/ انتشار اچ تی اکسس های حرفه ای
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
صفحه 1 از 4 123 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 36

موضوع: انتشار اچ تی اکسس های حرفه ای

 1. #1
  hamed.ramzi آنلاین نیست.
  hamed.ramzi
  مدير بازنشسته
  197نوشته829مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  شماره عضویت
  640
  پسندیده است
  254 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  838
  http://www.aryan-translators.ir/

  انتشار اچ تی اکسس های حرفه ای

  با سلام

  خوب اچ تی اکسس باید بدونید دوستان برای همتراز کردنش شما باید خیلی دقیق باشید .
  چون همونطور که شما برای مثال کش سیستم رو با کدهای معرفی انواع پسوند و نوع انالیز و ذخیره سازی معرفی میکنید با دادن یک کد اشتباه یا تکراری میتونید سرورتون را از لحاظ اپالیسم ربات از بین ببرید.

  خوب من در فعالیت گذشته 3 اچ تی اکسس برای بهینه سازی فوق حرفه ای ارائه دادم .

  امروز یک ماورای حرفه ای رو براتون میزارم.

  کافیست شما اونو به انتهای کدهاتون قرار بدید.

  امیدوارم ااین مطلب در وی بی ایران انتشار پیدا نکنه چون هر کس این بکنه مستقیما به شخص خود من توهین کرده.

  این کدها محصول ماهها بررسی هست دوستان و براش زحمت زیادی کشیده شده تا به اینجا برسه

  بعد از قرار دادن فقط کافیست سایت خودتون را در سایت زیر انالیز کنید.

  gtmetrix

  کد PHP:
  # Optimize By Hamed.Ramzi
  <IfModule mod_gzip.c>
      
  mod_gzip_on Yes
      mod_gzip_can_negotiate Yes
      mod_gzip_static_suffix 
  .gz
      mod_gzip_update_static No
      mod_gzip_keep_workfiles No
      mod_gzip_minimum_file_size 500
      mod_gzip_maximum_file_size 5000000
      mod_gzip_maximum_inmem_size 60000
      mod_gzip_min_http 1000
      mod_gzip_handle_methods GET POST
      mod_gzip_item_exclude reqheader 
  "User-agent: Mozilla/4.0[678]"
      
  mod_gzip_dechunk No
      mod_gzip_item_include mime 
  ^text/plain$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/html$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/xml$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/xhtml+xml$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/json$
      
  mod_gzip_item_include mime ^image/x-icon$
      
  mod_gzip_item_include mime ^image/vnd.microsoft.icon$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/richtext$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/xsd$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/xsl$
      
  mod_gzip_item_include mime ^httpd/unix-directory$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/css$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/javascript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/javascript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/x-js$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/ecmascript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/ecmascript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/vbscript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/fluffscript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^image/svg+xml$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-font$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-font-ttf$
      
  mod_gzip_item_include mime ^font/opentype$
      
  mod_gzip_item_include mime ^font/otf$
      
  mod_gzip_item_include mime ^font/ttf$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-font-opentype$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-font-truetype$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/vnd.ms-fontobject
      mod_gzip_item_include mime 
  ^application/vnd.oasis.opendocument.formula-template$
  </
  IfModule>
  <
  IfModule mod_setenvif.c>
      
  BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
      BrowserMatch 
  ^Mozilla/4\.0[678no-gzip
      BrowserMatch SV1
  ; !no_gzip
      BrowserMatch 
  \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
  </IfModule>
  <
  IfModule mod_deflate.c>
      
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain text/html text/xml application/xhtml+xml image/x-icon image/vnd.microsoft.icon text/richtext text/xsd text/xsl text/xml application/json
      AddOutputFilterByType DEFLATE text
  /css
      AddOutputFilterByType DEFLATE text
  /javascript application/javascript application/x-javascript text/x-js text/ecmascript application/ecmascript text/vbscript text/fluffscript
      AddOutputFilterByType DEFLATE image
  /svg+xml application/x-font-ttf application/x-font font/opentype font/otf font/ttf application/x-font-truetype application/x-font-opentype application/vnd.ms-fontobject application/vnd.oasis.opendocument.formula-template
  </IfModule>
  Options +FollowSymLinks
  <IfModule mod_mime.c>
      
  AddEncoding gzip .gz
      AddEncoding deflate 
  .df
      
  <FilesMatch \.html\.(gz|df)$>
          
  ForceType text/html
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.xml\.gz$>
          
  ForceType text/xml
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.txt\.gz$>
          
  ForceType text/plain
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.ico\.gz$>
          
  ForceType image/x-icon
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.cur\.gz$>
          
  ForceType image/vnd.microsoft.icon
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.css\.gz$>
          
  ForceType text/css
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.js\.gz$>
          
  ForceType application/x-javascript
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.svg\.gz$>
          
  ForceType image/svg+xml
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.ttf\.gz$>
          
  ForceType font/ttf
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.otf\.gz$>
          
  ForceType font/otf
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.eot\.gz$>
          
  ForceType application/vnd.ms-fontobject
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.(rtf|rtx)\.gz$>
          
  ForceType text/richtext
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.xsd\.gz$>
          
  ForceType text/xsd
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.xsl\.gz$>
          
  ForceType text/xsl
      
  </FilesMatch>
      
  AddType text/css css
      AddType application
  /x-javascript js
      AddType text
  /html html htm
      AddType text
  /richtext rtf rtx
      AddType text
  /plain txt
      AddType text
  /xsd xsd
      AddType text
  /xsl xsl
      AddType text
  /xml xml
      AddType text
  /cache-manifest manifest
      AddType video
  /asf asf asx wax wmv wmx
      AddType video
  /avi avi
      AddType video
  /ogg ogg ogv
      AddType video
  /mp4 mp4 m4v
      AddType video
  /webm webm
      AddType video
  /divx divx
      AddType video
  /quicktime mov qt
      AddType video
  /mpeg mpeg mpg mpe
      AddType audio
  /midi mid midi
      AddType audio
  /mpeg mp3 m4a
      AddType audio
  /ogg ogg
      AddType audio
  /x-realaudio ra ram
      AddType audio
  /wav wav
      AddType audio
  /wma wma
      AddType image
  /svg+xml svg svgz
      AddType image
  /bmp bmp
      AddType image
  /gif gif
      AddType image
  /x-icon ico
      AddType image
  /vnd.microsoft.icon ico
      AddType image
  /jpeg jpg jpeg jpe
      AddType image
  /png png
      AddType image
  /tiff tif tiff
      AddType font
  /ttf ttf
      AddType font
  /otf otf
      AddType font
  /x-woff woff
      AddType application
  /vnd.ms-fontobject eot
      AddType application
  /msword doc docx
      AddType application
  /x-msdownload exe
      AddType application
  /vnd.ms-access mdb
      AddType application
  /vnd.ms-project mpp
      AddType application
  /vnd.ms-powerpoint pot pps ppt pptx
      AddType application
  /vnd.ms-write wri
      AddType application
  /vnd.ms-excel xla xls xlsx xlt xlw
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.database odb
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.chart odc
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.formula odf
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.graphics odg
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.presentation odp
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.spreadsheet ods
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.text odt
      AddType application
  /java class
      
  AddType application/x-gzip gzip
      AddType application
  /pdf pdf
      AddType application
  /x-shockwave-flash swf
      AddType application
  /x-tar tar
      AddType application
  /zip zip
  </IfModule>
  <
  IfModule mod_headers.c>
      <
  FilesMatch \.(css|js)$>
          
  Header append Vary User-Agent
          Header append Vary Accept
  -Encoding
          Header append Cache
  -Control private
      </
  FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.(bmp|png|gif|jpe?g|ico|flv|wmv|asf|asx|wma|wax|wmx|wm|ogg|mp4|mp3|wav|mid|swf|pdf|doc|rtf|xls|ppt|eot|ttf|otf|svg|woff)$>
          
  Header append Cache-Control public
      </
  FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.(js|css|bmp|png|gif|jpe?g|ico|flv|wmv|asf|asx|wma|wax|wmx|wm|ogg|mp4|mp3|wav|mid|swf|pdf|doc|rtf|xls|ppt|woff)$>
          
  Header unset Last-Modified
          FileETag MTime
      
  </FilesMatch>
  </
  IfModule>
  # Optimize By Hamed.Ramzi end

  # Optimize By Hamed.Ramzi
  <IfModule mod_expires.c>
      
  ExpiresActive On
      
  <FilesMatch \.manifest$>
          
  ExpiresDefault A0
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType text/cache-manifest A0
      
  <FilesMatch \.css$>
          
  ExpiresDefault "access plus 10 years"
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType text/css A315360000
      
  <FilesMatch \.js$>
          
  ExpiresDefault "access plus 10 years"
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType text/javascript A315360000
      ExpiresByType application
  /javascript A315360000
      ExpiresByType application
  /x-javascript A315360000
      ExpiresByType text
  /x-js A315360000
      ExpiresByType text
  /ecmascript A315360000
      ExpiresByType application
  /ecmascript A315360000
      ExpiresByType text
  /vbscript A315360000
      ExpiresByType text
  /fluffscript A315360000
      
  <FilesMatch \.(bmp|png|gif|jpe?g|ico|cur)$>
          
  ExpiresDefault "access plus 10 years"
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType image/gif A315360000
      ExpiresByType image
  /png A315360000
      ExpiresByType image
  /jpg A315360000
      ExpiresByType image
  /jpeg A315360000
      ExpiresByType image
  /x-icon A315360000
      ExpiresByType image
  /vnd.microsoft.icon A315360000
      ExpiresByType image
  /bmp A315360000
      
  <FilesMatch \.(eot|ttf|otf|svg|woff)$>
          
  ExpiresDefault "access plus 10 years"
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType image/svg+xml A315360000
      ExpiresByType application
  /x-font-opentype A315360000
      ExpiresByType application
  /x-font-truetype A315360000
      ExpiresByType application
  /x-font-ttf A315360000
      ExpiresByType application
  /x-font A315360000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.formula-template A315360000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-fontobject A315360000
      ExpiresByType font
  /ttf A315360000
      ExpiresByType font
  /opentype A315360000
      ExpiresByType font
  /otf A315360000
      ExpiresByType font
  /woff A315360000
      
  <FilesMatch \.(flv|wmv|asf|asx|wma|wax|wmx|wm|ogg|mp4|mp3|midi?|wav|m4v|webm|divx|mov|qt|mpe?g|mpe|m4a|ra|ram)$>
          
  ExpiresDefault "access plus 10 years"
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType audio/mpeg A315360000
      ExpiresByType audio
  /ogg A315360000
      ExpiresByType audio
  /mid A315360000
      ExpiresByType audio
  /midi A315360000
      ExpiresByType audio
  /wav A31536000
      ExpiresByType audio
  /x-wav A315360000
      ExpiresByType audio
  /x-realaudio A31536000
      ExpiresByType audio
  /wma A31536000
      ExpiresByType video
  /asf A315360000
      ExpiresByType video
  /avi A315360000
      ExpiresByType video
  /divx A315360000
      ExpiresByType video
  /x-flv A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-wmv A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-asf A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-asx A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-wma A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-wax A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-wmx A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-wm A315360000
      ExpiresByType video
  /ogg A315360000
      ExpiresByType video
  /quicktime A31536000
      ExpiresByType video
  /mp4 A315360000
      ExpiresByType video
  /mpeg A31536000
      
  <FilesMatch \.(swf|pdf|docx?|rtf|xls|ppt|class|exe|g?zip|tar|mdb|mpp|pot|pps|ppt|pptx|wri|xla|xlsx?|xlt|xlw|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt)$>
          
  ExpiresDefault "access plus 10 years"
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType application/x-shockwave-flash A315360000
      ExpiresByType application
  /pdf A315360000
      ExpiresByType application
  /msword A315360000
      ExpiresByType application
  /rtf A315360000
      ExpiresByType application
  /java A315360000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-excel A315360000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-powerpoint A315360000
      ExpiresByType application
  /x-msdownload A31536000
      ExpiresByType application
  /x-gzip A31536000
      ExpiresByType application
  /x-tar A31536000
      ExpiresByType application
  /zip A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-access A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-write A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.text A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-project A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.database A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.chart A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.formula A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.text A31536000
  </IfModule>
  # Optimize By Hamed.Ramzi end 


 2. نوين وردپرس تبلیغات شما

 3. #2
  sajad آنلاین نیست.
  sajad
  کاربر سايت
  424نوشته367مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  129
  پسندیده است
  147 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  377
  www.pat-o-mat.com
  درود فرشاد جان
  با اجازه حامد جان

  تو روت فرومت یه فایل هست به نام .htaccess اون و باز کن و آخرش این کد های بالارو اضافه کن

  اگر این فایل رو تو روت نداری , اضافه کن و کد هارو توش کپی کن

  3 نفر از اعضا پست sajad را پسندیده اند


  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


 4. #3
  hamed.ramzi آنلاین نیست.
  hamed.ramzi
  مدير بازنشسته
  197نوشته829مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  شماره عضویت
  640
  پسندیده است
  254 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  838
  http://www.aryan-translators.ir/
  فایل .htaccess که در روت انجمنتون هست با یک ادیتور باز کنیدو به انتهای کدهای اون اینن کدهارو اضافه کنید .

  البته دقت کنید اگر کدهای از این نوع کد بود همه را پاک کنید و شما فقط کدهای ریدایرکت را نگهدارید .

  د کل شما فقط به کدهای شبیه زیر نیاز دارید. و باید در انتهای اونها قرار بدید.

  کد PHP:
  RewriteRule ^((urllist|sitemap).*\.xml.gz?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$[L]
  RewriteRule ^group-([0-9]+).htmlgroup.php?groupid=$[L]
  RewriteRule ^member-([0-9]+).htmlmember.php?u=$[L]
  RewriteRule ^group-cat-([0-9]+).htmlgroup.php?cat=$[L]
  RewriteRule ^group-id-([0-9]+).htmlgroup.php?discussionid=$1&do=discuss [L]
  RewriteRule ^((urllist|sitemap).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$[L
  اینم یک مثال

  کد PHP:
  DirectoryIndex index.php
  Options 
  +FollowSymLinks
  RewriteEngine on
  RewriteRule 
  ^(([A-Z,a-z,\_]*).*\.xml.gz?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$[L]
  RewriteRule ^((urllist|sitemap).*\.xml.gz?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$[L]
  RewriteRule ^group-([0-9]+).htmlgroup.php?groupid=$[L]
  RewriteRule ^member-([0-9]+).htmlmember.php?u=$[L]
  RewriteRule ^group-cat-([0-9]+).htmlgroup.php?cat=$[L]
  RewriteRule ^group-id-([0-9]+).htmlgroup.php?discussionid=$1&do=discuss [L]
  RewriteRule ^((urllist|sitemap).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$[L]


  # Web Optimize By Hamed.Ramzi
  <IfModule mod_gzip.c>
      
  mod_gzip_on Yes
      mod_gzip_can_negotiate Yes
      mod_gzip_static_suffix 
  .gz
      mod_gzip_update_static No
      mod_gzip_keep_workfiles No
      mod_gzip_minimum_file_size 500
      mod_gzip_maximum_file_size 5000000
      mod_gzip_maximum_inmem_size 60000
      mod_gzip_min_http 1000
      mod_gzip_handle_methods GET POST
      mod_gzip_item_exclude reqheader 
  "User-agent: Mozilla/4.0[678]"
      
  mod_gzip_dechunk No
      mod_gzip_item_include mime 
  ^text/plain$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/html$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/xml$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/xhtml+xml$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/json$
      
  mod_gzip_item_include mime ^image/x-icon$
      
  mod_gzip_item_include mime ^image/vnd.microsoft.icon$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/richtext$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/xsd$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/xsl$
      
  mod_gzip_item_include mime ^httpd/unix-directory$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/css$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/javascript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/javascript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/x-js$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/ecmascript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/ecmascript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/vbscript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/fluffscript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^image/svg+xml$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-font$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-font-ttf$
      
  mod_gzip_item_include mime ^font/opentype$
      
  mod_gzip_item_include mime ^font/otf$
      
  mod_gzip_item_include mime ^font/ttf$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-font-opentype$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-font-truetype$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/vnd.ms-fontobject
      mod_gzip_item_include mime 
  ^application/vnd.oasis.opendocument.formula-template$
  </
  IfModule>
  <
  IfModule mod_setenvif.c>
      
  BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
      BrowserMatch 
  ^Mozilla/4\.0[678no-gzip
      BrowserMatch SV1
  ; !no_gzip
      BrowserMatch 
  \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
  </IfModule>
  <
  IfModule mod_deflate.c>
      
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain text/html text/xml application/xhtml+xml image/x-icon image/vnd.microsoft.icon text/richtext text/xsd text/xsl text/xml application/json
      AddOutputFilterByType DEFLATE text
  /css
      AddOutputFilterByType DEFLATE text
  /javascript application/javascript application/x-javascript text/x-js text/ecmascript application/ecmascript text/vbscript text/fluffscript
      AddOutputFilterByType DEFLATE image
  /svg+xml application/x-font-ttf application/x-font font/opentype font/otf font/ttf application/x-font-truetype application/x-font-opentype application/vnd.ms-fontobject application/vnd.oasis.opendocument.formula-template
  </IfModule>
  Options +FollowSymLinks
  <IfModule mod_mime.c>
      
  AddEncoding gzip .gz
      AddEncoding deflate 
  .df
      
  <FilesMatch \.html\.(gz|df)$>
          
  ForceType text/html
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.xml\.gz$>
          
  ForceType text/xml
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.txt\.gz$>
          
  ForceType text/plain
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.ico\.gz$>
          
  ForceType image/x-icon
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.cur\.gz$>
          
  ForceType image/vnd.microsoft.icon
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.css\.gz$>
          
  ForceType text/css
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.js\.gz$>
          
  ForceType application/x-javascript
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.svg\.gz$>
          
  ForceType image/svg+xml
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.ttf\.gz$>
          
  ForceType font/ttf
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.otf\.gz$>
          
  ForceType font/otf
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.eot\.gz$>
          
  ForceType application/vnd.ms-fontobject
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.(rtf|rtx)\.gz$>
          
  ForceType text/richtext
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.xsd\.gz$>
          
  ForceType text/xsd
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.xsl\.gz$>
          
  ForceType text/xsl
      
  </FilesMatch>
      
  AddType text/css css
      AddType application
  /x-javascript js
      AddType text
  /html html htm
      AddType text
  /richtext rtf rtx
      AddType text
  /plain txt
      AddType text
  /xsd xsd
      AddType text
  /xsl xsl
      AddType text
  /xml xml
      AddType text
  /cache-manifest manifest
      AddType video
  /asf asf asx wax wmv wmx
      AddType video
  /avi avi
      AddType video
  /ogg ogg ogv
      AddType video
  /mp4 mp4 m4v
      AddType video
  /webm webm
      AddType video
  /divx divx
      AddType video
  /quicktime mov qt
      AddType video
  /mpeg mpeg mpg mpe
      AddType audio
  /midi mid midi
      AddType audio
  /mpeg mp3 m4a
      AddType audio
  /ogg ogg
      AddType audio
  /x-realaudio ra ram
      AddType audio
  /wav wav
      AddType audio
  /wma wma
      AddType image
  /svg+xml svg svgz
      AddType image
  /bmp bmp
      AddType image
  /gif gif
      AddType image
  /x-icon ico
      AddType image
  /vnd.microsoft.icon ico
      AddType image
  /jpeg jpg jpeg jpe
      AddType image
  /png png
      AddType image
  /tiff tif tiff
      AddType font
  /ttf ttf
      AddType font
  /otf otf
      AddType font
  /x-woff woff
      AddType application
  /vnd.ms-fontobject eot
      AddType application
  /msword doc docx
      AddType application
  /x-msdownload exe
      AddType application
  /vnd.ms-access mdb
      AddType application
  /vnd.ms-project mpp
      AddType application
  /vnd.ms-powerpoint pot pps ppt pptx
      AddType application
  /vnd.ms-write wri
      AddType application
  /vnd.ms-excel xla xls xlsx xlt xlw
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.database odb
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.chart odc
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.formula odf
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.graphics odg
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.presentation odp
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.spreadsheet ods
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.text odt
      AddType application
  /java class
      
  AddType application/x-gzip gzip
      AddType application
  /pdf pdf
      AddType application
  /x-shockwave-flash swf
      AddType application
  /x-tar tar
      AddType application
  /zip zip
  </IfModule>
  <
  IfModule mod_headers.c>
      <
  FilesMatch \.(css|js)$>
          
  Header append Vary User-Agent
          Header append Vary Accept
  -Encoding
          Header append Cache
  -Control private
      </
  FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.(bmp|png|gif|jpe?g|ico|flv|wmv|asf|asx|wma|wax|wmx|wm|ogg|mp4|mp3|wav|mid|swf|pdf|doc|rtf|xls|ppt|eot|ttf|otf|svg|woff)$>
          
  Header append Cache-Control public
      </
  FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.(js|css|bmp|png|gif|jpe?g|ico|flv|wmv|asf|asx|wma|wax|wmx|wm|ogg|mp4|mp3|wav|mid|swf|pdf|doc|rtf|xls|ppt|woff)$>
          
  Header unset Last-Modified
          FileETag MTime
      
  </FilesMatch>
  </
  IfModule>
  # Web Optimize By Hamed.Ramzi end

  # Web Optimize By Hamed.Ramzi
  <IfModule mod_expires.c>
      
  ExpiresActive On
      
  <FilesMatch \.manifest$>
          
  ExpiresDefault A0
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType text/cache-manifest A0
      
  <FilesMatch \.css$>
          
  ExpiresDefault "access plus 10 years"
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType text/css A315360000
      
  <FilesMatch \.js$>
          
  ExpiresDefault "access plus 10 years"
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType text/javascript A315360000
      ExpiresByType application
  /javascript A315360000
      ExpiresByType application
  /x-javascript A315360000
      ExpiresByType text
  /x-js A315360000
      ExpiresByType text
  /ecmascript A315360000
      ExpiresByType application
  /ecmascript A315360000
      ExpiresByType text
  /vbscript A315360000
      ExpiresByType text
  /fluffscript A315360000
      
  <FilesMatch \.(bmp|png|gif|jpe?g|ico|cur)$>
          
  ExpiresDefault "access plus 10 years"
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType image/gif A315360000
      ExpiresByType image
  /png A315360000
      ExpiresByType image
  /jpg A315360000
      ExpiresByType image
  /jpeg A315360000
      ExpiresByType image
  /x-icon A315360000
      ExpiresByType image
  /vnd.microsoft.icon A315360000
      ExpiresByType image
  /bmp A315360000
      
  <FilesMatch \.(eot|ttf|otf|svg|woff)$>
          
  ExpiresDefault "access plus 10 years"
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType image/svg+xml A315360000
      ExpiresByType application
  /x-font-opentype A315360000
      ExpiresByType application
  /x-font-truetype A315360000
      ExpiresByType application
  /x-font-ttf A315360000
      ExpiresByType application
  /x-font A315360000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.formula-template A315360000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-fontobject A315360000
      ExpiresByType font
  /ttf A315360000
      ExpiresByType font
  /opentype A315360000
      ExpiresByType font
  /otf A315360000
      ExpiresByType font
  /woff A315360000
      
  <FilesMatch \.(flv|wmv|asf|asx|wma|wax|wmx|wm|ogg|mp4|mp3|midi?|wav|m4v|webm|divx|mov|qt|mpe?g|mpe|m4a|ra|ram)$>
          
  ExpiresDefault "access plus 10 years"
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType audio/mpeg A315360000
      ExpiresByType audio
  /ogg A315360000
      ExpiresByType audio
  /mid A315360000
      ExpiresByType audio
  /midi A315360000
      ExpiresByType audio
  /wav A31536000
      ExpiresByType audio
  /x-wav A315360000
      ExpiresByType audio
  /x-realaudio A31536000
      ExpiresByType audio
  /wma A31536000
      ExpiresByType video
  /asf A315360000
      ExpiresByType video
  /avi A315360000
      ExpiresByType video
  /divx A315360000
      ExpiresByType video
  /x-flv A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-wmv A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-asf A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-asx A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-wma A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-wax A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-wmx A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-wm A315360000
      ExpiresByType video
  /ogg A315360000
      ExpiresByType video
  /quicktime A31536000
      ExpiresByType video
  /mp4 A315360000
      ExpiresByType video
  /mpeg A31536000
      
  <FilesMatch \.(swf|pdf|docx?|rtf|xls|ppt|class|exe|g?zip|tar|mdb|mpp|pot|pps|ppt|pptx|wri|xla|xlsx?|xlt|xlw|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt)$>
          
  ExpiresDefault "access plus 10 years"
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType application/x-shockwave-flash A315360000
      ExpiresByType application
  /pdf A315360000
      ExpiresByType application
  /msword A315360000
      ExpiresByType application
  /rtf A315360000
      ExpiresByType application
  /java A315360000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-excel A315360000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-powerpoint A315360000
      ExpiresByType application
  /x-msdownload A31536000
      ExpiresByType application
  /x-gzip A31536000
      ExpiresByType application
  /x-tar A31536000
      ExpiresByType application
  /zip A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-access A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-write A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.text A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-project A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.database A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.chart A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.formula A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.text A31536000
  </IfModule>
  # Web Optimize By Hamed.Ramzi end 

  2 نفر از اعضا پست hamed.ramzi را پسندیده اند 5. #4
  Game آنلاین نیست.
  Game
  کاربر سايت
  930نوشته584مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jan 2013
  شماره عضویت
  437
  پسندیده است
  142 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  594
  No Set
  داداش واقعا ممنونننننننننننن تشکر کافی نبود gtmetrix:AAAAAAAAAAA

  بابا ایولا

  3 نفر از اعضا پست Game را پسندیده اند


  یه مدت نبودیم بر گشتیم مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

 6. #5
  sajad آنلاین نیست.
  sajad
  کاربر سايت
  424نوشته367مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  129
  پسندیده است
  147 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  377
  www.pat-o-mat.com
  خیلی مفید بود حامد جان دستتون درد نکنه

  page speed از 85 درصد شد 90 درصد (A)


  اگر امکانش بود طرز کارش رو هم تو یکی دو خط بگید دیگه نور علی نور میشه و میفهمیم چیه
  راستی ترفندی چیزی برای بالا بردن Yslow نیست؟مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  2 نفر از اعضا پست sajad را پسندیده اند


  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


 7. #6
  hamed.ramzi آنلاین نیست.
  hamed.ramzi
  مدير بازنشسته
  197نوشته829مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  شماره عضویت
  640
  پسندیده است
  254 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  838
  http://www.aryan-translators.ir/
  این سایت برای فری فقط در دو مرحله ثبت اطلاعات میکنه و در مراحل بعد همونا نشون میده

  شاید قبلا سایت شما رو ثبت کرده بزارید صبح تست کنید

  کاربر زیر پست hamed.ramzi را پسندیده است:


  ویرایش توسط hamed.ramzi : 02-23-2013 در ساعت 10:19 PM

 8. #7
  hamed.ramzi آنلاین نیست.
  hamed.ramzi
  مدير بازنشسته
  197نوشته829مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  شماره عضویت
  640
  پسندیده است
  254 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  838
  http://www.aryan-translators.ir/
  با پوزش
  اصلاح شد

  2 نفر از اعضا پست hamed.ramzi را پسندیده اند 9. #8
  alireza.pir آنلاین نیست.
  alireza.pir
  کاربر سايت
  221نوشته155مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  192
  پسندیده است
  210 پست
  بلاگ
  1 پست
  میزان امتیاز
  165
  www.udk.ir
  واقعا ممنون. تشکر خالی کافی نبود.

  تاثیر فوق العاده ای داشت مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  2 نفر از اعضا پست alireza.pir را پسندیده اند 10. #9
  hamed.ramzi آنلاین نیست.
  hamed.ramzi
  مدير بازنشسته
  197نوشته829مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  شماره عضویت
  640
  پسندیده است
  254 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  838
  http://www.aryan-translators.ir/
  خوب حتما سیستم کش سایت شما بهینه بوده از قبل عزیزم و بالاتر نرفته

  2 نفر از اعضا پست hamed.ramzi را پسندیده اند 11. #10
  Mr.Mehrdad آنلاین نیست.
  Mr.Mehrdad
  کاربر سايت
  411نوشته373مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jan 2013
  شماره عضویت
  257
  پسندیده است
  300 پست
  بلاگ
  2 پست
  میزان امتیاز
  383
  par30patogh.com
  کد رو به اینصورت قرار دادم درسته؟

  کد PHP:
  # Comment the following line (add '#' at the beginning)
  # to disable mod_rewrite functions.
  # Please note: you still need to disable the hack in
  # the vBSEO control panel to stop url rewrites.
  RewriteEngine On

  # Some servers require the Rewritebase directive to be
  # enabled (remove '#' at the beginning to activate)
  # Please note: when enabled, you must include the path
  # to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
  #RewriteBase /

  #RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.yourdomain\.com
  #RewriteRule (.*) http://www.yourdomain.com/forums/$1 [L,R=301]

  RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$[L]

  RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap|api\.php)
  RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond 
  %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond 
  %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
  RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]  # Comment the following line (add '#' at the beginning)
  # to disable mod_rewrite functions.
  # Please note: you still need to disable the hack in
  # the vBSEO control panel to stop url rewrites.
  RewriteEngine On

  # Some servers require the Rewritebase directive to be
  # enabled (remove '#' at the beginning to activate)
  # Please note: when enabled, you must include the path
  # to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
  #RewriteBase /

  #RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.yourdomain\.com
  #RewriteRule (.*) http://www.yourdomain.com/forums/$1 [L,R=301]

  RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$[L]

  RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap|api\.php)
  RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA]

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond 
  %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond 
  %{REQUEST_FILENAME} !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
  RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]

  # Optimize By Hamed.Ramzi
  <IfModule mod_gzip.c>
      
  mod_gzip_on Yes
      mod_gzip_can_negotiate Yes
      mod_gzip_static_suffix 
  .gz
      mod_gzip_update_static No
      mod_gzip_keep_workfiles No
      mod_gzip_minimum_file_size 500
      mod_gzip_maximum_file_size 5000000
      mod_gzip_maximum_inmem_size 60000
      mod_gzip_min_http 1000
      mod_gzip_handle_methods GET POST
      mod_gzip_item_exclude reqheader 
  "User-agent: Mozilla/4.0[678]"
      
  mod_gzip_dechunk No
      mod_gzip_item_include mime 
  ^text/plain$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/html$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/xml$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/xhtml+xml$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/json$
      
  mod_gzip_item_include mime ^image/x-icon$
      
  mod_gzip_item_include mime ^image/vnd.microsoft.icon$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/richtext$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/xsd$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/xsl$
      
  mod_gzip_item_include mime ^httpd/unix-directory$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/css$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/javascript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/javascript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/x-js$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/ecmascript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/ecmascript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/vbscript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^text/fluffscript$
      
  mod_gzip_item_include mime ^image/svg+xml$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-font$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-font-ttf$
      
  mod_gzip_item_include mime ^font/opentype$
      
  mod_gzip_item_include mime ^font/otf$
      
  mod_gzip_item_include mime ^font/ttf$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-font-opentype$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-font-truetype$
      
  mod_gzip_item_include mime ^application/vnd.ms-fontobject
      mod_gzip_item_include mime 
  ^application/vnd.oasis.opendocument.formula-template$
  </
  IfModule>
  <
  IfModule mod_setenvif.c>
      
  BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
      BrowserMatch 
  ^Mozilla/4\.0[678no-gzip
      BrowserMatch SV1
  ; !no_gzip
      BrowserMatch 
  \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
  </IfModule>
  <
  IfModule mod_deflate.c>
      
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain text/html text/xml application/xhtml+xml image/x-icon image/vnd.microsoft.icon text/richtext text/xsd text/xsl text/xml application/json
      AddOutputFilterByType DEFLATE text
  /css
      AddOutputFilterByType DEFLATE text
  /javascript application/javascript application/x-javascript text/x-js text/ecmascript application/ecmascript text/vbscript text/fluffscript
      AddOutputFilterByType DEFLATE image
  /svg+xml application/x-font-ttf application/x-font font/opentype font/otf font/ttf application/x-font-truetype application/x-font-opentype application/vnd.ms-fontobject application/vnd.oasis.opendocument.formula-template
  </IfModule>
  Options +FollowSymLinks
  <IfModule mod_mime.c>
      
  AddEncoding gzip .gz
      AddEncoding deflate 
  .df
      
  <FilesMatch \.html\.(gz|df)$>
          
  ForceType text/html
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.xml\.gz$>
          
  ForceType text/xml
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.txt\.gz$>
          
  ForceType text/plain
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.ico\.gz$>
          
  ForceType image/x-icon
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.cur\.gz$>
          
  ForceType image/vnd.microsoft.icon
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.css\.gz$>
          
  ForceType text/css
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.js\.gz$>
          
  ForceType application/x-javascript
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.svg\.gz$>
          
  ForceType image/svg+xml
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.ttf\.gz$>
          
  ForceType font/ttf
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.otf\.gz$>
          
  ForceType font/otf
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.eot\.gz$>
          
  ForceType application/vnd.ms-fontobject
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.(rtf|rtx)\.gz$>
          
  ForceType text/richtext
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.xsd\.gz$>
          
  ForceType text/xsd
      
  </FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.xsl\.gz$>
          
  ForceType text/xsl
      
  </FilesMatch>
      
  AddType text/css css
      AddType application
  /x-javascript js
      AddType text
  /html html htm
      AddType text
  /richtext rtf rtx
      AddType text
  /plain txt
      AddType text
  /xsd xsd
      AddType text
  /xsl xsl
      AddType text
  /xml xml
      AddType text
  /cache-manifest manifest
      AddType video
  /asf asf asx wax wmv wmx
      AddType video
  /avi avi
      AddType video
  /ogg ogg ogv
      AddType video
  /mp4 mp4 m4v
      AddType video
  /webm webm
      AddType video
  /divx divx
      AddType video
  /quicktime mov qt
      AddType video
  /mpeg mpeg mpg mpe
      AddType audio
  /midi mid midi
      AddType audio
  /mpeg mp3 m4a
      AddType audio
  /ogg ogg
      AddType audio
  /x-realaudio ra ram
      AddType audio
  /wav wav
      AddType audio
  /wma wma
      AddType image
  /svg+xml svg svgz
      AddType image
  /bmp bmp
      AddType image
  /gif gif
      AddType image
  /x-icon ico
      AddType image
  /vnd.microsoft.icon ico
      AddType image
  /jpeg jpg jpeg jpe
      AddType image
  /png png
      AddType image
  /tiff tif tiff
      AddType font
  /ttf ttf
      AddType font
  /otf otf
      AddType font
  /x-woff woff
      AddType application
  /vnd.ms-fontobject eot
      AddType application
  /msword doc docx
      AddType application
  /x-msdownload exe
      AddType application
  /vnd.ms-access mdb
      AddType application
  /vnd.ms-project mpp
      AddType application
  /vnd.ms-powerpoint pot pps ppt pptx
      AddType application
  /vnd.ms-write wri
      AddType application
  /vnd.ms-excel xla xls xlsx xlt xlw
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.database odb
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.chart odc
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.formula odf
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.graphics odg
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.presentation odp
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.spreadsheet ods
      AddType application
  /vnd.oasis.opendocument.text odt
      AddType application
  /java class
      
  AddType application/x-gzip gzip
      AddType application
  /pdf pdf
      AddType application
  /x-shockwave-flash swf
      AddType application
  /x-tar tar
      AddType application
  /zip zip
  </IfModule>
  <
  IfModule mod_headers.c>
      <
  FilesMatch \.(css|js)$>
          
  Header append Vary User-Agent
          Header append Vary Accept
  -Encoding
          Header append Cache
  -Control private
      </
  FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.(bmp|png|gif|jpe?g|ico|flv|wmv|asf|asx|wma|wax|wmx|wm|ogg|mp4|mp3|wav|mid|swf|pdf|doc|rtf|xls|ppt|eot|ttf|otf|svg|woff)$>
          
  Header append Cache-Control public
      </
  FilesMatch>
      <
  FilesMatch \.(js|css|bmp|png|gif|jpe?g|ico|flv|wmv|asf|asx|wma|wax|wmx|wm|ogg|mp4|mp3|wav|mid|swf|pdf|doc|rtf|xls|ppt|woff)$>
          
  Header unset Last-Modified
          FileETag MTime
      
  </FilesMatch>
  </
  IfModule>
  # Optimize By Hamed.Ramzi end

  # Optimize By Hamed.Ramzi
  <IfModule mod_expires.c>
      
  ExpiresActive On
      
  <FilesMatch \.manifest$>
          
  ExpiresDefault A0
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType text/cache-manifest A0
      
  <FilesMatch \.css$>
          
  ExpiresDefault "access plus 10 years"
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType text/css A315360000
      
  <FilesMatch \.js$>
          
  ExpiresDefault "access plus 10 years"
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType text/javascript A315360000
      ExpiresByType application
  /javascript A315360000
      ExpiresByType application
  /x-javascript A315360000
      ExpiresByType text
  /x-js A315360000
      ExpiresByType text
  /ecmascript A315360000
      ExpiresByType application
  /ecmascript A315360000
      ExpiresByType text
  /vbscript A315360000
      ExpiresByType text
  /fluffscript A315360000
      
  <FilesMatch \.(bmp|png|gif|jpe?g|ico|cur)$>
          
  ExpiresDefault "access plus 10 years"
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType image/gif A315360000
      ExpiresByType image
  /png A315360000
      ExpiresByType image
  /jpg A315360000
      ExpiresByType image
  /jpeg A315360000
      ExpiresByType image
  /x-icon A315360000
      ExpiresByType image
  /vnd.microsoft.icon A315360000
      ExpiresByType image
  /bmp A315360000
      
  <FilesMatch \.(eot|ttf|otf|svg|woff)$>
          
  ExpiresDefault "access plus 10 years"
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType image/svg+xml A315360000
      ExpiresByType application
  /x-font-opentype A315360000
      ExpiresByType application
  /x-font-truetype A315360000
      ExpiresByType application
  /x-font-ttf A315360000
      ExpiresByType application
  /x-font A315360000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.formula-template A315360000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-fontobject A315360000
      ExpiresByType font
  /ttf A315360000
      ExpiresByType font
  /opentype A315360000
      ExpiresByType font
  /otf A315360000
      ExpiresByType font
  /woff A315360000
      
  <FilesMatch \.(flv|wmv|asf|asx|wma|wax|wmx|wm|ogg|mp4|mp3|midi?|wav|m4v|webm|divx|mov|qt|mpe?g|mpe|m4a|ra|ram)$>
          
  ExpiresDefault "access plus 10 years"
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType audio/mpeg A315360000
      ExpiresByType audio
  /ogg A315360000
      ExpiresByType audio
  /mid A315360000
      ExpiresByType audio
  /midi A315360000
      ExpiresByType audio
  /wav A31536000
      ExpiresByType audio
  /x-wav A315360000
      ExpiresByType audio
  /x-realaudio A31536000
      ExpiresByType audio
  /wma A31536000
      ExpiresByType video
  /asf A315360000
      ExpiresByType video
  /avi A315360000
      ExpiresByType video
  /divx A315360000
      ExpiresByType video
  /x-flv A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-wmv A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-asf A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-asx A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-wma A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-wax A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-wmx A315360000
      ExpiresByType video
  /x-ms-wm A315360000
      ExpiresByType video
  /ogg A315360000
      ExpiresByType video
  /quicktime A31536000
      ExpiresByType video
  /mp4 A315360000
      ExpiresByType video
  /mpeg A31536000
      
  <FilesMatch \.(swf|pdf|docx?|rtf|xls|ppt|class|exe|g?zip|tar|mdb|mpp|pot|pps|ppt|pptx|wri|xla|xlsx?|xlt|xlw|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt)$>
          
  ExpiresDefault "access plus 10 years"
      
  </FilesMatch>
      
  ExpiresByType application/x-shockwave-flash A315360000
      ExpiresByType application
  /pdf A315360000
      ExpiresByType application
  /msword A315360000
      ExpiresByType application
  /rtf A315360000
      ExpiresByType application
  /java A315360000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-excel A315360000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-powerpoint A315360000
      ExpiresByType application
  /x-msdownload A31536000
      ExpiresByType application
  /x-gzip A31536000
      ExpiresByType application
  /x-tar A31536000
      ExpiresByType application
  /zip A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-access A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-write A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.text A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.ms-project A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.database A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.chart A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.formula A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000
      ExpiresByType application
  /vnd.oasis.opendocument.text A31536000
  </IfModule>
  # Optimize By Hamed.Ramzi end 
  پارسی پاتوق همراه با جوایز هفتگی

  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


صفحه 1 از 4 123 ... آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی