/ کادر بندی فوتر به سبک ویکی وی بی نیو [ WikiVB-new ]
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 26

مقاله: کادر بندی فوتر به سبک ویکی وی بی نیو [ WikiVB-new ]

  1. کادر بندی فوتر به سبک ویکی وی بی نیو [ WikiVB-new ]

   کادر بندی فوتر به سبک ویکی وی بی نیو [ WikiVB-new ]

   درود

   اینم فوتر برای بروبچ ویکی وی بی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی با کمک مصطفی جان مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

   اولین کارمه هااااااا مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بیمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بیمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


   ------------------------------------------------

   کدهای زیر را جایگزین کد های قالب footer کنید :

   کد:
   <vb:if condition="!empty($ad_location['ad_footer_start']) or !empty($ad_location['global_above_footer'])"> <div style="clear: {vb:stylevar left}"> {vb:raw ad_location.ad_footer_start} {vb:raw ad_location.global_above_footer} </div> </vb:if> <div id="footer" class="floatcontainer footer"> <form action="{vb:link forumhome|nosession}" method="get" id="footer_select" class="footer_select"> <vb:if condition="$show['quickchooser']"> <select name="styleid" onchange="switch_id(this, 'style')"> <optgroup label="{vb:rawphrase quick_style_chooser}"><option class="hidden"></option></optgroup> <vb:if condition="$quickchooserbits1"> <vb:if condition="$quickchooserbits2"> <optgroup label="&nbsp;{vb:rawphrase standard_styles}"> </vb:if> {vb:raw quickchooserbits1} <vb:if condition="$quickchooserbits2"> </optgroup> </vb:if> </vb:if> <vb:if condition="$quickchooserbits2"> <vb:if condition="$quickchooserbits1"> <optgroup label="&nbsp;{vb:rawphrase mobile_styles}"> </vb:if> {vb:raw quickchooserbits2} <vb:if condition="$quickchooserbits1"> </optgroup> </vb:if> </vb:if> </select> </vb:if> <vb:if condition="$show['languagechooser']"> <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')"> <optgroup label="{vb:rawphrase quick_language_chooser}"> {vb:raw languagechooserbits} </optgroup> </select> </vb:if> </form> <ul id="footer_links" class="footer_links"> <vb:if condition="$show['contactus']"><li><a href="{vb:raw vboptions.contactuslink}" rel="nofollow" accesskey="9">{vb:rawphrase contact_us}</a></li></vb:if> <vb:if condition="$vboptions['hometitle']"><li><a href="{vb:raw vboptions.homeurl}">{vb:raw vboptions.hometitle}</a></li></vb:if> <vb:if condition="$show['admincplink']"><li><a href="{vb:raw admincpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase admin}</a></li></vb:if> <vb:if condition="$show['modcplink']"><li><a href="{vb:raw modcpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase mod}</a></li></vb:if> <vb:if condition="$vboptions['archiveenabled']"><li><a href="archive/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase archive}</a></li></vb:if> {vb:raw template_hook.footer_links} <vb:if condition="$vboptions['privacyurl']"><li><a href="{vb:raw vboptions.privacyurl}">{vb:rawphrase privacy_statement}</a></li></vb:if> <vb:if condition="$vboptions['tosurl']"><li><a href="{vb:raw vboptions.tosurl}">{vb:rawphrase terms_of_service}</a></li></vb:if> <li><a href="{vb:raw relpath}#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;">{vb:rawphrase top}</a></li> </ul> <vb:if condition="$show['dst_correction']"> <!-- auto DST correction code --> <form action="profile.php?do=dst" method="post" name="dstform"> <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" /> <input type="hidden" name="do" value="dst" /> </form> <script type="text/javascript"> <!-- var tzOffset = {vb:raw bbuserinfo.timezoneoffset} + {vb:raw bbuserinfo.dstonoff}; var utcOffset = new Date().getTimezoneOffset() / 60; if (Math.abs(tzOffset + utcOffset) == 1) { // Dst offset is 1 so its changed document.forms.dstform.submit(); } //--> </script> <!-- / auto DST correction code --> </vb:if> <script type="text/javascript"> <!-- // Main vBulletin Javascript Initialization vBulletin_init(); //--> </script> {vb:raw template_hook.footer_javascript} </div> </div> <!-- closing div for body_wrapper --> <div class="below_body"> <div class="footerbg"><div/> <div class="moduleItemExtraFields"> <span class="moduleItemExtraFieldsValue"><img src="http://livedemo00.template-help.com/joomla_43971/images/icon2.png" alt="Image"></span></div> <div class="about">درباره ما<div/> <div class="moduleItemIntrotext"> <p>ویکی وی بی از سال 91 با عنوان مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران شروع به کار کرده و مفتخر است که تا کنون توانسته به نحو احسن جدید ترین آموزش ها و امکانات را برای وبمستران میهن عزیزمان ایران به ویژه کاربران ویبولتین به ارمغان بیاورد .</p> </div><br/><br/> <div class="dosstan"> <span class="moduleItemExtraFieldsValue"><img src="http://livedemo00.template-help.com/joomla_43971/images/icon1.png" alt="Image"></span></div> <div class="doostantitle">دوستان ما<div/> <div class="doostanbg"> <marquee onmouseover="this.stop();" direction="up" scrollamount="3" scrolldelay="0" onmouseout="this.start();" style="text-align: center;"> <a href="" target="black">دوستان ما</a><br> <a href="" target="black">دوستان ما</a><br> <a href="" target="black">دوستان ما</a><br> <a href="" target="black">دوستان ما</a><br> </marquee> </div> <div class="ertebat"> <span class="moduleItemExtraFieldsValue"><img src="http://livedemo00.template-help.com/joomla_43971/images/icon3.png" alt="Image"></span></div> <div class="ertebattitle">ارتباط با ما<div/> <div class="ertebatbg"><p>Email : Admin@wikivb.ir<p/><br/><p>Mobile : 0912-0000000<p/> </div> <a href="http://www.wikivbir/" target="blank"><div class="wikivb"></div></a> {vb:raw ad_location.ad_footer_end} <vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']"> {vb:raw facebook_footer} </vb:if> </div>


   و کدهای زیر را به انتهای قالب additional.css اضافه کنید :

   کد:
   .footerbg { background: url(http://upload.wikivb.ir/images/7973k6nqf19omxrh2j9z.png) repeat-x; height: 398px; margin-right: -35px; margin-left: -35px; margin-top: -40px; z-index: -1; position: absolute; width: 100%; } .moduleItemExtraFields { margin-right: 205px; margin-top: 70px; } .about { display: block; font: 16px Byekan; text-transform: none; color: #616161; -moz-transition: all 0.3s ease-in; -webkit-transition: all 0.3s ease-in; -o-transition: all 0.3s ease-in; -ms-transition: all 0.3s ease-in; margin-right: 220px; margin-top: 15px; } .moduleItemIntrotext { height: 145px; width: 271px; margin-right: -120px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px; -ms-border-radius: 5px; box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -moz-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -webkit-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -o-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -ms-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; margin-top: 2px; padding: 10px; position: absolute; font: 15px BkoodakBold; color: #616161; -moz-transition: all 0.3s ease-in; -webkit-transition: all 0.3s ease-in; -o-transition: all 0.3s ease-in; -ms-transition: all 0.3s ease-in; line-height: 30px; text-align: center; overflow: hidden; } .dosstan { margin-right: 395px; margin-top: -169px; } .doostantitle { display: block; font: 16px Byekan; text-transform: none; color: #616161; -moz-transition: all 0.3s ease-in; -webkit-transition: all 0.3s ease-in; -o-transition: all 0.3s ease-in; -ms-transition: all 0.3s ease-in; margin-right: 425px; margin-top: 13px; } .doostanbg { height: 145px; width: 271px; margin-right: -120px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px; -ms-border-radius: 5px; box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -moz-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -webkit-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -o-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -ms-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; margin-top: 131px; padding: 10px; position: absolute; font: 15px BkoodakBold; color: rgb(255,255,255); line-height: 30px; text-align: center; overflow: hidden; } .ertebat { margin-right: 410px; margin-top: -130px; } .ertebattitle { display: block; font: 16px Byekan; text-transform: none; color: #616161; -moz-transition: all 0.3s ease-in; -webkit-transition: all 0.3s ease-in; -o-transition: all 0.3s ease-in; -ms-transition: all 0.3s ease-in; margin-right: 425px; margin-top: 20px; } .ertebatbg { height: 75px; width: 271px; margin-right: -123px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px; -ms-border-radius: 5px; box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -moz-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -webkit-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -o-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -ms-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; margin-top: 2px; padding: 10px; position: absolute; font: 20px BkoodakBold; color: #616161; -moz-transition: all 0.3s ease-in; -webkit-transition: all 0.3s ease-in; -o-transition: all 0.3s ease-in; -ms-transition: all 0.3s ease-in; line-height: 30px; text-align: center; overflow: hidden; } .wikivb { position: absolute; background: url(http://upload.wikivb.ir/images/29lbzttvjbgjlutx92ii.png) no-repeat left; height: 50px; width: 50px; left: 6px; margin-top: 115px; -moz-transition: all 0.4s ease-in; -webkit-transition: all 0.4s ease-in; -o-transition: all 0.4s ease-in; -ms-transition: all 0.4s ease-in; } .wikivb:hover { width: 250px; }


   ---------------------------------------------- شات ---------------------------------------------

   مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی   موفق باشید!
   ویرایش توسط Farshad Ghanbari : 05-18-2013 در ساعت 03:00 PM
   چنانچه این مطلب مورد پسند شما واقع شده بر روی کلیک کنید .

   20 نفر از اعضا پست Farshad Ghanbari را پسندیده اند


 1. #11
  parssport آنلاین نیست.
  parssport
  کاربر سايت
  482نوشته532مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  شماره عضویت
  1027
  پسندیده است
  961 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  542
  www.parssport.net
  نقل قول نوشته اصلی توسط احمد نمایش پست ها
  حتما ادرس رو درست وارد نكرديد بايد ادرس كامل و سر جاى خودش باشه كه باز بشه مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
  خب اگه آدرس رو درست وارد نکنم که نباید آدرس انجمن خودم باز بشه ، حداقل یه صفحه not found باید باز بشه

 2. #12
  Farshad Ghanbari آنلاین نیست.
  Farshad Ghanbari
  مدير بازنشسته
  3,560نوشته8,087مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  219
  پسندیده است
  7,092 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  8094
  مسئول 2 ستاره
  www.farshadghanbari.ir
  جایی رو که قرمز کردم باید لینک انجمنی رو که میخوایید بذارید :

  کد:
  <a href="http://www.jazireeh.com/" target="black">دوستان ما</a><br>

  کاربر زیر پست Farshad Ghanbari را پسندیده است: 3. #13
  parssport آنلاین نیست.
  parssport
  کاربر سايت
  482نوشته532مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  شماره عضویت
  1027
  پسندیده است
  961 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  542
  www.parssport.net
  مرسی ، درست شد مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
  فقط یه سوال برای اینکه لینک اون انجمن تو یه پنجره جدید باز بشه چه کدی باید بذارم؟

 4. #14
  Farshad Ghanbari آنلاین نیست.
  Farshad Ghanbari
  مدير بازنشسته
  3,560نوشته8,087مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  219
  پسندیده است
  7,092 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  8094
  مسئول 2 ستاره
  www.farshadghanbari.ir
  از این کد استفاده کنید :

  کد:
  <a href="http://www.jazireeh.com/" target="black">دوستان ما</a><br>
  قسمت سبز رنگ رو نباید پاک کنید.

  کاربر زیر پست Farshad Ghanbari را پسندیده است:


  ویرایش توسط Farshad Ghanbari : 06-04-2013 در ساعت 01:15 PM

 5. #15
  scrab آنلاین نیست.
  scrab
  کاربر سايت
  166نوشته39مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  2020
  پسندیده است
  61 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  49
  www.wikivb.ir
  من با بکگراند مشکل دارم این جوری با هدر هم همیت مشکلو دارم تو لوکال درست نشوم میده اینجا نه
  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  - - - Updated - - -

  من با بکگراند مشکل دارم این جوری با هدر هم همیت مشکلو دارم تو لوکال درست نشوم میده اینجا نه
  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

 6. #16
  Eagle آنلاین نیست.
  Eagle
  مديريت کل انجمن
  2,597نوشته6,536مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Oct 2012
  شماره عضویت
  2
  پسندیده است
  2,819 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  6523
  No Set
  از کلاس .footerbg {
  مقدار z-index: -1;
  را بکنید :
  z-index:5;
  ببینید درست میشه
  وقتی پشت سرت حرف میزنن :
  1- یـا مـیـخــوان جـــــــات بـاشــن نـــــــمـــیـتـــونــــن
  2- یـا مـیـخــوان بــــــــات بـاشـــن نـــــــمـــیـتــــونـــن

 7. #17
  scrab آنلاین نیست.
  scrab
  کاربر سايت
  166نوشته39مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  2020
  پسندیده است
  61 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  49
  www.wikivb.ir
  نه درست نشد

 8. #18
  Eagle آنلاین نیست.
  Eagle
  مديريت کل انجمن
  2,597نوشته6,536مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Oct 2012
  شماره عضویت
  2
  پسندیده است
  2,819 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  6523
  No Set
  لطفا ادرس سایت را در مشخصات کاربری قرار دهید که نخوایم همیشه بگیم ادرس بذارید
  وقتی پشت سرت حرف میزنن :
  1- یـا مـیـخــوان جـــــــات بـاشــن نـــــــمـــیـتـــونــــن
  2- یـا مـیـخــوان بــــــــات بـاشـــن نـــــــمـــیـتــــونـــن

 9. #19
  scrab آنلاین نیست.
  scrab
  کاربر سايت
  166نوشته39مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  2020
  پسندیده است
  61 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  49
  www.wikivb.ir

 10. #20
  scrab آنلاین نیست.
  scrab
  کاربر سايت
  166نوشته39مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  2020
  پسندیده است
  61 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  49
  www.wikivb.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط Eagle نمایش پست ها
  از کلاس .footerbg {
  مقدار z-index: -1;
  را بکنید :
  z-index:5;
  ببینید درست میشه
  داش این کارم کردم درست نشد ایا فوتر همون قالبو می شه ویرایش کزد
  مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بیwww.bom-bax.irمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. دانلود استایل بسیار زیبای WikiVB - V2
  توسط Eagle در انجمن vbulletin Version 4.x
  پاسخ: 386
  آخرين نوشته: 12-24-2015, 03:15 PM
 2. یک درخواست کوچیک از مدیر کل[WikiVB]
  توسط MR.CSS در انجمن درخواست های گرافیکی شما
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 04-22-2013, 01:36 AM
 3. پیش نمایش استایل بسیار زیبا [ Wikivb Pro ]
  توسط The Ph@ntom در انجمن پیش نمایش استایل های اختصاصی
  پاسخ: 51
  آخرين نوشته: 04-19-2013, 09:34 PM
 4. شب زنده داران WikiVB
  توسط Morteza در انجمن گفت و گوی آزاد
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 01-29-2013, 01:04 PM
 5. مشکل در استایل wikivb v1
  توسط MR.CSS در انجمن رسیدگی به مشکلات انجمن شما ( پرسش و پاسخ )
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 01-15-2013, 10:28 PM

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک