/ اموزش ساخت صفحه ثبت نام پاپ اپ(جی کوری) برای طراحان استایل
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7

مقاله: اموزش ساخت صفحه ثبت نام پاپ اپ(جی کوری) برای طراحان استایل

  1. اموزش ساخت صفحه ثبت نام پاپ اپ(جی کوری) برای طراحان استایل

   اموزش ساخت صفحه ثبت نام پاپ اپ(جی کوری) برای طراحان استایل

   سلام دوستان بنده به فکرم رسید خب دیگه داره تموم باکس های لاگین با استفاده از جی کوری میشه که زیبایی رو چند برابر میکنه ولی وقتی روی ثبت نام کلیک میکنیم میریم توی صفحه دیگه وچرا نباید در همون صفحه یه پنجره پاپ اپ دیگه برای ثبت نام نداشته باشیم وبنده از 20 دقیقه پیش مشغول شدم تا این رو بسازم و برای استفاده طراحان استایل بذارم امیدوارم مفید باشه و موفق باشید به زدی اموزشی میذارم که هم توش لاگین باشه هم ثبت نام نگران نباشید
   خب حالا شات سپس اموزش:
   مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

   حالا اموزش ابتدا فایل پیوست را دان کرده و در روت انجمن خود اپلود و اکسترکت کنید

   سپس به جستجوی قالب ها رفته و قالب header استایل رو باز کرده و کد های داخلش رو با کد های زیر عوض میکنیم:
   کد PHP:
   <div class="above_body"> <!-- closing tag is in template navbar -->
   <
   div id="header" class="floatcontainer doc_header">
       <
   vb:if condition="$stylevar['titleimage']"><div><a name="top" href="{vb:link forumhome}" class="logo-image"><img src="{vb:stylevar titleimage}" alt="{vb:rawphrase x_powered_by_vbulletin, {vb:raw vboptions.bbtitle}}" /></a></div></vb:if>
       <
   div id="toplinks" class="toplinks">
           <
   vb:if condition="$show['member']">
               <
   ul class="isuser">
                   <
   li><a href="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=logout&amp;logouthash={vb:raw bbuserinfo.logouthash}" onclick="return log_out('{vb:rawphrase sure_you_want_to_log_out}')">{vb:rawphrase log_out}</a></li>
                   <
   vb:if condition="$show['registerbutton']">
                   <
   li><a href="register.php{vb:raw session.sessionurl_q}" rel="nofollow">{vb:rawphrase register}</a></li>
                   </
   vb:if>
                   <
   li><a href="usercp.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase user_control_panel}</a></li>
                   <
   li><a href="{vb:link member, {vb:raw bbuserinfo}}">{vb:rawphrase your_profile}</a></li>
                   <
   vb:if condition="$notifications_total">
                   <
   li class="popupmenu notifications" id="notifications">
                       <
   class="popupctrl" href="usercp.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase your_notifications}: <span class="notifications-number"><strong>{vb:raw notifications_total}</strong></span></a>
                       <
   ul class="popupbody popuphover">
                           {
   vb:raw notifications_menubits}
                       </
   ul>
                   </
   li>
                   <
   vb:else />
                   <
   li class="popupmenu nonotifications" id="nonotifications">
                       <
   class="popupctrl" href="usercp.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase your_notifications}</a>
                       <
   ul class="popupbody popuphover">
                           <
   li>{vb:rawphrase no_new_messages}</li>
                           <
   vb:if condition="$show['pmmainlink']"><li><a href="private.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase inbox}</a></li></vb:if>
                       </
   ul>
                   </
   li>
                   </
   vb:if>
                   <
   li class="welcomelink">{vb:rawphrase welcome_x_link_y, {vb:raw bbuserinfo.username}, {vb:link member, {vb:raw bbuserinfo}}}</li>
                   <
   vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']">
                       {
   vb:raw facebook_header}
                   </
   vb:if>
               </
   ul>
               {
   vb:raw template_hook.header_userinfo}
               <
   vb:comment><p>{vb:rawphrase last_visited_x_at_y, {vb:raw pmbox.lastvisitdate}, {vb:raw pmbox.lastvisittime}}</p></vb:comment>
           <
   vb:else />
               <
   ul class="nouser">
               <
   vb:if condition="$show['registerbutton']">
                   <
   li><a href="register.php{vb:raw session.sessionurl_q}" rel="nofollow">{vb:rawphrase register}</a></li>
               </
   vb:if>
                   <
   li><a rel="help" href="faq.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase help}</a></li>
                   <
   li>
               <
   script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
               <form id="navbar_loginform" action="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, {vb:raw show.nopasswordempty})">
                   <fieldset id="logindetails" class="logindetails">
                       <div>
                           <div>
                       <input type="text" class="textbox<vb:if condition="!$username"> default-value</vb:if>" name="vb_login_username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>" />
                       <input type="password" class="textbox" tabindex="102" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" />
                       <input type="text" class="textbox default-value" tabindex="102" name="vb_login_password_hint" id="navbar_password_hint" size="10" value="{vb:rawphrase password}" style="display:none;" />
                       <input type="submit" class="loginbutton" tabindex="104" value="{vb:rawphrase log_in}" title="{vb:rawphrase enter_username_to_login_or_register}" accesskey="s" />
                           </div>
                       </div>
                   </fieldset>
                   <div id="remember" class="remember">
                       <label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser_navbar" class="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" tabindex="103" /> {vb:rawphrase remember_me}</label>
                   </div>

                   <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
                   <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
                   <input type="hidden" name="do" value="login" />
                   <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
                   <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
               </form>
               <script type="text/javascript">
               YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password_hint', "display", "inline");
               YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password', "display", "none");
               vB_XHTML_Ready.subscribe(function()
               {
               //
                   YAHOO.util.Event.on('navbar_username', "focus", navbar_username_focus);
                   YAHOO.util.Event.on('navbar_username', "blur", navbar_username_blur);
                   YAHOO.util.Event.on('navbar_password_hint', "focus", navbar_password_hint);
                   YAHOO.util.Event.on('navbar_password', "blur", navbar_password);
               });
               
               function navbar_username_focus(e)
               {
               //
                   var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
                   if (textbox.value == '<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>')
                   {
                   //
                       textbox.value='';
                       textbox.style.color='{vb:stylevar input_color}';
                   }
               }

               function navbar_username_blur(e)
               {
               //
                   var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
                   if (textbox.value == '')
                   {
                   //
                       textbox.value='<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>';
                       textbox.style.color='{vb:stylevar shade_color}';
                   }
               }
               
               function navbar_password_hint(e)
               {
               //
                   var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
                   
                   YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password_hint', "display", "none");
                   YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password', "display", "inline");
                   YAHOO.util.Dom.get('navbar_password').focus();
               }

               function navbar_password(e)
               {
               //
                   var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
                   
                   if (textbox.value == '')
                   {
                       YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password_hint', "display", "inline");
                       YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password', "display", "none");
                   }
               }
               </script>
                   </li>
                   <vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']">
                       {vb:raw facebook_header}
                   </vb:if>
               </ul>


          <a class="j_active" id="j_active"> عضویت</a>
    


        <div class="j_overlay" id="j_overlay" style="display:none;"></div>
     

         <div class="box" id="box">
        
          <a class="boxclose" id="boxclose"></a>
         
         <h1 dir="rtl" style="float:right; margin-right:10px; font-size:15px; font-weight:bold; color:#000;">عضویت</h1>
        
          <p dir="rtl">
   <form id="registerform" action="register.php?do=addmember" name="register" method="post" onsubmit="return verify_passwords(password, passwordconfirm);" class="vbform block" style="background:#fff; border:0px; color:#000; border-right:0px solid #fff; border-left:0px solid #fff;">

       <vb:if condition="$show['errors']">
           <div class="blockbody" style="background:#fff; border:0px; color:#000; border-right:0px solid #fff; border-left:0px solid #fff; border-bottom:0px solid #fff;">
               <ul class="blockrow" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
                   {vb:raw errorlist}
               </ul>
           </div>
       </vb:if>


       <div class="blockbody formcontrols" style="background:#fff; border:0px; color:#000; border-right:0px solid #fff; border-left:0px solid #fff; border-bottom:0px solid #fff;">
           
           <vb:if condition="$show['coppa']">
               <div class="blockrow" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">{vb:rawphrase until_receive_signed_form}</div>
           </vb:if>

           <vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']">

               <div class="section" style="background:#fff; font-weight:bold;">
                   <div id="fbregbox" class="blockrow hidden">
                   <vb:if condition="$show['facebookuser']">
                       <a href="{vb:raw fbprofileurl}">
                           <img src="{vb:raw fbprofilepicurl}" title="{vb:var fbname}" alt="{vb:var fbname}" />
                       </a>
                       {vb:rawphrase welcome_x_link_y, {vb:var fbname}, {vb:raw fbprofileurl}}
                       <a style="cursor: pointer" onclick="vBfb.register_logout();"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/facebook_logout.gif" alt="{vb:rawphrase logout_of_facebook}" /></a>
                   <vb:else />
                       <a id="fb_regloginbtn" href="#"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/facebook_login_long.gif" alt="{vb:rawphrase facebook_connect}" /></a>
                   </vb:if>
                   </div>
               
               <vb:if condition="$show['facebookuser']">


               </vb:if>
               </div>
               
               {vb:raw fbimportform}
           </vb:if>           <div class="section" style="background:#fff; font-weight:bold;">
               <div class="blockrow" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
                   <label for="regusername">{vb:rawphrase username}:</label>
                   <div class="rightcol">
                       <input class="primary textbox" id="regusername" type="text" name="username" maxlength="{vb:raw vboptions.maxuserlength}" value="{vb:raw username}" tabindex="1" style="background:#9A9A9A; border:2px solid #000; width:200px; text-align:center; color:#000;"/>
                       <!--<img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="reg_verif_image" alt="مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی" />-->
                       <div id="reg_verif_div" class="primary" style="display:none;"></div>
                       <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_nameverif.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
                       <script type="text/javascript">
                       <!--
                           regname_verif = new vB_AJAX_NameVerify('regname_verif', 'regusername');
                       //-->
                       </script>
                       
                   </div>
               </div>

               <div class="blockrow" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
                   <ul class="group">
                       <li>
                           <label for="password">{vb:rawphrase password}:</label>
                           <input type="password" class="textbox" name="password" id="password" maxlength="50" value="{vb:raw password}" tabindex="1"  style="background:#9A9A9A; border:2px solid #000; width:200px; text-align:center; color:#000;"/>
                       </li>
                       <li>
                           <label for="passwordconfirm">تکرار رمز عبور:</label>
                           <input type="password" class="textbox" name="passwordconfirm" id="passwordconfirm" maxlength="50" value="{vb:raw passwordconfirm}" tabindex="1"  style="background:#9A9A9A; border:2px solid #000; width:200px; text-align:center; color:#000;"/>
                       </li>
                   </ul>

               </div>

               <div class="blockrow" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
                   <ul class="group">
                       <li>
                           <label for="email">{vb:rawphrase email_address}:</label>
                           <input type="text" class="textbox" name="email" id="email" maxlength="50" value="{vb:raw email}" dir="ltr" tabindex="1"  style="background:#9A9A9A; border:2px solid #000; width:200px; text-align:center; color:#000;"/>
                       </li>
                       <li>
                           <label for="emailconfirm">تکرار ادرس ایمیل:</label>
                           <input type="text" class="textbox" name="emailconfirm" id="emailconfirm" maxlength="50" value="{vb:raw emailconfirm}" dir="ltr" tabindex="1"  style="background:#9A9A9A; border:2px solid #000; width:200px; text-align:center; color:#000;"/>
                       </li>
                   </ul>

               </div>

               <vb:if condition="$show['coppa']">
               <div class="blockrow" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
                   <label for="parentemail">{vb:rawphrase parent_guardian_email}:</label>
                   <input type="text" class="primary textbox" name="parentemail" id="parentemail" maxlength="50" value="{vb:raw parentemail}" dir="ltr" tabindex="1" />
               </div>
               </vb:if>

               {vb:raw human_verify}
               
           </div>

           <vb:if condition="$show['customfields_profile']">

               <div class="section" style="background:#fff; font-weight:bold;">
                   {vb:raw customfields_profile}
                   <vb:if condition="$show['birthday']">{vb:raw birthdayfields}</vb:if>
               </div>
           </vb:if>

           <vb:if condition="$show['customfields_option']">

               <div class="section">
                   {vb:raw customfields_option}
               </div>
           </vb:if>

   <div class="blockrow singlecheck" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
                   <label for="cb_rules_agree" class="full"><input type="checkbox" name="agree" id="cb_rules_agree" tabindex="1" value="1" /> <strong>قوانین انجمن را قبول دارم.</strong></label>
               </div>       <div class="blockfoot actionbuttons" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
           <div class="group">
               <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
               <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
               <input type="hidden" name="do" value="addmember" />
               <input type="hidden" name="url" value="{vb:raw url}" />
               <input type="hidden" name="password_md5" />
               <input type="hidden" name="passwordconfirm_md5" />
               <vb:if condition="!$show['birthday']">
                   <input type="hidden" name="day" value="{vb:raw day}" />
                   <input type="hidden" name="month" value="{vb:raw month}" />
                   <input type="hidden" name="year" value="{vb:raw year}" />
               </vb:if>
               <vb:if condition="$show['coppa']">
                   <input type="hidden" name="coppauser" value="1" />
               </vb:if>
               <input type="submit" class="button" value="ثبت نام" tabindex="1" accesskey="s"  />
               <input type="reset" class="button" name="Reset" tabindex="1" value="تنظیم مجدد زمینه" />
           </div>
       </div>

   </form>
   </p>
       
       </div>

       

       <!-- The JavaScript -->
        

      <script type="text/javascript" src="images/vorud/jquery-1.3.2.js"></script>
     
         <script type="text/javascript">
       
           $(function() {
               
       $('#j_active').click(function(){
          
                $('#j_overlay').fadeIn('slow',function(){
           
                   $('#box').fadeIn('slow').animate({'top':'160px'},500);
            
              });
         
             });
       
               $('#boxclose').click(function(){
       
                   $('#box').fadeOut('slow').animate({'top':'160px'},500,function(){
       
                       $('#j_overlay').fadeOut('slow');
        
                  });
          
            });

       
           });
       
       </script>
           </vb:if>
       </div>
       <div class="ad_global_header">
           {vb:raw ad_location.global_header1}
           {vb:raw ad_location.global_header2}
       </div>
       <hr />
   </div> 
   خب سپس جستجو قالب ها قالب additional.css رو باز کرده و کدهای زیر رو به اون اضافه کنید
   کد PHP:
     a.j_active{
   position:absolute;
   top:10px;
   right:-800px;
   background:#A1A1A1;
   z-index:1;
   cursor:pointer;
   font-family:BYekan;
   font-size:18px;
   font-weight:bold;
   color:#000;
   padding:10px 15px 10px 15px;
   border-top:2px solid #000; border-bottom:2px solid #000; border-right:7px solid #000; border-left:7px solid #000;
        
   }
        


      
        .
   j_overlay{
     
             
   background:transparent url(images/vorud/overlay.pngrepeat top left;
     
             
   position:fixed;
    
              
   top:0px;
        
          
   bottom:0px;
     
             
   left:0px;
      
            
   right:0px;
      
            
   z-index:100;
    
          }
         
     .
   box{
          
        
   position:fixed;
      
            
   top:-1000px;
        
          
   left:30%;
            
      
   right:30%;
               
   background-color:#fff;
      
            
   color:#7F7F7F;
      
            
   padding:20px;
       
           
   border:2px solid #ccc;
      
   border-radius:10px;
       
   shadow0 1px 5px #333;

     
             
   z-index:101;
      
        }
       

       .
   box h1{
         
         
   border-bottom1px dashed #7F7F7F;
        
          
   margin:-20px -20px 0px -20px;
        
          
   padding:10px;font-size:16px;
         
         
   background-color:#FFEFEF;  
     
   color:#EF7777;
   border-radius:10px 10px 0px 0px;
       }
       
       
   a.boxclose{
       
           
   float:left;
       
           
   width:26px;
       
           
   height:26px;
       
           
   background:transparent url(images/vorud/cancel.pngrepeat top left;
      
            
   margin-top:-30px;
       
           
   margin-right:-30px;
       
           
   cursor:pointer;
       
       } 
   به همین راحتی موفق باشید سئوالی بود درخدمتم
   نکته:باید تصویر تاییید کننده از تنظیمات انجمن غیر فعال شود
   اموزش ساخت صفحه ثبت نام پاپ اپ(جی کوری) برای طراحان استایل فايل هاي پيوست شده
   • نوع فایل: zip images.zip (39.3 کیلو بایت, 23 نمايش)
   چنانچه این مطلب مورد پسند شما واقع شده بر روی کلیک کنید .

   7 نفر از اعضا پست jigh3da را پسندیده اند


 1. #2
  Hose!N آنلاین نیست.
  Hose!N
  کاربر اخراجي
  497نوشته2,246مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Apr 2013
  شماره عضویت
  1515
  پسندیده است
  2,186 پست
  بلاگ
  2 پست
  میزان امتیاز
  2256
  wikivb.ir
  لطفا کد خامش رو قرار بدید و بگید جایگزین کدوم کد بکینم

 2. #3
  jigh3da آنلاین نیست.
  jigh3da
  کاربر سايت
  867نوشته937مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  شماره عضویت
  645
  پسندیده است
  599 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  947
  *******.ir
  چون دیدم از اون اموزشی که کد خام گذاشته بودم استقبال نشد این دفعه اموزش رو به صورت اموزش اقا مصطفی گذاشتم از همین استفاده کنید تونستید موفق باشید

 3. #4
  Hose!N آنلاین نیست.
  Hose!N
  کاربر اخراجي
  497نوشته2,246مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Apr 2013
  شماره عضویت
  1515
  پسندیده است
  2,186 پست
  بلاگ
  2 پست
  میزان امتیاز
  2256
  wikivb.ir
  عجب
  پس چرا اموزشی رو میزارید که نمیخواید پاسخ گو باشیدمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  کاربر زیر پست Hose!N را پسندیده است: 4. #5
  jigh3da آنلاین نیست.
  jigh3da
  کاربر سايت
  867نوشته937مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  شماره عضویت
  645
  پسندیده است
  599 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  947
  *******.ir
  اون که توی additional.css هستش که شکل باکس رو شکل میده و اینم کد هایی که در هیدر قرار میگیره
  کد PHP:
         <class="j_active" id="j_active"عضویت</a>
   


       <
  div class="j_overlay" id="j_overlay" style="display:none;"></div>
    

        <
  div class="box" id="box">
       
         <
  class="boxclose" id="boxclose"></a>
        
        <
  h1 dir="rtl" style="float:right; margin-right:10px; font-size:15px; font-weight:bold; color:#000;">عضویت</h1>
       
         <
  p dir="rtl">
  <
  form id="registerform" action="register.php?do=addmember" name="register" method="post" onsubmit="return verify_passwords(password, passwordconfirm);" class="vbform block" style="background:#fff; border:0px; color:#000; border-right:0px solid #fff; border-left:0px solid #fff;">

      <
  vb:if condition="$show['errors']">
          <
  div class="blockbody" style="background:#fff; border:0px; color:#000; border-right:0px solid #fff; border-left:0px solid #fff; border-bottom:0px solid #fff;">
              <
  ul class="blockrow" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
                  {
  vb:raw errorlist}
              </
  ul>
          </
  div>
      </
  vb:if>


      <
  div class="blockbody formcontrols" style="background:#fff; border:0px; color:#000; border-right:0px solid #fff; border-left:0px solid #fff; border-bottom:0px solid #fff;">
          
          <
  vb:if condition="$show['coppa']">
              <
  div class="blockrow" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">{vb:rawphrase until_receive_signed_form}</div>
          </
  vb:if>

          <
  vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']">

              <
  div class="section" style="background:#fff; font-weight:bold;">
                  <
  div id="fbregbox" class="blockrow hidden">
                  <
  vb:if condition="$show['facebookuser']">
                      <
  a href="{vb:raw fbprofileurl}">
                          <
  img src="{vb:raw fbprofilepicurl}" title="{vb:var fbname}" alt="{vb:var fbname}" />
                      </
  a>
                      {
  vb:rawphrase welcome_x_link_y, {vb:var fbname}, {vb:raw fbprofileurl}}
                      <
  a style="cursor: pointer" onclick="vBfb.register_logout();"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/facebook_logout.gif" alt="{vb:rawphrase logout_of_facebook}" /></a>
                  <
  vb:else />
                      <
  a id="fb_regloginbtn" href="#"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/facebook_login_long.gif" alt="{vb:rawphrase facebook_connect}" /></a>
                  </
  vb:if>
                  </
  div>
              
              <
  vb:if condition="$show['facebookuser']">


              </
  vb:if>
              </
  div>
              
              {
  vb:raw fbimportform}
          </
  vb:if>          <
  div class="section" style="background:#fff; font-weight:bold;">
              <
  div class="blockrow" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
                  <
  label for="regusername">{vb:rawphrase username}:</label>
                  <
  div class="rightcol">
                      <
  input class="primary textbox" id="regusername" type="text" name="username" maxlength="{vb:raw vboptions.maxuserlength}" value="{vb:raw username}" tabindex="1" style="background:#9A9A9A; border:2px solid #000; width:200px; text-align:center; color:#000;"/>
                      <!--<
  img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="reg_verif_image" alt="مرجع  تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی" />-->
                      <
  div id="reg_verif_div" class="primary" style="display:none;"></div>
                      <
  script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_nameverif.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
                      <script type="text/javascript">
                      <!--
                          regname_verif = new vB_AJAX_NameVerify('regname_verif', 'regusername');
                      //-->
                      </script>
                      
                  </div>
              </div>

              <div class="blockrow" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
                  <ul class="group">
                      <li>
                          <label for="password">{vb:rawphrase password}:</label>
                          <input type="password" class="textbox" name="password" id="password" maxlength="50" value="{vb:raw password}" tabindex="1"  style="background:#9A9A9A; border:2px solid #000; width:200px; text-align:center; color:#000;"/>
                      </li>
                      <li>
                          <label for="passwordconfirm">تکرار رمز عبور:</label>
                          <input type="password" class="textbox" name="passwordconfirm" id="passwordconfirm" maxlength="50" value="{vb:raw passwordconfirm}" tabindex="1"  style="background:#9A9A9A; border:2px solid #000; width:200px; text-align:center; color:#000;"/>
                      </li>
                  </ul>

              </div>

              <div class="blockrow" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
                  <ul class="group">
                      <li>
                          <label for="email">{vb:rawphrase email_address}:</label>
                          <input type="text" class="textbox" name="email" id="email" maxlength="50" value="{vb:raw email}" dir="ltr" tabindex="1"  style="background:#9A9A9A; border:2px solid #000; width:200px; text-align:center; color:#000;"/>
                      </li>
                      <li>
                          <label for="emailconfirm">تکرار ادرس ایمیل:</label>
                          <input type="text" class="textbox" name="emailconfirm" id="emailconfirm" maxlength="50" value="{vb:raw emailconfirm}" dir="ltr" tabindex="1"  style="background:#9A9A9A; border:2px solid #000; width:200px; text-align:center; color:#000;"/>
                      </li>
                  </ul>

              </div>

              <vb:if condition="$show['coppa']">
              <div class="blockrow" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
                  <label for="parentemail">{vb:rawphrase parent_guardian_email}:</label>
                  <input type="text" class="primary textbox" name="parentemail" id="parentemail" maxlength="50" value="{vb:raw parentemail}" dir="ltr" tabindex="1" />
              </div>
              </vb:if>

              {vb:raw human_verify}
              
          </div>

          <vb:if condition="$show['customfields_profile']">

              <div class="section" style="background:#fff; font-weight:bold;">
                  {vb:raw customfields_profile}
                  <vb:if condition="$show['birthday']">{vb:raw birthdayfields}</vb:if>
              </div>
          </vb:if>

          <vb:if condition="$show['customfields_option']">

              <div class="section">
                  {vb:raw customfields_option}
              </div>
          </vb:if>

  <div class="blockrow singlecheck" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
                  <label for="cb_rules_agree" class="full"><input type="checkbox" name="agree" id="cb_rules_agree" tabindex="1" value="1" /> <strong>قوانین انجمن را قبول دارم.</strong></label>
              </div>      <div class="blockfoot actionbuttons" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
          <div class="group">
              <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
              <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
              <input type="hidden" name="do" value="addmember" />
              <input type="hidden" name="url" value="{vb:raw url}" />
              <input type="hidden" name="password_md5" />
              <input type="hidden" name="passwordconfirm_md5" />
              <vb:if condition="!$show['birthday']">
                  <input type="hidden" name="day" value="{vb:raw day}" />
                  <input type="hidden" name="month" value="{vb:raw month}" />
                  <input type="hidden" name="year" value="{vb:raw year}" />
              </vb:if>
              <vb:if condition="$show['coppa']">
                  <input type="hidden" name="coppauser" value="1" />
              </vb:if>
              <input type="submit" class="button" value="ثبت نام" tabindex="1" accesskey="s"  />
              <input type="reset" class="button" name="Reset" tabindex="1" value="تنظیم مجدد زمینه" />
          </div>
      </div>

  </form>
  </p>
      
      </div>

      

      <!-- The JavaScript -->
       

     <script type="text/javascript" src="images/vorud/jquery-1.3.2.js"></script>
    
        <script type="text/javascript">
      
          $(function() {
              
      $('#j_active').click(function(){
         
               $('#j_overlay').fadeIn('slow',function(){
          
                  $('#box').fadeIn('slow').animate({'top':'160px'},500);
           
             });
        
            });
      
              $('#boxclose').click(function(){
      
                  $('#box').fadeOut('slow').animate({'top':'160px'},500,function(){
      
                      $('#j_overlay').fadeOut('slow');
       
                 });
         
           });

      
          });
      
      </script> 
  سئوال دیگه ای هست؟؟

  4 نفر از اعضا پست jigh3da را پسندیده اند 5. #6
  Hose!N آنلاین نیست.
  Hose!N
  کاربر اخراجي
  497نوشته2,246مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Apr 2013
  شماره عضویت
  1515
  پسندیده است
  2,186 پست
  بلاگ
  2 پست
  میزان امتیاز
  2256
  wikivb.ir
  نقل قول نوشته اصلی توسط jigh3da نمایش پست ها
  اون که توی additional.css هستش که شکل باکس رو شکل میده و اینم کد هایی که در هیدر قرار میگیره
  کد PHP:
         <class="j_active" id="j_active"عضویت</a>
   


       <
  div class="j_overlay" id="j_overlay" style="display:none;"></div>
    

        <
  div class="box" id="box">
       
         <
  class="boxclose" id="boxclose"></a>
        
        <
  h1 dir="rtl" style="float:right; margin-right:10px; font-size:15px; font-weight:bold; color:#000;">عضویت</h1>
       
         <
  p dir="rtl">
  <
  form id="registerform" action="register.php?do=addmember" name="register" method="post" onsubmit="return verify_passwords(password, passwordconfirm);" class="vbform block" style="background:#fff; border:0px; color:#000; border-right:0px solid #fff; border-left:0px solid #fff;">

      <
  vb:if condition="$show['errors']">
          <
  div class="blockbody" style="background:#fff; border:0px; color:#000; border-right:0px solid #fff; border-left:0px solid #fff; border-bottom:0px solid #fff;">
              <
  ul class="blockrow" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
                  {
  vb:raw errorlist}
              </
  ul>
          </
  div>
      </
  vb:if>


      <
  div class="blockbody formcontrols" style="background:#fff; border:0px; color:#000; border-right:0px solid #fff; border-left:0px solid #fff; border-bottom:0px solid #fff;">
          
          <
  vb:if condition="$show['coppa']">
              <
  div class="blockrow" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">{vb:rawphrase until_receive_signed_form}</div>
          </
  vb:if>

          <
  vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']">

              <
  div class="section" style="background:#fff; font-weight:bold;">
                  <
  div id="fbregbox" class="blockrow hidden">
                  <
  vb:if condition="$show['facebookuser']">
                      <
  a href="{vb:raw fbprofileurl}">
                          <
  img src="{vb:raw fbprofilepicurl}" title="{vb:var fbname}" alt="{vb:var fbname}" />
                      </
  a>
                      {
  vb:rawphrase welcome_x_link_y, {vb:var fbname}, {vb:raw fbprofileurl}}
                      <
  a style="cursor: pointer" onclick="vBfb.register_logout();"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/facebook_logout.gif" alt="{vb:rawphrase logout_of_facebook}" /></a>
                  <
  vb:else />
                      <
  a id="fb_regloginbtn" href="#"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/facebook_login_long.gif" alt="{vb:rawphrase facebook_connect}" /></a>
                  </
  vb:if>
                  </
  div>
              
              <
  vb:if condition="$show['facebookuser']">


              </
  vb:if>
              </
  div>
              
              {
  vb:raw fbimportform}
          </
  vb:if>          <
  div class="section" style="background:#fff; font-weight:bold;">
              <
  div class="blockrow" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
                  <
  label for="regusername">{vb:rawphrase username}:</label>
                  <
  div class="rightcol">
                      <
  input class="primary textbox" id="regusername" type="text" name="username" maxlength="{vb:raw vboptions.maxuserlength}" value="{vb:raw username}" tabindex="1" style="background:#9A9A9A; border:2px solid #000; width:200px; text-align:center; color:#000;"/>
                      <!--<
  img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="reg_verif_image" alt="مرجع  تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی" />-->
                      <
  div id="reg_verif_div" class="primary" style="display:none;"></div>
                      <
  script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_nameverif.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
                      <script type="text/javascript">
                      <!--
                          regname_verif = new vB_AJAX_NameVerify('regname_verif', 'regusername');
                      //-->
                      </script>
                      
                  </div>
              </div>

              <div class="blockrow" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
                  <ul class="group">
                      <li>
                          <label for="password">{vb:rawphrase password}:</label>
                          <input type="password" class="textbox" name="password" id="password" maxlength="50" value="{vb:raw password}" tabindex="1"  style="background:#9A9A9A; border:2px solid #000; width:200px; text-align:center; color:#000;"/>
                      </li>
                      <li>
                          <label for="passwordconfirm">تکرار رمز عبور:</label>
                          <input type="password" class="textbox" name="passwordconfirm" id="passwordconfirm" maxlength="50" value="{vb:raw passwordconfirm}" tabindex="1"  style="background:#9A9A9A; border:2px solid #000; width:200px; text-align:center; color:#000;"/>
                      </li>
                  </ul>

              </div>

              <div class="blockrow" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
                  <ul class="group">
                      <li>
                          <label for="email">{vb:rawphrase email_address}:</label>
                          <input type="text" class="textbox" name="email" id="email" maxlength="50" value="{vb:raw email}" dir="ltr" tabindex="1"  style="background:#9A9A9A; border:2px solid #000; width:200px; text-align:center; color:#000;"/>
                      </li>
                      <li>
                          <label for="emailconfirm">تکرار ادرس ایمیل:</label>
                          <input type="text" class="textbox" name="emailconfirm" id="emailconfirm" maxlength="50" value="{vb:raw emailconfirm}" dir="ltr" tabindex="1"  style="background:#9A9A9A; border:2px solid #000; width:200px; text-align:center; color:#000;"/>
                      </li>
                  </ul>

              </div>

              <vb:if condition="$show['coppa']">
              <div class="blockrow" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
                  <label for="parentemail">{vb:rawphrase parent_guardian_email}:</label>
                  <input type="text" class="primary textbox" name="parentemail" id="parentemail" maxlength="50" value="{vb:raw parentemail}" dir="ltr" tabindex="1" />
              </div>
              </vb:if>

              {vb:raw human_verify}
              
          </div>

          <vb:if condition="$show['customfields_profile']">

              <div class="section" style="background:#fff; font-weight:bold;">
                  {vb:raw customfields_profile}
                  <vb:if condition="$show['birthday']">{vb:raw birthdayfields}</vb:if>
              </div>
          </vb:if>

          <vb:if condition="$show['customfields_option']">

              <div class="section">
                  {vb:raw customfields_option}
              </div>
          </vb:if>

  <div class="blockrow singlecheck" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
                  <label for="cb_rules_agree" class="full"><input type="checkbox" name="agree" id="cb_rules_agree" tabindex="1" value="1" /> <strong>قوانین انجمن را قبول دارم.</strong></label>
              </div>      <div class="blockfoot actionbuttons" style="background:#fff; font-weight:bold; font-size:16px;">
          <div class="group">
              <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
              <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
              <input type="hidden" name="do" value="addmember" />
              <input type="hidden" name="url" value="{vb:raw url}" />
              <input type="hidden" name="password_md5" />
              <input type="hidden" name="passwordconfirm_md5" />
              <vb:if condition="!$show['birthday']">
                  <input type="hidden" name="day" value="{vb:raw day}" />
                  <input type="hidden" name="month" value="{vb:raw month}" />
                  <input type="hidden" name="year" value="{vb:raw year}" />
              </vb:if>
              <vb:if condition="$show['coppa']">
                  <input type="hidden" name="coppauser" value="1" />
              </vb:if>
              <input type="submit" class="button" value="ثبت نام" tabindex="1" accesskey="s"  />
              <input type="reset" class="button" name="Reset" tabindex="1" value="تنظیم مجدد زمینه" />
          </div>
      </div>

  </form>
  </p>
      
      </div>

      

      <!-- The JavaScript -->
       

     <script type="text/javascript" src="https://www.wikivb.ir/images/vorud/jquery-1.3.2.js"></script>
    
        <script type="text/javascript">
      
          $(function() {
              
      $('#j_active').click(function(){
         
               $('#j_overlay').fadeIn('slow',function(){
          
                  $('#box').fadeIn('slow').animate({'top':'160px'},500);
           
             });
        
            });
      
              $('#boxclose').click(function(){
      
                  $('#box').fadeOut('slow').animate({'top':'160px'},500,function(){
      
                      $('#j_overlay').fadeOut('slow');
       
                 });
         
           });

      
          });
      
      </script> 
  سئوال دیگه ای هست؟؟
  میشه بگید دققا جایگزین کدوم کد بکنیممرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

 6. #7
  jigh3da آنلاین نیست.
  jigh3da
  کاربر سايت
  867نوشته937مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  شماره عضویت
  645
  پسندیده است
  599 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  947
  *******.ir
  جایگزین نمیخاد انجام بدید فقط کافیه اخر کدهای هیدر بعد بسته شدن اخرین تگ </ul> قرارش بدید

  کاربر زیر پست jigh3da را پسندیده است:اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی