/ کادر بندی فوتر به سبک ویکی وی بی نیو [ WikiVB-new ]
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 26

مقاله: کادر بندی فوتر به سبک ویکی وی بی نیو [ WikiVB-new ]

  1. کادر بندی فوتر به سبک ویکی وی بی نیو [ WikiVB-new ]

   کادر بندی فوتر به سبک ویکی وی بی نیو [ WikiVB-new ]

   درود

   اینم فوتر برای بروبچ ویکی وی بی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی با کمک مصطفی جان مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

   اولین کارمه هااااااا مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بیمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بیمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


   ------------------------------------------------

   کدهای زیر را جایگزین کد های قالب footer کنید :

   کد:
   <vb:if condition="!empty($ad_location['ad_footer_start']) or !empty($ad_location['global_above_footer'])"> <div style="clear: {vb:stylevar left}"> {vb:raw ad_location.ad_footer_start} {vb:raw ad_location.global_above_footer} </div> </vb:if> <div id="footer" class="floatcontainer footer"> <form action="{vb:link forumhome|nosession}" method="get" id="footer_select" class="footer_select"> <vb:if condition="$show['quickchooser']"> <select name="styleid" onchange="switch_id(this, 'style')"> <optgroup label="{vb:rawphrase quick_style_chooser}"><option class="hidden"></option></optgroup> <vb:if condition="$quickchooserbits1"> <vb:if condition="$quickchooserbits2"> <optgroup label="&nbsp;{vb:rawphrase standard_styles}"> </vb:if> {vb:raw quickchooserbits1} <vb:if condition="$quickchooserbits2"> </optgroup> </vb:if> </vb:if> <vb:if condition="$quickchooserbits2"> <vb:if condition="$quickchooserbits1"> <optgroup label="&nbsp;{vb:rawphrase mobile_styles}"> </vb:if> {vb:raw quickchooserbits2} <vb:if condition="$quickchooserbits1"> </optgroup> </vb:if> </vb:if> </select> </vb:if> <vb:if condition="$show['languagechooser']"> <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')"> <optgroup label="{vb:rawphrase quick_language_chooser}"> {vb:raw languagechooserbits} </optgroup> </select> </vb:if> </form> <ul id="footer_links" class="footer_links"> <vb:if condition="$show['contactus']"><li><a href="{vb:raw vboptions.contactuslink}" rel="nofollow" accesskey="9">{vb:rawphrase contact_us}</a></li></vb:if> <vb:if condition="$vboptions['hometitle']"><li><a href="{vb:raw vboptions.homeurl}">{vb:raw vboptions.hometitle}</a></li></vb:if> <vb:if condition="$show['admincplink']"><li><a href="{vb:raw admincpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase admin}</a></li></vb:if> <vb:if condition="$show['modcplink']"><li><a href="{vb:raw modcpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase mod}</a></li></vb:if> <vb:if condition="$vboptions['archiveenabled']"><li><a href="archive/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase archive}</a></li></vb:if> {vb:raw template_hook.footer_links} <vb:if condition="$vboptions['privacyurl']"><li><a href="{vb:raw vboptions.privacyurl}">{vb:rawphrase privacy_statement}</a></li></vb:if> <vb:if condition="$vboptions['tosurl']"><li><a href="{vb:raw vboptions.tosurl}">{vb:rawphrase terms_of_service}</a></li></vb:if> <li><a href="{vb:raw relpath}#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;">{vb:rawphrase top}</a></li> </ul> <vb:if condition="$show['dst_correction']"> <!-- auto DST correction code --> <form action="profile.php?do=dst" method="post" name="dstform"> <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" /> <input type="hidden" name="do" value="dst" /> </form> <script type="text/javascript"> <!-- var tzOffset = {vb:raw bbuserinfo.timezoneoffset} + {vb:raw bbuserinfo.dstonoff}; var utcOffset = new Date().getTimezoneOffset() / 60; if (Math.abs(tzOffset + utcOffset) == 1) { // Dst offset is 1 so its changed document.forms.dstform.submit(); } //--> </script> <!-- / auto DST correction code --> </vb:if> <script type="text/javascript"> <!-- // Main vBulletin Javascript Initialization vBulletin_init(); //--> </script> {vb:raw template_hook.footer_javascript} </div> </div> <!-- closing div for body_wrapper --> <div class="below_body"> <div class="footerbg"><div/> <div class="moduleItemExtraFields"> <span class="moduleItemExtraFieldsValue"><img src="http://livedemo00.template-help.com/joomla_43971/images/icon2.png" alt="Image"></span></div> <div class="about">درباره ما<div/> <div class="moduleItemIntrotext"> <p>ویکی وی بی از سال 91 با عنوان مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران شروع به کار کرده و مفتخر است که تا کنون توانسته به نحو احسن جدید ترین آموزش ها و امکانات را برای وبمستران میهن عزیزمان ایران به ویژه کاربران ویبولتین به ارمغان بیاورد .</p> </div><br/><br/> <div class="dosstan"> <span class="moduleItemExtraFieldsValue"><img src="http://livedemo00.template-help.com/joomla_43971/images/icon1.png" alt="Image"></span></div> <div class="doostantitle">دوستان ما<div/> <div class="doostanbg"> <marquee onmouseover="this.stop();" direction="up" scrollamount="3" scrolldelay="0" onmouseout="this.start();" style="text-align: center;"> <a href="" target="black">دوستان ما</a><br> <a href="" target="black">دوستان ما</a><br> <a href="" target="black">دوستان ما</a><br> <a href="" target="black">دوستان ما</a><br> </marquee> </div> <div class="ertebat"> <span class="moduleItemExtraFieldsValue"><img src="http://livedemo00.template-help.com/joomla_43971/images/icon3.png" alt="Image"></span></div> <div class="ertebattitle">ارتباط با ما<div/> <div class="ertebatbg"><p>Email : Admin@wikivb.ir<p/><br/><p>Mobile : 0912-0000000<p/> </div> <a href="http://www.wikivbir/" target="blank"><div class="wikivb"></div></a> {vb:raw ad_location.ad_footer_end} <vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']"> {vb:raw facebook_footer} </vb:if> </div>


   و کدهای زیر را به انتهای قالب additional.css اضافه کنید :

   کد:
   .footerbg { background: url(http://upload.wikivb.ir/images/7973k6nqf19omxrh2j9z.png) repeat-x; height: 398px; margin-right: -35px; margin-left: -35px; margin-top: -40px; z-index: -1; position: absolute; width: 100%; } .moduleItemExtraFields { margin-right: 205px; margin-top: 70px; } .about { display: block; font: 16px Byekan; text-transform: none; color: #616161; -moz-transition: all 0.3s ease-in; -webkit-transition: all 0.3s ease-in; -o-transition: all 0.3s ease-in; -ms-transition: all 0.3s ease-in; margin-right: 220px; margin-top: 15px; } .moduleItemIntrotext { height: 145px; width: 271px; margin-right: -120px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px; -ms-border-radius: 5px; box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -moz-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -webkit-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -o-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -ms-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; margin-top: 2px; padding: 10px; position: absolute; font: 15px BkoodakBold; color: #616161; -moz-transition: all 0.3s ease-in; -webkit-transition: all 0.3s ease-in; -o-transition: all 0.3s ease-in; -ms-transition: all 0.3s ease-in; line-height: 30px; text-align: center; overflow: hidden; } .dosstan { margin-right: 395px; margin-top: -169px; } .doostantitle { display: block; font: 16px Byekan; text-transform: none; color: #616161; -moz-transition: all 0.3s ease-in; -webkit-transition: all 0.3s ease-in; -o-transition: all 0.3s ease-in; -ms-transition: all 0.3s ease-in; margin-right: 425px; margin-top: 13px; } .doostanbg { height: 145px; width: 271px; margin-right: -120px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px; -ms-border-radius: 5px; box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -moz-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -webkit-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -o-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -ms-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; margin-top: 131px; padding: 10px; position: absolute; font: 15px BkoodakBold; color: rgb(255,255,255); line-height: 30px; text-align: center; overflow: hidden; } .ertebat { margin-right: 410px; margin-top: -130px; } .ertebattitle { display: block; font: 16px Byekan; text-transform: none; color: #616161; -moz-transition: all 0.3s ease-in; -webkit-transition: all 0.3s ease-in; -o-transition: all 0.3s ease-in; -ms-transition: all 0.3s ease-in; margin-right: 425px; margin-top: 20px; } .ertebatbg { height: 75px; width: 271px; margin-right: -123px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px; -ms-border-radius: 5px; box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -moz-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -webkit-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -o-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; -ms-box-shadow: 0 0 50px rgba(0,0,0,0.2) inset; margin-top: 2px; padding: 10px; position: absolute; font: 20px BkoodakBold; color: #616161; -moz-transition: all 0.3s ease-in; -webkit-transition: all 0.3s ease-in; -o-transition: all 0.3s ease-in; -ms-transition: all 0.3s ease-in; line-height: 30px; text-align: center; overflow: hidden; } .wikivb { position: absolute; background: url(http://upload.wikivb.ir/images/29lbzttvjbgjlutx92ii.png) no-repeat left; height: 50px; width: 50px; left: 6px; margin-top: 115px; -moz-transition: all 0.4s ease-in; -webkit-transition: all 0.4s ease-in; -o-transition: all 0.4s ease-in; -ms-transition: all 0.4s ease-in; } .wikivb:hover { width: 250px; }


   ---------------------------------------------- شات ---------------------------------------------

   مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی   موفق باشید!
   ویرایش توسط Farshad Ghanbari : 05-18-2013 در ساعت 03:00 PM
   چنانچه این مطلب مورد پسند شما واقع شده بر روی کلیک کنید .

   20 نفر از اعضا پست Farshad Ghanbari را پسندیده اند


 1. #2
  Hose!N آنلاین نیست.
  Hose!N
  کاربر اخراجي
  497نوشته2,246مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Apr 2013
  شماره عضویت
  1515
  پسندیده است
  2,186 پست
  بلاگ
  2 پست
  میزان امتیاز
  2256
  wikivb.ir
  ممنون
  عالیه

  2 نفر از اعضا پست Hose!N را پسندیده اند 2. #3
  ma2010 آنلاین نیست.
  ma2010
  کاربر سايت
  56نوشته13مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  شماره عضویت
  957
  پسندیده است
  17 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  23
  topmovie-center.ir
  مرسی دادا در عین سادگی شیک هم هست

  ولی من یه مشکل دارم میخواستم بدون این نوشته که مشخص کردم رو چطور پاک کنم
  تصاوير پيوست شده تصاوير پيوست شده
  • نوع فایل: png 11.png (30.3 کیلو بایت, 10 نمايش)

  کاربر زیر پست ma2010 را پسندیده است: 3. #4
  Farshad Ghanbari آنلاین نیست.
  Farshad Ghanbari
  مدير بازنشسته
  3,560نوشته8,087مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  219
  پسندیده است
  7,092 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  8094
  مسئول 2 ستاره
  www.farshadghanbari.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط ma2010 نمایش پست ها
  مرسی دادا در عین سادگی شیک هم هست

  ولی من یه مشکل دارم میخواستم بدون این نوشته که مشخص کردم رو چطور پاک کنم
  خواهش میکنم

  داداش فکر کنم برای کپی رایت وی بی سئو باشه

 4. #5
  DEFALT آنلاین نیست.
  DEFALT
  مدير بازنشسته
  1,562نوشته3,626مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  214
  پسندیده است
  6,520 پست
  بلاگ
  5 پست
  میزان امتیاز
  3636
  No Set
  نقل قول نوشته اصلی توسط ma2010 نمایش پست ها
  مرسی دادا در عین سادگی شیک هم هست

  ولی من یه مشکل دارم میخواستم بدون این نوشته که مشخص کردم رو چطور پاک کنم
  درود مال کپی رایت وی بی سئو هستش.
  سرچ کنید آموزشش هست ولی خوب

  https://www.wikivb.ir/thread306.html
  -----
  ممنون فرشاد جان
  موفق باشید

  کاربر زیر پست DEFALT را پسندیده است:


  ویرایش توسط DEFALT : 05-17-2013 در ساعت 12:59 PM
  HiiiP

 5. #6
  ma2010 آنلاین نیست.
  ma2010
  کاربر سايت
  56نوشته13مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  شماره عضویت
  957
  پسندیده است
  17 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  23
  topmovie-center.ir
  اره نحوه پاک کردنش رو میخواستم که دوستمون گذاشتن

  مرسی بچه ها

  کاربر زیر پست ma2010 را پسندیده است: 6. #7
  AminX آنلاین نیست.
  AminX
  مدير بازنشسته
  4,703نوشته6,570مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  شماره عضویت
  984
  پسندیده است
  2,596 پست
  بلاگ
  2 پست
  میزان امتیاز
  6578
  مسئول 2 ستاره
  www.cssnevis.ir
  درود!

  استارتر عزیز لطفا این کد رو جایگزین کن!

  همه کسانی که از این فوتر استفاده میکنن این کد رو پیدا کنن:

  کد:
  <div class="wikivb"></div>
  جایگزین کنن با:

  کد:
  <a href="http://www.wikivbir/" target="blank"><div class="wikivb"></div></a>
  موفق باشید!

  - - - Updated - - -

  درود!

  استارتر عزیز لطفا این کد رو جایگزین کن!

  همه کسانی که از این فوتر استفاده میکنن این کد رو پیدا کنن:

  کد:
  <div class="wikivb"></div>
  جایگزین کنن با:

  کد:
  <a href="http://www.wikivbir/" target="blank"><div class="wikivb"></div></a>
  موفق باشید!

  2 نفر از اعضا پست AminX را پسندیده اند 7. #8
  Farshad Ghanbari آنلاین نیست.
  Farshad Ghanbari
  مدير بازنشسته
  3,560نوشته8,087مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  219
  پسندیده است
  7,092 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  8094
  مسئول 2 ستاره
  www.farshadghanbari.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط MR.Responder نمایش پست ها
  درود!

  استارتر عزیز لطفا این کد رو جایگزین کن!

  همه کسانی که از این فوتر استفاده میکنن این کد رو پیدا کنن:

  کد:
  <div class="wikivb"></div>
  جایگزین کنن با:

  کد:
  <a href="http://www.wikivbir/" target="blank"><div class="wikivb"></div></a>
  موفق باشید!

  درود

  ممنون، پست اول ویرایش شد مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

 8. #9
  parssport آنلاین نیست.
  parssport
  کاربر سايت
  482نوشته532مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  شماره عضویت
  1027
  پسندیده است
  961 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  542
  www.parssport.net
  درود
  من تو قسمت دوستان هرکاری میکنم و مثلا آدرس ویکی وی بی رو جز دوستان اضافه میکنم اما باز انجمن خودم باز میشه ، مشکل از کجاست؟

 9. #10
  احمد آنلاین نیست.
  احمد
  کاربر اخراجي
  42نوشته22مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  1874
  پسندیده است
  1 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  32
  No Set
  حتما ادرس رو درست وارد نكرديد بايد ادرس كامل و سر جاى خودش باشه كه باز بشه مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. دانلود استایل بسیار زیبای WikiVB - V2
  توسط Eagle در انجمن vbulletin Version 4.x
  پاسخ: 386
  آخرين نوشته: 12-24-2015, 03:15 PM
 2. یک درخواست کوچیک از مدیر کل[WikiVB]
  توسط MR.CSS در انجمن درخواست های گرافیکی شما
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 04-22-2013, 01:36 AM
 3. پیش نمایش استایل بسیار زیبا [ Wikivb Pro ]
  توسط The Ph@ntom در انجمن پیش نمایش استایل های اختصاصی
  پاسخ: 51
  آخرين نوشته: 04-19-2013, 09:34 PM
 4. شب زنده داران WikiVB
  توسط Morteza در انجمن گفت و گوی آزاد
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 01-29-2013, 01:04 PM
 5. مشکل در استایل wikivb v1
  توسط MR.CSS در انجمن رسیدگی به مشکلات انجمن شما ( پرسش و پاسخ )
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 01-15-2013, 10:28 PM

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی