/ ویرایش قالب وبلاگ
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوع: ویرایش قالب وبلاگ

 1. #1
  ȻરϓȘίȘ آنلاین نیست.
  ȻરϓȘίȘ
  کاربر سايت
  6نوشته0مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  شماره عضویت
  825
  پسندیده است
  1 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  11
  www.kuftchat.tk

  ویرایش قالب وبلاگ

  سلام

  دوستان من میخوام برام کاری کنین که لینک های وبلاگ در قالب زیر حالت متحرک داشته باشه و به طور خودکا بره بالا مثلا
  Capture.JPG مثل این!!!! یا وبلاگ http://animationcity.loxblog.com/ س

  خیلی ممنون اینم کد قالب :
  کد:
  <html><head>
    
  <link href='http://www.font-api.ir/css/B Nazanin={font-api.ir}.css' rel='stylesheet' type='text/css'>
  <style>
   *{
   font-family:'B Nazanin',Sans-Serif;
   font-size:14px;
   }
  </style>
  
  
  <style type="text/css"> img{ -webkit-transform:scale(0.9); /*Webkit: Scale down image to 0.8x original size*/ -moz-transform:scale(0.9); /*Mozilla scale version*/ -o-transform:scale(0.9); /*Opera scale version*/ -webkit-transition-duration: 0.5s; /*Webkit: Animation duration*/ -moz-transition-duration: 0.5s; /*Mozilla duration version*/ -o-transition-duration: 0.5s; /*Opera duration version*/ opacity: 1; /*initial opacity of images*/ margin: 0 0px 0px 0; /*margin between images*/ } img:hover{ -webkit-transform:scale(1.1); /*Webkit: Scale up image to 1.2x original size*/ -moz-transform:scale(1.1); /*Mozilla scale version*/ -o-transform:scale(1.1); /*Opera scale version*/ box-shadow:0px 0px 30px gray; /*CSS3 shadow: 30px blurred shadow all around image*/ -webkit-box-shadow:0px 0px 30px gray; /*Safari shadow version*/ -moz-box-shadow:0px 0px 0px gray; /*Mozilla shadow version*/ opacity: 1; -webkit-transform: rotate(-1deg); } </style>
  
  
  <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="http://upload.tehran98.com/img1/mbpyih0y9kpf2qkw.ico">
  <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
  <title><-BlogAndPostTitle-></title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta name="designer" content="Theme - Designer">
  <meta name="designerUrl" content="http://www.theme-designer.com/">
  <meta name="language" content="Farsi">
  <meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
  <meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
  <meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Theme-designer">
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
  <script type="text/javascript" src="http://themeupload.theme-designer.com/45/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://themeupload.theme-designer.com/45/scrolltopcontrol.js"></script> 
  <script type="text/javascript" src="http://themeupload.theme-designer.com/45/date.js"></script> 
  <link href="http://themeupload.theme-designer.com/45/c.css" type="text/css" rel="stylesheet">
  <script language="javascript">
   function GetBC(lngPostid)
    {
      intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
      strBlogId="<-BlogId->";
      intCount=-1;
      strResult="";
      try {
     for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
     {
        if (BlogComments[i]==lngPostid)
        intCount=BlogComments[i+1] ;
     }
        } catch( e) {
        }
    if ( intCount==-1) strResult="نظر دهيد";
    if ( intCount==0) strResult="نظر بدهيد";
    if ( intCount==1) strResult="يک نظر";
    if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ;
   
   strUrl="http://LoxBlog.ir/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
   strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no? ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;
  
  
   document.write ( strResult ) ;
  }
  
  
  function OpenLD()
  {
   window.open('LinkDump.php','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=n?o,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
   return true;
  }
  </script>
  
  
  <style>
  .text6 a {
  COLOR: #1a1a1a;
  FONT-SIZE: 12pt;
  FONT-WEIGHT: bold;
  font-family: B Koodak,'B Koodak',tahoma;
  }
  </style>
  
  
  </head>
  <!--- template45-blogfa --->
  <!--- Design By : wWw.Theme-Designer.Com --->
  <body bgcolor="#ebf1f7">
  
  
  <div align="center">
  <table border="0" width="997" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl">
  <tr>
  <td>
  
  
  <div class="space"></div>
  <!---------- he ---------------------------->
  <!---------- address-image --------->
  <div style="background-color:#576162; width:997; overflow:hidden; height:200px; overflow:hidden;
  background-image:url('http://pc-island.xzn.ir/header.jpg');
  background-repeat:no-repeat; background-position:center top;">
  <!---------- address-image --------->
  <div style="margin:16px 474px 0px 0px;">
  <a href="" title="خواف آي تي"><img border="0" src="" ></a>
  </div>
  </div>
  <!---------- he ---------------------------->
  
  
  <div class="menu-b">
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td valign="top" width="39">
  <div class="date2"><img src="http://themeupload.theme-designer.com/45/image/5.gif"></div>
  </td>
  <td valign="top" width="166"><div class="date"><SCRIPT>showdate()</SCRIPT></div></td>
  <td valign="top" width="39">
  <div class="date2"><img src="http://themeupload.theme-designer.com/45/image/6.gif"></div>
  </td>
  <td valign="top"><div class="rss"><a target="_blank" href="<-BlogXmlLink->">RSS پست ها</a></div></td>
  <td width="30" valign="top" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/45/image/7.gif" width="10" height="50"></td>
  <td width="509" valign="top">
  <div class="search"><form method="Get" target="_blank" action="http://google.com/search" class=sch><input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
  <p dir="rtl"></a><input type="text" name="q" size="21" class=txt ><input type="submit" value=" " class=but>
  </p></form></div>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  
  
  <div class="menu-b2"></div>
  <div class="menu-b3">
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td width="100" valign="top">
  
  
  <div class="alibehnamfar">
  <div class="icon-m1"><a href="<-BlogUrl->"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/45/image/13.gif" width="19" height="20"></a></div>
  <div class="icon-m2"><a href="<-BlogArchiveLink->"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/45/image/13.gif" width="19" height="20"></a></div>
  <div class="icon-m3"><a href="mailto:<-BlogEmail->"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/45/image/13.gif" width="19" height="20"></a></div>
  </div>
  
  
  </td>
  <td width="897" valign="top">
  
  
  <div id="tabs">
   <ul>
    <li><a href="http://www.pc-island.ir/"><span>صفحه ي نخست</span></a></li>
    <li><a href="http://www.blogskin.ir/tools/email/?email=bahmangharaee@yahoo.com"><span>تماس با ما</span></a></li>
    <li><a href="http://pc-island.ir/archive.php"><span>آرشيو مطالب</span></a></li>
    <li><a target="_blank" href="http://pc-island.ir/posts/"><span>عناوين مطالب وبسايت</span></a></li>
    <li><a target="_blank" href="http://pc-island.ir/rss.php"><span>لينك rss</span></a></li>
  <li><a href="http://pc-island.rzb.ir/forum/"><span>انجمن وبسايت</span></a></li>
    <BlogProfileLinkBlock><li><a target="_blank" href="http://pc-island.ir/profile.php"><span>پروفايل مدير وبسايت</span></a></li></BlogProfileLinkBlock>
   </ul>
  </div>
  
  
  </td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  
  
  <div class="space2"></div>
  
  
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td valign="top">
  
  
  <div class="theme-designer-com"></div>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td valign="top" width="220" >
  
  
  <div class="theme-designer-com2"></div>
  <div class="theme-designer-com3"><div align="center">
  
  
  
  
  <div class="menu-right1"><div class="menu-title">WWW.PC-ISLAND.IR</div></div>
  <div class="menu-right2"><div align="center">
  <div class="menu-right4">
  <BlogProfile>
  <div align="center" style="padding:0px 0px 6px 0px;"><BlogPhoto><img src="<-BlogPhotoLink->"></BlogPhoto></div>
  <div class="text"><-BlogAbout-></div></BlogProfile>
  </div>
  </div></div>
  <div class="menu-right3"></div><div class="space3"></div>
  
  
  <BlogLinksBlock>
  <div class="theme-designer"><div class="menu-title">لينك هاي وبسايت</div></div>
  <div class="theme-designer2"><div class="t-d2-2"><div align="right">
  <div class="vmenu3"><a target="_blank" title="حرفه اي ترين قالب هاي وبلاگ را در تم ديزاينر بيابيد " href="http://www.theme-designer.com" >قالب وبلاگ</a></div>
  <BlogLinks><div class="vmenu3"><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinks>
  </div></div></div>
  <div class="theme-designer3"></div><div class="space3"></div>
  </BlogLinksBlock>
  
  
  <BlogAuthorsBlock>
  <div class="theme-designer"><div class="menu-title">نويسنده وبسايت</div></div>
  <div class="theme-designer2"><div class="t-d2-2"><div align="right">
  <BlogAuthors><div class="vmenu3"><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors>
  </div></div></div>
  <div class="theme-designer3"></div><div class="space3"></div>
  </BlogAuthorsBlock>
  
  
  <BlogTagsBlock>
  <div class="m1-2">
  <div class="menu-right5"><div class="menu-title">برچسب هاي وبسايت</div></div>
  <div class="menu-right6"><div class="t-d2-2">
  <div class="text2">
  <BlogTags><a href="<-TagLink->" title="<-TagCount->"><-TagName-></a> , </BlogTags>
  </div>
  </div></div>
  <div class="menu-right7"></div><div class="space3"></div>
  </div>
  </BlogTagsBlock>
  
  
  <div class="theme-designer"><div class="menu-title">امکانات وبسايت</div></div>
  <div class="theme-designer2"><div class="t-d2-3"><div align="center" style="margin-top:8px;">
  <center><-BlogCustomHtml-></center>
  </div></div></div>
  <div class="theme-designer3"></div><div class="space3"></div>
  
  
  </div></div>
  <div class="theme-designer-com4"></div>
  
  
  </td>
  <td valign="top" style="width:560px; overflow:hidden; background-image:url(http://themeupload.theme-designer.com/45/image/28.jpg); background-repeat:repeat-y;">
  <div class="alibehnamfar2">
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td valign="top" width="10"><div style="width:10; overflow:hidden; hight:10px;"></div></td>
  <td valign="top">
  
  
  <!-- شروع تبليغات -->
  <div class="adsbox">
  <p style="text-align: center;"> <a href="http://www.khaf1372.ir/"><img src="http://aaf.rozup.ir/khaf.gif" alt="" /></a></p>
  
  
  <p style="text-align: center;"> <a href="http://www.khafit.ir/"><img src="http://roz-designer.rozup.ir/banner/khafitr.gif" alt="" /></a></p>
  
  
  <!-- پايان تبليغات -->
  
  
  <BLOGFA>
  <div class="post-image">
  <div class="post1"><div class="title-post"><div class="link-title-post"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div></div></div>
  <div class="post2"></div>
  <div class="post3">
  <-PostContent-><br>
  <BlogPostCategoriesBlock><br>:: موضوعات مرتبط: <BlogPostCategories separator="، " ><a href="<-CategoryLink->">
  <-CategoryName-></a></BlogPostCategories></BlogPostCategoriesBlock>
  <BlogPostTagsBlock><br>:: برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->">
  <-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>
  </div>
  <div class="post4">
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td valign="top">
  <div style="width:100%; padding:0px 10px 0px 0px; color:#666666; ">
  <div class="icon1" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/45/image/33.gif"></div>
  <div class="icon4" ></div>
  <div class="icon2" >ن : <-PostAuthor-></div>
  <div class="icon3" ></div>
  <div class="icon2" >ت : <-PostDate-></div>
  <div class="icon3" ></div>
  <div class="icon5" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/45/image/32.gif"></div>
  <div class="icon4" ></div>
  <BlogComment><div class="icon2" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></div></BlogComment>
  </div>
  </td>
  <td valign="top" width="95">
  <BlogExtendedPost>
  <div style="margin:4px 0px 0px 0px; font-weight:bold; width:95px; overflow:hidden;"><div id="menu">
  <ul>
  <li><center><a href="<-PostLink->" title="<-PostCategory->" >ادامه مطلب...</a></center></li>
  </ul>
  </div></div>
  </BlogExtendedPost>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  <div class="space4"></div>
  </BLOGFA>
  
  
  <BlogNextAndPreviousBlock>
  <div style="width:100%">
  <BlogPreviousPageBlock>
  <div style="width:49%;float:right;text-align:center"><a href="<-BlogPreviousPageLink->">
  <b> « مطالب جديدتر </b></a></div>
  </BlogPreviousPageBlock>
  <BlogNextPageBlock>
  <div style="width:49%;float:left;text-align:center"><a href="<-BlogNextPageLink->">
  <b>مطالب قديمي‌تر  » </b></a></div>
  </BlogNextPageBlock>
  </div>
  <br><br>
  </BlogNextAndPreviousBlock>
  
  
  </td>
  <td valign="top" width="10"><div style="width:10; overflow:hidden; hight:10px;"></div></td>
  </tr>
  </table>
  
  
  </div>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" colspan="2" >
  <div class="alibehnamfar4"></div>
  </td>
  </tr>
  </table>
  
  
  </td>
  <td width="8" valign="top" > </td>
  <td width="202" valign="top">
  <div class="m1-l">
  
  
  <BlogCategoriesBlock>
  <div class="theme-designer"><div class="menu-title"> موضوعات وبسايت</div></div>
  <div class="theme-designer2"><div class="t-d2-2">
  <BlogCategories><div class="vmenu1"><a href="<-CategoryLink->" ><-CategoryName-></a></div></BlogCategories>
  </div></div>
  <div class="theme-designer3"></div><div class="space3"></div>
  </BlogCategoriesBlock>
  
  
  <BlogCategoriesBlock>
  <div class="theme-designer"><div class="menu-title">آخرين مطالب وبسايت</div></div>
  <div class="theme-designer2"><div class="t-d2-2">
  <BlogLastPosts><!items="15" ><div class="vmenu2"><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->" > <-PostTitle-> </a></div></BlogLastPosts>
  </div></div>
  <div class="theme-designer3"></div><div class="space3"></div>
  </BlogCategoriesBlock>
  
  
  <BlogLinkDumpBlock>
  <div class="theme-designer"><div class="menu-title">لينک هاي ویژه وبسايت</div></div>
  <div class="theme-designer2"><div class="t-d2-2">
  <BlogLinkDump><div class="vmenu2"><a target="_blank" title="<-LinkDescription->" href="<-LinkUrl->" ><-LinkTitle-></a></div></BlogLinkDump>
  <div class="vmenu3"><a target="_blank" title="جديد ترين قالب هاي وردپرس" href="http://www.theme-designer.com" >قالب وردپرس</a></div>
  <div class="vmenu3"><a target="_blank" title="جديد ترين قالب هاي وردپرس" href="http://www.p30hosting.com" >هاست لينوکس</a></div>
  <div class="vmenu2"><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">ليست تمام پيوند ها</a></div>
  </div></div>
  <div class="theme-designer3"></div><div class="space3"></div>
  </BlogLinkDumpBlock>
  
  
  
  
  <!---------- block left ------------------------->
  <div class="theme-designer"><div class="menu-title">بنر تبليغاتي</div></div>
  <div class="theme-designer2"><div align="center" style="margin-top:8px;"><div class="t-d2-3">
  <p><a style="font-family: tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 13px;" href="http://pspc-island.loxblog.com/"><img src="http://pc-island.xzn.ir/o-p-s.jpg" alt="" /></a></p>
  
  
  <p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://khafit.ir/" title="خواف" style="text-align: center; font-size: 11px; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: initial; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 0px 5px;"><img vspace="0" hspace="0" border="2" src="http://s2.picofile.com/file/7629370749/khafit.gif/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;" alt="" /></a></p>
  
  
  <p style="text-align: center;"> <a href="http://www.best-chat.xzn.ir/"><img src="http://best-chat.xzn.ir/Banner.gif" alt="" /></a></p>
  </div></div></div>
  <div class="theme-designer3"></div><div class="space3"></div>
  
  
  <div class="theme-designer"><div class="menu-title">روزشمار تحویل سال 92</div></div>
  <div class="theme-designer2"><div class="t-d2-2">
  <div class="vmenu2">
  <div align="center">
  
  
  <!-- Begin Susa Web Tools - Noroz92 Count Down -->
  <script src="http://susawebtools.ir/services/norozcountdown92/index.php?skin=9"></script>
  <div align="center">
  <!-- End Susa Web Tools - Noroz92 Count Down -->
  
  
  </div>
  </div></div>
  <div class="theme-designer3"></div><div class="space3"></div>
  <!---------- block left ------------------------->
  
  
  
  
  </div>
  </td>
  <td width="7"> </td>
  </tr>
  </table>
  
  
  <div class="space5"></div>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td valign="top" height="">
  <div class="copyright-image">
  
  
  <table border="0" width="980" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td valign="top" >
  <div class="alibehnamfar6" >
  <div class="copyright" style="line-height: 25px">
  تمام حقوق اين وب سايت و مطالب آن متعلق به <a href="<-BlogUrl->"><b><-BlogTitle-> </b></a>مي باشد
  <br>
  كد نويسي و گرافيك قالب توسط : <a target="_blank" href="http://www.pc-island.ir/">جزيره کامپيوتر</a>
  </div>
  </div>
  </td>
  <td width="104" valign="top" ><div class="top"><a href="#top"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/45/image/38.jpg"></a></div></td>
  </tr>
  </table>
  
  
  </div>
  <div class="copyright-image2"></div>
  </td>
  </tr>
  </table>
  <div class="space5"></div>
  
  
  </td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  
  
  </body></html>

  Thanks مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بیمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»https://www.wikivb.ir««««««««««««««««...«««««««

  :Xارادتمند همه دوستان : بهمن هستم:X

 2. نوين وردپرس تبلیغات شما

 3. #2
  Mr.Danial آنلاین نیست.
  Mr.Danial
  کاربر فعال و مفيد
  716نوشته1,231مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  249
  پسندیده است
  2,047 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  1241
  www.par30patogh.com
  اگه دقت كنيد اينجا مرجع پشتيباني ويبولتين هستمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

 4. #3
  Game آنلاین نیست.
  Game
  کاربر سايت
  930نوشته584مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jan 2013
  شماره عضویت
  437
  پسندیده است
  142 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  594
  No Set
  میتونید در بخش بازارچه پست بزارید که در قبال پرداخت هزینه براتون درستش کنن

  کاربر زیر پست Game را پسندیده است:


  یه مدت نبودیم بر گشتیم مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی