/ مشکل نصب ویبولتین در لوکال هاست
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5

موضوع: مشکل نصب ویبولتین در لوکال هاست

 1. #1
  majid007 آنلاین نیست.
  majid007
  کاربر سايت
  4نوشته1مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Nov 2014
  شماره عضویت
  7297
  پسندیده است
  0 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  11
  No Set

  مشکل نصب ویبولتین در لوکال هاست

  سلام دوستان ،

  در هنگام نصب ویبولتین 4.2 بر روی لوکال هاست من ، برقا یکدفعه رفت مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  و نصب ناقص موند .

  و هرچی بعد دوباره امتحان کردم این ارور زیر رو در هنگام نصب میده !

  لطفا بگین چیکار کنم تا این ارور بره و نصب دوباره از اول شروع بشه .


  کد HTML:
  Warning: require_once(C:\Program Files\xampp\htdocs\forum\upload/includes/class_core.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\Program Files\xampp\htdocs\forum\upload\includes\init.php on line 56
  
  Fatal error: require_once(): Failed opening required 'C:\Program Files\xampp\htdocs\forum\upload/includes/class_core.php' (include_path='.;C:\Program Files\xampp\php\PEAR') in C:\Program Files\xampp\htdocs\forum\upload\includes\init.php on line 56

 2. نوين وردپرس تبلیغات شما

 3. #2
  KOMBATENT آنلاین نیست.
  KOMBATENT
  کاربر فعال و مفيد
  133نوشته189مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Sep 2014
  شماره عضویت
  6482
  پسندیده است
  551 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  199
  www.funisland.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط majid007 نمایش پست ها
  سلام دوستان ،

  در هنگام نصب ویبولتین 4.2 بر روی لوکال هاست من ، برقا یکدفعه رفت مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  و نصب ناقص موند .

  و هرچی بعد دوباره امتحان کردم این ارور زیر رو در هنگام نصب میده !

  لطفا بگین چیکار کنم تا این ارور بره و نصب دوباره از اول شروع بشه .


  کد HTML:
  Warning: require_once(C:\Program Files\xampp\htdocs\forum\upload/includes/class_core.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\Program Files\xampp\htdocs\forum\upload\includes\init.php on line 56
  
  Fatal error: require_once(): Failed opening required 'C:\Program Files\xampp\htdocs\forum\upload/includes/class_core.php' (include_path='.;C:\Program Files\xampp\php\PEAR') in C:\Program Files\xampp\htdocs\forum\upload\includes\init.php on line 56
  .
  فایل
  C:\Program Files\xampp\htdocs\forum\upload\includes\init.php
  رو با Notepad++ باز کنید خط 56 کُد هاش یه مشکلی داره مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
  .
  کُد های خط مربوطه رو به اشتراک بذارید تا ببینیم قابل رفع هست مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
  .
  ارور میگه نمیتونه
  class_core.php
  رو لود کنه مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
  خش خش خش خششش خش مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  صدا خودکارم رو ورقه دارم امضا میکنم مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

 4. #3
  majid007 آنلاین نیست.
  majid007
  کاربر سايت
  4نوشته1مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Nov 2014
  شماره عضویت
  7297
  پسندیده است
  0 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  11
  No Set
  کد HTML:
  <?php/*======================================================================*\|| #################################################################### |||| # vBulletin 4.2.2 - Licence Number VBS4TL3ROO|| # ---------------------------------------------------------------- # |||| # Copyright ©2000-2013 vBulletin Solutions Inc. All Rights Reserved. |||| # This file may not be redistributed in whole or significant part. # |||| # ---------------- VBULLETIN IS NOT FREE SOFTWARE ---------------- # |||| # http://www.vbulletin.com | http://www.vbulletin.com/license.html # |||| #################################################################### ||\*======================================================================*/
  if (!defined('VB_AREA') AND !defined('THIS_SCRIPT')){	echo 'VB_AREA and THIS_SCRIPT must be defined to continue';	exit;}
  if (isset($_REQUEST['GLOBALS']) OR isset($_FILES['GLOBALS'])){	echo 'Request tainting attempted.';	exit;}
  @ini_set('pcre.backtrack_limit', -1);
  // Force PHP 5.3.0+ to take time zone information from OSif (version_compare(phpversion(), '5.3.0', '>=')){	@date_default_timezone_set(date_default_timezone_get());}
  // start the page generation timerdefine('TIMESTART', microtime(true));
  // set the current unix timestampdefine('TIMENOW', time());
  // Define safe_modedefine('SAFEMODE', (@ini_get('safe_mode') == 1 OR strtolower(@ini_get('safe_mode')) == 'on') ? true : false);
  // define current directoryif (!defined('CWD')){	define('CWD', (($getcwd = getcwd()) ? $getcwd : '.'));}
  // #############################################################################// fetch the core includes
  if (!defined('VB_API')){	define('VB_API', false);}
  require_once(CWD . '/includes/class_core.php');set_error_handler('vb_error_handler');
  // initialize the data registry$vbulletin = new vB_Registry();
  // parse the configuration ini file$vbulletin->fetch_config();
  // Add AdSense if present$vbulletin->adsense_pub_id = '';$vbulletin->adsense_host_id = '';
  if (CWD == '.'){	// getcwd() failed and so we need to be told the full forum path in config.php	if (!empty($vbulletin->config['Misc']['forumpath']))	{		define('DIR', $vbulletin->config['Misc']['forumpath']);	}	else	{		trigger_error('<strong>Configuration</strong>: You must insert a value for <strong>forumpath</strong> in config.php', E_USER_ERROR);	}}else{	define('DIR', CWD);}
  if (!empty($vbulletin->config['Misc']['datastorepath'])){		define('DATASTORE', $vbulletin->config['Misc']['datastorepath']);}else{		define('DATASTORE', DIR . '/includes/datastore');}
  if ($vbulletin->debug){	restore_error_handler();}
  $dbtype = strtolower($vbulletin->config['Database']['dbtype']);
  // MySQL is Deprecated in PHP 5.5+, Force MySQLiif (version_compare(phpversion(), '5.5.0', '>=')){	if ($dbtype == 'mysql')	{		$dbtype = 'mysqli';	}	else if ($dbtype == 'mysql_slave')	{		$dbtype = 'mysqli_slave';	}}
  //If type is missing, Force MySQLi $dbtype = $dbtype ? $dbtype : 'mysqli';
  // #############################################################################// Load database classswitch ($dbtype){	// Load standard MySQL class	case 'mysql':	{		if ($vbulletin->debug AND ($vbulletin->input->clean_gpc('r', 'explain', TYPE_UINT) OR (defined('POST_EXPLAIN') AND !empty($_POST))))		{			// load 'explain' database class			require_once(DIR . '/includes/class_database_explain.php');			$db = new vB_Database_Explain($vbulletin);		}		else		{			$db = new vB_Database($vbulletin);		}		break;	}
  	case 'mysql_slave':	{		require_once(DIR . '/includes/class_database_slave.php');		$db = new vB_Database_Slave($vbulletin);		break;	}
  	// Load MySQLi class	case 'mysqli':	{		if ($vbulletin->debug AND ($vbulletin->input->clean_gpc('r', 'explain', TYPE_UINT) OR (defined('POST_EXPLAIN') AND !empty($_POST))))		{			// load 'explain' database class			require_once(DIR . '/includes/class_database_explain.php');			$db = new vB_Database_MySQLi_Explain($vbulletin);		}		else		{			$db = new vB_Database_MySQLi($vbulletin);		}		break;	}
  	case 'mysqli_slave':	{		require_once(DIR . '/includes/class_database_slave.php');		$db = new vB_Database_Slave_MySQLi($vbulletin);		break;	}
  	// Load extended, non MySQL class (Not Implemented)	default:	{//		$dbclass = "vB_Database_$dbtype";//		$db = new $dbclass($vbulletin);		die('Fatal error: Database class not found');	}}
  // get core functionsif (!empty($db->explain)){	$db->timer_start('Including Functions.php');	require_once(DIR . '/includes/functions.php');	$db->timer_stop(false);}else{	require_once(DIR . '/includes/functions.php');}
  // make database connection$db->connect(	$vbulletin->config['Database']['dbname'],	$vbulletin->config['MasterServer']['servername'],	$vbulletin->config['MasterServer']['port'],	$vbulletin->config['MasterServer']['username'],	$vbulletin->config['MasterServer']['password'],	$vbulletin->config['MasterServer']['usepconnect'],	$vbulletin->config['SlaveServer']['servername'],	$vbulletin->config['SlaveServer']['port'],	$vbulletin->config['SlaveServer']['username'],	$vbulletin->config['SlaveServer']['password'],	$vbulletin->config['SlaveServer']['usepconnect'],	$vbulletin->config['Mysqli']['ini_file'],	(isset($vbulletin->config['Mysqli']['charset']) ? $vbulletin->config['Mysqli']['charset'] : ''));
  //30443 Right now the product doesn't work in strict mode at all. Its silly to make people have to edit their//config to handle what appears to be a very common case (though the mysql docs say that no mode is the default)//we no longer use the force_sql_mode parameter, though if the app is fixed to handle strict mode then we//may wish to change the default again, in which case we should honor the force_sql_mode option.//added the force parameter
  if (	empty($vbulletin->config['Database']['no_force_sql_mode'])	OR	!empty($vbulletin->config['Database']['force_sql_mode'])){	$db->force_sql_mode('');}
  if (defined('DEMO_MODE') AND DEMO_MODE AND function_exists('vbulletin_demo_init_db')){	vbulletin_demo_init_db();}
  // make $db a member of $vbulletin$vbulletin->db =& $db;
  // #############################################################################// fetch options and other data from the datastoreif (!empty($db->explain)){	$db->timer_start('Datastore Setup');}
  $datastore_class = (!empty($vbulletin->config['Datastore']['class'])) ? $vbulletin->config['Datastore']['class'] : 'vB_Datastore';
  if ($datastore_class != 'vB_Datastore'){	require_once(DIR . '/includes/class_datastore.php');}$vbulletin->datastore = new $datastore_class($vbulletin, $db);if (!$vbulletin->datastore->fetch($specialtemplates)){	switch(VB_AREA)	{		case 'AdminCP':		case 'Archive':			exec_header_redirect('../install/install.php');			break;		case 'Forum':		default:			exec_header_redirect('install/install.php');	}}
  if ($vbulletin->bf_ugp === null){	echo '<div>vBulletin datastore error caused by one or more of the following:		<ol>			' . (function_exists('mmcache_get') ? '<li>Turck MMCache has been detected on your server, first try disabling Turck MMCache or replacing it with eAccelerator</li>' : '') . '			<li>You may have uploaded vBulletin files without also running the vBulletin upgrade script. If you have not run the upgrade script, do so now.</li>			<li>The datastore cache may have been corrupted. Run <em>Rebuild Bitfields</em> from <em>tools.php</em>, which you can upload from the <em>do_not_upload</em> folder of the vBulletin package.</li>		</ol>	</div>';
  	trigger_error('vBulletin datastore cache incomplete or corrupt', E_USER_ERROR);}
  if (defined('VB_PRODUCT') AND (!isset($vbulletin->products[VB_PRODUCT]) OR !($vbulletin->products[VB_PRODUCT]))){	exec_header_redirect(fetch_seo_url('forumhome|bburl', array()), 303);}
  if (!empty($db->explain)){	$db->timer_stop(false);}
  if ($vbulletin->options['cookietimeout'] < 60){	// values less than 60 will probably break things, so prevent that	$vbulletin->options['cookietimeout'] = 60;}
  // #############################################################################/*** If shutdown functions are allowed, register exec_shut_down to be run on exit.* Disable shutdown function for IIS CGI with Gzip enabled since it just doesn't work, sometimes, unless we kill the content-length header* Also disable for PHP4 due to the echo() timeout issue*/define('SAPI_NAME', php_sapi_name());/*if (!defined('NOSHUTDOWNFUNC')){	if ((SAPI_NAME == 'cgi' OR SAPI_NAME == 'cgi-fcgi') AND $vbulletin->options['gzipoutput'] AND strpos($_SERVER['SERVER_SOFTWARE'], 'Microsoft-IIS') !== false)	{		define('NOSHUTDOWNFUNC', true);	}	else	{		vB_Shutdown::add('exec_shut_down');	}}*/define('NOSHUTDOWNFUNC', true);
  // fetch url of referring page after we have access to vboptions['forumhome']$vbulletin->url = $vbulletin->input->fetch_url();define('REFERRER_PASSTHRU', $vbulletin->url);
  // #############################################################################// demo mode stuffif (defined('DEMO_MODE') AND DEMO_MODE AND function_exists('vbulletin_demo_init_page')){	vbulletin_demo_init_page();}
  // #############################################################################// setup the hooks & plugins systemif ($vbulletin->options['enablehooks'] OR defined('FORCE_HOOKS')){	require_once(DIR . '/includes/class_hook.php');	if ($vbulletin->options['enablehooks'] AND !defined('DISABLE_HOOKS'))	{		if (!empty($vbulletin->pluginlistadmin) AND is_array($vbulletin->pluginlistadmin))		{			$vbulletin->pluginlist = array_merge($vbulletin->pluginlist, $vbulletin->pluginlistadmin);			unset($vbulletin->pluginlistadmin);		}		vBulletinHook::set_pluginlist($vbulletin->pluginlist, $vbulletin->options['hookerrors']);	}}else{	// make a null class for optimization	/**	* [MENTION=1688]ignore[/MENTION]	*/	class vBulletinHook {		public static function fetch_hook() { return false; }		public static function fetch_hookusage() { return array(); }	}	$vbulletin->pluginlist = '';}$template_hook = array();
  // $new_datastore_fetch does not require single quotes$new_datastore_fetch = $datastore_fetch = array();
  ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('init_startup')) ? eval($hook) : false;
  if (!empty($datastore_fetch)){	// Remove the single quotes that $datastore_fetch required	foreach ($datastore_fetch AS $value)	{		$new_datastore_fetch[] = substr($value, 1, -1);	}}
  $vbulletin->datastore->fetch($new_datastore_fetch);unset($datastore_fetch, $new_datastore_fetch);
  // #############################################################################// Parse the friendly uri for the current requestif (defined('FRIENDLY_URL_LINK')){	require_once(DIR . '/includes/class_friendly_url.php');
  	$friendly = vB_Friendly_Url::fetchLibrary($vbulletin, FRIENDLY_URL_LINK . '|nosession');
  	if ($vbulletin->input->friendly_uri = $friendly->get_uri())	{		// don't resolve the wolpath		define('SKIP_WOLPATH', 1);	}}
  // #############################################################################// do a callback to modify any variables that might need modifying based on HTTP input// eg: doing a conditional redirect based on a $goto value or $vbulletin->noheader must be setif (function_exists('exec_postvar_call_back')){	exec_postvar_call_back();}
  // #############################################################################// initialize $show variable - used for template conditionals$show = array();
  // #############################################################################// Clean Cookie Vars$vbulletin->input->clean_array_gpc('c', array(	'vbulletin_collapse'       => TYPE_STR,	COOKIE_PREFIX . 'referrerid'   => TYPE_UINT,	COOKIE_PREFIX . 'userid'     => TYPE_UINT,	COOKIE_PREFIX . 'password'    => TYPE_STR,	COOKIE_PREFIX . 'lastvisit'    => TYPE_UINT,	COOKIE_PREFIX . 'lastactivity'  => TYPE_UINT,	COOKIE_PREFIX . 'threadedmode'  => TYPE_NOHTML,	COOKIE_PREFIX . 'sessionhash'   => TYPE_NOHTML,	COOKIE_PREFIX . 'userstyleid'   => TYPE_INT,	COOKIE_PREFIX . 'languageid'   => TYPE_UINT,	COOKIE_PREFIX . 'skipmobilestyle' => TYPE_BOOL,));
  
  // #############################################################################// VB API Request Signature Verificationif (defined('VB_API') AND VB_API === true){	// API disabled	if (!$vbulletin->options['enableapi'] OR !$vbulletin->options['apikey'])	{		print_apierror('api_disabled', 'API is disabled');	}
  	global $VB_API_PARAMS_TO_VERIFY, $VB_API_REQUESTS;
  	$vbulletin->input->clean_array_gpc('r', array(		'debug'     => TYPE_BOOL,		'showall'    => TYPE_BOOL,	));
  	if ($VB_API_REQUESTS['api_c'])	{		// Get client information from api_c. api_c has been intvaled in api.php		$client = $db->query_first("SELECT *			FROM " . TABLE_PREFIX . "apiclient			WHERE apiclientid = $VB_API_REQUESTS[api_c]");
  		if (!$client)		{			print_apierror('invalid_clientid', 'Invalid Client ID');		}
  		// An accesstoken is passed but invalid		if ($VB_API_REQUESTS['api_s'] AND $VB_API_REQUESTS['api_s'] != $client['apiaccesstoken'])		{			print_apierror('invalid_accesstoken', 'Invalid Access Token');		}
  		$signtoverify = md5(http_build_query($VB_API_PARAMS_TO_VERIFY, '', '&') . $VB_API_REQUESTS['api_s'] . $client['apiclientid'] . $client['secret'] . $vbulletin->options['apikey']);		$vbulletin->input->clean_array_gpc('r', array(			'debug' => TYPE_BOOL,		));		if ($VB_API_REQUESTS['api_sig'] !== $signtoverify AND !($vbulletin->debug AND $vbulletin->GPC['debug']))		{			//echo ' Should be: ' . $signtoverify . ' md5("' . http_build_query($VB_API_PARAMS_TO_VERIFY, '', '&') . $VB_API_REQUESTS['api_s'] . $client['apiclientid'] . $client['secret'] . '")';			print_apierror('invalid_api_signature', 'Invalid API Signature');		}		else		{			$vbulletin->apiclient = $client;		}
  		if ($vbulletin->options['enableapilog'])		{			$hide = array(				'vb_login_password',				'vb_login_md5password',				'vb_login_md5password_utf',				'password',				'password_md5',				'passwordconfirm',				'passwordconfirm_md5',				/* Not currently used by mapi				but might be in the future */				'currentpassword',				'currentpassword_md5',				'newpassword',				'newpasswordconfirm',				'newpassword_md5',				'newpasswordconfirm_md5',			);
  			$post_copy = $_POST;
  			foreach ($hide AS $param)			{				if ($post_copy[$param])				{					$post_copy[$param] = '*****';				}			}
  			$db->query_write("				INSERT INTO " . TABLE_PREFIX . "apilog (apiclientid, method, paramget, parampost, ipaddress, dateline)				VALUES (					$VB_API_REQUESTS[api_c],					'" . $db->escape_string($VB_API_REQUESTS['api_m']) . "',					'" . $db->escape_string(serialize($_GET)) . "',					'" . (($vbulletin->options['apilogpostparam'])?$db->escape_string(serialize($post_copy)):'') . "',					'" . $db->escape_string(IPADDRESS) . "',					'" . TIMENOW . "'				)			");
  			unset($hide, $post_copy);		}
  		// TODO: Disable human verification in this release. enabled it when release API to public		$vbulletin->options['hvcheck'] = 0;		$vbulletin->options['vbforum_url'] = '';		$vbulletin->options['vbcms_url'] = '';		$vbulletin->options['vbblog_url'] = '';	}	// api_init is a special method that is able to generate new client info.	elseif ($VB_API_REQUESTS['api_m'] != 'api_init' AND !($vbulletin->debug AND $vbulletin->GPC['debug']))	{		print_apierror('missing_api_signature', 'Missing API Signature');	}}
  // #############################################################################// Setup sessionif (!empty($db->explain)){	$db->timer_start('Session Handling');}
  $vbulletin->input->clean_array_gpc('r', array(	's'    => TYPE_NOHTML,	'styleid' => TYPE_INT,	'langid' => TYPE_INT,));
  // conditional used in templates to hide things from search engines.$show['search_engine'] = ($vbulletin->superglobal_size['_COOKIE'] == 0 AND preg_match("#(google|bingbot|yahoo! slurp|facebookexternalhit)#si", $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']));
  // handle session inputif (!VB_API){	$sessionhash = (!empty($vbulletin->GPC['s']) ? $vbulletin->GPC['s'] : $vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'sessionhash']); // override cookie}else{	$sessionhash = '';}
  // Set up user's chosen languageif ($vbulletin->GPC['langid'] AND !empty($vbulletin->languagecache["{$vbulletin->GPC['langid']}"]['userselect'])){	$languageid =& $vbulletin->GPC['langid'];	vbsetcookie('languageid', $languageid);}else if ($vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'languageid'] AND !empty($vbulletin->languagecache[$vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'languageid']]['userselect'])){	$languageid = $vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'languageid'];}else{	$languageid = 0;}
  // Test mobile browser$mobile_browser = false;$mobile_browser_advanced = false;if ($vbulletin->options['mobilestyleid_advanced'] OR $vbulletin->options['mobilestyleid_basic']){	if (stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'windows') === false OR preg_match('/(Windows Phone OS|htc)/i', strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])))	{		if (			preg_match('/(up.browser|up.link|mmp|symbian|smartphone|midp|wap|phone|android|Windows Phone OS|htc)/i', strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']))			OR			stripos($_SERVER['HTTP_ACCEPT'],'application/vnd.wap.xhtml+xml') !== false			OR			((isset($_SERVER['HTTP_X_WAP_PROFILE']) OR isset($_SERVER['HTTP_PROFILE'])))			OR			stripos($_SERVER['ALL_HTTP'],'OperaMini') !== false		)		{			$mobile_browser = true;		}		// This array is big and may be bigger later on. So we move it to a second if.		else if (in_array(					strtolower(substr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 0, 4)),					array(					'w3c ','acs-','alav','alca','amoi','audi','avan','benq','bird','blac',					'blaz','brew','cell','cldc','cmd-','dang','doco','eric','hipt','inno',					'ipaq','java','jigs','kddi','keji','leno','lg-c','lg-d','lg-g','lge-',					'maui','maxo','midp','mits','mmef','mobi','mot-','moto','mwbp','nec-',					'newt','noki','oper','palm','pana','pant','phil','play','port','prox',					'qwap','sage','sams','sany','sch-','sec-','send','seri','sgh-','shar',					'sie-','siem','smal','smar','sony','sph-','symb','t-mo','teli','tim-',					'tosh','tsm-','upg1','upsi','vk-v','voda','wap-','wapa','wapi','wapp',					'wapr','webc','winw','winw','xda ','xda-')				)			)		{			$mobile_browser = true;			if(strtolower(substr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 0, 4)) == 'oper' AND preg_match('/(linux|mac)/i', $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']))			{				$mobile_browser = false;			}		}	}
  	if (		$mobile_browser			AND		preg_match('/(ipad|ipod|iphone|blackberry|android|pre\/|palm os|palm|hiptop|avantgo|plucker|xiino|blazer|elaine|Windows Phone OS|htc)/i', strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']))	)	{		$mobile_browser_advanced = true;	}}
  // Set up user's chosen styleif ($vbulletin->GPC['styleid']){	$styleid =& $vbulletin->GPC['styleid'];	vbsetcookie('userstyleid', $styleid);	if ($styleid == -1)	{		vbsetcookie('skipmobilestyle', 1);		$vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'skipmobilestyle'] = 1;	}	else if ($styleid == $vbulletin->options['mobilestyleid_advanced'] OR $styleid == $vbulletin->options['mobilestyleid_basic'])	{		vbsetcookie('skipmobilestyle', 0);		$vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'skipmobilestyle'] = 0;	}}else if ($mobile_browser_advanced AND $vbulletin->options['mobilestyleid_advanced'] AND !$vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'skipmobilestyle'] AND !$vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'userstyleid']){	$styleid = $vbulletin->options['mobilestyleid_advanced'];}else if ($mobile_browser AND $vbulletin->options['mobilestyleid_basic'] AND !$vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'skipmobilestyle'] AND !$vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'userstyleid']){	$styleid = $vbulletin->options['mobilestyleid_basic'];}else if ($vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'userstyleid']){	$styleid = $vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'userstyleid'];}else{	$styleid = 0;}
  $vbulletin->styleid = $styleid;$vbulletin->mobile_browser = $mobile_browser;$vbulletin->mobile_browser_advanced = $mobile_browser_advanced;// build the session and setup the environment$vbulletin->session = new vB_Session($vbulletin, $sessionhash, $vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'userid'], $vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'password'], $styleid, $languageid);
  // Hide sessionid in url if we are a search engine or if we have a cookie$vbulletin->session->set_session_visibility(($show['search_engine'] OR $vbulletin->superglobal_size['_COOKIE'] > 0) AND !VB_API);$vbulletin->userinfo =& $vbulletin->session->fetch_userinfo();$vbulletin->session->do_lastvisit_update($vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'lastvisit'], $vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'lastactivity']);define('USER_DEFAULT_STYLE_TYPE', isset($vbulletin->stylecache['mobile'][$vbulletin->userinfo['realstyleid']]) ? 'mobile' : 'standard');
  // put the sessionhash into contact-us links automatically if required (issueid 21522)if ($vbulletin->session->visible AND $vbulletin->options['contactuslink'] != '' AND substr(strtolower($vbulletin->options['contactuslink']), 0, 7) != 'mailto:'){	if (strpos($vbulletin->options['contactuslink'], '?') !== false)	{		$vbulletin->options['contactuslink'] = str_replace('?', '?' . $vbulletin->session->vars['sessionurl'], $vbulletin->options['contactuslink']);	}	else	{		$vbulletin->options['contactuslink'] .= $vbulletin->session->vars['sessionurl_q'];	}}
  // Because of Signature Verification, VB API won't need to verify securitytoken// CSRF Protection for POST requestsif (strtoupper($_SERVER['REQUEST_METHOD']) == 'POST' AND !VB_API){
  	if (empty($_POST) AND isset($_SERVER['CONTENT_LENGTH']) AND $_SERVER['CONTENT_LENGTH'] > 0)	{		die('The file(s) uploaded were too large to process.');	}
  	if ($vbulletin->userinfo['userid'] > 0 AND defined('CSRF_PROTECTION') AND CSRF_PROTECTION === true)	{		$vbulletin->input->clean_array_gpc('p', array(			'securitytoken' => TYPE_STR,		));
  		if (!in_array($_POST['do'], $vbulletin->csrf_skip_list))		{			if (!verify_security_token($vbulletin->GPC['securitytoken'], $vbulletin->userinfo['securitytoken_raw']))			{				switch ($vbulletin->GPC['securitytoken'])				{					case '':						define('CSRF_ERROR', 'missing');						break;					case 'guest':						define('CSRF_ERROR', 'guest');						break;					case 'timeout':						define('CSRF_ERROR', 'timeout');						break;					default:						define('CSRF_ERROR', 'invalid');				}			}		}	}	else if (!defined('CSRF_PROTECTION') AND !defined('SKIP_REFERRER_CHECK'))	{		if (VB_HTTP_HOST AND $_SERVER['HTTP_REFERER'])		{			$host_parts = $vbulletin->input->parse_url($_SERVER['HTTP_HOST']);			$http_host_port = intval($host_parts['port']);			$http_host = strtolower(VB_HTTP_HOST . ((!empty($http_host_port) AND $http_host_port != '80') ? ":$http_host_port" : ''));
  			$referrer_parts = $vbulletin->input->parse_url($_SERVER['HTTP_REFERER']);			$ref_port = intval($referrer_parts['port']);			$ref_host = strtolower($referrer_parts['host'] . ((!empty($ref_port) AND $ref_port != '80') ? ":$ref_port" : ''));
  			if ($http_host == $ref_host)			{	/* Instant match is good enough				no need to check anything further. */				$pass_ref_check = true;			}			else			{				$pass_ref_check = false;				$allowed = array('.paypal.com');				$allowed[] = '.'.preg_replace('#^www\.#i', '', $http_host);				$whitelist = preg_split('#\s+#', $vbulletin->options['allowedreferrers'], -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); // Get whitelist				$allowed = array_unique(is_array($whitelist) ? array_merge($allowed,$whitelist) : $allowed); // Merge and de-duplicate.
  				foreach ($allowed AS $host)				{					$host = strtolower($host);					if (substr($host,0,1) == '.' AND					(preg_match('#' . preg_quote($host, '#') . '$#siU', $ref_host) OR substr($host,1) == $ref_host))					{						$pass_ref_check = true;						break;					}				}				unset($allowed, $whitelist);			}
  			if ($pass_ref_check == false)			{				die('In order to accept POST requests originating from this domain, the admin must add the domain to the whitelist.');			}		}	}}
  
  // Google Web Accelerator can display sensitive data ignoring any headers regarding caching// it's a good thing for guests but not for anyone elseif ($vbulletin->userinfo['userid'] > 0 AND isset($_SERVER['HTTP_X_MOZ']) AND strpos($_SERVER['HTTP_X_MOZ'], 'prefetch') !== false){	if (SAPI_NAME == 'cgi' OR SAPI_NAME == 'cgi-fcgi')	{		header('Status: 403 Forbidden');	}	else	{		header($_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] . ' 403 Forbidden');	}	die('Prefetching is not allowed due to the various privacy issues that arise.');}
  // use the session-specified style if there is oneif ($vbulletin->session->vars['styleid'] != 0){	$vbulletin->userinfo['styleid'] = $vbulletin->session->vars['styleid'];}
  if (!empty($db->explain)){	$db->timer_stop(false);}
  bootstrap_framework(); // load the vB Framework.
  /*======================================================================*\|| ####################################################################|| # Downloaded: 08:49, Sat Nov 23rd 2013|| # CVS: $RCSfile$ - $Revision: 77140 $|| ####################################################################\*======================================================================*/?>
  این همه کدهاش هست

  کاربر زیر پست majid007 را پسندیده است:


  ویرایش توسط majid007 : 08-25-2015 در ساعت 03:25 PM

 5. #4
  KOMBATENT آنلاین نیست.
  KOMBATENT
  کاربر فعال و مفيد
  133نوشته189مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Sep 2014
  شماره عضویت
  6482
  پسندیده است
  551 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  199
  www.funisland.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط majid007 نمایش پست ها
  کد HTML:
  <?php/*======================================================================*\|| #################################################################### |||| # vBulletin 4.2.2 - Licence Number VBS4TL3ROO|| # ---------------------------------------------------------------- # |||| # Copyright ©2000-2013 vBulletin Solutions Inc. All Rights Reserved. |||| # This file may not be redistributed in whole or significant part. # |||| # ---------------- VBULLETIN IS NOT FREE SOFTWARE ---------------- # |||| # http://www.vbulletin.com | http://www.vbulletin.com/license.html # |||| #################################################################### ||\*======================================================================*/
  if (!defined('VB_AREA') AND !defined('THIS_SCRIPT')){  echo 'VB_AREA and THIS_SCRIPT must be defined to continue';  exit;}
  if (isset($_REQUEST['GLOBALS']) OR isset($_FILES['GLOBALS'])){  echo 'Request tainting attempted.';  exit;}
  @ini_set('pcre.backtrack_limit', -1);
  // Force PHP 5.3.0+ to take time zone information from OSif (version_compare(phpversion(), '5.3.0', '>=')){  @date_default_timezone_set(date_default_timezone_get());}
  // start the page generation timerdefine('TIMESTART', microtime(true));
  // set the current unix timestampdefine('TIMENOW', time());
  // Define safe_modedefine('SAFEMODE', (@ini_get('safe_mode') == 1 OR strtolower(@ini_get('safe_mode')) == 'on') ? true : false);
  // define current directoryif (!defined('CWD')){  define('CWD', (($getcwd = getcwd()) ? $getcwd : '.'));}
  // #############################################################################// fetch the core includes
  if (!defined('VB_API')){  define('VB_API', false);}
  require_once(CWD . '/includes/class_core.php');set_error_handler('vb_error_handler');
  // initialize the data registry$vbulletin = new vB_Registry();
  // parse the configuration ini file$vbulletin->fetch_config();
  // Add AdSense if present$vbulletin->adsense_pub_id = '';$vbulletin->adsense_host_id = '';
  if (CWD == '.'){  // getcwd() failed and so we need to be told the full forum path in config.php  if (!empty($vbulletin->config['Misc']['forumpath']))  {    define('DIR', $vbulletin->config['Misc']['forumpath']);  }  else  {    trigger_error('<strong>Configuration</strong>: You must insert a value for <strong>forumpath</strong> in config.php', E_USER_ERROR);  }}else{  define('DIR', CWD);}
  if (!empty($vbulletin->config['Misc']['datastorepath'])){    define('DATASTORE', $vbulletin->config['Misc']['datastorepath']);}else{    define('DATASTORE', DIR . '/includes/datastore');}
  if ($vbulletin->debug){  restore_error_handler();}
  $dbtype = strtolower($vbulletin->config['Database']['dbtype']);
  // MySQL is Deprecated in PHP 5.5+, Force MySQLiif (version_compare(phpversion(), '5.5.0', '>=')){  if ($dbtype == 'mysql')  {    $dbtype = 'mysqli';  }  else if ($dbtype == 'mysql_slave')  {    $dbtype = 'mysqli_slave';  }}
  //If type is missing, Force MySQLi $dbtype = $dbtype ? $dbtype : 'mysqli';
  // #############################################################################// Load database classswitch ($dbtype){  // Load standard MySQL class  case 'mysql':  {    if ($vbulletin->debug AND ($vbulletin->input->clean_gpc('r', 'explain', TYPE_UINT) OR (defined('POST_EXPLAIN') AND !empty($_POST))))    {      // load 'explain' database class      require_once(DIR . '/includes/class_database_explain.php');      $db = new vB_Database_Explain($vbulletin);    }    else    {      $db = new vB_Database($vbulletin);    }    break;  }
    case 'mysql_slave':  {    require_once(DIR . '/includes/class_database_slave.php');    $db = new vB_Database_Slave($vbulletin);    break;  }
    // Load MySQLi class  case 'mysqli':  {    if ($vbulletin->debug AND ($vbulletin->input->clean_gpc('r', 'explain', TYPE_UINT) OR (defined('POST_EXPLAIN') AND !empty($_POST))))    {      // load 'explain' database class      require_once(DIR . '/includes/class_database_explain.php');      $db = new vB_Database_MySQLi_Explain($vbulletin);    }    else    {      $db = new vB_Database_MySQLi($vbulletin);    }    break;  }
    case 'mysqli_slave':  {    require_once(DIR . '/includes/class_database_slave.php');    $db = new vB_Database_Slave_MySQLi($vbulletin);    break;  }
    // Load extended, non MySQL class (Not Implemented)  default:  {//    $dbclass = "vB_Database_$dbtype";//    $db = new $dbclass($vbulletin);    die('Fatal error: Database class not found');  }}
  // get core functionsif (!empty($db->explain)){  $db->timer_start('Including Functions.php');  require_once(DIR . '/includes/functions.php');  $db->timer_stop(false);}else{  require_once(DIR . '/includes/functions.php');}
  // make database connection$db->connect(  $vbulletin->config['Database']['dbname'],  $vbulletin->config['MasterServer']['servername'],  $vbulletin->config['MasterServer']['port'],  $vbulletin->config['MasterServer']['username'],  $vbulletin->config['MasterServer']['password'],  $vbulletin->config['MasterServer']['usepconnect'],  $vbulletin->config['SlaveServer']['servername'],  $vbulletin->config['SlaveServer']['port'],  $vbulletin->config['SlaveServer']['username'],  $vbulletin->config['SlaveServer']['password'],  $vbulletin->config['SlaveServer']['usepconnect'],  $vbulletin->config['Mysqli']['ini_file'],  (isset($vbulletin->config['Mysqli']['charset']) ? $vbulletin->config['Mysqli']['charset'] : ''));
  //30443 Right now the product doesn't work in strict mode at all. Its silly to make people have to edit their//config to handle what appears to be a very common case (though the mysql docs say that no mode is the default)//we no longer use the force_sql_mode parameter, though if the app is fixed to handle strict mode then we//may wish to change the default again, in which case we should honor the force_sql_mode option.//added the force parameter
  if (  empty($vbulletin->config['Database']['no_force_sql_mode'])  OR  !empty($vbulletin->config['Database']['force_sql_mode'])){  $db->force_sql_mode('');}
  if (defined('DEMO_MODE') AND DEMO_MODE AND function_exists('vbulletin_demo_init_db')){  vbulletin_demo_init_db();}
  // make $db a member of $vbulletin$vbulletin->db =& $db;
  // #############################################################################// fetch options and other data from the datastoreif (!empty($db->explain)){  $db->timer_start('Datastore Setup');}
  $datastore_class = (!empty($vbulletin->config['Datastore']['class'])) ? $vbulletin->config['Datastore']['class'] : 'vB_Datastore';
  if ($datastore_class != 'vB_Datastore'){  require_once(DIR . '/includes/class_datastore.php');}$vbulletin->datastore = new $datastore_class($vbulletin, $db);if (!$vbulletin->datastore->fetch($specialtemplates)){  switch(VB_AREA)  {    case 'AdminCP':    case 'Archive':      exec_header_redirect('../install/install.php');      break;    case 'Forum':    default:      exec_header_redirect('install/install.php');  }}
  if ($vbulletin->bf_ugp === null){  echo '<div>vBulletin datastore error caused by one or more of the following:    <ol>      ' . (function_exists('mmcache_get') ? '<li>Turck MMCache has been detected on your server, first try disabling Turck MMCache or replacing it with eAccelerator</li>' : '') . '      <li>You may have uploaded vBulletin files without also running the vBulletin upgrade script. If you have not run the upgrade script, do so now.</li>      <li>The datastore cache may have been corrupted. Run <em>Rebuild Bitfields</em> from <em>tools.php</em>, which you can upload from the <em>do_not_upload</em> folder of the vBulletin package.</li>    </ol>  </div>';
    trigger_error('vBulletin datastore cache incomplete or corrupt', E_USER_ERROR);}
  if (defined('VB_PRODUCT') AND (!isset($vbulletin->products[VB_PRODUCT]) OR !($vbulletin->products[VB_PRODUCT]))){  exec_header_redirect(fetch_seo_url('forumhome|bburl', array()), 303);}
  if (!empty($db->explain)){  $db->timer_stop(false);}
  if ($vbulletin->options['cookietimeout'] < 60){  // values less than 60 will probably break things, so prevent that  $vbulletin->options['cookietimeout'] = 60;}
  // #############################################################################/*** If shutdown functions are allowed, register exec_shut_down to be run on exit.* Disable shutdown function for IIS CGI with Gzip enabled since it just doesn't work, sometimes, unless we kill the content-length header* Also disable for PHP4 due to the echo() timeout issue*/define('SAPI_NAME', php_sapi_name());/*if (!defined('NOSHUTDOWNFUNC')){  if ((SAPI_NAME == 'cgi' OR SAPI_NAME == 'cgi-fcgi') AND $vbulletin->options['gzipoutput'] AND strpos($_SERVER['SERVER_SOFTWARE'], 'Microsoft-IIS') !== false)  {    define('NOSHUTDOWNFUNC', true);  }  else  {    vB_Shutdown::add('exec_shut_down');  }}*/define('NOSHUTDOWNFUNC', true);
  // fetch url of referring page after we have access to vboptions['forumhome']$vbulletin->url = $vbulletin->input->fetch_url();define('REFERRER_PASSTHRU', $vbulletin->url);
  // #############################################################################// demo mode stuffif (defined('DEMO_MODE') AND DEMO_MODE AND function_exists('vbulletin_demo_init_page')){  vbulletin_demo_init_page();}
  // #############################################################################// setup the hooks & plugins systemif ($vbulletin->options['enablehooks'] OR defined('FORCE_HOOKS')){  require_once(DIR . '/includes/class_hook.php');  if ($vbulletin->options['enablehooks'] AND !defined('DISABLE_HOOKS'))  {    if (!empty($vbulletin->pluginlistadmin) AND is_array($vbulletin->pluginlistadmin))    {      $vbulletin->pluginlist = array_merge($vbulletin->pluginlist, $vbulletin->pluginlistadmin);      unset($vbulletin->pluginlistadmin);    }    vBulletinHook::set_pluginlist($vbulletin->pluginlist, $vbulletin->options['hookerrors']);  }}else{  // make a null class for optimization  /**  * [MENTION=1688]ignore[/MENTION]  */  class vBulletinHook {    public static function fetch_hook() { return false; }    public static function fetch_hookusage() { return array(); }  }  $vbulletin->pluginlist = '';}$template_hook = array();
  // $new_datastore_fetch does not require single quotes$new_datastore_fetch = $datastore_fetch = array();
  ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('init_startup')) ? eval($hook) : false;
  if (!empty($datastore_fetch)){  // Remove the single quotes that $datastore_fetch required  foreach ($datastore_fetch AS $value)  {    $new_datastore_fetch[] = substr($value, 1, -1);  }}
  $vbulletin->datastore->fetch($new_datastore_fetch);unset($datastore_fetch, $new_datastore_fetch);
  // #############################################################################// Parse the friendly uri for the current requestif (defined('FRIENDLY_URL_LINK')){  require_once(DIR . '/includes/class_friendly_url.php');
    $friendly = vB_Friendly_Url::fetchLibrary($vbulletin, FRIENDLY_URL_LINK . '|nosession');
    if ($vbulletin->input->friendly_uri = $friendly->get_uri())  {    // don't resolve the wolpath    define('SKIP_WOLPATH', 1);  }}
  // #############################################################################// do a callback to modify any variables that might need modifying based on HTTP input// eg: doing a conditional redirect based on a $goto value or $vbulletin->noheader must be setif (function_exists('exec_postvar_call_back')){  exec_postvar_call_back();}
  // #############################################################################// initialize $show variable - used for template conditionals$show = array();
  // #############################################################################// Clean Cookie Vars$vbulletin->input->clean_array_gpc('c', array(  'vbulletin_collapse'       => TYPE_STR,  COOKIE_PREFIX . 'referrerid'   => TYPE_UINT,  COOKIE_PREFIX . 'userid'     => TYPE_UINT,  COOKIE_PREFIX . 'password'    => TYPE_STR,  COOKIE_PREFIX . 'lastvisit'    => TYPE_UINT,  COOKIE_PREFIX . 'lastactivity'  => TYPE_UINT,  COOKIE_PREFIX . 'threadedmode'  => TYPE_NOHTML,  COOKIE_PREFIX . 'sessionhash'   => TYPE_NOHTML,  COOKIE_PREFIX . 'userstyleid'   => TYPE_INT,  COOKIE_PREFIX . 'languageid'   => TYPE_UINT,  COOKIE_PREFIX . 'skipmobilestyle' => TYPE_BOOL,));
  
  // #############################################################################// VB API Request Signature Verificationif (defined('VB_API') AND VB_API === true){  // API disabled  if (!$vbulletin->options['enableapi'] OR !$vbulletin->options['apikey'])  {    print_apierror('api_disabled', 'API is disabled');  }
    global $VB_API_PARAMS_TO_VERIFY, $VB_API_REQUESTS;
    $vbulletin->input->clean_array_gpc('r', array(    'debug'     => TYPE_BOOL,    'showall'    => TYPE_BOOL,  ));
    if ($VB_API_REQUESTS['api_c'])  {    // Get client information from api_c. api_c has been intvaled in api.php    $client = $db->query_first("SELECT *      FROM " . TABLE_PREFIX . "apiclient      WHERE apiclientid = $VB_API_REQUESTS[api_c]");
      if (!$client)    {      print_apierror('invalid_clientid', 'Invalid Client ID');    }
      // An accesstoken is passed but invalid    if ($VB_API_REQUESTS['api_s'] AND $VB_API_REQUESTS['api_s'] != $client['apiaccesstoken'])    {      print_apierror('invalid_accesstoken', 'Invalid Access Token');    }
      $signtoverify = md5(http_build_query($VB_API_PARAMS_TO_VERIFY, '', '&') . $VB_API_REQUESTS['api_s'] . $client['apiclientid'] . $client['secret'] . $vbulletin->options['apikey']);    $vbulletin->input->clean_array_gpc('r', array(      'debug' => TYPE_BOOL,    ));    if ($VB_API_REQUESTS['api_sig'] !== $signtoverify AND !($vbulletin->debug AND $vbulletin->GPC['debug']))    {      //echo ' Should be: ' . $signtoverify . ' md5("' . http_build_query($VB_API_PARAMS_TO_VERIFY, '', '&') . $VB_API_REQUESTS['api_s'] . $client['apiclientid'] . $client['secret'] . '")';      print_apierror('invalid_api_signature', 'Invalid API Signature');    }    else    {      $vbulletin->apiclient = $client;    }
      if ($vbulletin->options['enableapilog'])    {      $hide = array(        'vb_login_password',        'vb_login_md5password',        'vb_login_md5password_utf',        'password',        'password_md5',        'passwordconfirm',        'passwordconfirm_md5',        /* Not currently used by mapi        but might be in the future */        'currentpassword',        'currentpassword_md5',        'newpassword',        'newpasswordconfirm',        'newpassword_md5',        'newpasswordconfirm_md5',      );
        $post_copy = $_POST;
        foreach ($hide AS $param)      {        if ($post_copy[$param])        {          $post_copy[$param] = '*****';        }      }
        $db->query_write("        INSERT INTO " . TABLE_PREFIX . "apilog (apiclientid, method, paramget, parampost, ipaddress, dateline)        VALUES (          $VB_API_REQUESTS[api_c],          '" . $db->escape_string($VB_API_REQUESTS['api_m']) . "',          '" . $db->escape_string(serialize($_GET)) . "',          '" . (($vbulletin->options['apilogpostparam'])?$db->escape_string(serialize($post_copy)):'') . "',          '" . $db->escape_string(IPADDRESS) . "',          '" . TIMENOW . "'        )      ");
        unset($hide, $post_copy);    }
      // TODO: Disable human verification in this release. enabled it when release API to public    $vbulletin->options['hvcheck'] = 0;    $vbulletin->options['vbforum_url'] = '';    $vbulletin->options['vbcms_url'] = '';    $vbulletin->options['vbblog_url'] = '';  }  // api_init is a special method that is able to generate new client info.  elseif ($VB_API_REQUESTS['api_m'] != 'api_init' AND !($vbulletin->debug AND $vbulletin->GPC['debug']))  {    print_apierror('missing_api_signature', 'Missing API Signature');  }}
  // #############################################################################// Setup sessionif (!empty($db->explain)){  $db->timer_start('Session Handling');}
  $vbulletin->input->clean_array_gpc('r', array(  's'    => TYPE_NOHTML,  'styleid' => TYPE_INT,  'langid' => TYPE_INT,));
  // conditional used in templates to hide things from search engines.$show['search_engine'] = ($vbulletin->superglobal_size['_COOKIE'] == 0 AND preg_match("#(google|bingbot|yahoo! slurp|facebookexternalhit)#si", $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']));
  // handle session inputif (!VB_API){  $sessionhash = (!empty($vbulletin->GPC['s']) ? $vbulletin->GPC['s'] : $vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'sessionhash']); // override cookie}else{  $sessionhash = '';}
  // Set up user's chosen languageif ($vbulletin->GPC['langid'] AND !empty($vbulletin->languagecache["{$vbulletin->GPC['langid']}"]['userselect'])){  $languageid =& $vbulletin->GPC['langid'];  vbsetcookie('languageid', $languageid);}else if ($vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'languageid'] AND !empty($vbulletin->languagecache[$vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'languageid']]['userselect'])){  $languageid = $vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'languageid'];}else{  $languageid = 0;}
  // Test mobile browser$mobile_browser = false;$mobile_browser_advanced = false;if ($vbulletin->options['mobilestyleid_advanced'] OR $vbulletin->options['mobilestyleid_basic']){  if (stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'windows') === false OR preg_match('/(Windows Phone OS|htc)/i', strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])))  {    if (      preg_match('/(up.browser|up.link|mmp|symbian|smartphone|midp|wap|phone|android|Windows Phone OS|htc)/i', strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']))      OR      stripos($_SERVER['HTTP_ACCEPT'],'application/vnd.wap.xhtml+xml') !== false      OR      ((isset($_SERVER['HTTP_X_WAP_PROFILE']) OR isset($_SERVER['HTTP_PROFILE'])))      OR      stripos($_SERVER['ALL_HTTP'],'OperaMini') !== false    )    {      $mobile_browser = true;    }    // This array is big and may be bigger later on. So we move it to a second if.    else if (in_array(          strtolower(substr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 0, 4)),          array(          'w3c ','acs-','alav','alca','amoi','audi','avan','benq','bird','blac',          'blaz','brew','cell','cldc','cmd-','dang','doco','eric','hipt','inno',          'ipaq','java','jigs','kddi','keji','leno','lg-c','lg-d','lg-g','lge-',          'maui','maxo','midp','mits','mmef','mobi','mot-','moto','mwbp','nec-',          'newt','noki','oper','palm','pana','pant','phil','play','port','prox',          'qwap','sage','sams','sany','sch-','sec-','send','seri','sgh-','shar',          'sie-','siem','smal','smar','sony','sph-','symb','t-mo','teli','tim-',          'tosh','tsm-','upg1','upsi','vk-v','voda','wap-','wapa','wapi','wapp',          'wapr','webc','winw','winw','xda ','xda-')        )      )    {      $mobile_browser = true;      if(strtolower(substr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 0, 4)) == 'oper' AND preg_match('/(linux|mac)/i', $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']))      {        $mobile_browser = false;      }    }  }
    if (    $mobile_browser      AND    preg_match('/(ipad|ipod|iphone|blackberry|android|pre\/|palm os|palm|hiptop|avantgo|plucker|xiino|blazer|elaine|Windows Phone OS|htc)/i', strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']))  )  {    $mobile_browser_advanced = true;  }}
  // Set up user's chosen styleif ($vbulletin->GPC['styleid']){  $styleid =& $vbulletin->GPC['styleid'];  vbsetcookie('userstyleid', $styleid);  if ($styleid == -1)  {    vbsetcookie('skipmobilestyle', 1);    $vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'skipmobilestyle'] = 1;  }  else if ($styleid == $vbulletin->options['mobilestyleid_advanced'] OR $styleid == $vbulletin->options['mobilestyleid_basic'])  {    vbsetcookie('skipmobilestyle', 0);    $vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'skipmobilestyle'] = 0;  }}else if ($mobile_browser_advanced AND $vbulletin->options['mobilestyleid_advanced'] AND !$vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'skipmobilestyle'] AND !$vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'userstyleid']){  $styleid = $vbulletin->options['mobilestyleid_advanced'];}else if ($mobile_browser AND $vbulletin->options['mobilestyleid_basic'] AND !$vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'skipmobilestyle'] AND !$vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'userstyleid']){  $styleid = $vbulletin->options['mobilestyleid_basic'];}else if ($vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'userstyleid']){  $styleid = $vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'userstyleid'];}else{  $styleid = 0;}
  $vbulletin->styleid = $styleid;$vbulletin->mobile_browser = $mobile_browser;$vbulletin->mobile_browser_advanced = $mobile_browser_advanced;// build the session and setup the environment$vbulletin->session = new vB_Session($vbulletin, $sessionhash, $vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'userid'], $vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'password'], $styleid, $languageid);
  // Hide sessionid in url if we are a search engine or if we have a cookie$vbulletin->session->set_session_visibility(($show['search_engine'] OR $vbulletin->superglobal_size['_COOKIE'] > 0) AND !VB_API);$vbulletin->userinfo =& $vbulletin->session->fetch_userinfo();$vbulletin->session->do_lastvisit_update($vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'lastvisit'], $vbulletin->GPC[COOKIE_PREFIX . 'lastactivity']);define('USER_DEFAULT_STYLE_TYPE', isset($vbulletin->stylecache['mobile'][$vbulletin->userinfo['realstyleid']]) ? 'mobile' : 'standard');
  // put the sessionhash into contact-us links automatically if required (issueid 21522)if ($vbulletin->session->visible AND $vbulletin->options['contactuslink'] != '' AND substr(strtolower($vbulletin->options['contactuslink']), 0, 7) != 'mailto:'){  if (strpos($vbulletin->options['contactuslink'], '?') !== false)  {    $vbulletin->options['contactuslink'] = str_replace('?', '?' . $vbulletin->session->vars['sessionurl'], $vbulletin->options['contactuslink']);  }  else  {    $vbulletin->options['contactuslink'] .= $vbulletin->session->vars['sessionurl_q'];  }}
  // Because of Signature Verification, VB API won't need to verify securitytoken// CSRF Protection for POST requestsif (strtoupper($_SERVER['REQUEST_METHOD']) == 'POST' AND !VB_API){
    if (empty($_POST) AND isset($_SERVER['CONTENT_LENGTH']) AND $_SERVER['CONTENT_LENGTH'] > 0)  {    die('The file(s) uploaded were too large to process.');  }
    if ($vbulletin->userinfo['userid'] > 0 AND defined('CSRF_PROTECTION') AND CSRF_PROTECTION === true)  {    $vbulletin->input->clean_array_gpc('p', array(      'securitytoken' => TYPE_STR,    ));
      if (!in_array($_POST['do'], $vbulletin->csrf_skip_list))    {      if (!verify_security_token($vbulletin->GPC['securitytoken'], $vbulletin->userinfo['securitytoken_raw']))      {        switch ($vbulletin->GPC['securitytoken'])        {          case '':            define('CSRF_ERROR', 'missing');            break;          case 'guest':            define('CSRF_ERROR', 'guest');            break;          case 'timeout':            define('CSRF_ERROR', 'timeout');            break;          default:            define('CSRF_ERROR', 'invalid');        }      }    }  }  else if (!defined('CSRF_PROTECTION') AND !defined('SKIP_REFERRER_CHECK'))  {    if (VB_HTTP_HOST AND $_SERVER['HTTP_REFERER'])    {      $host_parts = $vbulletin->input->parse_url($_SERVER['HTTP_HOST']);      $http_host_port = intval($host_parts['port']);      $http_host = strtolower(VB_HTTP_HOST . ((!empty($http_host_port) AND $http_host_port != '80') ? ":$http_host_port" : ''));
        $referrer_parts = $vbulletin->input->parse_url($_SERVER['HTTP_REFERER']);      $ref_port = intval($referrer_parts['port']);      $ref_host = strtolower($referrer_parts['host'] . ((!empty($ref_port) AND $ref_port != '80') ? ":$ref_port" : ''));
        if ($http_host == $ref_host)      {  /* Instant match is good enough        no need to check anything further. */        $pass_ref_check = true;      }      else      {        $pass_ref_check = false;        $allowed = array('.paypal.com');        $allowed[] = '.'.preg_replace('#^www\.#i', '', $http_host);        $whitelist = preg_split('#\s+#', $vbulletin->options['allowedreferrers'], -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); // Get whitelist        $allowed = array_unique(is_array($whitelist) ? array_merge($allowed,$whitelist) : $allowed); // Merge and de-duplicate.
          foreach ($allowed AS $host)        {          $host = strtolower($host);          if (substr($host,0,1) == '.' AND          (preg_match('#' . preg_quote($host, '#') . '$#siU', $ref_host) OR substr($host,1) == $ref_host))          {            $pass_ref_check = true;            break;          }        }        unset($allowed, $whitelist);      }
        if ($pass_ref_check == false)      {        die('In order to accept POST requests originating from this domain, the admin must add the domain to the whitelist.');      }    }  }}
  
  // Google Web Accelerator can display sensitive data ignoring any headers regarding caching// it's a good thing for guests but not for anyone elseif ($vbulletin->userinfo['userid'] > 0 AND isset($_SERVER['HTTP_X_MOZ']) AND strpos($_SERVER['HTTP_X_MOZ'], 'prefetch') !== false){  if (SAPI_NAME == 'cgi' OR SAPI_NAME == 'cgi-fcgi')  {    header('Status: 403 Forbidden');  }  else  {    header($_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] . ' 403 Forbidden');  }  die('Prefetching is not allowed due to the various privacy issues that arise.');}
  // use the session-specified style if there is oneif ($vbulletin->session->vars['styleid'] != 0){  $vbulletin->userinfo['styleid'] = $vbulletin->session->vars['styleid'];}
  if (!empty($db->explain)){  $db->timer_stop(false);}
  bootstrap_framework(); // load the vB Framework.
  /*======================================================================*\|| ####################################################################|| # Downloaded: 08:49, Sat Nov 23rd 2013|| # CVS: $RCSfile$ - $Revision: 77140 $|| ####################################################################\*======================================================================*/?>
  این همه کدهاش هست

  داخل این بی بی کُد کُد ها به هم میریزن مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مورد اول فایل ذکر شده رو ضمیمه کنید ! مورد دوم اگه اسم یا آدرس فایل class_core.php رو تغییر دادید ذکر کنید مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
  خش خش خش خششش خش مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  صدا خودکارم رو ورقه دارم امضا میکنم مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

 6. #5
  majid007 آنلاین نیست.
  majid007
  کاربر سايت
  4نوشته1مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Nov 2014
  شماره عضویت
  7297
  پسندیده است
  0 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  11
  No Set
  لینک فایل مورد نظر

  مورد دوم هم ادرسش رو تغییری ندادم .

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی