/ پست بیت ویبولتین5برای ویبولتین4
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

مقاله: پست بیت ویبولتین5برای ویبولتین4

  1. پست بیت ویبولتین5برای ویبولتین4

   پست بیت ویبولتین5برای ویبولتین4

   درود به همه ی دوستان ویکی ویبی بر اساس این تموزش که گزاشتم میتونید پست بیت ویبولتین خودتون رو مانند ویبولتین 5 درست کنید این اموزش برای نسخه های4هست

   ابتدا تمام کد های postbit_legacyرو با این کد ها جایگزین کنید

   کد:
   {vb:raw template_hook.postbit_start} <li class="postbitlegacy postbitim postcontainer {vb:raw post.statusicon}" id="post_{vb:raw post.postid}"> <a name="post{vb:raw post.postid}"></a> <!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->  	<div class="postdetails"> 		<div class="userinfo" style="text-align: center;padding-bottom: 35px;"> <div style=" position: absolute; top: 5px; left: 5px; ">                     <vb:if condition="$show['inlinemod']">                         <label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"><input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}"></label>                     </vb:if> </div> <vb:if condition="THIS_SCRIPT == 'showthread' || THIS_SCRIPT == 'private'"> {vb:raw post.onlinestatus} <vb:else /> <a class="postuseravatar" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" style="margin: auto; height: auto; border: grey 1px solid; display: inline-block;padding: 1px;box-shadow: 0px 0px 10px grey;"> </vb:if> 				<img src="<vb:if condition="$show['avatar']">{vb:raw post.avatarurl}<vb:else />/default_avatar_medium.png</vb:if>" alt="" style=" max-height: 64px; max-width: 64px !important; background: #fff;" /> 			</a> <div> 			<div class="username_container" style=" margin-bottom: 0px; margin-top: 10px; "> 			<vb:if condition="$post['userid']"> 				{vb:raw memberaction_dropdown} 			<vb:else /> 				<span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span> 			</vb:if> 			</div> 			<span class="usertitle"> 				{vb:raw post.usertitle} 			</span> 			<vb:if condition="$post['rank']"> 				<span class="rank">{vb:raw post.rank}</span> 			</vb:if> 			{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left} 			<vb:if condition="$show['reputation']"> 				<span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}" title="{vb:raw post.username} {vb:raw post.level}"> 					<vb:each from="reputationdisplay" value="row"> 						<img class="{vb:raw row.class}" src="{vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}" alt="" />{vb:raw row.rowend} 					</vb:each> 				</span> 			</vb:if> 			<vb:if condition="$post['userid']"> <div style=" margin-top: 15px; font-size: 11px; "> 					<vb:if condition="$post['joindate']">{vb:rawphrase join_date}: {vb:raw post.joindate}<br /></vb:if> 					<vb:if condition="$post['field2']">{vb:rawphrase location_perm}: {vb:raw post.field2}<br /></vb:if> 					<vb:if condition="$post['age']">{vb:rawphrase age}: {vb:raw post.age}<br /></vb:if> 					{vb:rawphrase posts}: {vb:raw post.posts}<br />	 					{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts} 				 				<vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']"> 					<vb:if condition="$show['infraction']"> 					{vb:rawphrase infractions}: {vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})<br /> 					</vb:if> 					<vb:if condition="$show['reputation']"> 						<vb:if condition="$show['reppower']"> 					{vb:rawphrase reppower}: {vb:raw post.reppower} 						</vb:if> 					</vb:if> </div> 				</vb:if> 				{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right} 			</vb:if>  </div></div></div> 		<div class="postbody" style="background: #fff;"> <div style=" border-left-color: hsl(200, 6%, 80%); border-top-color: hsl(200, 6%, 80%); border-bottom-color: hsl(200, 6%, 80%); top: 34px; border-left: 13px solid hsl(200, 6%, 80%); border-top: 7px solid transparent; border-bottom: 7px solid transparent; right: -13px; position: absolute; background: transparent; height: 0; width: 0; "></div> <div style=" border-left-color: white; border-top-color: hsl(200, 6%, 80%); border-bottom-color: hsl(200, 6%, 80%); top: 35px; border-left: 10px solid white; border-top: 6px solid transparent; border-bottom: 6px solid transparent; right: -10px; position: absolute; background: transparent; height: 0; width: 0; "></div> <div style=" padding-bottom: 61px; clear: none; padding-top: 5px; padding-left: 15px; padding-left: 15px; position: relative; "> 				<vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']"> <h2 style=" width: 95%; float: left; font-size: 16px; line-height: 16px; font-weight: bold; "> {vb:raw post.title} 				</h2> 				</vb:if> <div style="float: left; text-align: left; font-size: 12px;font-size: 11px !important; color: hsl(0, 0%, 42%) !important;">#{vb:raw post.postcount}</div> <div class="post-date" style="line-height: 20px; float: left; width: 95%;font-size: 11px !important; color: hsl(0, 0%, 42%) !important;"> 				<vb:if condition="$show['announcement']"> 					{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}} 				<vb:else /> 					{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">,&nbsp;{vb:raw post.posttime}</vb:if> 				</vb:if> </div> <div style=" float: left; padding: 15px 0; overflow: auto; line-height: 16px; width: 100%; color: hsl(198, 12%, 16%); "> 			<div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>" style=" padding: 0 0 0 0px; "> 				{vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start} 						<vb:if condition="$post['isfirstshown']"> 							{vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start} 							{vb:raw ad_location.thread_first_post_content} 						</vb:if> 						<vb:if condition="$post['islastshown']"> 							{vb:raw ad_location.thread_last_post_content} 						</vb:if> 				<div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>"> 					<div id="post_message_{vb:raw post.postid}" style="padding-bottom: 20px;"> 						<blockquote class="postcontent restore "> 							{vb:raw post.message} 						</blockquote> 					</div> 					<vb:if condition="$show['attachments']"> 						<div class="attachments"> 						<vb:if condition="$show['thumbnailattachment']"> 							<fieldset class="postcontent"> 								<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend> 								{vb:raw post.thumbnailattachments} 							</fieldset> 						</vb:if> 						<vb:if condition="$show['imageattachment']"> 							<fieldset class="postcontent"> 								<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend> 								{vb:raw post.imageattachments} 							</fieldset> 						</vb:if> 						<vb:if condition="$show['imageattachmentlink']"> 							<fieldset class="postcontent"> 								<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend> 								<ul> 								{vb:raw post.imageattachmentlinks} 								</ul> 							</fieldset> 						</vb:if> 						<vb:if condition="$show['otherattachment']"> 							<fieldset class="postcontent"> 								<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_files}" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend> 								<ul> 								{vb:raw post.otherattachments} 								</ul> 							</fieldset> 						</vb:if> 						<vb:if condition="$show['moderatedattachment']"> 							<fieldset class="postcontent"> 								<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attachments_pending_approval}" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend> 								<ul> 								{vb:raw post.moderatedattachments} 								</ul> 							</fieldset> 						</vb:if> 						</div> 					<!-- / attachments --> 					</vb:if> 				</div> 			</div> 			<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> 			<div class="after_content"> 				<vb:if condition="$show['postedited']"> 				<!-- edit note --> 				<blockquote class="postcontent lastedited"> 					<vb:if condition="$show['postedithistory']"> 						{vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 							{vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}} 					<vb:else /> 						{vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}} 					</vb:if> 					<vb:if condition="$post['edit_reason']"> 						<span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason} 					</vb:if> 				</blockquote> 				<!-- / edit note --> 				</vb:if> 				{vb:raw template_hook.postbit_signature_start} 				<vb:if condition="$post['isfirstshown']"> 					{vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig} 				</vb:if> 				<vb:if condition="$post['signature']"> 					<blockquote class="signature restore" style=" padding: 1em 10px 1em; "><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote> 				</vb:if> 				{vb:raw template_hook.postbit_signature_end} 			</div> 			</vb:if> </div></div> <div style=" position: relative; clear: both; "> <div style="padding-bottom: 0; position: absolute; left: 0; bottom: 0; width: 100%;"> <hr style=" margin-left: 20px; margin: 0 15px; color: hsl(197, 5%, 73%); border-color: hsl(197, 5%, 73%); border-style: dotted; border-width: 1px 0 0; height: 0; "> 		<div class="postfoot"> 			<!-- <div class="postfoot_container"> --> 			<div class="textcontrols floatcontainer" style=" border-bottom-left-radius: 3px; "> 				<span class="postcontrols" style=" width: 60%; "> 					<img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" /> 					<vb:if condition="$post['editlink']"> 						<a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase edit_delete_message}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> &nbsp;</a> 					<vb:if condition="THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'"></vb:if> 					</vb:if> 					<vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']"> 						<a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}&amp;noquote=1" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> &nbsp;</a> 					</vb:if> 					<vb:if condition="$post['replylink']"> 						<a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase reply_with_quote}"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> <vb:if condition="$post['forwardlink']">&nbsp;<vb:else />&nbsp;</vb:if></a> 					<vb:if condition="$show['multiquote_post']"></vb:if> 					</vb:if> 					<vb:if condition="$show['multiquote_post']"> 						 <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a> 					</vb:if> 				</span> 				<span class="postlinking"> 					<vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'"> 						<vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1"> 						    <a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a> 						</vb:if> 					</vb:if> 					{vb:raw template_hook.postbit_controls} 					{vb:raw post.iplogged} 					<vb:if condition="$post['forwardlink']"> 						<a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a> 						<vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"></vb:if> 					</vb:if> 					<vb:if condition="$show['reputationlink']"> 						<span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}" /> -->&nbsp;</a></span> 					</vb:if> 					<vb:if condition="$show['infractionlink']"> 						&nbsp;<a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp; 					</vb:if> 					<vb:if condition="$show['reportlink']"> 						&nbsp;<a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp; 					</vb:if> 					<vb:if condition="$show['moderated']"> 						<img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" /> 					</vb:if> 					<vb:if condition="$show['spam']"> 						<img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" /> 					</vb:if> 					<vb:if condition="$show['deletedpost']"> 						<vb:if condition="$show['managepost']"> 							<a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a> 						<vb:else /> 							<img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" /> 						</vb:if> 					</vb:if> 					<vb:if condition="$show['redcard']"> 						<a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a> 						<vb:elseif condition="$show['yellowcard']" /> 							<a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a> 					</vb:if> 					<vb:if condition="$post['api_platform']"> 						<vb:if condition="$post['api_platform_link']"> 							<a class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}" href="{vb:raw post.api_platform_link}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_title']}}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</a> 						<vb:else /> 							<span class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</span> 						</vb:if> 					</vb:if> 				</span> 			<!-- </div> --> 			</div> 		</div> </div> </div> 			<div class="cleardiv"></div> 		</div> 	</div> 	<hr /> </li> {vb:raw template_hook.postbit_end}

   سپس به postbit.cssبرید و این کد هارو به اخرش اضافه کنید

   کد:
   .postbit, .postbitlegacy, .eventbit { border: 1px solid hsl(200, 6%, 80%); margin-bottom: 10px; width: 99.9%; -moz-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; border-radius: 3px; padding-bottom: 0; background: #f2f6f8; position: relative; } .postbitlegacy .postbody, .eventbit .eventdetails .eventbody { background: white none; margin-right: 160px; margin-top: -1px; position: relative; -moz-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; border-radius: 3px; border: 1px solid hsl(200, 6%, 80%); margin-bottom: -1px; margin-left: -1px; } .postbitlegacy .userinfo { width: 120px; text-align: center; padding-top: 15px; padding-right: 25px; padding-bottom: 15px; padding-left: 15px; float: right; }
   درجستو جو قالبها پیدا کنیدmemberaction_dropdownتمام کد هاشو با این کد ها جایگزین کنید
   کد:
   <vb:if condition="THIS_SCRIPT == 'showthread'"> <div class="popupmenu memberaction<vb:if condition="$page_class"> {vb:raw page_class}</vb:if>"> 	<a class="popupctrl" href="{vb:link member, {vb:raw memberinfo}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw memberinfo['onlinestatusphrase']}, {vb:raw memberinfo.username}}" style=" font-size: 14px; font-weight: bold; color: hsl(205, 68%, 42%); "><strong><vb:if condition="$memberinfo['musername']">{vb:raw memberinfo.musername}<vb:else />{vb:raw memberinfo.username}</vb:if></strong></a> 	<ul class="popupbody popuphover memberaction_body"> 		<li class="left"> 			<a href="{vb:link member, {vb:raw memberinfo}}" class="siteicon_profile"> 				{vb:rawphrase view_profile} 			</a> 		</li> 		 		<li class="right"> 			<a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=finduser&amp;userid={vb:raw memberinfo.userid}&amp;contenttype=vBForum_Post&amp;showposts=1" class="siteicon_forum" rel="nofollow"> 				{vb:rawphrase view_forum_posts} 			</a> 		</li> 		 		<vb:if condition="$show['pmlink']"> 		<li class="left"> 			<a href="private.php?{vb:raw session.sessionurl}do=newpm&amp;u={vb:raw memberinfo.userid}" class="siteicon_message" rel="nofollow"> 				{vb:rawphrase private_message} 			</a> 		</li> 		</vb:if> 		 		<vb:if condition="$show['viewblog']"> 		<li class="right"> 			<a href="{vb:raw $vboptions.vbblog_url}{vb:if "$vboptions['vbblog_url']", '/', ''}blog.php?{vb:raw session.sessionurl}u={vb:raw memberinfo.userid}" class="siteicon_blog" rel="nofollow"> 				{vb:rawphrase view_blog_entries} 			</a> 		</li> 		</vb:if> 		 		<vb:if condition="$show['homepage']"> 		<li class="left"> 			<a href="{vb:raw memberinfo.homepage}" class="siteicon_homepage"> 				{vb:rawphrase visit_homepage} 			</a> 		</li> 		</vb:if> 		 		<vb:if condition="$show['viewarticles']"> 		<li class="right"> 			<a href="{vb:raw memberinfo.author_list_url}" class="siteicon_article" rel="nofollow"> 				{vb:rawphrase view_articles} 			</a> 		</li> 		</vb:if> 		<vb:if condition="$show['addfriend']"> 		<li class="left"> 			<a href="profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u={vb:raw memberinfo.userid}" class="siteicon_add"> 				{vb:rawphrase add_as_contact} 			</a> 		</li> 		</vb:if> 		<vb:if condition="$show['emaillink']"> 		<li class="right"> 			<a href="sendmessage.php?{vb:raw session.sessionurl}do=mailmember&amp;u={vb:raw memberinfo.userid}" class="siteicon_email"> 				{vb:rawphrase send_email} 			</a> 		</li> 		</vb:if> 		{vb:raw template_hook.memberaction_dropdown_items} 	</ul> </div> <vb:else /> <div class="popupmenu memberaction<vb:if condition="$page_class"> {vb:raw page_class}</vb:if>"> 	<a class="username {vb:raw memberinfo.online} popupctrl" href="{vb:link member, {vb:raw memberinfo}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw memberinfo['onlinestatusphrase']}, {vb:raw memberinfo.username}}"><strong><vb:if condition="$memberinfo['musername']">{vb:raw memberinfo.musername}<vb:else />{vb:raw memberinfo.username}</vb:if></strong></a> 	<ul class="popupbody popuphover memberaction_body"> 		<li class="left"> 			<a href="{vb:link member, {vb:raw memberinfo}}" class="siteicon_profile"> 				{vb:rawphrase view_profile} 			</a> 		</li> 		 		<li class="right"> 			<a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=finduser&amp;userid={vb:raw memberinfo.userid}&amp;contenttype=vBForum_Post&amp;showposts=1" class="siteicon_forum" rel="nofollow"> 				{vb:rawphrase view_forum_posts} 			</a> 		</li> 		 		<vb:if condition="$show['pmlink']"> 		<li class="left"> 			<a href="private.php?{vb:raw session.sessionurl}do=newpm&amp;u={vb:raw memberinfo.userid}" class="siteicon_message" rel="nofollow"> 				{vb:rawphrase private_message} 			</a> 		</li> 		</vb:if> 		 		<vb:if condition="$show['viewblog']"> 		<li class="right"> 			<a href="{vb:raw $vboptions.vbblog_url}{vb:if "$vboptions['vbblog_url']", '/', ''}blog.php?{vb:raw session.sessionurl}u={vb:raw memberinfo.userid}" class="siteicon_blog" rel="nofollow"> 				{vb:rawphrase view_blog_entries} 			</a> 		</li> 		</vb:if> 		 		<vb:if condition="$show['homepage']"> 		<li class="left"> 			<a href="{vb:raw memberinfo.homepage}" class="siteicon_homepage"> 				{vb:rawphrase visit_homepage} 			</a> 		</li> 		</vb:if> 		 		<vb:if condition="$show['viewarticles']"> 		<li class="right"> 			<a href="{vb:raw memberinfo.author_list_url}" class="siteicon_article" rel="nofollow"> 				{vb:rawphrase view_articles} 			</a> 		</li> 		</vb:if> 		<vb:if condition="$show['addfriend']"> 		<li class="left"> 			<a href="profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u={vb:raw memberinfo.userid}" class="siteicon_add"> 				{vb:rawphrase add_as_contact} 			</a> 		</li> 		</vb:if> 		<vb:if condition="$show['emaillink']"> 		<li class="right"> 			<a href="sendmessage.php?{vb:raw session.sessionurl}do=mailmember&amp;u={vb:raw memberinfo.userid}" class="siteicon_email"> 				{vb:rawphrase send_email} 			</a> 		</li> 		</vb:if> 		{vb:raw template_hook.memberaction_dropdown_items} 	</ul> </div> </vb:if>
   دوباره در جستوجو قالب ها پیدا کنیدpostbit_onlinestatusو تمام کد هاشو با کد های زیر عوض کنید
   کد:
   <vb:if condition="THIS_SCRIPT == 'showthread' || THIS_SCRIPT == 'private'"> <a class="postuseravatar" href="/member.php?username={vb:raw user.username}" <vb:if condition="$onlinestatus==0"> title="{vb:rawphrase x_is_offline, {vb:raw user.username}}" style="margin: auto; height: auto; border: RED 1px solid; display: inline-block;padding: 1px;box-shadow: 0px 0px 10px RED;" <vb:elseif condition="$onlinestatus==1" /> title="{vb:rawphrase x_is_online_now, {vb:raw user.username}}" style="margin: auto; height: auto; border: GREEN 1px solid; display: inline-block;padding: 1px;box-shadow: 0px 0px 10px green;" <vb:elseif condition="$onlinestatus==2" /> title="{vb:rawphrase x_is_invisible, {vb:raw user.username}}" style="margin: auto; height: auto; border: grey 1px solid; display: inline-block;padding: 1px;box-shadow: 0px 0px 10px grey;"</vb:if>> <vb:else /> <vb:if condition="$onlinestatus==0"><img class="inlineimg onlinestatus" src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/user-offline.png" alt="{vb:rawphrase x_is_offline, {vb:raw user.username}}" border="0" /> <vb:elseif condition="$onlinestatus==1" /><img class="inlineimg onlinestatus" src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/user-online.png" alt="{vb:rawphrase x_is_online_now, {vb:raw user.username}}" border="0" /> <vb:elseif condition="$onlinestatus==2" /><img class="inlineimg onlinestatus" src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/user-invisible.png" alt="{vb:rawphrase x_is_invisible, {vb:raw user.username}}" border="0" /></vb:if> </vb:if>
   خوب تبدیل به پایان رسید   اینم نمونه شات که روی سایت خودم موجوده ولی اینی که رویه سایت خودمه بهم ریخته چون دارم با کادر بندی پست بیت استایل wikivb v2هماهنگش میکنم در ضمن این آموزش اختصاص ویکی ویبی
   Untitled.png   - - - Updated - - -

   سوالی بود همین جا بپرسید خودم پاسخ میدم
   ویرایش توسط Game : 04-03-2013 در ساعت 10:28 PM
   چنانچه این مطلب مورد پسند شما واقع شده بر روی کلیک کنید .

   3 نفر از اعضا پست Game را پسندیده اند


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی