/ آموزش رفع مشکل نبودن تب های ناوبار در برخی استایل ها
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

مقاله: آموزش رفع مشکل نبودن تب های ناوبار در برخی استایل ها

  1. آموزش رفع مشکل نبودن تب های ناوبار در برخی استایل ها

   آموزش رفع مشکل نبودن تب های ناوبار در برخی استایل ها

   درود
   دوستان قطعا براتون پیش اومده که بعد از نصب یک استایل جدید دکمه های ناوبارتون وجود ندارن ، این مشکل زمانی به وجود میاد که شما یک استایل کدنویسی شده روی vb 4.2 رو روی ورژن های قدیمی تر مثل 4.1.11 , 4.1.12 و ... نصب کنید .
   دلیلش هم اینه که توی vb 4.2 کل کد های تب های ناوبار جاشون رو به یک تابع دادم که توی ادمین سی پی میشه تب اضافه کرد و توی ورژن های قدیمی کد ها دستی بودن و تابع نبود
   برای حل این مشکل در جست و جوی قالب ها قالب navbar رو جست و جو کنید و سه خط کد زیر رو درش پیدا کنید ( در حالت عادی در خط دوم یا سوم هستن ) :

   کد:
       {vb:raw template_hook.navtab_start}
       {vb:raw navigation}
       {vb:raw template_hook.navtab_end}
   حالا هر سه خط رو پاک کنید و کد های زیر رو جاشون قرار بدید :

   کد:
       {vb:raw template_hook.navtab_start}
       <vb:if condition="!$vboptions['selectednavtab'] AND THIS_SCRIPT != 'search'">
         <li class="selected"><a class="navtab" href="{vb:link forumhome}">{vb:rawphrase forum}</a>
           <ul class="floatcontainer">
             {vb:raw template_hook.navbar_start}
             <vb:if condition="$vboptions['bbmenu']">
               <li><a href="{vb:link forumhome}">{vb:rawphrase forum}</a></li>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['searchbuttons']">
               <vb:if condition="$show['member']">
               <li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getnew&amp;contenttype=vBForum_Post">{vb:rawphrase new_posts_nav}</a></li>
               <vb:else />
               <li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum_Post">{vb:rawphrase todays_posts}</a></li>
               </vb:if>
             </vb:if>
             {vb:raw template_hook.navbar_after_getnew}
             <vb:if condition="$show['pmmainlink']">
               <li><a href="private.php{vb:raw session.sessionurl_q}" rel="nofollow">{vb:rawphrase private_messages}</a></li>
             </vb:if>
             {vb:raw template_hook.navbar_after_pm}
             <li><a rel="help" href="faq.php{vb:raw session.sessionurl_q}" accesskey="5">{vb:rawphrase faq}</a></li>
             {vb:raw template_hook.navbar_after_faq}
             <vb:if condition="$show['canviewcalendar']">
               <li><a href="calendar.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase calendar}</a></li>
             </vb:if>
             {vb:raw template_hook.navbar_after_calendar}
             <vb:if condition="$show['communitylink']">
             <li class="popupmenu">
               <a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="6">{vb:rawphrase community}</a>
               <ul class="popupbody popuphover">
                 {vb:raw template_hook.navbar_community_menu_start}
                 <vb:if condition="$show['quick_links_groups']">
                   <li><a href="{vb:link grouphome}">{vb:rawphrase social_groups}</a></li>
                 </vb:if>
                 <vb:if condition="$show['quick_links_albums']">
                   <li><a href="album.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase pictures_and_albums}</a></li>
                 </vb:if>
                 <vb:if condition="$bbuserinfo['userid']">
                   <li><a href="profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=buddylist"><vb:if condition="$show['friends_and_contacts']">{vb:rawphrase contacts_and_friends}<vb:else />{vb:rawphrase contacts}</vb:if></a></li>
                 </vb:if>
                 <vb:if condition="$show['memberslist']">
                   <li><a href="memberlist.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase members_list}</a></li>
                 </vb:if>
                 {vb:raw template_hook.navbar_community_menu_end}
               </ul>
             </li>
             </vb:if>
             {vb:raw template_hook.navbar_after_community}
             <vb:if condition="$show['canviewforums']">
             <li class="popupmenu">
               <a href="javascript://" class="popupctrl">{vb:rawphrase forum_actions}</a>
               <ul class="popupbody popuphover">
                 {vb:raw template_hook.navbar_forum_menu_start}
                 <li>
                   <a href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}forumdisplay.php?{vb:raw session.sessionurl}do=markread&amp;markreadhash={vb:raw bbuserinfo.securitytoken}">{vb:rawphrase mark_forums_read}</a>
                 </li>
                 <vb:if condition="$show['member']">
                   <li>
                     <a href="profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=editoptions">{vb:rawphrase edit_options}</a>
                   </li>
                   <li>
                     <a href="profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=editprofile">{vb:rawphrase edit_your_details}</a>
                   </li>
                 </vb:if>
                 {vb:raw template_hook.navbar_forum_menu_end}
               </ul>
             </li>
             </vb:if>
             <li class="popupmenu">
               <a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="3">{vb:rawphrase quick_links}</a>
               <ul class="popupbody popuphover">
                 {vb:raw template_hook.navbar_quick_links_menu_pos1}
                 <vb:if condition="$show['member']">
                   <li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum_Post">{vb:rawphrase todays_posts}</a></li>
                   <li><a href="{vb:link subscription}" rel="nofollow">{vb:rawphrase subscribed_threads}</a></li>
                   <li><a href="javascript://" onclick="window.open(getBaseUrl() + 'misc.php?{vb:raw session.sessionurl}do=buddylist&amp;focus=1','buddylist','statusbar=no,menubar=no,toolbar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,width=250,height=300'); return false;">{vb:rawphrase open_contacts}</a></li>
                 </vb:if>
                 {vb:raw template_hook.navbar_quick_links_menu_pos2}
                 <vb:if condition="$vboptions['forumleaders']">
                 <li><a href="showgroups.php{vb:raw session.sessionurl_q}" rel="nofollow">
                   <vb:if condition="$vb_suite_installed">
                     {vb:rawphrase view_site_leaders}
                   <vb:else />
                     {vb:rawphrase view_forum_leaders}
                   </vb:if>
                 </a></li>
                 </vb:if>
                 {vb:raw template_hook.navbar_quick_links_menu_pos3}
                 <vb:if condition="$show['wollink']">
                   <li><a href="online.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase whos_online}</a></li>
                 </vb:if>
                 {vb:raw template_hook.navbar_quick_links_menu_pos4}
               </ul>
             </li>
             {vb:raw template_hook.navbar_end}
           </ul>
         </li>
       <vb:else />
         <li><a class="navtab" href="{vb:link forumhome}">{vb:rawphrase forum}</a></li>
       </vb:if>
       {vb:raw template_hook.navtab_middle}
       <vb:if condition="!$vboptions['selectednavtab'] AND THIS_SCRIPT == 'search'">
         <vb:if condition="$show['member']">
         <li class="selected"><a class="navtab" href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getnew&amp;contenttype=vBForum_Post" accesskey="2">{vb:rawphrase getnew_tab}</a>
           <ul class="floatcontainer">
             {vb:raw template_hook.navbar_getnew_menu_start}
             <li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getnew&amp;contenttype=vBForum_Post">{vb:rawphrase new_posts_nav}</a></li>
             <vb:if condition="$show['quick_links_groups']">
               <li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getnew&amp;contenttype=vBForum_SocialGroupMessage">{vb:rawphrase new_group_messages_nav}</a></li>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['canviewcalendar']">
               <li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getnew&amp;contenttype=vBForum_Event">{vb:rawphrase new_events_nav}</a></li>
             </vb:if>
             {vb:raw template_hook.navbar_getnew_menu_pos1}
             <li><a href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}forumdisplay.php?{vb:raw session.sessionurl}do=markread&amp;markreadhash={vb:raw bbuserinfo.securitytoken}">{vb:rawphrase mark_forums_read}</a></li>
             {vb:raw template_hook.navbar_getnew_menu_end}
           </ul>
         </li>
         <vb:else />
         <li class="selected"><a class="navtab" href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum_Post" accesskey="2">{vb:rawphrase getnew_tab}</a>
           <ul class="floatcontainer">
             {vb:raw template_hook.navbar_getdaily_menu_start}
             <li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum_Post">{vb:rawphrase todays_posts}</a></li>
             <vb:if condition="$show['quick_links_groups']">
               <li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum_SocialGroupMessage">{vb:rawphrase daily_group_message}</a></li>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['canviewcalendar']">
               <li><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum_Event">{vb:rawphrase daily_events}</a></li>
             </vb:if>
             <li><a href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}forumdisplay.php?{vb:raw session.sessionurl}do=markread&amp;markreadhash={vb:raw bbuserinfo.securitytoken}">{vb:rawphrase mark_forums_read}</a></li>
             {vb:raw template_hook.navbar_getdaily_menu_end}
           </ul>
         </li>
         </vb:if>
       <vb:elseif condition="$show['member']" />
         <li><a class="navtab" href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getnew&amp;contenttype=vBForum_Post" accesskey="2">{vb:rawphrase getnew_tab}</a></li>
       <vb:else />
         <li><a class="navtab" href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=getdaily&amp;contenttype=vBForum_Post" accesskey="2">{vb:rawphrase getnew_tab}</a></li>
       </vb:if>
       {vb:raw template_hook.navtab_end}
   ذخیره کنید ، برید استایلتونو رفرش کنید و تب ها رو مشاهده کنید .
   کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع
   پیروز باشید
   ویکی وی بی
   چنانچه این مطلب مورد پسند شما واقع شده بر روی کلیک کنید .

   13 نفر از اعضا پست WikiVB را پسندیده اند


 1. #2
  AmirAlii آنلاین نیست.
  AmirAlii
  کاربر سايت
  205نوشته45مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Nov 2013
  شماره عضویت
  3344
  پسندیده است
  113 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  54
  www.feyzcity.com
  درود من اين كار رو كه گفتيد انجام دادم ولي بازم تب هاي ناوبرم نمايش داده نشد ميشه بيشتر راهنمايي كنيد

 2. #3
  mdark آنلاین نیست.
  mdark
  کاربر سايت
  192نوشته13مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Sep 2013
  شماره عضویت
  3062
  پسندیده است
  62 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  23
  No Set
  کلاس های استایل خودمون رو چجوری جایگزین کنیم؟ یعنی کدومارو جایگزین کنیم الان بعد اضافه کردن این شکلی شده

  http://upload.wikivb.ir/images/srw2dw1f3zhio3hosp91.png

 3. #4
  mdark آنلاین نیست.
  mdark
  کاربر سايت
  192نوشته13مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Sep 2013
  شماره عضویت
  3062
  پسندیده است
  62 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  23
  No Set
  اپ....

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی