/ کادر بندی فوتر به سبک ویکی وی بی نیو 2 [ WikiVB-new.v2 ]
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10

مقاله: کادر بندی فوتر به سبک ویکی وی بی نیو 2 [ WikiVB-new.v2 ]

  1. کادر بندی فوتر به سبک ویکی وی بی نیو 2 [ WikiVB-new.v2 ]

   کادر بندی فوتر به سبک ویکی وی بی نیو 2 [ WikiVB-new.v2 ]

   درود


   اینم فوتر ویکی وی بی نیو ورژن 2 !   ورژن 1


   ------------------------------------------------


   کدهای زیر را جایگزین کد های قالب footer کنید :

   کد:
   <vb:if condition="!empty($ad_location['ad_footer_start']) or !empty($ad_location['global_above_footer'])"> <div style="clear: {vb:stylevar left}"> {vb:raw ad_location.ad_footer_start} {vb:raw ad_location.global_above_footer} </div> </vb:if> <div id="footer" class="floatcontainer footer"> <form action="{vb:link forumhome|nosession}" method="get" id="footer_select" class="footer_select"> <vb:if condition="$show['quickchooser']"> <select name="styleid" onchange="switch_id(this, 'style')"> <optgroup label="{vb:rawphrase quick_style_chooser}"><option class="hidden"></option></optgroup> <vb:if condition="$quickchooserbits1"> <vb:if condition="$quickchooserbits2"> <optgroup label="&nbsp;{vb:rawphrase standard_styles}"> </vb:if> {vb:raw quickchooserbits1} <vb:if condition="$quickchooserbits2"> </optgroup> </vb:if> </vb:if> <vb:if condition="$quickchooserbits2"> <vb:if condition="$quickchooserbits1"> <optgroup label="&nbsp;{vb:rawphrase mobile_styles}"> </vb:if> {vb:raw quickchooserbits2} <vb:if condition="$quickchooserbits1"> </optgroup> </vb:if> </vb:if> </select> </vb:if> <vb:if condition="$show['languagechooser']"> <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')"> <optgroup label="{vb:rawphrase quick_language_chooser}"> {vb:raw languagechooserbits} </optgroup> </select> </vb:if> </form> <ul id="footer_links" class="footer_links"> <vb:if condition="$show['contactus']"><li><a href="{vb:raw vboptions.contactuslink}" rel="nofollow" accesskey="9">{vb:rawphrase contact_us}</a></li></vb:if> <vb:if condition="$vboptions['hometitle']"><li><a href="{vb:raw vboptions.homeurl}">{vb:raw vboptions.hometitle}</a></li></vb:if> <vb:if condition="$show['admincplink']"><li><a href="{vb:raw admincpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase admin}</a></li></vb:if> <vb:if condition="$show['modcplink']"><li><a href="{vb:raw modcpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase mod}</a></li></vb:if> <vb:if condition="$vboptions['archiveenabled']"><li><a href="archive/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase archive}</a></li></vb:if> {vb:raw template_hook.footer_links} <vb:if condition="$vboptions['privacyurl']"><li><a href="{vb:raw vboptions.privacyurl}">{vb:rawphrase privacy_statement}</a></li></vb:if> <vb:if condition="$vboptions['tosurl']"><li><a href="{vb:raw vboptions.tosurl}">{vb:rawphrase terms_of_service}</a></li></vb:if> <li><a href="{vb:raw relpath}#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;">{vb:rawphrase top}</a></li> </ul> <vb:if condition="$show['dst_correction']"> <!-- auto DST correction code --> <form action="profile.php?do=dst" method="post" name="dstform"> <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" /> <input type="hidden" name="do" value="dst" /> </form> <script type="text/javascript"> <!-- var tzOffset = {vb:raw bbuserinfo.timezoneoffset} + {vb:raw bbuserinfo.dstonoff}; var utcOffset = new Date().getTimezoneOffset() / 60; if (Math.abs(tzOffset + utcOffset) == 1) { // Dst offset is 1 so its changed document.forms.dstform.submit(); } //--> </script> <!-- / auto DST correction code --> </vb:if> <script type="text/javascript"> <!-- // Main vBulletin Javascript Initialization vBulletin_init(); //--> </script> {vb:raw template_hook.footer_javascript} </div> </div> <!-- closing div for body_wrapper --> <div class="below_body"> <div class="foot"><div/> <div class="footabout"> ویکی وی بی از سال 91 با عنوان مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران شروع به کار کرده و مفتخر است که تا کنون توانسته به نحو احسن جدید ترین آموزش ها و امکانات را برای وبمستران میهن عزیزمان ایران به ویژه کاربران ویبولتین به ارمغان بیاورد . <div/> <div class="footfriends"><marquee direction="right" scrollamount="4" scrolldelay="0" onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();"> <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a> <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a> <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a> <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a> <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a> </marquee><div/> </div> <a href="https://wikivb.ir" alt="ویکی وی بی"><div class="COPYRIGHT"></div> <div id="banner"><a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank"><img src="https://www.wikivb.ir/ads/banner3.gif" width="468px" height="60px" alt="ویکی وی بی" title="ویکی وی بی"></a></div> <div/>
   و کدهای زیر را به انتهای قالب additional.css اضافه کنید :

   کد:
   .foot { background: url(http://upload.wikivb.ir/images/zpcxe2e6h6gijrr37w4k.png) repeat-x; height: 290px; margin-right: -35px; margin-left: -35px; margin-top: 10px; } .footabout { position: absolute; background: rgb(0,191,236); background: -moz-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%); background: -webkit-gradient(radial,center center,0px,center center,100%,color-stop(0%,rgba(0,191,236,1)),color-stop(100%,rgba(2,167,206,1))); background: -webkit-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%); background: -o-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%); background: -ms-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%); background: radial-gradient(ellipse at center,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#00bfec',endColorstr='#02a7ce',GradientType=1 ); width: 400px; font: 15px BkoodakBold; text-align: center; margin-top: 61px; right: 20px; padding: 10px; height: 100px; border-radius: 20px; -moz-border-radius: 20px; -webkit-border-radius: 20px; -o-border-radius: 20px; -ms-border-radius: 20px; border: 2px solid rgba(250,250,250,0.5); box-shadow: 0px 0px 10px 1px black; -moz-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black; -webkit-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black; -o-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black; -ms-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black; color: #3e3e3e; } .footfriends { background: rgb(0,191,236); background: -moz-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%); background: -webkit-gradient(radial,center center,0px,center center,100%,color-stop(0%,rgba(0,191,236,1)),color-stop(100%,rgba(2,167,206,1))); background: -webkit-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%); background: -o-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%); background: -ms-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%); background: radial-gradient(ellipse at center,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#00bfec',endColorstr='#02a7ce',GradientType=1 ); width: 400px; height: 55px; padding-top: 4px; padding-bottom: 1px; margin: 0 auto; margin-top: 0px; position: absolute; right: 770px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px; -ms-border-radius: 5px; border: 2px solid rgba(250,250,250,0.5); box-shadow: 0px 0px 10px 1px black; -moz-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black; -webkit-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black; -o-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black; -ms-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black; } #banner { background: rgb(0,191,236); background: -moz-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%); background: -webkit-gradient(radial,center center,0px,center center,100%,color-stop(0%,rgba(0,191,236,1)),color-stop(100%,rgba(2,167,206,1))); background: -webkit-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%); background: -o-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%); background: -ms-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%); background: radial-gradient(ellipse at center,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#00bfec',endColorstr='#02a7ce',GradientType=1 ); position: absolute; top: -105px; left: -36px; padding: 5px; border-radius: 8px; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; -o-border-radius: 8px; border: 2px solid rgba(250,250,250,0.5); box-shadow: 0px 0px 10px 1px black; -moz-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black; -webkit-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black; -o-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black; -ms-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black; } .COPYRIGHT { background: url(http://upload.wikivb.ir/images/toqkc89ydcjia583xu5b.png) no-repeat; position: relative; margin-right: -660px; top: -60px; height: 57px; width: 182px; -moz-transition: all 0.4s ease-in; -webkit-transition: all 0.4s ease-in; -o-transition: all 0.4s ease-in; -ms-transition: all 0.4s ease-in; } .COPYRIGHT:hover { height: 114px; }

   ---------------------------------------------- شات ---------------------------------------------


   مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


   موفق باشید!!!
   ویرایش توسط Farshad Ghanbari : 06-07-2013 در ساعت 02:53 PM
   چنانچه این مطلب مورد پسند شما واقع شده بر روی کلیک کنید .

   6 نفر از اعضا پست Farshad Ghanbari را پسندیده اند


 1. #2
  khaspashaeifans آنلاین نیست.
  khaspashaeifans
  کاربر سايت
  439نوشته102مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  1911
  پسندیده است
  298 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  112
  khaspashaeifans.ir
  سلام فرشاد جان خوبی؟
  من میخوام اون دوستان ما بیاد بالا و اون باکس بنر بیاد پایین + به جای باکس بنر ک پایین قرار میگیره میخوام کد الکسا بزارم چیکار باید بکنم؟
  اینم ادرس انجمنم
  http://www.perspolisonline.ir/forum/forum.php

 2. #3
  Farshad Ghanbari آنلاین نیست.
  Farshad Ghanbari
  مدير بازنشسته
  3,560نوشته8,087مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  219
  پسندیده است
  7,092 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  8094
  مسئول 2 ستاره
  www.farshadghanbari.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط ad110 نمایش پست ها
  سلام فرشاد جان خوبی؟
  من میخوام اون دوستان ما بیاد بالا و اون باکس بنر بیاد پایین + به جای باکس بنر ک پایین قرار میگیره میخوام کد الکسا بزارم چیکار باید بکنم؟
  اینم ادرس انجمنم
  http://www.perspolisonline.ir/forum/forum.php
  درود

  صبر کنید تا کدها رو بدم جایگزین کنید

  کاربر زیر پست Farshad Ghanbari را پسندیده است: 3. #4
  khaspashaeifans آنلاین نیست.
  khaspashaeifans
  کاربر سايت
  439نوشته102مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  1911
  پسندیده است
  298 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  112
  khaspashaeifans.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط FaRsHaD نمایش پست ها
  درود

  صبر کنید تا کدها رو بدم جایگزین کنید
  ممنون اینک کد الکسای من

  <a href="http://www.alexa.com/siteinfo/http://www.perspolisonline.ir"><script type='text/javascript' src='http://xslt.alexa.com/site_stats/js/s/a?url=http://www.perspolisonline.ir'></script></a></div>
  بگید فقط چجوری و کجا قرارش بدم

  ویرایش توسط khaspashaeifans : 06-16-2013 در ساعت 03:31 PM

 4. #5
  Farshad Ghanbari آنلاین نیست.
  Farshad Ghanbari
  مدير بازنشسته
  3,560نوشته8,087مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  219
  پسندیده است
  7,092 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  8094
  مسئول 2 ستاره
  www.farshadghanbari.ir
  کدهای زیر را به انتهای قالب additional.css اضافه کنید :

  کد:
  .foot {
  background: url(http://upload.wikivb.ir/images/zpcxe2e6h6gijrr37w4k.png) repeat-x;
  height: 290px;
  margin-right: -35px;
  margin-left: -35px;
  margin-top: 10px;
  }
  
  
  
  
  .footabout {
  position: absolute;
  background: rgb(0,191,236);
  background: -moz-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%);
  background: -webkit-gradient(radial,center center,0px,center center,100%,color-stop(0%,rgba(0,191,236,1)),color-stop(100%,rgba(2,167,206,1)));
  background: -webkit-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%);
  background: -o-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%);
  background: -ms-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%);
  background: radial-gradient(ellipse at center,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#00bfec',endColorstr='#02a7ce',GradientType=1 );
  width: 400px;
  font: 15px BkoodakBold;
  text-align: center;
  margin-top: 61px;
  right: 20px;
  padding: 10px;
  height: 100px;
  border-radius: 20px;
  -moz-border-radius: 20px;
  -webkit-border-radius: 20px;
  -o-border-radius: 20px;
  -ms-border-radius: 20px;
  border: 2px solid rgba(250,250,250,0.5);
  box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -moz-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -o-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -ms-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  color: #3e3e3e;
  }
  
  
  .footfriends {
  background: #e20d12;
  background: -moz-radial-gradient(center,ellipse cover,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  background: -webkit-gradient(radial,center center,0px,center center,100%,color-stop(0%,#e20d12),color-stop(100%,#e20d12));
  background: -webkit-radial-gradient(center,ellipse cover,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  background: -o-radial-gradient(center,ellipse cover,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  background: -ms-radial-gradient(center,ellipse cover,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  background: radial-gradient(ellipse at center,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#00bfec',endColorstr='#02a7ce',GradientType=1 );
  width: 400px;
  height: 55px;
  padding-top: 4px;
  padding-bottom: 1px;
  margin: 0 auto;
  margin-top: -110px;
  position: absolute;
  right: 770px;
  border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  -o-border-radius: 5px;
  -ms-border-radius: 5px;
  border: 2px solid rgba(250,250,250,0.5);
  box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -moz-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -o-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -ms-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  }
  
  
  .COPYRIGHT {
  background: url(http://upload.wikivb.ir/images/toqkc89ydcjia583xu5b.png) no-repeat;
  position: relative;
  margin-right: -660px;
  margin-top: 110px;
  height: 57px;
  width: 182px;
  -moz-transition: all 0.4s ease-in;
  -webkit-transition: all 0.4s ease-in;
  -o-transition: all 0.4s ease-in;
  -ms-transition: all 0.4s ease-in;
  }
  
  
  
  
  .COPYRIGHT:hover {
  height: 114px;
  }
  کدهای زیر را جایگزین کد های قالب footer کنید :

  کد:
  <vb:if condition="!empty($ad_location['ad_footer_start']) or !empty($ad_location['global_above_footer'])">
  <div style="clear: {vb:stylevar left}">
   {vb:raw ad_location.ad_footer_start}
   {vb:raw ad_location.global_above_footer}
  </div>
  </vb:if>
  <div id="footer" class="floatcontainer footer">
  
  
  
  
    <form action="{vb:link forumhome|nosession}" method="get" id="footer_select" class="footer_select">
  
  
  
  
      <vb:if condition="$show['quickchooser']">
        <select name="styleid" onchange="switch_id(this, 'style')">
          <optgroup label="{vb:rawphrase quick_style_chooser}"><option class="hidden"></option></optgroup>
          <vb:if condition="$quickchooserbits1">
            <vb:if condition="$quickchooserbits2">
            <optgroup label="&nbsp;{vb:rawphrase standard_styles}">
            </vb:if>        
            {vb:raw quickchooserbits1}
            <vb:if condition="$quickchooserbits2">
            </optgroup>
            </vb:if>          
          </vb:if>
          <vb:if condition="$quickchooserbits2">
            <vb:if condition="$quickchooserbits1">
            <optgroup label="&nbsp;{vb:rawphrase mobile_styles}">
            </vb:if>
            {vb:raw quickchooserbits2}
            <vb:if condition="$quickchooserbits1">
            </optgroup>
            </vb:if>          
          </vb:if>
        </select>  
      </vb:if>
      
      <vb:if condition="$show['languagechooser']">
        <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
          <optgroup label="{vb:rawphrase quick_language_chooser}">
            {vb:raw languagechooserbits}
          </optgroup>
        </select>
      </vb:if>
    </form>
  
  
  
  
    <ul id="footer_links" class="footer_links">
      <vb:if condition="$show['contactus']"><li><a href="{vb:raw vboptions.contactuslink}" rel="nofollow" accesskey="9">{vb:rawphrase contact_us}</a></li></vb:if>
      <vb:if condition="$vboptions['hometitle']"><li><a href="{vb:raw vboptions.homeurl}">{vb:raw vboptions.hometitle}</a></li></vb:if>
      <vb:if condition="$show['admincplink']"><li><a href="{vb:raw admincpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase admin}</a></li></vb:if>
      <vb:if condition="$show['modcplink']"><li><a href="{vb:raw modcpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase mod}</a></li></vb:if>
      <vb:if condition="$vboptions['archiveenabled']"><li><a href="archive/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase archive}</a></li></vb:if>
      {vb:raw template_hook.footer_links}
      <vb:if condition="$vboptions['privacyurl']"><li><a href="{vb:raw vboptions.privacyurl}">{vb:rawphrase privacy_statement}</a></li></vb:if>
      <vb:if condition="$vboptions['tosurl']"><li><a href="{vb:raw vboptions.tosurl}">{vb:rawphrase terms_of_service}</a></li></vb:if>
      <li><a href="{vb:raw relpath}#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;">{vb:rawphrase top}</a></li>
    </ul>
    
    
    <vb:if condition="$show['dst_correction']">
    <!-- auto DST correction code -->
      <form action="profile.php?do=dst" method="post" name="dstform">
        <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
        <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
        <input type="hidden" name="do" value="dst" />
      </form>
      <script type="text/javascript">
      <!--
        var tzOffset = {vb:raw bbuserinfo.timezoneoffset} + {vb:raw bbuserinfo.dstonoff};
        var utcOffset = new Date().getTimezoneOffset() / 60;
        if (Math.abs(tzOffset + utcOffset) == 1)
        {  // Dst offset is 1 so its changed
          document.forms.dstform.submit();
        }
      //-->
      </script>
      <!-- / auto DST correction code -->
    </vb:if>
    
    <script type="text/javascript">
    <!--
      // Main vbulletin Javascript Initialization
      vBulletin_init();
    //-->
    </script>
      {vb:raw template_hook.footer_javascript}
  </div>
  </div> <!-- closing div for body_wrapper -->
  
  
  
  
  <div class="below_body">
  <div class="foot"><div/>
  <div class="footabout">
  ویکی وی بی از سال 91 با عنوان مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران شروع به کار کرده و مفتخر است که تا کنون توانسته به نحو احسن جدید ترین آموزش ها و امکانات را برای وبمستران میهن عزیزمان ایران به ویژه کاربران ویبولتین به ارمغان بیاورد .
  <div/>
  <div class="footfriends"><marquee direction="right" scrollamount="4" scrolldelay="0" onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();"> 
  
  
  
  
  <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a>
  
  
  
  
  <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a> 
  
  
  
  
  <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a> 
  
  
  
  
  <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a> 
  
  
  
  
  <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a> 
  </marquee><div/>
  </div>
  
  
  
  
  <a href="https://wikivb.ir" alt="ویکی وی بی"><div class="COPYRIGHT"></div>

 5. #6
  khaspashaeifans آنلاین نیست.
  khaspashaeifans
  کاربر سايت
  439نوشته102مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  1911
  پسندیده است
  298 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  112
  khaspashaeifans.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط FaRsHaD نمایش پست ها
  کدهای زیر را به انتهای قالب additional.css اضافه کنید :

  کد:
  .foot {
  background: url(http://upload.wikivb.ir/images/zpcxe2e6h6gijrr37w4k.png) repeat-x;
  height: 290px;
  margin-right: -35px;
  margin-left: -35px;
  margin-top: 10px;
  }
  
  
  
  
  .footabout {
  position: absolute;
  background: rgb(0,191,236);
  background: -moz-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%);
  background: -webkit-gradient(radial,center center,0px,center center,100%,color-stop(0%,rgba(0,191,236,1)),color-stop(100%,rgba(2,167,206,1)));
  background: -webkit-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%);
  background: -o-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%);
  background: -ms-radial-gradient(center,ellipse cover,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%);
  background: radial-gradient(ellipse at center,rgba(0,191,236,1) 0%,rgba(2,167,206,1) 100%);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#00bfec',endColorstr='#02a7ce',GradientType=1 );
  width: 400px;
  font: 15px BkoodakBold;
  text-align: center;
  margin-top: 61px;
  right: 20px;
  padding: 10px;
  height: 100px;
  border-radius: 20px;
  -moz-border-radius: 20px;
  -webkit-border-radius: 20px;
  -o-border-radius: 20px;
  -ms-border-radius: 20px;
  border: 2px solid rgba(250,250,250,0.5);
  box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -moz-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -o-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -ms-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  color: #3e3e3e;
  }
  
  
  .footfriends {
  background: #e20d12;
  background: -moz-radial-gradient(center,ellipse cover,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  background: -webkit-gradient(radial,center center,0px,center center,100%,color-stop(0%,#e20d12),color-stop(100%,#e20d12));
  background: -webkit-radial-gradient(center,ellipse cover,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  background: -o-radial-gradient(center,ellipse cover,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  background: -ms-radial-gradient(center,ellipse cover,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  background: radial-gradient(ellipse at center,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#00bfec',endColorstr='#02a7ce',GradientType=1 );
  width: 400px;
  height: 55px;
  padding-top: 4px;
  padding-bottom: 1px;
  margin: 0 auto;
  margin-top: -110px;
  position: absolute;
  right: 770px;
  border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  -o-border-radius: 5px;
  -ms-border-radius: 5px;
  border: 2px solid rgba(250,250,250,0.5);
  box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -moz-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -o-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -ms-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  }
  
  
  .COPYRIGHT {
  background: url(http://upload.wikivb.ir/images/toqkc89ydcjia583xu5b.png) no-repeat;
  position: relative;
  margin-right: -660px;
  margin-top: 110px;
  height: 57px;
  width: 182px;
  -moz-transition: all 0.4s ease-in;
  -webkit-transition: all 0.4s ease-in;
  -o-transition: all 0.4s ease-in;
  -ms-transition: all 0.4s ease-in;
  }
  
  
  
  
  .COPYRIGHT:hover {
  height: 114px;
  }
  کدهای زیر را جایگزین کد های قالب footer کنید :

  کد:
  <vb:if condition="!empty($ad_location['ad_footer_start']) or !empty($ad_location['global_above_footer'])">
  <div style="clear: {vb:stylevar left}">
   {vb:raw ad_location.ad_footer_start}
   {vb:raw ad_location.global_above_footer}
  </div>
  </vb:if>
  <div id="footer" class="floatcontainer footer">
  
  
  
  
    <form action="{vb:link forumhome|nosession}" method="get" id="footer_select" class="footer_select">
  
  
  
  
      <vb:if condition="$show['quickchooser']">
        <select name="styleid" onchange="switch_id(this, 'style')">
          <optgroup label="{vb:rawphrase quick_style_chooser}"><option class="hidden"></option></optgroup>
          <vb:if condition="$quickchooserbits1">
            <vb:if condition="$quickchooserbits2">
            <optgroup label="&nbsp;{vb:rawphrase standard_styles}">
            </vb:if>        
            {vb:raw quickchooserbits1}
            <vb:if condition="$quickchooserbits2">
            </optgroup>
            </vb:if>          
          </vb:if>
          <vb:if condition="$quickchooserbits2">
            <vb:if condition="$quickchooserbits1">
            <optgroup label="&nbsp;{vb:rawphrase mobile_styles}">
            </vb:if>
            {vb:raw quickchooserbits2}
            <vb:if condition="$quickchooserbits1">
            </optgroup>
            </vb:if>          
          </vb:if>
        </select>  
      </vb:if>
      
      <vb:if condition="$show['languagechooser']">
        <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
          <optgroup label="{vb:rawphrase quick_language_chooser}">
            {vb:raw languagechooserbits}
          </optgroup>
        </select>
      </vb:if>
    </form>
  
  
  
  
    <ul id="footer_links" class="footer_links">
      <vb:if condition="$show['contactus']"><li><a href="{vb:raw vboptions.contactuslink}" rel="nofollow" accesskey="9">{vb:rawphrase contact_us}</a></li></vb:if>
      <vb:if condition="$vboptions['hometitle']"><li><a href="{vb:raw vboptions.homeurl}">{vb:raw vboptions.hometitle}</a></li></vb:if>
      <vb:if condition="$show['admincplink']"><li><a href="{vb:raw admincpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase admin}</a></li></vb:if>
      <vb:if condition="$show['modcplink']"><li><a href="{vb:raw modcpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase mod}</a></li></vb:if>
      <vb:if condition="$vboptions['archiveenabled']"><li><a href="sitemap/{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase archive}</a></li></vb:if>
      {vb:raw template_hook.footer_links}
      <vb:if condition="$vboptions['privacyurl']"><li><a href="{vb:raw vboptions.privacyurl}">{vb:rawphrase privacy_statement}</a></li></vb:if>
      <vb:if condition="$vboptions['tosurl']"><li><a href="{vb:raw vboptions.tosurl}">{vb:rawphrase terms_of_service}</a></li></vb:if>
      <li><a href="{vb:raw relpath}#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;">{vb:rawphrase top}</a></li>
    </ul>
    
    
    <vb:if condition="$show['dst_correction']">
    <!-- auto DST correction code -->
      <form action="profile.php?do=dst" method="post" name="dstform">
        <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
        <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
        <input type="hidden" name="do" value="dst" />
      </form>
      <script type="text/javascript">
      <!--
        var tzOffset = {vb:raw bbuserinfo.timezoneoffset} + {vb:raw bbuserinfo.dstonoff};
        var utcOffset = new Date().getTimezoneOffset() / 60;
        if (Math.abs(tzOffset + utcOffset) == 1)
        {  // Dst offset is 1 so its changed
          document.forms.dstform.submit();
        }
      //-->
      </script>
      <!-- / auto DST correction code -->
    </vb:if>
    
    <script type="text/javascript">
    <!--
      // Main vbulletin Javascript Initialization
      vBulletin_init();
    //-->
    </script>
      {vb:raw template_hook.footer_javascript}
  </div>
  </div> <!-- closing div for body_wrapper -->
  
  
  
  
  <div class="below_body">
  <div class="foot"><div/>
  <div class="footabout">
  ویکی وی بی از سال 91 با عنوان مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران شروع به کار کرده و مفتخر است که تا کنون توانسته به نحو احسن جدید ترین آموزش ها و امکانات را برای وبمستران میهن عزیزمان ایران به ویژه کاربران ویبولتین به ارمغان بیاورد .
  <div/>
  <div class="footfriends"><marquee direction="right" scrollamount="4" scrolldelay="0" onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();"> 
  
  
  
  
  <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a>
  
  
  
  
  <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a> 
  
  
  
  
  <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a> 
  
  
  
  
  <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a> 
  
  
  
  
  <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a> 
  </marquee><div/>
  </div>
  
  
  
  
  <a href="https://wikivb.ir" alt="ویکی وی بی"><div class="COPYRIGHT"></div>
  ممنون ولی من میخوام رنگش قرمز باشه
  مال شما آبیه

  ویرایش توسط khaspashaeifans : 06-16-2013 در ساعت 03:54 PM

 6. #7
  Farshad Ghanbari آنلاین نیست.
  Farshad Ghanbari
  مدير بازنشسته
  3,560نوشته8,087مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  219
  پسندیده است
  7,092 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  8094
  مسئول 2 ستاره
  www.farshadghanbari.ir
  کدهای زیر را به انتهای قالب additional.css اضافه کنید :

  کد:
  .foot {
  background: url(http://upload.wikivb.ir/images/1us6onp57jl0op9d25kn.png) repeat-x;
  height: 290px;
  margin-right: -35px;
  margin-left: -35px;
  margin-top: 10px;
  }
  
  
  
  
  .footabout {
  position: absolute;
  background: #e20d12;
  background: -moz-radial-gradient(center,ellipse cover,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  background: -webkit-gradient(radial,center center,0px,center center,100%,color-stop(0%,#e20d12),color-stop(100%,#e20d12));
  background: -webkit-radial-gradient(center,ellipse cover,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  background: -o-radial-gradient(center,ellipse cover,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  background: -ms-radial-gradient(center,ellipse cover,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  background: radial-gradient(ellipse at center,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#00bfec',endColorstr='#02a7ce',GradientType=1 );
  width: 400px;
  font: 15px BkoodakBold;
  text-align: center;
  margin-top: 61px;
  right: 20px;
  padding: 10px;
  height: 100px;
  border-radius: 20px;
  -moz-border-radius: 20px;
  -webkit-border-radius: 20px;
  -o-border-radius: 20px;
  -ms-border-radius: 20px;
  border: 2px solid rgba(250,250,250,0.5);
  box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -moz-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -o-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -ms-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  color: #3e3e3e;
  }
  
  
  .footfriends {
  background: #e20d12;
  background: -moz-radial-gradient(center,ellipse cover,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  background: -webkit-gradient(radial,center center,0px,center center,100%,color-stop(0%,#e20d12),color-stop(100%,#e20d12));
  background: -webkit-radial-gradient(center,ellipse cover,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  background: -o-radial-gradient(center,ellipse cover,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  background: -ms-radial-gradient(center,ellipse cover,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  background: radial-gradient(ellipse at center,#e20d12 0%,#e20d12 100%);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#00bfec',endColorstr='#02a7ce',GradientType=1 );
  width: 400px;
  height: 55px;
  padding-top: 4px;
  padding-bottom: 1px;
  margin: 0 auto;
  margin-top: -110px;
  position: absolute;
  right: 770px;
  border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  -o-border-radius: 5px;
  -ms-border-radius: 5px;
  border: 2px solid rgba(250,250,250,0.5);
  box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -moz-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -o-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  -ms-box-shadow: 0px 0px 10px 1px black;
  }
  
  
  .COPYRIGHT {
  background: url(http://upload.wikivb.ir/images/toqkc89ydcjia583xu5b.png) no-repeat;
  position: relative;
  margin-right: -660px;
  margin-top: 110px;
  height: 57px;
  width: 182px;
  -moz-transition: all 0.4s ease-in;
  -webkit-transition: all 0.4s ease-in;
  -o-transition: all 0.4s ease-in;
  -ms-transition: all 0.4s ease-in;
  }
  
  
  
  
  .COPYRIGHT:hover {
  height: 114px;
  }
  کدهای زیر را جایگزین کد های قالب footer کنید :

  کد:
  <vb:if condition="!empty($ad_location['ad_footer_start']) or !empty($ad_location['global_above_footer'])">
  <div style="clear: {vb:stylevar left}">
   {vb:raw ad_location.ad_footer_start}
   {vb:raw ad_location.global_above_footer}
  </div>
  </vb:if>
  <div id="footer" class="floatcontainer footer">
  
  
  
  
    <form action="{vb:link forumhome|nosession}" method="get" id="footer_select" class="footer_select">
  
  
  
  
      <vb:if condition="$show['quickchooser']">
        <select name="styleid" onchange="switch_id(this, 'style')">
          <optgroup label="{vb:rawphrase quick_style_chooser}"><option class="hidden"></option></optgroup>
          <vb:if condition="$quickchooserbits1">
            <vb:if condition="$quickchooserbits2">
            <optgroup label="&nbsp;{vb:rawphrase standard_styles}">
            </vb:if>        
            {vb:raw quickchooserbits1}
            <vb:if condition="$quickchooserbits2">
            </optgroup>
            </vb:if>          
          </vb:if>
          <vb:if condition="$quickchooserbits2">
            <vb:if condition="$quickchooserbits1">
            <optgroup label="&nbsp;{vb:rawphrase mobile_styles}">
            </vb:if>
            {vb:raw quickchooserbits2}
            <vb:if condition="$quickchooserbits1">
            </optgroup>
            </vb:if>          
          </vb:if>
        </select>  
      </vb:if>
      
      <vb:if condition="$show['languagechooser']">
        <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
          <optgroup label="{vb:rawphrase quick_language_chooser}">
            {vb:raw languagechooserbits}
          </optgroup>
        </select>
      </vb:if>
    </form>
  
  
  
  
    <ul id="footer_links" class="footer_links">
      <vb:if condition="$show['contactus']"><li><a href="{vb:raw vboptions.contactuslink}" rel="nofollow" accesskey="9">{vb:rawphrase contact_us}</a></li></vb:if>
      <vb:if condition="$vboptions['hometitle']"><li><a href="{vb:raw vboptions.homeurl}">{vb:raw vboptions.hometitle}</a></li></vb:if>
      <vb:if condition="$show['admincplink']"><li><a href="{vb:raw admincpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase admin}</a></li></vb:if>
      <vb:if condition="$show['modcplink']"><li><a href="{vb:raw modcpdir}/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase mod}</a></li></vb:if>
      <vb:if condition="$vboptions['archiveenabled']"><li><a href="archive/index.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase archive}</a></li></vb:if>
      {vb:raw template_hook.footer_links}
      <vb:if condition="$vboptions['privacyurl']"><li><a href="{vb:raw vboptions.privacyurl}">{vb:rawphrase privacy_statement}</a></li></vb:if>
      <vb:if condition="$vboptions['tosurl']"><li><a href="{vb:raw vboptions.tosurl}">{vb:rawphrase terms_of_service}</a></li></vb:if>
      <li><a href="{vb:raw relpath}#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;">{vb:rawphrase top}</a></li>
    </ul>
    
    
    <vb:if condition="$show['dst_correction']">
    <!-- auto DST correction code -->
      <form action="profile.php?do=dst" method="post" name="dstform">
        <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
        <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
        <input type="hidden" name="do" value="dst" />
      </form>
      <script type="text/javascript">
      <!--
        var tzOffset = {vb:raw bbuserinfo.timezoneoffset} + {vb:raw bbuserinfo.dstonoff};
        var utcOffset = new Date().getTimezoneOffset() / 60;
        if (Math.abs(tzOffset + utcOffset) == 1)
        {  // Dst offset is 1 so its changed
          document.forms.dstform.submit();
        }
      //-->
      </script>
      <!-- / auto DST correction code -->
    </vb:if>
    
    <script type="text/javascript">
    <!--
      // Main vbulletin Javascript Initialization
      vBulletin_init();
    //-->
    </script>
      {vb:raw template_hook.footer_javascript}
  </div>
  </div> <!-- closing div for body_wrapper -->
  
  
  
  
  <div class="below_body">
  <div class="foot"><div/>
  <div class="footabout">
  ویکی وی بی از سال 91 با عنوان مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران شروع به کار کرده و مفتخر است که تا کنون توانسته به نحو احسن جدید ترین آموزش ها و امکانات را برای وبمستران میهن عزیزمان ایران به ویژه کاربران ویبولتین به ارمغان بیاورد .
  <div/>
  <div class="footfriends"><marquee direction="right" scrollamount="4" scrolldelay="0" onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();"> 
  
  
  
  
  <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a>
  
  
  
  
  <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a> 
  
  
  
  
  <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a> 
  
  
  
  
  <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a> 
  
  
  
  
  <a href="https://www.wikivb.ir/" target="_blank" title="ویکی وی بی"><img width="50" height="50" src="http://www.udk.ir/images/wikivb.png" alt="ویکی وی بی"></a> 
  </marquee><div/>
  </div>
  
  
  
  
  <a href="https://wikivb.ir" alt="ویکی وی بی"><div class="COPYRIGHT"></div>

  کاربر زیر پست Farshad Ghanbari را پسندیده است: 7. #8
  khaspashaeifans آنلاین نیست.
  khaspashaeifans
  کاربر سايت
  439نوشته102مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  1911
  پسندیده است
  298 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  112
  khaspashaeifans.ir
  داداش الان کپی رایت خیلی رفته پایین خودت نگاه کن
  بعدشم الان کد الکسا رو میخوام زیر دوستان بزارم میشه اینم یه باکس براش تعریف بشه؟
  اینم کد الکسا

  <a href="http://www.alexa.com/siteinfo/http://www.perspolisonline.ir"><script type='text/javascript' src='http://xslt.alexa.com/site_stats/js/s/a?url=http://www.perspolisonline.ir'></script></a></div>
  بگید فقط چجوری و کجا قرارش بدم

 8. #9
  Farshad Ghanbari آنلاین نیست.
  Farshad Ghanbari
  مدير بازنشسته
  3,560نوشته8,087مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  شماره عضویت
  219
  پسندیده است
  7,092 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  8094
  مسئول 2 ستاره
  www.farshadghanbari.ir
  اینجوری نمیشه عزیزم، اگر خواستی دسترسی پ.خ کن تا نرفتم اوکی کنممرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

 9. #10
  khaspashaeifans آنلاین نیست.
  khaspashaeifans
  کاربر سايت
  439نوشته102مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  شماره عضویت
  1911
  پسندیده است
  298 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  112
  khaspashaeifans.ir
  داداش دست درد نکنه
  خیلی حال دادی
  دوستان ایشون واقعا حقشون مدیرت هست
  از مدیران کل میخوام این حرکتها رو مد نظر داشته باشن
  ایشون واقعا امشب زحمت کشیدن
  تشکر مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  کاربر زیر پست khaspashaeifans را پسندیده است:اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. دانلود استایل بسیار زیبای WikiVB - V2
  توسط Eagle در انجمن vbulletin Version 4.x
  پاسخ: 386
  آخرين نوشته: 12-24-2015, 03:15 PM
 2. دریافت درجات بسیار زیبای هفت WikiVB 7 - اختصاصی ویکی وی بی
  توسط Bahram.R در انجمن پک درجات کاربری
  پاسخ: 13
  آخرين نوشته: 05-24-2013, 10:08 PM
 3. درجات کاربری نیو 3 ( WikiVB-new.v3 )
  توسط Farshad Ghanbari در انجمن پک درجات کاربری
  پاسخ: 11
  آخرين نوشته: 05-19-2013, 01:49 AM
 4. بنر محل تبلیغات شما + فایل psd (اختصاصی wikivb)
  توسط h a m e d در انجمن دیگر کار های گرافیکی
  پاسخ: 14
  آخرين نوشته: 05-08-2013, 10:44 PM
 5. پیش نمایش استایل بسیار زیبا [ Wikivb Pro ]
  توسط The Ph@ntom در انجمن پیش نمایش استایل های اختصاصی
  پاسخ: 51
  آخرين نوشته: 04-19-2013, 09:34 PM

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی