\r\n  <i class=\"fa fa-picture-o\"></i>\r\n  </div>\r\n </a>\r\n </div>\r\n <p>برای ورود به بخش دانلود بازی کامپیوتر و بازی اندروید روی <a href=\"#\">این قسمت</a> کلیک کنید.</p> \r\n</div>\r\n<div class=\"popular msection\">\r\n <div class=\"h1h2\">\r\n <h1>مطالب محبوب کاربران</h1>\r\n <h2>Members popular topics</h2>\r\n </div>\r\n <ul>\r\n <li><a href=\"#\">دانلود استایل ویکی وی بی چند ضلعی2</a></li>\r\n <li><a href=\"#\">انتخاب کاربر برتر فصل پاییز</a></li>\r\n <li><a href=\"#\">بحث و گفت و گوی آزاد بین کاربران</a></li>\r\n <li><a href=\"#\">دانلود استایل ویکی وی بی چند ضلعی2</a></li>\r\n <li><a href=\"#\">انتخاب کاربر برتر فصل پاییز</a></li>\r\n <li><a href=\"#\">بحث و گفت و گوی آزاد بین کاربران</a></li>\r\n </ul>\r\n</div>\r\n<div class=\"adsplace a_a_cat1\" id=\"asection_1\">\r\n <h1>تبلیغات متنی</h1>\r\n <div class=\"clpart open\" id=\"a_cat1\">\r\n <div class=\"closepart closepart_a_cat1\">×</div>\r\n </div>\r\n <div class=\"bottomofthat btm_a_cat1\">\r\n <p>ویکی وی بی</p>\r\n <a href=\"https://www.wikivb.ir\">مشاهده</a>\r\n </div>\r\n</div>\r\n<div class=\"adsplace a_a_cat2\" id=\"asection_2\">\r\n <h1>تبلیغات متنی</h1>\r\n <div class=\"clpart open\" id=\"a_cat2\">\r\n <div class=\"closepart closepart_a_cat2\">×</div>\r\n </div>\r\n <div class=\"bottomofthat btm_a_cat2\">\r\n <p>دلجیا</p>\r\n <a href=\"http://www.delgia.ir\">مشاهده</a>\r\n </div>\r\n</div>\r\n<div class=\"adsplace a_a_cat3\" id=\"asection_3\">\r\n <h1>تبلیغات متنی</h1>\r\n <div class=\"clpart open\" id=\"a_cat3\">\r\n <div class=\"closepart closepart_a_cat3\">×</div>\r\n </div>\r\n <div class=\"bottomofthat btm_a_cat3\">\r\n <p>ویکی وی بی</p>\r\n <a href=\"https://www.wikivb.ir\">مشاهده</a>\r\n </div>\r\n</div>\r\n<div class=\"adsplace a_a_cat4\" id=\"asection_4\">\r\n <h1>تبلیغات متنی</h1>\r\n <div class=\"clpart open\" id=\"a_cat4\">\r\n <div class=\"closepart closepart_a_cat4\">×</div>\r\n </div>\r\n <div class=\"bottomofthat btm_a_cat4\">\r\n <p>تم تولز</p>\r\n <a href=\"http://www.themtools.ir\">مشاهده</a>\r\n </div>\r\n</div>\r\n<div class=\"adsplace a_a_cat5\" id=\"asection_5\">\r\n <h1>تبلیغات متنی</h1>\r\n <div class=\"clpart open\" id=\"a_cat5\">\r\n <div class=\"closepart closepart_a_cat5\">×</div>\r\n </div>\r\n <div class=\"bottomofthat btm_a_cat5\">\r\n <p>اسپورتیها</p>\r\n <a href=\"http://www.sportiha.com\">مشاهده</a>\r\n </div>\r\n</div>\r\n<div class=\"navbar_wrapper\">\r\n<div id=\"breadcrumb\" class=\"breadcrumb\">\r\n  <ul class=\"floatcontainer\">\r\n    {vb:raw navbits.breadcrumb}\r\n    {vb:raw navbits.lastelement}\r\n  </ul>\r\n</div>\r\n{vb:raw ad_location.ad_navbar_below}\r\n{vb:raw ad_location.global_below_navbar}\r\n\r\n<vb:if condition=\"$show[\'notices\'] AND THIS_SCRIPT != \'register\'\">\r\n  <form action=\"profile.php?do=dismissnotice\" method=\"post\" id=\"notices\" class=\"notices\">\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"do\" value=\"dismissnotice\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"s\" value=\"{vb:raw session.sessionurl}\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"securitytoken\" value=\"{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}\" />\r\n    <input type=\"hidden\" id=\"dismiss_notice_hidden\" name=\"dismiss_noticeid\" value=\"\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"url\" value=\"{vb:raw return_link}\" />\r\n    <ol>\r\n      {vb:raw notices}\r\n    </ol>\r\n  </form>\r\n</vb:if>\r\n</div>', 1422025616, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin'),(20, 'template', 'navbar_notifications_menubit', '$final_rendered = \'<li><a href=\"\' . $notification[\'link\'] . \'\"><span class=\"numberX\">\' . $notification[\'total\'] . \'</span> <span class=\"textX\">\' . $notification[\'phrase\'] . \'</span></a></li>\';', '<li><a href=\"{vb:raw notification.link}\"><span class=\"numberX\">{vb:raw notification.total}</span> <span class=\"textX\">{vb:raw notification.phrase}</span></a></li>', 1420124975, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin'),(20, 'template', 'postbit', '$final_rendered = \'\' . $template_hook[\'postbit_start\'] . \'\r\n<li class=\"postbit postbitim postcontainer \' . $post[\'statusicon\'] . \'\" id=\"post_\' . $post[\'postid\'] . \'\">\r\n  <div class=\"postdetails_noavatar\">\r\n    <div class=\"posthead\">\r\n            \r\n                <span class=\"postdate \' . $post[\'statusicon\'] . \'\">\r\n                    \' . \'\'; if ($show[\'announcement\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n                        <span class=\"date\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"x_until_y\", \'\' . $post[\'startdate\'] . \'\', \'\' . $post[\'enddate\'] . \'\') . \'</span>\r\n                    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n                        <span class=\"date\">\' . $post[\'postdate\'] . \'\' . \'\'; if (!$show[\'detailedtime\']) {\n          $final_rendered .= \',&nbsp;<span class=\"time\">\' . $post[\'posttime\'] . \'</span>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'</span>\r\n                    \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n                </span>\r\n                <span class=\"nodecontrols\">\r\n                    \' . \'\'; if ($post[\'postid\'] AND $post[\'threadid\'] AND !$show[\'moderated\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n                        <a name=\"post\' . $post[\'postid\'] . \'\" href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"thread\", $thread, $pageinfo_post) . \'#post\' . $post[\'postid\'] . \'\" class=\"\' . \'\'; if ($show[\'inlinemod\']) {\n          $final_rendered .= \'ie\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'postcounter\">#\' . $post[\'postcount\'] . \'</a><a id=\"postcount\' . $post[\'postid\'] . \'\" name=\"\' . $post[\'postcount\'] . \'\"></a>\r\n                    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n                    \' . \'\'; if ($show[\'moderated\']) {\n          $final_rendered .= \'<a name=\"post\' . $post[\'postid\'] . \'\"></a>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"moderated_post\") . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n                    \' . \'\'; if ($show[\'inlinemod\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n                        <label for=\"post_imod_checkbox_\' . $post[\'postid\'] . \'\"><input class=\"postimod\" type=\"checkbox\" id=\"post_imod_checkbox_\' . $post[\'postid\'] . \'\" name=\"plist[\' . $post[\'postid\'] . \']\" value=\"\' . $post[\'checkbox_value\'] . \'\" /></label>\r\n                    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n                </span>\r\n            \r\n    </div>\r\n\r\n    <div class=\"userinfo\' . \'\'; if (!$show[\'avatar\']) {\n          $final_rendered .= \'_noavatar\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\">\r\n      <div class=\"contact\">\r\n        \' . \'\'; if ($show[\'avatar\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <a class=\"postuseravatarlink\" href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"member\", $post) . \'\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase($post[onlinestatusphrase], \'\' . $post[\'username\'] . \'\') . \'\">\r\n            \' . \'\'; if ($post.avatarurl) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <img src=\"\' . $post[\'avatarurl\'] . \'\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"xs_avatar\", \'\' . $post[\'username\'] . \'\') . \'\" />\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n              <img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/unknown.gif\" />\r\n            \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          </a>\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        <div class=\"username_container\">\r\n          \' . \'\'; if ($post[\'userid\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            \' . $memberaction_dropdown . \'\r\n            \' . $post[\'onlinestatus\'] . \'\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n            <span class=\"username guest\">\' . $post[\'musername\'] . \'</span>\r\n          \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          <span class=\"usertitle\">\r\n            \' . $post[\'usertitle\'] . \'\r\n          </span>\r\n          \' . \'\'; if ($post[\'rank\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <span class=\"rank\">\' . $post[\'rank\'] . \'</span>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n                    \' . $template_hook[\'postbit_userinfo_left\'] . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'reputation\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <span class=\"postbit_reputation\" id=\"repdisplay_\' . $post[\'postid\'] . \'_\' . $post[\'userid\'] . \'\" title=\"\' . $post[\'username\'] . \' \' . $post[\'level\'] . \'\">\r\n              \' . \'\'; if (is_array($reputationdisplay) || $reputationdisplay instanceof ArrayAccess) { foreach ($reputationdisplay AS $row) {$final_rendered .= \'\r\n                <img class=\"\' . $row[\'class\'] . \'\" src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_reputation\") . \'/reputation_\' . $row[\'posneg\'] . \'\' . $row[\'imgext\'] . \'\" alt=\"\" />\' . $row[\'rowend\'] . \'\r\n              \'; } }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            </span>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($post[\'userid\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <div class=\"imlinks\">\r\n              \' . $post[\'icqicon\'] . \' \' . $post[\'aimicon\'] . \' \' . $post[\'msnicon\'] . \' \' . $post[\'yahooicon\'] . \' \' . $post[\'skypeicon\'] . \'\r\n            </div>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      \' . \'\'; if ($post[\'userid\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <div class=\"userinfo_extra\">\r\n          <dl class=\"userstats\">\r\n            \' . \'\'; if ($post[\'joindate\']) {\n          $final_rendered .= \'<dt>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"join_date\") . \'</dt> <dd>\' . $post[\'joindate\'] . \'</dd>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            \' . \'\'; if ($post[\'field2\']) {\n          $final_rendered .= \'<dt>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"location_perm\") . \'</dt> <dd>\' . $post[\'field2\'] . \'</dd>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            \' . \'\'; if ($post[\'age\']) {\n          $final_rendered .= \'<dt>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"age\") . \'</dt> <dd>\' . $post[\'age\'] . \'</dd>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            <dt>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"posts\") . \'</dt> <dd>\' . $post[\'posts\'] . \'</dd>  \r\n            \' . $template_hook[\'postbit_userinfo_right_after_posts\'] . \'\r\n          </dl>\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'infraction\'] OR $show[\'reppower\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <dl class=\"user_rep\">\r\n  \r\n            \' . \'\'; if ($show[\'infraction\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <dt>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"infractions\") . \'</dt> \r\n              <dd>\' . $post[\'warnings\'] . \'/\' . $post[\'infractions\'] . \' (\' . $post[\'ipoints\'] . \')</dd>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'reputation\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              \' . \'\'; if ($show[\'reppower\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n                <dt>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reppower\") . \'</dt> \r\n                <dd id=\"reppower_\' . $post[\'postid\'] . \'_\' . $post[\'userid\'] . \'\">\' . $post[\'reppower\'] . \'</dd> \r\n              \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          </dl>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . $template_hook[\'postbit_userinfo_right\'] . \'\r\n        </div>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n\r\n  <div class=\"postbody\">\r\n    \' . $template_hook[\'postbit_messagearea_start\'] . \'\r\n    <div class=\"postrow\">\r\n    \' . \'\'; if ($post[\'title\'] OR $show[\'messageicon\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <h2 class=\"posttitle icon\">\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'messageicon\']) {\n          $final_rendered .= \'<img src=\"\' . $post[\'iconpath\'] . \'\" alt=\"\' . $post[\'icontitle\'] . \'\" /> \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\' . $post[\'title\'] . \'\r\n    </h2>\r\n    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \' . \'\'; if ($post[\'isfirstshown\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          \' . $ad_location[\'ad_showthread_firstpost_start\'] . \'\r\n          \' . $ad_location[\'thread_first_post_content\'] . \'\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \' . \'\'; if ($post[\'islastshown\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          \' . $ad_location[\'thread_last_post_content\'] . \'\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    <div class=\"content\' . \'\'; if ($show[\'first_ad\'] OR $show[\'last_ad\']) {\n          $final_rendered .= \' hasad\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\">\r\n      <div id=\"post_message_\' . $post[\'postid\'] . \'\">\r\n        <blockquote class=\"postcontent restore\">\r\n          \' . $post[\'message\'] . \'\r\n        </blockquote>\r\n      </div>\r\n\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'attachments\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      <div class=\"attachments\">\r\n\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'thumbnailattachment\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <fieldset class=\"postcontent\">\r\n          <legend><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attached_thumbnails\") . \'\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attached_thumbnails\") . \'</legend>\r\n          \' . $post[\'thumbnailattachments\'] . \'\r\n        </fieldset>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'imageattachment\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <fieldset class=\"postcontent\">\r\n          <legend><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attached_images\") . \'\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attached_images\") . \'</legend>\r\n          \' . $post[\'imageattachments\'] . \'\r\n        </fieldset>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'imageattachmentlink\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <fieldset class=\"postcontent\">\r\n          <legend><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attached_images\") . \'\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attached_images\") . \'</legend>\r\n          <ul>\r\n          \' . $post[\'imageattachmentlinks\'] . \'\r\n          </ul>\r\n        </fieldset>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'otherattachment\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <fieldset class=\"postcontent\">\r\n          <legend><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attached_files\") . \'\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attached_files\") . \'</legend>\r\n          <ul>\r\n          \' . $post[\'otherattachments\'] . \'\r\n          </ul>\r\n        </fieldset>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'moderatedattachment\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <fieldset class=\"postcontent\">\r\n          <legend><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attachments_pending_approval\") . \'\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attachments_pending_approval\") . \'</legend>\r\n          <ul>\r\n          \' . $post[\'moderatedattachments\'] . \'\r\n          </ul>\r\n        </fieldset>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n      </div>\r\n      <!-- / attachments -->\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n\r\n    </div>\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'postedited\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      <!-- edit note -->\r\n      <blockquote class=\"postcontent lastedited\">\r\n        \' . \'\'; if ($show[\'postedithistory\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid\", \'\' . $post[\'edit_username\'] . \'\', \'\' . $post[\'edit_date\'] . \'\', \'\' . $post[\'edit_time\'] . \'\', \'\' . $post[\'historyurl\'] . \'\') . \'\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n          \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_edited_by_x_on_y_at_z\", \'\' . $post[\'edit_username\'] . \'\', \'\' . $post[\'edit_date\'] . \'\', \'\' . $post[\'edit_time\'] . \'\') . \'\r\n        \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \' . \'\'; if ($post[\'edit_reason\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <span class=\"reason\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reason\") . \':</span> \' . $post[\'edit_reason\'] . \'\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      </blockquote>\r\n      <!-- / edit note -->\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      \' . $template_hook[\'postbit_signature_start\'] . \'  \r\n      \' . \'\'; if ($post[\'isfirstshown\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        \' . $ad_location[\'ad_showthread_firstpost_sig\'] . \'\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      \' . \'\'; if ($post[\'signature\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <blockquote class=\"signature restore\"><div class=\"signaturecontainer\">\' . $post[\'signature\'] . \'</div></blockquote>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      \' . $template_hook[\'postbit_signature_end\'] . \'\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n  <div class=\"postfoot\">\r\n    <div class=\"textcontrols floatcontainer\">\r\n      <span class=\"postcontrols\">\r\n        <img style=\"display:none\" id=\"progress_\' . $post[\'postid\'] . \'\" src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/progress.gif\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"loading_editor_please_wait\") . \'\" />\r\n        \' . \'\'; if ($post[\'editlink\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <a class=\"editpost\" href=\"\' . $post[\'editlink\'] . \'\" name=\"vB::QuickEdit::\' . $post[\'postid\'] . \'\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"edit_delete_message\") . \'\"><img src=\"\' . $vboptions[\'cleargifurl\'] . \'\" id=\"editimg_\' . $post[\'postid\'] . \'\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"edit_delete_message\") . \'\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"edit_post\") . \'</a> \r\n        \' . \'\'; if (THIS_SCRIPT != \'usernote\' && THIS_SCRIPT != \'announcement\') {\n          $final_rendered .= \'<span class=\"seperator\">&nbsp;</span>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \' . \'\'; if ($show[\'quickreply\'] AND !$show[\'threadedmode\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <a id=\"qr_\' . $post[\'postid\'] . \'\" class=\\\'quickreply\\\' href=\"\' . $post[\'replylink\'] . \'&amp;noquote=1\" rel=\"nofollow\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"quick_reply_to_this_message\") . \'\"><img id=\"replyimg_\' . $post[\'postid\'] . \'\" src=\"\' . $vboptions[\'cleargifurl\'] . \'\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"quick_reply_to_this_message\") . \'\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reply\") . \'</a> \r\n        <span class=\"seperator\">&nbsp;</span>\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \' . \'\'; if ($post[\'replylink\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <a id=\"qrwq_\' . $post[\'postid\'] . \'\" class=\"newreply\" href=\"\' . $post[\'replylink\'] . \'\" rel=\"nofollow\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reply_with_quote\") . \'\"><img id=\"quoteimg_\' . $post[\'postid\'] . \'\" src=\"\' . $vboptions[\'cleargifurl\'] . \'\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reply_with_quote\") . \'\" /> \' . \'\'; if ($post[\'forwardlink\']) {\n          $final_rendered .= \'\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reply_to_private_message\") . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reply_with_quote\") . \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'</a> \r\n        \' . \'\'; if ($show[\'multiquote_post\']) {\n          $final_rendered .= \'<span class=\"seperator\">&nbsp;</span>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \' . \'\'; if ($show[\'multiquote_post\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n           <a class=\"multiquote\" href=\"\' . $post[\'replylink\'] . \'\" rel=\"nofollow\" onclick=\"return false;\" id=\"mq_\' . $post[\'postid\'] . \'\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"multi_quote_this_message\") . \'\"><img id=\"mq_image_\' . $post[\'postid\'] . \'\" src=\"\' . $vboptions[\'cleargifurl\'] . \'\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"multi_quote_this_message\") . \'\" />&nbsp;</a> \r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      </span>\r\n      <span class=\"postlinking\">\r\n        \' . \'\'; if (!$post[\'forwardlink\'] && THIS_SCRIPT != \'usernote\' && THIS_SCRIPT != \'announcement\') {\n          $final_rendered .= \'\r\n          \' . \'\'; if ($promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <a href=\"\' . $promote_url . \'\" class=\"promotecms\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"promote_to_article\") . \'</a>\r\n                       <span class=\"seperator\">&nbsp;</span>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \' . $template_hook[\'postbit_controls\'] . \'\r\n\r\n        \' . $post[\'iplogged\'] . \' \r\n        \' . \'\'; if ($post[\'forwardlink\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <a class=\"forwardpost\" href=\"\' . $post[\'forwardlink\'] . \'\" rel=\"nofollow\" ><img src=\"\' . $vboptions[\'cleargifurl\'] . \'\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"forward_message\") . \'\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"forward\") . \'</a>\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'reputationlink\'] OR $show[\'infractionlink\'] OR $show[\'moderated\'] OR $show[\'spam\'] OR $show[\'deletedpost\'] OR $show[\'redcard\'] OR $show[\'yellowcard\']) {\n          $final_rendered .= \'<span class=\"seperator\">&nbsp;</span>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'reputationlink\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <span class=\"reputationpopupmenu popupmenu popupcustom\" title=\"\' . $post[\'postid\'] . \'\"><a class=\"popupctrl reputation\" href=\"reputation.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=addreputation&amp;p=\' . $post[\'postid\'] . \'\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"add_reputation\") . \'\" rel=\"nofollow\" id=\"reputation_\' . $post[\'postid\'] . \'\"><!--<img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/reputation-40b.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"add_reputation\") . \'\" />-->&nbsp;</a></span>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'infractionlink\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          &nbsp;<a class=\"infraction\" href=\"infraction.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=report&amp;p=\' . $post[\'postid\'] . \'\" rel=\"nofollow\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"add_infraction_for_x\", \'\' . $post[\'username\'] . \'\') . \'\"><!-- <img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/add-infraction_sm.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"add_infraction_for_x\", \'\' . $post[\'username\'] . \'\') . \'\" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'reportlink\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          &nbsp;<a class=\"report\" href=\"\' . $post[\'reportlink\'] . \'\" rel=\"nofollow\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"report_bad_post\") . \'\"><!-- <img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/report-40b.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"report_bad_post\") . \'\" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \' \r\n\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'moderated\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <img class=\"moderated\" src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/moderated_sm.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"moderated_post\") . \'\" />\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'spam\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <img class=\"spam\" src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/spam_detected.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"spam_post\") . \'\" />\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'deletedpost\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'managepost\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <a class=\"deleted\" href=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'postings.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=managepost&amp;p=\' . $post[\'postid\'] . \'\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"manage\") . \'\">&nbsp;</a>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n              <img class=\"deleted_nolink\" class=\"inlineimage\" src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/deleted_sm.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"deleted_post\") . \'\" />\r\n            \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'redcard\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <a class=\"redcard\" href=\"infraction.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=view&amp;p=\' . $post[\'postid\'] . \'\" rel=\"nofollow\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"received_infraction\") . \'\"><!-- <img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/red-card_sm.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"received_infraction\") . \'\" /> --> &nbsp;</a>\r\n            \';\n        } else if ($show[\'yellowcard\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <a class=\"yellowcard\" href=\"infraction.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=view&amp;p=\' . $post[\'postid\'] . \'\" rel=\"nofollow\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"received_warning\") . \'\"><!--<img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/yellow-card_sm.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"received_warning\") . \'\" /> --> &nbsp;</a>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($post[\'api_platform\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            \' . \'\'; if ($post[\'api_platform_link\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <a class=\"mobile mobile_\' . $post[\'api_platform\'] . \'\" href=\"\' . $post[\'api_platform_link\'] . \'\" rel=\"nofollow\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase($post[api_platform_link_title]) . \'\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase($post[api_platform_link_phrase]) . \'</a>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n              <span class=\"mobile mobile_\' . $post[\'api_platform\'] . \'\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase($post[api_platform_link_phrase]) . \'</span>\r\n            \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      </span>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n  <hr />\r\n</li>\r\n\' . $template_hook[\'postbit_end\'] . \'\';', '{vb:raw template_hook.postbit_start}\r\n<li class=\"postbit postbitim postcontainer {vb:raw post.statusicon}\" id=\"post_{vb:raw post.postid}\">\r\n  <div class=\"postdetails_noavatar\">\r\n    <div class=\"posthead\">\r\n            \r\n                <span class=\"postdate {vb:raw post.statusicon}\">\r\n                    <vb:if condition=\"$show[\'announcement\']\">\r\n                        <span class=\"date\">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>\r\n                    <vb:else />\r\n                        <span class=\"date\">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition=\"!$show[\'detailedtime\']\">,&nbsp;<span class=\"time\">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>\r\n                    </vb:if>\r\n                </span>\r\n                <span class=\"nodecontrols\">\r\n                    <vb:if condition=\"$post[\'postid\'] AND $post[\'threadid\'] AND !$show[\'moderated\']\">\r\n                        <a name=\"post{vb:raw post.postid}\" href=\"{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}\" class=\"<vb:if condition=\"$show[\'inlinemod\']\">ie</vb:if>postcounter\">#{vb:raw post.postcount}</a><a id=\"postcount{vb:raw post.postid}\" name=\"{vb:raw post.postcount}\"></a>\r\n                    </vb:if>\r\n                    <vb:if condition=\"$show[\'moderated\']\"><a name=\"post{vb:raw post.postid}\"></a>{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>\r\n                    <vb:if condition=\"$show[\'inlinemod\']\">\r\n                        <label for=\"post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}\"><input class=\"postimod\" type=\"checkbox\" id=\"post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}\" name=\"plist[{vb:raw post.postid}]\" value=\"{vb:raw post.checkbox_value}\" /></label>\r\n                    </vb:if>\r\n                </span>\r\n            \r\n    </div>\r\n\r\n    <div class=\"userinfo<vb:if condition=\"!$show[\'avatar\']\">_noavatar</vb:if>\">\r\n      <div class=\"contact\">\r\n        <vb:if condition=\"$show[\'avatar\']\">\r\n          <a class=\"postuseravatarlink\" href=\"{vb:link member, {vb:raw post}}\" title=\"{vb:rawphrase {vb:raw post[\'onlinestatusphrase\']}, {vb:raw post.username}}\">\r\n            <vb:if condition=\"$post.avatarurl\">\r\n              <img src=\"{vb:raw post.avatarurl}\" alt=\"{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}\" />\r\n            <vb:else />\r\n              <img src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/unknown.gif\" />\r\n            </vb:if>\r\n          </a>\r\n        </vb:if>\r\n        <div class=\"username_container\">\r\n          <vb:if condition=\"$post[\'userid\']\">\r\n            {vb:raw memberaction_dropdown}\r\n            {vb:raw post.onlinestatus}\r\n          <vb:else />\r\n            <span class=\"username guest\">{vb:raw post.musername}</span>\r\n          </vb:if>\r\n          <span class=\"usertitle\">\r\n            {vb:raw post.usertitle}\r\n          </span>\r\n          <vb:if condition=\"$post[\'rank\']\">\r\n            <span class=\"rank\">{vb:raw post.rank}</span>\r\n          </vb:if>\r\n\r\n                    {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'reputation\']\">\r\n            <span class=\"postbit_reputation\" id=\"repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}\" title=\"{vb:raw post.username} {vb:raw post.level}\">\r\n              <vb:each from=\"reputationdisplay\" value=\"row\">\r\n                <img class=\"{vb:raw row.class}\" src=\"{vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}\" alt=\"\" />{vb:raw row.rowend}\r\n              </vb:each>\r\n            </span>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$post[\'userid\']\">\r\n            <div class=\"imlinks\">\r\n              {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}\r\n            </div>\r\n          </vb:if>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <vb:if condition=\"$post[\'userid\']\">\r\n        <div class=\"userinfo_extra\">\r\n          <dl class=\"userstats\">\r\n            <vb:if condition=\"$post[\'joindate\']\"><dt>{vb:rawphrase join_date}</dt> <dd>{vb:raw post.joindate}</dd></vb:if>\r\n            <vb:if condition=\"$post[\'field2\']\"><dt>{vb:rawphrase location_perm}</dt> <dd>{vb:raw post.field2}</dd></vb:if>\r\n            <vb:if condition=\"$post[\'age\']\"><dt>{vb:rawphrase age}</dt> <dd>{vb:raw post.age}</dd></vb:if>\r\n            <dt>{vb:rawphrase posts}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd>  \r\n            {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}\r\n          </dl>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'infraction\'] OR $show[\'reppower\']\">\r\n          <dl class=\"user_rep\">\r\n  \r\n            <vb:if condition=\"$show[\'infraction\']\">\r\n              <dt>{vb:rawphrase infractions}</dt> \r\n              <dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd>\r\n            </vb:if>\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'reputation\']\">\r\n              <vb:if condition=\"$show[\'reppower\']\">\r\n                <dt>{vb:rawphrase reppower}</dt> \r\n                <dd id=\"reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}\">{vb:raw post.reppower}</dd> \r\n              </vb:if>\r\n            </vb:if>\r\n          </dl>\r\n          </vb:if>\r\n          {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}\r\n        </div>\r\n      </vb:if>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n\r\n  <div class=\"postbody\">\r\n    {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}\r\n    <div class=\"postrow\">\r\n    <vb:if condition=\"$post[\'title\'] OR $show[\'messageicon\']\">\r\n    <h2 class=\"posttitle icon\">\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'messageicon\']\"><img src=\"{vb:raw post.iconpath}\" alt=\"{vb:raw post.icontitle}\" /> </vb:if>{vb:raw post.title}\r\n    </h2>\r\n    </vb:if>\r\n        <vb:if condition=\"$post[\'isfirstshown\']\">\r\n          {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}\r\n          {vb:raw ad_location.thread_first_post_content}\r\n        </vb:if>\r\n        <vb:if condition=\"$post[\'islastshown\']\">\r\n          {vb:raw ad_location.thread_last_post_content}\r\n        </vb:if>\r\n    <div class=\"content<vb:if condition=\"$show[\'first_ad\'] OR $show[\'last_ad\']\"> hasad</vb:if>\">\r\n      <div id=\"post_message_{vb:raw post.postid}\">\r\n        <blockquote class=\"postcontent restore\">\r\n          {vb:raw post.message}\r\n        </blockquote>\r\n      </div>\r\n\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'attachments\']\">\r\n      <div class=\"attachments\">\r\n\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'thumbnailattachment\']\">\r\n        <fieldset class=\"postcontent\">\r\n          <legend><img src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"{vb:rawphrase attached_thumbnails}\" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>\r\n          {vb:raw post.thumbnailattachments}\r\n        </fieldset>\r\n      </vb:if>\r\n\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'imageattachment\']\">\r\n        <fieldset class=\"postcontent\">\r\n          <legend><img src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"{vb:rawphrase attached_images}\" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>\r\n          {vb:raw post.imageattachments}\r\n        </fieldset>\r\n      </vb:if>\r\n\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'imageattachmentlink\']\">\r\n        <fieldset class=\"postcontent\">\r\n          <legend><img src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"{vb:rawphrase attached_images}\" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>\r\n          <ul>\r\n          {vb:raw post.imageattachmentlinks}\r\n          </ul>\r\n        </fieldset>\r\n      </vb:if>\r\n\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'otherattachment\']\">\r\n        <fieldset class=\"postcontent\">\r\n          <legend><img src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"{vb:rawphrase attached_files}\" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>\r\n          <ul>\r\n          {vb:raw post.otherattachments}\r\n          </ul>\r\n        </fieldset>\r\n      </vb:if>\r\n\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'moderatedattachment\']\">\r\n        <fieldset class=\"postcontent\">\r\n          <legend><img src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"{vb:rawphrase attachments_pending_approval}\" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>\r\n          <ul>\r\n          {vb:raw post.moderatedattachments}\r\n          </ul>\r\n        </fieldset>\r\n      </vb:if>\r\n\r\n      </div>\r\n      <!-- / attachments -->\r\n      </vb:if>\r\n\r\n\r\n    </div>\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'postedited\']\">\r\n      <!-- edit note -->\r\n      <blockquote class=\"postcontent lastedited\">\r\n        <vb:if condition=\"$show[\'postedithistory\']\">\r\n          {vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, \r\n            {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}\r\n        <vb:else />\r\n          {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}\r\n        </vb:if>\r\n        <vb:if condition=\"$post[\'edit_reason\']\">\r\n          <span class=\"reason\">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}\r\n        </vb:if>\r\n      </blockquote>\r\n      <!-- / edit note -->\r\n      </vb:if>\r\n      {vb:raw template_hook.postbit_signature_start}  \r\n      <vb:if condition=\"$post[\'isfirstshown\']\">\r\n        {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}\r\n      </vb:if>\r\n      <vb:if condition=\"$post[\'signature\']\">\r\n        <blockquote class=\"signature restore\"><div class=\"signaturecontainer\">{vb:raw post.signature}</div></blockquote>\r\n      </vb:if>\r\n      {vb:raw template_hook.postbit_signature_end}\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n  <div class=\"postfoot\">\r\n    <div class=\"textcontrols floatcontainer\">\r\n      <span class=\"postcontrols\">\r\n        <img style=\"display:none\" id=\"progress_{vb:raw post.postid}\" src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif\" alt=\"{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}\" />\r\n        <vb:if condition=\"$post[\'editlink\']\">\r\n          <a class=\"editpost\" href=\"{vb:raw post.editlink}\" name=\"vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}\" title=\"{vb:rawphrase edit_delete_message}\"><img src=\"{vb:raw vboptions.cleargifurl}\" id=\"editimg_{vb:raw post.postid}\" alt=\"{vb:rawphrase edit_delete_message}\" /> {vb:rawphrase edit_post}</a> \r\n        <vb:if condition=\"THIS_SCRIPT != \'usernote\' && THIS_SCRIPT != \'announcement\'\"><span class=\"seperator\">&nbsp;</span></vb:if>\r\n        </vb:if>\r\n        <vb:if condition=\"$show[\'quickreply\'] AND !$show[\'threadedmode\']\">\r\n          <a id=\"qr_{vb:raw post.postid}\" class=\'quickreply\' href=\"{vb:raw post.replylink}&amp;noquote=1\" rel=\"nofollow\" title=\"{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}\"><img id=\"replyimg_{vb:raw post.postid}\" src=\"{vb:raw vboptions.cleargifurl}\" alt=\"{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}\" /> {vb:rawphrase reply}</a> \r\n        <span class=\"seperator\">&nbsp;</span>\r\n        </vb:if>\r\n        <vb:if condition=\"$post[\'replylink\']\">\r\n          <a id=\"qrwq_{vb:raw post.postid}\" class=\"newreply\" href=\"{vb:raw post.replylink}\" rel=\"nofollow\" title=\"{vb:rawphrase reply_with_quote}\"><img id=\"quoteimg_{vb:raw post.postid}\" src=\"{vb:raw vboptions.cleargifurl}\" alt=\"{vb:rawphrase reply_with_quote}\" /> <vb:if condition=\"$post[\'forwardlink\']\">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a> \r\n        <vb:if condition=\"$show[\'multiquote_post\']\"><span class=\"seperator\">&nbsp;</span></vb:if>\r\n        </vb:if>\r\n        <vb:if condition=\"$show[\'multiquote_post\']\">\r\n           <a class=\"multiquote\" href=\"{vb:raw post.replylink}\" rel=\"nofollow\" onclick=\"return false;\" id=\"mq_{vb:raw post.postid}\" title=\"{vb:rawphrase multi_quote_this_message}\"><img id=\"mq_image_{vb:raw post.postid}\" src=\"{vb:raw vboptions.cleargifurl}\" alt=\"{vb:rawphrase multi_quote_this_message}\" />&nbsp;</a> \r\n        </vb:if>\r\n      </span>\r\n      <span class=\"postlinking\">\r\n        <vb:if condition=\"!$post[\'forwardlink\'] && THIS_SCRIPT != \'usernote\' && THIS_SCRIPT != \'announcement\'\">\r\n          <vb:if condition=\"$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1\">\r\n            <a href=\"{vb:raw promote_url}\" class=\"promotecms\">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>\r\n                       <span class=\"seperator\">&nbsp;</span>\r\n          </vb:if>\r\n        </vb:if>\r\n        {vb:raw template_hook.postbit_controls}\r\n\r\n        {vb:raw post.iplogged} \r\n        <vb:if condition=\"$post[\'forwardlink\']\">\r\n          <a class=\"forwardpost\" href=\"{vb:raw post.forwardlink}\" rel=\"nofollow\" ><img src=\"{vb:raw vboptions.cleargifurl}\" alt=\"{vb:rawphrase forward_message}\" /> {vb:rawphrase forward}</a>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'reputationlink\'] OR $show[\'infractionlink\'] OR $show[\'moderated\'] OR $show[\'spam\'] OR $show[\'deletedpost\'] OR $show[\'redcard\'] OR $show[\'yellowcard\']\"><span class=\"seperator\">&nbsp;</span></vb:if>\r\n        </vb:if>\r\n\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'reputationlink\']\">\r\n          <span class=\"reputationpopupmenu popupmenu popupcustom\" title=\"{vb:raw post.postid}\"><a class=\"popupctrl reputation\" href=\"reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}\" title=\"{vb:rawphrase add_reputation}\" rel=\"nofollow\" id=\"reputation_{vb:raw post.postid}\"><!--<img src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png\" alt=\"{vb:rawphrase add_reputation}\" />-->&nbsp;</a></span>\r\n          </vb:if>\r\n\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'infractionlink\']\">\r\n          &nbsp;<a class=\"infraction\" href=\"infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}\" rel=\"nofollow\" title=\"{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}\"><!-- <img src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png\" alt=\"{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}\" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'reportlink\']\">\r\n          &nbsp;<a class=\"report\" href=\"{vb:raw post.reportlink}\" rel=\"nofollow\" title=\"{vb:rawphrase report_bad_post}\"><!-- <img src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png\" alt=\"{vb:rawphrase report_bad_post}\" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;\r\n          </vb:if> \r\n\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'moderated\']\">\r\n            <img class=\"moderated\" src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png\" alt=\"{vb:rawphrase moderated_post}\" />\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'spam\']\">\r\n            <img class=\"spam\" src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png\" alt=\"{vb:rawphrase spam_post}\" />\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'deletedpost\']\">\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'managepost\']\">\r\n              <a class=\"deleted\" href=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}\" title=\"{vb:rawphrase manage}\">&nbsp;</a>\r\n            <vb:else />\r\n              <img class=\"deleted_nolink\" class=\"inlineimage\" src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png\" alt=\"{vb:rawphrase deleted_post}\" />\r\n            </vb:if>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'redcard\']\">\r\n            <a class=\"redcard\" href=\"infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}\" rel=\"nofollow\" title=\"{vb:rawphrase received_infraction}\"><!-- <img src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png\" alt=\"{vb:rawphrase received_infraction}\" /> --> &nbsp;</a>\r\n            <vb:elseif condition=\"$show[\'yellowcard\']\" />\r\n              <a class=\"yellowcard\" href=\"infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}\" rel=\"nofollow\" title=\"{vb:rawphrase received_warning}\"><!--<img src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png\" alt=\"{vb:rawphrase received_warning}\" /> --> &nbsp;</a>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$post[\'api_platform\']\">\r\n            <vb:if condition=\"$post[\'api_platform_link\']\">\r\n              <a class=\"mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}\" href=\"{vb:raw post.api_platform_link}\" rel=\"nofollow\" title=\"{vb:rawphrase {vb:raw post[\'api_platform_link_title\']}}\">{vb:rawphrase {vb:raw post[\'api_platform_link_phrase\']}}</a>\r\n            <vb:else />\r\n              <span class=\"mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}\">{vb:rawphrase {vb:raw post[\'api_platform_link_phrase\']}}</span>\r\n            </vb:if>\r\n          </vb:if>\r\n      </span>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n  <hr />\r\n</li>\r\n{vb:raw template_hook.postbit_end}', 1421866053, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin'),(20, 'template', 'postbit.css', '$final_rendered = \'@charset \"UTF-8\";\r\n/* CSS Document */\r\n\r\n/* last edited notice */\r\n.lastedited {\r\n  font-style:italic;\r\n  padding-top: 1em;\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"body_color\") . \';\r\n  font-size: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"small_fontSize\") . \';\r\n/*  clear:both; */\r\n}\r\n\r\n.lastedited a {\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"body_color\") . \';\r\n}\r\n/* reputation image */\r\n.postbit_reputation {\r\n  clear: both;\r\n  display: block;\r\n  font-size: 0;\r\n  padding-left: 2px;\r\n}\r\n\r\nimg.repimg {\r\n  display: inline;\r\n  margin-left: -2px;\r\n}\r\n\r\n.quickedit {\r\nborder-top: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"formrow_border\") . \';\r\n}\r\n/*signature */\r\n.signature {\r\n    padding-top: 1em;\r\n  border-top: 2px solid #d3d3d3;\r\n    margin-top: 2em;\r\n}\r\n\r\n\r\n/*post bit*/\r\n.postbit, .postbitlegacy, .eventbit {\r\n  margin-bottom: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  display:block;\r\n  width: 100%;\r\n  clear:both;\r\n  position: relative;\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"body_color\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbit object {\r\n  clear:both; \r\n}\r\n\r\n.postbit .postdetails {\r\n  width: 100%;\r\n  display:block;\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postrow {\r\n  overflow: auto;\r\n}\r\n\r\n.postbit .posthead, .postbitlegacy .posthead, .eventbit .eventhead {\r\nbackground: #c6ae3f;\r\nclear: both;\r\ndisplay: block;\r\ncolor: #ffffff;\r\npadding: 20px;\r\nborder-radius: 3px 3px 0 0;\r\n-webkit-border-radius: 3px 3px 0 0;\r\n-moz-border-radius: 3px 3px 0 0;\r\n-o-border-radius: 3px 3px 0 0;\r\n-ms-border-radius: 3px 3px 0 0;\r\n}\r\n\r\n.postbit .posthead .postdate, .postbitlegacy .posthead .postdate {\r\ndisplay: block;\r\nfloat: right;\r\nclear: left;\r\nwidth: 49%;\r\nmargin-top: -5px;\r\nmargin-right: 10px;\r\nfont: normal 14px \\\'English1\\\' , \\\'Persian1\\\';\r\ncolor: #8b7927;\r\npadding-right: 15px;\r\n}\r\n.postbit .postdate .time {\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbithead_color\") . \';\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbithead .postdate .time {\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"body_color\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo .contact, .postbit .userinfo_noavatar .contact {\r\n  position: relative;\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  clear: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  width: 50%;\r\n  display:block;\r\n}\r\n.postbit .postuseravatarlink {\r\n  display:block; \r\n  text-align: center;\r\n  position: relative;\r\n  top: 0;\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'+5\') . \';\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  clear: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbit .postuseravatarlink img {\r\n}\r\n\r\n\r\n.postbit .nodecontrols .postimod{\r\n  top: 0;\r\n  position:relative;\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo, .postbit .userinfo_noavatar {\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_userinfo_background\") . \';\r\n  _background-image: none;\r\n  clear:both;\r\n  height: auto !important;\r\n  border-bottom:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_border\") . \';\r\n  padding: 0.5em 0;\r\n  width: 100%;\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo .contact, .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .contact {\r\n  height: auto !important;\r\n}\r\n.postbit .username_container {\r\n   float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n   clear: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n   display:block;\r\n   margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n.postbit .userinfo .username_container .memberaction, .postbit .userinfo_noavatar .username_container .memberaction {\r\n   display: inline;\r\n}\r\n\r\n.postbit .postdetails_noavatar .posthead, .postbit .postdetails_noavatar .userinfo .contact {\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': 0;\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo .username, .postbit .userinfo_noavatar .username {\r\n  font-size: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"font.fontSize\") . \'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"font.units\") . \';\r\n  font-weight: bold;\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo_noavatar .imlinks img {\r\n  display:inline;\r\n}\r\n.postbit .userinfo .username.guest, .postbit .userinfo_noavatar .username.guest {\r\n  font-weight:normal;\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo_noavatar .usertitle, .postbit .userinfo .usertitle, .postbit .userinfo_noavatar .rank, .postbit .userinfo .rank {\r\n  font-size: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"small_fontSize\") . \';\r\n  font-weight: bold;\r\n  display:block;\r\n  clear:both;\r\n}\r\n.postbit .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra {\r\n  text-align: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  width: 300px;\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  font-size: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"small_fontSize\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo .userinfo_extra dl, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra dl {\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  width: 150px;\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo_extra dl dt {\r\n  float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  display:block;\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \';\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo_extra dl dt:after {\r\n  content:\":\";\r\n}\r\n.postbit .userinfo_extra dl dt.blank:after {\r\n  content:none;\r\n}\r\n.postbit .userinfo_extra dl dd {\r\n  display:block;\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo .moreinfo, .postbit .userinfo_noavatar .moreinfo {\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  display: inline;\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl {\r\n  font-size: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"mid_fontSize\") . \';\r\n  background: transparent;\r\n  padding: 0;\r\n  display:inline-block;\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl:hover {\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"link_color\") . \';\r\n  text-decoration: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"linkhover_hoverDecoration\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbit .postbody {\r\n  clear: both;\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_color\") . \';\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_background\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postrow blockquote ul, .postrow blockquote ol, .postrow blockquote dl {\r\n  margin:0 40px;\r\n}\r\n\r\n.postbit .postrow {\r\n  font-family: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_font.fontFamily\") . \';\r\n}\r\n.postbit .postrow {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \' 3em;\r\n  font: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_font\") . \';\r\n}\r\n.postbit hr {\r\n  display:none;\r\n}\r\n\r\n.postcontent {\r\n  word-wrap: break-word;\r\n}\r\n\r\n\r\n.postbit .posttitle {\r\n  display:block;\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  font-weight:bold;\r\n  font: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"post_title_font\") . \';\r\n  margin: 0;\r\n}\r\n\r\n/*postbit legacy*/\r\n\r\n.postbitlegacy hr, .eventbit hr {\r\n  display: none;\r\n}\r\n\r\nblockquote.restore hr {\r\n  display: block;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postdetails, .eventbit .eventdetails {\r\nbackground: #f8f8f8 none;\r\nborder-width: 0 2px 0 2px;\r\nborder-style: solid;\r\ncolor: #d3d3d3;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .posthead .time {\r\n  color: #8b7927;\r\n}\r\n\r\n.postbit .posthead .nodecontrols, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols, .eventbit .eventhead .nodecontrols {\r\nposition: absolute;\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.16);\r\ncolor: #ffffff;\r\nleft: 10px;\r\ntop: 5px;\r\npadding: 8px 10px;\r\ntext-align: left;\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\nline-height: 1;\r\nvertical-align: middle;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n\r\n.postbit .posthead .nodecontrols a, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols a, .eventbit .eventhead .nodecontrols a {\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbithead_color\") . \';\r\n    top: -2px;\r\n    position:relative;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .posthead .nodecontrols img, .eventbit .eventhead .nodecontrols img {\r\n  position: relative;\r\n  top: 2px;\r\n  padding: 0;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .posthead .nodecontrols .postimod, .eventbit .eventhead .nodecontrols .postimod {\r\n  top: 0px;\r\n  position:relative;\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': 5px;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postbody, .eventbit .eventdetails .eventbody {\r\nmargin-right: 258px;\r\nborder-right: 2px solid #d3d3d3;\r\npadding-bottom: 1em;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postrow, .eventbit .eventrow, .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  font: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_font\") . \';\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_color\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .userinfo {\r\n  float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  position: relative;\r\n  width: 258px; \r\n  font-size: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"small_fontSize\") . \';\r\n  display:block;\r\n  clear:both;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .userinfo .rank, .postbitlegacy .userinfo .usertitle {\r\ndisplay: block;\r\nwidth: 198px;\r\nclear: both;\r\nmargin: auto;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .userinfo .username_container {\r\n  margin-bottom: 8px;\r\n}\r\n\r\n\r\n.postbitlegacy .userinfo .username_container .memberaction {\r\n  display: inline;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .userinfo .postuseravatar, .eventbit .userinfo .eventuseravatar {\r\nposition: relative;\r\ndisplay: block;\r\nmargin: -46px auto 0;\r\nwidth: 89px;\r\nclear: both;\r\ntext-align: center;\r\nz-index: 2;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .userinfo .postuseravatar img, .eventbit .userinfo .eventuseravatar img {\r\nwidth: 92px;\r\nheight: 92px;\r\nborder: 5px solid #f8f8f8;\r\nborder-radius: 100%;\r\n-webkit-border-radius: 100%;\r\n-moz-border-radius: 100%;\r\n-o-border-radius: 100%;\r\n-ms-border-radius: 100%;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .userinfo a.username, .eventbit .userinfo a.username {\r\n  clear:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  font-size:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"font.fontSize\") . \'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"font.units\") . \';\r\n  font-weight:bold;\r\n  width: auto;\r\n  max-width:\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbitlegacy_userinfo_width\") . \'\'.\'-\'.\'\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'*2\') . \'\'.\'-20px\') . \';\r\n  word-wrap:break-word;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .userinfo .guest.username, .eventbit .userinfo .guest.username {\r\n  padding-top: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \';\r\n  display:block;\r\n  font-size: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"font.fontSize\") . \'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"font.units\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy dl.userinfo_extra dt, .postbitlegacy dl.user_rep dt {\r\nfloat: right;\r\ntext-align: right;\r\ncolor: #aeaeae;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy dl.userinfo_extra dt:after, .postbitlegacy dl.user_rep dt:after {\r\n  content: \":\";\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy dl.user_rep dt.blank:after {\r\n  content: none;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy dl.userinfo_extra dd, .postbitlegacy dl.userinfo_extra dd a, .postbitlegacy dl.user_rep dd {\r\nbackground: #e1e1e1;\r\nwidth: 80px;\r\nheight: 20px;\r\npadding: 5px 0 0;\r\nfloat: left;\r\nmargin-top: -4px;\r\ntext-align: center;\r\ncolor: rgba(0, 0, 0, 0.57);\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\noverflow: hidden;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy dl.user_rep img {\r\n  margin-top: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .imlinks img {\r\n  display:inline;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .title, .eventbit .title {\r\n  display:block;\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n    padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': 0;\r\n  font: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"post_title_font\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbit .postfoot, .postbitlegacy .postfoot, .eventbit .eventfoot {\r\ndisplay: block;\r\nposition: relative;\r\nbackground: transparent;\r\nborder-width: 0 2px 2px 2px;\r\nborder-style: solid;\r\nborder-color: #d3d3d3;\r\nborder-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-webkit-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-moz-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-o-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-ms-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postrow.has_after_content {\r\n  padding-bottom: 4em;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .after_content {\r\n  position: relative;\r\n  width: 100%;\r\n  clear:both;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .signature, .postbitlegacy .lastedited {\r\n  margin-top: 1em;\r\n  padding: 1em \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \' 0;\r\n}\r\n\r\n.postbit .postfoot .textcontrols, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols, .eventbit .eventfoot .eventcontrols {\r\n  padding: 6px 0 4px;\r\n  display:block;\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_foot_background\") . \';\r\n  _background-image: none;\r\n  font: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_font\") . \';\r\n  width: 100%;\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \': 10px;\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .postcontrols, .postbit .postfoot .postcontrols {\r\n  float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \':\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  text-align:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  width:50%;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .postlinking, .postbit .postfoot .postlinking {\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \':\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.inline, .postbit .postfoot .textcontrols img.inline {\r\n  position: absolute;\r\n  top: 2px;\r\n  \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': -1px;\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \': 1px;\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols span.seperator, .postbit .postfoot .textcontrols span.seperator {\r\n  border-right: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_foot_separator\") . \';\r\n  display: inline;\r\n  margin: 0 5px;\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a, .postbit .postfoot .textcontrols a, .eventbit .eventfoot .eventcontrols a,\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols span.mobile, .postbit .postfoot .textcontrols span.mobile {\r\n  -moz-border-radius: 0px;\r\n  -webkit-border-radius: 0px;\r\n  border-radius: 0px;\r\n  padding: 0;\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'3px+20px\') . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_border\") . \';\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_background\") . \';\r\n  _background-image: none;\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_color\") . \';\r\nfont: normal 14px \\\'English1\\\' , \\\'Persian1\\\';\r\nline-height: 1;\r\n  display:inline-block;\r\n  /* margin needs to be left invariant of the text direction (LTR-RTL) */\r\n  margin-left: 5px;\r\n}\r\n\r\n/* Text button hover images */\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam {\r\n  padding-top: 2px;\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbit .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink, .postbit .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink {\r\n  padding-top: 2px;\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent {\r\n    padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \'\'.\'+20\') . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent:hover {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \'\'.\'+20\') . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost:hover {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply:hover {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  padding-bottom:1px;\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \'\'.\'+20\') . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms:before {\r\ncontent: \"\\\\f1c2\";\r\nfloat: right;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \'\'.\'+20\') . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction:before {\r\ncontent: \"\\\\f06a\";\r\nfloat: right;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction:hover {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report, .postbit .postfoot .textcontrols a.report {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.report:before {\r\ncontent: \"\\\\f071\";\r\nfloat: right;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.report:hover {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \'\'.\'+20\') . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog:before {\r\ncontent: \"\\\\f1c6\";\r\nfloat: right;\r\nmargin-right: -15px;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog:hover {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \'\'.\'+20\') . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation {\r\n  background: url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/reputation-40b.png) no-repeat \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_background\") . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \'\'.\'+20\') . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation:hover {\r\n  background: url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/reputation-40b-hover.png) no-repeat \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_background\") . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \'\'.\'+20\') . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip:before {\r\ncontent: \"IP\";\r\nfloat: right;\r\ncolor: #424242;\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip:hover {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard {\r\n  background: url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/red-card_sm.png) no-repeat \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_background\") . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \'\'.\'+20\') . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard:hover {\r\n  background: url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/red-card_sm-hover.png) no-repeat \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_background\") . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \'\'.\'+20\') . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard {\r\n  background: url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/yellow-card_sm.png) no-repeat \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_background\") . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \'\'.\'+20\') . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover {\r\n  background: url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/yellow-card_sm-hover.png) no-repeat \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_background\") . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \'\'.\'+20\') . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted {\r\n  background: url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/deleted_sm.png) no-repeat \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_background\") . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \'\'.\'+20\') . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted:hover {\r\n  background: url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/deleted_sm-hover.png) no-repeat \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_background\") . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \'\'.\'+20\') . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_border\") . \';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover {\r\n  color: purple;\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_background\") . \';\r\n  _background-image: none;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.highlight, .postbit .postfoot .textcontrols a.highlight {\r\n  background-color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_background.backgroundColor\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a img, .postbit .postfoot .textcontrols a img {\r\n  position: absolute;\r\n  top: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/5\') . \';\r\n  \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/5+1\') . \';\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover img, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover img {\r\n  top: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/5\') . \';\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_android, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_android,\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone,\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook\r\n {\r\n  background: url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/android_icon.png) no-repeat \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_background\") . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \';\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_padding\") . \'\'.\'+20\') . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_border\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.mobile_android:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.mobile_android:hover {\r\n  background: url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/android_icon-hover.png) no-repeat \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_background\") . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';  \r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone {\r\n  background: url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/iphone_icon.png) no-repeat \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_background\") . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.mobile_iphone:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.mobile_iphone:hover {\r\n  background: url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/iphone_icon-hover.png) no-repeat \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_background\") . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';  \r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook {\r\n  background: url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/facebook_icon.png) no-repeat \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_background\") . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.mobile_facebook:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.mobile_facebook:hover {\r\n  background: url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/facebook_icon-hover.png) no-repeat \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_background\") . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';  \r\n}\r\n\r\n/*post bit deleted*/\r\n.postbitdeleted, .postbitignored {\r\n  margin-bottom: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  display:block;\r\n  width: 100%;\r\n  clear:both;\r\n  position: relative;\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"body_color\") . \';\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_border\") . \';\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_deleted_background\") . \';\r\n  _background-image: none;\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted hr, .postbitignored hr {\r\n  display: none;\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .posthead, .postbitignored .posthead {\r\n  display:table;\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbithead_background\") . \';\r\n  _background-image: none;\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbithead_border\") . \';\r\n  height: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'+6\') . \';\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/5+2\') . \' 0;\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbithead_color\") . \';\r\n  width: 100%;\r\n  margin: -\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbithead_border.borderWidth\") . \'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbithead_border.units\") . \' -\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbithead_border.borderWidth\") . \'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbithead_border.units\") . \' 0;\r\n  font: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbithead_font\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .posthead .date, .postbitignored .posthead .date {\r\n  display:inline-block;\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'+4\') . \';\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbithead_color\") . \';\r\n  background:transparent url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_statusicon\") . \'/post_old.png) no-repeat center \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  font: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbithead_font\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .posthead .date .time, .postbitignored .date .time {\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbithead_color\") . \';\r\n  font: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbithead_font\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .posthead .postimod, .postbitignored .posthead .postimod {\r\n  position: absolute;\r\n  \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  top: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \';\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .postbody, .postbitignored .postbody {\r\n  padding: 0;\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .userinfo .memberaction, .postbitignored .userinfo .memberaction {\r\n  display: block;\r\n}\r\n\r\n\r\n.postbitdeleted .userinfo, .postbitignored .userinfo {\r\n  display:block;\r\n  background: transparent;\r\n  position: relative;\r\n  clear: both;\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  border-bottom: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_border\") . \';\r\n  word-wrap: break-word;\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .userinfo .username, .postbitignored .userinfo .username {\r\n  display:block;\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  clear: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  font-size: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"font.fontSize\") . \'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"font.units\") . \';\r\n  /*font-weight:bold;*/\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .userinfo .moreinfo, .postbitignored .userinfo .moreinfo {\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  display:block;\r\n  position: relative;\r\n  top: -5px;\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .userinfo .usertitle, .postbitignored .userinfo .usertitle {\r\n  clear:both;\r\n  display:block\r\n  width: 100%;\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbitignored .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover {\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"link_color\") . \';\r\n  text-decoration: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"linkhover_textDecoration\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .title, .postbitignored .title {\r\n  font: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"post_title_font\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .nodecontrols, .postbitignored .nodecontrols {\r\n  padding: 4px 0;\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  text-align: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_foot_background\") . \';\r\n  _background-image: none;\r\n  font: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_font\") . \';\r\n  height: 16px;\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .nodecontrols .textcontrol, .postbitignored .nodecontrols .textcontrol {\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_background\") . \';\r\n  _background-image: none;\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_border\") . \';\r\n  font: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_font\") . \';\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .nodecontrols a.textcontrol:hover, .postbitignored .nodecontrols a.textcontrol:hover {\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_hover_background\") . \';\r\n  _background-image: none;\r\n  border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"postbit_control_border\") . \';\r\n}\r\n\r\n.userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {\r\n  background-color:transparent;\r\n}\r\n\r\n.userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active,\r\n.userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {\r\n  background-color:transparent;\r\n  color:inherit;\r\n}\r\n.postbit .userinfo .popupmenu .popupctrl {\r\n  color:auto;\r\n}\r\n\r\n.postbit.imod_highlight .userinfo_noavatar,\r\n.postbit.imod_highlight .userinfo,\r\n.postbit.imod_highlight .postbody,\r\n.postbitlegacy.imod_highlight .postdetails,\r\n.postbitlegacy.imod_highlight .userinfo,\r\n.postbitlegacy.imod_highlight .postbody,\r\n.postbitdeleted.imod_highlight,\r\n.postbitignored.imod_highlight {\r\n  background:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imodhilite_backgroundColor\") . \';\r\n  color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"body_color\") . \';\r\n}\r\n\r\n\r\n/* start styles for postbit_legacy */\r\n.userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {\r\n  background-color:transparent;\r\n}\r\n.userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active,\r\n.userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {\r\n  background-color:transparent;\r\n  color:inherit;\r\n}\r\n.postbitlegacy .userinfo .popupmenu .popupctrl {\r\n  color:auto;\r\n}\r\n/* end styles for postbit_legacy */\r\n\r\nimg.onlinestatus_noavatar {\r\n  position: relative;\r\n  top: 5px;\r\n  \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': -56px;\r\n}\r\nimg.onlinestatus {\r\n  position: relative;\r\n  top: 5px;\r\n  \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': -4px;\r\n}\r\n\r\n.postbody img.inlineimg {\r\n  vertical-align: bottom;\r\n}\r\n\r\n.postbody .lastedited .reason {\r\n  font-weight: bold;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra {\r\nwidth: 198px;\r\nmargin: 10px auto;\r\n}\r\n\r\n.hasad {\r\n  display:block;\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"ad_post_maxWidth\") . \';\r\n}\r\n.postbit .posttitle, .postbitlegacy .title\r\n{\r\nposition: relative;\r\nheight: 15px;\r\nborder-bottom: 2px solid #d3d3d3;\r\nmargin-right: -10px;\r\nmargin-bottom: 5px;\r\nmargin-left: -10px;\r\npadding-right: 45px;\r\nfont: normal 14px \\\'English1\\\' , \\\'Persian1\\\';\r\ncolor: #c2c2c2;\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost:before, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent:before {\r\ncontent: \"\\\\f085\";\r\nfloat: right;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply:before, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost:before {\r\ncontent: \"\\\\f112\";\r\nfloat: right;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply:before {\r\ncontent: \"\\\\f122\";\r\nfloat: right;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote:before {\r\ncontent: \"\\\\f10d\";\r\nfloat: right;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\n}\r\n.postbit .posthead .postdate.new, .postbitlegacy .posthead .postdate.new {\r\nmargin-top: -8px;\r\n}\';', '@charset \"UTF-8\";\r\n/* CSS Document */\r\n\r\n/* last edited notice */\r\n.lastedited {\r\n  font-style:italic;\r\n  padding-top: 1em;\r\n  color: {vb:stylevar body_color};\r\n  font-size: {vb:stylevar small_fontSize};\r\n/*  clear:both; */\r\n}\r\n\r\n.lastedited a {\r\n  color: {vb:stylevar body_color};\r\n}\r\n/* reputation image */\r\n.postbit_reputation {\r\n  clear: both;\r\n  display: block;\r\n  font-size: 0;\r\n  padding-left: 2px;\r\n}\r\n\r\nimg.repimg {\r\n  display: inline;\r\n  margin-left: -2px;\r\n}\r\n\r\n.quickedit {\r\nborder-top: {vb:stylevar formrow_border};\r\n}\r\n/*signature */\r\n.signature {\r\n    padding-top: 1em;\r\n  border-top: 2px solid #d3d3d3;\r\n    margin-top: 2em;\r\n}\r\n\r\n\r\n/*post bit*/\r\n.postbit, .postbitlegacy, .eventbit {\r\n  margin-bottom: {vb:stylevar padding};\r\n  display:block;\r\n  width: 100%;\r\n  clear:both;\r\n  position: relative;\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  color: {vb:stylevar body_color};\r\n}\r\n\r\n.postbit object {\r\n  clear:both; \r\n}\r\n\r\n.postbit .postdetails {\r\n  width: 100%;\r\n  display:block;\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n}\r\n\r\n.postrow {\r\n  overflow: auto;\r\n}\r\n\r\n.postbit .posthead, .postbitlegacy .posthead, .eventbit .eventhead {\r\nbackground: #c6ae3f;\r\nclear: both;\r\ndisplay: block;\r\ncolor: #ffffff;\r\npadding: 20px;\r\nborder-radius: 3px 3px 0 0;\r\n-webkit-border-radius: 3px 3px 0 0;\r\n-moz-border-radius: 3px 3px 0 0;\r\n-o-border-radius: 3px 3px 0 0;\r\n-ms-border-radius: 3px 3px 0 0;\r\n}\r\n\r\n.postbit .posthead .postdate, .postbitlegacy .posthead .postdate {\r\ndisplay: block;\r\nfloat: right;\r\nclear: left;\r\nwidth: 49%;\r\nmargin-top: -5px;\r\nmargin-right: 10px;\r\nfont: normal 14px \'English1\' , \'Persian1\';\r\ncolor: #8b7927;\r\npadding-right: 15px;\r\n}\r\n.postbit .postdate .time {\r\n  color: {vb:stylevar postbithead_color};\r\n  margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\n.postbithead .postdate .time {\r\n  color: {vb:stylevar body_color};\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo .contact, .postbit .userinfo_noavatar .contact {\r\n  position: relative;\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  clear: {vb:stylevar right};\r\n  width: 50%;\r\n  display:block;\r\n}\r\n.postbit .postuseravatarlink {\r\n  display:block; \r\n  text-align: center;\r\n  position: relative;\r\n  top: 0;\r\n  margin-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+5};\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  clear: {vb:stylevar right};\r\n}\r\n\r\n.postbit .postuseravatarlink img {\r\n}\r\n\r\n\r\n.postbit .nodecontrols .postimod{\r\n  top: 0;\r\n  position:relative;\r\n  margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo, .postbit .userinfo_noavatar {\r\n  background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};\r\n  _background-image: none;\r\n  clear:both;\r\n  height: auto !important;\r\n  border-bottom:{vb:stylevar postbit_border};\r\n  padding: 0.5em 0;\r\n  width: 100%;\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo .contact, .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .contact {\r\n  height: auto !important;\r\n}\r\n.postbit .username_container {\r\n   float: {vb:stylevar left};\r\n   clear: {vb:stylevar right};\r\n   display:block;\r\n   margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};\r\n}\r\n.postbit .userinfo .username_container .memberaction, .postbit .userinfo_noavatar .username_container .memberaction {\r\n   display: inline;\r\n}\r\n\r\n.postbit .postdetails_noavatar .posthead, .postbit .postdetails_noavatar .userinfo .contact {\r\n  margin-{vb:stylevar left}: 0;\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo .username, .postbit .userinfo_noavatar .username {\r\n  font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};\r\n  font-weight: bold;\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo_noavatar .imlinks img {\r\n  display:inline;\r\n}\r\n.postbit .userinfo .username.guest, .postbit .userinfo_noavatar .username.guest {\r\n  font-weight:normal;\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo_noavatar .usertitle, .postbit .userinfo .usertitle, .postbit .userinfo_noavatar .rank, .postbit .userinfo .rank {\r\n  font-size: {vb:stylevar small_fontSize};\r\n  font-weight: bold;\r\n  display:block;\r\n  clear:both;\r\n}\r\n.postbit .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra {\r\n  text-align: {vb:stylevar right};\r\n  width: 300px;\r\n  float: {vb:stylevar right};\r\n  font-size: {vb:stylevar small_fontSize};\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo .userinfo_extra dl, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra dl {\r\n  margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};\r\n  float: {vb:stylevar right};\r\n  width: 150px;\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo_extra dl dt {\r\n  float:{vb:stylevar left};\r\n  display:block;\r\n  margin-{vb:stylevar right}: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo_extra dl dt:after {\r\n  content:\":\";\r\n}\r\n.postbit .userinfo_extra dl dt.blank:after {\r\n  content:none;\r\n}\r\n.postbit .userinfo_extra dl dd {\r\n  display:block;\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo .moreinfo, .postbit .userinfo_noavatar .moreinfo {\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  display: inline;\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl {\r\n  font-size: {vb:stylevar mid_fontSize};\r\n  background: transparent;\r\n  padding: 0;\r\n  display:inline-block;\r\n}\r\n\r\n.postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl:hover {\r\n  color: {vb:stylevar link_color};\r\n  text-decoration: {vb:stylevar linkhover_hoverDecoration};\r\n}\r\n\r\n.postbit .postbody {\r\n  clear: both;\r\n  color: {vb:stylevar postbit_color};\r\n  background: {vb:stylevar postbit_background};\r\n}\r\n\r\n.postrow blockquote ul, .postrow blockquote ol, .postrow blockquote dl {\r\n  margin:0 40px;\r\n}\r\n\r\n.postbit .postrow {\r\n  font-family: {vb:stylevar postbit_font.fontFamily};\r\n}\r\n.postbit .postrow {\r\n  padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding} 3em;\r\n  font: {vb:stylevar postbit_font};\r\n}\r\n.postbit hr {\r\n  display:none;\r\n}\r\n\r\n.postcontent {\r\n  word-wrap: break-word;\r\n}\r\n\r\n\r\n.postbit .posttitle {\r\n  display:block;\r\n  padding: {vb:stylevar padding};\r\n  font-weight:bold;\r\n  font: {vb:stylevar post_title_font};\r\n  margin: 0;\r\n}\r\n\r\n/*postbit legacy*/\r\n\r\n.postbitlegacy hr, .eventbit hr {\r\n  display: none;\r\n}\r\n\r\nblockquote.restore hr {\r\n  display: block;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postdetails, .eventbit .eventdetails {\r\nbackground: #f8f8f8 none;\r\nborder-width: 0 2px 0 2px;\r\nborder-style: solid;\r\ncolor: #d3d3d3;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .posthead .time {\r\n  color: #8b7927;\r\n}\r\n\r\n.postbit .posthead .nodecontrols, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols, .eventbit .eventhead .nodecontrols {\r\nposition: absolute;\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.16);\r\ncolor: #ffffff;\r\nleft: 10px;\r\ntop: 5px;\r\npadding: 8px 10px;\r\ntext-align: left;\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\nline-height: 1;\r\nvertical-align: middle;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n\r\n.postbit .posthead .nodecontrols a, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols a, .eventbit .eventhead .nodecontrols a {\r\n  color: {vb:stylevar postbithead_color};\r\n    top: -2px;\r\n    position:relative;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .posthead .nodecontrols img, .eventbit .eventhead .nodecontrols img {\r\n  position: relative;\r\n  top: 2px;\r\n  padding: 0;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .posthead .nodecontrols .postimod, .eventbit .eventhead .nodecontrols .postimod {\r\n  top: 0px;\r\n  position:relative;\r\n  margin-{vb:stylevar left}: 5px;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postbody, .eventbit .eventdetails .eventbody {\r\nmargin-right: 258px;\r\nborder-right: 2px solid #d3d3d3;\r\npadding-bottom: 1em;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postrow, .eventbit .eventrow, .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {\r\n  padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding} {vb:stylevar padding};\r\n  font: {vb:stylevar postbit_font};\r\n  color: {vb:stylevar postbit_color};\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .userinfo {\r\n  float:{vb:stylevar left};\r\n  position: relative;\r\n  width: 258px; \r\n  font-size: {vb:stylevar small_fontSize};\r\n  display:block;\r\n  clear:both;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .userinfo .rank, .postbitlegacy .userinfo .usertitle {\r\ndisplay: block;\r\nwidth: 198px;\r\nclear: both;\r\nmargin: auto;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .userinfo .username_container {\r\n  margin-bottom: 8px;\r\n}\r\n\r\n\r\n.postbitlegacy .userinfo .username_container .memberaction {\r\n  display: inline;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .userinfo .postuseravatar, .eventbit .userinfo .eventuseravatar {\r\nposition: relative;\r\ndisplay: block;\r\nmargin: -46px auto 0;\r\nwidth: 89px;\r\nclear: both;\r\ntext-align: center;\r\nz-index: 2;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .userinfo .postuseravatar img, .eventbit .userinfo .eventuseravatar img {\r\nwidth: 92px;\r\nheight: 92px;\r\nborder: 5px solid #f8f8f8;\r\nborder-radius: 100%;\r\n-webkit-border-radius: 100%;\r\n-moz-border-radius: 100%;\r\n-o-border-radius: 100%;\r\n-ms-border-radius: 100%;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .userinfo a.username, .eventbit .userinfo a.username {\r\n  clear:{vb:stylevar right};\r\n  font-size:{vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};\r\n  font-weight:bold;\r\n  width: auto;\r\n  max-width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width} - {vb:math {vb:stylevar padding}*2} - 20px};\r\n  word-wrap:break-word;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .userinfo .guest.username, .eventbit .userinfo .guest.username {\r\n  padding-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};\r\n  display:block;\r\n  font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};\r\n}\r\n.postbitlegacy dl.userinfo_extra dt, .postbitlegacy dl.user_rep dt {\r\nfloat: right;\r\ntext-align: right;\r\ncolor: #aeaeae;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy dl.userinfo_extra dt:after, .postbitlegacy dl.user_rep dt:after {\r\n  content: \":\";\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy dl.user_rep dt.blank:after {\r\n  content: none;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy dl.userinfo_extra dd, .postbitlegacy dl.userinfo_extra dd a, .postbitlegacy dl.user_rep dd {\r\nbackground: #e1e1e1;\r\nwidth: 80px;\r\nheight: 20px;\r\npadding: 5px 0 0;\r\nfloat: left;\r\nmargin-top: -4px;\r\ntext-align: center;\r\ncolor: rgba(0, 0, 0, 0.57);\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\noverflow: hidden;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy dl.user_rep img {\r\n  margin-top: {vb:stylevar padding};\r\n}\r\n.postbitlegacy .imlinks img {\r\n  display:inline;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .title, .eventbit .title {\r\n  display:block;\r\n  padding: {vb:stylevar padding};\r\n    padding-{vb:stylevar left}: 0;\r\n  font: {vb:stylevar post_title_font};\r\n}\r\n\r\n.postbit .postfoot, .postbitlegacy .postfoot, .eventbit .eventfoot {\r\ndisplay: block;\r\nposition: relative;\r\nbackground: transparent;\r\nborder-width: 0 2px 2px 2px;\r\nborder-style: solid;\r\nborder-color: #d3d3d3;\r\nborder-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-webkit-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-moz-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-o-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-ms-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postrow.has_after_content {\r\n  padding-bottom: 4em;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .after_content {\r\n  position: relative;\r\n  width: 100%;\r\n  clear:both;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .signature, .postbitlegacy .lastedited {\r\n  margin-top: 1em;\r\n  padding: 1em {vb:stylevar padding} 0;\r\n}\r\n\r\n.postbit .postfoot .textcontrols, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols, .eventbit .eventfoot .eventcontrols {\r\n  padding: 6px 0 4px;\r\n  display:block;\r\n  background: {vb:stylevar postbit_foot_background};\r\n  _background-image: none;\r\n  font: {vb:stylevar postbit_control_font};\r\n  width: 100%;\r\n  margin-{vb:stylevar right}: 10px;\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .postcontrols, .postbit .postfoot .postcontrols {\r\n  float:{vb:stylevar right};\r\n  padding-{vb:stylevar right}:{vb:stylevar padding};\r\n  text-align:{vb:stylevar right};\r\n  width:50%;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .postlinking, .postbit .postfoot .postlinking {\r\n  padding-{vb:stylevar left}:{vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.inline, .postbit .postfoot .textcontrols img.inline {\r\n  position: absolute;\r\n  top: 2px;\r\n  {vb:stylevar left}: -1px;\r\n  margin-{vb:stylevar right}: 1px;\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols span.seperator, .postbit .postfoot .textcontrols span.seperator {\r\n  border-right: {vb:stylevar postbit_foot_separator};\r\n  display: inline;\r\n  margin: 0 5px;\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a, .postbit .postfoot .textcontrols a, .eventbit .eventfoot .eventcontrols a,\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols span.mobile, .postbit .postfoot .textcontrols span.mobile {\r\n  -moz-border-radius: 0px;\r\n  -webkit-border-radius: 0px;\r\n  border-radius: 0px;\r\n  padding: 0;\r\n  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math 3px+20px};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_border};\r\n  background: {vb:stylevar postbit_control_background};\r\n  _background-image: none;\r\n  color: {vb:stylevar postbit_control_color};\r\nfont: normal 14px \'English1\' , \'Persian1\';\r\nline-height: 1;\r\n  display:inline-block;\r\n  /* margin needs to be left invariant of the text direction (LTR-RTL) */\r\n  margin-left: 5px;\r\n}\r\n\r\n/* Text button hover images */\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam {\r\n  padding-top: 2px;\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbit .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink, .postbit .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink {\r\n  padding-top: 2px;\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent {\r\n    padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent:hover {\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost {\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost:hover {\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply {\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply:hover {\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote {\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  padding-bottom:1px;\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms {\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms:before {\r\ncontent: \"\\f1c2\";\r\nfloat: right;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover {\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction {\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction:before {\r\ncontent: \"\\f06a\";\r\nfloat: right;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction:hover {\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report, .postbit .postfoot .textcontrols a.report {\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.report:before {\r\ncontent: \"\\f071\";\r\nfloat: right;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.report:hover {\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog {\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog:before {\r\ncontent: \"\\f1c6\";\r\nfloat: right;\r\nmargin-right: -15px;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog:hover {\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation {\r\n  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation:hover {\r\n  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip {\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip:before {\r\ncontent: \"IP\";\r\nfloat: right;\r\ncolor: #424242;\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip:hover {\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard {\r\n  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard:hover {\r\n  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard {\r\n  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover {\r\n  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted {\r\n  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted:hover {\r\n  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover {\r\n  color: purple;\r\n  background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background};\r\n  _background-image: none;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.highlight, .postbit .postfoot .textcontrols a.highlight {\r\n  background-color: {vb:stylevar postbit_control_hover_background.backgroundColor};\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a img, .postbit .postfoot .textcontrols a img {\r\n  position: absolute;\r\n  top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5};\r\n  {vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+1};\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover img, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover img {\r\n  top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5};\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_android, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_android,\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone,\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook\r\n {\r\n  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/android_icon.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};\r\n  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};\r\n  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_border};\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.mobile_android:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.mobile_android:hover {\r\n  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/android_icon-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};  \r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_iphone {\r\n  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/iphone_icon.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.mobile_iphone:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.mobile_iphone:hover {\r\n  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/iphone_icon-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};  \r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook, .postbit .postfoot .textcontrols .mobile.mobile_facebook {\r\n  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/facebook_icon.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.mobile_facebook:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.mobile_facebook:hover {\r\n  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/facebook_icon-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};  \r\n}\r\n\r\n/*post bit deleted*/\r\n.postbitdeleted, .postbitignored {\r\n  margin-bottom: {vb:stylevar padding};\r\n  display:block;\r\n  width: 100%;\r\n  clear:both;\r\n  position: relative;\r\n  color: {vb:stylevar body_color};\r\n  border: {vb:stylevar postbit_border};\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  background: {vb:stylevar postbit_deleted_background};\r\n  _background-image: none;\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted hr, .postbitignored hr {\r\n  display: none;\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .posthead, .postbitignored .posthead {\r\n  display:table;\r\n  background: {vb:stylevar postbithead_background};\r\n  _background-image: none;\r\n  border: {vb:stylevar postbithead_border};\r\n  height: {vb:math {vb:stylevar padding}+6};\r\n  padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+2} 0;\r\n  color: {vb:stylevar postbithead_color};\r\n  width: 100%;\r\n  margin: -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} 0;\r\n  font: {vb:stylevar postbithead_font};\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .posthead .date, .postbitignored .posthead .date {\r\n  display:inline-block;\r\n  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+4};\r\n  margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};\r\n  color: {vb:stylevar postbithead_color};\r\n  background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.png) no-repeat center {vb:stylevar left};\r\n  font: {vb:stylevar postbithead_font};\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .posthead .date .time, .postbitignored .date .time {\r\n  color: {vb:stylevar postbithead_color};\r\n  font: {vb:stylevar postbithead_font};\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .posthead .postimod, .postbitignored .posthead .postimod {\r\n  position: absolute;\r\n  {vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};\r\n  top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .postbody, .postbitignored .postbody {\r\n  padding: 0;\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {\r\n  padding: {vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .userinfo .memberaction, .postbitignored .userinfo .memberaction {\r\n  display: block;\r\n}\r\n\r\n\r\n.postbitdeleted .userinfo, .postbitignored .userinfo {\r\n  display:block;\r\n  background: transparent;\r\n  position: relative;\r\n  clear: both;\r\n  padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding};\r\n  border-bottom: {vb:stylevar postbit_border};\r\n  word-wrap: break-word;\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .userinfo .username, .postbitignored .userinfo .username {\r\n  display:block;\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  clear: {vb:stylevar right};\r\n  font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};\r\n  /*font-weight:bold;*/\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .userinfo .moreinfo, .postbitignored .userinfo .moreinfo {\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  display:block;\r\n  position: relative;\r\n  top: -5px;\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .userinfo .usertitle, .postbitignored .userinfo .usertitle {\r\n  clear:both;\r\n  display:block\r\n  width: 100%;\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbitignored .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover {\r\n  color: {vb:stylevar link_color};\r\n  text-decoration: {vb:stylevar linkhover_textDecoration};\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .title, .postbitignored .title {\r\n  font: {vb:stylevar post_title_font};\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .nodecontrols, .postbitignored .nodecontrols {\r\n  padding: 4px 0;\r\n  padding-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};\r\n  text-align: {vb:stylevar right};\r\n  background: {vb:stylevar postbit_foot_background};\r\n  _background-image: none;\r\n  font: {vb:stylevar postbit_control_font};\r\n  height: 16px;\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .nodecontrols .textcontrol, .postbitignored .nodecontrols .textcontrol {\r\n  background: {vb:stylevar postbit_control_background};\r\n  _background-image: none;\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_border};\r\n  font: {vb:stylevar postbit_control_font};\r\n}\r\n\r\n.postbitdeleted .nodecontrols a.textcontrol:hover, .postbitignored .nodecontrols a.textcontrol:hover {\r\n  background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background};\r\n  _background-image: none;\r\n  border: {vb:stylevar postbit_control_border};\r\n}\r\n\r\n.userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {\r\n  background-color:transparent;\r\n}\r\n\r\n.userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active,\r\n.userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {\r\n  background-color:transparent;\r\n  color:inherit;\r\n}\r\n.postbit .userinfo .popupmenu .popupctrl {\r\n  color:auto;\r\n}\r\n\r\n.postbit.imod_highlight .userinfo_noavatar,\r\n.postbit.imod_highlight .userinfo,\r\n.postbit.imod_highlight .postbody,\r\n.postbitlegacy.imod_highlight .postdetails,\r\n.postbitlegacy.imod_highlight .userinfo,\r\n.postbitlegacy.imod_highlight .postbody,\r\n.postbitdeleted.imod_highlight,\r\n.postbitignored.imod_highlight {\r\n  background:{vb:stylevar imodhilite_backgroundColor};\r\n  color: {vb:stylevar body_color};\r\n}\r\n\r\n\r\n/* start styles for postbit_legacy */\r\n.userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {\r\n  background-color:transparent;\r\n}\r\n.userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active,\r\n.userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {\r\n  background-color:transparent;\r\n  color:inherit;\r\n}\r\n.postbitlegacy .userinfo .popupmenu .popupctrl {\r\n  color:auto;\r\n}\r\n/* end styles for postbit_legacy */\r\n\r\nimg.onlinestatus_noavatar {\r\n  position: relative;\r\n  top: 5px;\r\n  {vb:stylevar left}: -56px;\r\n}\r\nimg.onlinestatus {\r\n  position: relative;\r\n  top: 5px;\r\n  {vb:stylevar left}: -4px;\r\n}\r\n\r\n.postbody img.inlineimg {\r\n  vertical-align: bottom;\r\n}\r\n\r\n.postbody .lastedited .reason {\r\n  font-weight: bold;\r\n}\r\n\r\n.postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra {\r\nwidth: 198px;\r\nmargin: 10px auto;\r\n}\r\n\r\n.hasad {\r\n  display:block;\r\n  margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar ad_post_maxWidth};\r\n}\r\n.postbit .posttitle, .postbitlegacy .title\r\n{\r\nposition: relative;\r\nheight: 15px;\r\nborder-bottom: 2px solid #d3d3d3;\r\nmargin-right: -10px;\r\nmargin-bottom: 5px;\r\nmargin-left: -10px;\r\npadding-right: 45px;\r\nfont: normal 14px \'English1\' , \'Persian1\';\r\ncolor: #c2c2c2;\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost:before, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent:before {\r\ncontent: \"\\f085\";\r\nfloat: right;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply:before, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost:before {\r\ncontent: \"\\f112\";\r\nfloat: right;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply:before {\r\ncontent: \"\\f122\";\r\nfloat: right;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\n}\r\n.postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote:before, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote:before {\r\ncontent: \"\\f10d\";\r\nfloat: right;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\n}\r\n.postbit .posthead .postdate.new, .postbitlegacy .posthead .postdate.new {\r\nmargin-top: -8px;\r\n}', 1422473049, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin'),(20, 'template', 'postbit_legacy', '$final_rendered = \'\' . $template_hook[\'postbit_start\'] . \'\r\n<li class=\"postbitlegacy postbitim postcontainer \' . $post[\'statusicon\'] . \'\" id=\"post_\' . $post[\'postid\'] . \'\">\r\n<!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->\r\n\r\n  <div class=\"posthead\">\r\n      <span class=\"postdate \' . $post[\'statusicon\'] . \'\">\r\n<i class=\"fa fa-spinner fa-spin\"></i>\r\n\r\n        \' . \'\'; if ($show[\'announcement\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <span class=\"date\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"x_until_y\", \'\' . $post[\'startdate\'] . \'\', \'\' . $post[\'enddate\'] . \'\') . \'</span>\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n          <span class=\"date\">\' . $post[\'postdate\'] . \'\' . \'\'; if (!$show[\'detailedtime\']) {\n          $final_rendered .= \',&nbsp;<span class=\"time\">\' . $post[\'posttime\'] . \'</span>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'</span>\r\n        \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      </span>\r\n      <span class=\"nodecontrols\">\r\n        \' . \'\'; if ($post[\'postid\'] AND $post[\'threadid\'] AND !$show[\'moderated\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <a name=\"post\' . $post[\'postid\'] . \'\" href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"thread\", $thread, $pageinfo_post) . \'#post\' . $post[\'postid\'] . \'\" class=\"\' . \'\'; if ($show[\'inlinemod\']) {\n          $final_rendered .= \'ie\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'postcounter\">#\' . $post[\'postcount\'] . \'</a><a id=\"postcount\' . $post[\'postid\'] . \'\" name=\"\' . $post[\'postcount\'] . \'\"></a>\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \' . \'\'; if ($show[\'moderated\']) {\n          $final_rendered .= \'<a name=\"post\' . $post[\'postid\'] . \'\"></a>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"moderated_post\") . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \' . \'\'; if ($show[\'inlinemod\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <label for=\"post_imod_checkbox_\' . $post[\'postid\'] . \'\"><input class=\"postimod\" type=\"checkbox\" id=\"post_imod_checkbox_\' . $post[\'postid\'] . \'\" name=\"plist[\' . $post[\'postid\'] . \']\" value=\"\' . $post[\'checkbox_value\'] . \'\" /></label>\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      </span>\r\n  </div>\r\n  <div class=\"postdetails\">\r\n    <div class=\"userinfo\">\r\n            <div class=\"usercoverx\"></div>\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'avatar\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      <a class=\"postuseravatar\" href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"member\", $post) . \'\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase($post[onlinestatusphrase], \'\' . $post[\'username\'] . \'\') . \'\">\r\n        <img src=\"\' . $post[\'avatarurl\'] . \'\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"xs_avatar\", \'\' . $post[\'username\'] . \'\') . \'\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"xs_avatar\", \'\' . $post[\'username\'] . \'\') . \'\" />\r\n      </a>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \' \r\n            <p class=\"memberstatusp\">\' . $post[\'onlinestatus\'] . \'</p>\r\n            <div class=\"communications\">\r\n             <a href=\"member.php?\' . $post[\'userid\'] . \'\" class=\"hisorherpro\" title=\"پروفایل\" alt=\"پروفایل\"></a>\r\n             <a href=\"private.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=newpm&amp;u=\' . $post[\'userid\'] . \'\" class=\"sendhimorherpri\" title=\"پیام خصوصی\" alt=\"پیام خصوصی\"></a>\r\n             <a href=\"search.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=finduser&amp;userid=\' . $post[\'userid\'] . \'&amp;contenttype=vBForum_Post&amp;showposts=1\" class=\"hisorherposts\" title=\"ارسال های انجمن\" alt=\"ارسال های انجمن\"></a>\r\n             <a href=\"member.php?\' . $post[\'userid\'] . \'\" class=\"hisorheruser\">\' . $post[\'musername\'] . \'</a>\r\n            </div>\r\n      \' . \'\'; if ($post[\'rank\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <span class=\"rank\">\' . $post[\'rank\'] . \'</span>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      \' . $template_hook[\'postbit_userinfo_left\'] . \'\r\n      \' . \'\'; if ($post[\'userid\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <hr />\r\n        <dl class=\"userinfo_extra\">\r\n          \' . \'\'; if ($post[\'joindate\']) {\n          $final_rendered .= \'<div class=\"postbit_extra\"><dt>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"join_date\") . \'</dt> <dd>\' . $post[\'joindate\'] . \'</dd></div>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($post[\'field2\']) {\n          $final_rendered .= \'<div class=\"postbit_extra\"><dt>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"location_perm\") . \'</dt> <dd>\' . $post[\'field2\'] . \'</dd></div>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($post[\'age\']) {\n          $final_rendered .= \'<div class=\"postbit_extra\"><dt>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"age\") . \'</dt> <dd>\' . $post[\'age\'] . \'</dd></div>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          <div class=\"postbit_extra\"><dt>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"posts\") . \'</dt> <dd>\' . $post[\'posts\'] . \'</dd></div>  \r\n          \' . $template_hook[\'postbit_userinfo_right_after_posts\'] . \'\r\n<div class=\"imlinks postbit_extra\">\r\n          \' . $post[\'icqicon\'] . \' \' . $post[\'aimicon\'] . \' \' . $post[\'msnicon\'] . \' \' . $post[\'yahooicon\'] . \' \' . $post[\'skypeicon\'] . \'\r\n        </div>\r\n        \' . \'\'; if ($show[\'infraction\'] OR $show[\'reppower\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <dl class=\"user_rep\">\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'infraction\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n<div class=\"postbit_extra\">\r\n          <dt>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"infractions\") . \'</dt> \r\n          <dd>\' . $post[\'warnings\'] . \'/\' . $post[\'infractions\'] . \' (\' . $post[\'ipoints\'] . \')</dd></div>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'reputation\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'reppower\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n<div class=\"postbit_extra\">\r\n          <dt>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reppower\") . \'</dt> \r\n          <dd id=\"reppower_\' . $post[\'postid\'] . \'_\' . $post[\'userid\'] . \'\">\' . $post[\'reppower\'] . \'</dd> </div>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        </dl>\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'reputation\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <div class=\"postbit_extra\"><span class=\"postbit_reputation\" id=\"repdisplay_\' . $post[\'postid\'] . \'_\' . $post[\'userid\'] . \'\" title=\"\' . $post[\'username\'] . \' \' . $post[\'level\'] . \'\">\r\n          \' . \'\'; if (is_array($reputationdisplay) || $reputationdisplay instanceof ArrayAccess) { foreach ($reputationdisplay AS $row) {$final_rendered .= \'\r\n            <img class=\"\' . $row[\'class\'] . \'\" src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_reputation\") . \'/reputation_\' . $row[\'posneg\'] . \'\' . $row[\'imgext\'] . \'\" alt=\"\" />\' . $row[\'rowend\'] . \'\r\n          \'; } }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        </span>\r\n</div>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        </dl>\r\n        \' . $template_hook[\'postbit_userinfo_right\'] . \'\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    </div>\r\n    <div class=\"postbody\">\r\n      <div class=\"postrow\' . \'\'; if ($show[\'postedited\'] || $post[\'signature\']) {\n          $final_rendered .= \' has_after_content\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\">\r\n        \' . $template_hook[\'postbit_messagearea_start\'] . \'\r\n        \' . \'\'; if ($post[\'title\'] OR $show[\'messageicon\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <h2 class=\"title icon\">\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'messageicon\']) {\n          $final_rendered .= \'<img src=\"\' . $post[\'iconpath\'] . \'\" alt=\"\' . $post[\'icontitle\'] . \'\" /> \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\' . $post[\'title\'] . \'\r\n        </h2>\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n\r\n            \' . \'\'; if ($post[\'isfirstshown\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              \' . $ad_location[\'ad_showthread_firstpost_start\'] . \'\r\n              \' . $ad_location[\'thread_first_post_content\'] . \'\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            \' . \'\'; if ($post[\'islastshown\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              \' . $ad_location[\'thread_last_post_content\'] . \'\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        <div class=\"content\' . \'\'; if ($show[\'first_ad\'] OR $show[\'last_ad\']) {\n          $final_rendered .= \' hasad\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\">\r\n          <div id=\"post_message_\' . $post[\'postid\'] . \'\">\r\n            <blockquote class=\"postcontent restore \">\r\n              \' . $post[\'message\'] . \'\r\n            </blockquote>\r\n          </div>\r\n\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'attachments\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <div class=\"attachments\">\r\n\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'thumbnailattachment\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <fieldset class=\"postcontent\">\r\n                <legend><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attached_thumbnails\") . \'\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attached_thumbnails\") . \'</legend>\r\n                \' . $post[\'thumbnailattachments\'] . \'\r\n              </fieldset>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'imageattachment\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <fieldset class=\"postcontent\">\r\n                <legend><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attached_images\") . \'\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attached_images\") . \'</legend>\r\n                \' . $post[\'imageattachments\'] . \'\r\n              </fieldset>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'imageattachmentlink\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <fieldset class=\"postcontent\">\r\n                <legend><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attached_images\") . \'\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attached_images\") . \'</legend>\r\n                <ul>\r\n                \' . $post[\'imageattachmentlinks\'] . \'\r\n                </ul>\r\n              </fieldset>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'otherattachment\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <fieldset class=\"postcontent\">\r\n                <legend><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attached_files\") . \'\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attached_files\") . \'</legend>\r\n                <ul>\r\n                \' . $post[\'otherattachments\'] . \'\r\n                </ul>\r\n              </fieldset>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'moderatedattachment\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <fieldset class=\"postcontent\">\r\n                <legend><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attachments_pending_approval\") . \'\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"attachments_pending_approval\") . \'</legend>\r\n                <ul>\r\n                \' . $post[\'moderatedattachments\'] . \'\r\n                </ul>\r\n              </fieldset>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n            </div>\r\n          <!-- / attachments -->\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'postedited\'] || $post[\'signature\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      <div class=\"after_content\">\r\n        \' . \'\'; if ($show[\'postedited\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <!-- edit note -->\r\n        <blockquote class=\"postcontent lastedited\">\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'postedithistory\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid\", \'\' . $post[\'edit_username\'] . \'\', \'\' . $post[\'edit_date\'] . \'\', \'\' . $post[\'edit_time\'] . \'\', \'\' . $post[\'historyurl\'] . \'\') . \'\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n            \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"last_edited_by_x_on_y_at_z\", \'\' . $post[\'edit_username\'] . \'\', \'\' . $post[\'edit_date\'] . \'\', \'\' . $post[\'edit_time\'] . \'\') . \'\r\n          \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($post[\'edit_reason\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <span class=\"reason\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reason\") . \':</span> \' . $post[\'edit_reason\'] . \'\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        </blockquote>\r\n        <!-- / edit note -->\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \' . $template_hook[\'postbit_signature_start\'] . \'\r\n        \' . \'\'; if ($post[\'isfirstshown\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          \' . $ad_location[\'ad_showthread_firstpost_sig\'] . \'\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \' . \'\'; if ($post[\'signature\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <blockquote class=\"signature restore\"><div class=\"signaturecontainer\">\' . $post[\'signature\'] . \'</div></blockquote>\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \' . $template_hook[\'postbit_signature_end\'] . \'\r\n      </div>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      <div class=\"cleardiv\"></div>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n    <div class=\"postfoot\">\r\n      <!-- <div class=\"postfoot_container\"> -->\r\n      <div class=\"textcontrols floatcontainer\">\r\n        <span class=\"postcontrols\">\r\n          <img style=\"display:none\" id=\"progress_\' . $post[\'postid\'] . \'\" src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/progress.gif\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"loading_editor_please_wait\") . \'\" />\r\n          \' . \'\'; if ($post[\'editlink\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <a class=\"editpost\" href=\"\' . $post[\'editlink\'] . \'\" name=\"vB::QuickEdit::\' . $post[\'postid\'] . \'\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"edit_delete_message\") . \'\"><img src=\"\' . $vboptions[\'cleargifurl\'] . \'\" id=\"editimg_\' . $post[\'postid\'] . \'\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"edit_delete_message\") . \'\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"edit_post\") . \'</a> \r\n          \' . \'\'; if (THIS_SCRIPT != \'usernote\' && THIS_SCRIPT != \'announcement\') {\n          $final_rendered .= \'<span class=\"seperator\">&nbsp;</span>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'quickreply\'] AND !$show[\'threadedmode\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <a id=\"qr_\' . $post[\'postid\'] . \'\" class=\\\'quickreply\\\' href=\"\' . $post[\'replylink\'] . \'&amp;noquote=1\" rel=\"nofollow\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"quick_reply_to_this_message\") . \'\"><img id=\"replyimg_\' . $post[\'postid\'] . \'\" src=\"\' . $vboptions[\'cleargifurl\'] . \'\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"quick_reply_to_this_message\") . \'\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reply\") . \'</a> \r\n          <span class=\"seperator\">&nbsp;</span>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($post[\'replylink\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <a id=\"qrwq_\' . $post[\'postid\'] . \'\" class=\"newreply\" href=\"\' . $post[\'replylink\'] . \'\" rel=\"nofollow\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reply_with_quote\") . \'\"><img id=\"quoteimg_\' . $post[\'postid\'] . \'\" src=\"\' . $vboptions[\'cleargifurl\'] . \'\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reply_with_quote\") . \'\" /> \' . \'\'; if ($post[\'forwardlink\']) {\n          $final_rendered .= \'\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reply_to_private_message\") . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reply_with_quote\") . \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'</a> \r\n          \' . \'\'; if ($show[\'multiquote_post\']) {\n          $final_rendered .= \'<span class=\"seperator\">&nbsp;</span>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'multiquote_post\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n             <a class=\"multiquote\" href=\"\' . $post[\'replylink\'] . \'\" rel=\"nofollow\" onclick=\"return false;\" id=\"mq_\' . $post[\'postid\'] . \'\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"multi_quote_this_message\") . \'\"><img id=\"mq_image_\' . $post[\'postid\'] . \'\" src=\"\' . $vboptions[\'cleargifurl\'] . \'\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"multi_quote_this_message\") . \'\" />&nbsp;</a> \r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        </span>\r\n        <span class=\"postlinking\">\r\n          \' . \'\'; if (!$post[\'forwardlink\'] && THIS_SCRIPT != \'usernote\' && THIS_SCRIPT != \'announcement\') {\n          $final_rendered .= \'\r\n            \' . \'\'; if ($promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1) {\n          $final_rendered .= \'\r\n                <a href=\"\' . $promote_url . \'\" class=\"promotecms\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"promote_to_article\") . \'</a>\r\n                            <span class=\"seperator\">&nbsp;</span>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n          \' . $template_hook[\'postbit_controls\'] . \'\r\n          \' . $post[\'iplogged\'] . \'\r\n          \' . \'\'; if ($post[\'forwardlink\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <a class=\"forwardpost\" href=\"\' . $post[\'forwardlink\'] . \'\" rel=\"nofollow\"><img src=\"\' . $vboptions[\'cleargifurl\'] . \'\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"forward_message\") . \'\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"forward\") . \'</a>\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'reputationlink\'] OR $show[\'infractionlink\'] OR $show[\'moderated\'] OR $show[\'spam\'] OR $show[\'deletedpost\'] OR $show[\'redcard\'] OR $show[\'yellowcard\']) {\n          $final_rendered .= \'<span class=\"seperator\">&nbsp;</span>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'reputationlink\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <span class=\"reputationpopupmenu popupmenu popupcustom\" title=\"\' . $post[\'postid\'] . \'\"><a class=\"popupctrl reputation\" href=\"reputation.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=addreputation&amp;p=\' . $post[\'postid\'] . \'\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"add_reputation\") . \'\" rel=\"nofollow\" id=\"reputation_\' . $post[\'postid\'] . \'\"><!--<img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/reputation-40b.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"add_reputation\") . \'\" /> -->&nbsp;</a></span>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'infractionlink\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            &nbsp;<a class=\"infraction\" href=\"infraction.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=report&amp;p=\' . $post[\'postid\'] . \'\" rel=\"nofollow\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"add_infraction_for_x\", \'\' . $post[\'username\'] . \'\') . \'\"><!-- <img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/add-infraction_sm.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"add_infraction_for_x\", \'\' . $post[\'username\'] . \'\') . \'\" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'reportlink\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            &nbsp;<a class=\"report\" href=\"\' . $post[\'reportlink\'] . \'\" rel=\"nofollow\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"report_bad_post\") . \'\"><!-- <img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/report-40b.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"report_bad_post\") . \'\" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'moderated\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <img class=\"moderated\" src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/moderated_sm.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"moderated_post\") . \'\" />\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'spam\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <img class=\"spam\" src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/spam_detected.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"spam_post\") . \'\" />\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'deletedpost\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'managepost\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <a class=\"deleted\" href=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'postings.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=managepost&amp;p=\' . $post[\'postid\'] . \'\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"manage\") . \'\">&nbsp;</a>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n              <img class=\"deleted_nolink\" class=\"inlineimage\" src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/deleted_sm.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"deleted_post\") . \'\" />\r\n            \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'redcard\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <a class=\"redcard\" href=\"infraction.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=view&amp;p=\' . $post[\'postid\'] . \'\" rel=\"nofollow\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"received_infraction\") . \'\"><!-- <img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/red-card_sm.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"received_infraction\") . \'\" /> --> &nbsp;</a>\r\n            \';\n        } else if ($show[\'yellowcard\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <a class=\"yellowcard\" href=\"infraction.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=view&amp;p=\' . $post[\'postid\'] . \'\" rel=\"nofollow\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"received_warning\") . \'\"><!--<img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/yellow-card_sm.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"received_warning\") . \'\" /> --> &nbsp;</a>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($post[\'api_platform\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            \' . \'\'; if ($post[\'api_platform_link\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <a class=\"mobile mobile_\' . $post[\'api_platform\'] . \'\" href=\"\' . $post[\'api_platform_link\'] . \'\" rel=\"nofollow\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase($post[api_platform_link_title]) . \'\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase($post[api_platform_link_phrase]) . \'</a>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n              <span class=\"mobile mobile_\' . $post[\'api_platform\'] . \'\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase($post[api_platform_link_phrase]) . \'</span>\r\n            \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        </span>\r\n      <!-- </div> -->\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n  <hr />\r\n</li>\r\n\' . $template_hook[\'postbit_end\'] . \'\';', '{vb:raw template_hook.postbit_start}\r\n<li class=\"postbitlegacy postbitim postcontainer {vb:raw post.statusicon}\" id=\"post_{vb:raw post.postid}\">\r\n<!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->\r\n\r\n  <div class=\"posthead\">\r\n      <span class=\"postdate {vb:raw post.statusicon}\">\r\n<i class=\"fa fa-spinner fa-spin\"></i>\r\n\r\n        <vb:if condition=\"$show[\'announcement\']\">\r\n          <span class=\"date\">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>\r\n        <vb:else />\r\n          <span class=\"date\">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition=\"!$show[\'detailedtime\']\">,&nbsp;<span class=\"time\">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>\r\n        </vb:if>\r\n      </span>\r\n      <span class=\"nodecontrols\">\r\n        <vb:if condition=\"$post[\'postid\'] AND $post[\'threadid\'] AND !$show[\'moderated\']\">\r\n          <a name=\"post{vb:raw post.postid}\" href=\"{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}\" class=\"<vb:if condition=\"$show[\'inlinemod\']\">ie</vb:if>postcounter\">#{vb:raw post.postcount}</a><a id=\"postcount{vb:raw post.postid}\" name=\"{vb:raw post.postcount}\"></a>\r\n        </vb:if>\r\n        <vb:if condition=\"$show[\'moderated\']\"><a name=\"post{vb:raw post.postid}\"></a>{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>\r\n        <vb:if condition=\"$show[\'inlinemod\']\">\r\n          <label for=\"post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}\"><input class=\"postimod\" type=\"checkbox\" id=\"post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}\" name=\"plist[{vb:raw post.postid}]\" value=\"{vb:raw post.checkbox_value}\" /></label>\r\n        </vb:if>\r\n      </span>\r\n  </div>\r\n  <div class=\"postdetails\">\r\n    <div class=\"userinfo\">\r\n            <div class=\"usercoverx\"></div>\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'avatar\']\">\r\n      <a class=\"postuseravatar\" href=\"{vb:link member, {vb:raw post}}\" title=\"{vb:rawphrase {vb:raw post[\'onlinestatusphrase\']}, {vb:raw post.username}}\">\r\n        <img src=\"{vb:raw post.avatarurl}\" alt=\"{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}\" title=\"{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}\" />\r\n      </a>\r\n      </vb:if> \r\n            <p class=\"memberstatusp\">{vb:raw post.onlinestatus}</p>\r\n            <div class=\"communications\">\r\n             <a href=\"member.php?{vb:raw post.userid}\" class=\"hisorherpro\" title=\"پروفایل\" alt=\"پروفایل\"></a>\r\n             <a href=\"private.php?{vb:raw session.sessionurl}do=newpm&amp;u={vb:raw post.userid}\" class=\"sendhimorherpri\" title=\"پیام خصوصی\" alt=\"پیام خصوصی\"></a>\r\n             <a href=\"search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=finduser&amp;userid={vb:raw post.userid}&amp;contenttype=vBForum_Post&amp;showposts=1\" class=\"hisorherposts\" title=\"ارسال های انجمن\" alt=\"ارسال های انجمن\"></a>\r\n             <a href=\"member.php?{vb:raw post.userid}\" class=\"hisorheruser\">{vb:raw post.musername}</a>\r\n            </div>\r\n      <vb:if condition=\"$post[\'rank\']\">\r\n        <span class=\"rank\">{vb:raw post.rank}</span>\r\n      </vb:if>\r\n      {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}\r\n      <vb:if condition=\"$post[\'userid\']\">\r\n        <hr />\r\n        <dl class=\"userinfo_extra\">\r\n          <vb:if condition=\"$post[\'joindate\']\"><div class=\"postbit_extra\"><dt>{vb:rawphrase join_date}</dt> <dd>{vb:raw post.joindate}</dd></div></vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$post[\'field2\']\"><div class=\"postbit_extra\"><dt>{vb:rawphrase location_perm}</dt> <dd>{vb:raw post.field2}</dd></div></vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$post[\'age\']\"><div class=\"postbit_extra\"><dt>{vb:rawphrase age}</dt> <dd>{vb:raw post.age}</dd></div></vb:if>\r\n          <div class=\"postbit_extra\"><dt>{vb:rawphrase posts}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd></div>  \r\n          {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}\r\n<div class=\"imlinks postbit_extra\">\r\n          {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}\r\n        </div>\r\n        <vb:if condition=\"$show[\'infraction\'] OR $show[\'reppower\']\">\r\n        <dl class=\"user_rep\">\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'infraction\']\">\r\n<div class=\"postbit_extra\">\r\n          <dt>{vb:rawphrase infractions}</dt> \r\n          <dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd></div>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'reputation\']\">\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'reppower\']\">\r\n<div class=\"postbit_extra\">\r\n          <dt>{vb:rawphrase reppower}</dt> \r\n          <dd id=\"reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}\">{vb:raw post.reppower}</dd> </div>\r\n            </vb:if>\r\n          </vb:if>\r\n        </dl>\r\n        </vb:if>\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'reputation\']\">\r\n        <div class=\"postbit_extra\"><span class=\"postbit_reputation\" id=\"repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}\" title=\"{vb:raw post.username} {vb:raw post.level}\">\r\n          <vb:each from=\"reputationdisplay\" value=\"row\">\r\n            <img class=\"{vb:raw row.class}\" src=\"{vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}\" alt=\"\" />{vb:raw row.rowend}\r\n          </vb:each>\r\n        </span>\r\n</div>\r\n      </vb:if>\r\n        </dl>\r\n        {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}\r\n      </vb:if>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"postbody\">\r\n      <div class=\"postrow<vb:if condition=\"$show[\'postedited\'] || $post[\'signature\']\"> has_after_content</vb:if>\">\r\n        {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}\r\n        <vb:if condition=\"$post[\'title\'] OR $show[\'messageicon\']\">\r\n        <h2 class=\"title icon\">\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'messageicon\']\"><img src=\"{vb:raw post.iconpath}\" alt=\"{vb:raw post.icontitle}\" /> </vb:if>{vb:raw post.title}\r\n        </h2>\r\n        </vb:if>\r\n\r\n\r\n            <vb:if condition=\"$post[\'isfirstshown\']\">\r\n              {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}\r\n              {vb:raw ad_location.thread_first_post_content}\r\n            </vb:if>\r\n            <vb:if condition=\"$post[\'islastshown\']\">\r\n              {vb:raw ad_location.thread_last_post_content}\r\n            </vb:if>\r\n        <div class=\"content<vb:if condition=\"$show[\'first_ad\'] OR $show[\'last_ad\']\"> hasad</vb:if>\">\r\n          <div id=\"post_message_{vb:raw post.postid}\">\r\n            <blockquote class=\"postcontent restore \">\r\n              {vb:raw post.message}\r\n            </blockquote>\r\n          </div>\r\n\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'attachments\']\">\r\n            <div class=\"attachments\">\r\n\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'thumbnailattachment\']\">\r\n              <fieldset class=\"postcontent\">\r\n                <legend><img src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"{vb:rawphrase attached_thumbnails}\" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>\r\n                {vb:raw post.thumbnailattachments}\r\n              </fieldset>\r\n            </vb:if>\r\n\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'imageattachment\']\">\r\n              <fieldset class=\"postcontent\">\r\n                <legend><img src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"{vb:rawphrase attached_images}\" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>\r\n                {vb:raw post.imageattachments}\r\n              </fieldset>\r\n            </vb:if>\r\n\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'imageattachmentlink\']\">\r\n              <fieldset class=\"postcontent\">\r\n                <legend><img src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"{vb:rawphrase attached_images}\" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>\r\n                <ul>\r\n                {vb:raw post.imageattachmentlinks}\r\n                </ul>\r\n              </fieldset>\r\n            </vb:if>\r\n\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'otherattachment\']\">\r\n              <fieldset class=\"postcontent\">\r\n                <legend><img src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"{vb:rawphrase attached_files}\" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>\r\n                <ul>\r\n                {vb:raw post.otherattachments}\r\n                </ul>\r\n              </fieldset>\r\n            </vb:if>\r\n\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'moderatedattachment\']\">\r\n              <fieldset class=\"postcontent\">\r\n                <legend><img src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png\" class=\"inlineimg\" alt=\"{vb:rawphrase attachments_pending_approval}\" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>\r\n                <ul>\r\n                {vb:raw post.moderatedattachments}\r\n                </ul>\r\n              </fieldset>\r\n            </vb:if>\r\n\r\n            </div>\r\n          <!-- / attachments -->\r\n          </vb:if>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'postedited\'] || $post[\'signature\']\">\r\n      <div class=\"after_content\">\r\n        <vb:if condition=\"$show[\'postedited\']\">\r\n        <!-- edit note -->\r\n        <blockquote class=\"postcontent lastedited\">\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'postedithistory\']\">\r\n            {vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, \r\n              {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}\r\n          <vb:else />\r\n            {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$post[\'edit_reason\']\">\r\n            <span class=\"reason\">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}\r\n          </vb:if>\r\n        </blockquote>\r\n        <!-- / edit note -->\r\n        </vb:if>\r\n        {vb:raw template_hook.postbit_signature_start}\r\n        <vb:if condition=\"$post[\'isfirstshown\']\">\r\n          {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}\r\n        </vb:if>\r\n        <vb:if condition=\"$post[\'signature\']\">\r\n          <blockquote class=\"signature restore\"><div class=\"signaturecontainer\">{vb:raw post.signature}</div></blockquote>\r\n        </vb:if>\r\n        {vb:raw template_hook.postbit_signature_end}\r\n      </div>\r\n      </vb:if>\r\n      <div class=\"cleardiv\"></div>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n    <div class=\"postfoot\">\r\n      <!-- <div class=\"postfoot_container\"> -->\r\n      <div class=\"textcontrols floatcontainer\">\r\n        <span class=\"postcontrols\">\r\n          <img style=\"display:none\" id=\"progress_{vb:raw post.postid}\" src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif\" alt=\"{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}\" />\r\n          <vb:if condition=\"$post[\'editlink\']\">\r\n            <a class=\"editpost\" href=\"{vb:raw post.editlink}\" name=\"vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}\" title=\"{vb:rawphrase edit_delete_message}\"><img src=\"{vb:raw vboptions.cleargifurl}\" id=\"editimg_{vb:raw post.postid}\" alt=\"{vb:rawphrase edit_delete_message}\" /> {vb:rawphrase edit_post}</a> \r\n          <vb:if condition=\"THIS_SCRIPT != \'usernote\' && THIS_SCRIPT != \'announcement\'\"><span class=\"seperator\">&nbsp;</span></vb:if>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'quickreply\'] AND !$show[\'threadedmode\']\">\r\n            <a id=\"qr_{vb:raw post.postid}\" class=\'quickreply\' href=\"{vb:raw post.replylink}&amp;noquote=1\" rel=\"nofollow\" title=\"{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}\"><img id=\"replyimg_{vb:raw post.postid}\" src=\"{vb:raw vboptions.cleargifurl}\" alt=\"{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}\" /> {vb:rawphrase reply}</a> \r\n          <span class=\"seperator\">&nbsp;</span>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$post[\'replylink\']\">\r\n            <a id=\"qrwq_{vb:raw post.postid}\" class=\"newreply\" href=\"{vb:raw post.replylink}\" rel=\"nofollow\" title=\"{vb:rawphrase reply_with_quote}\"><img id=\"quoteimg_{vb:raw post.postid}\" src=\"{vb:raw vboptions.cleargifurl}\" alt=\"{vb:rawphrase reply_with_quote}\" /> <vb:if condition=\"$post[\'forwardlink\']\">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a> \r\n          <vb:if condition=\"$show[\'multiquote_post\']\"><span class=\"seperator\">&nbsp;</span></vb:if>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'multiquote_post\']\">\r\n             <a class=\"multiquote\" href=\"{vb:raw post.replylink}\" rel=\"nofollow\" onclick=\"return false;\" id=\"mq_{vb:raw post.postid}\" title=\"{vb:rawphrase multi_quote_this_message}\"><img id=\"mq_image_{vb:raw post.postid}\" src=\"{vb:raw vboptions.cleargifurl}\" alt=\"{vb:rawphrase multi_quote_this_message}\" />&nbsp;</a> \r\n          </vb:if>\r\n        </span>\r\n        <span class=\"postlinking\">\r\n          <vb:if condition=\"!$post[\'forwardlink\'] && THIS_SCRIPT != \'usernote\' && THIS_SCRIPT != \'announcement\'\">\r\n            <vb:if condition=\"$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1\">\r\n                <a href=\"{vb:raw promote_url}\" class=\"promotecms\">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>\r\n                            <span class=\"seperator\">&nbsp;</span>\r\n            </vb:if>\r\n          </vb:if>\r\n\r\n          {vb:raw template_hook.postbit_controls}\r\n          {vb:raw post.iplogged}\r\n          <vb:if condition=\"$post[\'forwardlink\']\">\r\n            <a class=\"forwardpost\" href=\"{vb:raw post.forwardlink}\" rel=\"nofollow\"><img src=\"{vb:raw vboptions.cleargifurl}\" alt=\"{vb:rawphrase forward_message}\" /> {vb:rawphrase forward}</a>\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'reputationlink\'] OR $show[\'infractionlink\'] OR $show[\'moderated\'] OR $show[\'spam\'] OR $show[\'deletedpost\'] OR $show[\'redcard\'] OR $show[\'yellowcard\']\"><span class=\"seperator\">&nbsp;</span></vb:if>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'reputationlink\']\">\r\n            <span class=\"reputationpopupmenu popupmenu popupcustom\" title=\"{vb:raw post.postid}\"><a class=\"popupctrl reputation\" href=\"reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}\" title=\"{vb:rawphrase add_reputation}\" rel=\"nofollow\" id=\"reputation_{vb:raw post.postid}\"><!--<img src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png\" alt=\"{vb:rawphrase add_reputation}\" /> -->&nbsp;</a></span>\r\n          </vb:if>\r\n\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'infractionlink\']\">\r\n            &nbsp;<a class=\"infraction\" href=\"infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}\" rel=\"nofollow\" title=\"{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}\"><!-- <img src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png\" alt=\"{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}\" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'reportlink\']\">\r\n            &nbsp;<a class=\"report\" href=\"{vb:raw post.reportlink}\" rel=\"nofollow\" title=\"{vb:rawphrase report_bad_post}\"><!-- <img src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png\" alt=\"{vb:rawphrase report_bad_post}\" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;\r\n          </vb:if>\r\n\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'moderated\']\">\r\n            <img class=\"moderated\" src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png\" alt=\"{vb:rawphrase moderated_post}\" />\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'spam\']\">\r\n            <img class=\"spam\" src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png\" alt=\"{vb:rawphrase spam_post}\" />\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'deletedpost\']\">\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'managepost\']\">\r\n              <a class=\"deleted\" href=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}\" title=\"{vb:rawphrase manage}\">&nbsp;</a>\r\n            <vb:else />\r\n              <img class=\"deleted_nolink\" class=\"inlineimage\" src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png\" alt=\"{vb:rawphrase deleted_post}\" />\r\n            </vb:if>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'redcard\']\">\r\n            <a class=\"redcard\" href=\"infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}\" rel=\"nofollow\" title=\"{vb:rawphrase received_infraction}\"><!-- <img src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png\" alt=\"{vb:rawphrase received_infraction}\" /> --> &nbsp;</a>\r\n            <vb:elseif condition=\"$show[\'yellowcard\']\" />\r\n              <a class=\"yellowcard\" href=\"infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}\" rel=\"nofollow\" title=\"{vb:rawphrase received_warning}\"><!--<img src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png\" alt=\"{vb:rawphrase received_warning}\" /> --> &nbsp;</a>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$post[\'api_platform\']\">\r\n            <vb:if condition=\"$post[\'api_platform_link\']\">\r\n              <a class=\"mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}\" href=\"{vb:raw post.api_platform_link}\" rel=\"nofollow\" title=\"{vb:rawphrase {vb:raw post[\'api_platform_link_title\']}}\">{vb:rawphrase {vb:raw post[\'api_platform_link_phrase\']}}</a>\r\n            <vb:else />\r\n              <span class=\"mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}\">{vb:rawphrase {vb:raw post[\'api_platform_link_phrase\']}}</span>\r\n            </vb:if>\r\n          </vb:if>\r\n        </span>\r\n      <!-- </div> -->\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n  <hr />\r\n</li>\r\n{vb:raw template_hook.postbit_end}', 1422472725, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin'),(20, 'template', 'postbit_onlinestatus', '$final_rendered = \'\' . \'\'; if ($onlinestatus==0) {\n          $final_rendered .= \'Offline\r\n\';\n        } else if ($onlinestatus==1) {\n          $final_rendered .= \'Online\r\n\';\n        } else if ($onlinestatus==2) {\n          $final_rendered .= \'Invisible\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\';', '<vb:if condition=\"$onlinestatus==0\">Offline\r\n<vb:elseif condition=\"$onlinestatus==1\" />Online\r\n<vb:elseif condition=\"$onlinestatus==2\" />Invisible</vb:if>', 1421869946, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin'),(20, 'template', 'SHOWTHREAD', '$final_rendered = \'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"htmldoctype\") . \'\r\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"\' . \'\'; if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'enablefacebookconnect\']) {\n          $final_rendered .= \' xmlns:fb=\"http://www.facebook.com/2008/fbml\"\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \' dir=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"textdirection\") . \'\" lang=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"languagecode\") . \'\" id=\"vbulletin_html\">\r\n<head>\r\n  \' . $headinclude . \'\r\n  \' . \'\'; if ($threadinfo[\'keywords\']) {\n          $final_rendered .= \'<meta name=\"keywords\" content=\"\' . $threadinfo[\'keywords\'] . \'\" />\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  <meta name=\"description\" content=\"\' . $thread[\'meta_description\'] . \'\" />\r\n\r\n  <title>\' . $thread[\'prefix_plain_html\'] . \' \' . $thread[\'title\'] . \'\' . \'\'; if ($pagenumber > \'1\') {\n          $final_rendered .= \' - \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"page_x\", \'\' . $pagenumber . \'\') . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'</title>\r\n  <link rel=\"canonical\" href=\"\' . $thread_url . \'\" />\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'reputation\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin-ajax-reputation.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'quickedit\'] OR $show[\'quickreply\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_textedit.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'postloader_js\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_post_loader.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'threadrating\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_ajax_threadrate.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'multiquote_global\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_multi_quote.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'quickedit\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin-editor.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_quick_edit.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'quickreply\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_quick_reply.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'manage_tag\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_ajax_taglist.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_ajax_suggest.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'lightbox\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_lightbox.js?v=\' . $vboptions[\'simpleversion\'] . \'\"></script>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n  \' . \'\'; if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'storecssasfile\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    \' . \'\';if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'storecssasfile\'])\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'showthread-rollup.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\';\n      }\n      else\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'showthread-rollup.css\" />\';\n      }\n      $final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n    \' . \'\';if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'storecssasfile\'])\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'toolsmenu.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'postlist.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'showthread.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'postbit.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'options.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'attachment.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'poll.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'lightbox.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\';\n      }\n      else\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'toolsmenu.css,postlist.css,showthread.css,postbit.css,options.css,attachment.css,poll.css,lightbox.css\" />\';\n      }\n      $final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  <!--[if lt IE 8]>\' . \'\';if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'storecssasfile\'])\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'toolsmenu-ie.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'postlist-ie.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'showthread-ie.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'postbit-ie.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\r\n  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'poll-ie.css?d=\' . $style[\'dateline\'] . \'\" />\';\n      }\n      else\n      {\n        $final_rendered .= \'<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"\' . $vbcsspath . \'toolsmenu-ie.css,postlist-ie.css,showthread-ie.css,postbit-ie.css,poll-ie.css\" />\';\n      }\n      $final_rendered .= \'\' . \'<![endif]-->\r\n\' . $headinclude_bottom . \'\r\n</head>\r\n\r\n<body\' . \'\'; if ($onload) {\n          $final_rendered .= \' onload=\"\' . $onload . \'\"\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'>\r\n\r\n\' . $header . \'\r\n\' . $navbar . \'\r\n\' . $template_hook[\'showthread_above_posts\'] . \'\r\n\' . $poll . \'\r\n\r\n  <div id=\"above_postlist\" class=\"above_postlist\">\r\n    \' . \'\'; if ($show[\'largereplybutton\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      <a href=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'newreply.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'p=\' . $LASTPOSTID . \'&amp;noquote=1\" class=\"newcontent_textcontrol\" id=\"newreplylink_top\">\' . \'\'; if ($show[\'closethread\']) {\n          $final_rendered .= \'<span>+</span> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reply_to_thread\") . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"closed_thread\") . \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'</a>\r\n      <img style=\"display:none\" id=\"progress_newreplylink_top\" src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/progress.gif\" alt=\"\" />\r\n    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    <div id=\"pagination_top\" class=\"pagination_top pagination_x\">\r\n    \' . \'\'; if ($pagenav) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      \' . $pagenav . \'\r\n    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n  <div id=\"pagetitle\" class=\"pagetitle\">\r\n    <h1>\r\n      \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"thread\") . \': <span class=\"threadtitle\"><a href=\"\' . $thread_url . \'\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reload_this_page\") . \'\">\' . $threadinfo[\'title\'] . \'</a></span>\r\n    </h1>\r\n    \' . \'\'; if ($show[\'fb_likebutton\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      \' . $fblikebutton . \'\r\n    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  </div>\r\n  <div id=\"thread_controls\" class=\"thread_controls toolsmenu\">\r\n    <div>\r\n    <ul id=\"postlist_popups\" class=\"postlist_popups popupgroup\">\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'firstunreadlink\'] AND $thread[\'replycount\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      <li class=\"popupmenu\"><h6><a class=\"firstunread\" href=\"\' . $firstunread . \'\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"view_first_unread\") . \' </a></h6></li>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      \' . $template_hook[\'threadtoolbar\'] . \'\r\n      <li class=\"popupmenu\" id=\"threadtools\">\r\n        <h6><a class=\"popupctrl\" href=\"javascript://\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"thread_tools\") . \'</a></h6>\r\n        <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n          <li><a href=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'printthread.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'t=\' . $threadid . \'\' . \'\'; if ($perpage) {\n          $final_rendered .= \'&amp;pp=\' . $perpage . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\' . \'\'; if ($pagenumber) {\n          $final_rendered .= \'&amp;page=\' . $pagenumber . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\" accesskey=\"3\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"show_printable_version\") . \'</a></li>\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'sendtofriend\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <li><a href=\"sendmessage.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=sendtofriend&amp;t=\' . $threadid . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"email_this_page\") . \'&hellip;</a></li>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          <li>\r\n            \' . \'\'; if ($show[\'subscribed\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <a href=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'subscription.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=removesubscription&amp;t=\' . $threadid . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"unsubscribe_from_this_thread\") . \'</a>\r\n            \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n              <a href=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'subscription.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=addsubscription&amp;t=\' . $threadid . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"subscribe_to_this_thread\") . \'&hellip;</a>\r\n            \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          </li>\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'addpoll\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            <li><a href=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'poll.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'do=newpoll&amp;t=\' . $threadid . \'\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"add_a_poll_to_this_thread\") . \'&hellip;</a></li>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        </ul>\r\n      </li>\r\n\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'adminoptions\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <li class=\"popupmenu\" id=\"moderationtools\">\r\n          <h6><a class=\"popupctrl\" href=\"javascript://\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"administrative\") . \'</a></h6>\r\n          <form action=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'postings.php\" method=\"post\">\r\n            <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n              \' . \'\'; if ($show[\'openclose\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n                <li><label>\r\n                  <input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"openclosethread\" checked=\"checked\" tabindex=\"1\" />\r\n                  \' . \'\'; if ($show[\'closethread\']) {\n          $final_rendered .= \'\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"close_thread\") . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"open_thread\") . \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n                </label></li>\r\n              \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n              \' . \'\'; if ($show[\'moderatethread\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n                <li><label>\r\n                  <input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"moderatethread\" tabindex=\"2\" /> \r\n                  \' . \'\'; if ($show[\'approvethread\']) {\n          $final_rendered .= \'\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"approve_thread\") . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"unapprove_thread\") . \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n                </label></li>\r\n              \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n              \' . \'\'; if ($show[\'movethread\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n                <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"movethread\" tabindex=\"3\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"move_thread\") . \'&hellip;</label></li>\r\n                <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"copythread\" tabindex=\"4\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"copy_thread\") . \'&hellip;</label></li>          \r\n              \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n              \' . \'\'; if ($show[\'editthread\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n                <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"editthread\" tabindex=\"5\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"edit_thread\") . \'&hellip;</label></li>\r\n              \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n              \' . \'\'; if ($show[\'deletethread\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n              <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"deletethread\" tabindex=\"6\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"delete_thread\") . \'&hellip;</label></li>\r\n              \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n              \' . \'\'; if ($show[\'managethread\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n                <li><label>\r\n                  <input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"stick\" tabindex=\"7\" />\r\n                  \' . \'\'; if ($show[\'unstick\']) {\n          $final_rendered .= \'\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"unstick_thread\") . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"stick_thread\") . \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n                </label></li>\r\n                <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"mergethread\" tabindex=\"8\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"merge_threads\") . \'&hellip;</label></li>\r\n                <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"removeredirect\" tabindex=\"9\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"remove_redirects\") . \'</label></li>\r\n              \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n              \' . $template_hook[\'showthread_adminoptions\'] . \'\r\n              <li class=\"formsubmit\">\r\n                <input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"proceed_ellipsis\") . \'\" tabindex=\"10\" /> \r\n                <input class=\"button\" type=\"reset\" value=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reset\") . \'\" tabindex=\"11\" />\r\n              </li>\r\n            </ul>\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"s\" value=\"\' . $session[\'sessionhash\'] . \'\" />\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"securitytoken\" value=\"\' . $bbuserinfo[\'securitytoken\'] . \'\" />\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"t\" value=\"\' . $threadid . \'\" />\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"pollid\" value=\"\' . $pollid . \'\" />\r\n          </form>\r\n        </li>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'search\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <li class=\"popupmenu searchthread menusearch\" id=\"searchthread\">\r\n          <h6><a class=\"popupctrl\" href=\"javascript://\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"search_thread\") . \'</a></h6>\r\n          <form action=\"search.php\" method=\"post\">\r\n            <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n              <li>\r\n                <input type=\"text\" name=\"query\" class=\"searchbox\" value=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"search_dots\") . \'\" tabindex=\"13\" />\r\n                <input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"search\") . \'\" tabindex=\"14\" />\r\n              </li>\r\n              <li class=\"formsubmit\" id=\"popupsearch\">\r\n                <div class=\"submitoptions\">&nbsp;</div>\r\n                <div class=\"advancedsearchlink\"><a href=\"search.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'search_type=1&amp;searchthreadid=\' . $thread[\'threadid\'] . \'&amp;contenttype=vBForum_Post\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"advanced_search\") . \'</a></div>\r\n              </li>\r\n            </ul>\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"s\" value=\"\' . $session[\'sessionhash\'] . \'\" />\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"securitytoken\" value=\"\' . $bbuserinfo[\'securitytoken\'] . \'\" />\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"do\" value=\"process\" />\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"searchthreadid\" value=\"\' . $thread[\'threadid\'] . \'\" />\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"search_type\" value=\"1\" />\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"contenttype\" value=\"vBForum_Post\" />\r\n          </form>\r\n        </li>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'threadrating\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <li class=\"popupmenu\" id=\"threadrating\">\r\n          <h6><a class=\"popupctrl\" href=\"javascript://\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"rate_this_thread\") . \'</a></h6>\r\n          <div class=\"popupbody popuphover\">\r\n            <form action=\"threadrate.php\" method=\"post\" id=\\\'showthread_threadrate_form\\\'>\r\n              <ul>\r\n                <li id=\"threadrating_current\"\' . \'\'; if (!$show[\'rating\']) {\n          $final_rendered .= \'class=\"hidden\"\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \' title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"thread_rating_x_votes_y_average\", \'\' . $thread[\'votenum\'] . \'\', \'\' . $thread[\'voteavg\'] . \'\') . \'\"><label>\r\n                  <span class=\"rating r\' . $thread[\'rating\'] . \'\' . \'\'; if ($thread[\'rating\'] != 5) {\n          $final_rendered .= \'_\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"current_rating\") . \'</span>\r\n                </label></li>\r\n                \' . \'\'; if ($show[\'ratethread\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n                  <li><label for=\"r5\"><span class=\"rating r5\">\r\n                    \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"dirmark\") . \'<input type=\"radio\" name=\"vote\" value=\"5\" id=\"r5\" \' . $votechecked[\'5\'] . \' tabindex=\"20\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"excellent\") . \'\r\n                  </span></label></li>\r\n                  <li><label for=\"r4\"><span class=\"rating r4_\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \'\">\r\n                    \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"dirmark\") . \'<input type=\"radio\" name=\"vote\" value=\"4\" id=\"r4\" \' . $votechecked[\'4\'] . \' tabindex=\"21\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"good\") . \'\r\n                  </span></label></li>\r\n                  <li><label for=\"r3\"><span class=\"rating r3_\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \'\">\r\n                    \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"dirmark\") . \'<input type=\"radio\" name=\"vote\" value=\"3\" id=\"r3\" \' . $votechecked[\'3\'] . \' tabindex=\"22\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"average\") . \'\r\n                  </span></label></li>\r\n                  <li><label for=\"r2\"><span class=\"rating r2_\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \'\">\r\n                    \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"dirmark\") . \'<input type=\"radio\" name=\"vote\" value=\"2\" id=\"r2\" \' . $votechecked[\'2\'] . \' tabindex=\"23\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"bad\") . \'\r\n                  </span></label></li>\r\n                  <li><label for=\"r1\"><span class=\"rating r1_\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \'\">\r\n                    \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"dirmark\") . \'<input type=\"radio\" name=\"vote\" value=\"1\" id=\"r1\" \' . $votechecked[\'1\'] . \' tabindex=\"24\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"terrible\") . \'\r\n                  </span></label></li>\r\n                  <li class=\"formsubmit\"><input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"vote_now\") . \'\" tabindex=\"25\" /></li>\r\n                \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n                  <li><label>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"already_rated_this_thread\") . \'</label></li>\r\n                \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n              </ul>\r\n              <input type=\"hidden\" name=\"s\" value=\"\' . $session[\'sessionhash\'] . \'\" />\r\n              <input type=\"hidden\" name=\"securitytoken\" value=\"\' . $bbuserinfo[\'securitytoken\'] . \'\" />\r\n              <input type=\"hidden\" name=\"t\" value=\"\' . $threadid . \'\" />\r\n              <input type=\"hidden\" name=\"pp\" value=\"\' . $perpage . \'\" />\r\n              <input type=\"hidden\" name=\"page\" value=\"\' . $pagenumber . \'\" />\r\n            </form>\r\n          </div>\r\n          <script type=\"text/javascript\">\r\n          <!--\r\n            vB_AJAX_ThreadRate_Init(\\\'showthread_threadrate_form\\\', \' . $threadinfo[\'threadid\'] . \');\r\n          //-->\r\n          </script>\r\n        </li>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n      \' . \'\'; if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'allowthreadedmode\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <li class=\"popupmenu\" id=\"displaymodes\">\r\n          <h6><a class=\"popupctrl\" href=\"javascript://\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"display\") . \'</a></h6>\r\n          <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n            <li>\' . \'\'; if (!$show[\'linearmode\']) {\n          $final_rendered .= \'<a href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"thread\", $threadinfo, $pageinfo_linear) . \'#post\' . $FIRSTPOSTID . \'\"> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"switch_to_linear_mode\") . \'</a>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'<label>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"linear_mode\") . \'</label>\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'</li>\r\n            <li>\' . \'\'; if (!$show[\'hybridmode\']) {\n          $final_rendered .= \'<a href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"thread\", $threadinfo, $pageinfo_hybrid) . \'\"> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"switch_to_hybrid_mode\") . \'</a>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'<label>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"hybrid_mode\") . \'</label>\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'</li>\r\n            <li>\' . \'\'; if (!$show[\'threadedmode\']) {\n          $final_rendered .= \'<a href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"thread\", $threadinfo, $pageinfo_threaded) . \'#post\' . $FIRSTPOSTID . \'\"> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"switch_to_threaded_mode\") . \'</a>\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'<label>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"threaded_mode\") . \'</label>\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'</li>\r\n          </ul>\r\n        </li>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'inlinemod\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <li class=\"popupmenu\" id=\"post_imodsel\">\r\n          <h6><a class=\"popupctrl\" href=\"javascript://\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"inline_mod\") . \'</a></h6>\r\n          <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n            <li><a href=\"javascript://\" id=\"post_imodsel:all\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"select_all\") . \'</a></li>\r\n            <li><a href=\"javascript://\" id=\"post_imodsel:none\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"deselect_all\") . \'</a></li>\r\n            <li><a href=\"javascript://\" id=\"post_imodsel:invert\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"invert_selection\") . \'</a></li>\r\n            <li>&nbsp;</li>\r\n            <li><a href=\"javascript://\" id=\"post_imodsel:flag:1\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"select_unapproved_posts\") . \'</a></li>\r\n            <li><a href=\"javascript://\" id=\"post_imodsel:flag:2\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"select_deleted_posts\") . \'</a></li>\r\n            <li><a href=\"javascript://\" id=\"post_imodsel:flag:4\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"select_posts_with_attachments\") . \'</a></li>\r\n            <li><a href=\"javascript://\" id=\"post_imodsel:flag:8\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"select_posts_from_guests\") . \'</a></li>\r\n          </ul>\r\n        </li>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      </ul>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n\r\n<div id=\"postlist\" class=\"postlist restrain\">\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'threadedmode\'] OR $show[\'hybridmode\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    \' . $threadlist . \'\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'inlinemod\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n  <form action=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'inlinemod.php?threadid=\' . $threadinfo[\'threadid\'] . \'&amp;p=\' . $postid . \'\" method=\"post\" id=\"inlinemodform\" name=\"inlinemodform\">\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    <ol id=\"posts\" class=\"posts\" start=\"1\">\r\n      \' . $postbits . \'\r\n    </ol>\r\n    <div class=\"separator\"></div>\r\n    <div class=\"postlistfoot\">\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'inlinemod\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      <div id=\"inlinemod_formctrls\" class=\"popupmenu\">\r\n        <a href=\"javascript://\" class=\"popupctrl\"><span class=\"ctrlcontainer\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"moderation_tools\") . \' (<span id=\"post_inlinemod_count\">0</span>)</span></a> \r\n        <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'managethread\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"mergeposts\" tabindex=\"31\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"merge_posts\") . \'&hellip;</label></li>\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"moveposts\" tabindex=\"32\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"move_posts\") . \'&hellip;</label></li>\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"copyposts\" tabindex=\"33\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"copy_posts\") . \'&hellip;</label></li>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'spamctrls\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"spampost\" tabindex=\"34\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"delete_posts_as_spam\") . \'&hellip;</label></li>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'managepost\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"deleteposts\" tabindex=\"35\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"delete_posts\") . \'&hellip;</label></li>\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"undeleteposts\" tabindex=\"36\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"undelete_posts\") . \'</label></li>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'approvepost\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"approveposts\" tabindex=\"37\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"approve_posts\") . \'</label></li>\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"unapproveposts\" tabindex=\"38\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"unapprove_posts\") . \'</label></li>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'approveattachment\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"approveattachments\" tabindex=\"39\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"approve_attachments\") . \'</label></li>\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"unapproveattachments\" tabindex=\"40\" /> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"unapprove_attachments\") . \'</label></li>\r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"viewpost\" tabindex=\"41\" /> \' . $vbphrase[\'view_selected_posts\'] . \'</label></li>\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"clearpost\" tabindex=\"42\" /> \' . $vbphrase[\'clear_post_list\'] . \'</label></li>\r\n          \' . $template_hook[\'inlinemod_post_bottom\'] . \'\r\n          <li class=\"formsubmit\">\r\n            <input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"proceed_ellipsis\") . \'\" tabindex=\"43\" /> \r\n          </li>\r\n        </ul>\r\n      </div>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    </div>\r\n\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'inlinemod\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"s\" value=\"\' . $session[\'sessionhash\'] . \'\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"securitytoken\" value=\"\' . $bbuserinfo[\'securitytoken\'] . \'\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"threadid\" value=\"\' . $threadinfo[\'threadid\'] . \'\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"p\" value=\"\' . $postid . \'\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"url\" value=\"\' . $url . \'\" />\r\n  </form>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n</div>\r\n\r\n<div id=\"below_postlist\" class=\"\' . \'\'; if (!$show[\'inlinemod\']) {\n          $final_rendered .= \'noinlinemod \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'below_postlist\">\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'largereplybutton\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <a href=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'newreply.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'p=\' . $LASTPOSTID . \'&amp;noquote=1\"class=\"newcontent_textcontrol\" id=\"newreplylink_bottom\">\' . \'\'; if ($show[\'closethread\']) {\n          $final_rendered .= \'<span>+</span> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reply_to_thread\") . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"closed_thread\") . \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'</a>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  <div id=\"pagination_bottom\" class=\"pagination_bottom\">\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'pagenav\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    \' . $pagenav . \'\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    \' . $forumjump . \'\r\n  </div>\r\n</div>\r\n\r\n\' . \'\'; if ($show[\'multiquote_global\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n<!-- multiquote scripts -->\r\n<script type=\"text/javascript\">\r\n<!--\r\nvar mqlimit = \' . $vboptions[\'mqlimit\'] . \';\r\n//-->\r\n</script>\r\n<!-- / multiquote scripts -->\r\n\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n\' . \'\'; if ($show[\'quickreply\'] OR $show[\'ajax_js\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n<!-- ajax errors table -->\r\n<div id=\"ajax_post_errors\" class=\"hidden\">\r\n  <div class=\"block\">\r\n    <div class=\"blockhead floatcontainer\">\r\n      <span class=\"blockhead_info\"><input type=\"button\" class=\"button\" value=\" X \" id=\"quick_edit_errors_hide\" tabindex=\"50\" /></span>\r\n      <h2>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"vbulletin_message\") . \'</h2>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"blockbody\">\r\n      <div id=\"ajax_post_errors_message\" class=\"blockrow\">&nbsp;</div>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"blockfoot\">\r\n      <a href=\"#\" id=\"quick_edit_errors_cancel\" class=\"textcontrol\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"cancel_changes\") . \'</a>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n</div>\r\n<!-- / ajax errors table -->\r\n\r\n<!-- scripts for quick reply and quick edit -->\r\n\' . $vBeditTemplate[\'clientscript\'] . \'\r\n\' . \'\'; if ($show[\'quickedit\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n  <script type=\"text/javascript\">\r\n  <!--\r\n  vB_AJAX_QuickEdit_Init(\\\'posts\\\');\r\n  //-->\r\n  </script>\r\n  \' . \'\'; if (!$show[\'quickreply\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    \' . $editor_clientscript . \'\r\n    \' . $editor_js . \'\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n<!-- / scripts for quick reply and quick edit -->\r\n\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n\' . \'\'; if ($show[\'quickreply\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n<div id=\"qr_defaultcontainer\" class=\"floatcontainer qrcontainer\' . \'\'; if ($show[\'qr_require_click\']) {\n          $final_rendered .= \' qr_require_click\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\">\r\n<form class=\"vbform\" name=\"quick_reply\" id=\"quick_reply\" method=\"post\" action=\"\' . $vboptions[\'vbforum_url\'] . \'\' . (($vboptions[\'vbforum_url\']) ? \"/\" : \"\") . \'newreply.php?do=postreply&amp;t=\' . $threadid . \'\"\r\n  onsubmit=\"return qr_prepare_submit(this, \' . $vboptions[\'postminchars\'] . \');\">\r\n  <div id=\"qr_error_tbody\" class=\"block errorblock hidden\">\r\n    <h3 class=\"blockhead\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"errors\") . \'</h3>\r\n    <div class=\"blockbody formcontrols\">\r\n      <h3 class=\"blocksubhead\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"errors_occured_when_submitted\") . \'</h3>\r\n      <div class=\"blockrow error\" id=\"qr_error_td\"></div>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"blockfoot actionbuttons\"><div class=\"group\"><a href=\"javascript://\" class=\"textcontrol\" onclick=\"return qr_hide_errors()\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"okay\") . \'</a></div></div>\r\n  </div>\r\n  <div class=\"fullwidth\"><h3 id=\"quickreply_title\" class=\"blockhead\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/reply_40b.png\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"quick_reply\") . \'\" style=\"float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \':\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\"/> \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"quick_reply\") . \'<a name=\"quickreply\"></a> <img style=\"display:none\" id=\"progress_newreplylink_bottom\" src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/progress.gif\" alt=\"\" /></h3></div>\r\n  <div class=\"wysiwyg_block\">\r\n  <div class=\"blockbody formcontrols\">\r\n    <div class=\"blockrow\">\r\n      \' . $messagearea . \'\r\n    </div>\r\n    \' . \'\'; if ($show[\'signaturecheckbox\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <div class=\"showsignature\">\r\n      <ul class=\"checkradio\">\r\n        <li><label for=\"cb_signature\">\r\n          <input type=\"checkbox\" name=\"signature\" id=\"cb_signature\" value=\"1\" checked=\"checked\" tabindex=\"1\" />\r\n          \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"show_your_signature\") . \'\r\n        </label></li>\r\n      </ul>\r\n    </div>\r\n    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    \' . \'\'; if ($show[\'openclose\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <div class=\"openclose\">\r\n      <ul class=\"checkradio\">\r\n        <li><label for=\"cb_openclose\">\r\n          <input type=\"checkbox\" name=\"openclose\" id=\"cb_openclose\" value=\"1\" tabindex=\"1\" />\r\n          \' . \'\'; if ($show[\'closethread\']) {\n          $final_rendered .= \'\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"close_this_thread\") . \'\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"reopen_this_thread\") . \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        </label></li>\r\n      </ul>\r\n    </div>\r\n    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  </div>\r\n\r\n  <div class=\"blockfoot actionbuttons\">\r\n    <div class=\"group\">\r\n      <span id=\"qr_posting_msg\" class=\"hidden\">\r\n        <img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/progress.gif\" alt=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"posting_quick_reply_please_wait\") . \'\" />&nbsp;<strong>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"posting_quick_reply_please_wait\") . \'</strong>\r\n      </span>\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'fb_publishcheckbox\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        \' . $fbpublishcheckbox . \'\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      <input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"post_quick_reply\") . \'\" accesskey=\"s\" title=\"(Alt + S)\" name=\"sbutton\" tabindex=\"1\" id=\"qr_submit\" onclick=\"clickedelm = this.value\" />\r\n      <input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"go_advanced\") . \'\" accesskey=\"x\" title=\"(Alt + X)\" name=\"preview\" tabindex=\"1\" id=\"qr_preview\" onclick=\"clickedelm = this.value\" />\r\n      <input type=\"reset\" id=\"qr_cancelbutton\" class=\"button\" style=\"display:none;\" value=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"cancel\") . \'\" accesskey=\"c\" title=\"(Alt + C)\" name=\"cancel\" tabindex=\"4\" onclick=\"qr_reset();\" />\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n\r\n  </div>\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"fromquickreply\" value=\"1\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"s\" value=\"\' . $session[\'sessionhash\'] . \'\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"securitytoken\" value=\"\' . $bbuserinfo[\'securitytoken\'] . \'\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"do\" value=\"postreply\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"t\" value=\"\' . $threadid . \'\" id=\"qr_threadid\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"p\" value=\"\' . $qrpostid . \'\" id=\"qr_postid\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"specifiedpost\" value=\"0\" id=\"qr_specifiedpost\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"parseurl\" value=\"1\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"loggedinuser\" value=\"\' . $bbuserinfo[\'userid\'] . \'\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"posthash\" value=\"\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"poststarttime\" value=\"\" />\r\n\r\n\' . \'\'; if (!is_browser(\'ie\') AND $show[\'wysiwyg\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n  <!-- Mozilla work around for focusing on QR in WYSIWYG mode -->\r\n  <div id=\"qr_scroll\"></div>\r\n\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n</form>\r\n</div>\r\n\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n\' . \'\'; if ($show[\'next_prev_links\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n  <!-- next / previous links -->\r\n  <div class=\"navlinks\">\r\n    \' . \'\'; if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'nextprevlinks\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      \' . \'\'; if ($prevthreadinfo) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <strong>&laquo;</strong>\r\n        <a href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"thread\", $prevthreadinfo) . \'\">\' . $prevthreadinfo[\'title\'] . \'</a>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      \' . \'\'; if ($prevthreadinfo && $nextthreadinfo) {\n          $final_rendered .= \' | \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      \' . \'\'; if ($nextthreadinfo) {\n          $final_rendered .= \'\r\n        <a href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"thread\", $nextthreadinfo) . \'\">\' . $nextthreadinfo[\'title\'] . \'</a>\r\n        <strong>&raquo;</strong>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n      <strong>&laquo;</strong>\r\n      <a href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"thread\", $thread, \'goto=nextoldest\') . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"prev_thread\") . \'</a>\r\n      |\r\n      <a href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"thread\", $thread, \'goto=nextnewest\') . \'\" rel=\"nofollow\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"next_thread\") . \'</a>\r\n      <strong>&raquo;</strong>\r\n    \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  </div>\r\n  <!-- / next / previous links -->\r\n\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n<div id=\"thread_info\" class=\"thread_info block\">\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'activeusers\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n  <h4 class=\"threadinfohead blockhead\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"thread_information\") . \'</h4>\r\n  <div id=\"thread_onlineusers\" class=\"thread_info_block blockbody formcontrols\">\r\n    <div class=\"inner_block\">\r\n      <h5>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"users_browsing_this_thread\") . \'</h5>\r\n      <div>\r\n        <p>\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"users_currently_browsing_x_y_z\", \'\' . $totalonline . \'\', \'\' . $numberregistered . \'\', \'\' . $numberguest . \'\') . \'</p>\r\n        <ol class=\"commalist\">\r\n          \' . \'\'; if (is_array($activeusers) || $activeusers instanceof ArrayAccess) { foreach ($activeusers AS $row) {$final_rendered .= \'\r\n            <li><a class=\"username\" href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"member\", $row) . \'\">\' . $row[\'musername\'] . \'</a>\' . $row[\'invisiblemark\'] . \'\' . $row[\'buddymark\'] . \'\' . $row[\'comma\'] . \'</li>\r\n          \'; } }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        </ol>\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \' . $similarthreads . \'\r\n  \' . $template_hook[\'showthread_after_activeusers\'] . \'\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'wrt\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <h4 class=\"collapse threadinfohead blockhead\">\r\n    <a name=\"wrt\" class=\"collapse\" id=\"collapse_wrt_list\" href=\"\' . $relpath . \'#top\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/collapse_40b\' . $wrt[\'collapse\'] . \'.png\" alt=\"\" title=\"\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"collapse_expand\") . \'\" /></a>\r\n    \' . $wrt[\'trtitle\'] . \'</h4>\r\n    <div id=\"thread_wrt\" class=\"thread_info_block blockbody formcontrols\">\r\n      <div class=\"inner_block\" id=\"wrt_list\" \' . $wrt[\'style\'] . \'>\r\n        \' . $template_hook[\'showthread_whoread_readers\'] . \'\r\n        \' . \'\'; if ($GLOBALS[\'vbulletin\']->options[\'wrtreaders\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n          \' . \'\'; if ($wrt[\'trtotal\'] == 0) {\n          $final_rendered .= \'\r\n            \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"no_members_list\") . \' \r\n          \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n            <ul class=\"commalist\" id=\"showthread_wrt_list\">\r\n              \' . \'\'; if ($wrt[\'template_hook\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n                \' . $wrt[\'template_hook\'] . \'\r\n              \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n                \' . \'\'; if (is_array($wrtlist) || $wrtlist instanceof ArrayAccess) { foreach ($wrtlist AS $row) {$final_rendered .= \'\r\n                  <li>\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"dirmark\") . \'<a class=\"username\" href=\"\' . vB_Template_Runtime::linkBuild(\"member\", $row) . \'\" title=\"\' . $row[\'wrdate\'] . \'\">\' . $row[\'musername\'] . \'</a>\' . $row[\'markinv\'] . \'\' . $row[\'comma\'] . \'</li>\r\n                \'; } }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n              \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n            </ul>\r\n          \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n        \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\r\n          \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"member_list_disabled\") . \' \r\n        \';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  \' . $template_hook[\'showthread_after_whoread\'] . \'\r\n  \' . \'\'; if ($show[\'tag_box\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n  <h4 class=\"threadinfohead blockhead\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"tags_for_this_thread\") . \'</h4>\r\n  <div id=\"thread_tags_list\" class=\"thread_info_block blockbody formcontrols\">\r\n    <div class=\"inner_block\">\r\n      \' . \'\'; if ($show[\'manage_tag\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n      <a id=\"tag_edit_link\" href=\"threadtag.php?\' . $session[\'sessionurl\'] . \'t=\' . $thread[\'threadid\'] . \'\" class=\"textcontrol\" style=\"float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \'; font-size:11px; margin:10px;\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"edit_tags\") . \'</a>\r\n      \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n      <div id=\\\'tag_list_cell\\\'>\r\n        \' . $tag_list . \'\r\n      </div>\r\n      <p>\r\n        <a href=\"tags.php\' . $session[\'sessionurl_q\'] . \'\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"view_tag_cloud\") . \'</a>\r\n      </p>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n  \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n  <div class=\"options_block_container\">\r\n    \' . \'\'; if ($bookmarksites) {\n          $final_rendered .= \'\r\n    <div class=\"options_block2\">\r\n      <h4 class=\"blockhead options_correct\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"bookmarks\") . \'</h4>\r\n      <div id=\"social_bookmarks_list\" class=\"thread_info_block blockbody formcontrols floatcontainer options_correct\">\r\n        <h5 class=\"blocksubhead\">\' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"bookmarks\") . \'</h5>\r\n        <ul class=\"icon_list\">\' . $bookmarksites . \'</ul>\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n    \';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n    <div class=\"options_block\">\r\n      <h4 class=\"collapse blockhead options_correct\">\r\n        <a class=\"collapse\" id=\"collapse_posting_rules\" href=\"\' . $relpath . \'#top\"><img src=\"\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_button\") . \'/collapse\' . $vbcollapse[\'collapseimg_info_options\'] . \'_40b.png\" alt=\"\" /></a>\r\n        \' . vB_Template_Runtime::parsePhrase(\"posting_rules\") . \'\r\n      </h4>\r\n      <div id=\"posting_rules\" class=\"thread_info_block blockbody formcontrols floatcontainer options_correct\">\r\n        \' . $forumrules . \'\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n</div>\r\n\r\n\' . \'\'; if ($show[\'inlinemod\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n  <script type=\"text/javascript\">\r\n  <!--\r\n    vB_XHTML_Ready.subscribe(\r\n      function() { register_inlinemod(\"inlinemodform\", \"li\", \"postbitim\", \"post\"); }\r\n    );\r\n  //-->\r\n  </script>\r\n\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\r\n\r\n\' . \'\'; if ($show[\'lightbox\']) {\n          $final_rendered .= \'\r\n<!-- lightbox scripts -->\r\n  <script type=\"text/javascript\">\r\n  <!--\r\n  vBulletin.register_control(\"vB_Lightbox_Container\", \"posts\", \' . $vboptions[\'lightboxenabled\'] . \');\r\n  //-->\r\n  </script>\r\n<!-- / lightbox scripts -->\r\n\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\n\' . $template_hook[\'showthread_below_posts\'] . \'\r\n\r\n\' . $footer . \'\r\n</body>\r\n</html>\';', '{vb:stylevar htmldoctype}\r\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"<vb:if condition=\"$vboptions[\'enablefacebookconnect\']\"> xmlns:fb=\"http://www.facebook.com/2008/fbml\"</vb:if> dir=\"{vb:stylevar textdirection}\" lang=\"{vb:stylevar languagecode}\" id=\"vbulletin_html\">\r\n<head>\r\n  {vb:raw headinclude}\r\n  <vb:if condition=\"$threadinfo[\'keywords\']\"><meta name=\"keywords\" content=\"{vb:raw threadinfo.keywords}\" /></vb:if>\r\n  <meta name=\"description\" content=\"{vb:raw thread.meta_description}\" />\r\n\r\n  <title>{vb:raw thread.prefix_plain_html} {vb:raw thread.title}<vb:if condition=\"$pagenumber > \'1\'\"> - {vb:rawphrase page_x, {vb:raw pagenumber}}</vb:if></title>\r\n  <link rel=\"canonical\" href=\"{vb:raw thread_url}\" />\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'reputation\']\">\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin-ajax-reputation.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n  </vb:if>\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'quickedit\'] OR $show[\'quickreply\']\">\r\n    <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_textedit.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n  </vb:if>\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'postloader_js\']\">\r\n    <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_post_loader.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n  </vb:if>\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'threadrating\']\">\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_ajax_threadrate.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n  </vb:if>\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'multiquote_global\']\">\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_multi_quote.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n  </vb:if>\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'quickedit\']\">\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin-editor.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_quick_edit.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n  </vb:if>\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'quickreply\']\">\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_quick_reply.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n  </vb:if>\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'manage_tag\']\">\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_ajax_taglist.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n  <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_ajax_suggest.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n  </vb:if>\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'lightbox\']\">\r\n    <script type=\"text/javascript\" src=\"clientscript/vbulletin_lightbox.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}\"></script>\r\n  </vb:if>\r\n\r\n  <vb:if condition=\"$vboptions[\'storecssasfile\']\">\r\n    {vb:cssfile showthread-rollup.css}\r\n  <vb:else />\r\n    {vb:cssfile toolsmenu.css,postlist.css,showthread.css,postbit.css,options.css,attachment.css,poll.css,lightbox.css}\r\n  </vb:if>\r\n  <!--[if lt IE 8]>{vb:cssfile toolsmenu-ie.css,postlist-ie.css,showthread-ie.css,postbit-ie.css,poll-ie.css}<![endif]-->\r\n{vb:raw headinclude_bottom}\r\n</head>\r\n\r\n<body<vb:if condition=\"$onload\"> onload=\"{vb:raw onload}\"</vb:if>>\r\n\r\n{vb:raw header}\r\n{vb:raw navbar}\r\n{vb:raw template_hook.showthread_above_posts}\r\n{vb:raw poll}\r\n\r\n  <div id=\"above_postlist\" class=\"above_postlist\">\r\n    <vb:if condition=\"$show[\'largereplybutton\']\">\r\n      <a href=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}newreply.php?{vb:raw session.sessionurl}p={vb:raw LASTPOSTID}&amp;noquote=1\" class=\"newcontent_textcontrol\" id=\"newreplylink_top\"><vb:if condition=\"$show[\'closethread\']\"><span>+</span> {vb:rawphrase reply_to_thread}<vb:else />{vb:rawphrase closed_thread}</vb:if></a>\r\n      <img style=\"display:none\" id=\"progress_newreplylink_top\" src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif\" alt=\"\" />\r\n    </vb:if>\r\n    <div id=\"pagination_top\" class=\"pagination_top pagination_x\">\r\n    <vb:if condition=\"$pagenav\">\r\n      {vb:raw pagenav}\r\n    </vb:if>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n  <div id=\"pagetitle\" class=\"pagetitle\">\r\n    <h1>\r\n      {vb:rawphrase thread}: <span class=\"threadtitle\"><a href=\"{vb:raw thread_url}\" title=\"{vb:rawphrase reload_this_page}\">{vb:raw threadinfo.title}</a></span>\r\n    </h1>\r\n    <vb:if condition=\"$show[\'fb_likebutton\']\">\r\n      {vb:raw fblikebutton}\r\n    </vb:if>\r\n  </div>\r\n  <div id=\"thread_controls\" class=\"thread_controls toolsmenu\">\r\n    <div>\r\n    <ul id=\"postlist_popups\" class=\"postlist_popups popupgroup\">\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'firstunreadlink\'] AND $thread[\'replycount\']\">\r\n      <li class=\"popupmenu\"><h6><a class=\"firstunread\" href=\"{vb:raw firstunread}\">{vb:rawphrase view_first_unread} </a></h6></li>\r\n      </vb:if>\r\n      {vb:raw template_hook.threadtoolbar}\r\n      <li class=\"popupmenu\" id=\"threadtools\">\r\n        <h6><a class=\"popupctrl\" href=\"javascript://\">{vb:rawphrase thread_tools}</a></h6>\r\n        <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n          <li><a href=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}printthread.php?{vb:raw session.sessionurl}t={vb:raw threadid}<vb:if condition=\"$perpage\">&amp;pp={vb:raw perpage}</vb:if><vb:if condition=\"$pagenumber\">&amp;page={vb:raw pagenumber}</vb:if>\" accesskey=\"3\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase show_printable_version}</a></li>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'sendtofriend\']\">\r\n            <li><a href=\"sendmessage.php?{vb:raw session.sessionurl}do=sendtofriend&amp;t={vb:raw threadid}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase email_this_page}&hellip;</a></li>\r\n          </vb:if>\r\n          <li>\r\n            <vb:if condition=\"$show[\'subscribed\']\">\r\n              <a href=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=removesubscription&amp;t={vb:raw threadid}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase unsubscribe_from_this_thread}</a>\r\n            <vb:else />\r\n              <a href=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addsubscription&amp;t={vb:raw threadid}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase subscribe_to_this_thread}&hellip;</a>\r\n            </vb:if>\r\n          </li>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'addpoll\']\">\r\n            <li><a href=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}poll.php?{vb:raw session.sessionurl}do=newpoll&amp;t={vb:raw threadid}\">{vb:rawphrase add_a_poll_to_this_thread}&hellip;</a></li>\r\n          </vb:if>\r\n        </ul>\r\n      </li>\r\n\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'adminoptions\']\">\r\n        <li class=\"popupmenu\" id=\"moderationtools\">\r\n          <h6><a class=\"popupctrl\" href=\"javascript://\">{vb:rawphrase administrative}</a></h6>\r\n          <form action=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}postings.php\" method=\"post\">\r\n            <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n              <vb:if condition=\"$show[\'openclose\']\">\r\n                <li><label>\r\n                  <input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"openclosethread\" checked=\"checked\" tabindex=\"1\" />\r\n                  <vb:if condition=\"$show[\'closethread\']\">{vb:rawphrase close_thread}<vb:else />{vb:rawphrase open_thread}</vb:if>\r\n                </label></li>\r\n              </vb:if>\r\n              <vb:if condition=\"$show[\'moderatethread\']\">\r\n                <li><label>\r\n                  <input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"moderatethread\" tabindex=\"2\" /> \r\n                  <vb:if condition=\"$show[\'approvethread\']\">{vb:rawphrase approve_thread}<vb:else />{vb:rawphrase unapprove_thread}</vb:if>\r\n                </label></li>\r\n              </vb:if>\r\n              <vb:if condition=\"$show[\'movethread\']\">\r\n                <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"movethread\" tabindex=\"3\" /> {vb:rawphrase move_thread}&hellip;</label></li>\r\n                <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"copythread\" tabindex=\"4\" /> {vb:rawphrase copy_thread}&hellip;</label></li>          \r\n              </vb:if>\r\n              <vb:if condition=\"$show[\'editthread\']\">\r\n                <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"editthread\" tabindex=\"5\" /> {vb:rawphrase edit_thread}&hellip;</label></li>\r\n              </vb:if>\r\n              <vb:if condition=\"$show[\'deletethread\']\">\r\n              <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"deletethread\" tabindex=\"6\" /> {vb:rawphrase delete_thread}&hellip;</label></li>\r\n              </vb:if>\r\n              <vb:if condition=\"$show[\'managethread\']\">\r\n                <li><label>\r\n                  <input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"stick\" tabindex=\"7\" />\r\n                  <vb:if condition=\"$show[\'unstick\']\">{vb:rawphrase unstick_thread}<vb:else />{vb:rawphrase stick_thread}</vb:if>\r\n                </label></li>\r\n                <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"mergethread\" tabindex=\"8\" /> {vb:rawphrase merge_threads}&hellip;</label></li>\r\n                <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"removeredirect\" tabindex=\"9\" /> {vb:rawphrase remove_redirects}</label></li>\r\n              </vb:if>\r\n              {vb:raw template_hook.showthread_adminoptions}\r\n              <li class=\"formsubmit\">\r\n                <input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"{vb:rawphrase proceed_ellipsis}\" tabindex=\"10\" /> \r\n                <input class=\"button\" type=\"reset\" value=\"{vb:rawphrase reset}\" tabindex=\"11\" />\r\n              </li>\r\n            </ul>\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"s\" value=\"{vb:raw session.sessionhash}\" />\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"securitytoken\" value=\"{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}\" />\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"t\" value=\"{vb:raw threadid}\" />\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"pollid\" value=\"{vb:raw pollid}\" />\r\n          </form>\r\n        </li>\r\n      </vb:if>\r\n\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'search\']\">\r\n        <li class=\"popupmenu searchthread menusearch\" id=\"searchthread\">\r\n          <h6><a class=\"popupctrl\" href=\"javascript://\">{vb:rawphrase search_thread}</a></h6>\r\n          <form action=\"search.php\" method=\"post\">\r\n            <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n              <li>\r\n                <input type=\"text\" name=\"query\" class=\"searchbox\" value=\"{vb:rawphrase search_dots}\" tabindex=\"13\" />\r\n                <input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"{vb:rawphrase search}\" tabindex=\"14\" />\r\n              </li>\r\n              <li class=\"formsubmit\" id=\"popupsearch\">\r\n                <div class=\"submitoptions\">&nbsp;</div>\r\n                <div class=\"advancedsearchlink\"><a href=\"search.php?{vb:raw session.sessionurl}search_type=1&amp;searchthreadid={vb:raw thread.threadid}&amp;contenttype=vBForum_Post\">{vb:rawphrase advanced_search}</a></div>\r\n              </li>\r\n            </ul>\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"s\" value=\"{vb:raw session.sessionhash}\" />\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"securitytoken\" value=\"{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}\" />\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"do\" value=\"process\" />\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"searchthreadid\" value=\"{vb:raw thread.threadid}\" />\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"search_type\" value=\"1\" />\r\n            <input type=\"hidden\" name=\"contenttype\" value=\"vBForum_Post\" />\r\n          </form>\r\n        </li>\r\n      </vb:if>\r\n\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'threadrating\']\">\r\n        <li class=\"popupmenu\" id=\"threadrating\">\r\n          <h6><a class=\"popupctrl\" href=\"javascript://\">{vb:rawphrase rate_this_thread}</a></h6>\r\n          <div class=\"popupbody popuphover\">\r\n            <form action=\"threadrate.php\" method=\"post\" id=\'showthread_threadrate_form\'>\r\n              <ul>\r\n                <li id=\"threadrating_current\"<vb:if condition=\"!$show[\'rating\']\">class=\"hidden\"</vb:if> title=\"{vb:rawphrase thread_rating_x_votes_y_average, {vb:raw thread.votenum}, {vb:raw thread.voteavg}}\"><label>\r\n                  <span class=\"rating r{vb:raw thread.rating}<vb:if condition=\"$thread[\'rating\'] != 5\">_{vb:stylevar right}</vb:if>\">{vb:rawphrase current_rating}</span>\r\n                </label></li>\r\n                <vb:if condition=\"$show[\'ratethread\']\">\r\n                  <li><label for=\"r5\"><span class=\"rating r5\">\r\n                    {vb:stylevar dirmark}<input type=\"radio\" name=\"vote\" value=\"5\" id=\"r5\" {vb:raw votechecked.5} tabindex=\"20\" /> {vb:rawphrase excellent}\r\n                  </span></label></li>\r\n                  <li><label for=\"r4\"><span class=\"rating r4_{vb:stylevar right}\">\r\n                    {vb:stylevar dirmark}<input type=\"radio\" name=\"vote\" value=\"4\" id=\"r4\" {vb:raw votechecked.4} tabindex=\"21\" /> {vb:rawphrase good}\r\n                  </span></label></li>\r\n                  <li><label for=\"r3\"><span class=\"rating r3_{vb:stylevar right}\">\r\n                    {vb:stylevar dirmark}<input type=\"radio\" name=\"vote\" value=\"3\" id=\"r3\" {vb:raw votechecked.3} tabindex=\"22\" /> {vb:rawphrase average}\r\n                  </span></label></li>\r\n                  <li><label for=\"r2\"><span class=\"rating r2_{vb:stylevar right}\">\r\n                    {vb:stylevar dirmark}<input type=\"radio\" name=\"vote\" value=\"2\" id=\"r2\" {vb:raw votechecked.2} tabindex=\"23\" /> {vb:rawphrase bad}\r\n                  </span></label></li>\r\n                  <li><label for=\"r1\"><span class=\"rating r1_{vb:stylevar right}\">\r\n                    {vb:stylevar dirmark}<input type=\"radio\" name=\"vote\" value=\"1\" id=\"r1\" {vb:raw votechecked.1} tabindex=\"24\" /> {vb:rawphrase terrible}\r\n                  </span></label></li>\r\n                  <li class=\"formsubmit\"><input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"{vb:rawphrase vote_now}\" tabindex=\"25\" /></li>\r\n                <vb:else />\r\n                  <li><label>{vb:rawphrase already_rated_this_thread}</label></li>\r\n                </vb:if>\r\n              </ul>\r\n              <input type=\"hidden\" name=\"s\" value=\"{vb:raw session.sessionhash}\" />\r\n              <input type=\"hidden\" name=\"securitytoken\" value=\"{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}\" />\r\n              <input type=\"hidden\" name=\"t\" value=\"{vb:raw threadid}\" />\r\n              <input type=\"hidden\" name=\"pp\" value=\"{vb:raw perpage}\" />\r\n              <input type=\"hidden\" name=\"page\" value=\"{vb:raw pagenumber}\" />\r\n            </form>\r\n          </div>\r\n          <script type=\"text/javascript\">\r\n          <!--\r\n            vB_AJAX_ThreadRate_Init(\'showthread_threadrate_form\', {vb:raw threadinfo.threadid});\r\n          //-->\r\n          </script>\r\n        </li>\r\n      </vb:if>\r\n\r\n      <vb:if condition=\"$vboptions[\'allowthreadedmode\']\">\r\n        <li class=\"popupmenu\" id=\"displaymodes\">\r\n          <h6><a class=\"popupctrl\" href=\"javascript://\">{vb:rawphrase display}</a></h6>\r\n          <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n            <li><vb:if condition=\"!$show[\'linearmode\']\"><a href=\"{vb:link thread, {vb:raw threadinfo}, {vb:raw pageinfo_linear}}#post{vb:raw FIRSTPOSTID}\"> {vb:rawphrase switch_to_linear_mode}</a><vb:else /><label>{vb:rawphrase linear_mode}</label></vb:if></li>\r\n            <li><vb:if condition=\"!$show[\'hybridmode\']\"><a href=\"{vb:link thread, {vb:raw threadinfo}, {vb:raw pageinfo_hybrid}}\"> {vb:rawphrase switch_to_hybrid_mode}</a><vb:else /><label>{vb:rawphrase hybrid_mode}</label></vb:if></li>\r\n            <li><vb:if condition=\"!$show[\'threadedmode\']\"><a href=\"{vb:link thread, {vb:raw threadinfo}, {vb:raw pageinfo_threaded}}#post{vb:raw FIRSTPOSTID}\"> {vb:rawphrase switch_to_threaded_mode}</a><vb:else /><label>{vb:rawphrase threaded_mode}</label></vb:if></li>\r\n          </ul>\r\n        </li>\r\n      </vb:if>\r\n\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'inlinemod\']\">\r\n        <li class=\"popupmenu\" id=\"post_imodsel\">\r\n          <h6><a class=\"popupctrl\" href=\"javascript://\">{vb:rawphrase inline_mod}</a></h6>\r\n          <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n            <li><a href=\"javascript://\" id=\"post_imodsel:all\">{vb:rawphrase select_all}</a></li>\r\n            <li><a href=\"javascript://\" id=\"post_imodsel:none\">{vb:rawphrase deselect_all}</a></li>\r\n            <li><a href=\"javascript://\" id=\"post_imodsel:invert\">{vb:rawphrase invert_selection}</a></li>\r\n            <li>&nbsp;</li>\r\n            <li><a href=\"javascript://\" id=\"post_imodsel:flag:1\">{vb:rawphrase select_unapproved_posts}</a></li>\r\n            <li><a href=\"javascript://\" id=\"post_imodsel:flag:2\">{vb:rawphrase select_deleted_posts}</a></li>\r\n            <li><a href=\"javascript://\" id=\"post_imodsel:flag:4\">{vb:rawphrase select_posts_with_attachments}</a></li>\r\n            <li><a href=\"javascript://\" id=\"post_imodsel:flag:8\">{vb:rawphrase select_posts_from_guests}</a></li>\r\n          </ul>\r\n        </li>\r\n      </vb:if>\r\n      </ul>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n\r\n<div id=\"postlist\" class=\"postlist restrain\">\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'threadedmode\'] OR $show[\'hybridmode\']\">\r\n    {vb:raw threadlist}\r\n  </vb:if>\r\n\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'inlinemod\']\">\r\n  <form action=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}inlinemod.php?threadid={vb:raw threadinfo.threadid}&amp;p={vb:raw postid}\" method=\"post\" id=\"inlinemodform\" name=\"inlinemodform\">\r\n  </vb:if>\r\n    <ol id=\"posts\" class=\"posts\" start=\"1\">\r\n      {vb:raw postbits}\r\n    </ol>\r\n    <div class=\"separator\"></div>\r\n    <div class=\"postlistfoot\">\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'inlinemod\']\">\r\n      <div id=\"inlinemod_formctrls\" class=\"popupmenu\">\r\n        <a href=\"javascript://\" class=\"popupctrl\"><span class=\"ctrlcontainer\">{vb:rawphrase moderation_tools} (<span id=\"post_inlinemod_count\">0</span>)</span></a> \r\n        <ul class=\"popupbody popuphover\">\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'managethread\']\">\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"mergeposts\" tabindex=\"31\" /> {vb:rawphrase merge_posts}&hellip;</label></li>\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"moveposts\" tabindex=\"32\" /> {vb:rawphrase move_posts}&hellip;</label></li>\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"copyposts\" tabindex=\"33\" /> {vb:rawphrase copy_posts}&hellip;</label></li>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'spamctrls\']\">\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"spampost\" tabindex=\"34\" /> {vb:rawphrase delete_posts_as_spam}&hellip;</label></li>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'managepost\']\">\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"deleteposts\" tabindex=\"35\" /> {vb:rawphrase delete_posts}&hellip;</label></li>\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"undeleteposts\" tabindex=\"36\" /> {vb:rawphrase undelete_posts}</label></li>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'approvepost\']\">\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"approveposts\" tabindex=\"37\" /> {vb:rawphrase approve_posts}</label></li>\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"unapproveposts\" tabindex=\"38\" /> {vb:rawphrase unapprove_posts}</label></li>\r\n          </vb:if>\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'approveattachment\']\">\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"approveattachments\" tabindex=\"39\" /> {vb:rawphrase approve_attachments}</label></li>\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"unapproveattachments\" tabindex=\"40\" /> {vb:rawphrase unapprove_attachments}</label></li>\r\n          </vb:if>\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"viewpost\" tabindex=\"41\" /> {vb:raw vbphrase.view_selected_posts}</label></li>\r\n          <li><label><input type=\"radio\" name=\"do\" value=\"clearpost\" tabindex=\"42\" /> {vb:raw vbphrase.clear_post_list}</label></li>\r\n          {vb:raw template_hook.inlinemod_post_bottom}\r\n          <li class=\"formsubmit\">\r\n            <input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"{vb:rawphrase proceed_ellipsis}\" tabindex=\"43\" /> \r\n          </li>\r\n        </ul>\r\n      </div>\r\n      </vb:if>\r\n    </div>\r\n\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'inlinemod\']\">\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"s\" value=\"{vb:raw session.sessionhash}\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"securitytoken\" value=\"{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"threadid\" value=\"{vb:raw threadinfo.threadid}\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"p\" value=\"{vb:raw postid}\" />\r\n    <input type=\"hidden\" name=\"url\" value=\"{vb:raw url}\" />\r\n  </form>\r\n  </vb:if>\r\n\r\n</div>\r\n\r\n<div id=\"below_postlist\" class=\"<vb:if condition=\"!$show[\'inlinemod\']\">noinlinemod </vb:if>below_postlist\">\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'largereplybutton\']\">\r\n    <a href=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}newreply.php?{vb:raw session.sessionurl}p={vb:raw LASTPOSTID}&amp;noquote=1\"class=\"newcontent_textcontrol\" id=\"newreplylink_bottom\"><vb:if condition=\"$show[\'closethread\']\"><span>+</span> {vb:rawphrase reply_to_thread}<vb:else />{vb:rawphrase closed_thread}</vb:if></a>\r\n  </vb:if>\r\n  <div id=\"pagination_bottom\" class=\"pagination_bottom\">\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'pagenav\']\">\r\n    {vb:raw pagenav}\r\n  </vb:if>\r\n    {vb:raw forumjump}\r\n  </div>\r\n</div>\r\n\r\n<vb:if condition=\"$show[\'multiquote_global\']\">\r\n<!-- multiquote scripts -->\r\n<script type=\"text/javascript\">\r\n<!--\r\nvar mqlimit = {vb:raw vboptions.mqlimit};\r\n//-->\r\n</script>\r\n<!-- / multiquote scripts -->\r\n</vb:if>\r\n\r\n<vb:if condition=\"$show[\'quickreply\'] OR $show[\'ajax_js\']\">\r\n<!-- ajax errors table -->\r\n<div id=\"ajax_post_errors\" class=\"hidden\">\r\n  <div class=\"block\">\r\n    <div class=\"blockhead floatcontainer\">\r\n      <span class=\"blockhead_info\"><input type=\"button\" class=\"button\" value=\" X \" id=\"quick_edit_errors_hide\" tabindex=\"50\" /></span>\r\n      <h2>{vb:rawphrase vbulletin_message}</h2>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"blockbody\">\r\n      <div id=\"ajax_post_errors_message\" class=\"blockrow\">&nbsp;</div>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"blockfoot\">\r\n      <a href=\"#\" id=\"quick_edit_errors_cancel\" class=\"textcontrol\">{vb:rawphrase cancel_changes}</a>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n</div>\r\n<!-- / ajax errors table -->\r\n\r\n<!-- scripts for quick reply and quick edit -->\r\n{vb:raw vBeditTemplate.clientscript}\r\n<vb:if condition=\"$show[\'quickedit\']\">\r\n  <script type=\"text/javascript\">\r\n  <!--\r\n  vB_AJAX_QuickEdit_Init(\'posts\');\r\n  //-->\r\n  </script>\r\n  <vb:if condition=\"!$show[\'quickreply\']\">\r\n    {vb:raw editor_clientscript}\r\n    {vb:raw editor_js}\r\n  </vb:if>\r\n</vb:if>\r\n<!-- / scripts for quick reply and quick edit -->\r\n</vb:if>\r\n\r\n<vb:if condition=\"$show[\'quickreply\']\">\r\n<div id=\"qr_defaultcontainer\" class=\"floatcontainer qrcontainer<vb:if condition=\"$show[\'qr_require_click\']\"> qr_require_click</vb:if>\">\r\n<form class=\"vbform\" name=\"quick_reply\" id=\"quick_reply\" method=\"post\" action=\"{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if \"$vboptions[\'vbforum_url\']\", \'/\', \'\'}newreply.php?do=postreply&amp;t={vb:raw threadid}\"\r\n  onsubmit=\"return qr_prepare_submit(this, {vb:raw vboptions.postminchars});\">\r\n  <div id=\"qr_error_tbody\" class=\"block errorblock hidden\">\r\n    <h3 class=\"blockhead\">{vb:rawphrase errors}</h3>\r\n    <div class=\"blockbody formcontrols\">\r\n      <h3 class=\"blocksubhead\">{vb:rawphrase errors_occured_when_submitted}</h3>\r\n      <div class=\"blockrow error\" id=\"qr_error_td\"></div>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"blockfoot actionbuttons\"><div class=\"group\"><a href=\"javascript://\" class=\"textcontrol\" onclick=\"return qr_hide_errors()\">{vb:rawphrase okay}</a></div></div>\r\n  </div>\r\n  <div class=\"fullwidth\"><h3 id=\"quickreply_title\" class=\"blockhead\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b.png\" alt=\"{vb:rawphrase quick_reply}\" style=\"float:{vb:stylevar left};padding-{vb:stylevar right}:{vb:stylevar padding}\"/> {vb:rawphrase quick_reply}<a name=\"quickreply\"></a> <img style=\"display:none\" id=\"progress_newreplylink_bottom\" src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif\" alt=\"\" /></h3></div>\r\n  <div class=\"wysiwyg_block\">\r\n  <div class=\"blockbody formcontrols\">\r\n    <div class=\"blockrow\">\r\n      {vb:raw messagearea}\r\n    </div>\r\n    <vb:if condition=\"$show[\'signaturecheckbox\']\">\r\n    <div class=\"showsignature\">\r\n      <ul class=\"checkradio\">\r\n        <li><label for=\"cb_signature\">\r\n          <input type=\"checkbox\" name=\"signature\" id=\"cb_signature\" value=\"1\" checked=\"checked\" tabindex=\"1\" />\r\n          {vb:rawphrase show_your_signature}\r\n        </label></li>\r\n      </ul>\r\n    </div>\r\n    </vb:if>\r\n    <vb:if condition=\"$show[\'openclose\']\">\r\n    <div class=\"openclose\">\r\n      <ul class=\"checkradio\">\r\n        <li><label for=\"cb_openclose\">\r\n          <input type=\"checkbox\" name=\"openclose\" id=\"cb_openclose\" value=\"1\" tabindex=\"1\" />\r\n          <vb:if condition=\"$show[\'closethread\']\">{vb:rawphrase close_this_thread}<vb:else />{vb:rawphrase reopen_this_thread}</vb:if>\r\n        </label></li>\r\n      </ul>\r\n    </div>\r\n    </vb:if>\r\n  </div>\r\n\r\n  <div class=\"blockfoot actionbuttons\">\r\n    <div class=\"group\">\r\n      <span id=\"qr_posting_msg\" class=\"hidden\">\r\n        <img src=\"{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif\" alt=\"{vb:rawphrase posting_quick_reply_please_wait}\" />&nbsp;<strong>{vb:rawphrase posting_quick_reply_please_wait}</strong>\r\n      </span>\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'fb_publishcheckbox\']\">\r\n        {vb:raw fbpublishcheckbox}\r\n      </vb:if>\r\n      <input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"{vb:rawphrase post_quick_reply}\" accesskey=\"s\" title=\"(Alt + S)\" name=\"sbutton\" tabindex=\"1\" id=\"qr_submit\" onclick=\"clickedelm = this.value\" />\r\n      <input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"{vb:rawphrase go_advanced}\" accesskey=\"x\" title=\"(Alt + X)\" name=\"preview\" tabindex=\"1\" id=\"qr_preview\" onclick=\"clickedelm = this.value\" />\r\n      <input type=\"reset\" id=\"qr_cancelbutton\" class=\"button\" style=\"display:none;\" value=\"{vb:rawphrase cancel}\" accesskey=\"c\" title=\"(Alt + C)\" name=\"cancel\" tabindex=\"4\" onclick=\"qr_reset();\" />\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n\r\n  </div>\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"fromquickreply\" value=\"1\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"s\" value=\"{vb:raw session.sessionhash}\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"securitytoken\" value=\"{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"do\" value=\"postreply\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"t\" value=\"{vb:raw threadid}\" id=\"qr_threadid\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"p\" value=\"{vb:raw qrpostid}\" id=\"qr_postid\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"specifiedpost\" value=\"0\" id=\"qr_specifiedpost\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"parseurl\" value=\"1\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"loggedinuser\" value=\"{vb:raw bbuserinfo.userid}\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"posthash\" value=\"\" />\r\n  <input type=\"hidden\" name=\"poststarttime\" value=\"\" />\r\n\r\n<vb:if condition=\"!is_browser(\'ie\') AND $show[\'wysiwyg\']\">\r\n  <!-- Mozilla work around for focusing on QR in WYSIWYG mode -->\r\n  <div id=\"qr_scroll\"></div>\r\n</vb:if>\r\n\r\n</form>\r\n</div>\r\n</vb:if>\r\n\r\n<vb:if condition=\"$show[\'next_prev_links\']\">\r\n  <!-- next / previous links -->\r\n  <div class=\"navlinks\">\r\n    <vb:if condition=\"$vboptions[\'nextprevlinks\']\">\r\n      <vb:if condition=\"$prevthreadinfo\">\r\n        <strong>&laquo;</strong>\r\n        <a href=\"{vb:link thread, {vb:raw prevthreadinfo}}\">{vb:raw prevthreadinfo.title}</a>\r\n      </vb:if>\r\n      <vb:if condition=\"$prevthreadinfo && $nextthreadinfo\"> | </vb:if>\r\n      <vb:if condition=\"$nextthreadinfo\">\r\n        <a href=\"{vb:link thread, {vb:raw nextthreadinfo}}\">{vb:raw nextthreadinfo.title}</a>\r\n        <strong>&raquo;</strong>\r\n      </vb:if>\r\n    <vb:else />\r\n      <strong>&laquo;</strong>\r\n      <a href=\"{vb:link thread, {vb:raw thread}, \"goto=nextoldest\"}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase prev_thread}</a>\r\n      |\r\n      <a href=\"{vb:link thread, {vb:raw thread}, \"goto=nextnewest\"}\" rel=\"nofollow\">{vb:rawphrase next_thread}</a>\r\n      <strong>&raquo;</strong>\r\n    </vb:if>\r\n  </div>\r\n  <!-- / next / previous links -->\r\n</vb:if>\r\n<div id=\"thread_info\" class=\"thread_info block\">\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'activeusers\']\">\r\n  <h4 class=\"threadinfohead blockhead\">{vb:rawphrase thread_information}</h4>\r\n  <div id=\"thread_onlineusers\" class=\"thread_info_block blockbody formcontrols\">\r\n    <div class=\"inner_block\">\r\n      <h5>{vb:rawphrase users_browsing_this_thread}</h5>\r\n      <div>\r\n        <p>{vb:rawphrase users_currently_browsing_x_y_z, {vb:raw totalonline}, {vb:raw numberregistered}, {vb:raw numberguest}}</p>\r\n        <ol class=\"commalist\">\r\n          <vb:each from=\"activeusers\" value=\"row\">\r\n            <li><a class=\"username\" href=\"{vb:link member, {vb:raw row}}\">{vb:raw row.musername}</a>{vb:raw row.invisiblemark}{vb:raw row.buddymark}{vb:raw row.comma}</li>\r\n          </vb:each>\r\n        </ol>\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n  </vb:if>\r\n  {vb:raw similarthreads}\r\n  {vb:raw template_hook.showthread_after_activeusers}\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'wrt\']\">\r\n    <h4 class=\"collapse threadinfohead blockhead\">\r\n    <a name=\"wrt\" class=\"collapse\" id=\"collapse_wrt_list\" href=\"{vb:raw relpath}#top\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/collapse_40b{vb:raw wrt.collapse}.png\" alt=\"\" title=\"{vb:rawphrase collapse_expand}\" /></a>\r\n    {vb:raw wrt.trtitle}</h4>\r\n    <div id=\"thread_wrt\" class=\"thread_info_block blockbody formcontrols\">\r\n      <div class=\"inner_block\" id=\"wrt_list\" {vb:raw wrt.style}>\r\n        {vb:raw template_hook.showthread_whoread_readers}\r\n        <vb:if condition=\"$vboptions[\'wrtreaders\']\">\r\n          <vb:if condition=\"$wrt[\'trtotal\'] == 0\">\r\n            {vb:phrase no_members_list} \r\n          <vb:else />\r\n            <ul class=\"commalist\" id=\"showthread_wrt_list\">\r\n              <vb:if condition=\"$wrt[\'template_hook\']\">\r\n                {vb:raw wrt.template_hook}\r\n              <vb:else />\r\n                <vb:each from=\"wrtlist\" value=\"row\">\r\n                  <li>{vb:stylevar dirmark}<a class=\"username\" href=\"{vb:link member, {vb:raw row}}\" title=\"{vb:raw row.wrdate}\">{vb:raw row.musername}</a>{vb:raw row.markinv}{vb:raw row.comma}</li>\r\n                </vb:each>\r\n              </vb:if>\r\n            </ul>\r\n          </vb:if>\r\n        <vb:else />\r\n          {vb:phrase member_list_disabled} \r\n        </vb:if>\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n  </vb:if>\r\n  {vb:raw template_hook.showthread_after_whoread}\r\n  <vb:if condition=\"$show[\'tag_box\']\">\r\n  <h4 class=\"threadinfohead blockhead\">{vb:rawphrase tags_for_this_thread}</h4>\r\n  <div id=\"thread_tags_list\" class=\"thread_info_block blockbody formcontrols\">\r\n    <div class=\"inner_block\">\r\n      <vb:if condition=\"$show[\'manage_tag\']\">\r\n      <a id=\"tag_edit_link\" href=\"threadtag.php?{vb:raw session.sessionurl}t={vb:raw thread.threadid}\" class=\"textcontrol\" style=\"float:{vb:stylevar right}; font-size:11px; margin:10px;\">{vb:rawphrase edit_tags}</a>\r\n      </vb:if>\r\n      <div id=\'tag_list_cell\'>\r\n        {vb:raw tag_list}\r\n      </div>\r\n      <p>\r\n        <a href=\"tags.php{vb:raw session.sessionurl_q}\">{vb:rawphrase view_tag_cloud}</a>\r\n      </p>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n  </vb:if>\r\n  <div class=\"options_block_container\">\r\n    <vb:if condition=\"$bookmarksites\">\r\n    <div class=\"options_block2\">\r\n      <h4 class=\"blockhead options_correct\">{vb:rawphrase bookmarks}</h4>\r\n      <div id=\"social_bookmarks_list\" class=\"thread_info_block blockbody formcontrols floatcontainer options_correct\">\r\n        <h5 class=\"blocksubhead\">{vb:rawphrase bookmarks}</h5>\r\n        <ul class=\"icon_list\">{vb:raw bookmarksites}</ul>\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n    </vb:if>\r\n    <div class=\"options_block\">\r\n      <h4 class=\"collapse blockhead options_correct\">\r\n        <a class=\"collapse\" id=\"collapse_posting_rules\" href=\"{vb:raw relpath}#top\"><img src=\"{vb:stylevar imgdir_button}/collapse{vb:raw vbcollapse.collapseimg_info_options}_40b.png\" alt=\"\" /></a>\r\n        {vb:rawphrase posting_rules}\r\n      </h4>\r\n      <div id=\"posting_rules\" class=\"thread_info_block blockbody formcontrols floatcontainer options_correct\">\r\n        {vb:raw forumrules}\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n</div>\r\n\r\n<vb:if condition=\"$show[\'inlinemod\']\">\r\n  <script type=\"text/javascript\">\r\n  <!--\r\n    vB_XHTML_Ready.subscribe(\r\n      function() { register_inlinemod(\"inlinemodform\", \"li\", \"postbitim\", \"post\"); }\r\n    );\r\n  //-->\r\n  </script>\r\n</vb:if>\r\n\r\n\r\n<vb:if condition=\"$show[\'lightbox\']\">\r\n<!-- lightbox scripts -->\r\n  <script type=\"text/javascript\">\r\n  <!--\r\n  vBulletin.register_control(\"vB_Lightbox_Container\", \"posts\", {vb:raw vboptions.lightboxenabled});\r\n  //-->\r\n  </script>\r\n<!-- / lightbox scripts -->\r\n</vb:if>\r\n{vb:raw template_hook.showthread_below_posts}\r\n\r\n{vb:raw footer}\r\n</body>\r\n</html>', 1421864841, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin'),(20, 'template', 'usercp.css', '$final_rendered = \'@charset \"UTF-8\";\r\n#usercp_nav .blocksubhead a {\r\n  display: inline;\r\n}\r\n#usercp_nav .blocksubhead a.usercp_blog {\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': 0;\r\n}\r\n#usercp_content .textpad {\r\n  padding-top: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n.usercpimage {\r\n  display:inline;\r\n  margin-top: -\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/5\') . \';\r\n}\r\n#usercp_nav {\r\n  float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  width:200px;\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \':\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  margin-top: 10px;\r\n}\r\n#usercp_nav .block {\r\n    clear:both;\r\n  font-size:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"mid_fontSize\") . \';\r\n  -moz-border-radius-top\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"border_radius\") . \';\r\n  -moz-border-radius-top\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"border_radius\") . \';\r\n  -webkit-border-top-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \'-radius: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"border_radius\") . \';\r\n  -webkit-border-top-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \'-radius: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"border_radius\") . \';\r\n  border-top-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \'-radius: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"border_radius\") . \';\r\n  border-top-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \'-radius: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"border_radius\") . \';\r\n  padding-bottom:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n#usercp_nav .blockhead {\r\n  -moz-border-radius-top\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"border_radius\") . \';\r\n  -moz-border-radius-top\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"border_radius\") . \';\r\n  -webkit-border-top-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \'-radius: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"border_radius\") . \';\r\n  -webkit-border-top-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \'-radius: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"border_radius\") . \';\r\n  border-top-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \'-radius: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"border_radius\") . \';\r\n  border-top-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \'-radius: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"border_radius\") . \';\r\n}\r\n#usercp_nav h2.blockhead {\r\n  font-weight:600;\r\n}\r\n#usercp_nav .blocksubhead {\r\n  font:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blocksubhead_font\") . \';\r\n  color:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blocksubhead_color\") . \';\r\n  background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blocksubhead_background\") . \';\r\n  padding:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blocksubhead_padding\") . \';\r\n  border-top:none;\r\n}\r\n#usercp_content .cp_content {\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \':\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'((200px+\'.\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'))*1\') . \'; \r\n}\r\n#usercp_nav .blocksubhead img {\r\n  vertical-align:middle;\r\n}\r\n#usercp_nav .blockbody {\r\n    border: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"usercp_nav_blockbody_border\") . \';\r\n    border-top: none;\r\n    background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"usercp_nav_blockbody_background\") . \';\r\n}\r\n#usercp_nav .blockrow {\r\n    background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"usercp_nav_blockbody_background\") . \';\r\n    padding: 1px \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n#usercp_nav hr {\r\n    width: 80%;\r\n    background: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"usercp_hr_seperator\") . \';\r\n    height: 1px;\r\n    color: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"usercp_hr_seperator\") . \';\r\n}\r\n\r\n\r\n#usercp_content {\r\n  width: 100%;\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \':\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'((200px+\'.\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'))*-1\') . \';\r\n  margin-top: 10px;\r\n  padding-bottom:2em;\r\n}\r\n\r\n#usercp_content > div,\r\n#usercp_content > form {\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'(200px+\'.\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\')\') . \';\r\n}\r\n\r\n#usercp_nav .block {\r\n  clear:none;\r\n}\r\n\r\n#usercp_nav .block,\r\n#usercp_content .block {\r\n  margin-bottom:1em;\r\n}\r\n\r\n#usercp_content .block {\r\n  width: 100%;\r\n  display:block;\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n}\r\n\r\n#usercp_content form.block {\r\n    float:none;\r\n}\r\n\r\n#usercp_content #threadlist {\r\n  margin-top:0;\r\n}\r\n\r\n#usercp_content #threadlist .block {\r\n  margin-bottom:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\n#usercp_content .threadbit .threadimod {\r\n  margin-top: 0;\r\n}\r\n\r\n#usercp_content #attachmentlist {\r\n  margin-top: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'*2.5\') . \';\r\n}\r\n\r\n#usercp_content #attachmentlist #above_postlist {\r\n  top: -\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'*3\') . \';\r\n}\r\n\r\n#usercp_content #attachmentlist #above_postlist #postlist_popups {\r\n  top: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'*2.5\') . \';\r\n}\r\n\r\n#usercp_content #above_postlist {\r\n  position:absolute;\r\n  margin-top: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \';\r\n}\r\n\r\n#usercp_nav li {\r\n  position: relative;\r\n}\r\n\r\n#usercp_nav li a {\r\n  display: block;\r\n  padding-top: 0;\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \': \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  padding-bottom: 0;\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'*3\') . \';\r\n}\r\n#usercp_nav li a.usercp_folder-left {\r\n  background: transparent url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_cms\") . \'/sections.png) no-repeat \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \' \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \'\'.\'-1\') . \';\r\n}\r\n#usercp_nav li a.usercp_folder-right {\r\n  background: transparent url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_cms\") . \'/sections.png) no-repeat 175px \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \'\'.\'-1\') . \';\r\n}\r\n#usercp_nav .blockrow {\r\n  padding:0;\r\n}\r\n\r\n#usercp_nav .blockrow * a {\r\n  line-height:2em;\r\n  text-decoration:none;\r\n}\r\n\r\n#usercp_nav .blockrow * a:hover {\r\n  background-color:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"general_hilite_color\") . \';\r\n  color:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"linkhover_color\") . \';\r\n  text-decoration:none;\r\n}\r\n\r\n#usercp_nav .blockrow .active {\r\n  background-color:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"general_hilite_color\") . \';\r\n}\r\n\r\n#usercp_nav .blocksubhead.popupctrl {\r\n  padding:0 \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\n#usercp_nav .blocksubhead.popupctrl a.popupctrl {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \' 0;\r\n}\r\n\r\n/* vb4.0 - 28872 */\r\n#usercp_nav a.popupctrl {\r\n  overflow:hidden;\r\n}\r\n\r\n.controlbar {\r\n  text-align:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n}\r\n\r\n\r\n#user_notifications a.textcontrol.inline {\r\n  float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n}\r\n\r\n#pending_friend_request_list {\r\n  display: inline;\r\n}\r\n\r\n#customtitle {\r\n  width:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"form_columnleft_width\") . \';\r\n}\r\n\r\n#resetcustomtitle {\r\n  float:none;\r\n  display:inline;\r\n  padding-left:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\n#currentcustomtitle {\r\n  font-weight:bold;\r\n  font-size:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"small_fontSize\") . \';\r\n}\r\n\r\n#display_options {\r\n  clear:both;\r\n}\r\n\r\n#postlist, #group-discussionlist, .pmlist {\r\n  float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  width: 100%;\r\n}\r\n\r\n#postlist.postlist_moderation {\r\n  margin-top: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'*4\') . \';\r\n  margin-bottom:0;\r\n}\r\n\r\n#group_discussionlist {\r\n  position: relative;\r\n  margin-top: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'*2\') . \';\r\n}\r\n\r\n#postlist #above_postlist, #group_discussionlist #above_postlist {\r\n  width: 100%;\r\n  position: absolute;\r\n  \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \': 0;\r\n}\r\n\r\n\r\n#postlist #above_postlist {\r\n  top: -\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'*3\') . \';\r\n  width: 100%;\r\n  clear:both;\r\n}\r\n\r\n#group_discussionlist #above_postlist {\r\n  top: -\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'*3\') . \';\r\n}\r\n\r\n#postlist #above_postlist .pagination, #group_discussionlist #above_postlist .pagination {\r\n  position: absolute;\r\n  \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \': 0;\r\n}\r\n\r\n#group_discussionlist #above_postlist .pagination {\r\n  top: -\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'*1.5\') . \';\r\n}\r\n\r\n#postlist #above_postlist .pagination {\r\n  margin-top: -\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'*5.5\') . \';\r\n  position: relative;\r\n}\r\n\r\n#postlist #above_postlist #postlist_popups {\r\n  margin-top: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\n#below_postlist #threadpagestats {\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  margin-top: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \'\r\n}\r\n\r\n#group_discussionlist + #below_postlist {\r\n  margin-bottom: 0;\r\n}\r\n\r\n#group_discussionlist + #below_postlist .pagination {\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n}\r\n\r\n/* Subscriptions, moderation and other smaller threadlists */\r\n#bitlist_info {\r\n  margin-top:\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'*2\') . \';\r\n  margin-bottom:\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'*2\') . \';\r\n}\r\n\r\n#forum_icon_legend {\r\n  clear:both;\r\n  padding-bottom: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n\r\n}\r\n\r\n#forum_icon_legend h5 {\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\nbackground: #323131;\r\ncolor: #ffffff;\r\npadding: 5px 10px;\r\n}\r\n\r\n#forum_icon_legend dl {\r\n  padding: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \' \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\n#forum_icon_legend dt {\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  clear: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \';\r\n}\r\n\r\n#forum_icon_legend dd {\r\n  margin-bottom: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \';\r\n}\r\n\r\n#bitlist_info #subscription_navpopup {\r\n  width:50%;\r\n  float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n}\r\n\r\n.reputationbits .summaryinfo,\r\n#infractionslist .summaryinfo {\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \':\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \':\' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \';\r\n}\r\n\r\n.reputationbits .summaryinfo .iteminfo,\r\n#infractionslist .summaryinfo .iteminfo {\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \':\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n\r\n/* Summary Bits - Reusable List Bits */\r\n.summaryinfo {\r\n  font-size:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"small_fontSize\") . \';\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo {\r\n  border-bottom:solid 1px \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"light_border.borderColor\") . \';\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo.neg {\r\n  background:transparent url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_reputation\") . \'/reputation_neg.png) \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \' center no-repeat;\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo.pos {\r\n  background:transparent url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_reputation\") . \'/reputation_pos.png) \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \' center no-repeat;\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo.balance {\r\n  background:transparent url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_reputation\") . \'/reputation_balance.png) \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \' center no-repeat;\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo.redcard {\r\n  background:transparent url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/redcard_small.gif) \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \' center no-repeat;\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo.yellowcard {\r\n  background:transparent url(\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"imgdir_misc\") . \'/yellowcard_small.gif) \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \' center no-repeat;\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo:last-child {\r\n  border-bottom:none;\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo .userinfo {\r\n  float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  text-align:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo .user {\r\n  font-size:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"font.fontSize\") . \'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"font.units\") . \';\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo .iteminfo .title {\r\n  font-weight:bold;\r\n}\r\n\r\n.visitormessage a.username {\r\n  font-size:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"small_fontSize\") . \';\r\n  padding-top:0.3em;\r\n  display:block;\r\n}\r\n\r\n#usercp_content .postlist_moderation #above_postlist .pagination {\r\n  position: absolute;\r\n  top: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'*4\') . \';\r\n}\r\n\r\n#usercp_content #postlist_popups {\r\n  margin-top: \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'/2\') . \';\r\n}\r\n\r\n#usercp_content .forumbit_post, #usercp_content .threadbit, #usercp_content .threadlisthead, #usercp_content .forumrow {\r\n  -moz-box-shadow:none;\r\n  -webkit-box-shadow:none;\r\n  box-shadow:none;\r\n}\r\n\r\n/*.threadbit .discussionrow .author {\r\n  padding-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': \' . vB_Template_Runtime::runMaths(\'\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \'\'.\'*2\') . \';\r\n}*/\r\n\r\n.threadlisthead .threadstats {\r\n  text-align: center;\r\n}\r\n\r\n#pmform {\r\n  padding-top:0px;\r\n}\r\ndiv.blockhead div span {float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \'; clear:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';}\r\ndiv.blockhead div div.popupmenu {display:block; float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \'; clear: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';}\r\n\r\n#below_buddylist_pagenav,\r\n#above_threadlist {\r\n  padding-bottom:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n}\r\n.popupgroup {\r\n  float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n}\r\n\r\n\r\n#usercp_content #below_postlist {\r\n  padding-bottom:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"padding\") . \';\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  width: 100%;\r\n}\r\n#usercp_content #pagination_bottom .pagination {\r\n  float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n}\r\n#usercp_content .threadbit .threadlastpost {\r\n  width: 22%;\r\n}\r\n\r\n/*signature permissions */\r\n.permissions {\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  width: 99.8%;\r\n  padding: 0;\r\n}\r\n\r\n.permissions dl {\r\n  width: 47%;\r\n  display: block;\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  clear: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  margin-top: 0.25em;\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \': 1%;\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \': 2%;\r\n}\r\n\r\n.permissions dl dd {\r\n  display:block;\r\n  float: none;\r\n  margin-bottom: 0.25em;\r\n  font-weight: bold;\r\n}\r\n\r\n.permissions dl dt {\r\n  display: block;\r\n  float: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"left\") . \';\r\n  clear: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \';\r\n  margin-bottom: 0.25em;\r\n  margin-\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \': 1em;\r\n}\r\n\r\n/* VBIV-464 */\r\n#new_subscribed_forums .blockbody {\r\n  display:block;\r\n  float: none;\r\n}\r\n\r\n#new_subscribed_forums .forumbit_post, #new_subscribed_forums .forumbit_nopost .forumbit_nopost {\r\n  float: none;\r\n}\r\n\r\n#new_subscribed_forums .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow, #new_subscribed_forums .forumbit_post .forumrow {\r\n  border: 0;\r\n  border-top: \' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"forumbits_border\") . \';\r\n  display: table; /* Bug #31043 Fix supplied by digitalpoint */\r\n  float: none;\r\n}\r\n/* end VBIV-464 */\r\n\r\n/* VBIV-7042 */\r\n.friendconfirm .formcontrols .blockrow label {\r\n  width: auto;\r\n}\r\n/* end VBIV-7042 */\r\n\r\n/* VBIV-7272 */\r\n#new_subscribed_forums .L1 .forumhead {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n/* end VBIV-7272 */\r\n\r\n#jump-to-folder {\r\n  width: 100%;\r\n  display:block;\r\n}\r\n\r\n#jump-to-folder div {\r\n  float:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"right\") . \'\r\n}\r\n\r\n.blockrow.pendingfriends ul {\r\n  margin-top: 4px;\r\n}\r\n\r\n#userlist .totals dt, #userlist .totals dd {\r\n  color:\' . vB_Template_Runtime::fetchStylevar(\"blockhead_color\") . \';\r\n}\';', '@charset \"UTF-8\";\r\n#usercp_nav .blocksubhead a {\r\n  display: inline;\r\n}\r\n#usercp_nav .blocksubhead a.usercp_blog {\r\n  padding-{vb:stylevar left}: 0;\r\n}\r\n#usercp_content .textpad {\r\n  padding-top: {vb:stylevar padding};\r\n}\r\n.usercpimage {\r\n  display:inline;\r\n  margin-top: -{vb:math {vb:stylevar padding}/5};\r\n}\r\n#usercp_nav {\r\n  float:{vb:stylevar left};\r\n  width:200px;\r\n  margin-{vb:stylevar right}:{vb:stylevar padding};\r\n  margin-top: 10px;\r\n}\r\n#usercp_nav .block {\r\n    clear:both;\r\n  font-size:{vb:stylevar mid_fontSize};\r\n  -moz-border-radius-top{vb:stylevar right}: {vb:stylevar border_radius};\r\n  -moz-border-radius-top{vb:stylevar left}: {vb:stylevar border_radius};\r\n  -webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar border_radius};\r\n  -webkit-border-top-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar border_radius};\r\n  border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar border_radius};\r\n  border-top-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar border_radius};\r\n  padding-bottom:{vb:stylevar padding};\r\n}\r\n#usercp_nav .blockhead {\r\n  -moz-border-radius-top{vb:stylevar right}: {vb:stylevar border_radius};\r\n  -moz-border-radius-top{vb:stylevar left}: {vb:stylevar border_radius};\r\n  -webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar border_radius};\r\n  -webkit-border-top-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar border_radius};\r\n  border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar border_radius};\r\n  border-top-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar border_radius};\r\n}\r\n#usercp_nav h2.blockhead {\r\n  font-weight:600;\r\n}\r\n#usercp_nav .blocksubhead {\r\n  font:{vb:stylevar blocksubhead_font};\r\n  color:{vb:stylevar blocksubhead_color};\r\n  background: {vb:stylevar blocksubhead_background};\r\n  padding:{vb:stylevar blocksubhead_padding};\r\n  border-top:none;\r\n}\r\n#usercp_content .cp_content {\r\n  margin-{vb:stylevar left}:{vb:math ((200px + {vb:stylevar padding})) * 1}; \r\n}\r\n#usercp_nav .blocksubhead img {\r\n  vertical-align:middle;\r\n}\r\n#usercp_nav .blockbody {\r\n    border: {vb:stylevar usercp_nav_blockbody_border};\r\n    border-top: none;\r\n    background: {vb:stylevar usercp_nav_blockbody_background};\r\n}\r\n#usercp_nav .blockrow {\r\n    background: {vb:stylevar usercp_nav_blockbody_background};\r\n    padding: 1px {vb:stylevar padding};\r\n}\r\n#usercp_nav hr {\r\n    width: 80%;\r\n    background: {vb:stylevar usercp_hr_seperator};\r\n    height: 1px;\r\n    color: {vb:stylevar usercp_hr_seperator};\r\n}\r\n\r\n\r\n#usercp_content {\r\n  width: 100%;\r\n  float: {vb:stylevar right};\r\n  margin-{vb:stylevar left}:{vb:math ((200px + {vb:stylevar padding})) * -1};\r\n  margin-top: 10px;\r\n  padding-bottom:2em;\r\n}\r\n\r\n#usercp_content > div,\r\n#usercp_content > form {\r\n  margin-{vb:stylevar left}: {vb:math (200px + {vb:stylevar padding})};\r\n}\r\n\r\n#usercp_nav .block {\r\n  clear:none;\r\n}\r\n\r\n#usercp_nav .block,\r\n#usercp_content .block {\r\n  margin-bottom:1em;\r\n}\r\n\r\n#usercp_content .block {\r\n  width: 100%;\r\n  display:block;\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n}\r\n\r\n#usercp_content form.block {\r\n    float:none;\r\n}\r\n\r\n#usercp_content #threadlist {\r\n  margin-top:0;\r\n}\r\n\r\n#usercp_content #threadlist .block {\r\n  margin-bottom:{vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\n#usercp_content .threadbit .threadimod {\r\n  margin-top: 0;\r\n}\r\n\r\n#usercp_content #attachmentlist {\r\n  margin-top: {vb:math {vb:stylevar padding}*2.5};\r\n}\r\n\r\n#usercp_content #attachmentlist #above_postlist {\r\n  top: -{vb:math {vb:stylevar padding}*3};\r\n}\r\n\r\n#usercp_content #attachmentlist #above_postlist #postlist_popups {\r\n  top: {vb:math {vb:stylevar padding}*2.5};\r\n}\r\n\r\n#usercp_content #above_postlist {\r\n  position:absolute;\r\n  margin-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};\r\n}\r\n\r\n#usercp_nav li {\r\n  position: relative;\r\n}\r\n\r\n#usercp_nav li a {\r\n  display: block;\r\n  padding-top: 0;\r\n  padding-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};\r\n  padding-bottom: 0;\r\n  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}*3};\r\n}\r\n#usercp_nav li a.usercp_folder-left {\r\n  background: transparent url({vb:stylevar imgdir_cms}/sections.png) no-repeat {vb:stylevar padding} {vb:math {vb:math {vb:stylevar padding}/2}-1};\r\n}\r\n#usercp_nav li a.usercp_folder-right {\r\n  background: transparent url({vb:stylevar imgdir_cms}/sections.png) no-repeat 175px {vb:math {vb:math {vb:stylevar padding}/2}-1};\r\n}\r\n#usercp_nav .blockrow {\r\n  padding:0;\r\n}\r\n\r\n#usercp_nav .blockrow * a {\r\n  line-height:2em;\r\n  text-decoration:none;\r\n}\r\n\r\n#usercp_nav .blockrow * a:hover {\r\n  background-color:{vb:stylevar general_hilite_color};\r\n  color:{vb:stylevar linkhover_color};\r\n  text-decoration:none;\r\n}\r\n\r\n#usercp_nav .blockrow .active {\r\n  background-color:{vb:stylevar general_hilite_color};\r\n}\r\n\r\n#usercp_nav .blocksubhead.popupctrl {\r\n  padding:0 {vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\n#usercp_nav .blocksubhead.popupctrl a.popupctrl {\r\n  padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} 0;\r\n}\r\n\r\n/* vb4.0 - 28872 */\r\n#usercp_nav a.popupctrl {\r\n  overflow:hidden;\r\n}\r\n\r\n.controlbar {\r\n  text-align:{vb:stylevar right};\r\n}\r\n\r\n\r\n#user_notifications a.textcontrol.inline {\r\n  float:{vb:stylevar right};\r\n}\r\n\r\n#pending_friend_request_list {\r\n  display: inline;\r\n}\r\n\r\n#customtitle {\r\n  width:{vb:stylevar form_columnleft_width};\r\n}\r\n\r\n#resetcustomtitle {\r\n  float:none;\r\n  display:inline;\r\n  padding-left:{vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\n#currentcustomtitle {\r\n  font-weight:bold;\r\n  font-size:{vb:stylevar small_fontSize};\r\n}\r\n\r\n#display_options {\r\n  clear:both;\r\n}\r\n\r\n#postlist, #group-discussionlist, .pmlist {\r\n  float:{vb:stylevar left};\r\n  width: 100%;\r\n}\r\n\r\n#postlist.postlist_moderation {\r\n  margin-top: {vb:math {vb:stylevar padding}*4};\r\n  margin-bottom:0;\r\n}\r\n\r\n#group_discussionlist {\r\n  position: relative;\r\n  margin-top: {vb:math {vb:stylevar padding}*2};\r\n}\r\n\r\n#postlist #above_postlist, #group_discussionlist #above_postlist {\r\n  width: 100%;\r\n  position: absolute;\r\n  {vb:stylevar right}: 0;\r\n}\r\n\r\n\r\n#postlist #above_postlist {\r\n  top: -{vb:math {vb:stylevar padding}*3};\r\n  width: 100%;\r\n  clear:both;\r\n}\r\n\r\n#group_discussionlist #above_postlist {\r\n  top: -{vb:math {vb:stylevar padding}*3};\r\n}\r\n\r\n#postlist #above_postlist .pagination, #group_discussionlist #above_postlist .pagination {\r\n  position: absolute;\r\n  {vb:stylevar right}: 0;\r\n}\r\n\r\n#group_discussionlist #above_postlist .pagination {\r\n  top: -{vb:math {vb:stylevar padding}*1.5};\r\n}\r\n\r\n#postlist #above_postlist .pagination {\r\n  margin-top: -{vb:math {vb:stylevar padding}*5.5};\r\n  position: relative;\r\n}\r\n\r\n#postlist #above_postlist #postlist_popups {\r\n  margin-top: {vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\n#below_postlist #threadpagestats {\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  margin-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2}\r\n}\r\n\r\n#group_discussionlist + #below_postlist {\r\n  margin-bottom: 0;\r\n}\r\n\r\n#group_discussionlist + #below_postlist .pagination {\r\n  float: {vb:stylevar right};\r\n}\r\n\r\n/* Subscriptions, moderation and other smaller threadlists */\r\n#bitlist_info {\r\n  margin-top:{vb:math {vb:stylevar padding} * 2};\r\n  margin-bottom:{vb:math {vb:stylevar padding} * 2};\r\n}\r\n\r\n#forum_icon_legend {\r\n  clear:both;\r\n  padding-bottom: {vb:stylevar padding};\r\n\r\n}\r\n\r\n#forum_icon_legend h5 {\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\nbackground: #323131;\r\ncolor: #ffffff;\r\npadding: 5px 10px;\r\n}\r\n\r\n#forum_icon_legend dl {\r\n  padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\n#forum_icon_legend dt {\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  clear: {vb:stylevar right};\r\n  margin-{vb:stylevar right}: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};\r\n}\r\n\r\n#forum_icon_legend dd {\r\n  margin-bottom: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};\r\n}\r\n\r\n#bitlist_info #subscription_navpopup {\r\n  width:50%;\r\n  float:{vb:stylevar right};\r\n}\r\n\r\n.reputationbits .summaryinfo,\r\n#infractionslist .summaryinfo {\r\n  padding-{vb:stylevar left}:{vb:stylevar padding};\r\n  margin-{vb:stylevar left}:{vb:math {vb:stylevar padding}/2};\r\n}\r\n\r\n.reputationbits .summaryinfo .iteminfo,\r\n#infractionslist .summaryinfo .iteminfo {\r\n  margin-{vb:stylevar left}:{vb:stylevar padding};\r\n}\r\n\r\n/* Summary Bits - Reusable List Bits */\r\n.summaryinfo {\r\n  font-size:{vb:stylevar small_fontSize};\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo {\r\n  border-bottom:solid 1px {vb:stylevar light_border.borderColor};\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo.neg {\r\n  background:transparent url({vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_neg.png) {vb:stylevar left} center no-repeat;\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo.pos {\r\n  background:transparent url({vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_pos.png) {vb:stylevar left} center no-repeat;\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo.balance {\r\n  background:transparent url({vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_balance.png) {vb:stylevar left} center no-repeat;\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo.redcard {\r\n  background:transparent url({vb:stylevar imgdir_misc}/redcard_small.gif) {vb:stylevar left} center no-repeat;\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo.yellowcard {\r\n  background:transparent url({vb:stylevar imgdir_misc}/yellowcard_small.gif) {vb:stylevar left} center no-repeat;\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo:last-child {\r\n  border-bottom:none;\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo .userinfo {\r\n  float:{vb:stylevar right};\r\n  text-align:{vb:stylevar right};\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo .user {\r\n  font-size:{vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};\r\n}\r\n\r\n.summaryinfo .iteminfo .title {\r\n  font-weight:bold;\r\n}\r\n\r\n.visitormessage a.username {\r\n  font-size:{vb:stylevar small_fontSize};\r\n  padding-top:0.3em;\r\n  display:block;\r\n}\r\n\r\n#usercp_content .postlist_moderation #above_postlist .pagination {\r\n  position: absolute;\r\n  top: {vb:math {vb:stylevar padding}*4};\r\n}\r\n\r\n#usercp_content #postlist_popups {\r\n  margin-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};\r\n}\r\n\r\n#usercp_content .forumbit_post, #usercp_content .threadbit, #usercp_content .threadlisthead, #usercp_content .forumrow {\r\n  -moz-box-shadow:none;\r\n  -webkit-box-shadow:none;\r\n  box-shadow:none;\r\n}\r\n\r\n/*.threadbit .discussionrow .author {\r\n  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}*2};\r\n}*/\r\n\r\n.threadlisthead .threadstats {\r\n  text-align: center;\r\n}\r\n\r\n#pmform {\r\n  padding-top:0px;\r\n}\r\ndiv.blockhead div span {float:{vb:stylevar left}; clear:{vb:stylevar right};}\r\ndiv.blockhead div div.popupmenu {display:block; float:{vb:stylevar right}; clear: {vb:stylevar left};}\r\n\r\n#below_buddylist_pagenav,\r\n#above_threadlist {\r\n  padding-bottom:{vb:stylevar padding};\r\n}\r\n.popupgroup {\r\n  float:{vb:stylevar right};\r\n}\r\n\r\n\r\n#usercp_content #below_postlist {\r\n  padding-bottom:{vb:stylevar padding};\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  width: 100%;\r\n}\r\n#usercp_content #pagination_bottom .pagination {\r\n  float:{vb:stylevar right};\r\n}\r\n#usercp_content .threadbit .threadlastpost {\r\n  width: 22%;\r\n}\r\n\r\n/*signature permissions */\r\n.permissions {\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  width: 99.8%;\r\n  padding: 0;\r\n}\r\n\r\n.permissions dl {\r\n  width: 47%;\r\n  display: block;\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  clear: {vb:stylevar right};\r\n  margin-top: 0.25em;\r\n  margin-{vb:stylevar left}: 1%;\r\n  margin-{vb:stylevar right}: 2%;\r\n}\r\n\r\n.permissions dl dd {\r\n  display:block;\r\n  float: none;\r\n  margin-bottom: 0.25em;\r\n  font-weight: bold;\r\n}\r\n\r\n.permissions dl dt {\r\n  display: block;\r\n  float: {vb:stylevar left};\r\n  clear: {vb:stylevar right};\r\n  margin-bottom: 0.25em;\r\n  margin-{vb:stylevar right}: 1em;\r\n}\r\n\r\n/* VBIV-464 */\r\n#new_subscribed_forums .blockbody {\r\n  display:block;\r\n  float: none;\r\n}\r\n\r\n#new_subscribed_forums .forumbit_post, #new_subscribed_forums .forumbit_nopost .forumbit_nopost {\r\n  float: none;\r\n}\r\n\r\n#new_subscribed_forums .forumbit_nopost .forumbit_nopost .forumrow, #new_subscribed_forums .forumbit_post .forumrow {\r\n  border: 0;\r\n  border-top: {vb:stylevar forumbits_border};\r\n  display: table; /* Bug #31043 Fix supplied by digitalpoint */\r\n  float: none;\r\n}\r\n/* end VBIV-464 */\r\n\r\n/* VBIV-7042 */\r\n.friendconfirm .formcontrols .blockrow label {\r\n  width: auto;\r\n}\r\n/* end VBIV-7042 */\r\n\r\n/* VBIV-7272 */\r\n#new_subscribed_forums .L1 .forumhead {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n/* end VBIV-7272 */\r\n\r\n#jump-to-folder {\r\n  width: 100%;\r\n  display:block;\r\n}\r\n\r\n#jump-to-folder div {\r\n  float:{vb:stylevar right}\r\n}\r\n\r\n.blockrow.pendingfriends ul {\r\n  margin-top: 4px;\r\n}\r\n\r\n#userlist .totals dt, #userlist .totals dd {\r\n  color:{vb:stylevar blockhead_color};\r\n}', 1421925375, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin'),(20, 'template', 'additional.css', '$final_rendered = \'@font-face {\r\nfont-family: \\\'Persian\\\';\r\nsrc: url(\\\'images/Wikina/font/Persian.eot?#\\\') format(\\\'eot\\\'), \r\nurl(\\\'images/Wikina/font/Persian.woff\\\') format(\\\'woff\\\'), \r\nurl(\\\'images/Wikina/font/Persian.ttf\\\') format(\\\'truetype\\\'); \r\n}\r\n@font-face {\r\nfont-family: \\\'Persian1\\\';\r\nsrc: url(\\\'images/Wikina/font/Persian1.eot?#\\\') format(\\\'eot\\\'), \r\nurl(\\\'images/Wikina/font/Persian1.woff\\\') format(\\\'woff\\\'), \r\nurl(\\\'images/Wikina/font/Persian1.ttf\\\') format(\\\'truetype\\\'); \r\n}\r\n@font-face {\r\nfont-family: \\\'English\\\';\r\nsrc: url(\\\'images/Wikina/font/English.eot?#\\\') format(\\\'eot\\\'), \r\nurl(\\\'images/Wikina/font/English.woff\\\') format(\\\'woff\\\'), \r\nurl(\\\'images/Wikina/font/English.ttf\\\') format(\\\'truetype\\\'); \r\n}\r\n@font-face {\r\nfont-family: \\\'English1\\\';\r\nsrc: url(\\\'images/Wikina/font/English1.eot?#\\\') format(\\\'eot\\\'), \r\nurl(\\\'images/Wikina/font/English1.woff\\\') format(\\\'woff\\\'), \r\nurl(\\\'images/Wikina/font/English1.ttf\\\') format(\\\'truetype\\\'); \r\n}\r\n@font-face {\r\nfont-family: \\\'icon\\\';\r\nsrc:url(\\\'images/Wikina/font/icon.eot\\\');\r\nsrc:url(\\\'images/Wikina/font/icon.eot?#iefix\\\') format(\\\'embedded-opentype\\\'),\r\nurl(\\\'images/Wikina/font/icon.woff\\\') format(\\\'woff\\\'),\r\nurl(\\\'images/Wikina/font/icon.ttf\\\') format(\\\'truetype\\\'),\r\nurl(\\\'images/Wikina/font/icon.svg#Simple-Line-Icons\\\') format(\\\'svg\\\');\r\nfont-style: normal;\r\nfont-weight: normal;\r\n}\r\n.topofsite , .nav-bar {\r\nbackground: #323131;\r\nwidth: 100%;\r\nheight: 46px;\r\n}\r\n.firstp {\r\nposition: relative;\r\nfloat: right;\r\nmargin: 5px 6% 0 0;\r\nfont: normal 10pt \\\'Persian\\\';\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.firstp:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f0a1\";\r\nright: -45px;\r\nfont: 30px \\\'icon\\\';\r\n}\r\n.secondp {\r\nposition: relative;\r\nfloat: left;\r\nmargin: 15px 0 0 5%;\r\nfont: normal 10pt \\\'English1\\\';\r\ncolor: white;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n.secondp:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f0c9\";\r\ntop: -3px;\r\nleft: -35px;\r\nfont: 20px \\\'icon\\\';\r\ncolor: #232323;\r\n}\r\n.mainheader {\r\nbackground: #c6ae3f;\r\nwidth: 100%;\r\nheight: 145px;\r\n}\r\n.logo {\r\nfloat: right;\r\nmargin: 40px 35px 0 0;\r\nfont-family: \\\'Persian1\\\';\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.wiki {\r\nbackground: white;\r\npadding: 0 5px 8px;\r\nfloat: right;\r\nfont-size: 30pt;\r\ncolor: #c6ae3f;\r\ntext-shadow: -1px 0px 1px rgba(0, 0, 0, 0.49);\r\nbox-shadow: -1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.52);\r\n-webkit-box-shadow: -1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.52);\r\n-moz-box-shadow: -1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.52);\r\n-o-box-shadow: -1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.52);\r\n-ms-box-shadow: -1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.52);\r\nborder-radius: 5px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 5px;\r\n-o-border-radius: 5px;\r\n-ms-border-radius: 5px;\r\n}\r\n.leftpart {\r\nfloat: left;\r\nmargin-right: 10px;\r\n}\r\n.leftpart p:first-child {\r\nfont-size: 25px;\r\ntext-shadow: 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);\r\n}\r\n.leftpart p:last-child {\r\nfont-size: 16px;\r\ntext-shadow: 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);\r\n}\r\n.topofsite ul {\r\ndisplay: none;\r\nposition: absolute;\r\nbackground: #232323;\r\nfloat: left;\r\ntop: 46px;\r\nleft: 10px;\r\nz-index: 99;\r\n}\r\n.topofsite ul li {\r\npadding: 5px 20px;\r\nborder-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08);\r\nfont: normal 12px \\\'Persian\\\';\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.topofsite ul li:last-child {\r\nborder-bottom: 0;\r\n}\r\n.topofsite ul li a {\r\ncolor: white;\r\ntext-decoration: none;\r\ntext-shadow: 1px 1px 1px black;\r\n}\r\n.topofsite ul li:hover {\r\nbackground: rgba(90, 71, 12, 0.31);\r\n}\r\n.topofsite ul:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\";\r\nwidth: 0;\r\nheight: 0;\r\ntop: -10px;\r\nleft: 22px;\r\nborder-right: 10px solid rgba(0, 0, 0, 0);\r\nborder-bottom: 10px solid #232323;\r\nborder-left: 10px solid rgba(0, 0, 0, 0);\r\n}\r\n.nav-bar ul {\r\nfloat: right;\r\nmargin: 5px 20px 0 0;\r\n}\r\n.nav-bar ul li {\r\ndisplay: inline;\r\npadding: 7px 15px;\r\nborder-left: 2px solid #242424;\r\n}\r\n.nav-bar ul li a {\r\npadding: 0 7px 5px;\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\ncolor: white;\r\ntext-decoration: none;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.nav-bar ul li a:hover {\r\nbackground: #2a2a2a;\r\n}\r\n.nav-bar ul li:last-child {\r\nborder-left: 0;\r\n}\r\n.nav-bar form {\r\nposition: relative;\r\nbackground: #2a2a2a;\r\nwidth: 185px;\r\npadding: 0 5px;\r\nfloat: left;\r\nmargin: 6px 0 0 35px;\r\n}\r\n.mytxtinput {\r\nbackground: none;\r\nwidth: 147px;\r\npadding: 3px 6px;\r\nfloat: right;\r\nfont: normal 13px \\\'Persian\\\' , \\\'English\\\';\r\ncolor: white;\r\nborder: none;\r\noutline: none;\r\n}\r\n.searchbox:after {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f002\";\r\ntop: 5px;\r\nleft: 6px;\r\nfont: normal 25px \\\'icon\\\';\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.searchbutton {\r\nposition: relative;\r\nbackground: none;\r\nwidth: 26px;\r\nheight: 26px;\r\nfloat: left;\r\nmargin-top: 4px;\r\nborder: none;\r\noutline: none;\r\nz-index: 10;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n.msection {\r\nbackground: white;\r\nwidth: 49.5%;\r\nheight: 173px;\r\nfloat: right;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.h1h2 {\r\nposition: relative;\r\nbackground: #c6ae3f;\r\npadding: 5px;\r\nmargin: 4px;\r\nfont: normal 14px \\\'English\\\' , \\\'Persian\\\';\r\n}\r\n.h1h2 h1 {\r\ndisplay: inline-block;\r\nmargin-top: -2px;\r\nmargin-right: 45px;\r\ncolor: #827124;\r\n}\r\n.h1h2 h2 {\r\ndisplay: inline;\r\nfloat: left;\r\nmargin-top: 7px;\r\nmargin-left: 25px;\r\ncolor: white;\r\ntext-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.46);\r\n}\r\n.msection .h1h2 h1:before {\r\nfloat: right;\r\nmargin-top: 5px;\r\nmargin-right: -30px;\r\nmargin-left: 10px;\r\nfont: normal 25px \\\'icon\\\';\r\ncolor: white;\r\ntext-shadow: 0px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.43);\r\n}\r\n.easyaccess .h1h2 h1:before {\r\ncontent: \"\\\\f0ed\";\r\n}\r\n.middlepic {\r\nwidth: 336px;\r\nheight: 78px;\r\nclear: both;\r\nmargin: 10px auto 0;\r\n}\r\n.middlepic a:first-child {\r\nwidth: 70px;\r\nheight: 70px;\r\nfloat: right;\r\n}\r\n.middlepic a:nth-child(2) {\r\nwidth: 70px;\r\nheight: 70px;\r\nfloat: right;\r\nmargin-right: 17px;\r\n}\r\n.middlepic a:nth-child(3) {\r\nwidth: 70px;\r\nheight: 70px;\r\nfloat: right;\r\nmargin-right: 17px;\r\n}\r\n.middlepic a:last-child {\r\nwidth: 70px;\r\nheight: 70px;\r\nfloat: right;\r\nmargin-right: 17px;\r\n}\r\n.easyaccess p {\r\nclear: both;\r\nmargin-top: 5px;\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\ncolor: #8f8f8f;\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n.easyaccess p a {\r\ncolor: #cb73b1;\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n.popular {\r\nposition: relative;\r\nmargin-right: 1%;\r\noverflow: hidden;\r\n}\r\n.popular .h1h2 h1:before {\r\ncontent: \"\\\\f0c0\";\r\n}\r\n.popular ul li {\r\nposition: relative;\r\ndisplay: inline-block;\r\nwidth: 45%;\r\nmargin: 4px 13px;\r\ntext-align: center;\r\nz-index: 2;\r\n}\r\n.popular ul li a {\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\ncolor: #5e5e5e;\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n.popular ul li:before {\r\nposition: relative;\r\ncontent: \"\\\\f0fe\";\r\nfloat: right;\r\ntop: 10px;\r\nright: 20px;\r\nfont: normal 18px \\\'icon\\\';\r\ncolor: #cb73b1;\r\n}\r\n.popular:after {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f0c0\";\r\nbottom: -57px;\r\nleft: 0;\r\nfont: normal 170px \\\'icon\\\';\r\ncolor: rgba(173, 173, 173, 0.15);\r\n}\r\n.adsplace {\r\nposition: relative;\r\nbackground: white;\r\nwidth: 19.2%;\r\nheight: 84px;\r\nfloat: right;\r\nmargin: 10px 1% 10px 0;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n#asection_1 {\r\nmargin-right: 0;\r\n}\r\n.adsplace h1 {\r\npadding: 0 0 5px;\r\nmargin: 3px;\r\ntext-align: center;\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.adsplace:nth-child(odd) h1 {\r\nbackground: #323131;\r\n}\r\n.adsplace:nth-child(even) h1 {\r\nbackground: #cb73b1;\r\n}\r\n.closepart {\r\nposition: absolute;\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.25);\r\npadding: 5px 8px;\r\ntop: 8px;\r\nleft: 10px;\r\nfont: bold 14px arial;\r\ncolor: white;\r\nborder-radius: 100px;\r\n-webkit-border-radius: 100px;\r\n-moz-border-radius: 100px;\r\n-o-border-radius: 100px;\r\n-ms-border-radius: 100px;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n.bottomofthat p {\r\nfloat: right;\r\nmargin-top: 4px;\r\nmargin-right: 20%;\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\ncolor: #757575;\r\ncursor: copy;\r\n}\r\n.bottomofthat p:before {\r\ncontent: \"\\\\f17a\";\r\nfloat: right;\r\nmargin-top: 7px;\r\nmargin-right: -40px;\r\nfont: normal 20px \\\'icon\\\';\r\ncolor: #e1e1e1;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.bottomofthat p:hover:before {\r\ncolor: #bdbdbd;\r\n}\r\n.bottomofthat {\r\nmargin: 0 20px;\r\n}\r\n.bottomofthat a, .bottomofthat a:hover {\r\nposition: relative;\r\nbackground: #c6ae3f;\r\npadding: 0 5px 0 25px;\r\nfloat: left;\r\nmargin-top: 7px;\r\nfont: normal 12px \\\'Persian\\\';\r\ntext-shadow: 0px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.42);\r\ncolor: white;\r\ntext-decoration: none;\r\nbox-shadow: 0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\n-moz-box-shadow: 0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\n-o-box-shadow: 0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\n-ms-box-shadow: 0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\nborder-radius: 4px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.bottomofthat a:hover {\r\nbox-shadow: 0 0 100px rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 0 0 100px rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\n-moz-box-shadow: 0 0 100px rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\n-o-box-shadow: 0 0 100px rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\n-ms-box-shadow: 0 0 100px rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\n}\r\n.bottomofthat a:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f148\";\r\ntop: 7px;\r\nleft: 10px;\r\nfont: normal 15px \\\'icon\\\';\r\n}\r\n.navbar_wrapper {\r\nbackground: white;\r\npadding: 0 35px 10px;\r\nclear: both;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n#breadcrumb {\r\nposition: relative;\r\nbackground: #ededed;\r\npadding: 10px 3px;\r\ntop: 3px;\r\nmargin: 0 -32px;\r\nfont: normal 14px \\\'English\\\' , \\\'Persian\\\';\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.breadcrumb ul {\r\nmargin-right: 5%;\r\n}\r\n.breadcrumb ul:before {\r\ncontent: \"موقعیت مکانی شما : \";\r\nfloat: right;\r\nmargin-top: 3px;\r\ncolor: #898989;\r\n}\r\n#breadcrumb:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f015\";\r\nbackground: white;\r\npadding: 5px 7px;\r\ntop: 4px;\r\nright: 3px;\r\nfont: normal 22px \\\'icon\\\';\r\ncolor: #cb73b1;\r\nborder-radius: 10px;\r\n-webkit-border-radius: 10px;\r\n-moz-border-radius: 10px;\r\n-o-border-radius: 10px;\r\n-ms-border-radius: 10px;\r\n}\r\n#vbtopx .forumhead {\r\nbackground: #c6ae3f;\r\npadding: 0 0 2px;\r\nbox-shadow: none;\r\nborder: 0;\r\nborder-radius: 5px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 5px;\r\n-o-border-radius: 5px;\r\n-ms-border-radius: 5px;\r\n}\r\n#vbtopx .forumhead h2 .forumtitle, #vbtopx .forumhead h2 .forumtitle a {\r\nmargin-right: 3%;\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\ncolor: #8c7b2a;\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n#vbtopx .forumhead:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f03a\";\r\ntop: 10px;\r\nright: 2%;\r\nfont: normal 25px \\\'icon\\\';\r\ncolor: #786925;\r\n}\r\n#vbtopx .childforum .forumrow.table {\r\nbackground: none;\r\nmargin-top: 10px;\r\nborder: 0;\r\nbox-shadow: none;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox {\r\nbackground: none;\r\nborder: 1px solid #dedede;\r\npadding: 0;\r\nmargin: 0 0 0 10px;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox ul.tabs {\r\nbackground: none;\r\npadding-bottom: 40px;\r\nborder-top: 0;\r\nborder-bottom: 1px solid #dedede;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox ul.tabs li.current {\r\nbackground: none;\r\nmargin: 6px;\r\nborder: none;\r\ncursor: default;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox ul.tabs li.current span select {\r\nbackground-color: #ebebeb;\r\npadding: 6px 6px 6px 30px;\r\n\' . \'\'; if (is_browser(\'firefox\')) {\n          $final_rendered .= \'\r\npadding: 0 6px 0 30px;\r\nmargin-top: -3px;\r\n\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\nborder: 0;\r\nfont: normal 14px \\\'English1\\\' , \\\'Persian\\\';\r\ncolor: #7b7b7b;\r\nline-height: 1;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\nappearance: none;\r\n-webkit-appearance: none;\r\n-moz-appearance: none;\r\n-o-appearance: none;\r\n-ms-appearance: none;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox ul.tabs li.current span:before {\r\nposition: relative;\r\ncontent: \"\\\\f0dd\";\r\nbackground: #cb73b1;\r\npadding: 0px 5px 3px;\r\nfloat: left;\r\ntop: 6px;\r\nright: -30px;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\ncolor: white;\r\npointer-events: none;\r\n}\r\n.left-mainbox .mainbox > div, #vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-content {\r\nbackground: none!important;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(odd) {\r\nbackground: #f6f6f6;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit, #vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit {\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit {\r\npadding: 7px 0;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit em {\r\nbackground: #c6ae3f;\r\nwidth: 85px;\r\npadding: 3px 0 7px;\r\nmargin-top: -2px;\r\nmargin-left: 15px;\r\ntext-align: center;\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\ncolor: white;\r\nline-height: 1;\r\nborder-radius: 10px;\r\n-webkit-border-radius: 10px;\r\n-moz-border-radius: 10px;\r\n-o-border-radius: 10px;\r\n-ms-border-radius: 10px;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit .topx-content-menu a {\r\nposition: relative;\r\ntop: 5px;\r\nright: 20px;\r\nfont: normal 14px \\\'English1\\\' , \\\'Persian\\\';\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:before {\r\nposition: absolute;\r\nbackground: #cb73b1;\r\nwidth: 25px;\r\npadding: 4px 0 6px;\r\nmargin-top: -2px;\r\nright: 15px;\r\ntext-align: center;\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\ncolor: white;\r\nline-height: 1;\r\nborder-radius: 5px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 5px;\r\n-o-border-radius: 5px;\r\n-ms-border-radius: 5px;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(1):before {content: \"1\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(2):before {content: \"2\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(3):before {content: \"3\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(4):before {content: \"4\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(5):before {content: \"5\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(6):before {content: \"6\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(7):before {content: \"7\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(8):before {content: \"8\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(9):before {content: \"9\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(10):before {content: \"10\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(11):before {content: \"11\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(12):before {content: \"12\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(13):before {content: \"13\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(14):before {content: \"14\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(15):before {content: \"15\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(16):before {content: \"16\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(17):before {content: \"17\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(18):before {content: \"18\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(19):before {content: \"19\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(20):before {content: \"20\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(21):before {content: \"21\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(22):before {content: \"22\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(23):before {content: \"23\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(24):before {content: \"24\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(25):before {content: \"25\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(26):before {content: \"26\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(27):before {content: \"27\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(28):before {content: \"28\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(29):before {content: \"29\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(30):before {content: \"30\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(31):before {content: \"31\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(32):before {content: \"32\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(33):before {content: \"33\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(34):before {content: \"34\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(35):before {content: \"35\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(36):before {content: \"36\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(37):before {content: \"37\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(38):before {content: \"38\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(39):before {content: \"39\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(40):before {content: \"40\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(41):before {content: \"41\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(42):before {content: \"42\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(43):before {content: \"43\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(44):before {content: \"44\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(45):before {content: \"45\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(46):before {content: \"46\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(47):before {content: \"47\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(48):before {content: \"48\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(49):before {content: \"49\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(50):before {content: \"50\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(51):before {content: \"51\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(52):before {content: \"52\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(53):before {content: \"53\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(54):before {content: \"54\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(55):before {content: \"55\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(56):before {content: \"56\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(57):before {content: \"57\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(58):before {content: \"58\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(59):before {content: \"59\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(60):before {content: \"60\";}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox {\r\nbackground: none;\r\nborder: 1px solid #dedede;\r\npadding: 0;\r\nmargin: 0;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox ul.tabs {\r\nbackground: none;\r\npadding-bottom: 40px;\r\nborder-top: 0;\r\nborder-bottom: 1px solid #dedede;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox ul.tabs li {\r\nbackground: #ebebeb;\r\npadding: 0 10px;\r\nmargin-top: 7px;\r\nborder: 0;\r\nfont: normal 14px \\\'English1\\\' , \\\'Persian\\\';\r\nline-height: 1.99999995;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox ul.tabs li:first-child {\r\nmargin-right: 2%;\r\nborder-radius: 0 3px 3px 0;\r\n-webkit-border-radius: 0 3px 3px 0;\r\n-moz-border-radius: 0 3px 3px 0;\r\n-o-border-radius: 0 3px 3px 0;\r\n-ms-border-radius: 0 3px 3px 0;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox ul.tabs li:last-child {\r\nborder-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-o-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox ul.tabs li.current span {\r\nbackground: white;\r\npadding: 3px 10px!important;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox ul.tabs li:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\";\r\nbackground: #c6ae3f;\r\nwidth: 50px;\r\nheight: 3px;\r\ntop: 0;\r\nmargin-right: 10px;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox ul.tabs li.current:before {\r\nbackground: #cb73b1;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox ul.tabs li:last-child:before, #vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit .topx-content-tab img, #vbtopx .forumhead .collapse img, #collapse_vsacb_boxswitch, #collapse_vbtopx_content, #vbtopx .forumhead h2 .forumtitle a:before, .forum_info a img, .thread_info h4 a img , .forumlastpost p.lastposttitle img , .subforumlist.commalist li img , .postbit .posttitle img, .postbitlegacy .title img {\r\ndisplay: none;\r\n} {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content {\r\nbackground: none;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit {\r\nposition: relative;\r\npadding: 7px 0;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit:nth-child(odd) {\r\nbackground: #f6f6f6;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit .topx-content-tab a {\r\nposition: relative;\r\nright: 3px;\r\nfont: normal 14px \\\'English1\\\' , \\\'Persian\\\';\r\ncolor: #8c8c8c;\r\ntext-decoration: none;\r\nline-height: 1;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit .topx-content-tab a:before {\r\nposition: relative;\r\ncontent: \"\\\\f044\";\r\nfloat: right;\r\ntop: 3px;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\ncolor: #c2c2c2;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit:hover:before, #vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit .topx-content-tab a:hover {\r\ncolor: #cb73b1;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit:hover , #vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:hover , .rules p:hover {\r\nbox-shadow: 0 20px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -20px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 0 20px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -20px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n-moz-box-shadow: 0 20px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -20px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n-o-box-shadow: 0 20px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -20px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n-ms-box-shadow: 0 20px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -20px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit em {\r\nmargin-top: 2px;\r\nmargin-left: 10px;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit em a {\r\nfont: normal 14px \\\'English1\\\' , \\\'Persian\\\';\r\nline-height: 1;\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n#vbtopx .time {\r\ncolor: white;\r\n}\r\n#vbtopx .forumhead select {\r\nbackground: white;\r\npadding: 5px 0 4px 30px;\r\ntop: 8px;\r\nleft: 108px;\r\nborder: 0;\r\nfont: normal 14px \\\'English1\\\' , \\\'Persian\\\';\r\nappearance: none;\r\n-webkit-appearance: none;\r\n-moz-appearance: none;\r\n-o-appearance: none;\r\n-ms-appearance: none;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n#vbtopx .forumhead h2:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f0dd\";\r\nbackground: #cb73b1;\r\npadding: 0px 5px 3px;\r\ntop: 12px;\r\nleft: 115px;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\ncolor: white;\r\npointer-events: none;\r\nz-index: 2;\r\n}\r\n.chatbox-blockhead {\r\nbackground: #c6ae3f;\r\npadding: 12px 10px;\r\nmargin-bottom: 10px;\r\nborder: 0;\r\nborder-radius: 5px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 5px;\r\n-o-border-radius: 5px;\r\n-ms-border-radius: 5px;\r\nfont: normal 14px \\\'English1\\\' , \\\'Persian\\\';\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.chatbox-blockhead div.popupmenu {\r\nmargin-right: 5%;\r\n}\r\n.chatbox-blockhead div.popupmenu:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f1d7\";\r\ntop: -4px;\r\nright: -47px;\r\nfont: normal 24px \\\'icon\\\';\r\ncolor: #8c7b2a;\r\n}\r\n.chatbox-blockhead div.popupmenu > a , .chatbox-blockhead div.popupmenu > a:hover {\r\ncolor: #8c7b2a !important;\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n#vsacb_boxswitch {\r\nborder: 1px solid #dedede;\r\nbox-shadow: 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.28);\r\n-webkit-box-shadow: 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.28);\r\n-moz-box-shadow: 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.28);\r\n-o-box-shadow: 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.28);\r\n-ms-box-shadow: 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.28);\r\nborder-radius: 5px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 5px;\r\n-o-border-radius: 5px;\r\n-ms-border-radius: 5px;\r\n}\r\n#vsacb_entermessage {\r\nborder: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.34);\r\nborder-radius: 0;\r\nbackground: rgba(255, 255, 255, 1);\r\nfont: normal 14px \\\'English1\\\' , \\\'Persian\\\';\r\nline-height: 1.5;\r\n}\r\n.notices li:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f1b2\";\r\ntop: 6px;\r\nright: 15px;\r\nfont: normal 20px \\\'icon\\\';\r\ncolor: #acacac;\r\n}\r\n.notices li a {\r\ncolor: #cb73b1;\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n.wikinacollapse {\r\nposition: relative;\r\nbackground: white;\r\nwidth: 90px;\r\nheight: 25px;\r\nfloat: left;\r\nmargin-top: 8px;\r\nmargin-left: 10px;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.wikinacollapse.open .downbtn, .wikinacollapse.close .upbtn {\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.wikinacollapse.close .downbtn, .wikinacollapse.open .upbtn {\r\ncolor: #c6ae3f;\r\n}\r\n.downbtn {\r\nposition: absolute;\r\ntop: 3px;\r\nright: 17px;\r\nfont: normal 18px \\\'icon\\\';\r\ncursor: pointer;\r\nz-index: 2;\r\n}\r\n.openclosebox {\r\nposition: absolute;\r\nbackground: #cb73b1;\r\nwidth: 30px;\r\nheight: 20px;\r\ntop: 2px;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.wikinacollapse.open .openclosebox {\r\nright: 8px;\r\n}\r\n.wikinacollapse.close .openclosebox {\r\nright: 53px;\r\n}\r\n.upbtn {\r\nposition: absolute;\r\ntop: 3px;\r\nleft: 17px;\r\nfont: normal 18px \\\'icon\\\';\r\ncursor: pointer;\r\nz-index: 2;\r\n}\r\n.chatbox-blockhead .wikinacollapse {\r\nmargin-top: -4px;\r\n}\r\n#vsacb_messagearea {\r\nfont-family: \\\'English1\\\' , \\\'Persian\\\';\r\n}\r\n.forumhead .forumtitle a:before , .forumbits .forumhead h2 span.forumtitle:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f0f6\";\r\npadding-left: 22px;\r\ntop: 9px;\r\nright: 15px;\r\nborder-left: 1px solid rgba(140, 123, 42, 0.29);\r\nfont: normal 25px \\\'icon\\\';\r\n}\r\n.childforum {\r\nbackground: white;\r\npadding-bottom: 1%;\r\nfloat: right;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.userpanel , .guestpanel {\r\nfloat: left;\r\nmargin: 50px 0 0 35px;\r\n}\r\n.dearuserX {\r\nposition: relative;\r\nfloat: right;\r\nmargin-top: 27px;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \\\'English1\\\' , \\\'Persian1\\\';\r\ncolor: white;\r\ntext-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.27);\r\n}\r\n.dearuserX:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f007\";\r\nbackground: white;\r\npadding: 3px 5px;\r\ntop: -27px;\r\nleft: 0;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\ncolor: #d7d7d7;\r\ntext-shadow: none;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.user-avatar {\r\nfloat: right;\r\nmargin-left: 5px;\r\nborder: 2px solid white;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.userpanel .user-avatar a img {\r\nwidth: 38px;\r\nheight: 37px;\r\n}\r\n.mainpanel {\r\nposition: relative;\r\nbackground: white;\r\npadding: 13px 10px;\r\nfloat: right;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.mainpanel > li {\r\ndisplay: inline-block;\r\npadding: 0 10px;\r\nborder-left: 1px solid rgba(176, 176, 176, 0.21);;\r\ncursor: pointer\r\n}\r\n.mainpanel > li:last-child {\r\nborder-left: 0;\r\n}\r\n.mainpanel > li , .mainpanel > li > a {\r\nfont: normal 12px \\\'Persian\\\';\r\ncolor: #b0b0b0 !important;\r\nline-height: 1;\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n.userpanel .mainpanel #nonotifications > .popupctrl , .userpanel .mainpanel #notifications > .popupctrl {\r\nbackground: none;\r\npadding: 0;\r\n}\r\n.mainpanel > li:last-child a:before {\r\ncontent: \"\\\\f08b\";\r\nbackground: #cb73b1;\r\npadding: 5px;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\ncolor: white;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.notifications-number {\r\ndisplay: inline-block;\r\nbackground: #27bcc9;\r\npadding: 5px 7px;\r\nmargin: -4px 5px -4px 0;\r\ncolor: white;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.popupnotices {\r\ndisplay: none;\r\nposition: absolute;\r\nbackground: white;\r\npadding: 10px 5px;\r\ntop: 39px;\r\nright: 0;\r\nborder-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-webkit-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-moz-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-o-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-ms-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\nz-index: 9;\r\n}\r\n.popupnotices li a {\r\nbackground: #f3f3f3;\r\nwidth: 200px;\r\nfloat: right;\r\nmargin-top: 3px;\r\npadding: 0 5px;\r\nfont: normal 11px \\\'Persian\\\';\r\ncolor: #b4b4b4;\r\ntext-decoration: none;\r\noverflow: hidden;\r\n}\r\n.numberX {\r\nbackground: #27bcc9;\r\npadding: 0 9px;\r\nfloat: left;\r\nmargin-left: -5px;\r\ncolor: white;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.popupnotices:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\";\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.09);\r\nheight: 1px;\r\ntop: 0;\r\nright: 10px;\r\nleft: 10px;\r\n}\r\n.forumiconno:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"و\";\r\npadding: 0 14px 10px;\r\ntop: 15px;\r\nright: 10px;\r\nfont: normal 30px \\\'Persian1\\\';\r\ncolor: white;\r\ntext-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.21);\r\nline-height: 1;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.forumiconno.old:before {\r\nbackground: #cccccc;\r\n}\r\n.forumiconno.new:before {\r\nbackground: #cb73b1;\r\n}\r\n.forumrow .foruminfo .forumdata .datacontainer .titleline .forumtitle a {\r\nfloat: right;\r\nmargin-top: 10px;\r\nfont: normal 16px \\\'Persian1\\\' , \\\'English1\\\';\r\ncolor: #838383;\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n.forumrow .foruminfo .forumdata .datacontainer .forumdescription {\r\nmargin-bottom: 10px;\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\' , \\\'English1\\\';\r\ncolor: #838383;\r\nline-height: 1.5;\r\n}\r\n.forumactionlink.subslink a:before {\r\ncontent: \"\\\\f046\";\r\nfont: normal 25px \\\'icon\\\';\r\ncolor: #ebebeb;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.forumactionlink.subslink a:hover:before , .forumactionlink.rsslink a:hover:before , .forumactionlink.unsubslink a:hover:before {\r\ncolor: #b3b0b0;\r\n}\r\n.forumactionlink.rsslink a:before {\r\ncontent: \"\\\\f1eb\";\r\nfont: normal 25px \\\'icon\\\';\r\ncolor: #ebebeb;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.leftpartforum {\r\nwidth: 25%;\r\nfloat: left;\r\nmargin-left: 5px;\r\n}\r\n.forumlastpost.td {\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\' , \\\'English\\\';\r\n}\r\n.fa-calendar:before {\r\ncontent: \"\\\\f073\";\r\ncolor: #cb73b1;\r\nfont-size: 17px;\r\nposition: absolute;\r\nbottom: 10px;\r\nleft: 10px;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n.showlastpostplz:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f0b2\";\r\nbackground: #cb73b1;\r\npadding: 20px 10px;\r\ntop: 0;\r\nleft: -53px;\r\nfont: normal 30px \\\'icon\\\';\r\ncolor: white;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.forumlastpost p.lastposttitle:before {\r\ncontent: \"\\\\f15b\";\r\nfloat: right;\r\nmargin-top: 7px;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\ncolor: rgba(0, 0, 0, 0.22);\r\n}\r\n.lastpostby:before {\r\ncontent: \"\\\\f040\";\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\ncolor: rgba(0, 0, 0, 0.22);\r\n}\r\n.forumactionlink.unsubslink a:before {\r\ncontent: \"\\\\f05c\";\r\nmargin-right: 3px;\r\nfont: normal 25px \\\'icon\\\';\r\ncolor: #ebebeb;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.navlinks a, .navlinks a:hover {\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\ncolor: #838383;\r\nline-height: 1;\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n.childforum > li:last-child .forumrow {\r\nborder-bottom: 0;\r\n}\r\n.subforumlistlabel {\r\nfont: normal 14px \\\'Persian1\\\';\r\nfont-weight: normal!important;\r\n}\r\n.subforumlist.commalist {\r\nwidth: 675px !important;\r\nclear: both;\r\nmargin-top: 5px;\r\nmargin-bottom: 5px;\r\n}\r\n.subforumlist.commalist li {\r\nposition: relative;\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.07);\r\nwidth: 300px;\r\npadding: 10px 0;\r\nmargin-top: 2px;\r\nborder-right: 35px solid rgba(0, 0, 0, 0.07);\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\ntransition: all 0.5s ease-in;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease-in;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease-in;\r\n-o-transition: all 0.5s ease-in;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease-in;\r\n}\r\n.subforumlist.commalist li:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f0e5\";\r\ntop: 9px;\r\nright: -24px;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.subforumlist.commalist li a {\r\nmargin-right: 5px;\r\nfont: normal 14px \\\'English1\\\' , \\\'Persian1\\\';\r\ncolor: rgb(152, 152, 152);\r\ntext-decoration: none;\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.subforumlist.commalist li:hover {\r\nbox-shadow: 0 100px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 0 100px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\n-moz-box-shadow: 0 100px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\n-o-box-shadow: 0 100px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\n-ms-box-shadow: 0 100px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\nborder-right: 35px solid rgba(0, 0, 0, 0.24);\r\n}\r\n#wgo .blockhead span {\r\nmargin-right: 70px;\r\n}\r\n#wgo .blockhead span:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f201\";\r\npadding-left: 16px;\r\ntop: 9px;\r\nright: 15px;\r\nborder-left: 1px solid rgba(140, 123, 42, 0.29);\r\nfont: normal 25px \\\'icon\\\';\r\n}\r\n#wgo .wikinacollapse {\r\nmargin-top: -3px;\r\n}\r\n.onlineregistereduser {\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.04);\r\npadding: 5px 10px;\r\nborder: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.12);\r\nborder-radius: 0 3px 3px 0;\r\n-webkit-border-radius: 0 3px 3px 0;\r\n-moz-border-radius: 0 3px 3px 0;\r\n-o-border-radius: 0 3px 3px 0;\r\n-ms-border-radius: 0 3px 3px 0;\r\ntransition: all 0.5s ease-in;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease-in;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease-in;\r\n-o-transition: all 0.5s ease-in;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease-in;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n.onlineguest {\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.04);\r\npadding: 5px 10px;\r\nborder-width: 1px 0 1px 1px;\r\nborder-style: solid;\r\nborder-color: rgba(0, 0, 0, 0.12);\r\nborder-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-o-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\ntransition: all 0.5s ease-in;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease-in;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease-in;\r\n-o-transition: all 0.5s ease-in;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease-in;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n.onlineguest:hover , .wgo_block .section dl dd:hover {\r\nbox-shadow: 300px 0 0 #cb73b1 inset;\r\n-webkit-box-shadow: 300px 0 0 #cb73b1 inset;\r\n-moz-box-shadow: 300px 0 0 #cb73b1 inset;\r\n-o-box-shadow: 300px 0 0 #cb73b1 inset;\r\n-ms-box-shadow: 300px 0 0 #cb73b1 inset;\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.onlineregistereduser:hover , .wgo_block .section dl dt:hover {\r\nbox-shadow: -300px 0 0 #c6ae3f inset;\r\n-webkit-box-shadow: -300px 0 0 #c6ae3f inset;\r\n-moz-box-shadow: -300px 0 0 #c6ae3f inset;\r\n-o-box-shadow: -300px 0 0 #c6ae3f inset;\r\n-ms-box-shadow: -300px 0 0 #c6ae3f inset;\r\ncolor: white;\r\n}\r\n#wgo_onlineusers .commalist li:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\";\r\ntop: -9px;\r\nright: 10px;\r\nborder-right: 10px solid transparent;\r\nborder-bottom: 10px solid rgba(242, 242, 242, 1);\r\nborder-left: 10px solid transparent;\r\nz-index: 2;\r\n}\r\n#wgo_onlineusers .commalist li:after {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\";\r\ntop: -10px;\r\nright: 10px;\r\nborder-right: 10px solid transparent;\r\nborder-bottom: 9px solid rgba(0, 0, 0, 0.12);\r\nborder-left: 10px solid transparent;\r\n}\r\n#wgo .blocksubhead:before {\r\ncontent: \"\\\\f0e8\";\r\nmargin-right: -30px;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\n}\r\n#wgo_onlineusers .blocksubhead:before {\r\ncontent: \"\\\\f080\";\r\nmargin-right: -30px;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\n}\r\n#vsa_vilxh .blocksubhead:before {\r\ncontent: \"\\\\f017\";\r\nfloat: right;\r\nmargin-right: -30px;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\n}\r\n.below_body {\r\nposition: relative;\r\nbackground: #ebebeb;\r\nheight: 289px;\r\npadding: 0 20px;\r\nclear: both;\r\nmargin-top: 13px;\r\nborder-top: 3px solid #c6ae3f;\r\n}\r\n.rules {\r\nbackground: white;\r\nwidth: 32%;\r\nheight: 220px;\r\nfloat: right;\r\nborder: 15px solid #c6ae3f;\r\n}\r\n.rules h1 {\r\nfloat: right;\r\nmargin: 10px 10px 11px 0;\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\ncolor: #818181;\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.rules h1 span , .rules h2 span {\r\ncolor: #cb73b1;\r\n}\r\n.rules h1:before {\r\ncontent: \"\\\\f071\";\r\nfloat: right;\r\nmargin-top: 2px;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 16px \\\'icon\\\';\r\ncolor: #cb73b1;\r\n}\r\n.rules h2 {\r\nfloat: left;\r\nmargin: 13px 0 0 10px;\r\nfont: normal 14px \\\'English1\\\';\r\ncolor: #818181;\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.rules p {\r\nposition: relative;\r\npadding: 10px 50px 12px 5px;\r\nclear: both;\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\nline-height: 1;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n.rules p:nth-child(odd) {\r\nbackground: #f7f7f7;\r\n}\r\n.footerlinks {\r\nposition: relative;\r\nbackground: white;\r\nwidth: 10%;\r\nheight: 220px;\r\nfloat: right;\r\nmargin-right: 1.5%;\r\nborder: 15px solid #cb73b1;\r\n}\r\n.footerlinks:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\";\r\nbackground: #cb73b1;\r\nheight: 3px;\r\ntop: -18px;\r\nright: -15px;\r\nleft: -15px;\r\n}\r\n.footerlinks a, .footerlinks a:hover {\r\ndisplay: block;\r\nposition: relative;\r\npadding-top: 5px;\r\npadding-bottom: 33px;\r\nmargin: 0 10px;\r\ntext-align: center;\r\nfont: normal 16px \\\'Persian1\\\';\r\ncolor: #838383;\r\nline-height: 1;\r\nborder-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.06);\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.footerlinks a:first-child {\r\nmargin-top: 25px;\r\n}\r\n.footerlinks a:after {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"Contact us\";\r\nright: 0;\r\nbottom: 5px;\r\nleft: 0;\r\nfont: normal 14px \\\'English1\\\';\r\ncolor: #cb73b1;\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.footerlinks a:first-child:after {\r\ncontent: \"Contact us\";\r\n}\r\n.footerlinks a:nth-child(2):after {\r\ncontent: \"Ads\";\r\n}\r\n.footerlinks a:nth-child(3):after {\r\ncontent: \"Archive\";\r\n}\r\n.footerlinks a:last-child, .footerlinks a:last-child:hover {\r\nborder-bottom: 0;\r\n}\r\n.footerlinks a:hover {\r\nbox-shadow: 0 27.5px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -27.5px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 0 27.5px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -27.5px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n-moz-box-shadow: 0 27.5px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -27.5px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n-o-box-shadow: 0 27.5px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -27.5px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n-ms-box-shadow: 0 27.5px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -27.5px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n}\r\n.friendss {\r\nposition: relative;\r\nbackground: white;\r\nwidth: 50%;\r\nfloat: right;\r\nmargin: 10px 1.5% 0 0;\r\nborder: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.16);\r\n}\r\n.friendss p {\r\npadding: 18px 10px 8px;\r\nfloat: right;\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\ncolor: #565656;\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.friendss ul {\r\nfloat: right;\r\nmargin: 24px 15px 12px;\r\n}\r\n.friendss ul li {\r\ndisplay: inline-block;\r\nposition: relative;\r\nbackground: #ebebeb;\r\npadding: 5px 5px 10px;\r\nmargin-right: 10px;\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\nline-height: 1;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.friendss ul li:hover {\r\nopacity: 0.5;\r\n}\r\n.friendss ul li:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\";\r\nheight: 3px;\r\ntop: -24px;\r\nright: 0;\r\nleft: 0;\r\n}\r\n.friendss ul li:nth-child(odd):before {\r\nbackground: #c6ae3f;\r\n}\r\n.friendss ul li:nth-child(even):before {\r\nbackground: #cb73b1;\r\n}\r\n.friendss p:after {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"Our friends\";\r\nright: 10px;\r\nbottom: 12px;\r\nfont: normal 14px \\\'English1\\\';\r\ncolor: #cb73b1;\r\n}\r\n.aboutus {\r\nposition: relative;\r\nbackground: white;\r\nwidth: 50%;\r\nheight: 132px;\r\npadding: 13px 0;\r\nfloat: right;\r\nmargin: 3px 1.5% 0 0;\r\nborder: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.16);\r\n}\r\n.aboutus h1 {\r\ntext-align: center;\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\ncolor: #cb73b1;\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.aboutus h1:before {\r\ncontent: \"\\\\f0c0\";\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\n}\r\n.aboutus p {\r\nmargin: 5px 10px;\r\ntext-align: center;\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\ncolor: #656565;\r\nline-height: 1.5;\r\n}\r\n.cpright {\r\nposition: absolute;\r\nbackground: #323131;\r\nright: 0;\r\nbottom: 0;\r\nleft: 0;\r\n}\r\n.cpright p:nth-child(1) {\r\npadding: 10px 60px 15px;\r\nfloat: right;\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\ncolor: white;\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.cpright p:nth-child(1):before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f1b8\";\r\nright: 25px;\r\nfont: normal 21px \\\'icon\\\';\r\ncolor: #c972af;\r\n}\r\n.cpright p:nth-child(2) {\r\nfloat: left;\r\nmargin: 11px 0 0 20px;\r\nfont: normal 16px \\\'English1\\\';\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.cpright p:nth-child(2) a {\r\ncolor: #cb73b1;\r\n}\r\n.rules :nth-child(3):before , .rules :nth-child(4):before , .rules :nth-child(5):before , .rules :nth-child(6):before , .rules :nth-child(7):before {\r\nposition: absolute;\r\nbackground: #cb73b1;\r\npadding: 3px 9px 7px;\r\ntop: 6px;\r\nright: 10px;\r\ncolor: white;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.rules :nth-child(3):before {\r\ncontent: \"1\";\r\n}\r\n.rules :nth-child(4):before {\r\ncontent: \"2\";\r\n}\r\n.rules :nth-child(5):before {\r\ncontent: \"3\";\r\n}\r\n.rules :nth-child(6):before {\r\ncontent: \"4\";\r\n}\r\n.rules :nth-child(7):before {\r\ncontent: \"5\";\r\n}\r\n.forumbits .forumhead {\r\nposition: relative;\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\ncolor: #8c7b2a;\r\n}\r\n.threads > li:first-child > div {\r\nborder-radius: 3px 3px 0 0;\r\n-webkit-border-radius: 3px 3px 0 0;\r\n-moz-border-radius: 3px 3px 0 0;\r\n-o-border-radius: 3px 3px 0 0;\r\n-ms-border-radius: 3px 3px 0 0;\r\n}\r\n.threads > li:last-child > div {\r\nborder-bottom: 0;\r\nborder-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-webkit-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-moz-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-o-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-ms-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n}\r\n.newcontent_textcontrol:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f044\";\r\nbackground: #464646;\r\npadding: 3px 3px 3px 6px;\r\ntop: 4px;\r\nright: 10px;\r\nfont: normal 25px \\\'icon\\\';\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.threadpagenav form span a , .pagination span a {\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.08);\r\npadding: 5px;\r\nmargin: 0 3px;\r\nborder: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.06);\r\nfont: normal 14px \\\'Persian1\\\';\r\ncolor: black;\r\n}\r\n.threadpagenav form .first_last a , .pagination .first_last a {\r\nmargin-left: 0;\r\n}\r\n#posting_rules {\r\npadding-bottom: 4px;\r\n}\r\n.pagination_x {\r\nmargin-top: 20px;\r\n}\r\n.fa.fa-spinner.fa-spin {\r\nposition: absolute;\r\ntop: 8px;\r\nright: 15px;\r\nfont-size: 23px;\r\n}\r\n.usercoverx {\r\nposition: relative;\r\nbackground: #C18FB4;\r\nwidth: 252px;\r\nheight: 127px;\r\nmargin: 3px 3px 0;\r\nz-index: 1;\r\n}\r\n.postbit .posttitle:before, .postbitlegacy .title:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f0f6\";\r\ntop: 5px;\r\nright: 15px;\r\nfont: normal 20px \\\'icon\\\';\r\n}\r\n.usercoverx:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f030\";\r\ntop: 5px;\r\nright: 5px;\r\nfont: normal 20px \\\'icon\\\';\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.memberstatusp {\r\nmargin-right: 30px;\r\nfont: normal 10px \\\'English\\\';\r\nline-height: 1;\r\ncolor: #969696;\r\n}\r\n.communications {\r\npadding-bottom: 25px;\r\nmargin: 10px 30px;\r\nclear: both;\r\nborder-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.09);\r\n}\r\n.communications a:before {\r\nbackground: #cb73b1;\r\npadding: 3px 6px;\r\nfont: normal 16px \\\'icon\\\';\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.hisorherpro:before {\r\ncontent: \"\\\\f007\";\r\n}\r\n.sendhimorherpri:before {\r\ncontent: \"\\\\f075\";\r\n}\r\n.hisorherposts:before {\r\ncontent: \"\\\\f040\";\r\n}\r\n.hisorherpro, .sendhimorherpri, .hisorherposts {\r\nfloat: right;\r\nmargin-left: 3px;\r\n}\r\n.hisorheruser {\r\nfloat: left;\r\nmargin-top: 2px;\r\nfont: normal 17px \\\'English1\\\' , \\\'Persian1\\\';\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.user_rank {\r\npadding: 10px 5px 15px;\r\ntext-align: center;\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\nline-height: 1;\r\ncolor: white;\r\nborder-bottom: 3px solid rgba(0, 0, 0, 0.16);\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.user_rank:hover {\r\nbox-shadow: 99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , -99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 18px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 -21px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , -99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 18px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 -21px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\n-moz-box-shadow: 99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , -99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 18px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 -21px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\n-o-box-shadow: 99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , -99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 18px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 -21px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\n-ms-box-shadow: 99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , -99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 18px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 -21px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\n}\r\n.postbit_extra {\r\nbackground: #ebebeb;\r\npadding: 10px 10px 27px;\r\nmargin-top: 5px;\r\nfont: normal 14px \\\'Persian\\\';\r\nline-height: 1;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.postbit_extra:hover {\r\nbackground: #e1e1e1;\r\n}\r\n.postbit_extra:hover dd {\r\nbackground: #ebebeb!important;\r\n}\r\n.breadcrumb ul li:after {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f192\";\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\nmargin-top: 5px;\r\nmargin-right: 1px;\r\ncolor: black;\r\n}\r\n.breadcrumb ul li:last-child:after {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n.member_content #sidebar_container div.block .usercoverx {\r\nmargin: 7px 3px 0;\r\n}\r\n.moduleinactive_bg a.avatar {\r\nposition: relative;\r\nwidth: 92px;\r\nheight: 92px;\r\nmargin: -46px auto 0;\r\ndisplay: block;\r\nz-index: 2;\r\n}\r\n#sidebar_container.member_summary h1 span.member_status {\r\nfloat: right;\r\nclear: left;\r\nmargin-bottom: 20px;\r\nmargin-right: 30px;\r\nfont: normal 10px \\\'English\\\';\r\nline-height: 1;\r\ncolor: #969696;\r\n}\r\n#sidebar_container.member_summary .mainblock .blocksubhead .communications {\r\ntext-align: center;\r\nmargin: 10px 25px;\r\n}\r\n.musicsx {\r\nbackground: #EC5565;\r\nwidth: 70px;\r\nheight: 70px;\r\ntext-align: center;\r\nbox-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-moz-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-o-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-ms-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\nborder: 3px solid #EC5565;\r\nborder-radius: 5px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 5px;\r\n-o-border-radius: 5px;\r\n-ms-border-radius: 5px;\r\noverflow: hidden;\r\n}\r\n.fa.fa-music {\r\ncolor: #FFF;\r\nfont-size: 50px;\r\ntext-shadow: #C94857 1px 1px, #C94857 2px 2px, #C94857 3px 3px, #C94857 4px 4px, #C94857 5px 5px, #CA4857 6px 6px, #CA4857 7px 7px, #CA4857 8px 8px, #CA4857 9px 9px, #CA4857 10px 10px, #CA4857 11px 11px, #CB4857 12px 12px, #CB4857 13px 13px, #CB4858 14px 14px, #CB4858 15px 15px, #CB4958 16px 16px, #CB4958 17px 17px, #CC4958 18px 18px, #CC4958 19px 19px, #CC4958 20px 20px, #CC4958 21px 21px, #CC4958 22px 22px, #CD4958 23px 23px, #CD4958 24px 24px, #CD4958 25px 25px, #CD4958 26px 26px, #CD4959 27px 27px, #CD4959 28px 28px, #CE4959 29px 29px, #CE4959 30px 30px, #CE4A59 31px 31px, #CE4A59 32px 32px, #CE4A59 33px 33px, #CE4A59 34px 34px, #CF4A59 35px 35px, #CF4A59 36px 36px, #CF4A59 37px 37px, #CF4A59 38px 38px, #CF4A59 39px 39px, #D04A5A 40px 40px, #D04A5A 41px 41px, #D04A5A 42px 42px, #D04A5A 43px 43px, #D04A5A 44px 44px, #D04A5A 45px 45px, #D14A5A 46px 46px, #D14B5A 47px 47px, #D14B5A 48px 48px, #D14B5A 49px 49px, #D14B5A 50px 50px, #D14B5A 51px 51px, #D24B5A 52px 52px, #D24B5A 53px 53px, #D24B5B 54px 54px, #D24B5B 55px 55px, #D24B5B 56px 56px, #D24B5B 57px 57px, #D34B5B 58px 58px, #D34B5B 59px 59px, #D34B5B 60px 60px, #D34B5B 61px 61px, #D34C5B 62px 62px, #D44C5B 63px 63px, #D44C5B 64px 64px, #D44C5B 65px 65px, #D44C5B 66px 66px, #D44C5C 67px 67px, #D44C5C 68px 68px, #D54C5C 69px 69px, #D54C5C 70px 70px, #D54C5C 71px 71px, #D54C5C 72px 72px, #D54C5C 73px 73px, #D54C5C 74px 74px, #D64C5C 75px 75px, #D64C5C 76px 76px, #D64D5C 77px 77px, #D64D5C 78px 78px, #D64D5C 79px 79px, #D74D5D 80px 80px, #D74D5D 81px 81px, #D74D5D 82px 82px, #D74D5D 83px 83px, #D74D5D 84px 84px, #D74D5D 85px 85px, #D84D5D 86px 86px, #D84D5D 87px 87px, #D84D5D 88px 88px, #D84D5D 89px 89px, #D84D5D 90px 90px, #D84D5D 91px 91px, #D94D5D 92px 92px, #D94E5D 93px 93px, #D94E5E 94px 94px, #D94E5E 95px 95px, #D94E5E 96px 96px, #D94E5E 97px 97px, #DA4E5E 98px 98px, #DA4E5E 99px 99px, #DA4E5E 100px 100px, #DA4E5E 101px 101px, #DA4E5E 102px 102px, #DB4E5E 103px 103px, #DB4E5E 104px 104px, #DB4E5E 105px 105px, #DB4E5E 106px 106px, #DB4E5F 107px 107px, #DB4F5F 108px 108px, #DC4F5F 109px 109px, #DC4F5F 110px 110px, #DC4F5F 111px 111px, #DC4F5F 112px 112px, #DC4F5F 113px 113px, #DC4F5F 114px 114px, #DD4F5F 115px 115px, #DD4F5F 116px 116px, #DD4F5F 117px 117px, #DD4F5F 118px 118px, #DD4F5F 119px 119px, #DE4F60 120px 120px, #DE4F60 121px 121px, #DE4F60 122px 122px, #DE4F60 123px 123px, #DE5060 124px 124px, #DE5060 125px 125px, #DF5060 126px 126px, #DF5060 127px 127px, #DF5060 128px 128px, #DF5060 129px 129px, #DF5060 130px 130px, #DF5060 131px 131px, #E05060 132px 132px, #E05060 133px 133px, #E05061 134px 134px, #E05061 135px 135px, #E05061 136px 136px, #E05061 137px 137px, #E15061 138px 138px, #E15161 139px 139px, #E15161 140px 140px, #E15161 141px 141px, #E15161 142px 142px, #E25161 143px 143px, #E25161 144px 144px, #E25161 145px 145px, #E25161 146px 146px, #E25162 147px 147px, #E25162 148px 148px, #E35162 149px 149px, #E35162 150px 150px, #E35162 151px 151px, #E35162 152px 152px, #E35162 153px 153px, #E35262 154px 154px, #E45262 155px 155px, #E45262 156px 156px, #E45262 157px 157px, #E45262 158px 158px, #E45262 159px 159px, #E55263 160px 160px, #E55263 161px 161px, #E55263 162px 162px, #E55263 163px 163px, #E55263 164px 164px, #E55263 165px 165px, #E65263 166px 166px, #E65263 167px 167px, #E65263 168px 168px, #E65263 169px 169px, #E65363 170px 170px, #E65363 171px 171px, #E75363 172px 172px, #E75363 173px 173px, #E75364 174px 174px, #E75364 175px 175px, #E75364 176px 176px, #E75364 177px 177px, #E85364 178px 178px, #E85364 179px 179px, #E85364 180px 180px, #E85364 181px 181px, #E85364 182px 182px, #E95364 183px 183px, #E95364 184px 184px, #E95464 185px 185px, #E95464 186px 186px, #E95465 187px 187px, #E95465 188px 188px, #EA5465 189px 189px, #EA5465 190px 190px, #EA5465 191px 191px, #EA5465 192px 192px, #EA5465 193px 193px, #EA5465 194px 194px, #EB5465 195px 195px, #EB5465 196px 196px, #EB5465 197px 197px, #EB5465 198px 198px, #EB5465 199px 199px, #EC5566 200px 200px;\r\nline-height: 63px;\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n.moviesx {\r\nbackground: #FFCD54;\r\nwidth: 70px;\r\nheight: 70px;\r\ntext-align: center;\r\nbox-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-moz-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-o-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-ms-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\nborder: 3px solid #FFCD54;\r\nborder-radius: 5px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 5px;\r\n-o-border-radius: 5px;\r\n-ms-border-radius: 5px;\r\noverflow: hidden;\r\n}\r\n.fa.fa-film {\r\ncolor: #FFF;\r\nfont-size: 50px;\r\ntext-shadow: #D9AE45 1px 1px, #D9AE45 2px 2px, #D9AE45 3px 3px, #D9AE45 4px 4px, #D9AE45 5px 5px, #DAAE45 6px 6px, #DAAF45 7px 7px, #DAAF45 8px 8px, #DAAF45 9px 9px, #DAAF45 10px 10px, #DBAF45 11px 11px, #DBAF45 12px 12px, #DBB045 13px 13px, #DBB045 14px 14px, #DBB045 15px 15px, #DCB045 16px 16px, #DCB046 17px 17px, #DCB046 18px 18px, #DCB046 19px 19px, #DCB146 20px 20px, #DCB146 21px 21px, #DDB146 22px 22px, #DDB146 23px 23px, #DDB146 24px 24px, #DDB146 25px 25px, #DDB246 26px 26px, #DEB246 27px 27px, #DEB246 28px 28px, #DEB246 29px 29px, #DEB246 30px 30px, #DEB246 31px 31px, #DFB246 32px 32px, #DFB346 33px 33px, #DFB347 34px 34px, #DFB347 35px 35px, #DFB347 36px 36px, #E0B347 37px 37px, #E0B347 38px 38px, #E0B447 39px 39px, #E0B447 40px 40px, #E0B447 41px 41px, #E0B447 42px 42px, #E1B447 43px 43px, #E1B447 44px 44px, #E1B447 45px 45px, #E1B547 46px 46px, #E1B547 47px 47px, #E2B547 48px 48px, #E2B547 49px 49px, #E2B548 50px 50px, #E2B548 51px 51px, #E2B648 52px 52px, #E3B648 53px 53px, #E3B648 54px 54px, #E3B648 55px 55px, #E3B648 56px 56px, #E3B648 57px 57px, #E4B648 58px 58px, #E4B748 59px 59px, #E4B748 60px 60px, #E4B748 61px 61px, #E4B748 62px 62px, #E4B748 63px 63px, #E5B748 64px 64px, #E5B848 65px 65px, #E5B848 66px 66px, #E5B849 67px 67px, #E5B849 68px 68px, #E6B849 69px 69px, #E6B849 70px 70px, #E6B949 71px 71px, #E6B949 72px 72px, #E6B949 73px 73px, #E7B949 74px 74px, #E7B949 75px 75px, #E7B949 76px 76px, #E7B949 77px 77px, #E7BA49 78px 78px, #E8BA49 79px 79px, #E8BA49 80px 80px, #E8BA49 81px 81px, #E8BA49 82px 82px, #E8BA49 83px 83px, #E8BB4A 84px 84px, #E9BB4A 85px 85px, #E9BB4A 86px 86px, #E9BB4A 87px 87px, #E9BB4A 88px 88px, #E9BB4A 89px 89px, #EABB4A 90px 90px, #EABC4A 91px 91px, #EABC4A 92px 92px, #EABC4A 93px 93px, #EABC4A 94px 94px, #EBBC4A 95px 95px, #EBBC4A 96px 96px, #EBBD4A 97px 97px, #EBBD4A 98px 98px, #EBBD4A 99px 99px, #ECBD4B 100px 100px, #ECBD4B 101px 101px, #ECBD4B 102px 102px, #ECBD4B 103px 103px, #ECBE4B 104px 104px, #ECBE4B 105px 105px, #EDBE4B 106px 106px, #EDBE4B 107px 107px, #EDBE4B 108px 108px, #EDBE4B 109px 109px, #EDBF4B 110px 110px, #EEBF4B 111px 111px, #EEBF4B 112px 112px, #EEBF4B 113px 113px, #EEBF4B 114px 114px, #EEBF4B 115px 115px, #EFBF4B 116px 116px, #EFC04C 117px 117px, #EFC04C 118px 118px, #EFC04C 119px 119px, #EFC04C 120px 120px, #EFC04C 121px 121px, #F0C04C 122px 122px, #F0C14C 123px 123px, #F0C14C 124px 124px, #F0C14C 125px 125px, #F0C14C 126px 126px, #F1C14C 127px 127px, #F1C14C 128px 128px, #F1C14C 129px 129px, #F1C24C 130px 130px, #F1C24C 131px 131px, #F2C24C 132px 132px, #F2C24C 133px 133px, #F2C24D 134px 134px, #F2C24D 135px 135px, #F2C34D 136px 136px, #F3C34D 137px 137px, #F3C34D 138px 138px, #F3C34D 139px 139px, #F3C34D 140px 140px, #F3C34D 141px 141px, #F3C44D 142px 142px, #F4C44D 143px 143px, #F4C44D 144px 144px, #F4C44D 145px 145px, #F4C44D 146px 146px, #F4C44D 147px 147px, #F5C44D 148px 148px, #F5C54D 149px 149px, #F5C54E 150px 150px, #F5C54E 151px 151px, #F5C54E 152px 152px, #F6C54E 153px 153px, #F6C54E 154px 154px, #F6C64E 155px 155px, #F6C64E 156px 156px, #F6C64E 157px 157px, #F7C64E 158px 158px, #F7C64E 159px 159px, #F7C64E 160px 160px, #F7C64E 161px 161px, #F7C74E 162px 162px, #F7C74E 163px 163px, #F8C74E 164px 164px, #F8C74E 165px 165px, #F8C74E 166px 166px, #F8C74F 167px 167px, #F8C84F 168px 168px, #F9C84F 169px 169px, #F9C84F 170px 170px, #F9C84F 171px 171px, #F9C84F 172px 172px, #F9C84F 173px 173px, #FAC84F 174px 174px, #FAC94F 175px 175px, #FAC94F 176px 176px, #FAC94F 177px 177px, #FAC94F 178px 178px, #FBC94F 179px 179px, #FBC94F 180px 180px, #FBCA4F 181px 181px, #FBCA4F 182px 182px, #FBCA4F 183px 183px, #FBCA50 184px 184px, #FCCA50 185px 185px, #FCCA50 186px 186px, #FCCA50 187px 187px, #FCCB50 188px 188px, #FCCB50 189px 189px, #FDCB50 190px 190px, #FDCB50 191px 191px, #FDCB50 192px 192px, #FDCB50 193px 193px, #FDCC50 194px 194px, #FECC50 195px 195px, #FECC50 196px 196px, #FECC50 197px 197px, #FECC50 198px 198px, #FECC50 199px 199px, #FFCD51 200px 200px;\r\nline-height: 63px;\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n.mobilex {\r\nbackground: #7ED368;\r\nwidth: 70px;\r\nheight: 70px;\r\ntext-align: center;\r\nbox-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-moz-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-o-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-ms-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\nborder: 3px solid #7ED368;\r\nborder-radius: 5px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 5px;\r\n-o-border-radius: 5px;\r\n-ms-border-radius: 5px;\r\noverflow: hidden;\r\n}\r\n.fa.fa-mobile {\r\ncolor: #FFF;\r\nfont-size: 50px;\r\ntext-shadow: #74C956 1px 1px, #74C956 2px 2px, #74C956 3px 3px, #74C956 4px 4px, #74C956 5px 5px, #74CA56 6px 6px, #74CA56 7px 7px, #74CA56 8px 8px, #74CA56 9px 9px, #75CA56 10px 10px, #75CA56 11px 11px, #75CB56 12px 12px, #75CB56 13px 13px, #75CB57 14px 14px, #75CB57 15px 15px, #75CB57 16px 16px, #75CB57 17px 17px, #75CC57 18px 18px, #75CC57 19px 19px, #76CC57 20px 20px, #76CC57 21px 21px, #76CC57 22px 22px, #76CD57 23px 23px, #76CD57 24px 24px, #76CD57 25px 25px, #76CD57 26px 26px, #76CD58 27px 27px, #76CD58 28px 28px, #77CE58 29px 29px, #77CE58 30px 30px, #77CE58 31px 31px, #77CE58 32px 32px, #77CE58 33px 33px, #77CE58 34px 34px, #77CF58 35px 35px, #77CF58 36px 36px, #77CF58 37px 37px, #77CF58 38px 38px, #78CF58 39px 39px, #78D059 40px 40px, #78D059 41px 41px, #78D059 42px 42px, #78D059 43px 43px, #78D059 44px 44px, #78D059 45px 45px, #78D159 46px 46px, #78D159 47px 47px, #79D159 48px 48px, #79D159 49px 49px, #79D159 50px 50px, #79D159 51px 51px, #79D259 52px 52px, #79D259 53px 53px, #79D25A 54px 54px, #79D25A 55px 55px, #79D25A 56px 56px, #79D25A 57px 57px, #7AD35A 58px 58px, #7AD35A 59px 59px, #7AD35A 60px 60px, #7AD35A 61px 61px, #7AD35A 62px 62px, #7AD45A 63px 63px, #7AD45A 64px 64px, #7AD45A 65px 65px, #7AD45A 66px 66px, #7BD45B 67px 67px, #7BD45B 68px 68px, #7BD55B 69px 69px, #7BD55B 70px 70px, #7BD55B 71px 71px, #7BD55B 72px 72px, #7BD55B 73px 73px, #7BD55B 74px 74px, #7BD65B 75px 75px, #7BD65B 76px 76px, #7CD65B 77px 77px, #7CD65B 78px 78px, #7CD65B 79px 79px, #7CD75C 80px 80px, #7CD75C 81px 81px, #7CD75C 82px 82px, #7CD75C 83px 83px, #7CD75C 84px 84px, #7CD75C 85px 85px, #7DD85C 86px 86px, #7DD85C 87px 87px, #7DD85C 88px 88px, #7DD85C 89px 89px, #7DD85C 90px 90px, #7DD85C 91px 91px, #7DD95C 92px 92px, #7DD95C 93px 93px, #7DD95D 94px 94px, #7DD95D 95px 95px, #7ED95D 96px 96px, #7ED95D 97px 97px, #7EDA5D 98px 98px, #7EDA5D 99px 99px, #7EDA5D 100px 100px, #7EDA5D 101px 101px, #7EDA5D 102px 102px, #7EDB5D 103px 103px, #7EDB5D 104px 104px, #7FDB5D 105px 105px, #7FDB5D 106px 106px, #7FDB5E 107px 107px, #7FDB5E 108px 108px, #7FDC5E 109px 109px, #7FDC5E 110px 110px, #7FDC5E 111px 111px, #7FDC5E 112px 112px, #7FDC5E 113px 113px, #7FDC5E 114px 114px, #80DD5E 115px 115px, #80DD5E 116px 116px, #80DD5E 117px 117px, #80DD5E 118px 118px, #80DD5E 119px 119px, #80DE5F 120px 120px, #80DE5F 121px 121px, #80DE5F 122px 122px, #80DE5F 123px 123px, #81DE5F 124px 124px, #81DE5F 125px 125px, #81DF5F 126px 126px, #81DF5F 127px 127px, #81DF5F 128px 128px, #81DF5F 129px 129px, #81DF5F 130px 130px, #81DF5F 131px 131px, #81E05F 132px 132px, #81E05F 133px 133px, #82E060 134px 134px, #82E060 135px 135px, #82E060 136px 136px, #82E060 137px 137px, #82E160 138px 138px, #82E160 139px 139px, #82E160 140px 140px, #82E160 141px 141px, #82E160 142px 142px, #83E260 143px 143px, #83E260 144px 144px, #83E260 145px 145px, #83E260 146px 146px, #83E261 147px 147px, #83E261 148px 148px, #83E361 149px 149px, #83E361 150px 150px, #83E361 151px 151px, #83E361 152px 152px, #84E361 153px 153px, #84E361 154px 154px, #84E461 155px 155px, #84E461 156px 156px, #84E461 157px 157px, #84E461 158px 158px, #84E461 159px 159px, #84E562 160px 160px, #84E562 161px 161px, #85E562 162px 162px, #85E562 163px 163px, #85E562 164px 164px, #85E562 165px 165px, #85E662 166px 166px, #85E662 167px 167px, #85E662 168px 168px, #85E662 169px 169px, #85E662 170px 170px, #85E662 171px 171px, #86E762 172px 172px, #86E762 173px 173px, #86E763 174px 174px, #86E763 175px 175px, #86E763 176px 176px, #86E763 177px 177px, #86E863 178px 178px, #86E863 179px 179px, #86E863 180px 180px, #87E863 181px 181px, #87E863 182px 182px, #87E963 183px 183px, #87E963 184px 184px, #87E963 185px 185px, #87E963 186px 186px, #87E964 187px 187px, #87E964 188px 188px, #87EA64 189px 189px, #87EA64 190px 190px, #88EA64 191px 191px, #88EA64 192px 192px, #88EA64 193px 193px, #88EA64 194px 194px, #88EB64 195px 195px, #88EB64 196px 196px, #88EB64 197px 197px, #88EB64 198px 198px, #88EB64 199px 199px, #89EC65 200px 200px;\r\nline-height: 63px;\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n.photox {\r\nbackground: #5D9BEB;\r\nwidth: 70px;\r\nheight: 70px;\r\ntext-align: center;\r\nbox-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-moz-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-o-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-ms-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\nborder: 3px solid #5D9BEB;\r\nborder-radius: 5px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 5px;\r\n-o-border-radius: 5px;\r\n-ms-border-radius: 5px;\r\noverflow: hidden;\r\n}\r\n.fa.fa-picture-o {\r\ncolor: #FFF;\r\nfont-size: 50px;\r\ntext-shadow: #4F84BF 1px 1px, #4F84BF 2px 2px, #4F84BF 3px 3px, #4F84BF 4px 4px, #4F84BF 5px 5px, #4F84C0 6px 6px, #4F84C0 7px 7px, #4F84C0 8px 8px, #4F85C0 9px 9px, #4F85C0 10px 10px, #4F85C0 11px 11px, #4F85C1 12px 12px, #4F85C1 13px 13px, #4F85C1 14px 14px, #5085C1 15px 15px, #5085C1 16px 16px, #5085C1 17px 17px, #5086C2 18px 18px, #5086C2 19px 19px, #5086C2 20px 20px, #5086C2 21px 21px, #5086C2 22px 22px, #5086C2 23px 23px, #5086C3 24px 24px, #5086C3 25px 25px, #5086C3 26px 26px, #5087C3 27px 27px, #5087C3 28px 28px, #5187C3 29px 29px, #5187C4 30px 30px, #5187C4 31px 31px, #5187C4 32px 32px, #5187C4 33px 33px, #5187C4 34px 34px, #5188C4 35px 35px, #5188C5 36px 36px, #5188C5 37px 37px, #5188C5 38px 38px, #5188C5 39px 39px, #5188C5 40px 40px, #5188C5 41px 41px, #5188C6 42px 42px, #5288C6 43px 43px, #5289C6 44px 44px, #5289C6 45px 45px, #5289C6 46px 46px, #5289C6 47px 47px, #5289C7 48px 48px, #5289C7 49px 49px, #5289C7 50px 50px, #5289C7 51px 51px, #5289C7 52px 52px, #528AC8 53px 53px, #528AC8 54px 54px, #528AC8 55px 55px, #528AC8 56px 56px, #528AC8 57px 57px, #538AC8 58px 58px, #538AC9 59px 59px, #538AC9 60px 60px, #538BC9 61px 61px, #538BC9 62px 62px, #538BC9 63px 63px, #538BC9 64px 64px, #538BCA 65px 65px, #538BCA 66px 66px, #538BCA 67px 67px, #538BCA 68px 68px, #538BCA 69px 69px, #538CCA 70px 70px, #538CCB 71px 71px, #548CCB 72px 72px, #548CCB 73px 73px, #548CCB 74px 74px, #548CCB 75px 75px, #548CCB 76px 76px, #548CCC 77px 77px, #548CCC 78px 78px, #548DCC 79px 79px, #548DCC 80px 80px, #548DCC 81px 81px, #548DCC 82px 82px, #548DCD 83px 83px, #548DCD 84px 84px, #548DCD 85px 85px, #558DCD 86px 86px, #558ECD 87px 87px, #558ECD 88px 88px, #558ECE 89px 89px, #558ECE 90px 90px, #558ECE 91px 91px, #558ECE 92px 92px, #558ECE 93px 93px, #558ECE 94px 94px, #558ECF 95px 95px, #558FCF 96px 96px, #558FCF 97px 97px, #558FCF 98px 98px, #558FCF 99px 99px, #568FD0 100px 100px, #568FD0 101px 101px, #568FD0 102px 102px, #568FD0 103px 103px, #568FD0 104px 104px, #5690D0 105px 105px, #5690D1 106px 106px, #5690D1 107px 107px, #5690D1 108px 108px, #5690D1 109px 109px, #5690D1 110px 110px, #5690D1 111px 111px, #5690D2 112px 112px, #5690D2 113px 113px, #5691D2 114px 114px, #5791D2 115px 115px, #5791D2 116px 116px, #5791D2 117px 117px, #5791D3 118px 118px, #5791D3 119px 119px, #5791D3 120px 120px, #5791D3 121px 121px, #5792D3 122px 122px, #5792D3 123px 123px, #5792D4 124px 124px, #5792D4 125px 125px, #5792D4 126px 126px, #5792D4 127px 127px, #5792D4 128px 128px, #5892D4 129px 129px, #5892D5 130px 130px, #5893D5 131px 131px, #5893D5 132px 132px, #5893D5 133px 133px, #5893D5 134px 134px, #5893D5 135px 135px, #5893D6 136px 136px, #5893D6 137px 137px, #5893D6 138px 138px, #5893D6 139px 139px, #5894D6 140px 140px, #5894D6 141px 141px, #5894D7 142px 142px, #5994D7 143px 143px, #5994D7 144px 144px, #5994D7 145px 145px, #5994D7 146px 146px, #5994D7 147px 147px, #5995D8 148px 148px, #5995D8 149px 149px, #5995D8 150px 150px, #5995D8 151px 151px, #5995D8 152px 152px, #5995D9 153px 153px, #5995D9 154px 154px, #5995D9 155px 155px, #5995D9 156px 156px, #5996D9 157px 157px, #5A96D9 158px 158px, #5A96DA 159px 159px, #5A96DA 160px 160px, #5A96DA 161px 161px, #5A96DA 162px 162px, #5A96DA 163px 163px, #5A96DA 164px 164px, #5A96DB 165px 165px, #5A97DB 166px 166px, #5A97DB 167px 167px, #5A97DB 168px 168px, #5A97DB 169px 169px, #5A97DB 170px 170px, #5A97DC 171px 171px, #5B97DC 172px 172px, #5B97DC 173px 173px, #5B98DC 174px 174px, #5B98DC 175px 175px, #5B98DC 176px 176px, #5B98DD 177px 177px, #5B98DD 178px 178px, #5B98DD 179px 179px, #5B98DD 180px 180px, #5B98DD 181px 181px, #5B98DD 182px 182px, #5B99DE 183px 183px, #5B99DE 184px 184px, #5B99DE 185px 185px, #5C99DE 186px 186px, #5C99DE 187px 187px, #5C99DE 188px 188px, #5C99DF 189px 189px, #5C99DF 190px 190px, #5C99DF 191px 191px, #5C9ADF 192px 192px, #5C9ADF 193px 193px, #5C9ADF 194px 194px, #5C9AE0 195px 195px, #5C9AE0 196px 196px, #5C9AE0 197px 197px, #5C9AE0 198px 198px, #5C9AE0 199px 199px, #5D9BE1 200px 200px;\r\nline-height: 63px;\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n.subforumlist .subforum .shade {\r\nmargin-right: 5px;\r\n}\r\n.icon_legends dt img {\r\nwidth: 16px;\r\nheight: 16px;\r\n}\r\n.guestpanel {\r\nposition: relative;\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.21);\r\npadding: 5px;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.guestpanel form input[type=text], .guestpanel form input[type=password] {\r\nbackground: #FFF;\r\nwidth: 100px;\r\npadding: 5px;\r\nfont: normal 14px \\\'English\\\' , \\\'Persian\\\';\r\nline-height: 1;\r\nborder-width: 0 0 3px 0;\r\nborder-style: solid;\r\nborder-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\r\nborder-radius: 0;\r\noutline: none;\r\n}\r\n.guestpanel form input[type=submit] , .registerx {\r\nposition: absolute;\r\nbackground: none;\r\nwidth: 22px;\r\nheight: 24px;\r\nright: -25px;\r\nborder: 0;\r\noutline: none;\r\nz-index: 2;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n.guestpanel form input[type=submit] {\r\ntop: 0;\r\n}\r\n.registerx {\r\nbottom: 0;\r\n}\r\n.guestpanel:before , .guestpanel:after {\r\nposition: absolute;\r\nbackground: #FFF;\r\nright: -25px;\r\nfont: normal 14px \\\'icon\\\';\r\ncolor: #CB73B1;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.guestpanel:before {\r\ncontent: \"\\\\f090\";\r\npadding: 5px;\r\ntop: 0;\r\n}\r\n.guestpanel:after {\r\ncontent: \"\\\\f234\";\r\npadding: 5px 3px;\r\nbottom: 0;\r\n}\r\n.cb_cookieuser_navbar + label {\r\ndisplay: inline-block;\r\nposition: relative;\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.26);\r\nwidth: 13px;\r\nheight: 13px;\r\nmargin-top: 5px;\r\n}\r\n.cb_cookieuser_navbar + label:after {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"اطلاعات را ذخیره کن !\";\r\nleft: -85px;\r\nfont: normal 12px \\\'Persian1\\\';\r\ncolor: #FFF;\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.cb_cookieuser_navbar:checked + label:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f00c\";\r\nright: 0.5px;\r\nfont: normal 12px \\\'icon\\\';\r\ncolor: #FFF;\r\n}\r\n.changestyleorlang {\r\nposition: fixed;\r\nbackground: #323131;\r\npadding: 5px;\r\ntop: 56%;\r\nright: -320px;\r\n\' . \'\'; if (is_browser(\'firefox\')) {\n          $final_rendered .= \'right: -335px;\';\n        } else {\n      $final_rendered .= \'\';\n    }$final_rendered .= \'\' . \'\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\nz-index: 9;\r\n}\r\n.changestyleorlang:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\\\f07c\";\r\nbackground: #323131;\r\npadding: 7px;\r\ntop: 0;\r\nbottom: 0;\r\nleft: -35px;\r\nfont: normal 20px \\\'icon\\\';\r\ncolor: #FFF;\r\nborder-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-o-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\ncursor: pointer;\r\nz-index: 9;\r\n}\r\n.changestyleorlang:hover {\r\nright: 0;\r\n}\r\ni.fa.fa-calendar {\r\ndisplay: initial;\r\n}\';', '@font-face {\r\nfont-family: \'Persian\';\r\nsrc: url(\'images/Wikina/font/Persian.eot?#\') format(\'eot\'), \r\nurl(\'images/Wikina/font/Persian.woff\') format(\'woff\'), \r\nurl(\'images/Wikina/font/Persian.ttf\') format(\'truetype\'); \r\n}\r\n@font-face {\r\nfont-family: \'Persian1\';\r\nsrc: url(\'images/Wikina/font/Persian1.eot?#\') format(\'eot\'), \r\nurl(\'images/Wikina/font/Persian1.woff\') format(\'woff\'), \r\nurl(\'images/Wikina/font/Persian1.ttf\') format(\'truetype\'); \r\n}\r\n@font-face {\r\nfont-family: \'English\';\r\nsrc: url(\'images/Wikina/font/English.eot?#\') format(\'eot\'), \r\nurl(\'images/Wikina/font/English.woff\') format(\'woff\'), \r\nurl(\'images/Wikina/font/English.ttf\') format(\'truetype\'); \r\n}\r\n@font-face {\r\nfont-family: \'English1\';\r\nsrc: url(\'images/Wikina/font/English1.eot?#\') format(\'eot\'), \r\nurl(\'images/Wikina/font/English1.woff\') format(\'woff\'), \r\nurl(\'images/Wikina/font/English1.ttf\') format(\'truetype\'); \r\n}\r\n@font-face {\r\nfont-family: \'icon\';\r\nsrc:url(\'images/Wikina/font/icon.eot\');\r\nsrc:url(\'images/Wikina/font/icon.eot?#iefix\') format(\'embedded-opentype\'),\r\nurl(\'images/Wikina/font/icon.woff\') format(\'woff\'),\r\nurl(\'images/Wikina/font/icon.ttf\') format(\'truetype\'),\r\nurl(\'images/Wikina/font/icon.svg#Simple-Line-Icons\') format(\'svg\');\r\nfont-style: normal;\r\nfont-weight: normal;\r\n}\r\n.topofsite , .nav-bar {\r\nbackground: #323131;\r\nwidth: 100%;\r\nheight: 46px;\r\n}\r\n.firstp {\r\nposition: relative;\r\nfloat: right;\r\nmargin: 5px 6% 0 0;\r\nfont: normal 10pt \'Persian\';\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.firstp:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f0a1\";\r\nright: -45px;\r\nfont: 30px \'icon\';\r\n}\r\n.secondp {\r\nposition: relative;\r\nfloat: left;\r\nmargin: 15px 0 0 5%;\r\nfont: normal 10pt \'English1\';\r\ncolor: white;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n.secondp:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f0c9\";\r\ntop: -3px;\r\nleft: -35px;\r\nfont: 20px \'icon\';\r\ncolor: #232323;\r\n}\r\n.mainheader {\r\nbackground: #c6ae3f;\r\nwidth: 100%;\r\nheight: 145px;\r\n}\r\n.logo {\r\nfloat: right;\r\nmargin: 40px 35px 0 0;\r\nfont-family: \'Persian1\';\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.wiki {\r\nbackground: white;\r\npadding: 0 5px 8px;\r\nfloat: right;\r\nfont-size: 30pt;\r\ncolor: #c6ae3f;\r\ntext-shadow: -1px 0px 1px rgba(0, 0, 0, 0.49);\r\nbox-shadow: -1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.52);\r\n-webkit-box-shadow: -1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.52);\r\n-moz-box-shadow: -1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.52);\r\n-o-box-shadow: -1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.52);\r\n-ms-box-shadow: -1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.52);\r\nborder-radius: 5px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 5px;\r\n-o-border-radius: 5px;\r\n-ms-border-radius: 5px;\r\n}\r\n.leftpart {\r\nfloat: left;\r\nmargin-right: 10px;\r\n}\r\n.leftpart p:first-child {\r\nfont-size: 25px;\r\ntext-shadow: 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);\r\n}\r\n.leftpart p:last-child {\r\nfont-size: 16px;\r\ntext-shadow: 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);\r\n}\r\n.topofsite ul {\r\ndisplay: none;\r\nposition: absolute;\r\nbackground: #232323;\r\nfloat: left;\r\ntop: 46px;\r\nleft: 10px;\r\nz-index: 99;\r\n}\r\n.topofsite ul li {\r\npadding: 5px 20px;\r\nborder-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08);\r\nfont: normal 12px \'Persian\';\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.topofsite ul li:last-child {\r\nborder-bottom: 0;\r\n}\r\n.topofsite ul li a {\r\ncolor: white;\r\ntext-decoration: none;\r\ntext-shadow: 1px 1px 1px black;\r\n}\r\n.topofsite ul li:hover {\r\nbackground: rgba(90, 71, 12, 0.31);\r\n}\r\n.topofsite ul:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\";\r\nwidth: 0;\r\nheight: 0;\r\ntop: -10px;\r\nleft: 22px;\r\nborder-right: 10px solid rgba(0, 0, 0, 0);\r\nborder-bottom: 10px solid #232323;\r\nborder-left: 10px solid rgba(0, 0, 0, 0);\r\n}\r\n.nav-bar ul {\r\nfloat: right;\r\nmargin: 5px 20px 0 0;\r\n}\r\n.nav-bar ul li {\r\ndisplay: inline;\r\npadding: 7px 15px;\r\nborder-left: 2px solid #242424;\r\n}\r\n.nav-bar ul li a {\r\npadding: 0 7px 5px;\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\ncolor: white;\r\ntext-decoration: none;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.nav-bar ul li a:hover {\r\nbackground: #2a2a2a;\r\n}\r\n.nav-bar ul li:last-child {\r\nborder-left: 0;\r\n}\r\n.nav-bar form {\r\nposition: relative;\r\nbackground: #2a2a2a;\r\nwidth: 185px;\r\npadding: 0 5px;\r\nfloat: left;\r\nmargin: 6px 0 0 35px;\r\n}\r\n.mytxtinput {\r\nbackground: none;\r\nwidth: 147px;\r\npadding: 3px 6px;\r\nfloat: right;\r\nfont: normal 13px \'Persian\' , \'English\';\r\ncolor: white;\r\nborder: none;\r\noutline: none;\r\n}\r\n.searchbox:after {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f002\";\r\ntop: 5px;\r\nleft: 6px;\r\nfont: normal 25px \'icon\';\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.searchbutton {\r\nposition: relative;\r\nbackground: none;\r\nwidth: 26px;\r\nheight: 26px;\r\nfloat: left;\r\nmargin-top: 4px;\r\nborder: none;\r\noutline: none;\r\nz-index: 10;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n.msection {\r\nbackground: white;\r\nwidth: 49.5%;\r\nheight: 173px;\r\nfloat: right;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.h1h2 {\r\nposition: relative;\r\nbackground: #c6ae3f;\r\npadding: 5px;\r\nmargin: 4px;\r\nfont: normal 14px \'English\' , \'Persian\';\r\n}\r\n.h1h2 h1 {\r\ndisplay: inline-block;\r\nmargin-top: -2px;\r\nmargin-right: 45px;\r\ncolor: #827124;\r\n}\r\n.h1h2 h2 {\r\ndisplay: inline;\r\nfloat: left;\r\nmargin-top: 7px;\r\nmargin-left: 25px;\r\ncolor: white;\r\ntext-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.46);\r\n}\r\n.msection .h1h2 h1:before {\r\nfloat: right;\r\nmargin-top: 5px;\r\nmargin-right: -30px;\r\nmargin-left: 10px;\r\nfont: normal 25px \'icon\';\r\ncolor: white;\r\ntext-shadow: 0px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.43);\r\n}\r\n.easyaccess .h1h2 h1:before {\r\ncontent: \"\\f0ed\";\r\n}\r\n.middlepic {\r\nwidth: 336px;\r\nheight: 78px;\r\nclear: both;\r\nmargin: 10px auto 0;\r\n}\r\n.middlepic a:first-child {\r\nwidth: 70px;\r\nheight: 70px;\r\nfloat: right;\r\n}\r\n.middlepic a:nth-child(2) {\r\nwidth: 70px;\r\nheight: 70px;\r\nfloat: right;\r\nmargin-right: 17px;\r\n}\r\n.middlepic a:nth-child(3) {\r\nwidth: 70px;\r\nheight: 70px;\r\nfloat: right;\r\nmargin-right: 17px;\r\n}\r\n.middlepic a:last-child {\r\nwidth: 70px;\r\nheight: 70px;\r\nfloat: right;\r\nmargin-right: 17px;\r\n}\r\n.easyaccess p {\r\nclear: both;\r\nmargin-top: 5px;\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\ncolor: #8f8f8f;\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n.easyaccess p a {\r\ncolor: #cb73b1;\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n.popular {\r\nposition: relative;\r\nmargin-right: 1%;\r\noverflow: hidden;\r\n}\r\n.popular .h1h2 h1:before {\r\ncontent: \"\\f0c0\";\r\n}\r\n.popular ul li {\r\nposition: relative;\r\ndisplay: inline-block;\r\nwidth: 45%;\r\nmargin: 4px 13px;\r\ntext-align: center;\r\nz-index: 2;\r\n}\r\n.popular ul li a {\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\ncolor: #5e5e5e;\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n.popular ul li:before {\r\nposition: relative;\r\ncontent: \"\\f0fe\";\r\nfloat: right;\r\ntop: 10px;\r\nright: 20px;\r\nfont: normal 18px \'icon\';\r\ncolor: #cb73b1;\r\n}\r\n.popular:after {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f0c0\";\r\nbottom: -57px;\r\nleft: 0;\r\nfont: normal 170px \'icon\';\r\ncolor: rgba(173, 173, 173, 0.15);\r\n}\r\n.adsplace {\r\nposition: relative;\r\nbackground: white;\r\nwidth: 19.2%;\r\nheight: 84px;\r\nfloat: right;\r\nmargin: 10px 1% 10px 0;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n#asection_1 {\r\nmargin-right: 0;\r\n}\r\n.adsplace h1 {\r\npadding: 0 0 5px;\r\nmargin: 3px;\r\ntext-align: center;\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.adsplace:nth-child(odd) h1 {\r\nbackground: #323131;\r\n}\r\n.adsplace:nth-child(even) h1 {\r\nbackground: #cb73b1;\r\n}\r\n.closepart {\r\nposition: absolute;\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.25);\r\npadding: 5px 8px;\r\ntop: 8px;\r\nleft: 10px;\r\nfont: bold 14px arial;\r\ncolor: white;\r\nborder-radius: 100px;\r\n-webkit-border-radius: 100px;\r\n-moz-border-radius: 100px;\r\n-o-border-radius: 100px;\r\n-ms-border-radius: 100px;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n.bottomofthat p {\r\nfloat: right;\r\nmargin-top: 4px;\r\nmargin-right: 20%;\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\ncolor: #757575;\r\ncursor: copy;\r\n}\r\n.bottomofthat p:before {\r\ncontent: \"\\f17a\";\r\nfloat: right;\r\nmargin-top: 7px;\r\nmargin-right: -40px;\r\nfont: normal 20px \'icon\';\r\ncolor: #e1e1e1;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.bottomofthat p:hover:before {\r\ncolor: #bdbdbd;\r\n}\r\n.bottomofthat {\r\nmargin: 0 20px;\r\n}\r\n.bottomofthat a, .bottomofthat a:hover {\r\nposition: relative;\r\nbackground: #c6ae3f;\r\npadding: 0 5px 0 25px;\r\nfloat: left;\r\nmargin-top: 7px;\r\nfont: normal 12px \'Persian\';\r\ntext-shadow: 0px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.42);\r\ncolor: white;\r\ntext-decoration: none;\r\nbox-shadow: 0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\n-moz-box-shadow: 0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\n-o-box-shadow: 0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\n-ms-box-shadow: 0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\nborder-radius: 4px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.bottomofthat a:hover {\r\nbox-shadow: 0 0 100px rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 0 0 100px rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\n-moz-box-shadow: 0 0 100px rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\n-o-box-shadow: 0 0 100px rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\n-ms-box-shadow: 0 0 100px rgba(0, 0, 0, 0.15) inset;\r\n}\r\n.bottomofthat a:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f148\";\r\ntop: 7px;\r\nleft: 10px;\r\nfont: normal 15px \'icon\';\r\n}\r\n.navbar_wrapper {\r\nbackground: white;\r\npadding: 0 35px 10px;\r\nclear: both;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n#breadcrumb {\r\nposition: relative;\r\nbackground: #ededed;\r\npadding: 10px 3px;\r\ntop: 3px;\r\nmargin: 0 -32px;\r\nfont: normal 14px \'English\' , \'Persian\';\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.breadcrumb ul {\r\nmargin-right: 5%;\r\n}\r\n.breadcrumb ul:before {\r\ncontent: \"موقعیت مکانی شما : \";\r\nfloat: right;\r\nmargin-top: 3px;\r\ncolor: #898989;\r\n}\r\n#breadcrumb:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f015\";\r\nbackground: white;\r\npadding: 5px 7px;\r\ntop: 4px;\r\nright: 3px;\r\nfont: normal 22px \'icon\';\r\ncolor: #cb73b1;\r\nborder-radius: 10px;\r\n-webkit-border-radius: 10px;\r\n-moz-border-radius: 10px;\r\n-o-border-radius: 10px;\r\n-ms-border-radius: 10px;\r\n}\r\n#vbtopx .forumhead {\r\nbackground: #c6ae3f;\r\npadding: 0 0 2px;\r\nbox-shadow: none;\r\nborder: 0;\r\nborder-radius: 5px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 5px;\r\n-o-border-radius: 5px;\r\n-ms-border-radius: 5px;\r\n}\r\n#vbtopx .forumhead h2 .forumtitle, #vbtopx .forumhead h2 .forumtitle a {\r\nmargin-right: 3%;\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\ncolor: #8c7b2a;\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n#vbtopx .forumhead:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f03a\";\r\ntop: 10px;\r\nright: 2%;\r\nfont: normal 25px \'icon\';\r\ncolor: #786925;\r\n}\r\n#vbtopx .childforum .forumrow.table {\r\nbackground: none;\r\nmargin-top: 10px;\r\nborder: 0;\r\nbox-shadow: none;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox {\r\nbackground: none;\r\nborder: 1px solid #dedede;\r\npadding: 0;\r\nmargin: 0 0 0 10px;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox ul.tabs {\r\nbackground: none;\r\npadding-bottom: 40px;\r\nborder-top: 0;\r\nborder-bottom: 1px solid #dedede;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox ul.tabs li.current {\r\nbackground: none;\r\nmargin: 6px;\r\nborder: none;\r\ncursor: default;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox ul.tabs li.current span select {\r\nbackground-color: #ebebeb;\r\npadding: 6px 6px 6px 30px;\r\n<vb:if condition=\"is_browser(\'firefox\')\">\r\npadding: 0 6px 0 30px;\r\nmargin-top: -3px;\r\n</vb:if>\r\nborder: 0;\r\nfont: normal 14px \'English1\' , \'Persian\';\r\ncolor: #7b7b7b;\r\nline-height: 1;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\nappearance: none;\r\n-webkit-appearance: none;\r\n-moz-appearance: none;\r\n-o-appearance: none;\r\n-ms-appearance: none;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox ul.tabs li.current span:before {\r\nposition: relative;\r\ncontent: \"\\f0dd\";\r\nbackground: #cb73b1;\r\npadding: 0px 5px 3px;\r\nfloat: left;\r\ntop: 6px;\r\nright: -30px;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\ncolor: white;\r\npointer-events: none;\r\n}\r\n.left-mainbox .mainbox > div, #vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-content {\r\nbackground: none!important;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(odd) {\r\nbackground: #f6f6f6;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit, #vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit {\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit {\r\npadding: 7px 0;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit em {\r\nbackground: #c6ae3f;\r\nwidth: 85px;\r\npadding: 3px 0 7px;\r\nmargin-top: -2px;\r\nmargin-left: 15px;\r\ntext-align: center;\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\ncolor: white;\r\nline-height: 1;\r\nborder-radius: 10px;\r\n-webkit-border-radius: 10px;\r\n-moz-border-radius: 10px;\r\n-o-border-radius: 10px;\r\n-ms-border-radius: 10px;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit .topx-content-menu a {\r\nposition: relative;\r\ntop: 5px;\r\nright: 20px;\r\nfont: normal 14px \'English1\' , \'Persian\';\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:before {\r\nposition: absolute;\r\nbackground: #cb73b1;\r\nwidth: 25px;\r\npadding: 4px 0 6px;\r\nmargin-top: -2px;\r\nright: 15px;\r\ntext-align: center;\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\ncolor: white;\r\nline-height: 1;\r\nborder-radius: 5px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 5px;\r\n-o-border-radius: 5px;\r\n-ms-border-radius: 5px;\r\n}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(1):before {content: \"1\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(2):before {content: \"2\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(3):before {content: \"3\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(4):before {content: \"4\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(5):before {content: \"5\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(6):before {content: \"6\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(7):before {content: \"7\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(8):before {content: \"8\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(9):before {content: \"9\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(10):before {content: \"10\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(11):before {content: \"11\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(12):before {content: \"12\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(13):before {content: \"13\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(14):before {content: \"14\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(15):before {content: \"15\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(16):before {content: \"16\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(17):before {content: \"17\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(18):before {content: \"18\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(19):before {content: \"19\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(20):before {content: \"20\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(21):before {content: \"21\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(22):before {content: \"22\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(23):before {content: \"23\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(24):before {content: \"24\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(25):before {content: \"25\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(26):before {content: \"26\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(27):before {content: \"27\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(28):before {content: \"28\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(29):before {content: \"29\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(30):before {content: \"30\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(31):before {content: \"31\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(32):before {content: \"32\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(33):before {content: \"33\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(34):before {content: \"34\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(35):before {content: \"35\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(36):before {content: \"36\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(37):before {content: \"37\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(38):before {content: \"38\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(39):before {content: \"39\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(40):before {content: \"40\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(41):before {content: \"41\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(42):before {content: \"42\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(43):before {content: \"43\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(44):before {content: \"44\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(45):before {content: \"45\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(46):before {content: \"46\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(47):before {content: \"47\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(48):before {content: \"48\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(49):before {content: \"49\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(50):before {content: \"50\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(51):before {content: \"51\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(52):before {content: \"52\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(53):before {content: \"53\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(54):before {content: \"54\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(55):before {content: \"55\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(56):before {content: \"56\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(57):before {content: \"57\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(58):before {content: \"58\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(59):before {content: \"59\";}\r\n#vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:nth-child(60):before {content: \"60\";}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox {\r\nbackground: none;\r\nborder: 1px solid #dedede;\r\npadding: 0;\r\nmargin: 0;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox ul.tabs {\r\nbackground: none;\r\npadding-bottom: 40px;\r\nborder-top: 0;\r\nborder-bottom: 1px solid #dedede;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox ul.tabs li {\r\nbackground: #ebebeb;\r\npadding: 0 10px;\r\nmargin-top: 7px;\r\nborder: 0;\r\nfont: normal 14px \'English1\' , \'Persian\';\r\nline-height: 1.99999995;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox ul.tabs li:first-child {\r\nmargin-right: 2%;\r\nborder-radius: 0 3px 3px 0;\r\n-webkit-border-radius: 0 3px 3px 0;\r\n-moz-border-radius: 0 3px 3px 0;\r\n-o-border-radius: 0 3px 3px 0;\r\n-ms-border-radius: 0 3px 3px 0;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox ul.tabs li:last-child {\r\nborder-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-o-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox ul.tabs li.current span {\r\nbackground: white;\r\npadding: 3px 10px!important;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox ul.tabs li:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\";\r\nbackground: #c6ae3f;\r\nwidth: 50px;\r\nheight: 3px;\r\ntop: 0;\r\nmargin-right: 10px;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox ul.tabs li.current:before {\r\nbackground: #cb73b1;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox ul.tabs li:last-child:before, #vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit .topx-content-tab img, #vbtopx .forumhead .collapse img, #collapse_vsacb_boxswitch, #collapse_vbtopx_content, #vbtopx .forumhead h2 .forumtitle a:before, .forum_info a img, .thread_info h4 a img , .forumlastpost p.lastposttitle img , .subforumlist.commalist li img , .postbit .posttitle img, .postbitlegacy .title img {\r\ndisplay: none;\r\n} {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content {\r\nbackground: none;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit {\r\nposition: relative;\r\npadding: 7px 0;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit:nth-child(odd) {\r\nbackground: #f6f6f6;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit .topx-content-tab a {\r\nposition: relative;\r\nright: 3px;\r\nfont: normal 14px \'English1\' , \'Persian\';\r\ncolor: #8c8c8c;\r\ntext-decoration: none;\r\nline-height: 1;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit .topx-content-tab a:before {\r\nposition: relative;\r\ncontent: \"\\f044\";\r\nfloat: right;\r\ntop: 3px;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\ncolor: #c2c2c2;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit:hover:before, #vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit .topx-content-tab a:hover {\r\ncolor: #cb73b1;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit:hover , #vbtopx .left-mainbox .mainbox .topx-bit:hover , .rules p:hover {\r\nbox-shadow: 0 20px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -20px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 0 20px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -20px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n-moz-box-shadow: 0 20px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -20px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n-o-box-shadow: 0 20px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -20px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n-ms-box-shadow: 0 20px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -20px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit em {\r\nmargin-top: 2px;\r\nmargin-left: 10px;\r\n}\r\n#vbtopx .right-mainbox .mainbox .topx-content .topx-bit em a {\r\nfont: normal 14px \'English1\' , \'Persian\';\r\nline-height: 1;\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n#vbtopx .time {\r\ncolor: white;\r\n}\r\n#vbtopx .forumhead select {\r\nbackground: white;\r\npadding: 5px 0 4px 30px;\r\ntop: 8px;\r\nleft: 108px;\r\nborder: 0;\r\nfont: normal 14px \'English1\' , \'Persian\';\r\nappearance: none;\r\n-webkit-appearance: none;\r\n-moz-appearance: none;\r\n-o-appearance: none;\r\n-ms-appearance: none;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n#vbtopx .forumhead h2:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f0dd\";\r\nbackground: #cb73b1;\r\npadding: 0px 5px 3px;\r\ntop: 12px;\r\nleft: 115px;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\ncolor: white;\r\npointer-events: none;\r\nz-index: 2;\r\n}\r\n.chatbox-blockhead {\r\nbackground: #c6ae3f;\r\npadding: 12px 10px;\r\nmargin-bottom: 10px;\r\nborder: 0;\r\nborder-radius: 5px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 5px;\r\n-o-border-radius: 5px;\r\n-ms-border-radius: 5px;\r\nfont: normal 14px \'English1\' , \'Persian\';\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.chatbox-blockhead div.popupmenu {\r\nmargin-right: 5%;\r\n}\r\n.chatbox-blockhead div.popupmenu:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f1d7\";\r\ntop: -4px;\r\nright: -47px;\r\nfont: normal 24px \'icon\';\r\ncolor: #8c7b2a;\r\n}\r\n.chatbox-blockhead div.popupmenu > a , .chatbox-blockhead div.popupmenu > a:hover {\r\ncolor: #8c7b2a !important;\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n#vsacb_boxswitch {\r\nborder: 1px solid #dedede;\r\nbox-shadow: 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.28);\r\n-webkit-box-shadow: 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.28);\r\n-moz-box-shadow: 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.28);\r\n-o-box-shadow: 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.28);\r\n-ms-box-shadow: 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.28);\r\nborder-radius: 5px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 5px;\r\n-o-border-radius: 5px;\r\n-ms-border-radius: 5px;\r\n}\r\n#vsacb_entermessage {\r\nborder: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.34);\r\nborder-radius: 0;\r\nbackground: rgba(255, 255, 255, 1);\r\nfont: normal 14px \'English1\' , \'Persian\';\r\nline-height: 1.5;\r\n}\r\n.notices li:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f1b2\";\r\ntop: 6px;\r\nright: 15px;\r\nfont: normal 20px \'icon\';\r\ncolor: #acacac;\r\n}\r\n.notices li a {\r\ncolor: #cb73b1;\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n.wikinacollapse {\r\nposition: relative;\r\nbackground: white;\r\nwidth: 90px;\r\nheight: 25px;\r\nfloat: left;\r\nmargin-top: 8px;\r\nmargin-left: 10px;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.wikinacollapse.open .downbtn, .wikinacollapse.close .upbtn {\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.wikinacollapse.close .downbtn, .wikinacollapse.open .upbtn {\r\ncolor: #c6ae3f;\r\n}\r\n.downbtn {\r\nposition: absolute;\r\ntop: 3px;\r\nright: 17px;\r\nfont: normal 18px \'icon\';\r\ncursor: pointer;\r\nz-index: 2;\r\n}\r\n.openclosebox {\r\nposition: absolute;\r\nbackground: #cb73b1;\r\nwidth: 30px;\r\nheight: 20px;\r\ntop: 2px;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.wikinacollapse.open .openclosebox {\r\nright: 8px;\r\n}\r\n.wikinacollapse.close .openclosebox {\r\nright: 53px;\r\n}\r\n.upbtn {\r\nposition: absolute;\r\ntop: 3px;\r\nleft: 17px;\r\nfont: normal 18px \'icon\';\r\ncursor: pointer;\r\nz-index: 2;\r\n}\r\n.chatbox-blockhead .wikinacollapse {\r\nmargin-top: -4px;\r\n}\r\n#vsacb_messagearea {\r\nfont-family: \'English1\' , \'Persian\';\r\n}\r\n.forumhead .forumtitle a:before , .forumbits .forumhead h2 span.forumtitle:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f0f6\";\r\npadding-left: 22px;\r\ntop: 9px;\r\nright: 15px;\r\nborder-left: 1px solid rgba(140, 123, 42, 0.29);\r\nfont: normal 25px \'icon\';\r\n}\r\n.childforum {\r\nbackground: white;\r\npadding-bottom: 1%;\r\nfloat: right;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.userpanel , .guestpanel {\r\nfloat: left;\r\nmargin: 50px 0 0 35px;\r\n}\r\n.dearuserX {\r\nposition: relative;\r\nfloat: right;\r\nmargin-top: 27px;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \'English1\' , \'Persian1\';\r\ncolor: white;\r\ntext-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.27);\r\n}\r\n.dearuserX:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f007\";\r\nbackground: white;\r\npadding: 3px 5px;\r\ntop: -27px;\r\nleft: 0;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\ncolor: #d7d7d7;\r\ntext-shadow: none;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.user-avatar {\r\nfloat: right;\r\nmargin-left: 5px;\r\nborder: 2px solid white;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.userpanel .user-avatar a img {\r\nwidth: 38px;\r\nheight: 37px;\r\n}\r\n.mainpanel {\r\nposition: relative;\r\nbackground: white;\r\npadding: 13px 10px;\r\nfloat: right;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.mainpanel > li {\r\ndisplay: inline-block;\r\npadding: 0 10px;\r\nborder-left: 1px solid rgba(176, 176, 176, 0.21);;\r\ncursor: pointer\r\n}\r\n.mainpanel > li:last-child {\r\nborder-left: 0;\r\n}\r\n.mainpanel > li , .mainpanel > li > a {\r\nfont: normal 12px \'Persian\';\r\ncolor: #b0b0b0 !important;\r\nline-height: 1;\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n.userpanel .mainpanel #nonotifications > .popupctrl , .userpanel .mainpanel #notifications > .popupctrl {\r\nbackground: none;\r\npadding: 0;\r\n}\r\n.mainpanel > li:last-child a:before {\r\ncontent: \"\\f08b\";\r\nbackground: #cb73b1;\r\npadding: 5px;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\ncolor: white;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.notifications-number {\r\ndisplay: inline-block;\r\nbackground: #27bcc9;\r\npadding: 5px 7px;\r\nmargin: -4px 5px -4px 0;\r\ncolor: white;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.popupnotices {\r\ndisplay: none;\r\nposition: absolute;\r\nbackground: white;\r\npadding: 10px 5px;\r\ntop: 39px;\r\nright: 0;\r\nborder-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-webkit-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-moz-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-o-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-ms-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\nz-index: 9;\r\n}\r\n.popupnotices li a {\r\nbackground: #f3f3f3;\r\nwidth: 200px;\r\nfloat: right;\r\nmargin-top: 3px;\r\npadding: 0 5px;\r\nfont: normal 11px \'Persian\';\r\ncolor: #b4b4b4;\r\ntext-decoration: none;\r\noverflow: hidden;\r\n}\r\n.numberX {\r\nbackground: #27bcc9;\r\npadding: 0 9px;\r\nfloat: left;\r\nmargin-left: -5px;\r\ncolor: white;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.popupnotices:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\";\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.09);\r\nheight: 1px;\r\ntop: 0;\r\nright: 10px;\r\nleft: 10px;\r\n}\r\n.forumiconno:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"و\";\r\npadding: 0 14px 10px;\r\ntop: 15px;\r\nright: 10px;\r\nfont: normal 30px \'Persian1\';\r\ncolor: white;\r\ntext-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.21);\r\nline-height: 1;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.forumiconno.old:before {\r\nbackground: #cccccc;\r\n}\r\n.forumiconno.new:before {\r\nbackground: #cb73b1;\r\n}\r\n.forumrow .foruminfo .forumdata .datacontainer .titleline .forumtitle a {\r\nfloat: right;\r\nmargin-top: 10px;\r\nfont: normal 16px \'Persian1\' , \'English1\';\r\ncolor: #838383;\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n.forumrow .foruminfo .forumdata .datacontainer .forumdescription {\r\nmargin-bottom: 10px;\r\nfont: normal 14px \'Persian\' , \'English1\';\r\ncolor: #838383;\r\nline-height: 1.5;\r\n}\r\n.forumactionlink.subslink a:before {\r\ncontent: \"\\f046\";\r\nfont: normal 25px \'icon\';\r\ncolor: #ebebeb;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.forumactionlink.subslink a:hover:before , .forumactionlink.rsslink a:hover:before , .forumactionlink.unsubslink a:hover:before {\r\ncolor: #b3b0b0;\r\n}\r\n.forumactionlink.rsslink a:before {\r\ncontent: \"\\f1eb\";\r\nfont: normal 25px \'icon\';\r\ncolor: #ebebeb;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.leftpartforum {\r\nwidth: 25%;\r\nfloat: left;\r\nmargin-left: 5px;\r\n}\r\n.forumlastpost.td {\r\nfont: normal 14px \'Persian\' , \'English\';\r\n}\r\n.fa-calendar:before {\r\ncontent: \"\\f073\";\r\ncolor: #cb73b1;\r\nfont-size: 17px;\r\nposition: absolute;\r\nbottom: 10px;\r\nleft: 10px;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n.showlastpostplz:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f0b2\";\r\nbackground: #cb73b1;\r\npadding: 20px 10px;\r\ntop: 0;\r\nleft: -53px;\r\nfont: normal 30px \'icon\';\r\ncolor: white;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.forumlastpost p.lastposttitle:before {\r\ncontent: \"\\f15b\";\r\nfloat: right;\r\nmargin-top: 7px;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\ncolor: rgba(0, 0, 0, 0.22);\r\n}\r\n.lastpostby:before {\r\ncontent: \"\\f040\";\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\ncolor: rgba(0, 0, 0, 0.22);\r\n}\r\n.forumactionlink.unsubslink a:before {\r\ncontent: \"\\f05c\";\r\nmargin-right: 3px;\r\nfont: normal 25px \'icon\';\r\ncolor: #ebebeb;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.navlinks a, .navlinks a:hover {\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\ncolor: #838383;\r\nline-height: 1;\r\ntext-decoration: none;\r\n}\r\n.childforum > li:last-child .forumrow {\r\nborder-bottom: 0;\r\n}\r\n.subforumlistlabel {\r\nfont: normal 14px \'Persian1\';\r\nfont-weight: normal!important;\r\n}\r\n.subforumlist.commalist {\r\nwidth: 675px !important;\r\nclear: both;\r\nmargin-top: 5px;\r\nmargin-bottom: 5px;\r\n}\r\n.subforumlist.commalist li {\r\nposition: relative;\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.07);\r\nwidth: 300px;\r\npadding: 10px 0;\r\nmargin-top: 2px;\r\nborder-right: 35px solid rgba(0, 0, 0, 0.07);\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\ntransition: all 0.5s ease-in;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease-in;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease-in;\r\n-o-transition: all 0.5s ease-in;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease-in;\r\n}\r\n.subforumlist.commalist li:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f0e5\";\r\ntop: 9px;\r\nright: -24px;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.subforumlist.commalist li a {\r\nmargin-right: 5px;\r\nfont: normal 14px \'English1\' , \'Persian1\';\r\ncolor: rgb(152, 152, 152);\r\ntext-decoration: none;\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.subforumlist.commalist li:hover {\r\nbox-shadow: 0 100px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 0 100px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\n-moz-box-shadow: 0 100px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\n-o-box-shadow: 0 100px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\n-ms-box-shadow: 0 100px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\nborder-right: 35px solid rgba(0, 0, 0, 0.24);\r\n}\r\n#wgo .blockhead span {\r\nmargin-right: 70px;\r\n}\r\n#wgo .blockhead span:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f201\";\r\npadding-left: 16px;\r\ntop: 9px;\r\nright: 15px;\r\nborder-left: 1px solid rgba(140, 123, 42, 0.29);\r\nfont: normal 25px \'icon\';\r\n}\r\n#wgo .wikinacollapse {\r\nmargin-top: -3px;\r\n}\r\n.onlineregistereduser {\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.04);\r\npadding: 5px 10px;\r\nborder: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.12);\r\nborder-radius: 0 3px 3px 0;\r\n-webkit-border-radius: 0 3px 3px 0;\r\n-moz-border-radius: 0 3px 3px 0;\r\n-o-border-radius: 0 3px 3px 0;\r\n-ms-border-radius: 0 3px 3px 0;\r\ntransition: all 0.5s ease-in;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease-in;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease-in;\r\n-o-transition: all 0.5s ease-in;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease-in;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n.onlineguest {\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.04);\r\npadding: 5px 10px;\r\nborder-width: 1px 0 1px 1px;\r\nborder-style: solid;\r\nborder-color: rgba(0, 0, 0, 0.12);\r\nborder-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-o-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\ntransition: all 0.5s ease-in;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease-in;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease-in;\r\n-o-transition: all 0.5s ease-in;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease-in;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n.onlineguest:hover , .wgo_block .section dl dd:hover {\r\nbox-shadow: 300px 0 0 #cb73b1 inset;\r\n-webkit-box-shadow: 300px 0 0 #cb73b1 inset;\r\n-moz-box-shadow: 300px 0 0 #cb73b1 inset;\r\n-o-box-shadow: 300px 0 0 #cb73b1 inset;\r\n-ms-box-shadow: 300px 0 0 #cb73b1 inset;\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.onlineregistereduser:hover , .wgo_block .section dl dt:hover {\r\nbox-shadow: -300px 0 0 #c6ae3f inset;\r\n-webkit-box-shadow: -300px 0 0 #c6ae3f inset;\r\n-moz-box-shadow: -300px 0 0 #c6ae3f inset;\r\n-o-box-shadow: -300px 0 0 #c6ae3f inset;\r\n-ms-box-shadow: -300px 0 0 #c6ae3f inset;\r\ncolor: white;\r\n}\r\n#wgo_onlineusers .commalist li:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\";\r\ntop: -9px;\r\nright: 10px;\r\nborder-right: 10px solid transparent;\r\nborder-bottom: 10px solid rgba(242, 242, 242, 1);\r\nborder-left: 10px solid transparent;\r\nz-index: 2;\r\n}\r\n#wgo_onlineusers .commalist li:after {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\";\r\ntop: -10px;\r\nright: 10px;\r\nborder-right: 10px solid transparent;\r\nborder-bottom: 9px solid rgba(0, 0, 0, 0.12);\r\nborder-left: 10px solid transparent;\r\n}\r\n#wgo .blocksubhead:before {\r\ncontent: \"\\f0e8\";\r\nmargin-right: -30px;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\n}\r\n#wgo_onlineusers .blocksubhead:before {\r\ncontent: \"\\f080\";\r\nmargin-right: -30px;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\n}\r\n#vsa_vilxh .blocksubhead:before {\r\ncontent: \"\\f017\";\r\nfloat: right;\r\nmargin-right: -30px;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\n}\r\n.below_body {\r\nposition: relative;\r\nbackground: #ebebeb;\r\nheight: 289px;\r\npadding: 0 20px;\r\nclear: both;\r\nmargin-top: 13px;\r\nborder-top: 3px solid #c6ae3f;\r\n}\r\n.rules {\r\nbackground: white;\r\nwidth: 32%;\r\nheight: 220px;\r\nfloat: right;\r\nborder: 15px solid #c6ae3f;\r\n}\r\n.rules h1 {\r\nfloat: right;\r\nmargin: 10px 10px 11px 0;\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\ncolor: #818181;\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.rules h1 span , .rules h2 span {\r\ncolor: #cb73b1;\r\n}\r\n.rules h1:before {\r\ncontent: \"\\f071\";\r\nfloat: right;\r\nmargin-top: 2px;\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 16px \'icon\';\r\ncolor: #cb73b1;\r\n}\r\n.rules h2 {\r\nfloat: left;\r\nmargin: 13px 0 0 10px;\r\nfont: normal 14px \'English1\';\r\ncolor: #818181;\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.rules p {\r\nposition: relative;\r\npadding: 10px 50px 12px 5px;\r\nclear: both;\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\nline-height: 1;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n.rules p:nth-child(odd) {\r\nbackground: #f7f7f7;\r\n}\r\n.footerlinks {\r\nposition: relative;\r\nbackground: white;\r\nwidth: 10%;\r\nheight: 220px;\r\nfloat: right;\r\nmargin-right: 1.5%;\r\nborder: 15px solid #cb73b1;\r\n}\r\n.footerlinks:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\";\r\nbackground: #cb73b1;\r\nheight: 3px;\r\ntop: -18px;\r\nright: -15px;\r\nleft: -15px;\r\n}\r\n.footerlinks a, .footerlinks a:hover {\r\ndisplay: block;\r\nposition: relative;\r\npadding-top: 5px;\r\npadding-bottom: 33px;\r\nmargin: 0 10px;\r\ntext-align: center;\r\nfont: normal 16px \'Persian1\';\r\ncolor: #838383;\r\nline-height: 1;\r\nborder-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.06);\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.footerlinks a:first-child {\r\nmargin-top: 25px;\r\n}\r\n.footerlinks a:after {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"Contact us\";\r\nright: 0;\r\nbottom: 5px;\r\nleft: 0;\r\nfont: normal 14px \'English1\';\r\ncolor: #cb73b1;\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.footerlinks a:first-child:after {\r\ncontent: \"Contact us\";\r\n}\r\n.footerlinks a:nth-child(2):after {\r\ncontent: \"Ads\";\r\n}\r\n.footerlinks a:nth-child(3):after {\r\ncontent: \"Archive\";\r\n}\r\n.footerlinks a:last-child, .footerlinks a:last-child:hover {\r\nborder-bottom: 0;\r\n}\r\n.footerlinks a:hover {\r\nbox-shadow: 0 27.5px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -27.5px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 0 27.5px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -27.5px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n-moz-box-shadow: 0 27.5px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -27.5px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n-o-box-shadow: 0 27.5px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -27.5px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n-ms-box-shadow: 0 27.5px rgb(229, 229, 229) inset, 0 -27.5px rgb(229, 229, 229) inset;\r\n}\r\n.friendss {\r\nposition: relative;\r\nbackground: white;\r\nwidth: 50%;\r\nfloat: right;\r\nmargin: 10px 1.5% 0 0;\r\nborder: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.16);\r\n}\r\n.friendss p {\r\npadding: 18px 10px 8px;\r\nfloat: right;\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\ncolor: #565656;\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.friendss ul {\r\nfloat: right;\r\nmargin: 24px 15px 12px;\r\n}\r\n.friendss ul li {\r\ndisplay: inline-block;\r\nposition: relative;\r\nbackground: #ebebeb;\r\npadding: 5px 5px 10px;\r\nmargin-right: 10px;\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\nline-height: 1;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.friendss ul li:hover {\r\nopacity: 0.5;\r\n}\r\n.friendss ul li:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\";\r\nheight: 3px;\r\ntop: -24px;\r\nright: 0;\r\nleft: 0;\r\n}\r\n.friendss ul li:nth-child(odd):before {\r\nbackground: #c6ae3f;\r\n}\r\n.friendss ul li:nth-child(even):before {\r\nbackground: #cb73b1;\r\n}\r\n.friendss p:after {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"Our friends\";\r\nright: 10px;\r\nbottom: 12px;\r\nfont: normal 14px \'English1\';\r\ncolor: #cb73b1;\r\n}\r\n.aboutus {\r\nposition: relative;\r\nbackground: white;\r\nwidth: 50%;\r\nheight: 132px;\r\npadding: 13px 0;\r\nfloat: right;\r\nmargin: 3px 1.5% 0 0;\r\nborder: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.16);\r\n}\r\n.aboutus h1 {\r\ntext-align: center;\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\ncolor: #cb73b1;\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.aboutus h1:before {\r\ncontent: \"\\f0c0\";\r\nmargin-left: 5px;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\n}\r\n.aboutus p {\r\nmargin: 5px 10px;\r\ntext-align: center;\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\ncolor: #656565;\r\nline-height: 1.5;\r\n}\r\n.cpright {\r\nposition: absolute;\r\nbackground: #323131;\r\nright: 0;\r\nbottom: 0;\r\nleft: 0;\r\n}\r\n.cpright p:nth-child(1) {\r\npadding: 10px 60px 15px;\r\nfloat: right;\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\ncolor: white;\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.cpright p:nth-child(1):before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f1b8\";\r\nright: 25px;\r\nfont: normal 21px \'icon\';\r\ncolor: #c972af;\r\n}\r\n.cpright p:nth-child(2) {\r\nfloat: left;\r\nmargin: 11px 0 0 20px;\r\nfont: normal 16px \'English1\';\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.cpright p:nth-child(2) a {\r\ncolor: #cb73b1;\r\n}\r\n.rules :nth-child(3):before , .rules :nth-child(4):before , .rules :nth-child(5):before , .rules :nth-child(6):before , .rules :nth-child(7):before {\r\nposition: absolute;\r\nbackground: #cb73b1;\r\npadding: 3px 9px 7px;\r\ntop: 6px;\r\nright: 10px;\r\ncolor: white;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.rules :nth-child(3):before {\r\ncontent: \"1\";\r\n}\r\n.rules :nth-child(4):before {\r\ncontent: \"2\";\r\n}\r\n.rules :nth-child(5):before {\r\ncontent: \"3\";\r\n}\r\n.rules :nth-child(6):before {\r\ncontent: \"4\";\r\n}\r\n.rules :nth-child(7):before {\r\ncontent: \"5\";\r\n}\r\n.forumbits .forumhead {\r\nposition: relative;\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\ncolor: #8c7b2a;\r\n}\r\n.threads > li:first-child > div {\r\nborder-radius: 3px 3px 0 0;\r\n-webkit-border-radius: 3px 3px 0 0;\r\n-moz-border-radius: 3px 3px 0 0;\r\n-o-border-radius: 3px 3px 0 0;\r\n-ms-border-radius: 3px 3px 0 0;\r\n}\r\n.threads > li:last-child > div {\r\nborder-bottom: 0;\r\nborder-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-webkit-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-moz-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-o-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n-ms-border-radius: 0 0 3px 3px;\r\n}\r\n.newcontent_textcontrol:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f044\";\r\nbackground: #464646;\r\npadding: 3px 3px 3px 6px;\r\ntop: 4px;\r\nright: 10px;\r\nfont: normal 25px \'icon\';\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.threadpagenav form span a , .pagination span a {\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.08);\r\npadding: 5px;\r\nmargin: 0 3px;\r\nborder: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.06);\r\nfont: normal 14px \'Persian1\';\r\ncolor: black;\r\n}\r\n.threadpagenav form .first_last a , .pagination .first_last a {\r\nmargin-left: 0;\r\n}\r\n#posting_rules {\r\npadding-bottom: 4px;\r\n}\r\n.pagination_x {\r\nmargin-top: 20px;\r\n}\r\n.fa.fa-spinner.fa-spin {\r\nposition: absolute;\r\ntop: 8px;\r\nright: 15px;\r\nfont-size: 23px;\r\n}\r\n.usercoverx {\r\nposition: relative;\r\nbackground: #C18FB4;\r\nwidth: 252px;\r\nheight: 127px;\r\nmargin: 3px 3px 0;\r\nz-index: 1;\r\n}\r\n.postbit .posttitle:before, .postbitlegacy .title:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f0f6\";\r\ntop: 5px;\r\nright: 15px;\r\nfont: normal 20px \'icon\';\r\n}\r\n.usercoverx:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f030\";\r\ntop: 5px;\r\nright: 5px;\r\nfont: normal 20px \'icon\';\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.memberstatusp {\r\nmargin-right: 30px;\r\nfont: normal 10px \'English\';\r\nline-height: 1;\r\ncolor: #969696;\r\n}\r\n.communications {\r\npadding-bottom: 25px;\r\nmargin: 10px 30px;\r\nclear: both;\r\nborder-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.09);\r\n}\r\n.communications a:before {\r\nbackground: #cb73b1;\r\npadding: 3px 6px;\r\nfont: normal 16px \'icon\';\r\ncolor: white;\r\n}\r\n.hisorherpro:before {\r\ncontent: \"\\f007\";\r\n}\r\n.sendhimorherpri:before {\r\ncontent: \"\\f075\";\r\n}\r\n.hisorherposts:before {\r\ncontent: \"\\f040\";\r\n}\r\n.hisorherpro, .sendhimorherpri, .hisorherposts {\r\nfloat: right;\r\nmargin-left: 3px;\r\n}\r\n.hisorheruser {\r\nfloat: left;\r\nmargin-top: 2px;\r\nfont: normal 17px \'English1\' , \'Persian1\';\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.user_rank {\r\npadding: 10px 5px 15px;\r\ntext-align: center;\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\nline-height: 1;\r\ncolor: white;\r\nborder-bottom: 3px solid rgba(0, 0, 0, 0.16);\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.user_rank:hover {\r\nbox-shadow: 99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , -99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 18px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 -21px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , -99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 18px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 -21px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\n-moz-box-shadow: 99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , -99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 18px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 -21px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\n-o-box-shadow: 99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , -99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 18px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 -21px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\n-ms-box-shadow: 99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , -99px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 18px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset , 0 -21px 0 rgba(0, 0, 0, 0.07) inset;\r\n}\r\n.postbit_extra {\r\nbackground: #ebebeb;\r\npadding: 10px 10px 27px;\r\nmargin-top: 5px;\r\nfont: normal 14px \'Persian\';\r\nline-height: 1;\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n.postbit_extra:hover {\r\nbackground: #e1e1e1;\r\n}\r\n.postbit_extra:hover dd {\r\nbackground: #ebebeb!important;\r\n}\r\n.breadcrumb ul li:after {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f192\";\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\nmargin-top: 5px;\r\nmargin-right: 1px;\r\ncolor: black;\r\n}\r\n.breadcrumb ul li:last-child:after {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n.member_content #sidebar_container div.block .usercoverx {\r\nmargin: 7px 3px 0;\r\n}\r\n.moduleinactive_bg a.avatar {\r\nposition: relative;\r\nwidth: 92px;\r\nheight: 92px;\r\nmargin: -46px auto 0;\r\ndisplay: block;\r\nz-index: 2;\r\n}\r\n#sidebar_container.member_summary h1 span.member_status {\r\nfloat: right;\r\nclear: left;\r\nmargin-bottom: 20px;\r\nmargin-right: 30px;\r\nfont: normal 10px \'English\';\r\nline-height: 1;\r\ncolor: #969696;\r\n}\r\n#sidebar_container.member_summary .mainblock .blocksubhead .communications {\r\ntext-align: center;\r\nmargin: 10px 25px;\r\n}\r\n.musicsx {\r\nbackground: #EC5565;\r\nwidth: 70px;\r\nheight: 70px;\r\ntext-align: center;\r\nbox-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-moz-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-o-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-ms-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\nborder: 3px solid #EC5565;\r\nborder-radius: 5px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 5px;\r\n-o-border-radius: 5px;\r\n-ms-border-radius: 5px;\r\noverflow: hidden;\r\n}\r\n.fa.fa-music {\r\ncolor: #FFF;\r\nfont-size: 50px;\r\ntext-shadow: #C94857 1px 1px, #C94857 2px 2px, #C94857 3px 3px, #C94857 4px 4px, #C94857 5px 5px, #CA4857 6px 6px, #CA4857 7px 7px, #CA4857 8px 8px, #CA4857 9px 9px, #CA4857 10px 10px, #CA4857 11px 11px, #CB4857 12px 12px, #CB4857 13px 13px, #CB4858 14px 14px, #CB4858 15px 15px, #CB4958 16px 16px, #CB4958 17px 17px, #CC4958 18px 18px, #CC4958 19px 19px, #CC4958 20px 20px, #CC4958 21px 21px, #CC4958 22px 22px, #CD4958 23px 23px, #CD4958 24px 24px, #CD4958 25px 25px, #CD4958 26px 26px, #CD4959 27px 27px, #CD4959 28px 28px, #CE4959 29px 29px, #CE4959 30px 30px, #CE4A59 31px 31px, #CE4A59 32px 32px, #CE4A59 33px 33px, #CE4A59 34px 34px, #CF4A59 35px 35px, #CF4A59 36px 36px, #CF4A59 37px 37px, #CF4A59 38px 38px, #CF4A59 39px 39px, #D04A5A 40px 40px, #D04A5A 41px 41px, #D04A5A 42px 42px, #D04A5A 43px 43px, #D04A5A 44px 44px, #D04A5A 45px 45px, #D14A5A 46px 46px, #D14B5A 47px 47px, #D14B5A 48px 48px, #D14B5A 49px 49px, #D14B5A 50px 50px, #D14B5A 51px 51px, #D24B5A 52px 52px, #D24B5A 53px 53px, #D24B5B 54px 54px, #D24B5B 55px 55px, #D24B5B 56px 56px, #D24B5B 57px 57px, #D34B5B 58px 58px, #D34B5B 59px 59px, #D34B5B 60px 60px, #D34B5B 61px 61px, #D34C5B 62px 62px, #D44C5B 63px 63px, #D44C5B 64px 64px, #D44C5B 65px 65px, #D44C5B 66px 66px, #D44C5C 67px 67px, #D44C5C 68px 68px, #D54C5C 69px 69px, #D54C5C 70px 70px, #D54C5C 71px 71px, #D54C5C 72px 72px, #D54C5C 73px 73px, #D54C5C 74px 74px, #D64C5C 75px 75px, #D64C5C 76px 76px, #D64D5C 77px 77px, #D64D5C 78px 78px, #D64D5C 79px 79px, #D74D5D 80px 80px, #D74D5D 81px 81px, #D74D5D 82px 82px, #D74D5D 83px 83px, #D74D5D 84px 84px, #D74D5D 85px 85px, #D84D5D 86px 86px, #D84D5D 87px 87px, #D84D5D 88px 88px, #D84D5D 89px 89px, #D84D5D 90px 90px, #D84D5D 91px 91px, #D94D5D 92px 92px, #D94E5D 93px 93px, #D94E5E 94px 94px, #D94E5E 95px 95px, #D94E5E 96px 96px, #D94E5E 97px 97px, #DA4E5E 98px 98px, #DA4E5E 99px 99px, #DA4E5E 100px 100px, #DA4E5E 101px 101px, #DA4E5E 102px 102px, #DB4E5E 103px 103px, #DB4E5E 104px 104px, #DB4E5E 105px 105px, #DB4E5E 106px 106px, #DB4E5F 107px 107px, #DB4F5F 108px 108px, #DC4F5F 109px 109px, #DC4F5F 110px 110px, #DC4F5F 111px 111px, #DC4F5F 112px 112px, #DC4F5F 113px 113px, #DC4F5F 114px 114px, #DD4F5F 115px 115px, #DD4F5F 116px 116px, #DD4F5F 117px 117px, #DD4F5F 118px 118px, #DD4F5F 119px 119px, #DE4F60 120px 120px, #DE4F60 121px 121px, #DE4F60 122px 122px, #DE4F60 123px 123px, #DE5060 124px 124px, #DE5060 125px 125px, #DF5060 126px 126px, #DF5060 127px 127px, #DF5060 128px 128px, #DF5060 129px 129px, #DF5060 130px 130px, #DF5060 131px 131px, #E05060 132px 132px, #E05060 133px 133px, #E05061 134px 134px, #E05061 135px 135px, #E05061 136px 136px, #E05061 137px 137px, #E15061 138px 138px, #E15161 139px 139px, #E15161 140px 140px, #E15161 141px 141px, #E15161 142px 142px, #E25161 143px 143px, #E25161 144px 144px, #E25161 145px 145px, #E25161 146px 146px, #E25162 147px 147px, #E25162 148px 148px, #E35162 149px 149px, #E35162 150px 150px, #E35162 151px 151px, #E35162 152px 152px, #E35162 153px 153px, #E35262 154px 154px, #E45262 155px 155px, #E45262 156px 156px, #E45262 157px 157px, #E45262 158px 158px, #E45262 159px 159px, #E55263 160px 160px, #E55263 161px 161px, #E55263 162px 162px, #E55263 163px 163px, #E55263 164px 164px, #E55263 165px 165px, #E65263 166px 166px, #E65263 167px 167px, #E65263 168px 168px, #E65263 169px 169px, #E65363 170px 170px, #E65363 171px 171px, #E75363 172px 172px, #E75363 173px 173px, #E75364 174px 174px, #E75364 175px 175px, #E75364 176px 176px, #E75364 177px 177px, #E85364 178px 178px, #E85364 179px 179px, #E85364 180px 180px, #E85364 181px 181px, #E85364 182px 182px, #E95364 183px 183px, #E95364 184px 184px, #E95464 185px 185px, #E95464 186px 186px, #E95465 187px 187px, #E95465 188px 188px, #EA5465 189px 189px, #EA5465 190px 190px, #EA5465 191px 191px, #EA5465 192px 192px, #EA5465 193px 193px, #EA5465 194px 194px, #EB5465 195px 195px, #EB5465 196px 196px, #EB5465 197px 197px, #EB5465 198px 198px, #EB5465 199px 199px, #EC5566 200px 200px;\r\nline-height: 63px;\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n.moviesx {\r\nbackground: #FFCD54;\r\nwidth: 70px;\r\nheight: 70px;\r\ntext-align: center;\r\nbox-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-moz-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-o-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-ms-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\nborder: 3px solid #FFCD54;\r\nborder-radius: 5px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 5px;\r\n-o-border-radius: 5px;\r\n-ms-border-radius: 5px;\r\noverflow: hidden;\r\n}\r\n.fa.fa-film {\r\ncolor: #FFF;\r\nfont-size: 50px;\r\ntext-shadow: #D9AE45 1px 1px, #D9AE45 2px 2px, #D9AE45 3px 3px, #D9AE45 4px 4px, #D9AE45 5px 5px, #DAAE45 6px 6px, #DAAF45 7px 7px, #DAAF45 8px 8px, #DAAF45 9px 9px, #DAAF45 10px 10px, #DBAF45 11px 11px, #DBAF45 12px 12px, #DBB045 13px 13px, #DBB045 14px 14px, #DBB045 15px 15px, #DCB045 16px 16px, #DCB046 17px 17px, #DCB046 18px 18px, #DCB046 19px 19px, #DCB146 20px 20px, #DCB146 21px 21px, #DDB146 22px 22px, #DDB146 23px 23px, #DDB146 24px 24px, #DDB146 25px 25px, #DDB246 26px 26px, #DEB246 27px 27px, #DEB246 28px 28px, #DEB246 29px 29px, #DEB246 30px 30px, #DEB246 31px 31px, #DFB246 32px 32px, #DFB346 33px 33px, #DFB347 34px 34px, #DFB347 35px 35px, #DFB347 36px 36px, #E0B347 37px 37px, #E0B347 38px 38px, #E0B447 39px 39px, #E0B447 40px 40px, #E0B447 41px 41px, #E0B447 42px 42px, #E1B447 43px 43px, #E1B447 44px 44px, #E1B447 45px 45px, #E1B547 46px 46px, #E1B547 47px 47px, #E2B547 48px 48px, #E2B547 49px 49px, #E2B548 50px 50px, #E2B548 51px 51px, #E2B648 52px 52px, #E3B648 53px 53px, #E3B648 54px 54px, #E3B648 55px 55px, #E3B648 56px 56px, #E3B648 57px 57px, #E4B648 58px 58px, #E4B748 59px 59px, #E4B748 60px 60px, #E4B748 61px 61px, #E4B748 62px 62px, #E4B748 63px 63px, #E5B748 64px 64px, #E5B848 65px 65px, #E5B848 66px 66px, #E5B849 67px 67px, #E5B849 68px 68px, #E6B849 69px 69px, #E6B849 70px 70px, #E6B949 71px 71px, #E6B949 72px 72px, #E6B949 73px 73px, #E7B949 74px 74px, #E7B949 75px 75px, #E7B949 76px 76px, #E7B949 77px 77px, #E7BA49 78px 78px, #E8BA49 79px 79px, #E8BA49 80px 80px, #E8BA49 81px 81px, #E8BA49 82px 82px, #E8BA49 83px 83px, #E8BB4A 84px 84px, #E9BB4A 85px 85px, #E9BB4A 86px 86px, #E9BB4A 87px 87px, #E9BB4A 88px 88px, #E9BB4A 89px 89px, #EABB4A 90px 90px, #EABC4A 91px 91px, #EABC4A 92px 92px, #EABC4A 93px 93px, #EABC4A 94px 94px, #EBBC4A 95px 95px, #EBBC4A 96px 96px, #EBBD4A 97px 97px, #EBBD4A 98px 98px, #EBBD4A 99px 99px, #ECBD4B 100px 100px, #ECBD4B 101px 101px, #ECBD4B 102px 102px, #ECBD4B 103px 103px, #ECBE4B 104px 104px, #ECBE4B 105px 105px, #EDBE4B 106px 106px, #EDBE4B 107px 107px, #EDBE4B 108px 108px, #EDBE4B 109px 109px, #EDBF4B 110px 110px, #EEBF4B 111px 111px, #EEBF4B 112px 112px, #EEBF4B 113px 113px, #EEBF4B 114px 114px, #EEBF4B 115px 115px, #EFBF4B 116px 116px, #EFC04C 117px 117px, #EFC04C 118px 118px, #EFC04C 119px 119px, #EFC04C 120px 120px, #EFC04C 121px 121px, #F0C04C 122px 122px, #F0C14C 123px 123px, #F0C14C 124px 124px, #F0C14C 125px 125px, #F0C14C 126px 126px, #F1C14C 127px 127px, #F1C14C 128px 128px, #F1C14C 129px 129px, #F1C24C 130px 130px, #F1C24C 131px 131px, #F2C24C 132px 132px, #F2C24C 133px 133px, #F2C24D 134px 134px, #F2C24D 135px 135px, #F2C34D 136px 136px, #F3C34D 137px 137px, #F3C34D 138px 138px, #F3C34D 139px 139px, #F3C34D 140px 140px, #F3C34D 141px 141px, #F3C44D 142px 142px, #F4C44D 143px 143px, #F4C44D 144px 144px, #F4C44D 145px 145px, #F4C44D 146px 146px, #F4C44D 147px 147px, #F5C44D 148px 148px, #F5C54D 149px 149px, #F5C54E 150px 150px, #F5C54E 151px 151px, #F5C54E 152px 152px, #F6C54E 153px 153px, #F6C54E 154px 154px, #F6C64E 155px 155px, #F6C64E 156px 156px, #F6C64E 157px 157px, #F7C64E 158px 158px, #F7C64E 159px 159px, #F7C64E 160px 160px, #F7C64E 161px 161px, #F7C74E 162px 162px, #F7C74E 163px 163px, #F8C74E 164px 164px, #F8C74E 165px 165px, #F8C74E 166px 166px, #F8C74F 167px 167px, #F8C84F 168px 168px, #F9C84F 169px 169px, #F9C84F 170px 170px, #F9C84F 171px 171px, #F9C84F 172px 172px, #F9C84F 173px 173px, #FAC84F 174px 174px, #FAC94F 175px 175px, #FAC94F 176px 176px, #FAC94F 177px 177px, #FAC94F 178px 178px, #FBC94F 179px 179px, #FBC94F 180px 180px, #FBCA4F 181px 181px, #FBCA4F 182px 182px, #FBCA4F 183px 183px, #FBCA50 184px 184px, #FCCA50 185px 185px, #FCCA50 186px 186px, #FCCA50 187px 187px, #FCCB50 188px 188px, #FCCB50 189px 189px, #FDCB50 190px 190px, #FDCB50 191px 191px, #FDCB50 192px 192px, #FDCB50 193px 193px, #FDCC50 194px 194px, #FECC50 195px 195px, #FECC50 196px 196px, #FECC50 197px 197px, #FECC50 198px 198px, #FECC50 199px 199px, #FFCD51 200px 200px;\r\nline-height: 63px;\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n.mobilex {\r\nbackground: #7ED368;\r\nwidth: 70px;\r\nheight: 70px;\r\ntext-align: center;\r\nbox-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-moz-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-o-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-ms-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\nborder: 3px solid #7ED368;\r\nborder-radius: 5px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 5px;\r\n-o-border-radius: 5px;\r\n-ms-border-radius: 5px;\r\noverflow: hidden;\r\n}\r\n.fa.fa-mobile {\r\ncolor: #FFF;\r\nfont-size: 50px;\r\ntext-shadow: #74C956 1px 1px, #74C956 2px 2px, #74C956 3px 3px, #74C956 4px 4px, #74C956 5px 5px, #74CA56 6px 6px, #74CA56 7px 7px, #74CA56 8px 8px, #74CA56 9px 9px, #75CA56 10px 10px, #75CA56 11px 11px, #75CB56 12px 12px, #75CB56 13px 13px, #75CB57 14px 14px, #75CB57 15px 15px, #75CB57 16px 16px, #75CB57 17px 17px, #75CC57 18px 18px, #75CC57 19px 19px, #76CC57 20px 20px, #76CC57 21px 21px, #76CC57 22px 22px, #76CD57 23px 23px, #76CD57 24px 24px, #76CD57 25px 25px, #76CD57 26px 26px, #76CD58 27px 27px, #76CD58 28px 28px, #77CE58 29px 29px, #77CE58 30px 30px, #77CE58 31px 31px, #77CE58 32px 32px, #77CE58 33px 33px, #77CE58 34px 34px, #77CF58 35px 35px, #77CF58 36px 36px, #77CF58 37px 37px, #77CF58 38px 38px, #78CF58 39px 39px, #78D059 40px 40px, #78D059 41px 41px, #78D059 42px 42px, #78D059 43px 43px, #78D059 44px 44px, #78D059 45px 45px, #78D159 46px 46px, #78D159 47px 47px, #79D159 48px 48px, #79D159 49px 49px, #79D159 50px 50px, #79D159 51px 51px, #79D259 52px 52px, #79D259 53px 53px, #79D25A 54px 54px, #79D25A 55px 55px, #79D25A 56px 56px, #79D25A 57px 57px, #7AD35A 58px 58px, #7AD35A 59px 59px, #7AD35A 60px 60px, #7AD35A 61px 61px, #7AD35A 62px 62px, #7AD45A 63px 63px, #7AD45A 64px 64px, #7AD45A 65px 65px, #7AD45A 66px 66px, #7BD45B 67px 67px, #7BD45B 68px 68px, #7BD55B 69px 69px, #7BD55B 70px 70px, #7BD55B 71px 71px, #7BD55B 72px 72px, #7BD55B 73px 73px, #7BD55B 74px 74px, #7BD65B 75px 75px, #7BD65B 76px 76px, #7CD65B 77px 77px, #7CD65B 78px 78px, #7CD65B 79px 79px, #7CD75C 80px 80px, #7CD75C 81px 81px, #7CD75C 82px 82px, #7CD75C 83px 83px, #7CD75C 84px 84px, #7CD75C 85px 85px, #7DD85C 86px 86px, #7DD85C 87px 87px, #7DD85C 88px 88px, #7DD85C 89px 89px, #7DD85C 90px 90px, #7DD85C 91px 91px, #7DD95C 92px 92px, #7DD95C 93px 93px, #7DD95D 94px 94px, #7DD95D 95px 95px, #7ED95D 96px 96px, #7ED95D 97px 97px, #7EDA5D 98px 98px, #7EDA5D 99px 99px, #7EDA5D 100px 100px, #7EDA5D 101px 101px, #7EDA5D 102px 102px, #7EDB5D 103px 103px, #7EDB5D 104px 104px, #7FDB5D 105px 105px, #7FDB5D 106px 106px, #7FDB5E 107px 107px, #7FDB5E 108px 108px, #7FDC5E 109px 109px, #7FDC5E 110px 110px, #7FDC5E 111px 111px, #7FDC5E 112px 112px, #7FDC5E 113px 113px, #7FDC5E 114px 114px, #80DD5E 115px 115px, #80DD5E 116px 116px, #80DD5E 117px 117px, #80DD5E 118px 118px, #80DD5E 119px 119px, #80DE5F 120px 120px, #80DE5F 121px 121px, #80DE5F 122px 122px, #80DE5F 123px 123px, #81DE5F 124px 124px, #81DE5F 125px 125px, #81DF5F 126px 126px, #81DF5F 127px 127px, #81DF5F 128px 128px, #81DF5F 129px 129px, #81DF5F 130px 130px, #81DF5F 131px 131px, #81E05F 132px 132px, #81E05F 133px 133px, #82E060 134px 134px, #82E060 135px 135px, #82E060 136px 136px, #82E060 137px 137px, #82E160 138px 138px, #82E160 139px 139px, #82E160 140px 140px, #82E160 141px 141px, #82E160 142px 142px, #83E260 143px 143px, #83E260 144px 144px, #83E260 145px 145px, #83E260 146px 146px, #83E261 147px 147px, #83E261 148px 148px, #83E361 149px 149px, #83E361 150px 150px, #83E361 151px 151px, #83E361 152px 152px, #84E361 153px 153px, #84E361 154px 154px, #84E461 155px 155px, #84E461 156px 156px, #84E461 157px 157px, #84E461 158px 158px, #84E461 159px 159px, #84E562 160px 160px, #84E562 161px 161px, #85E562 162px 162px, #85E562 163px 163px, #85E562 164px 164px, #85E562 165px 165px, #85E662 166px 166px, #85E662 167px 167px, #85E662 168px 168px, #85E662 169px 169px, #85E662 170px 170px, #85E662 171px 171px, #86E762 172px 172px, #86E762 173px 173px, #86E763 174px 174px, #86E763 175px 175px, #86E763 176px 176px, #86E763 177px 177px, #86E863 178px 178px, #86E863 179px 179px, #86E863 180px 180px, #87E863 181px 181px, #87E863 182px 182px, #87E963 183px 183px, #87E963 184px 184px, #87E963 185px 185px, #87E963 186px 186px, #87E964 187px 187px, #87E964 188px 188px, #87EA64 189px 189px, #87EA64 190px 190px, #88EA64 191px 191px, #88EA64 192px 192px, #88EA64 193px 193px, #88EA64 194px 194px, #88EB64 195px 195px, #88EB64 196px 196px, #88EB64 197px 197px, #88EB64 198px 198px, #88EB64 199px 199px, #89EC65 200px 200px;\r\nline-height: 63px;\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n.photox {\r\nbackground: #5D9BEB;\r\nwidth: 70px;\r\nheight: 70px;\r\ntext-align: center;\r\nbox-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-webkit-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-moz-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-o-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\n-ms-box-shadow: 3px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04) inset;\r\nborder: 3px solid #5D9BEB;\r\nborder-radius: 5px;\r\n-webkit-border-radius: 5px;\r\n-moz-border-radius: 5px;\r\n-o-border-radius: 5px;\r\n-ms-border-radius: 5px;\r\noverflow: hidden;\r\n}\r\n.fa.fa-picture-o {\r\ncolor: #FFF;\r\nfont-size: 50px;\r\ntext-shadow: #4F84BF 1px 1px, #4F84BF 2px 2px, #4F84BF 3px 3px, #4F84BF 4px 4px, #4F84BF 5px 5px, #4F84C0 6px 6px, #4F84C0 7px 7px, #4F84C0 8px 8px, #4F85C0 9px 9px, #4F85C0 10px 10px, #4F85C0 11px 11px, #4F85C1 12px 12px, #4F85C1 13px 13px, #4F85C1 14px 14px, #5085C1 15px 15px, #5085C1 16px 16px, #5085C1 17px 17px, #5086C2 18px 18px, #5086C2 19px 19px, #5086C2 20px 20px, #5086C2 21px 21px, #5086C2 22px 22px, #5086C2 23px 23px, #5086C3 24px 24px, #5086C3 25px 25px, #5086C3 26px 26px, #5087C3 27px 27px, #5087C3 28px 28px, #5187C3 29px 29px, #5187C4 30px 30px, #5187C4 31px 31px, #5187C4 32px 32px, #5187C4 33px 33px, #5187C4 34px 34px, #5188C4 35px 35px, #5188C5 36px 36px, #5188C5 37px 37px, #5188C5 38px 38px, #5188C5 39px 39px, #5188C5 40px 40px, #5188C5 41px 41px, #5188C6 42px 42px, #5288C6 43px 43px, #5289C6 44px 44px, #5289C6 45px 45px, #5289C6 46px 46px, #5289C6 47px 47px, #5289C7 48px 48px, #5289C7 49px 49px, #5289C7 50px 50px, #5289C7 51px 51px, #5289C7 52px 52px, #528AC8 53px 53px, #528AC8 54px 54px, #528AC8 55px 55px, #528AC8 56px 56px, #528AC8 57px 57px, #538AC8 58px 58px, #538AC9 59px 59px, #538AC9 60px 60px, #538BC9 61px 61px, #538BC9 62px 62px, #538BC9 63px 63px, #538BC9 64px 64px, #538BCA 65px 65px, #538BCA 66px 66px, #538BCA 67px 67px, #538BCA 68px 68px, #538BCA 69px 69px, #538CCA 70px 70px, #538CCB 71px 71px, #548CCB 72px 72px, #548CCB 73px 73px, #548CCB 74px 74px, #548CCB 75px 75px, #548CCB 76px 76px, #548CCC 77px 77px, #548CCC 78px 78px, #548DCC 79px 79px, #548DCC 80px 80px, #548DCC 81px 81px, #548DCC 82px 82px, #548DCD 83px 83px, #548DCD 84px 84px, #548DCD 85px 85px, #558DCD 86px 86px, #558ECD 87px 87px, #558ECD 88px 88px, #558ECE 89px 89px, #558ECE 90px 90px, #558ECE 91px 91px, #558ECE 92px 92px, #558ECE 93px 93px, #558ECE 94px 94px, #558ECF 95px 95px, #558FCF 96px 96px, #558FCF 97px 97px, #558FCF 98px 98px, #558FCF 99px 99px, #568FD0 100px 100px, #568FD0 101px 101px, #568FD0 102px 102px, #568FD0 103px 103px, #568FD0 104px 104px, #5690D0 105px 105px, #5690D1 106px 106px, #5690D1 107px 107px, #5690D1 108px 108px, #5690D1 109px 109px, #5690D1 110px 110px, #5690D1 111px 111px, #5690D2 112px 112px, #5690D2 113px 113px, #5691D2 114px 114px, #5791D2 115px 115px, #5791D2 116px 116px, #5791D2 117px 117px, #5791D3 118px 118px, #5791D3 119px 119px, #5791D3 120px 120px, #5791D3 121px 121px, #5792D3 122px 122px, #5792D3 123px 123px, #5792D4 124px 124px, #5792D4 125px 125px, #5792D4 126px 126px, #5792D4 127px 127px, #5792D4 128px 128px, #5892D4 129px 129px, #5892D5 130px 130px, #5893D5 131px 131px, #5893D5 132px 132px, #5893D5 133px 133px, #5893D5 134px 134px, #5893D5 135px 135px, #5893D6 136px 136px, #5893D6 137px 137px, #5893D6 138px 138px, #5893D6 139px 139px, #5894D6 140px 140px, #5894D6 141px 141px, #5894D7 142px 142px, #5994D7 143px 143px, #5994D7 144px 144px, #5994D7 145px 145px, #5994D7 146px 146px, #5994D7 147px 147px, #5995D8 148px 148px, #5995D8 149px 149px, #5995D8 150px 150px, #5995D8 151px 151px, #5995D8 152px 152px, #5995D9 153px 153px, #5995D9 154px 154px, #5995D9 155px 155px, #5995D9 156px 156px, #5996D9 157px 157px, #5A96D9 158px 158px, #5A96DA 159px 159px, #5A96DA 160px 160px, #5A96DA 161px 161px, #5A96DA 162px 162px, #5A96DA 163px 163px, #5A96DA 164px 164px, #5A96DB 165px 165px, #5A97DB 166px 166px, #5A97DB 167px 167px, #5A97DB 168px 168px, #5A97DB 169px 169px, #5A97DB 170px 170px, #5A97DC 171px 171px, #5B97DC 172px 172px, #5B97DC 173px 173px, #5B98DC 174px 174px, #5B98DC 175px 175px, #5B98DC 176px 176px, #5B98DD 177px 177px, #5B98DD 178px 178px, #5B98DD 179px 179px, #5B98DD 180px 180px, #5B98DD 181px 181px, #5B98DD 182px 182px, #5B99DE 183px 183px, #5B99DE 184px 184px, #5B99DE 185px 185px, #5C99DE 186px 186px, #5C99DE 187px 187px, #5C99DE 188px 188px, #5C99DF 189px 189px, #5C99DF 190px 190px, #5C99DF 191px 191px, #5C9ADF 192px 192px, #5C9ADF 193px 193px, #5C9ADF 194px 194px, #5C9AE0 195px 195px, #5C9AE0 196px 196px, #5C9AE0 197px 197px, #5C9AE0 198px 198px, #5C9AE0 199px 199px, #5D9BE1 200px 200px;\r\nline-height: 63px;\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n.subforumlist .subforum .shade {\r\nmargin-right: 5px;\r\n}\r\n.icon_legends dt img {\r\nwidth: 16px;\r\nheight: 16px;\r\n}\r\n.guestpanel {\r\nposition: relative;\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.21);\r\npadding: 5px;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.guestpanel form input[type=text], .guestpanel form input[type=password] {\r\nbackground: #FFF;\r\nwidth: 100px;\r\npadding: 5px;\r\nfont: normal 14px \'English\' , \'Persian\';\r\nline-height: 1;\r\nborder-width: 0 0 3px 0;\r\nborder-style: solid;\r\nborder-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\r\nborder-radius: 0;\r\noutline: none;\r\n}\r\n.guestpanel form input[type=submit] , .registerx {\r\nposition: absolute;\r\nbackground: none;\r\nwidth: 22px;\r\nheight: 24px;\r\nright: -25px;\r\nborder: 0;\r\noutline: none;\r\nz-index: 2;\r\ncursor: pointer;\r\n}\r\n.guestpanel form input[type=submit] {\r\ntop: 0;\r\n}\r\n.registerx {\r\nbottom: 0;\r\n}\r\n.guestpanel:before , .guestpanel:after {\r\nposition: absolute;\r\nbackground: #FFF;\r\nright: -25px;\r\nfont: normal 14px \'icon\';\r\ncolor: #CB73B1;\r\nborder-radius: 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px;\r\n-o-border-radius: 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px;\r\n}\r\n.guestpanel:before {\r\ncontent: \"\\f090\";\r\npadding: 5px;\r\ntop: 0;\r\n}\r\n.guestpanel:after {\r\ncontent: \"\\f234\";\r\npadding: 5px 3px;\r\nbottom: 0;\r\n}\r\n.cb_cookieuser_navbar + label {\r\ndisplay: inline-block;\r\nposition: relative;\r\nbackground: rgba(0, 0, 0, 0.26);\r\nwidth: 13px;\r\nheight: 13px;\r\nmargin-top: 5px;\r\n}\r\n.cb_cookieuser_navbar + label:after {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"اطلاعات را ذخیره کن !\";\r\nleft: -85px;\r\nfont: normal 12px \'Persian1\';\r\ncolor: #FFF;\r\nline-height: 1;\r\n}\r\n.cb_cookieuser_navbar:checked + label:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f00c\";\r\nright: 0.5px;\r\nfont: normal 12px \'icon\';\r\ncolor: #FFF;\r\n}\r\n.changestyleorlang {\r\nposition: fixed;\r\nbackground: #323131;\r\npadding: 5px;\r\ntop: 56%;\r\nright: -320px;\r\n<vb:if condition=\"is_browser(\'firefox\')\">right: -335px;</vb:if>\r\ntransition: all 0.5s ease;\r\n-webkit-transition: all 0.5s ease;\r\n-moz-transition: all 0.5s ease;\r\n-o-transition: all 0.5s ease;\r\n-ms-transition: all 0.5s ease;\r\nz-index: 9;\r\n}\r\n.changestyleorlang:before {\r\nposition: absolute;\r\ncontent: \"\\f07c\";\r\nbackground: #323131;\r\npadding: 7px;\r\ntop: 0;\r\nbottom: 0;\r\nleft: -35px;\r\nfont: normal 20px \'icon\';\r\ncolor: #FFF;\r\nborder-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-webkit-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-moz-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-o-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\n-ms-border-radius: 3px 0 0 3px;\r\ncursor: pointer;\r\nz-index: 9;\r\n}\r\n.changestyleorlang:hover {\r\nright: 0;\r\n}\r\ni.fa.fa-calendar {\r\ndisplay: initial;\r\n}', 1422610160, 'Danial', '4.2.0', 'vbulletin');
  
  MySQL Error  : MySQL server has gone away
  Error Number : 2006
  Request Date : Friday, March 6th 2015 @ 04:22:35 PM
  Error Date  : Friday, March 6th 2015 @ 04:22:36 PM
  Script    : http://www.kimiyagar.ir/admincp/template.php?do=upload
  Referrer   : http://www.kimiyagar.ir/admincp/template.php?do=files
  IP Address  : 95.80.181.220
  Username   : kimiyagar
  Classname   : vB_Database
  MySQL Version :
  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی  همچنین علی عزیز گفتن این مشکل از هاست به سرور تیکت زدم و اونها این جواب دادن


  با سلام

  این ارور معمولا به خاطر کم بودن مقدار max_allowed_packet رخ می دهد

  بنابراین این مقدار برای شما افزایش داده شد به 512 مگابایت

  هم اکنون نباید مشکل خاصی داشته باشید

  اگر همچنان چنین مشکلی داشته باشید مربوط به سرور نمی باشد

  با احترام


  ممنون میشم راهنمای کنید.

 2. نوين وردپرس تبلیغات شما

 3. #2
  MR.OMID آنلاین نیست.
  MR.OMID
  مدير ارشد
  3,103نوشته3,269مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2013
  شماره عضویت
  3759
  پسندیده است
  4,055 پست
  بلاگ
  4 پست
  میزان امتیاز
  3275
  مسئول 3 ستاره
  WiKiVb
  چک کنید ببینید قالب با ورژن ویبولتین شما متناسب هست یا نه؟
  برای کسی که ریشه داره...
  .
  .
  .
  .
  .
  شاخ و برگ مهم نیست...!!!مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


  en sevdiğim diziler

  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  دوستان لطفا به جای پ.خ برای مشکلات خود تاپیک بزنیدمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


 4. #3
  matin123 آنلاین نیست.
  matin123
  کاربر سايت
  427نوشته271مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jan 2014
  شماره عضویت
  4056
  پسندیده است
  910 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  281
  kimiyagar.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط MR.OMID نمایش پست ها
  چک کنید ببینید قالب با ورژن ویبولتین شما متناسب هست یا نه؟
  اره امید جان ورژنش درسته دو قالب دیگرم تست کردم برای اونها نیز همین ارور میده در اصل میخوام قالب جدید اقا علی نصب کنم ورزن وی بی منم 4.2.0 هست

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی