/ آموزش کادربندی پست بیت به سبک wikivb v3 (اختصاصی ویکی وی بی)
ساندویچ پانل
طراحی و راه اندازی وبسایت و انجمن توسط ویکی وی بی ویکی وی بی در قبال معاملات صورت گرفته با هر یک از اعضا و سفارشات طراحی خارج از این اطلاعیه هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد
طراحی سایت وندا هاست
صفحه 1 از 4 123 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 31

مقاله: آموزش کادربندی پست بیت به سبک wikivb v3 (اختصاصی ویکی وی بی)

  1. آموزش کادربندی پست بیت به سبک wikivb v3 (اختصاصی ویکی وی بی)

   آموزش کادربندی پست بیت به سبک wikivb v3 (اختصاصی ویکی وی بی)

   درود ،

   در این آموزش با اجازه انتشار مصطفی جان میخوام نحوه کادربندی پست بیت به روش استایل wikivb v3 رو بهتون آموزش بدم .

   ابتدا شات رو ببینید :

   مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

   بعد از اینکه موس رو فیلد ها میاد (هاور) :

   مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی   خب بریم سراغ آموزش؛

   ابتدا ادمین سی پی--استایل ها & قالب ها--جست و جو در قالب ها--Postbit_legacy و محتویاتشو با کد زیر عوض کنید :

   کد:
   {vb:raw template_hook.postbit_start}
   <li class="postbitlegacy postbitim postcontainer {vb:raw post.statusicon}" id="post_{vb:raw post.postid}">
   <!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->
   
   
     <div class="posthead">
         <span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
           <vb:if condition="$show['announcement']">
             <span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
           <vb:else />
             <span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">,&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
           </vb:if>
         </span>
         <span class="nodecontrols">
           <vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']">
   <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;">Top</a> |
             <a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a>
           </vb:if>
           <vb:if condition="$show['moderated']"><a name="post{vb:raw post.postid}"></a>{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
           <vb:if condition="$show['inlinemod']">
             <label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"><input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /></label>
           </vb:if>
         </span>
     </div>
     <div class="postdetails">
       <div class="userinfo">
   <div class="wikipostbittops" style="margin-top: 5px;padding-bottom: 0px;">
         <div class="username_container">
         <center><vb:if condition="$post['userid']">
           <div class="users" >{vb:raw memberaction_dropdown}</div>
   <br/>
           <div class="onanoff" style="margin-top: -15px;" >{vb:raw post.onlinestatus}</div>
         <vb:else /></center>
           <span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span>
         </vb:if>
   <vb:if condition="$post['field5']">
   <div class="userwebsiteright"></div>
   <div class="userwebsite">
   <a rel="tooltip" title="ورود به وبسایت ایشان" href="http://{vb:raw post.field5}" target="blank">وبسایت</a>
   </div>
   </vb:if>
         </div></div>
   <div class="wikipostbittops" style="margin-top: 5px;">
         <vb:if condition="$post['rank']">
           <center><span class="rank">{vb:raw post.rank}</span></center>
         </vb:if>
   </div>
         {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}
   <div class="wikipostbittops" style="padding: 5px 0;margin-top: 5px;">
   <div class="postofuser"></div>
         <vb:if condition="$show['avatar']">
   <div class="usercenter"><div class="avatar_hover">
         <a class="postuseravatar_custom avatar_user" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
           <center><img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" style="-webkit-border-radius: 10px;-moz-border-radius: 10px;border-radius: 10px; " class="avaopa" /></center>
         </a>
   </div></div>
         </vb:if> 
   </div>
         <vb:if condition="$post['userid']">
           <hr />
           <dl class="userinfo_extra">
             <vb:if condition="$post['joindate']">
   <div class="post_field"><div class="wikipostbitright"></div><dt>عنوان کاربر</dt> <dd>{vb:raw post.usertitle}</dd></div>
   <div class="post_field"><div class="wikipostbitright"></div><dt>{vb:rawphrase join_date}</dt> <dd>{vb:raw post.joindate}</dd></div></vb:if>
   <div class="post_field"><div class="wikipostbitright"></div><dt>شماره عضویت</dt><dd>{vb:raw post.userid}</dd></div>
   <vb:if condition="$post['field14']"><div class="post_field"><div class="wikipostbitright"></div><dt>{vb:rawphrase location_perm}</dt> <dd>{vb:raw post.field14}</dd></div></vb:if>
   <vb:if condition="$post['age']"><div class="post_field"><div class="wikipostbitright"></div><dt>{vb:rawphrase age}</dt> <dd>{vb:raw post.age}</dd></div></vb:if>
             <div class="post_field"><div class="wikipostbitright"></div><dt>{vb:rawphrase 'posts'}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd></div>        
             {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}
           </dl>
   
   
   
   
   
   
   
   
           <vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']">
           <dl class="user_rep">
             <vb:if condition="$show['infraction']">
             <div class="post_field"><dt><div class="wikipostbitright"></div>{vb:rawphrase infractions}</dt> 
             <dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd></div>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['reputation']">
               <vb:if condition="$show['reppower']">
   <div class="post_field"><div class="wikipostbitright"></div>
             <dt>{vb:rawphrase reppower}</dt> 
             <dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}</dd> </div>
               </vb:if>
             </vb:if>
           </dl>
           </vb:if>
   
   
   
   
   
   
         <vb:if condition="$show['reputation']">
   <div style="margin:0 auto 0 auto;text-align:center;">
           <span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}" title="{vb:raw post.username} {vb:raw post.level}">
             <vb:each from="reputationdisplay" value="row">
               <img class="{vb:raw row.class}" src="{vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}" alt="" />{vb:raw row.rowend}
             </vb:each>
           </span>
   </div>
         </vb:if>
   
   
   
   
           {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
           <div class="imlinks">
             {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
           </div>
         </vb:if>
       </div>
       <div class="postbody">
         <div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
           {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
           <vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
           <h2 class="title icon">
             <vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}
           </h2>
           </vb:if>
   
   
   
   
               <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
                 {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
                 {vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
               </vb:if>
               <vb:if condition="$post['islastshown']">
                 {vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
               </vb:if>
           <div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
             <div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
               <blockquote class="postcontent restore ">
                 {vb:raw post.message}
               </blockquote>
             </div>
   
   
             <vb:if condition="$show['attachments']">
               <div class="attachments">
   
   
               <vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
                   {vb:raw post.thumbnailattachments}
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
   
               <vb:if condition="$show['imageattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                   {vb:raw post.imageattachments}
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
   
               <vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_images}" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.imageattachmentlinks}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
   
               <vb:if condition="$show['otherattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_files}" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.otherattachments}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
   
               <vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attachments_pending_approval}" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.moderatedattachments}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
   
               </div>
             <!-- / attachments -->
             </vb:if>
           </div>
         </div>
         <vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
         <div class="after_content">
           <vb:if condition="$show['postedited']">
           <!-- edit note -->
           <blockquote class="postcontent lastedited">
             <vb:if condition="$show['postedithistory']">
               {vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 
                 {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
             <vb:else />
               {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['edit_reason']">
               <span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
             </vb:if>
           </blockquote>
           <!-- / edit note -->
           </vb:if>
           {vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
           <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
             {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
           </vb:if>
           {vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
   
   
   
   
   
   
         </div>
   
   
         </vb:if>
         <div class="cleardiv"></div>
   {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_end}
           <vb:if condition="$post['signature']">
             <blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer"><div class="mysignature">{vb:raw post.signature}</div></div></blockquote>
           </vb:if>
       </div>
     </div>
       <div class="postfoot">
         <!-- <div class="postfoot_container"> -->
         <div class="textcontrols floatcontainer">
           <span class="postcontrols">
             <img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
             <vb:if condition="$post['editlink']">
               <a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase edit_delete_message}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a> 
             <vb:if condition="THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
               <a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}&amp;noquote=1" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a> 
             <span class="seperator">&nbsp;</span>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['replylink']">
               <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase reply_with_quote}"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a> 
             <vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['multiquote_post']">
                <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a> 
             </vb:if>
           </span>
           <span class="postlinking">
             <vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'">
               <vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">
                   <a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
                               <span class="seperator">&nbsp;</span>
               </vb:if>
             </vb:if>
   
   
             {vb:raw template_hook.postbit_controls}
             {vb:raw post.iplogged}
             <vb:if condition="$post['forwardlink']">
               <a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
               <vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['reputationlink']">
               <span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}" /> -->&nbsp;</a></span>
             </vb:if>
   
   
             <vb:if condition="$show['infractionlink']">
               &nbsp;<a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['reportlink']">
               &nbsp;<a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;
             </vb:if>
   
   
             <vb:if condition="$show['moderated']">
               <img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['spam']">
               <img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['deletedpost']">
               <vb:if condition="$show['managepost']">
                 <a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>
               <vb:else />
                 <img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
               </vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['redcard']">
               <a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
               <vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
                 <a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['api_platform']">
               <vb:if condition="$post['api_platform_link']">
                 <a class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}" href="{vb:raw post.api_platform_link}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_title']}}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</a>
               <vb:else />
                 <span class="mobile mobile_{vb:raw post.api_platform}">{vb:rawphrase {vb:raw post['api_platform_link_phrase']}}</span>
               </vb:if>
             </vb:if>
           </span>
         <!-- </div> -->
         </div>
       </div>
     <hr />
   </li>
   {vb:raw template_hook.postbit_end}
   و ذخیره کنید .

   حالا ادمین سی پی--استایل ها & قالب ها--جست و جو در قالب ها--جست و جو کنید additional.css سپس به آخرش اضافه کنید :
   کد:
   .post_field {
   background: rgb(219,219,219); /* Old browsers */
   background: -moz-linear-gradient(left, rgba(219,219,219,1) 0%, rgba(237,237,237,1) 100%); /* FF3.6+ */
   background: -webkit-gradient(linear, left top, right top, color-stop(0%,rgba(219,219,219,1)), color-stop(100%,rgba(237,237,237,1))); /* Chrome,Safari4+ */
   background: -webkit-linear-gradient(left, rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(237,237,237,1) 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
   background: -o-linear-gradient(left, rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(237,237,237,1) 100%); /* Opera 11.10+ */
   background: -ms-linear-gradient(left, rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(237,237,237,1) 100%); /* IE10+ */
   background: linear-gradient(to right, rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(237,237,237,1) 100%); /* W3C */
   filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#dbdbdb', endColorstr='#ededed',GradientType=1 ); /* IE6-9 */
   padding: 12px 15px 9px 0px;
   margin-top: 15px;
   text-align: center;
   border-top: 2px solid #8ac200;
   border-bottom: 2px solid #8ac200;
   border-right: 3px solid #8ac200;
   border-left: 0px solid #8ac200;
   border-radius: 5px 0 7px 5px;
   -moz-border-radius: 5px 0 7px 5px;
   -webkit-border-radius: 5px 0 7px 5px;
   -o-border-radius: 5px 0 7px 5px;
   -ms-border-radius: 5px 0 7px 5px;
   font-family: Tahoma;
   -moz-transition: all 0.3s ease-in;
   -webkit-transition: all 0.3s ease-in;
   -o-transition: all 0.3s ease-in;
   -ms-transition: all 0.3s ease-in;
     color:#3e3e3e;
     box-shadow: 1px 2px 2px rgba(0,0,0,0.4);
   -moz-box-shadow: 1px 2px 2px rgba(0,0,0,0.4);
   -webkit-box-shadow: 1px 2px 2px rgba(0,0,0,0.4);
   -o-box-shadow: 1px 2px 2px rgba(0,0,0,0.4);
   -ms-box-shadow: 1px 2px 2px rgba(0,0,0,0.4);
     margin-right: -23px;
   }
   .post_field:hover {
   border-left: 20px solid #8ac200;
   }
   .post_field strong {
   font-family: Tahoma;
   font-size: 15px;
   background: #D8D8D8;
   padding: 3px 8px 3px 8px;
   border-radius: 0 0 5px 5px;
   -moz-border-radius: 0 0 5px 5px;
   -webkit-border-radius: 0 0 5px 5px;
   -o-border-radius: 0 0 5px 5px;
   -ms-border-radius: 5px;
   
   
   }
   .post_field dt {
   font: 14px BkoodakBold;
     color:#59770d;
   margin-top: -6px;
   -moz-transition: all 0.3s ease-in;
   -webkit-transition: all 0.3s ease-in;
   -o-transition: all 0.3s ease-in;
   -ms-transition: all 0.3s ease-in;
   }
   .post_field dt:hover {
   color:#000;
   }
   .wikipostbitright {
   background: url(images/wikipostbitright.png) no-repeat;
   position: absolute;
   height: 12px;
   width: 12px;
   margin-top: -26px;
   margin-right: -18px;
   }
   .wikipostbittops {
   background: rgb(239,239,239); /* Old browsers */
   background: -moz-linear-gradient(-45deg, rgba(239,239,239,1) 0%, rgba(234,234,234,1) 59%, rgba(244,244,244,1) 61%, rgba(234,234,234,1) 100%); /* FF3.6+ */
   background: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%,rgba(239,239,239,1)), color-stop(59%,rgba(234,234,234,1)), color-stop(61%,rgba(244,244,244,1)), color-stop(100%,rgba(234,234,234,1))); /* Chrome,Safari4+ */
   background: -webkit-linear-gradient(-45deg, rgba(239,239,239,1) 0%,rgba(234,234,234,1) 59%,rgba(244,244,244,1) 61%,rgba(234,234,234,1) 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
   background: -o-linear-gradient(-45deg, rgba(239,239,239,1) 0%,rgba(234,234,234,1) 59%,rgba(244,244,244,1) 61%,rgba(234,234,234,1) 100%); /* Opera 11.10+ */
   background: -ms-linear-gradient(-45deg, rgba(239,239,239,1) 0%,rgba(234,234,234,1) 59%,rgba(244,244,244,1) 61%,rgba(234,234,234,1) 100%); /* IE10+ */
   background: linear-gradient(135deg, rgba(239,239,239,1) 0%,rgba(234,234,234,1) 59%,rgba(244,244,244,1) 61%,rgba(234,234,234,1) 100%); /* W3C */
   filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#efefef', endColorstr='#eaeaea',GradientType=1 ); /* IE6-9 fallback on horizontal gradient */
   box-shadow: 0 0 7px rgba(0,0,0,0.4);
   -moz-box-shadow: 0 0 7px rgba(0,0,0,0.4);
   -webkit-box-shadow: 0 0 7px rgba(0,0,0,0.4);
   -o-box-shadow: 0 0 7px rgba(0,0,0,0.4);
   -ms-box-shadow: 0 0 7px rgba(0,0,0,0.4);
   border-radius: 5px;
   -moz-border-radius: 5px;
   -webkit-border-radius: 5px;
   -o-border-radius: 5px;
   -ms-border-radius: 5px;
   border-bottom: 3px solid rgba(0,0,0,0.1);
   padding-bottom: 5px;
   padding-top: 5px;
   }
   .postofuser {
   background: url(images/postofuser.png) no-repeat;
   position: absolute;
   height: 59px;
   width: 59px;
   margin-top: 6px;
   left: -26px;
   }
   .postbitlegacy .userinfo .popupmenu .popupctrl {
     font-size: 15px;
   }
   .userwebsite {
     position: absolute;
     margin-top: -15px;
    margin-right: -7px;
     background: #a3c914;
     padding: 0px 11px 2px 6px;
     color: #fff;
     font: 11px Byekan;
     border-radius: 3px 0 3px 3px;
   -moz-border-radius: 3px 0 3px 3px;
   -webkit-border-radius: 3px 0 3px 3px;
   -o-border-radius: 3px 0 3px 3px;
   -ms-border-radius: 3px 0 3px 3px;
   
   
     }
   .userwebsite a,.userwebsite a:hover{color: #fff;text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.4);}
   .userwebsiteright {
     position: absolute;
     height: 0px;
     width: 0px;
     border-right: 6px solid transparent;
     border-top: 6px solid transparent;
     border-bottom: 6px solid transparent;
     border-left: 6px solid #79960c;
     margin-right: -12px;
     margin-top: -21px;
     }

   و ذخیره کنید .

   نکته : عکسی رو که پیوست رو در پوشه images با نام wikipostbitright و فرمت png اپلود کنید .

   و این تصویر را در images با فرمت png و اسم postofuser آپلود کنید .:http://upload.wikivb.ir/images/539b6aq5f5713fk9n12h.png

   امیدوارم لذت ببرید .
   آموزش کادربندی پست بیت به سبک wikivb v3 (اختصاصی ویکی وی بی) تصاوير پيوست شده
   ویرایش توسط AminX : 09-17-2013 در ساعت 02:46 PM
   چنانچه این مطلب مورد پسند شما واقع شده بر روی کلیک کنید .

 1. #2
  Aronia آنلاین نیست.
  Aronia
  کاربر سايت
  42نوشته18مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  شماره عضویت
  2405
  پسندیده است
  32 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  28
  www.twdforum.ir
  مرسیییییی! عالیهمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  - - - Updated - - -

  دادا بازم مرسی ولی یک مشکلاتی هست
  xo3x0cy52y8tmikat6q.png

  تو تصویر یک میخوام تا آخر بیاد و 2 میخوام که کادر آوانار خود ویکی ویبی باشه
  در ضمن عکس رو هم آپلود کردم ولی تاثیری نداشتمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  کاربر زیر پست Aronia را پسندیده است: 2. #3
  AminX آنلاین نیست.
  AminX
  مدير بازنشسته
  4,703نوشته6,570مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  شماره عضویت
  984
  پسندیده است
  2,596 پست
  بلاگ
  2 پست
  میزان امتیاز
  6578
  مسئول 2 ستاره
  www.cssnevis.ir
  حتما اشتباهی کردید عکس مشکلی نداره .

  برای بعدی هم خودتون در کدها تغییر ایجاد کردید !

  به additional.css اضافه کنید :

  کد:
  .post_field {
  width: 200px;
  }

  کاربر زیر پست AminX را پسندیده است:


  .....

 3. #4
  parssport آنلاین نیست.
  parssport
  کاربر سايت
  482نوشته532مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  شماره عضویت
  1027
  پسندیده است
  961 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  542
  www.parssport.net
  نقل قول نوشته اصلی توسط Aronia نمایش پست ها
  مرسیییییی! عالیهمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

  - - - Updated - - -

  دادا بازم مرسی ولی یک مشکلاتی هست
  xo3x0cy52y8tmikat6q.png

  تو تصویر یک میخوام تا آخر بیاد و 2 میخوام که کادر آوانار خود ویکی ویبی باشه
  در ضمن عکس رو هم آپلود کردم ولی تاثیری نداشتمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
  درود
  میتونید عرض پست بیت رو افزایش بدین تا آخر بیاد ، از این مسیر میتونید عرضش رو زیاد کنید :
  ادمین سی پی ==> استایل ها & قالب ها ==> تنظیمات استایل ==> ویرایش متغیر های استایل مورد نظر
  در این قسمت در بالا سمت راست یک کادر هست داخلش بنویسید postbitlegacy_userinfo_width تا در کادر پایین مشاهدش کنید ، روش کلیک کنید تا به قسمت تنظیماتش برید و بخش Size رو زیاد کنید

  کاربر زیر پست parssport را پسندیده است: 4. #5
  semon آنلاین نیست.
  semon
  کاربر اخراجي
  30نوشته2مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Oct 2013
  شماره عضویت
  3120
  پسندیده است
  1 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  12
  No Set
  اقا چرا فونتش فرق داره ؟؟؟؟!

  ادرس

  - - - Updated - - -

  اقا چرا فونتش فرق داره ؟؟؟؟!

  ادرس

 5. #6
  AminX آنلاین نیست.
  AminX
  مدير بازنشسته
  4,703نوشته6,570مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  شماره عضویت
  984
  پسندیده است
  2,596 پست
  بلاگ
  2 پست
  میزان امتیاز
  6578
  مسئول 2 ستاره
  www.cssnevis.ir
  کد:
  font-family: Tohama;
  رو به

  کد:
  font-family: byekan;
  تغییر بدید .
  .....

 6. #7
  Mr.Sina آنلاین نیست.
  Mr.Sina
  مدير بازنشسته
  2,338نوشته4,314مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Nov 2012
  شماره عضویت
  51
  پسندیده است
  4,143 پست
  بلاگ
  0 پست
  میزان امتیاز
  4326
  No Set
  نقل قول نوشته اصلی توسط semon نمایش پست ها
  اقا چرا فونتش فرق داره ؟؟؟؟!

  ادرس
  درود

  چون شما فونت رو در سایتتون ندارید باید فونت BkoodakBold به سایتتون اضافه کنید .
  دستم بوی گل می داد، مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند اما هیچ کس فکر نکرد شاید من شاخه گلی کاشته باشم. " چه گوارا "

 7. #8
  semon آنلاین نیست.
  semon
  کاربر اخراجي
  30نوشته2مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Oct 2013
  شماره عضویت
  3120
  پسندیده است
  1 پست
  بلاگ
  پست
  میزان امتیاز
  12
  No Set
  چطوری اضافه کنم

  و چطوری این کد رو کجا اضافه کنم

  font-family: byekan;

 8. #9
  Hose!N آنلاین نیست.
  Hose!N
  کاربر اخراجي
  497نوشته2,246مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Apr 2013
  شماره عضویت
  1515
  پسندیده است
  2,186 پست
  بلاگ
  2 پست
  میزان امتیاز
  2256
  wikivb.ir
  در additional در کلاس

  .post_field {

  جایگزین با
  font-family: Tahoma;
  بکنید

 9. #10
  AminX آنلاین نیست.
  AminX
  مدير بازنشسته
  4,703نوشته6,570مورد پسند

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  شماره عضویت
  984
  پسندیده است
  2,596 پست
  بلاگ
  2 پست
  میزان امتیاز
  6578
  مسئول 2 ستاره
  www.cssnevis.ir
  باید فونت bkoodakbold رو در پوشه استایل اپلود کنید و کد زیر رو بزنید اول additional.css :
  کد:
  @font-face
  {
    font-family:BKoodakBold;
    src:url(images/yourstyle/BKoodakBold.ttf) format('truetype'),
    url(images/yourstyle/BKoodakBold.eot) format('eot'),
    url(images/yourstyle/BKoodakBold.woff) format('woff');
  }

  کاربر زیر پست AminX را پسندیده است:


  .....

صفحه 1 از 4 123 ... آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
تبلیغات شما تبلیغات شما
خرید بک لینک
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی